Исс зодчий (СНип гост дбн дсту) нормативные документы в строительстве. Последнее обновление программы: 27/06/2011. Контактные телефоны по приобретению програм

413. ДБН Б.1-3-97. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів

414. ДБН Б.1-3-97. Зміна N1.СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів

415. ДБН Б 2.2-1:2008. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування

416. ДБН Б.2.2-2-2008. Планування та забудова міст і функціональних територій. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та ...

417. ДБН Б.2.2-3-2008. Планування та забудова міст і функціональних територій. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ...

418. ДБН Б.2.4-1-94. Планування і забудова сільських поселень

419. ДБН Б.2.4-1-94. Зміна N 1

420. ДБН Б.2.4-2-94. Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень (Див. - ДБН Б.1.1-6:2007; ДБН Б.1.1-7:2007; ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009; ДБН Б.1.1-9:2009)

421. ДБН Б.2.4-2-94. Зміна N1. Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень. (Див. - ДБН Б.1.1-6:2007; ДБН Б.1.1-7:2007; ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009; ДБН Б.1.1-9:2009)

422. ДБН Б.2.4-3-95. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств

423. ДБН Б.2.4-4-97. Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств

424. Базовi розцiнки визначення вартостi розроблення технiчних умов, що видаються забудовникам на проектування об'єктів

425. N 74 від 23.11.2007. Про затвердження Положення про Ліцензійну комісію

426. N 77 від 19.12.2007. Про затвердження Тимчасового порядку визначення уповноважених установ, організацій на проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності ...(скасовано-наказ Держархбудінспекції N226 від 29.12.08р)

427. N 1 від 08.01.2008. Про затвердження Тимчасового регламенту роботи Держархбудінспекції з ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (дію скасовано- наказ Держархбудінспекції N102 від 08/07/2008)

428. N 24 від 19.02.2008. Про затвердження Переліку робіт провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (дію скасовано- наказ Держархбудінспекції N102 від 08/07/2008)

429. N 39 від 05.03.2008. Про утворення Ліцензійної комісії (Див. зміни- наказ Держархбудінспекції від 16.10.08р. N 158)

430. N 51 від 25.03.2008. Про введення в дію рішення колегії Держархбудінспекції від 14.03.2008 р.N 2 "Про стан нормативного забезпечення контролю за будівництвом об'єктів промислового призначення"

431. N 73 від 25.04.2008. Про розподіл обов'язків між керівництвом Державної архітектурно-будівельної інспекції

432. N 102 від 08.07.2008. Про скасування наказів

433. N 107 від 09.07.2008. Про закріплення працівників Державної архітектурно-будівельної інспекції за територіальними органами

434. N 119 від 21.07.2008. Про затвердження Регламенту роботи Держархбудінспекцїі як органу ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

435. N 158 від 16.10.2008. Про внесення змін до наказу від 05.03.08 N 39

436. N 159 від 17.10.2008. Про розподіл обов'язків між керівництвом Державної архітектурно-будівельної інспекції (Скасований - наказ Держархбудінспекції від 11.11.09 р. N162)

437. N 226 від 29.12.2008. Про скасування наказу Держархбудінспекції від 19.12. 2007 N 77 "Про затвердження Тимчасового порядку визначення уповноважених установ, організацій на проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності зд

438. N 30 від 25.02.2009. Про затвердження Тимчасового регламенту роботи Держархбудінспекції та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності, пов'язаної (Скасований - наказ Держархбудінспекції від 04.06.09р. N100)

439. N 43 від 31.03.2009. Про скасування наказу Держархбудінспекції від 16.07.2008 N 112 "Про затвердження Примірного переліку робіт провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури"

440. N 44 від 01.04.2009. Про затвердження складу ліцензійної комісії Держархбудінспекції (див. - наказ Держархбудінспекції від 22.10.09 р. N149)

441. N 88 від 19.05.2009. Про внесення змін у додаток 3 до наказу Держархбудінспекції вiд 25.02.09 N 30 (Скасований - наказ Держархбудінспекції від 04.06.09р. N100)

442. N 100 від 04.06.2009. Про скасування наказів Державної архітектурно-будівельної інспекції від 25.02.2009 N 30 та від 19.05. 2009 N 88

443. N 149 від 22.10.2009. Про внесення змін до складу ліцензійної комісії Держархбудінспекції

444. N 159 від 09.11.2009. Про затвердження Порядку формування, ведення та зберігання справ щодо видачі сертифіката відповідності державним будівельним нормам, стандартам та правилам

445. N 162 від 11.11.2009. Про розподіл функціональних обов'язків та повноважень між Начальником Державної архітектурно-будівельної інспекції, його першим заступником та заступниками

446. N 169 від 23.11.2009. Про затвердження Регламенту роботи Держархбудінспекції та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

447. N 177 від 14.12.2009. Про внесення змін до наказу Держархбудінспекції від 27.11.2009 N 170 "Про затвердження Тимчасового Регламенту організації роботи Інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, м

