Н. А. Мацегора (відповідальний секретар)

Література

 1. Артамонова В.Г., Шаталов Н.Н. Профессиональные болезни: Учебник – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1996. – 432 с.

 2. Безрукова Г.А., Спирин В.Ф. Патофизиологические аспекты развития профессиональных заболеваний и их лабораторная диагностика // Медицина труда и промышленная экология. – 2003. – № 11. – С. 7–10.

 3. Бельская Н.А., Карапетян Ф.В.. Меры профилактики и защиты медицинского персонала от инфекций. Гепатиты - М.: Медицинский вестник, 2004. - 64 с. - (Приложение к журналу "Сестринское дело").

 4. Глуховский В. О правах пациентов и медицинских работников в Украине: Основы и понятия - // Головна медична сестра: Спеціалізоване інформаційне видання. - 2006. - №1. - С. 38 - 42

 5. Данилов И.П., Захаренко В.В., Олещенко А.М. Мониторинг профессионального риска как инструмент охраны здоровья работающих во вредных условиях труда // Гигиена и санитария. - 2007. - N 3. - С. 49-50.

 6. Измеров Н.Ф., Денисов Э.И., Молодкина Н.Н. Методология оценки профессионального риска в медицине труда // Медицина труда и промышленная экология. – 2001. – № 12. – С.1–4.

 7. Каспрук Л.И. О профилактике стрессовых расстройств у средних медицинских работников // Медицинская помощь: Научно-практический журнал. - 2007. - N4. - С. 52

 8. Косарев В.В., Васюкова Г.Ф., Бабанов С.А., Петровская Е.В. Основные профессиональные болезни медицинских работников // Пробл. соц. гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2007. - N 2. - С. 25-29.

 9. Костюк І.Ф., Капустник В.А. Професійні хвороби: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Здоров'я, 2003. – 636 с.

 10. Кравченко О.К.. Задачи и возможности оптимизации условий труда медицинских работников, обслуживающих современное высокотехнологичное медицинское оборудование // Медицина труда и промышленная экология : научно-практический журнал. - 2007. - N4. - С. 5 – 9.

 11. Кундієв Ю.І., Нагорна А.М. Професійне здоров’я в Україні. K.:Авіцена, 2006. – 316 c.

 12. Любченко П.Н. Значение новых диагностических технологий для оценки прогноза профессиональных заболеваний // Медицина труда и промышленная экология. – 2001. – № 12. – С. 7–10.

 13. Москаленко В.Ф., Коляденко В.Г., Короленко В.В.Профессиональные дерматозы у работников здравоохранения г.Киева // Международный медицинский журнал : Науч.- практ. журн. - 2006. – Том 12, N 3. - С. 128-133

 14. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку професійних захворювань" від 08.11.2000. № 1662

 15. Суворов Г.А., Саноцкий И.В. Методология биологической нормы в медицине труда // Медицина труда и промышленная экология. – 2003. – № 5. – С. 6–8.

 16. Коломоєць М.Ю., Хухліна О.С. Професійні хвороби.- К.: Здоров'я, 2004. – 628 с.

І

Міністерство охорони здоров’я України

Український науково-дослідний інститут

медицини транспорту МОЗ України

НФОРМАЦІЯ

Вельмишановні колеги!

Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України запрошує Вас прийняти участь у роботі Першої Української науково-практичної конференції

«Актуальні проблеми знезаражування води»

Конференція відбудеться 10-12 вересня 2008 року у м. Одесі на базі Українського науково-ослідного інституту медицини транспорту.

Основні наукові напрями:

 • Мікробне забруднення джерел водопостачання, питної води та стічних вод

 • Ефективність існуючих засобів знезаражування води

 • Знезаражування води окислювачами (хлор, озон, діоксид хлору, електроліз, тощо)

 • УФ-знезаражування води та ін.фізичні методи знезаражування води

 • Комбіноване застосування методів знезаражування води

 • Побічні продукти знезаражування води та їх токсичність

 • Екологічна безпека засобів знезаражування води

 • Знезаражування стічних вод

 • Знезаражування води в системах оборотного водопостачання

 • Знезаражування води в плавальних басейнах

 • Знезаражування води в харчовій промисловості

 • Запобігання біообрастанням у системах різного технологічного призначення.

