2 Annals of the Asociation of American Geographers 2007 (1914)

SÍDELNÁ PROBLEMATIKA V ZAHRANIČNÝCH ČASOPISOCH 2007

Zoznam analyzovaných časopisov

1 Africa Geographic 2007 (zal. 1993)

2 Annals of the Asociation of American Geographers 2007 (1914)

3 Antipode 2007 (1969)

4 Area 2007

5 Asia Pacific Viewpoint 2007 (1960)

6 Autralian Geographer 2007 (1928)

7 Canadian Geographic 2007 (1929)

8 City Journal 2007 (1990)

9Computers, Environment and Urban Systems 2007 (1975)

10 Economic Geography 2007 (1925)

11 Ekistics 2007 (1955)

12 Eurasian Geography and Economics 2007

13 European Spatial Research and Policy 2007 (1994)

14 Földrajzi Közlemények 2007

15 Geoforum 2007 (1970)

16 Geografiska Analer - Series B, Human Geography 2007

17 Geographica Helvetica 2007

18 Geographica Pannonica - 2005 (1997)

19 Geographical 2007

20 Geographical Research 2007

21 Geographical Review 2007

22 Geography 2007

23 Internationa Journal of Urban and Regional Research 2007

24 Irish Geography 2006 (1944)

25 Mitteilung der Österreichishen Geographishen Gesselschaft 2007 (1856)

26 Moravian Geographical Reports 2007 (1993)

27 New Zealand Geographer 2007 (1944)

28 Population, Place an Space 2007

29 Progress in Human Geography 2007

30 Przeglad Geograficzny 2007

31 Regional Studies 2007 (1967)

32 Review of Urban and Regional Development Studies 2007 (1989)

33 Scottish Geographical Journal 2007 (1885)

34 Singapore Journal of Tropical Geography 2007

35 Social & Cultural Geography 2007

36 Sociologický časopis (Czech Sociological Review) - 2007 (1965)

37 Standort – Zeitschrift für angewandte Geographie 2007 (1997)

38 The Canadian Geographer 2007 (1950)

39 The Cartographic Journal 2007 (1964)

40 The Geographical Journal 2007

41 The Professional Geographer 2007 (1949)

42 Tijdschrift voor economische en sociale geografie 2007

43 Tourism Geography 2007 (1999)

44 Transactions of the Institute of Brithish Geographers 2007 (1976)

45 Urban Geography 2007 (1980)

46 Urban Studies 2007 (1964)

1 AFRICA GEOGRAPHIC

...dajme svet Afrike, vrátme Afriku spät svetu...

- Každomesačná príležitosť oboznámiť sa s vplyvnými nadšencami Afriky.

Časopisy ktoré získavajú oceňenia od Africa Geographic’s číta viac než 160 000 ľudí vo viac než 70 krajinách. Africa Geographic okrem toho produkuje jedinečné kalendáre, knihy a prináša výstroj úzko súvisiacu so safari. Taktiež ponúka možnosť vidieť mimoriadne safari a krásy Afriky.

Tím

Africa Geographic oslovuje celosvetovú komunitu ľudí ktorí, spolu s nami vášnivo obdivujú jedinečnú africkú divočinu, kultúru a život v tomto prostredí. Informatívnou a zábavnou cestou sa snažia prostredníctvom časopisov na svetovej úrovni, webových stránok, televízie a iných foriem médií pravidelne kontaktovať s milovníkmi Afriky všade na svete. Podnecujú ich aby sa priamo zúčastnovali na záchrane a budúcnosti Afriky a predovšetkým ich nabádajú aby sami objavovali nádheru tohto kontinentu.

