Angol-magyar elektronikus informatikai szótár

D

D link (description link) – leírás csatolás [például képhez]

D/A converter – D / A konverter | digitális-analóg átalakító

DA (Digital audio) – DA (digitális hang)

DAB (Digital Audio Broadcasting) – DAB (digitális műsorszórás)

dab – festékfolt

DAC (Digital-to-Analog Converter) – digitális-analóg átalakító

dactyl – daktilus

daemon – démon | rendszerfolyamat

& rendezvous daemon – randevú démon | találkozás démon

& rendezvous router daemon – randevú-útválasztó démon

& transaction daemon – tranzakció démon

dag (directed acyclic graph) – ikg (irányított kört nem tartalmazó gráf)

daily – napi

daily keying element – titkos kód napi kulcsa

daisy – fűzött | láncolt

daisy chain – fűzött jelvezetés

daisy chain interrupt priority – láncolt megszakítás prioritás | láncolásos fontossági sorrend | láncolásos elsőbbségi sorrend

daisy-chained arbiter – láncolt vonalas döntő

daisy-chained arbiters – láncolt vonalas döntő

damage – veszteség

damage assessment – veszteség felmérése

damage limitation – veszteség korlátozása

damping factor – csillapító tényező

dancing links – táncoló élek

dangling – gazdátlan | bolyongó

dangling pointer – lógó mutató | érvénytelen mutató

dangling reference – gazdátlan hivatkozás

dangling tuple – lógó sor | érvénytelen sor

dark – sötét

dark map – sötétség térkép

dark mapping – sötétség leképzés

darken – sötétít

darkness – sötétség

dark-side hacker – informatikai betörő

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) – DaRPa (fejlett védelmi kezdeményezések kutatóirodája) [amerikai katonai kutató szervezet]

Dartmouth workshop – dartmouth-i munkatalálkozó

DARTS (Design Method for Real-Time Systems) – valós idejű rendszerek tervezési módszertana

dash – kötőjel | vonal

dashed – szaggatott

dashed line – szaggatott vonal

DAT (Digital Audio Tape) – DaT (digitális hangszalag)

data – adat

& biomedical data – orvostudományi adatok

& categorical data – kategória típusú adat

& complex structure-valued data – összetett struktúraértékű adat

& continuous media data – folytonos médiaadat

& dense data – sűrű adat

& dirty data – piszkos adat

& financial data – pénzügyi adatok

& genome data – génállomány adatok

& geographic data – földrajzi adat

& incomplete data – nem teljes adatok

& inconsistent data – inkonzisztens adat

& legacy data – örökölt adat

& market-basket data – bevásárlókosár-adat | vásárlói kosár adat

& metadata – adatok az adatokról | metaadatok

& multidimensional data – többdimenziós adat

& multimedia data – multimédia adat

& noisy data – zajos adat

& object-oriented data – objektumorientált / objektumelvű adat

& operational data – operatív adat

& per-object data – objektumszintű adat

& per-type data – típusszintű adat

& relational data – relációs adat

& semi-structured data – félig strukturált adatok

& sequence data – szekvenciális adat

& shared data – osztott adatok

& sparse data – ritka adat

& spatial data – térbeli adat | téradat

& structured data – strukturált adat

& temporal data – időbeli adat

& test data – ellenőrző adat | tesztadat

& training data – tanuló adat

& uncommitted data – nem véglegesített adatok

& unstructured data – strukturálatlan adat

& validation data – validációs adat

& variable-length data – változó hosszú adatok

data abstraction – adatabsztrakció

data access level – adathozzáférési réteg

data acquisition – adatnyerés

data acquisition system – adatgyűjtő rendszer

data administration – adatok kezelésének eljárásrendszere / szabályai

data aggregation – adatösszesítés | adat-aggregáció

data analysis – adatelemzés

data archaeology – adatrégészet

data association – adattársítás

Data Authentication Algorithm (DAA) – adathitelesítő algoritmus

data bank – adatbank

Data Base Management System (DBMS) – adatbáziskezelő rendszer

& hierarchical DBMS – hierarchikus adatbáziskezelő rendszer

& relational DBMS (RDBMS) – relációs adatbáziskezelő rendszer

data bit – adatbit

data block – adatblokk

data bus – adatsín | adatbusz

data cache – adat-gyorsítótár | adat-elérés gyorsítótára

data capability – adatkapacitás

data capture – adatnyerés

data centered program understanding – adat-központú program-megértés

data channel – adatcsatorna

data characterization – adatkarakterizáció

data cleaning – adattisztítás

data cleansing – adattisztítás

data coherence – adat-koherencia | adatok összefüggősége

data collection – adatgyűjtés

data communication – adatátvitel | adatcsere | adatkommunikáció | adatközlés

data communication equipment – adatátviteli berendezés | adatkommunikációs berendezés