Планується проведення пленарних, секційних засідань і постерної сесії.

Офіційні робочі мови Конференції: українська, російська, англійська.

Пленарна доповідь - 20 хв.

Секційні доповіді – до 10 хв.

Доповідачам буде надана можливість зробити мультимедійні презентації за допомогою CD-проекторів та використовувати для доповіді проектори для прозорих слайдів (до формату А-4). 

Матеріали Конференції будуть надруковані у спеціальному випуску журналу “Актуальні проблеми транспортної медицини” (сертифікований ВАК України).

Матеріали для друкування приймаються українською, російською та англійською мовами в об’ємі до 10 сторінок комп’ютерного тексту на дискеті 3,5”, CD-диску або електронною поштою (medtrans2@; labvoda@.ua, natandz@matrix.odessa.ua).

До тексту обов'язково додавати УДК та резюме (українською, російською та англійською мовами). Малюнки, фотографії та інші зображення приймаються у форматах JPG (300 dpi), діаграми – у форматі Microsoft Excel.

Строк подачі матеріалів до 01.08.2008 р.

Організаційний внесок для учасників Конференції - 200 грн.:

Організаційний внесок включає:

 • доставка з вокзала та доставка до вокзалу

 • отримання журналу з публікаціями

 • кава-брейки

 • культурна програма

Організаційний внесок направляти на розрахунковий рахунок:

26001665205711 в ООФ АКБ УСБ в м.Одесі, МФО 328016, ОКПО 01898233 з приміткою “На Конференцію із знезаражування води”.

Учасникам, які приїжджають на Конференцію, бажано мати білети на зворотну дорогу. Просимо звістити оргкомітет Конференції дату і час прибуття для організації зустрічі.

Оргкомітет запрошує розмістити рекламні матеріали і прийняти участь у Виставці під час роботи Конференції.

Умови оплати реклами на сторінках журналу і виставкового місця під час роботи Конференції:

  • інформаційний блок на 2-й, 3-й, 4-й сторінках (форзацах) обкладинки – 2000 грн.;

  • інформаційний блок (240х300 мм) – 1550 грн.;

  • інформаційний блок (240х150 мм) – 1000 грн.;

  • інформаційний блок (120х75 мм) - 500 грн.;

  • надання виставкового місця - 1000 грн.;

  • виступ з рекламною презентацією – 250 грн.

Заявки на участь (Реєстраційна карта) і тексти доповідей направляти в оргкомітет Конференції за адресою: УкрНДІ медицини транспорту, 65039, вул. Канатна, 92, м.Одеса; E-mail: medtrans2@; labvoda@.ua, natandz@matrix.odessa.ua

Контактні особи:

Бадюк Наталія Сергіївна - (048) 728-14-51 е-mail: medtrans2@

Петренко Наталія Федорівна - (048)724-55-66 е-mail: labvoda@.ua

Мокієнко Андрій Вікторович natandz@matrix.odessa.ua

Всі засідання Конференції будуть проходити у конфенц-залі санаторію ім.. Чкалова за адресою: 65084 , м.Одеса, Французський бульвар 85.

Проживання учасників на території будинку відпочинку «Міжрейсова база моряків», розташованою за адресою: м. Одеса, вул. Піонерська, 30.

Вартість проживання у будинку відпочинку

Вартість за 1 місце, грн.

Люкс VIP

700

Напів-люкс на 2 місця

180

Стандартнийна 2 місця

120

Є можливість харчування на території будинку відпочинку у їдальні чи 2-ох кафе, які розташовані на території.

Вартість 3-ох разового харчування у їдальні – 95 грн./доба

Санаторій ім..Чкалова і Будинок відпочинку «Міжрейсова база моряків» знаходяться на відстані 2-ох трамвайних зупинок.

Санаторій ім..Чкалова і Будинок відпочинку «Міжрейсова база моряків» знаходяться у мальовничому курортному куточку Одеси поряд з узбережжям. Учасники, які бажають поєднати участь у Конференції з відпочинком, можуть приїхати раніше і/або продовжити проживання у будинку відпочинку, заздалегідь попередивши Оргкомітет Конференції.

