Звіт про виконання плану роботи Красно градської районної державної адміністрації за 2010 рік

ЗВІТ

про виконання плану роботи

Красноградської районної державної адміністрації

за 2010 рік

Протягом 2010 року робота Красноградської районної державної адміністрації була спрямована на забезпечення виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.

Алгоритм роботи райдержадміністрації

З метою ефективної організації роботи райдержадміністрації розпорядженням голови райдержадміністрації затверджено алгоритм роботи райдержадміністрації, яким і керувалися протягом 2010 року:

Назва заходу

Терміни проведення

Розширені апаратні наради з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, керівниками організацій, установ, органами місцевого самоврядування

Щопонеділка

о 8.00

Збори адміністративно-господарського активу району

Останній четвер місяця

Засідання колегії районної державної адміністрації

Передостання середа місяця

День села

Перша

декада місяця

Наради у голови райдержадміністрації з його заступниками та керівником апарату райдержадміністрації

Щодня

о 17.15

Апаратні наради райдержадміністрації

Щоп’ятниці

об 11.00

Галузеві наради у заступників голови райдержадміністрації

Щовівторка

Участь голови райдержадміністрації

у обласних селекторних нарадах

Щоп’ятниці

о 15.00

Участь голови райдержадміністрації

у засіданнях сесії районної ради

Щомісяця

Проведення телефонних «гарячих ліній» керівництвом райдержадміністрації з населенням району

Щомісяця

Особистий прийом громадян голови райдержадміністрації Муригіна М.О.

1-а, 3-я середа

Виїзний прийом громадян голови райдержадміністрації Муригіна М.О.

2-а, 4-а середа

Особистий прийом громадян першого заступника голови райдержадміністрації Мужевського А.В.

1-ий, 3-ій вівторок

Виїзний прийом громадян першого заступника голови райдержадміністрації Мужевського А.В.

2-а, 4-а п’ятниця

Особистий прийом громадян заступника голови райдержадміністрації Захожая В.Д.

2-ий, 4-ий понеділок

Виїзний прийом громадян заступника голови райдержадміністрації Захожая В.Д.

1-ий, 3-ий четвер

Особистий прийом громадян заступника голови райдержадміністрації Головка Ю.О.

2-ий, 4-ий четвер

Виїзний прийом громадян заступника голови райдержадміністрації Головка Ю.О.

1-ий, 3-ий понеділок

Особистий прийом громадян керівника апарату райдержадміністрації Єніної К.Я.

1-а, 3-а п’ятниця

Виїзний прийом громадян керівника апарату райдержадміністрації Єніної К.Я.

2-ий, 4-ий вівторок

Засідання колегії районної державної адміністрації

Відповідно до плану роботи райдержадміністрації засідання колегії райдержадміністрації проводилися щомісяця. Підготовка питань для розгляду на колегії здійснювалася відповідно до вимог Положення про колегію, яке затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 20.07.2010 №233. Розпорядженням голови райдержадміністрації від 21.04.2010 № 129 «Про затвердження нового персонального складу колегії районної державної адміністрації» (зі змінами) затверджено склад колегії.

В 2010 році проведено 13 засідань колегії, у тому числі 5 спільних зі зборами активу району.

Всього на засіданнях колегії протягом року заслухано 48 питань. Характер питань, розглянутих на засіданнях колегії райдержадміністрації відображає наведена нижче діаграма.

За результатами колегії головою райдержадміністрації прийнято 45 розпоряджень.

Проведення Днів села

З метою вивчення соціально-економічного стану сільських населених пунктів, вирішення проблем їх жителів та забезпечення ефективної співпраці з органами місцевого самоврядування в 2010 році головою райдержадміністрації запроваджено проведення виїзних Днів села, до яких залучаються керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій району, приватних підприємців, депутатів районної та відповідної сільської ради.

В 2010 році Дні села проведено в 12 сільських населених пунктах, за результатами яких підготовлено 12 доручень голови райдержадміністрації.

Консультативно-дорадчі органи

Станом на 01.01.2011 в райдержадміністрації нараховується 45 консультативно-дорадчих органів райдержадміністрації, з них:

8 – очолює голова райдержадміністрації Муригін М.О.;

23 – очолює перший заступник голови райдержадміністрації Мужевський А.В.;

3 – очолює заступник голови райдержадміністрації Захожай В.Д.;

5 – очолює заступник голови райдержадміністрації Головко Ю.О.;

5 – очолює керівник апарату райдержадміністрації Єніна К.Я.;

1 комісію соціального страхування очолює адміністратор апарату райдержадміністрації Білодід Л.Б.

Організація роботи з документами

Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснювалась в порядку, передбаченому інструкцією з питань діловодства.

Робота із зверненнями громадян

Робота зі зверненнями громадян в райдержадміністрації протягом року велася згідно з вимогами Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348, реєстрація звернень здійснювалася відповідно до ст.13 Закону України «Про звернення громадян» та відповідно до Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.08 року №858.

Протягом 2010 року на розгляд до райдержадміністрації надійшло 498 звернень громадян (поштою – 94, повторних – 29, колективних – 62, з облдержадміністрації – 73).

Найгострішими залишаються питання соціального захисту, комунального та дорожнього господарства, житлової політики, сільського господарства та земельних відносин, транспорту та зв’язку, охорони здоров’я.