Vydavateľstvo & Dizajn

Peter  Borchert – Founder

Shelley Prince - Assistant to the Founder & Events Manager

Eve Gracie - Editor: Africa - Birds & Birding

Sarah Borchert - Editor: Africa Geographic

Judy Beyer - Chief Sub - Editor

Jane Henshall - Assistant Editor

Tim  Jackson - Scientific Editor

Barbara Breytenbach - Editorial Assistant

Bryony Branch - Designer

Alessandro Bonora - Designer

Cindy Armstrong - Junior Designer

Tamaryn  Stipinovich - Designer

Marketing & Propagácia

Tanya Caldwell - Publisher

Neriza Heeger - Logistics Manager

Nicky Maree - Sales & Marketing Executive

Jo Bestic - Circulation Marketing Manager

Servis pre predplatitelov

Lizel Harris - Subscription Services

Nicolette Nicolls - Subscription Services

Wiedaad Ariefdien - Subscription Services

Ruegshana Ederies - Subscriptions Manager

Redaktori pracujúci v Teréne

Jenni Saunders - Director of Tourism

Alanna Wilsnach - Expeditions

Janine Bellis - Travel Consultant Africa

Tracy Bennett - Special Projects

Catherine Bester - Travel Manager

Lynne Kirsten - Travel Consultant RSA

Financie

Mark Bray - Financial & General Manager

Shariefa Bedford - Accountant

Gadija Samsodien - Assistant to Accountant

Administrácia

Veronica Nkebe - In fond memory

Selina Pato - Administration Assistant

Olive Nkomo - Administration Assistant

Aziz Ariefdien - Despatch Manager

Janine van Eeden - Receptionist

Ishmael Sitole - Administration Assistant

Obchodná Stratégia

Owen Johnston - Director

Simon Espley – Director

Hlavné ciele a poslanie časopisu

Africa Geographic ako nezávislý časopis, ktorý informuje o tomto kontinente sa usiluje ponúknuť vyvážené a komplexné reportáže o vážnych problémoch životného prostredia a jeho ochrany, pred ktorými Afrika stojí. Snaží sa aby jej čitatelia dokázali aktívne a citlivo reagovať na tieto závažné problémy. Stálym cieľom časopisu je zabaviť, informovať a všeobecne podporovať vedomie o dôležitých problémoch a sústavne sa prihovárať čitateľovi s potrebou čo najrozumnejšieho využitia prírodných zdrojov tak, aby to národom Afriky prinieslo čo najväčší úžitok.

Pôvod

Africa Geographic odráža snahu o dokonalosť redaktorskej, dizajnérskej a produkčnej stránky časopisu, ktoré sa stali ich značkou. Od svojho vzniku v roku 1993 je časopis neustále oceňovaný za svoju vysokú úroveň.

Ocenenia

-Vítazi Rossi Trophy pre najlepší juhoafrický časopis pre verejnosť

-Vítazi SPA Pica Award, pre najlepší časopis o turizme

-AdVantage Ad Mag award pre njalepší časopis v kategórií o enviromentalistike a ochrane prírody.

Distribúcia

Africa Geographic tlačia v priemere 30 000 kusov časopisu. 10 000 kusov pre predplatitelov, 10 000 je distribuovaných na priamy predaj v maloobchode a posledných 10 000 kusov je distribuovaných vo veľkom.

Náklad

Náklad Africa Geographic je revidovaný Audit Bureau of Circulations, ktorí poskytujú potvrdenie o revidovaní a priemernom počte kópií predaných každý mesiac. Najnovší údaj číslo júl – september 2007, bolo predaných 28 023 kusov.

Profil čitateľov

Ako úzko špecializovaný časopis, zameraný pre špeciálnu kategóriu čitateľov, časopis Africa Geographic poskytuje inzerujúcim komunikačnú platformu s prístupom k početným, vplyvným a reagujúcim čitateľom.

Augustové číslo 2007

Meniaca sa klíma

Skúmanie odlišností: Klíma sa mení, globálne oteplenie, a skleníkový efekt – objasnenie a vysvetlenie. Väčšinou oheň a ľad: Odhaľovanie tajomstiev svetovej klímy

Načo ten rozruch?

Nasledovné fakty: Napriek názorom odporcov a skeptikov fakty sú jasne – podnebie sa rýchlo mení. 6 stupňov od katastrofy: ako bude vyzerať svet, keď teplota stúpne?

