บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2546 เล่ม 29

Malaria--Vietnam--Prevention

Mai, Tuyet Nhung. The distribution of qualified health manpower in relation to the effectiveness of malaria control programme in north mountain region of Vietnam. Bangkok : Chulalongkorn University, 1996. 91 p. (T E10736)

Malaria--Vietnam--Prevention--Cost effectiveness

Nguyen, Manh Hung. Costs-effectiveness of artemisinin-doxycycline and quinine-doxycycline in hospital based falciparum malaria treatment in Vietnam. Bangkok : Chulalongkorn University, 1995. 74 p. (T E10127)

Malaria control Project

Cho-Min-Niang. Economic analysis of diagnosis and treatment in the malaria control project, Myanmar : a methodological approach. Bangkok : Chulalongkorn University, 1996. 72 p.
(T E10672)

Malaria vaccine

Galayanee Ekapanyakul. Studies on protective effect, immunopathology, pathology and serology of vaccinated mice with irradiated blood stage of plasmodium berghei : variations in vaccinating doses and intervals between vaccination and challenge. Bangkok : Mahidol University, 1982.
3 microfiches (145 fr.). (T MF20177)

Malariotherapy

Noppamas Soonthronchareonnon. A study on the chemistry and in-vitro antimalarial activity of Eurycoma longifolia Jack and other Thai medicinal plants. Bangkok : Mahidol University, 1982. xvii, 86 p. (T E6274)

Pan Ton. Immunological and pathological studies in mice resistance to murine malaria. Bangkok : Mahidol University, 1988. x, 76 p. (T E8197)

Malaris--Risk factors

Rungrawee Tipmontree. Risk factors determining malaria infection among migrants from Myanmar on the Thai-Myanmar border : a study in malaria clinics in Kanchanaburi province, Thailand. Bangkok : Mahidol University, 2001. 77 p. (T E17342)

Malawi

Diagne, Aliou. Access to credit and its impact on welfare in Malawi. Washington, D.C. : International Food Policy Research Institute, 2001. 153 p. (R E15683)

Malaya

Penjan Laongmanee. Relationship between water mass and distribution of plankton and relative abundance of pelagic fish in the Gulf of Thailand and East Coast of Peninsular Malaysia. Bangkok : Chulalongkorn University, 2001. 82 p. (T E18830)

Malay language

Prapai Ninlapan. Expressives in Pattani Malay. Bangkok : Mahidol University, 1993. vii, 136 p.
(T E7170)

Malay Language--Compound words

Sumalee Nimmanupap. Kata majmuk dulam bahasa melayu dan bahasa Thai : suatu analisis perbandingan morfologi. Pengajian : University of Malaya, 1995. 580 p. (T E10367)

Malay language--Pattani

Waemaji Paramal. Long consonants in Pattani Malay : the result of word and phrase shortening. Bangkok : Mahidol University, 1991. xiii, 196 leaves. (T E5912)

Malay language--Phonology

Siriporn Malarat. A phonology of the Nakhon Si Thammarat Malay dialect at Phothong sub-district. Bangkok : Mahidol University, 1993. xvii, 199 p. (T E7820)

Malay peninsula

Saravuth Rattanachongkiat. Distribution of trace metals in the Gulf of Thailand and East Coast of Malay Peninsula. Bangkok : Chulalongkorn University, 1998. 92 p. (T E12830)

Malaysia--Boundaries

Surin Pitsuwan. Issues affecting border security between Malaysia and Thailand. Bangkok : Thammasat University, 1982. 47 p. (R E2020)

Malaysia--Population--Research

Chee, Kim Loy. Fertility and coresident family structure an urban case study in Malaysia. Penang : University Sains Malaysia, 1981. iv, 48 p. (R E495)

Malaysia--Population, Rural

Malaysian Centre for Development Studies. Value orientations of the rural population towards change in Peninsular Malaysia. Kuala Lumpur : Malaysian Centre for Development Studies, 1976. vii,
199 p. (R E673)

Malaysia--Rural conditions

Kato, Tsuyoshi, ed.. Environment, agriculture and society in the Malay world. Kyoto, Japan : Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, 1986. ix, 177 p. (R E2866)

Maldives

Didi, Aminath Mohamed. Determinants of contraceptive use patterns in Addu Atoll, Maldives. Bangkok : Mahidol University, 1991. x, 65 p. (T E8053)