448. N 22 від 09.02.2010. Про дотримання законодавства при видачі документів дозвільного характеру

449. N 39 від 22.03.2010. Про затвердження форми повідомлення про початок виконання будівельних робіт (втр. чин. - наказ Держархбудінспекції від 02.09.2010 N139)

450. N 49 від 13.04.2010. Про затвердження Порядку розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників та заступників керівників територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції

451. N 57 від 19.05.2010. Про внесення змін до Регламенту роботи Держархбудінспекції та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

452. N 139 від 02.09.2010. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції від 22.03.2010 N 39

453. Базовые показатели стоимости проектно-планировочных и других работ по оказанию платных услуг заказчикам в Украинской ССР

454. Типовое положение о производственной бригаде, совете бригады, бригадире и совете бригадиров

455. ВБН В.1.1-034-2003. Противопожарные нормы проектирования атомных электростанций с водо-водяными энергетическими реакторами

456. ДБН В.1.1-1-94. Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах

457. ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96). Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.

458. ДБН В.1.1-3-97. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення

459. ДСТУ Б В.1.1-4-98*. Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

460. ДБН В.1.1-5-2000. Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах (Частина 1. Будинки і споруди на підроблюваних територіях)

461. ДБН В.1.1-5-2000. Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах (Частина 2. Будинки і споруди на просідаючих грунтах)

462. ДСТУ Б В.1.1-6-2001. Захист від пожежі. Двері і ворота. Методи випробувань на вогнестійкість. Видання офіційне

463. ДБН В.1.1-7-2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

464. ДБН В.1.1-7-2002. Зміна 1. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва.

465. ДСТУ Б В.1.1-8-2003. Захист від пожежі. Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість

466. ДСТУ Б В.1.1-9-2003. Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість

467. ДСТУ Б В.1.1-10:2004. Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробування на поширення полум'я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку

468. ДСТУ Б В.1.1-11:2005. Защита от пожара. Электрические кабельные линии. Метод испытания на огнестойкость

469. ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво у сейсмічних районах України. (Частина 1)

470. ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво у сейсмічних районах України. (Частина 2. Додатки)

471. ДБН В.1.1-12:2006. Строительство в сейсмических районах Украины. (Часть 1)

472. ДБН В.1.1-12:2006. Строительство в сейсмических районах Украины. (Часть 2. Приложения)

473. ДСТУ Б В.1.1-13:2007 (EN 1365-3:1999, NEQ). Захист від пожежі. Балки. Метод випробування на вогнестійкість

474. ДСТУ Б В.1.1-14:2007 (EN 1365-4:1999, NEQ). Захист від пожежі. Колони. Метод випробування на вогнестійкість

475. ДСТУ Б В.1.1-15:2007 (EN 1364-1:1999, NEQ). Захист від пожежі. Перегородки. Метод випробування на вогнестійкість

476. ДСТУ Б В.1.1-16:2007 (EN 1366-1:1999, NEQ). Захист від пожежі. Повітроводи. Метод випробування на вогнестійкість

477. ДСТУ Б В.1.1-17:2007 (ENV 13381-4:2002, NEQ). Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності

478. ДСТУ Б В.1.1-18:2007. Захист від пожежі. Споруди та фрагменти будівель. Метод натурних вогневих випробувань. Загальні вимоги

479. ДСТУ Б В.1.1-19:2007 (EN 1365-1:1999, MOD). Захист від пожежі. Несучі стіни. Метод випробування на вогнестійкість

480. ДСТУ Б В.1.1-20:2007 (EN 1365-2:1999, NEQ). Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість

481. ДСТУ Б В.1.1-21-2009 (ISO 13785-2:2002, MOD). Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Метод великомасштабних вогневих випробувань

482. ДСТУ Б В.1.1-22-2009 (ISO 13785-1:2002, MOD). Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Метод середньомасштабних вогневих випробувань

483. ДСТУ Б В.1.1-23:2009 (EN 1365-6:2004, MOD). Захист від пожежі. Сходи. Метод випробування на вогнестійкість

484. ДБН В.1.1-24:2009. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

485. ДБН В.1.1-25-2009. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення

486. ДСТУ Б В.1.1-26:2010 (EN 1365-5:2004, MOD). Захист від пожежі. Балкони та проходи. Метод випробування на вогнестійкість

487. ДБН В.1.2-1-95. СНББ. Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд їх частин та конструктивних елементів (українською та російською мовами)

488. ДБН В.1.2-2:2006. СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування

489. ДБН В.1.2-2:2006. Зміна N 1. СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування.