data compaction – adattömörítés

data comparison – adatösszehasonlítás

data complexity – adatbonyolultság

data compression – adattömörítés

data concentration method – adattömörítési módszer

data confidentiality – adatok bizalmassága

data conflict – adat-konfliktus

data connection model – adatkapcsolati modell

data consistency – adatkonzisztencia

data contamination – adatszennyezés [adatintegritás megváltozása]

data conversion – adatkonverzió

data cube – adatkocka

data cube measure – adatkockamérték

data declaration – adatdeklaráció

data definition – adatdefiníció

Data Definition Language (DDL) – adatleíró nyelv

data degradation – adat leromlása

data delivery – adatkézbesítés | adattovábbítás

data demand – adatkérés

data dependence – adatfüggőség

Data Dependency Graph (DDG) – adatfüggőségi gráf

data description language – adatleíró nyelv

data dictionary – adatszótár

data diddling – illegális adatmódosítás

data discrimination – adatdiszkrimináció

data dispersion – adatszóródás

data dredging – adatkotrás

data driven design – adatvezérelt tervezés

data driven error – adatvezérelt hiba

data driven execution – adatvezérelt végrehajtás

data element – adatelem

data encryption – adattitkosítás | adatkódolás

Data Encryption Algorithm (DEA) – adattitkosító algoritmus

Data Encryption Standard (DES) – adattitkosítási szabvány

data entry – adatbevitel

data evolution – adatevolúció

data exchange – adatcsere

data file – adatfájl | adatállomány

data flow – adatáram | adatfolyam

data flow analysis – adatáram-elemzés

data flow diagram – adatfolyam diagram

data flow graph – adatfolyam gráf

data format – adatformátum

data forwarding – adat előreküldése | adat továbbítása

data frame – adatkeret

data generalization – adatáltalánosítás

data handling – adatkezelés

data hazard – adat hazárd

data hierarchy – adathierarchia

data hold time – adat tartási idő

data import – adat import

data independence – adatfüggetlenség

data integration – adategyesítés | adatintegráció

data integrity – adatintegritás

data item – adattétel

data key – adatkulcs

data level – adatszint

data link control protocol – adatkapcsolati protokoll

data link layer – adatkapcsolati réteg

data loss – adatvesztés

data management – adatkezelés | adatmenedzsment

data manager – adatkezelő

data manipulation – adatmanipuláció | adatváltoztatás

data manipulation instruction – adatmódosító utasítás

data manipulation language – adatmanipulációs nyelv

Data Manipulation Language (DML) – adatmanipulációs nyelv (DML)

data mart – adatpiac

data media – adathordozó

data mediation – adatközvetítés

data member – adattag

data migration – adatvándorlás

data mining – adatbányászat

& active data mining – aktív adatbányászat

& ad hoc data mining – ad hoc adatbányászat

& audio data mining – hallásra támaszkodó adatbányászat

& distributed data mining – osztott adatbányászat

& incremental data mining – inkrementális adatbányászat

& on-line data mining – online adatbányászat

& spatial data mining – téradatbányászat

& visual data mining – látásra támaszkodó adatbányászat

data mining application – adatbányászati alkalmazás

data mining engine – adatbányászmotor

data mining primitives – adatbányászó primitívek

Data Mining Query Language (DMQL) – adatbányászati lekérdezőnyelv (DMQL)