Male contraceptives

Virasack Banouvong. Contraceptive use among rural married women in Xiengngeun district, Luangprabang province, Lao PDR. Bangkok : Mahidol University, 1999. 70 p. (T E13846)

Male contraceptives--Bioavailability

Damrongtheb Bunnag. The effects of male antifertility agents on sperm surface and epididymal fluid proteins in rats. Bangkok : Mahidol University, 1989. x, 120 p. (T E8152)

Maleic acid

Kanlaya Mongkolsawat. Effect of diprotic acids on grafting efficiency and water absorption of cassava starch-polyacrylamide via gamma-irradiation. Bangkok : Chulalongkorn University, 2000. 184 p.
(T E16778)

Usa Thanasoonthornroek. Non-formaldehyde durable press finishing of cotton fabric using acrylic acid/maleic acid copolymer. Bangkok : Chulalongkorn University, 2000. 130 p. (T E16662)

Maleic anhydride

Chulaporn Pouyuan. Application of hexadentate schiff base metal complexes and maleic anhydride as crosslinking agents for epoxy resin. Bangkok : Chulalongkorn University, 1999. 79 p. (T E15158)

Naowarath Manomaisantiphap. Preparation and characterisation of polymer/clay hybrids through the co-polymerisation of methyl methacrylate with glycidyl methacrylate and maleic anhydride. Bangkok : Mahidol University, 2001. 124 p. (T E17119)

Pornpun Jaiboon. Mechanical properties of polypropylene/synthetic elastomer blends. Bangkok : Chulalongkorn University, 2000. 107 p. (T E15625)

Pornthip Tangchareetsakul. Morphology control in polyolefin/polyamide 6 blends through interfacial reaction. Bangkok : Mahidol University, 2001. 144 p. (T E17348)

Wirote Sarakarnkosol. A study of low density polyethylene and polystyrene blends with reactive compatibilisers. Bangkok : Mahidol University, 2000. 174 p. (T E14972)

Malic acid

Saisamorn Lumyong. L-malic acid production by fungi. Sapporo : Hokkaido University, 1993. 136 p. (T E9944)

Mallotus repandus

Jiraporn Thongtan. Chemical constituents of stem of Mallotus repandus (Willd.) Mueller-Arg. Bangkok : Ramkhamhaeng University, 1997. 126 p. (T E12277)

Malnutrition

Dow Mongkolsmai. Trends in malnutrition in Thailand. Bangkok : Thai University Research Association, 1979. 62 p. (R E265c.1; E21066c.2)

Kulwadee Sakulngam. Role of pharmacist in nutritional intervention for medical patients, Paholpolpayuhasena hospital. Bangkok : Mahidol University, 2002. 108 p. (T E18310)

Nitaya Tangchurat. Essential fatty acid status in adult obesity and protein-calorie malnutrition. Bangkok : Mahidol University, 1978. 3 แผ่น (138 เฟรม). (T MF09582)

Malnutrition(ต่อ)

Uthaiwan Saleephon. A feasibility study on the food offerings from monks to serve the pupils who have nutritional problems a case study : Ban Nong Ta Loom Puk primary school, Amphur Nangrong, Burirum province, Thailand. Bangkok : Mahidol University, 2002. 149 p. (T E18864)

Malnutrition in children

Jiraporn Tangkittipaporn. The effects of malnutrition and social stimulation on mental development during the first two years of life. Bangkok : Mahidol University, 1982. 3 แผ่น (151 เฟรม).
(T MF09223)

Khanum, Parveen A.. Nutritional status of children in Khulna and Sylhut Divisions in Bangladesh :
a comparative analysis from the Bangladesh demographic and health survey 1996-1997. Bangkok : Mahidol University, 1999. 90 p. (T E14082)

Worawan Ngamsubphanich. The effect of malnutrition on physical performance in urban male adolescence. Bangkok : Mahidol University, 1993. xv, 105 p. (T E7150)

Malnutrition in children--Cambodia

Samnang, Po. Socio-economic and demographic characteristics of mothers of malnourished children in Cambodia. Khaon Kaen : Khon Kaen University, 1994. xii, 122 p. (T E8373)

Malnutrition in children--Nepal

Chitrakar, Ganga. A study on prevalence of malnutritional status associated factors among pre-school children in Dadhikot village Bhaktapur district rural area of Nepal. Bangkok : Chulalongkorn University, 1994. vi, 100 p. (T E7603)

