Комунальний заклад культури Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської затверджено

Комунальний заклад культури -

Донецька обласна універсальна наукова бібліотека

ім. Н. К. Крупської

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням комітету з конкурсних торгів

від «01» вересня 2011 року

Голова комітету з конкурсних торгів

Н. П. Авдєєнко

м. п.

Документація конкурснИХ торгІВ

на закупівлю

книг, брошур, листівок друкованих та продукції аналогічної

2011

ЗМІСТ

Загальна інформація про конкурсні торги

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКАМИ ПРОПОЗИЦІЙ конкурсних торгів

1. Загальна частина

2. Зміст документації конкурсних торгів

3. Надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

4. Внесення змін до документації конкурсних торгів та продовження строку подання пропозицій конкурсних торгів

5. Мова пропозиції конкурсних торгів

6. Загальні вимоги до пропозиції конкурсних торгів

7. Альтернативна пропозиція конкурсних торгів

8. Зміст пропозиції конкурсних торгів

9. Ціни пропозиції

10. Валюта пропозиції

11. Кваліфікаційні критерії

12. Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям

13. Оцінка відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним критеріям

14. Документи, що підтверджують відповідність предмету закупівлі вимогам документації конкурсних торгів

15. Строк дії пропозиції конкурсних торгів

16. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

17. Запечатування та маркування конвертів з пропозицією конкурсних торгів

18. Кінцевий термін подання пропозицій конкурсних торгів

19. Пропозиції, що запізнилися

20. Внесення змін до пропозицій конкурсних торгів та їх відкликання

21. Розкриття пропозицій конкурсних торгів

22. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

23. Відміна торгів чи визнання їх такими, що не відбулись

24. Порядок з'ясування пропозицій конкурсних торгів

25. Оцінка пропозицій конкурсних торгів

26. Акцепт пропозиції конкурсних торгів

27. Укладання Договору

28. Основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю

29. Забезпечення виконання Договору

30. Витрати, пов’язані з укладанням Договору

31. Оголошення про результати торгів

32. Конфіденційність

33. Процедура оскарження

34.Відповідальність за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

35. Інші умови

Додаток 1. Реєстр документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів

Додаток 2. Заява-пропозиція

Додаток 3.1. Відомості про Учасника (для фізичної особи)

Додаток 3.2. Відомості про Учасника (для юридичної особи)

Додаток 4. Відомість цін

Додаток 5 Інформація щодо предмета закупівлі

Додаток 6. Зведений лист

Додаток 7. Специфікація щодо предмета закупівлі

Загальна інформація про ТОРГи (конкурсні торги)

Загальні положення

Керуючись чинним законодавством України в сфері закупівель за державні кошти, Замовник торгів, зазначений нижче (далі – Замовник), оголошує торги (конкурсні торги) на закупівлю предмету, зазначеного нижче,на умовах, визначених у цій документації конкурсних торгів, та пропонує всім фізичним та юридичним особам (резидентам та нерезидентам України), які мають намір взяти участь у процедурі закупівлі, подати свої пропозиції конкурсних торгів відповідно до умов цієї документації конкурсних торгів.

1. Замовник торгів:

1.1. Найменування: Комунальний заклад культури – Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02218631 

1.3. Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Артема, 84, 83001

1.4. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з Учасниками

Іванченко Надія Миколаївна – завідувачка відділу комплектування, секретар комітету з конкурсних торгів;

Авдєєнко Наталія Петрівна – заступник директора, голова комітету з конкурсних торгів

адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 84, к. 5, 83001

телефон: (062) 337-29-30; (062) 305-33-34, факс: (062) 345-10-13;

e-mail: dob@library.donetsk.ua

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Предмет закупівлі:книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна

2.2. Місце виконання закупівлі: м. Донецьк, вул. Артема, 84, відділ комплектування Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н. К. Крупської, 83001

2.3. Строк виконання закупівлі: до 31 грудня 2011 р.

3. Процедура здійснення закупівлі:

відкриті торги

4. Отримання документації конкурсних торгів:

4.1. Місце: м. Донецьк, вул. Артема, 84, к. 5, 83001

4.2. Спосіб: на письмовий запит особисто або поштою

5. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів:

5.1. Спосіб (форма) надання: завдаток

5.2. Розмір:17 030,00 грн.

6. Умови подання пропозицій конкурсних торгів:

6.1. Місце: м. Донецьк, вул. Артема, 84, к. 5, 83001

6.2. Спосіб: особисто або поштою

6.3. Кінцевий строк:13.10.2011 р. до 10.00 за київським часом

7. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Місце: м. Донецьк, вул. Артема, 84, к. 5, 83001

7.2. Дата та час: 13.10.2011 р., 11.00 за київським часом

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКАМИ

ПРОПОЗИЦІЙ конкурсних торгів

1. Загальна частина

1.1. Ця Інструкція щодо підготовки Учасниками пропозицій конкурсних торгів (далі - Інструкція) є невід’ємною частиною документації конкурсних торгів Замовника на закупівлю предмету, зазначеного в «Загальній інформації про конкурсні торги». У зв’язку з цим, у випадку недотримання Учасником вимог цієї Інструкції його пропозицію конкурсних торгів буде відхилено як таку, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Усі терміни, що використовуються в цій документації конкурсних торгів, трактуються у розуміннях, встановлених чинним законодавством України в сфері державних закупівель.