Mýty o zmenách klímy: Profesor John Mitchell skúma bežne akceptované „pravdy“ o klíme

Vinníci: nie všetky krajiny sa rovnako podielajú na produkovaní emisií a skleníkového efektu

Vývoj napreduje

Dlhá cesta k príčinám: Trvalo to 180 rokov kým sa odhalila miera závažnosti účinku ľudskej činnosti na chémiu Zeme, ale množstvo práce čaká.

Doláry a zmysel: Ako dokážu krajiny nájsť rovnováhu medi emisiami ovplyvňujúcimi skleníkový efekt a ekonomickým rastom

Zamierené na Afriku

Naše zdravie: Ako bude zvýšená teplota a meniace sa počasie ovplyvňovať naše zdravie?

Zabezpečovanie potravy: prispôsobovanie poľnohospodárskej činnosti potrieb obživy.

Suchá a záplavy: ako si Afričania poradia s nadbytkom alebo nedostatkom vody?

Stúpajúca hladina prílivu: a jej dosah na život pobrežných spoločenstiev a morských živočíchov.

Rozmanitosť Afriky: Náš ohrozený ekosystém.

Nárast turizmu: ako meniace sa životné prostredie ovplyvní turistický priemysel?

Zraniteľná ekonomika Afriky: Hoci Afrika emituje iba 3,6% kysličníka uhoľnatého, Afrika môže byť najviac postihnutá globálnym otepľovaním.

Beznádejná situácia?: Vôbec nie – 10 krokov ktorými by mohla Afrika dosiahnuť lepšiu budúcnosť.

Ako dosiahnúť zníženie emisií CO2

Úloha pre veľkú pätku: 5 akčných plánov zníženia emisií CO2.

Menej je niekedy viac: Redukovanie spotreby fosilných palív.

Čistejšie, nie však ideálne: Ako urobiť výrobu energie menej deštruktívnou?

Svätý grál: využitie slnečnej energie, vetra oceánov a riek.

Získanie rovnováhy: Lesy majú nezastúpiteľnú úlohu vo vyvážení hladiny CO2 na Zemi.

Ochranné opatrenia: Kroky, ktorými sa ľudia na Zemi môžu prispôsobiť očakávaným zmenám.

Rastúca svetová populácia: Počet ľudí na Zemi sa zvyšuje o 6 mil. každý mesiac. Čo bude ďalej?

K lepšiemu svetu

Riešenie problémov: úloha vlád, mimovládnych organizácií a spoločností.

Sila jednotlivca : Ako môžeš pomôcť?

A ak sa mýlime: Bude výsledok stáť za námahu a obete?

Všetky články v časopise Africa Geographic sú zamerané na krajinu, životné prostredie a premenu krajiny. So sídelnou problematikou nemali previazanosť a v plnom rozsahu ani neboli dostupné.

2 ANNALS OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS

Annals of the Association of American Geographers je štvrťročne vydávaný časopis Asociáciou amerických geografov. Člení sa na štyri podstatné časti: odborno-vedecké disciplíny týkajúce sa životného prostredia, metódy, modely a geografické informačné systémy, prostredie, spoločnosť a regióny. Časopis obsahuje články, komentáre, prezentuje výsledky z jednotlivých výskumov, recenzie na literatúru vydanú v danej oblasti, ako aj poskytuje fórum na odbornú diskusiu, občas jeho prílohou sú aj mapy. Na internete sú v súčasnosti dostupné vydania od roku 1946.

Redakcia

Environmentálne vedy: Richard Aspinall (Macaulay inštitút)

Metódy, modely a geografické informačné systémy: Mei – Po Kwan (Univerzita Ohio) Prírodné prostredie a spoločnosť: Karl Zimmerer (Univerzita Pennsylvania)

Spoločnosť, mestá a regióny: Audrey Kobayashi (Queen´s univerzita)

Vedúci vydavateľ knižných recenzií: Peter O. Muller (Univerzita Miami)

Vedúci vydavateľ kartografie: Thomas Hodler (Univerzita Georgia)