data mining system – adatbányászati rendszer

data mining technique – adatbányászati technika

data model – adatmodell

& hierarchical data model – hierarchikus adatmodell

& network data model – hálós adatmodell

& multidimensional data model – többdimenziós adatmodell

& object-relational data model – objektum-relációs adatmodell

& relational data model – relációs adatmodell

data modeling – adatmodellezés

data name rationalization – adat nevének ésszerűsítése

data origin – adatforrás

data origin authentication – adatforrás ellenőrzése

data origin authentication service – adatforrás ellenőrző szolgáltatás

data output – adat kimenet

data owner – adattulajdonos | adatfelelős

data packet – adatcsomag

data parallel architecture – adatpárhuzamos architektúra

data parallel languages – adatpárhuzamos nyelvek

data parallelism – adatpárhuzamosság

data pattern – adatminta

data preprocessing – adatok előfeldolgozása

data privacy – adatok titkossága

data processing – adatfeldolgozás

data processing system – adatfeldolgozó rendszer

data protection – adatvédelem

data provider – adatszolgáltató

data quality – adatminőség

data record – adatrekord

data reduction – adatcsökkentés

data reengineering – adat újratervezése

data replication – adattöbbszörözés

data repository – adatraktár

data santitization – érzékeny / bizalmas adatok eltávolítása

data security – adatbiztonság

data segment of memory – memória adatszegmense

data selection – adatkiválasztás

data set – adathalmaz

data setup time – adat előkészítési idő

data sheet – adatlap

data slice – adatszelet

data source – adatforrás

data space state – adatállapottér

Data Staging Area (DSA) – adatérkeztető terület (DSa)

data state space – adat állapot tér

data storage – adattároló

data store – adattároló

data stream – adatáram

data stream analysis – adatfolyam-elemzés

data structure – adatszerkezet

data structures for graphs – adatszerkezetek gráfokra

data token – adat token

data tomb – adattemető

data transfer – adatátvitel

data transfer instruction – adatmozgató utasítás

data transformation – adattranszformáció

data transmission – adatátvitel

data type – adattípus

& abstract data type – absztrakt adattípus

data unit – adategység

data user – adatfelhasználó

data validation – adatellenőrzés [hibamentesség | teljesség]

data view – adatmegjelenítés

data visualization – adatvizualizáció

data warehouse – adattárház

data-array – adattömb

database – adatbázis

& active database – aktív adatbázis

& bibliographic database – bibliográfiai adatbázis | irodalmi adatbázis

& biometric database – biometrikus adatbázis

& conceptual database – fogalmi adatbázis

& distributed database – osztott adatbázis | elosztott adatbázis

& DNA database – DNS adatbázis

& federated database – adatbázis-szövetség

& fuzzy database – fuzzy adatbázis

& genome database – génállomány-adatbázis

& geographical database – földrajzi adatbázis | térinformatikai adatbázis

& heterogeneous databases – heterogén adatbázisok

& Hippocratic database – hippokratészi adatbázis

& inconsistent database – inkonzisztens adatbázis

& inductive database – induktív adatbázis

& knowledge database – tudásadatbázis

& legacy database – örökölt adatbázis

& main memory database – központi-memóriabeli adatbázis

& mobile database – mobil adatbázis

& monolithic database – monolitikus adatbázis

& multimedia database – multimédia adatbázis

& object-oriented database – objektumorientált / objektumelvű adatbázis

& object-relational database – objektum-relációs adatbázis

& operational database – operatív adatbázis

& plan database – tervadatbázis

& real-time database – valós idejű adatbázis

& relational database – relációs adatbázis

& semi-structured database – félig strukturált adatbázis

& spatial database – téradatbázis

& statistical database – statisztikai adatbázis

& temporal database – időbeli adatbázis

& text database – szöveges adatbázis

& time-series database – idősor-adatbázis

& transactional database – tranzakciós adatbázis

& virtual database – virtuális adatbázis

& Web database – webadatbázis

& XML database – XML-adatbázis

database address space – adatbázis címterület

database administration – adatbázis adminisztráció

database administrator – adatbázis-adminisztrátor | adatbázis-rendszergazda

database application – adatbázis-alkalmazás

database design – adatbázis-tervezés

database disaster – adatbázis katasztrófa

database federation – adatbázis-szövetség

database file-based access control – adatbázis állomány alapú hozzáférés vezérlés