Під час проведення торгів Замовник в своїх діях, які не відображені в цій документації конкурсних торгів, керується нормами чинного законодавства України.

1.2. Учасниками торгів є фізичні чи юридичні особи (резиденти або нерезиденти України), що письмово підтвердили намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подали пропозицію конкурсних торгів.

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

1.3. Пропозиція конкурсних торгів повинна подаватися Замовнику з дотриманням вимог встановлених у цій документації конкурсних торгів.

1.4. Учасник самостійно несе усі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозиції конкурсних торгів та несе персональну відповідальність за зміст, рівень підготовки та належне оформлення пропозиції конкурсних торгів відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів.

1.5. Згідно з вимогами даної документації конкурсних торгів Учасник повинен відповідати кваліфікаційним критеріям, визначеним у цій Інструкції.

1.6. Замовник не несе ніякої відповідальності за неавтентичність тексту одержаної Учасником документації конкурсних торгів порівняно з її оригіналом, якщо одержання Учасником документації конкурсних торгів було здійснено не за місцем, зазначеним в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)».

1.7. Кожний Учасник надає забезпечення пропозиції конкурсних торгів згідно вимог чинного законодавства України та цієї документації конкурсних торгів.

2. Зміст документації конкурсних торгів

2.1. До цієї документації конкурсних торгів входять:

 • Загальна інформація про конкурсні торги;

 • Інструкція щодо підготовки Учасниками пропозицій конкурсних торгів;

 • Додатки.

3. Надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

3.1. Особа, яка отримала документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до Замовника за його адресою, що зазначена в «Загальній інформації про конкурсні торги», за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник протягом трьох днів повинен дати відповідь на запит Учасника всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

3.2. У разі несвоєчасного подання Замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів Замовник подовжить строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомить про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

3.3. Замовник має право провести збори з метою роз'яснення будь-яких запитів. Результати зборів повинні бути відображені у протоколі цих зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів. Незалежно від присутності на зборах протокол зборів надсилається кожному Учаснику, якому було надано документацію конкурсних торгів.

4. Внесення змін до документації конкурсних торгів та продовження строку подання пропозицій конкурсних торгів

4.1. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, подовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, про що повідомить письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

4.2. У разі несвоєчасного внесення змін до документації конкурсних торгів Замовник подовжить строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомить про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

5. Мова пропозиції конкурсних торгів

5.1. Кожний окремий документ, що має відношення або входить до складу пропозиції конкурсних торгів Учасника, повинен подаватися Замовнику складеним українською або російською мовами.

5.2. У разі, якщо до складу пропозиції конкурсних торгів Учасника входитимуть документи, які за своїм походженням були складені іншою, ніж українська чи російська мови, вони обов’язково мають супроводжуватися автентичним перекладом на українську мову.

6. Загальні вимоги до пропозиції конкурсних торгів

6.1. Учасник готує та подає один екземпляр пропозиції конкурсних торгів.

6.2. Кожен Учасник має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Подання Учасником більш ніж однієї пропозиції конкурсних торгів зумовить відхилення всіх його пропозицій як таких, що не відповідають умовам цієї документації конкурсних торгів.

6.3. Документом у розумінні цієї документації конкурсних торгів є будь-яка інформація у вигляді слів, цифр, знаків, зображень тощо або будь-якої їх сукупності, яка зафіксована на окремому папері та входить (має входити) до складу пропозиції конкурсних торгів Учасника.

6.4. Усі сторінки документів, що надаються Учасником у складі його пропозиції конкурсних торгів (за винятком оригіналів належним чином завірених довідок, виданих уповноваженими державними органами чи нотаріально завірених копій документів), повинні бути засвідчені посадовими особами цього Учасника відповідно до їх компетенції. Крім того, усі сторінки усіх копій документів, які надаються Учасником у складі його пропозиції конкурсних торгів (за винятком нотаріально завірених) повинні мати слова «Копія вірна».

Засвідчення документів здійснюється шляхом їх підписання або затвердження та проставляння печатки (у разі її наявності).

Підпис кожної сторінки кожного документу складається з найменування посади особи, яка підписує документ, особистого її підпису, ініціалів і прізвища цієї особи.

6.5. Якщо документ підписується іншою особою, яка не уповноважена на це засновницькими документами Учасника, її повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що має входити до складу пропозиції конкурсних торгів.

Найменування установи повинно відповідати найменуванню, зазначеному в її установчих документах. Скорочене найменування вживається тільки у разі, коли воно офіційно зафіксовано в установчих документах Учасника.

6.6. Документи мають бути без поправок, дописок тощо, за винятком виправлень помилок, зроблених Учасником. У останньому випадку такі виправлення мають бути засвідчені відповідно до положень п.п.6.4 та 6.5 цієї Інструкції.

