Головне управління державної служби україни інформаційно-довідковий матеріал з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування Київ – 2008

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛ

з питань проходження

служби в органах місцевого

самоврядування

Київ – 2008

З М І С Т

 1. Нормативно-правові акти з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування……………………………………………………..............

 1. Організаційно-правові засади служби в органах місцевого самоврядування: запитання - відповіді (затвердженно наказом Головдержслужби України від 15.08.07 № 217 «Про поширення методичних посібників, підготовлених територіальними органами Головдержслужби України») ……………………………………………….

 1. Запитання – відповіді з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування (затвердженно наказом Головдержслужби України від 15.08.07 № 217 «Про поширення методичних посібників, підготовлених територіальними органами Головдержслужби України») ……………………………………………….

 1. Типові порушення та недоліки у кадровій роботі, виявлені при здійсненні Головдержслужбою контрольно-інспекційної діяльності……

3

14

45

87

Нормативно-правові акти

з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

І. Документи кадрової служби

 1. Конституція України

 2. Закон України "Про державну службу"

 3. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

 4. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”

 5. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування”

 6. Закон України “Про статус депутатів місцевих рад”

 7. Закон України “Про статус народного депутата України”

 8. Закон України “Про столицю України – місто-герой Київ”

 9. Кодекс Законів про працю України

 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.07 № 1180 “Про затвердження Положення про Головне управління державної служби України”

 11. Постанова Кабінету Міністрів від 11.12.99 р. № 2263 “Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації”

 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.1996 р. N 912 “ Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади”

 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.95 р. № 747 “Про затвердження Положення про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах державної виконавчої влади”

ІІ. Прийняття на державну службу за конкурсом

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.02 № 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців"

Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджений наказом Головного управління державної служби України та Української Академії державного управління при Президентові України 10.05.02 № 30/84 зареєстрований в Мінюсті 24.05.02 № 446/6734

ІІІ. Прийняття та звільнення

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.94 № 423 "Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 Закону України "Про державну службу" (з резерву, за стажуванням, призначення керівників, магістрів, на рівнозначні або нижчі посади)

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.99 № 851 "Про затвердження Порядку перебування на державній службі працівників патронатної служби членів Кабінету Міністрів України та голів місцевих державних адміністрацій"

 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.01 № 1658 "Про затвердження Порядку розгляду питань, пов’язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління, державних підприємств та об’єднань, а також голів місцевих державних адміністрацій" (Постанова втратила чинність у частині розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посаду та звільненням з посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, керівників торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств та їх об'єднань, голів місцевих держадміністрацій)

 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.02 № 897 "Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України № 1658".

 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.07 № 880 “Про затвердження Порядку розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств та їх об'єднань, керівників самостійних структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади” (Постанову скасовано у частині, що стосується питань призначення на посаду та звільнення з посади перших заступників, заступників Міністра оборони та Міністра закордонних справ, перших заступників, заступників голів місцевих державних адміністрацій)

 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.99 № 1374 "Про затвердження Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій".

 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.02 № 1446 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (про внесення змін до типових положень про управління)

 7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.02 № 144-р “Про затвердження Концепції ротації кадрів на окремих посадах державних службовців”

 8. Указ Президента України від 05.11.1996 р. № 1035/96 "Про заходи щодо підвищення ефективності роботи і відповідальності територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення їх взаємодії з Радою міністрів Автономної Республіки Крим та місцевими державними адміністраціями"

 9. ІV. Стажування

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.12.94 № 804 “Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах”

V. Кадровий резерв

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.01 № 199 “Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби”

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.07 № 272 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.01 № 1386 “Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування”

VI. Навчання і підвищення кваліфікації

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.05 № 402 "Про затвердження Положення про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба” в освітній галузі “Державне управління” та працевлаштування працівників”

 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.04 № 468 “Про Затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів, де проводиться стажування слухачів Академії”

 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.06 № 766 “Про внесення змін до положень про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України і про стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування”

 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.07 № 1152 “Про Всеукраїнський конкурс “Кращий державний службовець”

VII. Проходження державної служби

1) Присвоєння рангів

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.96 № 658 “Про затвердження Положення про ранги державних службовців”

 1. Наказ Головдержслужби від 28.03.05 № 72 "Про присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування відповідно до статті 14 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування"

 2. Наказ Головдержслужби України від 31.03.06 № 106 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 року № 658 “Про затвердження Положення про ранги державних службовців ”