Database Management System (DBMS) – adatbázis-kezelő rendszer

database modeling – adatbázis-modellezés

database procedure – adatbázis-eljárás

database quality – adatbázisminőség

database query language – adatbázis lekérdezőnyelv

database record – adatbázisrekord | adatbázis-bejegyzés

database schema – adatbázisséma

database scheme – adatbázisséma

database snapshot – adatbázis pillanatfelvétel

database structure – adatbázis szerkezet

database support – adatbázis-támogatás

database system – adatbázisrendszer

advanced database system – fejlett adatbázisrendszer

database technologies – adatbázis-technológiák

database tools – adatbáziseszközök

database-centered system – adatbázis-központú rendszer

data-centered interface – adat-központú felhasználófelület / kezelőfelület

Data-Definition Language (DDL) – adatdefiníciós nyelv (DDL)

data-driven – adatvezérelt

data-driven error – adatvezérelt hiba

data-driven reasoning – adatvezérelt következtetés

data-encryption standard – adattitkosítási szabvány

data-flow – adatfolyam

data-flow analysis – adatfolyam elemzés

data-flow architecture – adatfolyam architektúra

data-flow diagram – adatfolyam diagram

data-flow graph – adatfolyam gráf

data-flow model – adatfolyam modell

dataglove – adatkesztyű [háromdimenziós beviteli eszköz]

datagram – adatcsomag [továbbítható információ egysége]

datagram service – datagram szolgáltatás

datagram subnet – datagram alhálózat

data-lock-out flip-flop – reteszelt működésű, kettős élvezérlésű / adatkizáró flip-flop

Datalog – Datalog

Datalog program – Datalog program

& extended Datalog program – kiterjesztett Datalog program

Datalog rule – Datalog szabály

Data-Manipulation Language (DML) – adatmanipulációs nyelv (DML)

data-movement instruction – adatmozgató utasítás

data-parallel pipeline system – adatpárhuzamos futószalagrendszer

datapath – adatút

datasets – adathalmazok

datastore – adattár

datatransfer – adatátvitel

date – dátum

& expiration date – lejárati dátum

date field – dátumot tartalmazó input mező

date rate – adatsebesség

date types – dátumtípusok

dative case – részeshatározó eset

Davis-Putnam algorithm – Davis–Putnam-algoritmus

day-in-the-life study – napi tevékenységek tanulmányozása

daylight – nappali fény

dB (decibel) – dB (decibel) [csillapítás vagy erősítés mértékegysége]

DBA (DataBase Administrator) – DBA (adatbázis-adminisztrátor) | DBA (adatbázis-rendszergazda)

dBase – dBase [programnyelv]

DBDS (Document Based Distributed System) – DBDS (dokumentumalapú osztott rendszer)

DBMS (Data Base Management System) – adatbáziskezelő-rendszer

DBSCAN (Density-Based Clustering of Application with Noise) – DSBSCAN (zajos alkalmazások sűrűség alapú térbeli klaszterezése)

DC (Digital Circuit) – DC (digitális áramkör)

DC (Direct Current) – egyenáram (DC)

DC balance – egyenáramú egyensúly | DC egyensúly

DC coefficient (of a transform) – egyenáramú összetevő | a nulla frekvenciához tartozó összetevő | állandó tag (egy transzformációnál)

DC fan-out – egyenáramú terhelhetőség | DC terhelhetőség

DC load – egyenáramú terhelés | DC terhelés

DC noise margin – egyenáramú zajhatár | DC zajhatár

DC path (Definition Clear path) – DC útvonal (definíciómentes útvonal)

DCSS (Distributed Collaborative and Adaptive Sensor Network) – DCAS (elosztott együttműködő és adaptív szenzor hálózat)

DCE (Distributed Computing Environment) – DCE (osztott számítási környezet)

DCF (Distributed Coordination Function) – DCF (elosztott koordináló tevékenység)

DCF Inter-frame Space (DIFS) – DCF keretek közötti időköz

DCI (Display Control Interface) – DCI (képernyővezérlő felület)

DCOM (Distributed Component Object Model) – DCOM (osztott komponens-objektum modell)

DCP (Disaster Recovery Plan) – katasztrófa utáni helyreállítási terv

DCT (Discrete Cosine Transform) – DCT (diszkrét koszinusz transzformáció)

