European credit transfer system

А. Загальний опис Інституту МАД.

1. Координатор ECTS від інституту – кандидат технічних наук, доцент Бевз Світлана Володимирівна.

Адреса координатора: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, корпус ГУК к.213, тел.: 380-432-598-588.

E-mail: bevz@vstu.vinnica.ua.

Години для контактів: 14.00 – 17.00.

2. Опис структури інституту.

1. Дирекція ІнМАД ­– ГУК к.213, тел. 380-432-598-587.

Адреса інституту: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, корпус ГУК к.213, E-mail: imad@vstu.vinnica.ua.

 1. Комп’ютерний центр ЛЦ НННКТ-7, корпус 7, ауд. 7204, тел. 380-432-598-289.

Начальник центру – Вуж Ігор Іванович.

 1. Консультативний центр – ГУК к.213, тел. 380-432-598-587.

Керівник центру – д.т.н., професор Мокін Віталій Борисович.

4. Профільні інститути, факультети, кафедри.

В межах інституту функціонують наступні ради:

1. Спеціалізовані вчені ради по захисту докторських дисертацій –
Д 05.052.01, Д 05.052.02; по захисту кандидатських дисертацій – К 05.052.03,
К 05.052.04, К 05.052.05. Загалом, проводиться захист кандидатських дисертацій по 12, а докторських - по 6 спеціальностях.

2. Учена рада ІнМАД у складі 19 чоловік, серед них 7 заступників директорів з наукової роботи профільних інститутів. Голова ученої ради ІнМАД – директор ІнМАД, д.т.н., професор Мокін Віталій Борисович.

3. Рада молодих вчених у складі 12 чоловік. Голова ради – к.т.н., доцент Кашканов Андрій Альбертович.

3. Опис умов для навчання

Бібліотеку університету укомплектовано достатньою кількістю сучасних підручників, навчальних посібників та періодичних й нормативних видань з профілю підготовки фахівців. Комп’ютерний клас Інституту МАД обладнано сучасними комп’ютерами. В профільних інститутах створено спеціалізовані лабораторії для проведення лабораторного практикуму з фахових дисциплін.

4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів

В інституті ІнМАД ведеться підготовка магістрантів за спеціальностями:

- 8.000008 - Енергетичний менеджмент;

- 8.050201 - Менеджмент організацій;

- 8.070801 – Екологія та охорона навколишнього середовища;

- 8.080403 - Програмне забезпечення автоматизованих систем;

- 8.080404 - Інтелектуальні системи прийняття рішень;

- 8.090202 - Технологія машинобудування;

- 8.090203 - Металорізальні верстати та системи;

- 8.090228 - Автомобілі та автомобільне господарство;

- 8.090510 - Теплоенергетика;

- 8.090601 - Електричні станції;

- 8.090602 - Електричні системи та мережі;

- 8.090603 - Електротехнічні системи електроспоживання;

- 8.090701 - Радіотехніка;

- 8.090703 - Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення;

- 8.090801 - Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади;

- 8.090802 - Електронні прилади та пристрої;

- 8.091001 - Виробництво електронних засобів;

- 8.091002 - Біотехнічні медичні апарати та системи;

- 8.091004 - Технологія та засоби телекомунікацій;

- 8.091101 - Лазерна та оптоелектронна техніка;

- 8.091302 – Метрологія та вимірювальна техніка;

- 8.091401 - Системи управління і автоматики;

- 8.091501 - Комп'ютерні системи та мережі;

- 8.092101 - Промислове та цивільне будівництво;

- 8.092103 – Міське будівництво та господарство;

- 8.092108 - Теплогазопостачання і вентиляція;

- 8.092203 - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод;

- 8.092303 - Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій;

- 8.092401 – Телекомунікаційні системи та мережі;

- 8.160105 – Захист інформації в комп’ютерних системах.

В магістратурі є денна та заочна форми навчання. Навчальний процес здійснюється як за держзамовленням так і за контрактом.

Спеціальність

ВСЬОГО

Контракт

Бюджет

8.000008

3

 

3

8.050201

7

 

7

8.070801

2

 

2

8.080403

5

2

3

8.080404

4

1

3

8.090202

4

 

4

8.090258

2

 

2

8.090602

4

 

4

8.090603

3

 

3

8.090703

2

1

1

8.090801

2

 

2

8.090802

2

 

2

8.091001

2

 

2

8.091002

3

 

3

8.091004

1

 

1

8.091101

2

 

2

8.091302

2

 

2

8.091401

5

 

5

8.091501

4

1

3

8.092101

2

 

2

8.092103

1

 

1

8.092108

2

 

2

8.092203

3

 

3

8.092303

2

 

2

8.092401

2

 

2

8.160105

2

 

2

ВСЬОГО

73

5

68

 1. European credit transfer system (2)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 2. European credit transfer system (16)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 3. European credit transfer system (1)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 4. European credit transfer system (10)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 5. European credit transfer system (18)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 6. European credit transfer system (25)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 7. European credit transfer system (3)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 8. European credit transfer system (22)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 9. European credit transfer system (4)

  Документ
  Вінницький національний технічний університет заснований у 1960 р. як загальнотехнічний факультет Київського технологічного інституту харчової промисловості, який у 1964 р.

Другие похожие документы..