Vedúci vydavateľ: Robin Maier

Redakčná rada

Stuart Aitken, San Diego State University
Luc Anselin, Arizona State University
Sharmistha Bagchi-Sen, State University of New York–Buffalo
Bernard O. Bauer, University of British Columbia Okanagan
Michael P. Bishop, University of Nebraska at Omaha
Eric Carter, Grinnell College
Noel Castree, Manchester University
Andrew Comrie, University of Arizona
Susan Cutter, University of South Carolina
Dydia DeLyser, Louisiana State University
Mona Domosh, Dartmouth College
William Doolittle, University of Texas at Austin
Kirstin Dow, University of South Carolina
Max Egenhofer, University of Maine
J. Nicholas Entrikin, University of California, Los Angeles
Benjamin Forest, McGill University
Mark Gahegan, The Pennsylvania State University
Alison Gill, Simon Fraser University
Ruth Wilson Gilmore, University of Southern California
Reginald G. Golledge, University of California, Santa Barbara
Basil Gomez, Indiana State University
Michael Goodchild, University of California, Santa Barbara
Matthew Hannah, Aberystwyth University
Steve Herbert, University of Washington
Jennifer Hyndman, Syracuse University
Maggi Kelly, University of California, Berkeley
C. Gregory Knight, The Pennsylvania State University
Nina S. Lam, Louisiana State University
Nina Laurie, University of Newcastle
David Legates, University of Delaware
George Lin, University of Hong Kong
George Malanson, University of Iowa
Becky Mansfield, The Ohio State University
W. Andrew Marcus, University of Oregon
Richard A. Marston, Kansas State University
Joy Nystrom Mast, Carthage College
James McCarthy, The Pennsylvania State University
Sara McLafferty, University of Illinois at Urbana–Champaign
Kendra McSweeney, The Ohio State University
Andrew Millington, Texas A&M University
Beth Mitchneck, University of Arizona
Roderick Neumann, Florida International University
Timothy Nyerges, University of Washington
Karen O’Brien, University of Oslo
Morton E. O’Kelly, The Ohio State University
Kavita Pandit, State University of New York
Jamie Peck, University of British Columbia
Mark Pelling, King’s College London
Laura Pulido, University of Southern California
Paul Robbins, University of Arizona
Anna Secor, University of Kentucky
Eric Sheppard, University of Minnesota
Erik Swyngedouw, Manchester University
B. L. Turner II, Clark University
Matthew Turner, University of Wisconsin–Madison
Gill Valentine, University of Leeds
Robert Walker, Michigan State University
Stephen Walsh, University of North Carolina, Chapel Hill
Barney Warf, University of Kansas
John Wilson, University of Southern California
Julie Winkler, MichiganStateUniversity
Antoinette WinklerPrins, Michigan State University
Jennifer Wolch, University of Southern California
Brent Yarnal, The Pennsylvania State University
May Yuan, University of Oklahoma

Súbor článkov so sídelnou problematikou z uvedeného vydania časopisu

John Agnew. 2007. No Borders, No Nations: Making Greece in Macedonia, Vol. 97, č. 2,

s. 398-422.

Keywords: borders; Greece; nationalism; Macedonia; statehood

Vysoká urbanizácia husto zaľudnených rurálnych území v súčasnom období, predovšetkým v Ćíne môže byť znázornená základným modelom kombinujúcim aktivity v súvisloti s globálnymi interakciami. Tento fenomén ,,desakota” reprezentuje nezvyčajnú formu urbanizácie odpovedajúcu na procesy rozvoja krajiny, ktorá je ale determinovaná vyššou úrovňou makroekonómie. Existuje jednoduchá logika prepojenia reformy lokálnych záležitostí s globálnou urbánnou reformou. Tento model predstavuje pomer rastu odlišných priestorových agregátov využívajúcich lineárne štatistické analýzy. K tomuto rastu sa prideľujú developeri, ktorí rozhodujú o transformácii alebo zmene rodín, ktoré žijú na vidieku na rodiny žijúce v meste na základe nákladov, prístupnosti a iných záležitostí. Model je aplikovaný v regióne Suzhou od roku 1990 do roku 2000. Mestský región obklopujúci Suzhou je zmiernený lokálnou transformáciou k urbánnemu využívaniu krajiny. Model je realizovaný pomocou RePast 3 softvéru.

