บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2546 เล่ม 29

Magnets

สุรพล รักวิจัย. การพัฒนาเครื่องมือวัดค่าซัสเซพติบิลิตีของวัสดุแม่เหล็ก. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2541. 140 หน้า. (ว 97977 ฉ.1; 98995 ฉ.2)

Onanong Prombut. The efficiency of neodymium-iron-boron magnet as a retention unit after casting process. Bangkok : Mahidol University, 2000. 96 p. (T E15433)

Magnets--Corrosion

อัมพร สาธุเม. การกัดกร่อนของแม่เหล็กนีโอดีเมียม-เหล็ก-โบรอน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2540. 76 หน้า. (วพ 98356)

Magnoliaceae

Piya Chalermglin. A study on Talauma, siamensis Dandy (Magnoliaceae) in southeastern Thailand. Bangkok : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2000. 16 p.
(R E14767 c.1; E15585 c.2)

Maha Chulalongkornraja witayalai--Students

Sasirada Viriyavongpanich. A proposed syllabus for English language learning problems : a case study of undergraduate students in the field of religious studies, Maha Chulalongkornrajawitayalai, Maha Makuttrajawitayalai and the Religious College at Mahidol University. Bangkok : Mahidol University, 2001. 128 p. (T E17727)

Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital

Sudarat Sittisombut. Quality of nursing care in patient with mechanical ventilator in intensive care unit Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital. Bangkok : Chulalongkorn University, 1992. viii, 114 p.
(T E7348)

Maharaj Nakornsrithammaraj Hospital

Araya Sripairoj. Monitoring of drug interactions at Maharaj Nakornsrithammaraj hospital. Bangkok : Mahidol University, 1996. 156 p. (T E10070)

Maharat hospital

Lon Chan Thap. The prevalence and clinical findings of scrub typhus infection with septic shock in Maharat hospital at Nakhon Ratchasima province. Bangkok : Mahidol University, 2002. 68 p.
(T E17680)

Prakaykaew Tipmanee. The prevalence and the clinical findings of scrub typhus infection with septic shock in Maharat hospital at Nakorn Ratchasima province. Bangkok : Mahidol University, 2002.
72 p. (T E17661)

Maharat Nakhonratchasima hospital

Suttinee Ruangsupunth. Epidemiology and problems in the treatment of melioidosis in Maharat Nakhonratchasima hospital. Khon Kaen : Khon Kaen University, 2002. 76 p. (T E18754)

Maharat Nakorn Si Thammarat hospital

Samarnsri Komsamarn. Determinants of pneumonia in children under five years old at Maharat Nakorn Si Thammarat hospital. Bangkok : Mahidol University, 2001. 74 p. (T E17573)

Mahasarakham University--Students

สมนึก ภัททิยธานี. การศึกษาความพึงพอใจและปัญหาของนิสิตระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542. 86 หน้า. (ว 100373)

Mahayana Buddhism

Olson, Grant. Sangha reform in Thailand : limitation, liberation and the middle path. Hawaii : University of Hawaii, 1983. 3 แผ่น (138 เฟรม). (T MF12326)

Mahidal University. Department of Technology of Information System Management--Students

Surasak Komolmatha. Web application and student management system : a case study in a branch of the Graduate Office, Faculty of Engineering, Mahidol University. Bangkok : Mahidol University, 2001. 55 p. (T E16625)

Mahidol University

Saisuda Boonwiset. Factors influencing the potential decisions of government officials to become state employees under an autonomous university : a case study of Mahidol University. Bangkok : Mahidol University, 2002. 103 p. (T E18053)

Mahidol University--Administration

Schorghuber, Ingrid. Stress, stress' coping behavior and other psychosocial factors among the 1992 foreign postgraduate students, and its impact on the administrational structure of Mahidol University. Bangkok : Mahidol University, 1993. viii, 105 p. (T E7832)

Mahidol University--Curricula

Wiwat Puntai. An Evaluation of the M.A. courses in applied linguistics at Mahidol University
1981-1984. Bangkok : Mahidol University, 1986. 3 microfiches (145 fr.). (T MF20292)

Mahidol University--Dissertations

Nguyen, Cong Khanh. Critical review of master of primary health care management's theses, AIHD, Mahidol University, 1998-2000. Bangkok : Mahidol University, 2002. 100 p. (T E17659)

Mahidol University--Graduate students

Pramool Sarabantha. Foreign postgraduate students' perceptions towards international postgraduate courses of Mahidol University. Bangkok : Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, 1998. 56 p. (R E13327)