6.7. Всі сторінки документів, які входитимуть до складу пропозиції конкурсних торгів, і перелік яких приведений в п.п.8.1, 12.1, 14.1 та 16.2 цієї Інструкції, мають бути пронумеровані та прошиті разом. На зворотному боці останньої сторінки пропозиції конкурсних торгів місце її прошиття має бути заклеєно контрольним папірцем з написом Прошито та пронумеровано (зазначити кількість)аркушів та засвідчено підписом Учасника або його уповноваженої особи та печаткою Учасника (у разі її наявності) відповідно до п.п.6.4 та 6.5 цієї Інструкції.

6.8. Пропозиція конкурсних торгів не повинна містити:

 • умов, що суперечать чинному законодавству України;

 • будь-якої недостовірної інформації, підроблених документів чи підроблених копій документів;

 • будь-яких невизначеностей у формулюваннях ціни пропозиції конкурсних торгів, показників, висунутих в якості критеріїв оцінки пропозицій конкурсних торгів, будь-яких термінів та строків, включаючи строки виконання закупівлі, дійсності пропозиції конкурсних торгів, дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів тощо;

 • листів чи інших документів, які містили б запити чи вимоги щодо надання Замовником будь-яких документів, пояснень тощо. У випадку надання у складі пропозиції конкурсних торгів зазначених листів чи документів Замовник залишає за собою право ігнорувати відповідні запити чи вимоги як такі, що не відповідають встановленому порядку впровадження діловодства

6.9. Пропозиція конкурсних торгів, що подається Учасником, має стосуватися лише загального обсягу закупівлі.

7. Альтернативна пропозиція конкурсних торгів

7.1. Подання альтернативної пропозиції конкурсних торгів чинним законодавством України в сфері державних закупівель та цією документацією конкурсних торгів не передбачено.

8. Зміст пропозиції конкурсних торгів

8.1. Пропозиція конкурсних торгів Учасника повинна містити такі документи:

 • реєстр документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів (за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів);

 • заяву-пропозицію (за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів);

 • відомості про Учасника (за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів);

 • відомість цiн (за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів);

 • зведений лист з інформацією про розміри показників, висунутих в якості критеріїв оцінки пропозицій конкурсних торгів (за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів);

 • копію документу, що підтверджує надання забезпечення пропозицiї конкурсних торгів;

 • документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям (перелік таких документів приведений у п.12.1 цієї Інструкції);

 • документи, що підтверджують відповідність запропонованого Учасником предмету закупівлі вимогам документації конкурсних торгів (перелік таких документів приведений у п.14.1 цієї Інструкції);

 • копії документів про державну реєстрацію Учасника (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, та нерезидентів України);

 • копію усіх сторінок паспорту (тільки для фізичних осіб);

 • копію довідки щодо ідентифікаційного коду Учасника (тільки для фізичних осіб, які проживають на території України);

 • копію свідоцтва про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість чи єдиного податку (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, звільнених від оподаткування згідно чинного законодавства України, та нерезидентів України);

 • копію довідки компетентного державного органу статистики про реєстрацію Учасника (окрім фізичних осіб та нерезидентів України);

 • копію чинної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (для довідок з встановленим строком дійсності) але не більш місячної давнини (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки відповідного уповноваженого державного органу про відсутність Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство та відносно яких відкрита ліквідаційна процедура (окрім фізичних осіб та нерезидентів України);

 • копiї повного комплекту установчих документiв Учасника (окрім фізичних осіб);

 • копію чинної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (для довідок з встановленим строком дійсності) але не більш десятиденної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки податкового органу про відсутність у Учасника заборгованостей перед бюджетом (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, осіб, звільнених від оподаткування згідно чинного законодавства України, та нерезидентів України);

 • конкретний проект основних умов договору про закупівлю, на яких Учасник згоден виконати цю закупівлю, включаючи в обов’язковому порядку ті умови, про які згадано у п.28.1 даної документації конкурсних торгів. При цьому запропоновані Учасником умови договору про закупівлю мають бути такими, що не суперечать положенням чинного законодавства України та умовам цієї документації;

 • документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю, зокрема:

  • копію розпорядчого документу Учасника (наказу, протоколу зборів його засновників тощо) про призначення особи, яка має право підпису договорів;

  • копію усіх сторінок паспорту цієї особи;

  • копію довідки щодо ідентифікаційного коду зазначеної особи;

 • складене у довільній формі обгрунтування спроможності даного Учасника виконати закупівлю на запропонованих ним умовах її оплати (надається лише у випадку, якщо Учасник пропонує виконати закупівлю без передплати) (відсутність цього обгрунтування не буде розглядатися як підстава для відхилення пропозиції);

Документи, що не передбачені законодавством для Учасників-фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

У випадку, якщо у торгах приймає участь філія (представництво) юридичної особи, цей Учасник має додатково надати в складі його пропозиції конкурсних торгів копію документу, що підтверджує повноваження зазначеної юридичної особи на участь даного Учасника у цих торгах.