Malnutrition in children--Vietnam

Nguyen, Thu Huong. Performance of village health workers in the child malnutrition control program in Thai Binh province, Vietnam. Bangkok : Mahidol University, 2001. 113 p. (T E16161)

Malocclusion

Amnaj Likitkulthanaporn. The morphologic of class III malocclusion in Thai male from children to adult : a cross sectional cephalometric study. Bangkok : Mahidol University, 1993. xi, 116 p.
(T E7141)

Nongnuch Jityangyong. Craniofacial morphology of the skeletal class III malocclusion in a group of Thai. Bangkok : Mahidol University, 1993. viii, 121 p. (T E7160)

Pintusorn Opasatian. Correlations between the horizontal and vertical facial morphology of class II malocclusion in a group of Thai (young adult). Bangkok : Mahidol University, 1991. x, 110 p.
(T E7437)

Malocclusion(ต่อ)

Ranit Praweenmet. Effects of treatment of anterior crossbite in the early mixed dentition. Bangkok : Mahidol University, 2002. 102 p. (T E18240)

Somsak Kijsahawong. Craniofacial morphology of skeletal III hyperdivergent and hypodivergent patterns in various age groups : a cephalometric study. Bangkok : Mahidol University, 1996.
165 p. (T E10171)

Srirat Swasdi-ampairaks. Lateral cephalometric analysis of anterior open bite and normal subjects in adults. Chiang Mai : Chiang Mai University, 1997. 82 p. (T E11706)

Sumattra Tanasrivanitchai. Skeletal and soft tissue profile changes after incisor retraction in adult. Chiang Mai : Chiang Mai University, 1997. 85 p. (T E11683)

Wimonrat Chareonvicha. The morphological change during developing class III malocclusion in female : a cross-sectional study. Bangkok : Mahidol University, 1992. viii, 99 p. (T E7360)

Malocclusion in children

Sunsanee Srisethnil. Prevalence of malocclusion and need of orthodontic treatment in 8-12 year old school children in the primary school of Bangkok Metropolis. Bangkok : Mahidol University, 1989. xvii, 125 p. (T E7558)

Malocolusion

Sutisa Boonrumlerktanom. Postretention relapse in skeletal class III malocclusion. Bangkok : Mahidol University, 2000. 194 p. (T E14845)

Malooclusion

See-aroon Chinprateeb. The cost-effectiveness of space maintenance surveillance system after primary second molar loss for primary school children in Rachaburi province. Bangkok : Mahidol University, 1999. 284 p. (T E14495)

Malt-extracts

Phanida Sombutyanuchit. Preparation of 5'-GMP-rich yeast extracts from spent brewer's yeast. Bangkok : Mahidol University, 2000. 117 p. (T E15291)

Malvaceae

Kongkiat Pongrod. Chemical constituents of the stems of Hibiscus tiliaceus Linn. and their biological activity. Bangkok : Chulalongkorn University, 1999. 161 p. (T E14668)

Mammals

Dhendup, Karma. Conservation of large mammals in Bhutan with special reference to Takin [Budorcas taxicolor whitei]. Bangkok : Mahidol University, 2002. 108 p. (T E17513)

Jiraphun Jittikoon. Genetic polymorphism of mammal apolipoprotein E : genetic analysis of certain wild animals. Bangkok : Mahidol University, 2001. 93 p. (T E17314)

Wattana Weerachatyanukul. Studies of mammlian sperm membrane molecules involving in fertilization and chromatin organization during spermatogenesis. Bangkok : Mahidol University, 2002. 166 p. (T E18473)

Wipaporn Jitjaijamjang. Opioid in mammalian pineal glands. Bangkok : Mahidol University, 1996. 144 p. (T E10491)

Mammals--Reproduction

Weerapong Koykul. Factors affecting germ cell survival in mammals. [S.l.] : University of Guelph, 1996. 163 p. (T E10390)

Mammary glands

Siriwan Prapong. Expression of bovine mammary gland Ca2+ATPases. Ames : Iowa State University, 2000. 138 p. (T E15969)

Sumpun Preuksagorn. Effects of monensin on mammary gland function during late lactation in crossbred holstein cattle. Bangkok : Chulalongkorn University, 1998. 46 p. (T E13758)

Man

Gullaya Wattayakorn. Impacts of human activities on mangrove environment. Bangkok : Chulalongkorn University, 1989. 87 p. (R E8866)