Mahidol University--Officials and employees

Chawang Woraputtinan. Managerial competency of supervisors at Mahidol University. Bangkok : Mahidol University, 2001. 113 p. (T E17284)

Mahidol University--Public relations

Korarat Pipatpon. The curriculum public relations strategies for the master's degree program of Mahidol University. Bangkok : Mahidol University, 1999. 190 p. (T E14206)

Mahidol University--Students

Anchulee Suwandee. Students' perceptions of university instructors' effective teaching characteristics in the Faculty of Science, Mahidol University. Chicago : Illinois State University, 1994. 99 p.
(T E8397)

Pannee Trangkasant. Factors affecting democratic behavior of Mahidol University students. Bangkok : Mahidol University, 2001. 132 p. (T E16884)

Saneh Aumpayub. An experimental study of the effectiveness of the student generated question technique on reading achievement of the first year nursing students at Mahidol University. Bangkok : Mahidol University, 1990. v, 191 leaves. (T E5796)

Mahidol University--Students--Attitudes

Benchamat Kotphet. The proposed project to establish a self-access english resource centre at Chumphon Technical College : formulating guidelines from a case study. Bangkok : King Mongkut's Institute of Technology Thonburi, 1993. 222 p. (T E8337)

Patama Intrarakha. A survey of opinions on preferred learning styles and course materials in English of first-year nursing students, Mahidol University, in the academic year of 1989. Bangkok : Mahidol University, 1991. vi, 111 p. (T E7491)

Mahidol University--Students--Sexual behavior

Ha, Minh Son. Factors affecting safe sex behavior for HIV/AIDS prevention among first year male college students in Mahidol University, Thailand. Bangkok : Mahidol University, 1998. 81 p.
(T E12179)

Mahidol University International College

Somluck Lunsucheep. Motivation to study at Mahidol University International College. Bangkok : Mahidol University, 2002. 109 p. (T E18221)

Mahidol University. College of Sports Science and Technology--Management

Adisak Suasaming. The development of a web-based internal management system for a small and medium sized organization case study : the College of Sports Science and Technology, Mahidol University. Bangkok : Mahidol University, 2001. 191 p. (T E17528)

Mahidol University. Department of Electrical Engineering

Kanat Poolsawasd. Development of web mail organizer case study : Electrical Engineering Department Faculty of Engineering Mahidol University. Bangkok : Mahidol University, 2002. 70 p. (T E17878)

Mahidol University. Faculty of Engineering

Narumon Phongchaval. Videotape and audiotape database in the information retrieval system : a case study of the Faculty of Engineering, Mahidol University. Bangkok : Mahidol University, 2002. 130 p. (T E18146)

Mahidol University. Faculty of Public Health

Poramin Nuyongpuck. A design and development of classroom scheduling and reservation system for teaching and learning case study of the Public Health Faculty, Mahidol University. Bangkok : Mahidol University, 2002. 74 p. (T E18204)

Mahidol University. Faculty of Science

Anchulee Suwandee. Students' perceptions of university instructors' effective teaching characteristics in the Faculty of Science, Mahidol University. Chicago : Illinois State University, 1994. 99 p.
(T E8397)

Mahidol university. Faculty of Tropical Medicine--Students

Rachanida Glanarongran. The effectiveness of an application of self-efficacy theory to health promotion program provided for nurse-assistant students, Faculty of Tropical Medicine. Bangkok : Mahidol University, 2002. 146 p. (T E18199)

Mahidol University. Office of the President--Public officers

Piyachon Photharom. Factors that related to staff morale in the Office of the President of Mahidol University. Bangkok : Mahidol University, 2001. 96 p. (T E17734)

Mahidol University. Religious College--Students

Sasirada Viriyavongpanich. A proposed syllabus for English language learning problems : a case study of undergraduate students in the field of religious studies, Maha Chulalongkornrajawitayalai, Maha Makuttrajawitayalai and the Religious College at Mahidol University. Bangkok : Mahidol University, 2001. 128 p. (T E17727)

Mahidol, University Salaya Campus

Thitiphong Limboonsuebsai. The simulation of Distribution Automation System (DAS) case study : Mahidol University Salaya Campus. Bangkok : Mahidol University, 2000. 53 p. (T E14802)

Maillard reaction

Renu Chongmankongcheep. Effects of Maillard Reaction Products (MRPs) on mutagenicity of nitrite-aminopyrene reaction product : studies on formation of mutagen and on final product. Bangkok : Mahidol University, 1999. 94 p. (T E13413)

Roungdao Maungma. Study on the maillard reaction in Thai soy sauce. Bangkok : Mahidol University, 2000. 158 p. (T E14838)