Найбільш проблемні звернення мешканців району виносяться на розгляд постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян. За період 2010 року було проведено 12 засідань постійно діючої комісії по розгляду звернень громадян.

Приділяється увага підтримці соціально-незахищених категорій населення. Протягом звітного періоду згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації було надано матеріальну допомогу 38 родинам із категорії малозабезпечених верств населення на суму 6200 грн. (в 2009 році 66 чол. на суму 12 648 грн.)

Ведеться робота щодо дотриманням графіків особистого прийому громадян, проводяться виїзні прийоми громадян за місцем проживання головою, першим заступником, заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації. Всього за звітний період було проведено 68 особистих та 64 виїзних прийоми, на яких побувало 404 громадянина.

Для більш тісного зворотного зв’язку працює юридичний консультаційний пункт, до якого за даний період звернулось 40 особи. Працює телефон оперативного реагування на звернення громадян “1505”, за яким мешканці району отримують необхідні консультації, висловлюють свої зауваження, пропозиції з будь-якого питання.

Головним спеціалістом по роботі зі зверненнями громадян загального відділу апарату райдержадміністрації проведено перевірки організації роботи зі зверненнями громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації.

Інформація про роботу зі зверненнями громадян висвітлюється в районній газеті “Вісті Красноградщини”.

Розпорядження голови райдержадміністрації

Підготовка проектів розпоряджень голови райдержадміністрації здійснюється відповідно до вимог Регламенту райдержадміністрації.

Розпорядження, прийняті головою райдержадміністрації, кожного місяця до 8 числа відправлялися до Головного юридичного управління облдержадміністрації та прокуратури Красноградського району для перевірки.

Робота з контрольними документами

Аналізуючи роботу структурних підрозділів з контрольними документами, слід відмітити, щоза 2010 рік на адресу Красноградської райдержадміністрації з обласної державної адміністрації, її управлінь та відділів надійшло 1716 документів, з них 334 (20 %) взято на контроль. Загальна кількість контрольних документів станом на 01.01.2011 складає 890 документів, з них:

 • розпоряджень голови облдержадміністрації – 170

 • доручень голови облдержадміністрації –153

 • інші документи з облдержадміністрації –367

 • розпоряджень голови райдержадміністрації – 113

 • доручень голови райдержадміністрації – 50

 • рішення колегії – 23

 • інші документи – 14

За зазначений період в зв’язку з закінченням терміну дії виконання контрольних документів знято з контролю 257 документів.

 1. Видання цієї книги стало можливим за сприяння Національного фонду підтримки демократії (сша) щ иру подяку дцсд висловлює зат „Концерну „Регіони України” І особисто Олегу Павловичу Беспалову за допомогу у виданні цієї книги

  Документ
  Політична еліта Дніпропетровщини: (Довідник): Інформація станом на 1 травня 2001р. / Уклали: Шаройкіна Є.А., Бородін Є.І., Довгаль С.А., Гаврюшин О.І.
 2. Пайовик Б. Д., Матисякевич М., Матейко Р. М. Л22 Економічна історія України І, світу: Підручник/ За ред. Б. Д. Лановика

  Документ
  Л22 Економічна історія України і, світу: Підручник/ За ред. Б. Д. Лановика. — К.: Вікар, 1 . — 737 с. — (Вища освіта XXI століття). I8ВN 966-7131.20-3
 3. Видання цієї книги стало можливим за сприяння Національ-ного фонду підтримки демократії (сша) Щиру подяку дцсд висловлює Благодійному Фонду “Ду-ховне відродження” І особисто народному депутатові України Бичкову Сергію Анатолійовичу

  Документ
  Політичні партії та вибори-2002 на Дніпропетровщині: Довід-ник. Уклали: Шаройкіна О.А., Бородін Є.І., Колохіна А.С., Колохін І.В. – Дніпропетровськ: “Ліра ЛТД”, 2002.
 4. Т. В. Недосєкіна Навчальний посібник „Історія рідного краю”. Д., 2010. с (1)

  Документ
  Навчальний посібник складений за авторською програмою вчителя-методиста Т.В. Недосєкіної, затвердженою ДОІППО та Міністерством освіти і науки України.
 5. Т. В. Недосєкіна Навчальний посібник „Історія рідного краю”. Д., 2010. с (2)

  Документ
 6. 3. лексичні та фразеологічні засоби мови

  Документ
  Важливість дисципліни «Українська мова» полягає у тому, що сьогодні національна мова виходить на перший план не тільки на державному, але й на науковому та побутовому рівнях.
 7. «Українська душа Москви»

  Книга
  Володимир Мельниченко — доктор історичних наук (1988), член-кореспондент АПН України (2003), заслужений діяч науки України (2004), лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2009).
 8. Спецкурс для студентів вищих навчальних закладів Київ

  Документ
  Історична демографія України ХУІІІ-початку XXI ст./ Спец­курс для студентів вищих навчальних закладів.—К.: Ви­давництво імені Олени Теліги, 2010.—160 с.
 9. Дяченко П. Г. Чорні запорожці. Спомини командира 1-го кінного полку Чорних запорожців Армії унр. Київ: Стікс, 2010

  Документ
  У спогадах командира 1-го кінного полку Чорних запорожців Армії УНР Петра Дяченка розповідається про збройну боротьбу за Українську державу в 1918 - 1920 роках, зокрема боїна Чернігівщині та Харківщині, трагедію полковника Петра Болбочана,

Другие похожие документы..