DD Path (Decision to Decision Path) – DD útvonal | döntés-döntés útvonal

DDA (Digital Differential Analysator) – DDA (digitális differenciális analizátor)

DDC (Display Data Channel) – DDC (képernyő adatcsatorna)

DDL (Data Definition Language) – adatdefiníciós nyelv

DDL-processor – DDL-feldolgozó

DDNS (Dynamic Domain Name Service) – DDNS (dinamikus körzetnév / tartománynév szolgáltatás)

DDR-DRAM (Double-Data-Rate synchronous DRAM) – duplázott adatsebességű szinkron DRAM | DDR-DRAM

De Bruijn cycle – De Bruijn ciklikus sorozat

De Bruijn network – De Bruijn-hálózat

De Bruijn torus – De Bruijn-tórusz

de facto standard – ténylegesen létező szabvány | funkcionáló szabvány

de jure standard – jogilag létező szabvány

De Morgan’s rules – De Morgan-szabályok

DEA (Data Encryption Algorithm) – adattitkosító algoritmus

deactivate – deaktivál | kikapcsol

dead end – zsákutca

dead end problem – zsákutca feladat / probléma

dead key – halott gomb | beragadt billentyű

dead time – holtidő

dead value – holt érték | nem használható érték

dead-letter box – kézbesíthetetlen levelek ládája

deadline – határidő

deadlock – holtpont

& avoidance of deadlock – holtpont elkerülése

& detection of deadlock – holtpont felderítése | holtpont érzékelése

& handling methods for deadlock – holtpontkezelési módszerek

& necessary conditions for deadlock – holtpont szükséges feltételei

& prevention of deadlock – holtpont megelőzése | holtpont-megelőzés

& recovery from deadlock – holtpont felszámolása

deadlock detection – holtpontérzékelés

deadlock freedom – holtpontmentesség

deadlock management – holtpontkezelés

deadlock prevention – holtpont megelőzése | holtpontmegelőzés

deadlock resolution – holtpontfeloldás

deadlock-free routing – blokkolásmentes útvonalválasztás

deallocate array – tömb felszámolás

deallocation – elhelyezés megszüntetése

deallocation of objects – objektumok felszabadítása

death – holt | nem használható

death certificate – halotti bizonyítvány

death name – nem használható név

death object – nem használható objektum

de-authentication – hitelesítés visszafejtése | azonosítás visszafejtése | azonosítás ellenőrzése

debit card – számlához kötött kártya

debriefing – oktatást lezáró összefoglalás

debug – programhibákat kiküszöböl | ellenőriz

debugger – hibakereső | hibakereső rendszerprogram | nyomkövető

debugging – hibakeresés | hibajavítás

debugging process – belövési folyamat

DEC (Digital Equipment Corporation) – DEC számítógépgyártó cég

decade counter – decimális számláló | BCD számláló | 10-es számláló

decal – matrica | levonókép

decaling – matricázás

decay – csökkenés | fogyás | lecsengés

decentralization – decentralizáció

decibel (dB) – decibel [csillapítás vagy erősítés mértékegysége]

decidability – eldönthetőség

decidable – eldönthető

decimal – tizedes | decimális | 10-es számrendszerbeli

decimal arithmetic – decimális aritmetika

decimal code – decimális kód

decimal computer – decimális számítógép

decimal constant – decimális állandó

decimal decoder – decimális dekódoló

decimal digits – tízes számjegyek

decimal fraction – tizedes tört

& history of decimal fractions – decimális törtek története

decimal notation – decimális jelölés

decimal number system (radix ten number system) – decimális számrendszer (10-es alapú számrendszer)

decimal point – tizedespont

decimal to binary conversion – decimális-bináris konverzió | decimálisból binárisba való átalakítás

decimated subsequence – decimált részsorozat

decimation – decimáció | leosztás | tizedelés

deciphering – visszafejtés | desifrírozás | titkosított szöveg visszafejtése

decision – döntés

& one-shot decision – egy-dobásos döntés | egylépéses döntés

& rational decision – racionális döntés

& sequential decision – szekvenciális döntés

& unbiased decision – elfogulatlan döntés

decision analysis – döntés elemzés

decision analyst – döntéselemző szakember

decision by an algorithm – döntés algoritmussal

decision list – döntési lista

& learning decision list – döntési lista tanulása

decision maker – döntéshozó

decision making – döntéshozatal

decision network – döntési háló

decision node – döntési pont | csúcspont

decision problem – döntési probléma | eldöntési probléma

decision style – döntési stílus

decision stump – döntési törzs

decision support – döntéstámogatás

Decision Support System (DSS) – döntéstámogató rendszer (DTR)