Sukunya Oaew. Process development for biomass production of Enterococcus faecium for probiotics use. Bangkok : Mahidol University, 2000. 123 p. (T E15119)

Maintainability [Engineering]

Suwit Rerngwit. A computerized maintenance management for small fleet aircraft. Bangkok : Kasetsart University, 2001. 111 p. (T E16917)

Maintenance

Chanod Sripornwattana. Improving availability and maintenance by measuring battery impedance : a case study of electric power plant. Bangkok : Chulalongkorn University, 2000. 112 p. (T E16515)

Surapon Puthwattana. On-line partial discharge analysis for improveing availability and maintenance of hydroelectric generators. Bangkok : Chulalongkorn University, 1999. 141 p. (T E15609)

Suwit Rerngwit. A computerized maintenance management for small fleet aircraft. Bangkok : Kasetsart University, 2001. 111 p. (T E16917)

Wipas Jirapas. Reduction and control of loss time in a process by preventive maintenance. Bangkok : Chulalongkorn University, 2000. 232 p. (T E16621)

Maintenance--Cost

Santi Vatcharanurak. Cost-based maintenance planning : a case study of an automobile industry. Bangkok : Chulalongkorn University, 1997. 119 p. (T E11792)

Mairing Community Development and Study Center

Shutima Saengngern. Learning networks of resource and environmental management for self-reliance. Bangkok : Mahidol University, 2002. 182 p. (T E18396)

Maitreya [Buddhist deity]

Jirassa Kachachiva. L' iconographie de Maitreya [Bodhisattva et Buddha futur] : de l' inde a l'Asie du Sud-Est. Paris : Universite Paris III -Sorbonne Nouvelle, 2001. 2 vol. (T E18971 V.1; E18972 V.2)

Majorities

Nuchalee Upaphai. Majority/minority Muslim/Buddhist adolescent groups : perceived problems, coping methods and help-seeking patterns. Thessaloniki : Aristotle University of Thessaloniki, 1995. 220 p. (T E10722)

Makasan Metropolitan Police Station

Kittituch Pimton. Factors affecting job performance of police officers in control of entertainment plance : Makasan Metropolitan Police Station. Bangkok : Mahidol University, 2001. 109 p.
(T E17703)

Maketing research

Nuntaporn Kaewvichian. The potential of telecommunication-services penetration in the rural market of Thailand. Bangkok : Chulalongkorn University, 1998. 153 p. (T E13708)

Makong River

Ekasit Kositsakulchai. Diagnostic de l'allocation de la resource en eau au niveau du bassin du Mae Klong, Thailande : analyse et mode'lisation. [S.l] : Institut de Recherche Scientifique en Cooperation pour le Developpement, 1997. 132 p. (R E16209)

Ekasit Kositsakulchai. Modelisation de la dynamique de l'hydrosysteme du bassin du Mae Klong (Thailande) : une esquisse de systeme interactif d'aide a' la decision pour la gestion de l'eau. [S.l] : Universite Montpellier II-Science et Techniques du Languedoe, 2001. 280 p. (T E16211)

Malaria

พงชัย หาญยุทธนากร. การตรวจหาลำดับเบสของจีนไดไฮโดรโฟเลทรีดักเตส-ไทมิไดเลท ซินเทสของเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์บริสุทธิ์ที่มีระดับความไวต่อยาไพริเมทาบีนต่างกัน ด้วยวิธีการหาลำดับเบสโดยตรง. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. 27 หน้า. (ว 99263)

พลรัตน์ วิไลรัตน์. โรคมาลาเรีย : การศึกษาพยาธิสภาพ พยาธิสรีรวิทยา และการรักษาที่มีประสิทธิภาพดี. กรุงเทพฯ : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, [2541]. 23 หน้า. (ว 99783 ฉ.1; 99784 ฉ.2)

Malaria (ต่อ)

สมเดช กนกเมธากุล. การศึกษาสูตรโครงสร้างของสารเคมีที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อสาเหตุไข้มาลาเรียจากรากก้นครก. ขอนแก่น : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542. 32 หน้า. (ว 100788)

สุนันท์ นครชัย. การใช้ quinolone antibiotics ร่วมกับยากำจัดมาลาเรียเพื่อแก้ปัญหาการดื้อยา. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, [2542]. 27 หน้า. (ว 98829)

Amara Tremongkol. Temperature-induced morphological variations in two potential Anopheles vectors of human malaria parasites in Thailand. Bangkok : Mahidol University, 1982. 3 microfiches (167 fr.). (T MF20151)