9. Ціни пропозиції

9.1. Учасник зазначає у відомості цін пропозиції конкурсних торгів обсяг всіх найменувань предмету закупівлі, зазначених у Специфікації, а також загальну суму, за яку він згодний виконати закупівлю всіх найменувань предмету закупівлі відповідно до Специфікацій.

9.2. Ціною пропозиції конкурсних торгів вважається сума, зазначена Учасником у заяві-пропозиції та відомості цін його пропозиції конкурсних торгів як загальна сума, за яку він згодний виконати закупівлю всіх найменувань предмету закупівлі відповідно до Специфікації.

9.3. Ціна пропозиції конкурсних торгів повинна:

 • бути визначена на момент подання пропозиції конкурсних торгів;

 • бути визначена з урахуванням норм чинного законодавства України;

 • включати всi витрати на:

  • сплату усіх податків та зборів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України;

  • транспортування предмету закупівлі до мiсця, зазначеного у «Загальній інформації про конкурсні торги»;

  • навантаження і розвантаження;

9.4. Товари, роботи і послуги, зазначені у відомості цін пропозиції конкурсних торгів але не визначені у ціні, будуть вважатися такими, що враховані в ціні пропозиції конкурсних торгів, і оплачуватися окремо Замовником не будуть.

9.5. Ціна пропозиції конкурсних торгів має бути визначена чітко та остаточно без будь-яких посилань, обмежень або застережень. Пропозицiю конкурсних торгів, яка буде мати будь-які посилання, обмеження або застереження щодо ціни пропозиції конкурсних торгів, буде вiдхилено як невiдповiдну до вимог цієї документації конкурсних торгів.

9.6. Цiна пропозиції конкурсних торгів повинна залишатися фiксованою на протязi всього строку дiї пропозиції конкурсних торгів. Пропозицiю конкурсних торгів, яка буде мати регульованi цiни, буде вiдхилено як невiдповiдну до вимог цієї документації конкурсних торгів.

9.7. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних для здійснення даної закупівлі дозволів, ліцензій, сертифікатів на предмет закупівлі, та інших документів, обов’язкова наявність яких передбачена чинним законодавством України, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

9.8. До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, пов'язані з підготовкою та поданням цієї пропозиції, а також витрати, пов’язані з укладенням договору про закупівлю (далі – Договір).

9.9. Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів, не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулись).

10. Валюта пропозиції

10.1. Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України - гривня.

10.2. Розрахунки за товар здійснюватимуться у національній валюті України згідно з Договором, укладеним між Замовником та Учасником-переможцем торгів.

11. Кваліфікаційні критерії

11.1. Учасник має надати документально підтверджену інформацію про відповідність його таким кваліфікаційним критеріям:

 • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

 • наявність фінансової спроможності;

12. Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям

12.1. Згідно з даною Інструкцією Учасник подає, як частину його пропозиції конкурсних торгів такі документи, що підтверджують його відповідність встановленим кваліфікаційним критеріям:

 • копії документів бухгалтерської звітності за останній звітний період (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, осіб, звільнених від оподаткування згідно чинного законодавства України, та нерезидентів України), зокрема:

  • балансу;

  • звіту про фінансові результати;

  • звіту про рух грошових коштів (у випадку, якщо Учасник звільнений від ведення такої звітності відповідно до чинного законодавства, даний Учасник повинен зазначити про це в окремому документі, що має увійти до складу його пропозиції конкурсних торгів);

 • копію чинної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (для довідок з встановленим строком дійсності) але не більш десятиденної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами;

– довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (у довільній формі);

– довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (у довільній формі);

 • довідку про досвід виконання аналогічних договорів, яка повинна містити:

  • перелік виконаних аналогічних закупівель протягом останніх трьох років;

  • обсяг цих закупівель, у т. ч. таких, що перевищують 100 тис. грн;

  • найменування підприємств (організацій, установ), для яких ці закупівлі виконувались, із зазначенням їх адрес та контактних телефонів;

 • копії виконаних аналогічних договорів, про які зазначено у довідці про досвід виконання аналогічних договорів

12.2. Вищезазначені документи подаються у складі пропозиції конкурсних торгів відповідно до положень розділів 6 та 17 даної Інструкції.

13. Оцінка відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним критеріям

13.1. Визначення відповідності Учасника встановленим у цій документації конкурсних торгів кваліфікаційним критеріям грунтується на підставі змісту лише тих документів, що надані ним у складі його пропозиції конкурсних торгів.

14. Документи, що підтверджують відповідність предмету закупівлі вимогам документації конкурсних торгів

14.1. З метою підтвердження відповідності предмету закупівлі, який Учасник пропонує виконати за Договором, вимогам цієї документації конкурсних торгів Учасник повинен надати як частину своєї пропозиції конкурсних торгів інформацію щодо предмета закупівлі за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів (дивись Додаток 5).

15. Строк дії пропозиції конкурсних торгів

15.1. Пропозиція конкурсних торгів має залишатись дійсною протягом не менш 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Пропозиція, дійсна на коротший строк, відхиляється Замовником як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

15.2. До закінчення строку дії пропозиції конкурсних торгів Замовник має право вимагати від Учасника продовжити її дію.