decision table – döntési tábla

decision theory – döntéselmélet

decision tree – döntési fa

decision tree analysis – döntési fa elemzése

decision tree for analysis techniques – döntési fa elemzési technikákhoz

decision tree pruning – döntésifa-metszés

decision under uncertainty – bizonytalanság melletti döntés | bizonytalan döntés

decision-making – döntéshozás

& decision-making processes – döntéshozási folyamatok

& decision-making support – döntéstámogatás

& Decision-making Support System (DSS) – döntéstámogató rendszer

decision-theoretic system – döntéselméleti rendszer

declarable – deklarálható

declaration – deklaráció

& class declaration – osztálydeklaráció

& function declaration – függvénydeklaráció

& forward declaration – előzetes deklaráció

declarative – deklaratív | kijelentő | állító

declarative bias – deklaratív elfogultság

declarative graphics system – deklaratív grafikus rendszer

declarative language – deklaratív nyelv

declarative security – leíró biztonság

declarativism – deklaratívizmus

declare section – deklarációs rész

decoder – dekóder

decoding – dekódolás

decoding algorithm – dekódoló algoritmus

decoding error – dekódolási hiba

decoding function – dekódoló függvény

decoding glitches – dekódolási tranziens

decomposed state assignment – dekomponált állapothozzárendelés | szétbontott állapothozzárendelés

decomposed state machine – dekomponált állapotgép

decomposability – felbonthatóság

decomposition – felbontás | dekompozíció

& functional decomposition – funkcionális felbontás | funkcionális dekompozíció

decomposition of relations – relációk felbontása | relációk szétvágása

decomposition problem – dekompozíciós probléma

decompress – kitömörít

decompression – kitömörítő

decorated binary tree – feldíszített bináris fa

decorator design pattern – díszítő tervezési minta

decorrelated values – korrelálatlan értékek

decoupled architecture – szétcsatolt architektúra | leválasztott architektúra

decoupled hybrid dataflow architecture – szétcsatolt hibrid adatfolyam architektúra | leválasztott hibrid adatfolyam architektúra

decoupling capacitor – leválasztó kondenzátor

decreasing – csökkenő

decrement – csökkent

decrement operator – csökkentő operátor

decryption – visszafejtés | desifrírozás

decryption algorithm – visszafejtő algoritmus | desifrírozó algoritmus

decryption exponent – visszafejtés kitevője

decryption function – visszafejtő függvény | desifrírozó függvény

Dedekind sum – Dedekind-összeg

& generalized Dedekind sums – általánosított Dedekind-összegek

dedicated – kizárólagos | dedikált

dedicated control channel – megkülönböztetett vezérlőcsatorna

deducing – levezetés

& template argument deducing – sablonparaméter levezetése

deducing template argument – sablonparaméter kikövetkeztetés

deduction (logical inference) – dedukció (logikai következtetés) | következtetés (logikai következtetés)

deduction theorem – dedukciós tétel

deductive database – deduktív adatbázis

deductive synthesis – deduktív szintézis

Deep Blue – Deep Blue [nevezetes sakkprogram]

deep knowledge – mély tudás | magasszintű tudás

deep link – mély link [közvetlenül egy honlap aloldalára mutató hivatkozás]

deep linking – mélylinkelés

de-esser – SZ hang csillapító

default – alapértelmezett | alapérték | alapértelmezés

default account – alapértelmezett belépési kód

default argument – alapértelmezett paraméter

default argument value – alapértelmezett paraméterérték

default comparison – alapértelmezett összehasonlítás

default constructor – alapértelmezett konstruktor

default copy constructor – alapértelmezett másoló konstruktor

default gateway – alapértelmezett átjáró

default initialization – alapértelmezett kezdeti értékadás

default logic – default logika | alapértelmezéses logika

default reasoning – alapértelmezésen alapuló következtetés | default következtetés