Anchalee Punpuckdeekoon. Chromosome patterns in plasmodium falciparum by pulsed field gradient gel electrophoresis. Bangkok : Chulalongkorn University, 1992. xiii, 116 p. (T E6930)

Apichai Sreepian. Evaluation of oxidative stress in P.falciparum-infected red cell in the presence of dihydroartemisinin. Bangkok : Mahidol University, 2001. 102 p. (T E15906)

Atchara Chaiyawat. The Effects of antimalarial drugs on cholinesterase activity in malarial infected rodents. Bangkok : Mahidol University, 1991. 2 microfiches (76 fr.). (T MF20239)

Aunchana Mahuntapibal. Cloning of serine hydroxymethyltransferase (SHMT) from Plasmodium falciparum and Plasmodium chabaudi. Bangkok : Mahidol University, 1992. xiv, 177 p. (T E7338)

Brands, Robert. Early clinical and laboratory parameters including vital staining as predictors of therapeutic outcome in falciparum malaria. Bangkok : Mahidol University, 2002. 69 p. (T E18376)

Busaba Pipitaporn. Stability of antimalarial activity of artesunate on adherence properties of plasmodium falciparum-infected erythrocytes. Bangkok : Mahidol University, 1996. 105 p.
(T E10479)

Chongdee Nilanonta. Investigation of antimalarial principles from seeds of Amomum krervanh (Zingiberaceae). Bangkok : Mahidol University, 1993. iii, 195 p. (T E7774)

Dent, Wolfgang. Sequential level of TNF alpha and clinical manifestations in severe, non-severe falciparum and vivax malaria. Bangkok : Mahidol University, 2002. 73 p. (T E17679)

Dinh, Pham Xuan. Effects of diflubenzuron against the larval stages of Anopheles (cellia) dirus peyton and harrison and Anopheles (cellia) Maculatus theobald (diptera : Anophelinae) in the laboratory. Bangkok : Mahidol University, 1987. 2 microfiches (117 fr.). (T MF20344)

Dowraung Wimolratanan. The epidemiology of risk factors related to severe and complicated falciparum malaria in eastern Thailand. Bangkok : Mahidol University, 2000. 84 p. (T E15425)

Malaria (ต่อ)

Duongruitai Nicomrat. Nonradioactive DNA probe for specific detection of human Malaria. Bangkok : Mahidol University, 1992. xiv, 179 p. (T E7703)

Helbok, Raimund. Sequential level of tumor necrosis factor alpha and clinical manifestations in severe, non-severe falciparum and vivax malaria. Bangkok : Mahidol University, 2002. 65 p. (T E17669)

Honrado, Elsie R.. Compliance and cost-effectiveness analysis of artesunate and quinine-tetracyline for the treatment of patients with uncomplicated falciparum malaria in Chanthaburi, Thailand. Bangkok : Mahidol University, 1995. 141 p. (T E9719)

Isra Ittarat. Mechanisms of antimalarial action of primaquine and derivatives. Bangkok : Mahidol University, 1991. x, 120 p. (T E8057)

Jerapan krungkrai. Alterations of erythrocyte Ca2+ status in malaria (Plasmodium berghei) infection. Bangkok : Mahidol University, 1981. 3 แผ่น (141 เฟรม). (T MF09164)

Jetsumon Prachumsri. Characterization of mosquito salivary gland membrane proteins for susceptibility and refractoriness to Plasmodium knowlesi. Bangkok : Mahidol University, 1996.
125 p. (T E10173)

Juree Charoenteeraboon. Inactivation of artemisinin by normal and variant erythrocytes. Bangkok : Mahidol University, 1999. 99 p. (T E13858)

Kaitsara Kanjanapipatkul. In-vitro sensitivity of plasmodium falciparum to pyrimethamine sulfadoxine and combination of the two in the field studies. Bangkok : Mahidol University, 1983. xvii, 160 p.
(T E6276)

Kanawan Pochanakom. Synthese von analogen von aurachin E einem neuen antibiotikum mit wirksamkeit gegen malaria. Bonn : Rheinischen Friedrich Wilhelms Universitat, 1999. 141 p.
(T E16296)

Kanchit Promsongk. Studies of erythrocyte membane Ca2+-ATPase in malaria infection. Bangkok : Mahidol University, 1990. 3 microfiches (129 fr.). (T MF20602)

Kesinee Thanikkul. Involvement of rosette formation in severe falciparum malaria. Bangkok : Mahidol University, 1994. 82 p. (T E8431)