Учасник має право:

 • відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

 • погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

16. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

16.1. Учасник, що бере участь у торгах, зобов’язаний надати забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів складає 17030,00 грн (сімнадцять тисяч тридцять грн 00 коп.).

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів подається у формі Завдатку на рахунок Замовника за такими реквізитами:

Рахунок: 37115010005623

Банк: Головне Управління Державного казначейства України (ГУ ДКУ) в Донецькій області

МФО: 834016

ЄДРПОУ: 02218631 

16.2. Одна копія документу, що підтверджує надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів (платіжне доручення, квітанція, тощо) підшиваєтьсядо пропозиції, а друга копія вкладається у зовнішній конверт окремо.

16.3. Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення пропозиції конкурсних торгів, здійснюються за рахунок коштів Учасника.

16.4. Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, має закінчуватись не раніше, ніж після закінчення строку дії пропозиції конкурсних торгів, встановленому у п.15.1 цієї документації конкурсних торгів.

16.5. Пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням пропозиції конкурсних торгів, відхиляються Замовником.

16.6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів буде повернене Учаснику протягом 3-х банківських днів з дня настання підстави для повернення цього забезпечення у разі:

16.6.1. закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

16.6.2. укладення договору про закупівлю з Учасником, що став переможцем торгів;

16.6.3. відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

16.6.4. закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з Учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів;

16.7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається Учаснику у випадках:

16.7.1. відкликання пропозиції конкурсних торгів Учасником після закінчення строку її подання;

16.7.2. непідписання Учасником, що став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;

16.8. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються Учаснику), підлягають перерахуванню до обласного бюджету.

17. Запечатування та маркування конвертів з пропозицією конкурсних торгів

17.1. Учасник готує відповідно до положень п.6.7 цієї Інструкції один пакет документів пропозиції конкурсних торгів, який запечатується в конверт.

17.2. На конверті зазначаються слова: «На торги із закупівлі (зазначитиназву предмету закупівлі, приведену в «Загальній інформації про конкурсні торги)»» та «Не розпечатувати до (зазначити дату та час розкриття пропозицій конкурсних торгів, приведені в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)»)»;

17.3. Цей конверт разом з копією документу, що підтверджує надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів запечатуються в загальний зовнішній конверт, який повинен:

17.3.1. бути адресований Замовнику;

17.3.2. містити слова: «На торги із закупівлі (зазначитиназву предмету закупівлі, приведену в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)»» та «Не розпечатувати до (зазначити дату та час розкриття пропозицій конкурсних торгів, приведені в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)»)»;

17.3.3. містити повне найменування, поштову адресу, контактний телефон Учасника, а також його код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) чи ідентифікаційний код (для фізичних осіб).

17.4. Загальний зовнішній конверт та внутрішній конверт з пропозицією конкурсних торгів розпечатується Замовником під час проведення процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів у місці, у день та у час, зазначених у цій документації конкурсних торгів.

17.5. Якщо загальний зовнішній конверт не буде запечатаний та помічений відповідно до вищезазначених вимог, Замовник не несе ніякої вiдповiдальностi за неправильне або передчасне його розкриття, а також за нерозголошення інформації, що в ньому міститься.

18. Кінцевий термін подання пропозицій конкурсних торгів

18.1. Пропозиції повинні бути подані за адресою, вказаною в «Загальній інформації про конкурсні торги» цієї документації конкурсних торгів не пізніше дати та часу, приведених у цій «Загальній інформації про конкурсні торги».

18.2. На запит Учасника Замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

19. Пропозиції, що запізнилися

19.1. Всі пропозиції, отримані Замовником після закінчення кінцевого строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали, без відшкодування даним Учасникам витрат, пов’язаних з підготовкою їх пропозицій конкурсних торгів.

20. Внесення змін до пропозицій конкурсних торгів та їх відкликання

20.1. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання шляхом повідомлення про це Замовника у письмовій формі.

20.2. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані Замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

20.3. Повідомлення Учасника про зміни пропозиції конкурсних торгів готується, запечатується, маркується та відправляється з урахуванням вимог даної Інструкції у конвертах, додатково позначених написом „Зміни".

20.4. Після розкриття пропозиції конкурсних торгів внесення до неї будь-яких змін, або її відкликання не дозволяються.

21. Розкриття пропозицій конкурсних торгів

21.1. Розкриття пропозицій конкурсних торгів та змін, зроблених згідно з положеннями розділу 20 цієї Інструкції, відбудеться за місцем та за часом, зазначеними у «Загальній інформації про конкурсні торги».

21.2. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником допускаються всі Участники, які подали пропозиції конкурсних торгів, або їх уповноважені представники.

На процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів можуть бути присутні представники засобів масової інформації.