2) Віднесення посад державних службовців місцевих державних адміністрацій та посадових осіб до відповідних категорій посад державних службовців та посад в органах місцевого самоврядування

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.06 № 1853 “Про введення посади заступника голови - керівника апарату обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації та віднесення її до третьої категорії посад державних службовців”

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.00 № 1309 “Про нову редакцію додатка 14 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999р. N 2288 та про віднесення до категорії посад державних службовців керівних працівників головних управлінь обласної, Київської міської державних адміністрацій”

 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.06 № 98-р “Про віднесення посади адміністратора міської ради, районної та районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації до відповідної категорії посад державних службовців та посад в органах місцевого самоврядування”

 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.01 № 1441 “Про віднесення посад органів місцевого самоврядування до відповідних категорій посад”

 4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.05 № 333-р “Про віднесення посад керівних працівників апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій до відповідних категорій посад державних службовців”

 5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.05.94 № 318-р “Про віднесення посад працівників державних органів до відповідних категорій посад (до статті 25 Закону України "Про державну службу")

 6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.01.03 № 9-р “Про віднесення посад працівників системи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до відповідних категорій посад державних службовців та органів місцевого самоврядування”

 7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.09.04 № 673-р “Про віднесення посади державного реєстратора до відповідної категорії посад державних службовців та посад в органах місцевого самоврядування”

3) Обчислення стажу державної служби

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.94 № 283 “Про Порядок обчислення стажу державної служби”

 2. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 04.03.04 № 257 “Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність”

4) Оплата праці

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.93 № 1049 “Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади”

 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.06 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.97 № 1349 “Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування”

 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.03 № 212 “Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов”язків”

 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.03 № 1207 “Про підвищення посадових окладів працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”

 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.05 № 512 “Про оплату праці керівників Верховної Ради та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київських та Севастопольських міських державних адміністрацій, обласних, Київських та Севастопольської міських рад” із змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.05 р. № 1096

 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.05 № 1243 “Питання оплати праці вищих посадових осіб України, окремих керівних працівників органів державної влади і органів місцевого самоврядування та суддів”

5) Відпустки і відрядження

 1. Перспективний план роботи національної академії державного управління при президентові україни на 20 (1)

  Документ
  За підсумками модульного контролю скласти навчальний та академічний рейтинги слухачів денної, вечірньої, заочної та заочно-дистанційної форм навчання факультету
 2. Перспективний план роботи національної академії державного управління при президентові україни на 20 (3)

  Документ
  Підготувати характеристики слухачів ІІ курсу денної форми навчання факультету для представлення органам державної влади, органам місцевого самоврядування,
 3. Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у Київській області Методична рада з питань нотаріату

  Документ
  Шепітко В.В. – приватний нотаріус Миронівського районного нотаріального округу, секретар засідання Методичної ради нотаріусів при Головному управлінні юстиції у Київській області,
 4. Перспективний план роботи національної академії державного управління при президентові україни на 20 (2)

  Документ
  1.3 Організація і контроль стажування слухачів 1-го курсу денної форми навчання, які проходять спеціалізацію по кафедрі, в органах державної влади і місцевого самоврядування.
 5. Закон україни (27)

  Закон
  1) анулювання митної декларації – процедура, в результаті проведення якої за письмовою заявою резидента – сторони зовнішньоекономічного договору чи особи,
 6. Інформація про основні напрями роботи Головного управління юстиції у Луганській області за 2008 рік. Забезпечення доступу до інформації про Головне управління юстиції у Луганській області та відомостей про сферу адміністративних послуг, що надаються органами та установами юстиції Луганської області

  Документ
  Забезпечення доступу до інформації про Головне управління юстиції у Луганській області та відомостей про сферу адміністративних послуг, що надаються органами та установами юстиції Луганської області.
 7. Питання Національного агентства України з питань розвитку та європейської інтеграції, від 30 серпня 1996 року №771/96

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 8. Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки у Іпівріччі 2010 року

  Документ
  1. Підвищення рівня поінформованості громадськості про пріоритети, стан виконання поточних завдань, перспективи реалізації державної політики європейської інтеграції та співпраці з ЄС і Радою Європи у різних сферах
 9. Коментар митного кодексу України Пашко

  Документ
  Авторський колектив: В.Н. Андрійчук, Н.А. Бєлоус, І.Г. Бережнюк, Є.М. Березний, І.В. Бєрьозкін, Л.М. Білецька, Г.А. Болдишев, С.О.Бондарчук, В.В. Будикіна, Ю.

Другие похожие документы..