Kesinee Thanikkul. Studies on the pathogenesis of erythrocyte dysfunction in malaria. Bangkok : Mahidol University, 1998. 86 p. (T E11787)

Ketterman, Albert J.. The organization and regulation of class I Glutathione S-transferase[GST] genes in the Thai Malaria vector Anopheles dirus. Nokhon Pathom : Mahidol University Salaya Campus, 2001. 1 vol (in various pagings). (R E18277)

Malaria (ต่อ)

Kritchai Poonchareon. Study on the effects of 3,6-Diamino-anilinoacridines on heme polymerization. Bangkok : Mahidol University, 2000. 59 p. (T E14565)

Kunnika Kuaha. Evaluation of bisquaternary quinolinium compounds against Plasmodium falciparum in culture. Bangkok : Mahidol University, 1997. 142 p. (T E10907)

Malinzi Rutta, Acleus Stanislaus. Cytokine response and genetic regulation in children and adults with cerebral malaria disease. Bangkok : Mahidol University, 1999. 121 p. (T E13863)

Nantana Tangjaitrong. Seroepidemiology of malaria. Chiang Mai : Chiang Mai University, 1982. 3 microfiches (142 fr.). (T MF20181)

Nantarudee Juabsamai. Studies on adenylate translocase of the human malaria parasite, Plasmodium falciparum and energy requirement for chloroquine action. Bangkok : Mahidol University, 1993. xi, 123 p. (T E7787)

Naowarat Seesod. DNA based analysis of Plasmodium falciparum and the genetic contribution to malaria susceptibility. Edinburgh : University of Edinburgh, 1996. 173 p. (T E11166)

Nathawut Sibmooh. Antimalarial activity of artemisinin : an iron-dependent mechanism of action. Bangkok : Mahidol University, 1999. 133 p. (T E13743)

Nattaprapa Suriyamontol. Purification and characterization of enzyme dihydroorotate dehydrogenase in plasmodium falciparum. Bangkok : Chulalongkorn University, 1993. xi, 90 p. (T E6826)

Nattaya Sae-ung. Deformability and malaria infection in thalassemic and hemoglobinopathic erythrocytes. Bangkok : Mahidol University, 1989. xiv, 140 p. (T E6738)

 1. บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2546 เล่ม 30

  Документ
 2. Роботи «Енергетичне обстеження ссш №29 (2-й поверх)» (1)

  Реферат
  Метою роботи є енергетичне обстеження ССШ № 29 (2-й поверх), розробка та обґрунтування заходів з енергозбереження в системі опалення, вентиляції та освітлення.
 3. Роботи «Енергетичне обстеження ссш №29 (2-й поверх)» (2)

  Реферат
  Ключові слова: ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ, СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ, СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦІЇ, СИСТЕМА ОСВІТЛЕННЯ, ТЕПЛОВТРАТИ, ТЕПЛОНАДХОДЖЕННЯ, ОПАЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ, ЛАМПИ, ПОТУЖНІСТЬ, ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.
 4. És szeretnéd hogy továbbra is bővüljön, kérlek támogasd munkám

  Документ
  Az információkereső tezaurusz az MSZ 3418-87-es szabvány szerint: Az információkereső tezaurusz természetes nyelven kifejezett fogalmak olyan tartalmilag szabályozott, szükség szerint változtatható szótára, amelyben feltüntetik a legfontosabb
 5. Ecole Française d’Extrême-Orient

  Документ
  Abel, Tom. "Complex Adaptive Systems, Evolutionism, and Ecology within Anthropology: Interdisplinary Research for Understanding Cultural and Ecological Dynamics".
 6. 1. Управление системой расходов на предприятии 9

  Реферат
  Управление расходами – это целый набор методик, процессов и конкретных процедур по управлению ресурсами организации. Данную тему можно рассматривать с нескольких позиций, с точки зрения традиционной экономической теории, с точки зрения
 7. От составителей (3)

  Документ
  В. П. Муромский, д‑р филол. наук (председатель); Н. Г. Захаренко (зам.председателя); Ю. А. Андреев, д‑р филол. наук; Н. К. Леликова, д‑р ист. наук;С. Д.
 8. От составителей (4)

  Документ
  В. П. Муромский, д р филол. наук (председатель); Н. Г. Захаренко (зам.председателя); Ю. А. Андреев, д р филол. наук; Н. К. Леликова, д р ист. наук;С. Д.
 9. Работа (1)

  Курсовая работа
  Материалы представляют собой одну из составных частей имущества хозяйствующего субъекта, необходимую для нормального осуществления и расширения его деятельности.

Другие похожие документы..