21.3. Для підтвердження того факту, що особа, яка бажає прийняти участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, дійсно є Учасником або його уповноваженим представником, ця особа повинна мати при собі:

 • оригінал документа, що засвідчує його особу;

 • довіреність Учасника на представництво його інтересів та підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства (за винятком випадку, коли у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів безпосередньо прийматиме участь Учасник-фізична особа). У разі, якщо у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів безпосередньо прийматиме участь керівник Учасника-юридичної особи, замість зазначеної довіреності він повинен пред’явити належним чином завірену копію документа, який підтверджує його повноваження як керівника (засновницький договір, протокол зборів засновників тощо);

Для підтвердження того факту, що особа, яка бажає прийняти участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, дійсно є представником засобів масової інформації, ця особа повинна мати при собі:

 • нотаріально завірену копію документа про державну реєстрацію засобу масової інформації, який дана особа представляє;

 • оригінал особистого посвідчення засобу масової інформації, який ця особа представляє;

Особи, які не матимуть при собі вищезазначених документів, до участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів допущені не будуть.

21.4. Конверти, позначені "Зміни", відкриваються разом з конвертами, де знаходиться пропозиція конкурсних торгів, до якої ці зміни вносяться.

21.5. Пропозиції, за якими були подані заяви про їх відкликання згідно з положеннями розділу 20 цієї Інструкції, не розкриваються.

21.6. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність усіх необхідних документів, передбачених цією документацією конкурсних торгів.

21.7. Особам, присутнім на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, оголошуються найменування та адреса кожного Учасника, а також ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.

21.8. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів комітетом з конкурсних торгів ведеться протокол, копія якого надається усім Учасникам на їх запит.

21.9. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для нерозкриття, нерозгляду або відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

22. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

22.1. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

 • учасник:

  • не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у п.11.1 цієї Інструкції;

  • не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки;

  • не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

 • пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам цієї документації конкурсних торгів;

 • у пропозиції конкурсних торгів Учасником зазначена будь-яка недостовірна інформація, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі;

 • Замовник має незаперечні докази того, що Учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

 • Учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

 • виявлено факт участі Учасника у змові;

 • фізична особа, яка є Учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

 • службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

 • пропозиція конкурсних торгів подана Учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими Учасниками даної процедури закупівлі;

 • Учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

 • учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

22.2. Замовник може прийняти рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі якщо:

 • Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

 • Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його Статуту;

22.3. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається Учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до вимог чинного законодавства України в сфері державних закупівель.

23. Відміна торгів чи визнання їх такими, що не відбулись

23.1. Замовник відмінить ці торги у разі:

 • відсутності подальшої потреби у даній закупівлі;

 • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

 • виявлення факту змови Учасників;

 • подання для участі у цих торгах менше двох пропозицій конкурсних торгів;

 • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цією документацією конкурсних торгів;

 • якщо до оцінки буде допущено пропозиції менше ніж двох Учасників;

23.2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

 • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів буде перевищувати суму, передбачену Замовником на фінансування даної закупівлі;

 • здійснення цієї закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

23.3. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, буде надіслане Замовником усім Учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником відповідного рішення.

24. Порядок з'ясування пропозицій конкурсних торгів

24.1. До початку оцінювання пропозицій конкурсних торгів Замовник попередньо вивчає ці пропозиції з метою визначення:

 • відповідності Учасника кваліфікаційним критеріям, встановленим у документації конкурсних торгів;

 • відповідності пропозиції конкурсних торгів умовам цієї документації конкурсних торгів.

24.2. Пропозицією конкурсних торгів, що відповідає умовам цієї документації конкурсних торгів, є така пропозиція, що узгоджується з усіма умовами цієї документації конкурсних торгів, включаючи вимоги до порядку її оформлення, дотримання встановленим у Додатках цієї документації формам складання відповідних документів, технічним характеристикам предмету закупівлі, його якості та обсягам закупівлі, зазначеним у Специфікації цієї документації конкурсних торгів, а також така, що не містить будь-якої недостовірної інформації, підроблених документів чи підроблених копій документів.

24.3. Якщо пропозиція конкурсних торгів Учасника не відповідає умовам документації конкурсних торгів, вона відхиляється Замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом будь-яких її коригувань чи змін, чи шляхом анулювання невідповідних відхилень або застережень.

25. Оцінка пропозицій конкурсних торгів

25.1. Після розкриття пропозицій конкурсних торгів, перевірки їх на правильність оформлення, відповідність кваліфікаційним критеріям і умовам документації конкурсних торгів, починається їх оцінка та визначення переможця торгів. Замовник оцінює тільки ті пропозиції конкурсних торгів, що не були відхилені.

Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам, перевіряються Замовником на предмет наявності арифметичних помилок.

Замовник може виправляти арифметичні помилки, допущені в пропозиції конкурсних торгів в результаті арифметичних дій, лише за умови отримання письмової згоди Учасника, який подав цю пропозицію конкурсних торгів, на таке виправлення. У випадку, якщо Учасник вiдмовляється приймати виправлення, його пропозицiя конкурсних торгів вiдхиляється.

25.2. Під час оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовником використовуються критерії та методика, зазначені у п.п.25.3 та 25.4 цієї Інструкції.