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА

(ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ)

в Першій Українській науково-практичній конференції

«Актуальні проблеми знезаражування води»

10-12 вересня 2008 року, м. Одеса

1. Прізвище, ім’я та по-батькові (повністю) _______________________________________________________________

2. Назва організації, посада _______________________________________________________________

3. Вчена ступінь, звання _______________________________________________________________

4. Поштова адреса та e-mail для листування _______________________________________________________________

5. Контактний телефон _________________________
факс__________________

6. Вкажіть варіанти участі у Конференції:

- усна доповідь;

    • стендова доповідь;

    • публікація матеріалів.

7. Умови проживання:

- на базі відпочинку, у _________ номері;

- самостійне розміщення.

Дата_______________ Підпис_____________

зміст

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ СЛУЖБИ

А.Н. Пономаренко, А.И. Гоженко,

В.А. Лисобей, Н.И. Ефременко, Н.С. Бадюк

Некоторые этапы развития авиационной гигиены……………… 3

Н.И. Голубятников, И.П. Болдескул

ОСОБЕННОСТИ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕ-НИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ…... 16

С.А. Праник

Професійна патологія водників в Україні протягом ХХ століття…... 23

Н.А. Мацегора, В.А. Гудзь

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ НА ЧАЭС ( из опыта работы Одесского областного медицинского центра)………... 28

В.В. Дмитренко, Т.Р.Бодаченко,

Г.А. Бондаренко

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ПЫЛЕВЫХ БОЛЕЗНЯХ ЛЁГКИХ………………………. 31

В.А. Огнєв, О.М. Міщенко, М.М. Міщенко, О.В. М’якина, В.В. Бабієнко

ІНТЕГРАЛЬНА КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЮ

ДОПОМОГОЮ…………………………….. 34

ГІГІЄНА, САНІТАРІЯ

ТА ПРОФЕСІЙНІ ХВОРОБИ

О.В. Кузнєцов

Санітарно-епідемічна оцінка риску занесення збудників інфекційних і паразитарних хвороб водяним баластом

судів в акваторії портів

Чорного моря…………………………… 39

А.В. Мокиенко, Н.Ф Петренко, Г.Г. Миничева., С.Е. Дятлов

ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ХЛОРИТОВ КАК ПРОИЗВОД-НЫХ ДИОКСИДА ХЛОРА ПРИ ОБЕЗЗАРА-ЖИВАНИИ СТОЧНЫХ ВОД НА МОРСКИЕ И ПРЕСНОВОДНЫЕ КОРОТКО-ЦИКЛИЧНЫЕ ГИДРОБИОНТЫ………….. 46

НОВІ МЕДИЧНІТЕХНОЛОГІЇ

М.Н. Лебедюк, С.В Гончаров

АЛГОРИТМ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ И ЭКЗЕМОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИСТАФЕНА (СЕХИФЕНАДИНА)………. 51

МЕДИЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИМОРСЬКИХ РЕГІОНІВ

O.O. Зелинский, K. B. Ходорчук

особливості перебігу пубертат-ного періоду та структурно-функціонального стану кісткової тканини у дівчат-підлітків групи високого ризику……………………... 58

А.Г. Андриевский, С.А. Андриевская,

Н.В. Бондаренко, В.К. Кротенко

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЮГА УКРАИНЫ…………………………………... 62

КЛІНІЧНА ПРАКТИКА ТА ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА

А.Г. Андриевский, О.Н. Крутогуз

ПАТОМОРФОЗ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ....................................................… 67

М.С. Опанасенко

Значення інструментальних ендоскопічних методів в диференційній діагностиці плевральних випотів різної етіології..................................................…. 69

И.О. Фортуна, К.В. Ходорчук

Эффективность метаболической коррекции нарушений формиро-вания репродуктивной

функции………………………………….. 73

А. M. Игнатьев, T. H. Ямилова

ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОСТЕОАРТРОЗОМ И ОСТЕОПОРОЗОМ... 79

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ

И.Ю.Бадьин, А.И.Гоженко

Обмен неорганических окислов азота и функция почек при введении нитрата натрия………… 83

В.С. Гойдык

Противоязвенное действие расти-тельного адаптогена бальзама «Биотрит» при экспериментальной бутадион-резерпиновой язве у крыс………………………………………... 86

В.О. Ульянов

профілактика радіаційно- та стрес-індукованих порушень скоротливої діяльності матки .… 89