Yichun Xie, Michael Batty, Kang Zhao. 2007. Simulating Emergent Urban Form Usány

Agent-Based Modeling: Desakota in the Suzhou-Wuxian Region in China, Vol. 97, č. 3,

s. 477-495.

Keywords: agent-based modeling; desakota; emergence; lower Yangtze River Delta;

rural-urbanization

Súbor recenzií so sídelnou problematikou z uvedeného vydania časopisu

C. Cindy Fan. 2007.Restructuring the Chinese City: Changing Society, Economy and Space, Vol. 97, 1. vyd., s. 221-222.

Nicholas Blomley. 2007. Citizens, Cops, and Power: Recognizing the Limits of Community, Vol. 97, 1. vyd., s. 223-224.

Jamie Peck. 2007. The Neoliberal City: Governance, Ideology, and Development in American Urbanism by Jason Hackworth, Vol. 97, číslo 4, str. 806 - 809

Marcia R. England. 2007. City Publics: The (Dis)enchantments of Urban Encounters by Sophie Watson, Vol. 97, č. 4, s. 815-816.

Táto publikácia je takým argumentom k odlišnému správaniu sa ľudí v urbánnom priestore a zároveň ich angažovanosti. Vysvetľuje takisto vzájomnú toleranciu ich práv. Watson argumentuje riskantnú averziu súčasnej urbánnej spoločnosti, predovšetkým detí, ktoré nemajú skúsenosti. Vysvetľuje rozdielnosť urbánneho prostredia a jeho dopad na správanie sa rozličných vekových kategórií.

Zdroje

/Publications/annalsweb1.html /smpp/title~content=t788352614

3 ANTIPODE

Tematické zameranie

Antipode je univerzitný odborný časopis. Publikuje prehľad správ o geografických otázkach ako sú miesto, priestor, krajina, mierka, humánno-environmentálne vzťahy, nerovnomerný rozvoj, hranice, spolupráca. Tieto práce podporujú analytické a politické ciele ľavicovej geografie. Antipode uverejňuje aj krátke výklady a recenzie kníh.

Periodicita vychádzania

Časopis vychádza od roku 1969, kedy vyšiel len raz. Nasledujúce roky vychádzal dvakrát za rok. Od roku 1973 do roku 1990 vychádzal 3-krát ročne, od roku 1991 do roku 2000 vychádzal 4-krát ročne a od roku 2001 do roku 2007 5-krát ročne.

V tejto práci som sa zaoberala ročníkom 2007, kedy vyšiel 5-krát.

Dostupnosť

Na internetovej stránke sú články a recenzie dostupné až po zaplatení poplatku. Bezplatne je dostupný iba zoznam článkov a v niektorých prípadoch aj abstrakt.

Redakčná rada

Editor and book series editor:

Noel Castree, University of Manchester, UK

Editor

Wendy Larner, University of Bristol, UK

Book Review & Interventions Editor

Nik Heynen, University of Georgia, USA

Website Editor

Paul Chatterton, University of Leeds, UK

Editorial Board

Kevin Ward,University of Manchester, UK

Brij Maharaj, University of Kwazulu-Natal, South Africa

Dr. Peter North, University of Liverpool, UK

Dr. Giles Mohan, Open University, UK

Prof. Nik Theodore, University of Illinois at Chicago, USA

Dr. Jenny Pickerill, University of Leicester, UK

Vinay Gidwani, University of Minnesota, USA

Saraswati Raju, Jawaharlal Nehru University, India

Maggie Opondo, University of Nairobi, Kenya

Jim Glassman, University of British Columbia, Canada

Christian Schmid, Swiss Federal Institute of Technology

Alejandro Grimson, Chair of Instituto de Altos Estudios Sociales at Universidad Nacional

de San Martin

Scott Prudham, University of Toronto, Canada

Mary Roche, University of Southern California, USA

Toshio Mizuuchi, Osaka City University, Japan

Juanita Sundberg, University of British Columbia, Canada

Anke Strüver, University of Munster, Germany

Sharad Chari, London School of Economics, UK

Jurgen Essletzbichler, University College, London

Aranxta Rodriguez, University of the Basque Country, Spain

Súbor článkov a recenzií so sídelnou tematikou za rok 2007

Február 2007

Emily Gilbert: Leaky Borders and Solid Citizens: Governing Security, Prosperity and Quality of Life in a North American Partnership