25.3. Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється відповідно до положень п.25.4 цієї Інструкції на підставі наступних критеріїв:

 • ціна;

 • умови оплати;

 • строк виконання;

25.4. Визначення переможця торгів здійснюється за наступною методикою:

Перший етап. З урахуванням положень розділу 9 цієї Інструкції визначається ціна пропозиції конкурсних торгів (Ц).

Другий етап. За формулою:

§Ц = Цmin/Ц, (1)

де: Цmin – мінімальна ціна серед пропозицій конкурсних торгів, прийнятих до оцінки; Ц– ціна пропозиції конкурсних торгів, що оцінюється,

визначається співвідношення цін пропозицій конкурсних торгів (EMBED Equation.3Ц).

Третій етап. За формулою:

EMBED Equation.3Т1 = Т1/T1max, (2.1)

де: Т1 – кількість календарних днів відстрочки платежу за поставлені товари, починаючи з дня оформлення документу про їх поставку, у пропозиції конкурсних торгів, що оцінюється; T1max – максимальна (але не більше 120 календарних днів) кількість календарних днів відстрочки платежу за поставлені товари, починаючи з дня оформлення документу про їх поставку, серед пропозицій конкурсних торгів, прийнятих до оцінки,

визначається співвідношення критеріїв Т1 у пропозиціях конкурсних торгів.

Четвертий етап. За формулою:

EMBED Equation.3Т2 = Т2min/Т2, (2.2)

де: T2min – мінімальний строк виконання закупівлі в обсязі зазначеного в Специфікаціях разового мінімального замовлення товарів серед пропозицій конкурсних торгів, прийнятих до оцінки (у календарних днях); Т2 – строк виконання закупівлі в обсязі зазначеного в Специфікаціях разового мінімального замовлення товарів у пропозиції конкурсних торгів, що оцінюється (у календарних днях),

визначається співвідношення критеріїв Т2 у пропозиціях конкурсних торгів.

При оцінці пропозицій конкурсних торгів Замовник буде користуватись наступними правилами:

 • якщо розмір критерію, що входить до формули (2.1) та/чи (2.2), буде зазначений Учасником не в тій одиниці виміру, яка вимагаються цією документацією конкурсних торгів, або в «Зведеному листі» взагалі буде відсутня інформація щодо розміру цього критерію, загальна кількість балів по цьому критерію для даної пропозиції конкурсних торгів буде прийнята рівною нулю;

 • якщо запропонований Учасником розмір критерію, що входить до формули (2.1) та/чи (2.2), буде грунтуватися на спотворених даних, загальна кількість балів по цьому критерію для даної пропозиції конкурсних торгів буде прийнята рівною нулю;

 • якщо в різних документах пропозицiї конкурсних торгів будуть зазначені різні величини критерію, що входить до формули (2.1) та/чи (2.2), або буде зазначений діапазон його значень, Замовник при оцінці даної пропозиції конкурсних торгів приймає величину цього критерію таким, що є найгіршим серед зазначених в даній пропозиції конкурсних торгів його значень з точки зору оцінки даної пропозиції;

 • якщо в пропозиції конкурсних торгів буде запропонована кількість днів відстрочки платежу більше, ніж 120 календарних днів, до оцінки цієї пропозиції конкурсних торгів буде прийнято лише 120 календарних днів;

 • якщо в пропозиції конкурсних торгів в якості умови оплати цієї закупівлі буде запропонована оплата по факту її виконання, до оцінки цієї пропозиції конкурсних торгів буде прийнятий 1 (один) календарний день відстрочки платежу;

 • якщо в пропозиції конкурсних торгів в якості умови оплати цієї закупівлі буде запропонована умова її передплати, кількість балів по критерію «умови оплати» для даної пропозиції конкурсних торгів буде прийнята рівною нулю;

 • якщо в пропозиції конкурсних торгів буде запропонована кількість днів строку виконання закупівлі в обсязі зазначеного в Специфікаціях разового мінімального замовлення товарів менше ніж 2 календарних дні, до оцінки цієї пропозиції конкурсних торгів буде прийнято 2 календарних дні;

 • якщо розмір критерію, що входить до формули (2.1) та/чи (2.2), по кожному із запропонованих найменувань товарів буде різним, до оцінки буде прийматися те його значення, яке є найгіршим серед зазначених в даній пропозиції конкурсних торгів його значень з точки зору оцінки даної пропозиції;

П’ятий етап. За формулою:

О = EMBED Equation.3Ц * Кц + EMBED Equation.3Т1 * Кт1 + EMBED Equation.3Т2 * Кт2, (3)

де: Кц - ваговий коефіцієнт ціни, який становить 0,5; Кт1 - ваговий коефіцієнт критерію Т1, який становить 0,25; Кт2 - ваговий коефіцієнт критерію Т2, який становить 0,25,

розраховується загальна кількість балів (О), яку обрала дана пропозиція конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів, яка за результатами такої оцінки обере найвищу кількість балів, розглядається як переможець торгів. У випадку, якщо декілька пропозицій конкурсних торгів оберуть однакову найвищу кількість балів, вибір переможця торгів буде здійснено шляхом голосування відповідно до положень чинного законодавства України в сфері закупівель за державні кошти.