Suttinee Thaisriwichai. The development of the computer-assisted instruction program on Human and Air quality for Matthayomsuksa IV students : a case of Matthayomsuksa IV, Rittheyawannalai school, Bangkok. Bangkok : Mahidol University, 2002. 113 p. (T E17811)

Tapanee Hongratanaworakit. Effects of chiral fragrance compounds on human physiological parameters and on mental and emotional condition by inhalative and massage administration. Vienna : University of Vienna, 2000. 267 p. (T E16068)

Man--Influence of environment--Thailand, Southern

Kyuma, Kazutake, editor. Coastal lowland ecosystems in Southern Thailand and Malaysia. Kyoto : Showado-Printing, 1992. 416 p. (R E8719)

Man--Influence on nature

Surachai Sompadung. Environmental geology of Changwat Saraburi. Bangkok : Chulalongkorn University, 1993. xvi, 159 p. (T E7623)

Man, Prehistoric--Kanchanaburi

Vadhana Subhavan. Prehistoric human remains from Tam Nai U-Bol, Amphoe Sai-Yok, Thailand. Bangkok : Mahidol University, 1994. 13 p. (R E9372)

Man, Prehistoric--Lampang

Pope, Geoffrey G.. Paleoanthropological research in Lampang, northern Thailand. Illinois : University of Illinois, 1992. 32 p. (R E9390)

Management

Shutima Saengngern. Learning networks of resource and environmental management for self-reliance. Bangkok : Mahidol University, 2002. 182 p. (T E18396)

Suwanna Lorlowhakarn. Participatory manbagement in health promoting school : Ban-Markprok school, Phuket province. Bangkok : Mahidol University, 2001. 220 p. (T E17438)

Management--Employee participation

Chuenjit Potisupsuk. The development of referral system for pregnant women in BMA through participative management approach. Bangkok : Mahidol University, 1999. 91 p. (T E13915)

Yamamoto, Hiroshi. Self-reliant development and legal consciousness of the Thai factory labours :
in search of conditions for industrial democracy. [S.l. : s.n.], [1988]. 55 p. (R E13298)

Management committees

Warunee Sameeyai. The management performance of the administration committee of the GF fund for education project. Khon Kaen : Khon Kaen University, 1997. 114 p. (T E11846)

Management committees--Attitudes

Tun Soonthonvipat. Opinion of the Administrative committee of the Tambol Administrative Organization in the 7 th provincial police area on the practice of the Tambol Community Police. Bangkok : Mahidol University, 2001. 84 p. (T E17274)

Management information system

Supawadee Suwannagoot. Management information system for shrimp feed market planning. Bangkok : Mahidol University, 2002. 97 p. (T E18202)

Thongmuan Nasa-ngium. Management information system in the Rajabhat Institutes in northeastern Thailand. Baguio : University of Baguio, 2001. 161 p. (T E16097)

เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541. 44 หน้า. (ว 99868)

ไชยา ภาวะบุตร. ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศ สำหรับการบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร. สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542. 118 หน้า. (ว 98989)

Management information systems (ต่อ)

เบญจมาภรณ์ ทองสอดแสง. การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541. 126 หน้า.
(วพ 98730)

ปิยวรรณ เนาว์โสภา. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบัณฑิตพัฒนา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2540. 213 หน้า. (วพ 98510)

มนู เกตุทอง. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการบริหารของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2541. 114 หน้า.
(ว 97827 ฉ.1; 97953 ฉ.2)

วาสนา จาตุรนต์รังษี. การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541. 158 หน้า. (วพ 100750)

สมควร ธีระประสาทกุล. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบุคลากรเพื่อการบริหารในวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2541. 170 หน้า. (วพ 98433)

สำเริง อ่อนสัมพันธุ์. การจัดระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในช่วงปี พ.ศ.2538-2547. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541.
288 หน้า. (วพ 98808)

สุนทร จันทะวงศ์. การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเลย. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541. 148 หน้า. (วพ 98188)

Boontarika Tanviriyakoon. An executive information system for sales analysis in the freight forwarding business : a case study at Leo Transport Corporation Limited. Bangkok : Mahidol University, 2000. 135 p. (T E14587)

Guichard, Stephane. Satisfaction of health personnel at the Tambon level towards management information system. Bangkok : Mahidol University, 1994. viii, 59 p. (T E7303)