490. ДБН В.1.2-2:2006. СНБС. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования

491. ДСТУ Б В.1.2-3:2006. СНББ. Прогини і переміщення. Вимоги проектування

492. ДСТУ Б В.1.2-3:2006. СНБС. Прогибы и перемещения. Требования проектирования

493. ДБН В.1.2-4:2006. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)

494. ДБН В.1.2-5:2007. СНББ. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

495. ДБН В.1.2-6-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість

496. ДБН В.1.2-7-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

497. ДБН В.1.2-8-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища

498. ДБН В.1.2-9-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації

499. ДБН В.1.2-10-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

500. ДБН В.1.2-11-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд економія енергії

501. ДБН В.1.2-12-2008. СНББ. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

502. ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 (EN 1990:2002, IDN). СНББ. Настанова. Основи проектування конструкцій (Див - наказ Мінрегіонбуду від 01.01.11 N17)

503. ДБН В.1.2-14-2009. СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

504. ДБН В.1.2-15:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Навантаження і впливи

505. ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009. СТГП. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова

506. ДБН В.1.3-2:2010. СТГП. Геодезичні роботи у будівництві

507. ДБН В.1.4-0.01-97. СРББ. Основні положення

508. ДБН В.1.4-0.02-97. СРББ. Типовi документи

509. ДБН В.1.4-1.01-97. СРББ. Регламентованi радiацiйнi параметри. Допустимi рiвнi

510. ДБН В.1.4-2.04-97. СРББ. Радiацiйний контроль будiвельних матерiалiв та об'єктiв будiвництва

511. ДСТУ Б В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94). Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи польових випробувань палями

512. ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95). Грунти. Класифікація.

513. ДСТУ Б В.2.1-3-96 (ГОСТ 30416-96). Грунти. Лабораторні випробування. Загальні положення.

514. ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96). Грунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності і деформованості

515. ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96). Поправки N 1

516. ДСТУ Б В.2.1-6-2000 (ГОСТ 30672-99). Грунти. Польові випробування. Загальні положення.

517. ДСТУ Б В.2.1-7-2000 (ГОСТ 20276-99). Грунти. Методи польового визначення характеристик міцності і деформованості.

518. ДСТУ Б В.2.1-8-2001 (ГОСТ 12071-2000). Грунти. Відбирання, упакування, транспортування і зберігання зразків

519. ДСТУ Б В.2.1-9-2002 (ГОСТ 19912-2001). Грунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням

520. ДБН В.2.1-10-2009. Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

521. ДСТУ Б В.2.1-11:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення властивостей набухання та усадки

522. ДСТУ Б В.2.1-12:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності

523. ДСТУ Б В.2.1-13:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення ступеня морозної здимальності

524. ДСТУ Б В.2.1-14:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод польового вимірювання температури

525. ДСТУ Б В.2.1-15:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польового визначення глибини сезонного відтавання

526. ДСТУ Б В.2.1-16:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення вмісту органічних речовин

527. ДСТУ Б В.2.1-17:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей

528. ДСТУ Б В.2.1-18:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод вимірювання теплопровідності мерзлих ґрунтів

529. ДСТУ Б В.2.1-19:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного складу

530. ДСТУ Б В.2.1-20:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод польового визначення питомих дотичних сил морозного здимання

531. ДСТУ Б В.2.1-21:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Визначення щільності ґрунтів методом заміщення об'єму

532. ДСТУ Б В.2.1-22:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення властивостей просідання

533. ДСТУ Б В.2.1-23:2009. Основи те підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації

534. ДСТУ Б В.2.1-24:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польових випробувань проникності

535. ДСТУ Б В.2.1-25:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи вимірювання глибини сезонного промерзання

536. ДСТУ Б В.2.1-26:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи радіоізотопного вимірювання щільності та вологості

537. ВБН В.2.3-218-175-2002. Споруди транспорту. Влаштування тонкошарових покриттів з литих емульсійно-мінеральних та холодних асфальтобетонних сумішей

538. ВБН В.2.3-218-178-2004. Споруди транспорту. Влаштування поверхневих обробок покриття автомобільних доріг на основі бітумних емульсій

539. ВБН В.2.3-218-186-2004. Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу

540. ВБН В.2.3-218-192:2005. Споруди транспорту. Перехрещення та примикання автомобільних доріг в одному рівні. Методи проектування та організації дорожнього руху

541. ВБН В.2.3-218-532:2007. Споруди транспорту. Влаштування тонкошарових покриттів на автомобільних дорогах державного значення

542. ВБН В.2.3-218-533:2007. Споруди транспорту. Шви деформаційні щебенево-мастикові для штучних споруд на автомобільних дорогах

543. ВБН В.2.3-218-544:2008. Споруди транспорту. Матеріали геосинтетичні в дорожньому будівництві

544. ДБН В.2.2-1-95. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для тваринництва

545. ДБН В.2.2-2-95. Будинки і споруди. Теплиці та парники

546. ДБН В.2.2-3-97. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів

547. ДБН В.2.2-3-97. Зміна N1. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів.

548. ДБН В.2.2-3-97. Зміна N2. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів.

  1. Державні будівельні норми україни (2)

    Документ
    – это база нормативно-правовых документов в области строительства, созданная ООО"Информационно-маркетинговый центр" (г.Киев)в соответствии с приказами Минстройархитектуры Украины № 29 от 15.
  2. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

    Документ
    Право собственности на этот документ принадлежит государству. Воспроизводить, тиражировать и распространять этот документ полностью или частично на любых носителях

Другие похожие документы..