С.Г. Гуща

МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ КАК ЗАСІБ

КОРРЕКЦІЇ ЗМІН ТКАНИННИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ ПРИ РОЗВИТКУ АЛОКСАНОВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ .............. 92

ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ

О. М. Павловська, К. М. Павловська

ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРСИСТЕН-ЦІЇ КАНДИДОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КОМБІНОВАНИХ ОРАЛЬНИХКОНТРАЦЕПТИВІВ………... 96

А.И. Рыбин

НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕН-ЦИИ В ДИНАМИКЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЯИЧНИКОВ……………………. 101

Л Е К Ц І Ї

O. M. Ігнатьєв, H. A. Мацегора,

H. M. Байкова, K. A. Ярмула

ПРОФЕСІЙНІ ХВОРОБИ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ............................................ 105

ІНФОРМАЦІЯ

Перша Українська науково-практична конференція

«Актуальні проблеми знезаражування води» …………. 109

CONTENT

ORGANIZATION OF MEDICAL AND PROPHYLACTIC SERVICE

A.N. Ponomarenko, A.I. Gozhenko,

V.A. Lisobey, N.I. Yefremenko, N.S. Badyuk

Some Stages of Aviation Hygiene Development…………………………….. 3

N.I. Golubiatnikov, I.P. Boldeskul

Peculiarities of sanitary protection of Ukrainian territories and its influence on the public health protection......... 16

S.A. Pranick

Occupational Pathology among Seafarers during XX century……. 23

N.A. Matsegora, V.A. Gudz

Rehabilitative therapy

of the persons who suffered consequences of the Chernobyl accident………………………………….. 28

V.V.Dmitrienko, T.P. Bodachenko,

G.A. Bondarenko

Mutual relation of the doctor and patient in the process of rehabilitation at DUSTYLE="LUNG diseases…………………………………… 31

V. Ognev, A. Mischenko, М. Mischenko,

А. Мjakina, V. Babienko

The integral complex estimation of supplement of disable

children with medical-and-

social aid................................................... 34

HIGIENE, SANITARY AND OCCUPATIONAL DISEASES

A.V. Kuznetsov

Sanitary-Epidemic Estimation of Risk of Bringing of Exciters of Infectious and Parasitogenic Diseases by the Water Ballast of Ships in the Aquatorium of Ports

of the Black Sea……………………..… 39

A.V. Mokienko, N.F. Petrenko,

G.G. Minicheva, S.Ye.Diatlov

Ecologic-and-hygienic estimation of chlorites as derivatives of chlorine dioxide influence at disinfection of waste-borne waters on marine and fresh water short-cyclic hydrobiontes…….… 46

NEW MEDICAL TECHNOLOGIES

М.М. Lebediuc, S.V. Goncharov

Algorythm of Complex Examination and Treatment of Atopic Dermatitis and Eczema

with the Use of Hystadine (sehifenadine) ………………………….. 51

MEDICAL AND ECOLOGIC PROBLEMS OF COASTAL REGIONS

А. А. Zelinsky, K.V. Khodorchuk

The Peculiarities of Pubercy and Structural-Functional State of the Bone Tissue Amongst the Adolescent Girls from the High Risk Group……………………………...… 58

А.G. Аndrievskiy, S.А. Аndrievskaya,

N.B. Bondarenko, V.K.Krotenko

Clinical-and-epidemiological examination of arterial hypertension in pregnant in the south of Ukraine……………………… 62

CLINICAL PRACTICE AND PROPHYLAXIS

A.G. Andrievsky, O.N. Krutoguz

Pathomorphosis of Inflammatory Diseases of Female Sexual

Organs....................................................….. 67

N.s. Оpanasenko

Role of endosсopic methods for differential diagnosis of

pleural effusion of different etiology.…………………………………. 69

K.V. Khodorchuk, I.O. Fortuna

The efficacy of metabolic correction of the disturbances in the reproductive funсtion formation............................................…... 73

A.M Ignatiev, T.A Yamiliva

Carbonate Gas Use in the Complex Treatment of Osteoarthrosis and Osteoporosis Patients ........................ 79

EXPERIMENTAL AND TEORETICAL ASPECTS OF BIOLOGY AND MEDICINE

Yu.I.Badiun, A.I.Gozhenko

Metabolism of non-organic oxides of NITROGEN and renal function at infusion of sodium nitrate………... 83