Jongdee Navamavat. Information system development for management in I.C.C.U. ward, the Division of Cardiology, Siriraj Hospital, Bangkok. Bangkok : Mahidol University, 1998. 119 p. (T E12585)

Piyarat Tangkasemchit. The application of web database for executive information system case study : Levi's products. Bangkok : Mahidol University, 1998. 188 p. (T E13377)

Piyawadee Sornsong. Master thesis and special project management system. Bangkok : Mahidol University, 2000. 92 p. (T E14769)

Rahman, Mustafizur. Knowledge and perception of health personnel on implementation of management information system at sub-district level of Ratchaburi province, Thailand. Bangkok : Mahidol University, 1997. 90 p. (T E10940)

Management information systems (ต่อ)

Rushpan Pancha. Human resources management information system. Bangkok : Mahidol University, 2002. 72 p. (T E18638)

Sasin Chalermlarp. Systemization of geological information for land management : a case study of Changwat Prachuap Khiri Khan. Bangkok : Chulalongkorn University, 1996. 251 p. (T E10715)

Sripan Aunnawetwanich. Forest information system of Thailand. Bangkok : Mahidol University, 1992. xi, 93 p. (T E7499)

Srivan Vigayatipat. Implementation plan of a management information system for the Wang Noi power plant. Bangkok : Chulalongkorn University, 1999. 174 p. (T E15023)

Supagarn Wongpanich. Executive information system for petroleum business management at the Defence Energy Department. Bangkok : Mahidol University, 2001. 107 p. (T E17593)

Tuyen Nguyen Thanh. Essential management information to develop a management information system (MIS) for central hospitals located in Hanoi, Vietnam. Bangkok : Chulalongkorn University, 1993. xiii, 84 p. (T E6839)

Viboon Wattananamkul. Drug management information system in the community hospital. Khon Kaen : Khon Kaen University, 1992. xii, 79 p. (T E7055)

Worawan Wuthikun. Management information quality of public health centersi Chiang Mai province. Bangkok : Mahidol University, 2001. 146 p. (T E17722)

 1. บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2546 เล่ม 30

  Документ
 2. Роботи «Енергетичне обстеження ссш №29 (2-й поверх)» (1)

  Реферат
  Метою роботи є енергетичне обстеження ССШ № 29 (2-й поверх), розробка та обґрунтування заходів з енергозбереження в системі опалення, вентиляції та освітлення.
 3. Роботи «Енергетичне обстеження ссш №29 (2-й поверх)» (2)

  Реферат
  Ключові слова: ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ, СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ, СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦІЇ, СИСТЕМА ОСВІТЛЕННЯ, ТЕПЛОВТРАТИ, ТЕПЛОНАДХОДЖЕННЯ, ОПАЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ, ЛАМПИ, ПОТУЖНІСТЬ, ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.
 4. És szeretnéd hogy továbbra is bővüljön, kérlek támogasd munkám

  Документ
  Az információkereső tezaurusz az MSZ 3418-87-es szabvány szerint: Az információkereső tezaurusz természetes nyelven kifejezett fogalmak olyan tartalmilag szabályozott, szükség szerint változtatható szótára, amelyben feltüntetik a legfontosabb
 5. Ecole Française d’Extrême-Orient

  Документ
  Abel, Tom. "Complex Adaptive Systems, Evolutionism, and Ecology within Anthropology: Interdisplinary Research for Understanding Cultural and Ecological Dynamics".
 6. 1. Управление системой расходов на предприятии 9

  Реферат
  Управление расходами – это целый набор методик, процессов и конкретных процедур по управлению ресурсами организации. Данную тему можно рассматривать с нескольких позиций, с точки зрения традиционной экономической теории, с точки зрения
 7. От составителей (3)

  Документ
  В. П. Муромский, д‑р филол. наук (председатель); Н. Г. Захаренко (зам.председателя); Ю. А. Андреев, д‑р филол. наук; Н. К. Леликова, д‑р ист. наук;С. Д.
 8. От составителей (4)

  Документ
  В. П. Муромский, д р филол. наук (председатель); Н. Г. Захаренко (зам.председателя); Ю. А. Андреев, д р филол. наук; Н. К. Леликова, д р ист. наук;С. Д.
 9. Работа (1)

  Курсовая работа
  Материалы представляют собой одну из составных частей имущества хозяйствующего субъекта, необходимую для нормального осуществления и расширения его деятельности.

Другие похожие документы..