25.5. Загальний строк здійснення оцінки пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця торгів становитиме не більше 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

26. Акцепт пропозиції конкурсних торгів

26.1. Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найкращою під час оцінки пропозицій конкурсних торгів відповідно до розділу 25 цієї Інструкції.

26.2. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця торгів Замовник надішле цьому переможцю повідомлення про акцепт його пропозиції конкурсних торгів, а всім іншим Учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження Учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

26.3. У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини Учасника у строк, визначений чинним законодавством України в сфері державних закупівель, Замовник повторно визначить найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з числа тих, строк дії яких ще не минув.

27. Укладання Договору

27.1. З Учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, Замовник укладає договір про закупівлю відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.

27.2. Замовник укладає договір про закупівлю не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.

27.3. При укладенні договору про закупівлю Учасник-переможець процедури закупівлі повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

27.4. Будь-які витрати, понесені Учасником-переможцем процедури закупівлі у зв'язку з участю у торгах та укладенням договору про закупівлю не підлягають відшкодуванню Учаснику.

28. Основні умови, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю

28.1. Істотними умовами договору, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю про закупівлю, є:

28.1.1. предмет Договору (найменування, номенклатура, асортимент);

28.1.2. кількість товару та вимоги щодо їх якості;

28.1.3. ціна Договору;

28.1.4. термін та місце поставки товарів;

28.1.5. строк дії Договору;

28.1.6. строк виконання закупівлі;

28.1.7. порядок здійснення оплати закупівлі;

28.1.8. права та обов'язки сторін;

28.1.9. відповідальність сторін;

28.1.10. зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

28.2. У разі якщо сторони не досягнуть згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю буде вважатися неукладеним.

Якщо Учасник вчинить фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій будуть визначатись відповідно до Цивільного кодексу України.

29. Забезпечення виконання Договору

29.1. Надання забезпечення виконання договору про закупівлю не передбачено.

30. Витрати, пов'язані з укладенням Договору

30.1. На Учасника-переможця торгів не покладається витрат, пов’язаних з укладенням договору про закупівлю.

31. Оголошення про результати торгів

31.1. Оголошення про результати торгів публікується та оприлюднюється Замовником відповідно до норм чинного законодавства України в сфері державних закупівель.

32. Конфіденційність

32.1. Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої Учасниками. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

33. Процедура оскарження

33.1. Будь-яка особа, право чи законний інтерес якої буде порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності Замовника, які суперечать законодавству у сфері державних закупівель, має право оскаржити ці рішення, дії чи бездіяльність Замовника.

33.2. Оскарження рішень, дій або бездіяльності Замовника здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України в сфері державних закупівель.

34. Відповідальність за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

34.1. За порушення вимог, встановлених чинним законодавством України в сфері закупівель за державні кошти, іншими нормативно-правовими актами, члени комітету з конкурсних торгів Замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

35. Інші умови

35.1. Усі питання, які не врегульовані цією документацією конкурсних торгів, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 1. План роботи Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н. К. Крупської на 2007 рік

  Документ
  У 2007 р. колектив бібліотеки працюватиме над виконанням важливої місії забезпечення інформаційних потреб реальних і віртуальних користувачів у сфері освіти, науки і виробництва, на допомогу всебічному розвитку особистості, організації
 2. Крупської Товари "затверджено" (1)

  Документ
  1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв язок з учасниками (прізвище, ім я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв язку,
 3. Крупської Товари "затверджено" (2)

  Документ
  1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації; код за ЄДРПОУ 33966850 
 4. Конкурсних торгІВ (12)

  Конкурс
  Керуючись чинним законодавством України в сфері закупівель за державні кошти, Замовник торгів, зазначений нижче (далі – Замовник), оголошує торги (конкурсні торги) на закупівлю предмету, зазначеного нижче, на умовах, визначених у цій
 5. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012

  Документ
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.
 6. 2008 рік

  Документ
  Сприяти практичній реалізації проектів канадської технічної допомоги (у співпраці з Канадським агентством міжнародного розвитку) у сфері реформування системи державної служби,
 7. Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки у 2010 році

  Документ
  Органи виконавчої влади регулярно оновлюють інформацію в окремих розділах офіційних веб-сайтів стосовно виконання ДЦП і співробітництва України з ЄС та Радою Європи (у сфері компетенції відповідного державного органу):
 8. З виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції на 2008 2011 роки за 2009 рік

  Документ
  1) проведення соціологічними компаніями на конкурсній основі кожного півріччя загальнонаціональних репрезентативних досліджень ставлення населення до політики євроатлантичної інтеграції та аналіз їх результатів
 9. Шевченка Український культурологічний центр (м. Донецьк) Олександр Задніпровський хроніка голоду 1946 1947 років у Донбасі Донецьк 2007

  Документ
  У монографії на базі переважно місцевих архівних документів уперше змальовано цілісну картину голоду 1946 – 1947 рр. в українському Донбасі. Матеріал подано у вигляді хроніки подій.

Другие похожие документы..