V.S.Goydyck

Antiulcerogenis Effect of Plant adaptogen, Balsam Biotrit at experimental butadion-rezerpine ulcer in rats............................................ 86

V.О. Ulyanov

Prophylaxis of irradiated- and stress-induced violations of contractile activity of uterus… 89

S.G.Guscha

Mineral waters as a remedy

for correction of tissue electrolytes disturbances

at the development of alloxan intoxication.............................................. 92

REVIEWS

O.N. Pavlovskaya, Ye.N. Pavlovskaya Pathogenic Aspects of Candida Infection at the Use of Oral Contraceptives………………………... 96

A.I.Rybin

Some modern tendencies in dynamics of ovarian cancer morbidity…………………………….... 101

LECTURES

A.M Ignatiev, N.A. Matsegora, N.M. Baykova, K. A.Yarmula

OCCUPATIONAL Diseases In MEDICAL PERSONS………………………………… 105

INFORMATION

The first Ukrainian scientific - practical conference

«Actual problems of disinfectiON of water» ………………………………. 109

2


 1. Н. А. Мацегора (відповідальний секретар) (2)

  Документ
  О. М. Ігнатьєв (заступник головного редактора), В. О. Лісобей (науковий редактор), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), Є. П. Белобров, В. М. Євстафьєв, О.
 2. Н. А. Мацегора (відповідальний секретар) (3)

  Документ
  О. К. Асмолов (Одеса), К. Д. Бабов (Одеса), Ю. І. Бажора (Одеса), М. І Голубятніков (Іллічівськ), С. А. Гуляр (Київ), В. М. Запорожан (Одеса), М. Ф. Ізмеров (Москва), С.
 3. В. Ю. Волянський ( заступник головного редактора ), В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В. О. Васильєв, О.І. Верба, Ю.І. Гульченко, Т. В. Дем (2)

  Документ
  Р.В.Богатирьова (Київ), П.В.Волошин (Харків), Є.М.Горбань (Київ), С.О.Гуляр (Київ), Л.М.Давидов (Київ), В.М.Запорожан (Одеса), В.О.Зубков (Одеса), М.Ф.
 4. Н. А. Мацегора (відповідальний секретар) О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов (1)

  Документ
  Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук (Бюлетень ВАК України від 9 червня 1997р.
 5. Н. А. Мацегора (відповідальний секретар) О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов (4)

  Документ
  Вступ. На фоні несприятливої демографічної ситуації важливе значення набувають питання збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я, яке є важливим компонентом популяційного і становить основу формування перспектив медико-демографічного розвитку.
 6. В. Ю. Волянський ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В. О. Васильєв, О.І. Верба, Ю.І. Гульченко, Т. В. Демидова, Б. С. Запорожченко, О. М.Ігнать (3)

  Документ
  В современных условиях отчетливо прослеживается тенденция к развитию в здравоохранении отраслевых научно – лечебных структур, что обусловлено необходимостью активного внедрения в медицинскую практику достижений современных технологий.
 7. В. Ю. Волянський ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В. О. Васильєв, О.І. Верба, Ю.І. Гульченко, Т. В. Демидова, Б. С. Запорожченко, О. М.Ігнать (4)

  Документ
  Эффективность терапии наиболее распространенной на юге Украины опийной наркомании продолжает оставаться низкой, часты рецидивы заболевания [ 1 ]. По данным Минздрава Украины не более 10 % больных снимаются с диспансерного учета в связи с выздоровлением.
 8. В. Ю. Волянський ( заступник головного редактора ), В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В. О. Васильєв, О.І. Верба, Ю.І. Гульченко, Т. В. Дем (1)

  Документ
  В.Ю.Волянський ( заступник головного редактора ), В.Г.Руденко ( заступник головного редактора ), Н.А.Мацегора (відповідальний секретар), О.Г.Андрієвський, О.
 9. В. Ю. Волянський ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В. О. Васильєв, О.І. Верба, Ю.І. Гульченко, Т. В. Демидова, Б. С. Запорожченко, О. М.Ігнать (1)

  Документ
  В.Г.Руденко( науковий редактор), В.Ю.Волянський ( заступник головного редактора ), Н.А.Мацегора (відповідальний секретар), О.Г.Андрієвський, О.К.Асмолов, В.

Другие похожие документы..