Marec 2007

Crispian Fuller, Mike Geddes: Urban Governance Under Neoliberalism: New Labour and the Restructuring of State-Space

Jún 2007

Wendy Wolford : Land Reform in the Time of Neoliberalism: A Many-Splendored Thing

September 2007

Faranak Miraftab: Governing Post Apartheid Spatiality: Implementing City Improvement Districts in Cape Town

Daniel Buck: The Subsumption of Space and the Spatiality of Subsumption: Primitive Accumulation and the Transition to Capitalism in Shanghai, China

November 2007

Harris Ali, Roger Keil: Governing the Sick City: Urban Governance in the Age of Emerging Infectious Disease

Analýza článku so sídelnou tematikou

Faranak Miraftab: Governing Post Apartheid Spatiality: Implementing City Improvement Districts in Cape Town

(Riadenie post-apartheid priestoru: Implementácia rozvojových mestských štvrtí v Kapskom Meste)

Pre dosiahnutie veľkomesta svetovej úrovne so schopnosťou priťahovať obchod, ktorý je konkurencieschopný na globálnom trhu, miestna správa Kapského Mesta prijala model urbánnej revitalizácie: vytvára štvrte rozvoja mesta alebo obchobu (business or city improvement districts = CID, BID). Štúdia CID v centre Kapského Mesta poukazuje na to, ako socio-priestorové vzťahy uľahčujú neoliberálny post-apartheid režim a jeho riadenie. Podľa analýz Združenia Kapského Mesta (Cape Town Partnership), sú ťažkosti pri stabilizácii socio-priestorových vzťahov urbánnej revitalizácie, a odmietajú pohľad na CID ako na globálny následok neoliberálnej mestskej politiky. Zvýrazňuje problémy v riadiacej štruktúre CID, lokálne sporné otázky, rozsiahle sociálne nerovnosti a historický boj občanov o právo na mesto. Stále je otvorenou otázkou, či môžu byť prekonané vlastné obmedzenia CID, aby sa vyriešili socio-priestorové nerovnosti.

Analýza recenzie so sídelnou tematikou

V časopise sa v roku 2007 nenachádzali recenzie kníh.

Zdroj

4 AREA

Publikovaný v mene Royal Geographical Society (v spolupráci s Britským geografickým inštitútom).

Ročník 40/2007

Čísla: 1/ marec 2007, 2/ jún 2007, 3/ september 2007, 4/ december 2007

Vydavateľské informácie

Šéfredaktor
Alastair Bonnett
University of Newcastle, UK

Spolupracujúci redaktor (pre fyzickú geografiu)
Louise Bracken
Durham University, UK

Redaktor pre knižné recenzie z Humánnej geografie

Helen Jarvis
University of Newcastle, UK

 1. Oxford Brookes University Library (2)

  Документ
  100 and one for the roadRoulstone, Alan100 and one for the road : a pictorial anthology of town and country inns of character / compiled and illustrated by Alan Roulstone.
 2. Oxford Brookes University Library (1)

  Документ
  81 Alcohol : Addictions : Neuroses : Medical Sciences 1 .8 1 Alcohol : Chemical Technology 1.8 Alcohol : Leisure : Sociology 301.57 Alcohol : Pharmacology : Medical Sciences 15.
 3. By Andrew Berwick, London 2011 (1)

  Документ
  The name of the devil: cultural Marxism, multiculturalism, globalism, feminism, emotionalism, suicidal humanism, egalitarianism - a recipe for disaster
 4. By Andrew Berwick, London 2011 (2)

  Документ
  The name of the devil: cultural Marxism, multiculturalism, globalism, feminism, emotionalism, suicidal humanism, egalitarianism - a recipe for disaster 334
 5. Thank you for putting up with this, some draft chapters from a book manuscript--to be published

  Документ
  Thank you for putting up with this, some draft chapters from a book manuscript to be published, Deo volente, by the University of Chicago Press, perhaps in 2009.

Другие похожие документы..