default router – alapértelmezett útválasztó

default template argument – alapértelmezett sablonparaméter

default transition – alapértelmezett átmenet

default value – default érték | alapértelmezés szerinti érték

defect – hiány | defektus | hiba | belső hiba [programkódban levő hiba]

defect detection – hiányosság felismerése

defect of a set – halmaz defektusa

defect testing – hiányosság tesztelés

defect tracking – hiányosság követés

defect based quality measure – hiba alapú minőségi metrika

defect density – hibasűrűség

defect density measure – hibasűrűség mérőszáma

defect detection efficiency – hibamegtalálás hatékonysága

Defect Detection Rate (DDR) – hibamegtalálási arány

Defect Injection Rate (DIR) – hibabeviteli arány

defective – hibás | hiányos

defensive programming – defenzív programozás

deferred – késleltetett

deferred constant – halasztott konstans

deferred procedure call – késleltetett eljáráshívás

deferred remote procedure call – késleltetett RPC | késleltetett távoli eljáráshívás

deferred synchronous request – késleltetett szinkronkérés | halasztott szinkronkérés

deficiency – hiány

definable – meghatározható

defined – definiált

defined process – meghatározott folyamat

defined symbol – definiált szimbólum

definite – határozott | definit

definite clause – definit klóz | határozott klóz

Definite Clause Grammar (DCG) – definit klóz nyelvtan (DCG)

definite sum – határozott összeg

definition – definíció

& circular definition – ciklikus definíció

& class definition – osztálydefiníció

& function definition – függvénydefiníció

& namespace definition – névtérdefiníció

& reaching definition – elérhető definíció

Definition Clear path (DC path) – definíciómentes útvonal (DC útvonal)

definition of constant – konstans definíciója

definition of randomness – véletlenség definíciója | véletlenség meghatározása

definition of virtual function – virtuális függvény definíciója

deflation – defláció | leeresztés | leengedés

deflection – eltérítés | eltérés | elhajlás | lehajlás

deflection angle – eltérítési szög | eltérési / elhajlási / lehajlási szög

deformable matching – deformációs illeszkedés

deformation – deformáció

defragmentation – töredezettség-mentesítés

defringe – beleolvasztás | szegélyek elmosása

defuzzyfication – defuzzifikálás [fuzzy következtetés eredményéből valós kimeneti érték generálása]

deg (degree) – fsz (fokszám)

degeneracy – degeneráció | degeneráltság

degeneracy of linear program – lineáris programozási feladat degeneráltsága

degauss – mágneses adattörlés

degausser – mágneses adattörlő

degenerate – degenerált | elfajult

degenerate binary tree – degenerált bináris fa

degenerate differential equation – degenerált differenciálegyenlet

degenerate hypergeometric series – degenerált hipergeometrikus sor

degree – fok | fokszám

degree heuristic – fokszám heurisztika

degree of a node – csúcs foka

degree of a polynomial – polinom foka

degree of a vertex – csúcs foka

degree of belief – hiedelem mértéke | meggyőződés mértéke

degree of complexity – bonyolultság foka

degree of design – design foka

degree of freedom – szabadságfok

& effective degree of freedom – effektív szabadságfok

degree of multiprogramming – multiprogramozás foka

degree of superscalarity – szuperskalaritás foka [kibocsátási ráta]

degree of truth – igazság mértéke

degree program – felsőoktatási program

+ commerce degree program – kereskedelmi felsőoktatási program

degree sequence – fok-sorozat | fokszámsorozat

deinterlace – átszövés | megszüntetés

Dekker’s algorithm – Dekker-algoritmus

Delaunay triangulation – Delaunay-háromszögelés

Delaunay-triangles – Delaunay-háromszögek

delay – késedelem | késleltetés

& connection establishment delay – összeköttetés-létesítési késleltetés

& minimum delay noticed – legkisebb észlelt késleltetés

& play-out delay – lejátszási késleltetés

& transit delay – átviteli késleltetés

delay distortion – késleltetési torzítás

delay element – késleltető elem

delay line – késleltető vonal | késleltető művonal

delay path – késleltető út

delay slot – késleltetési rés [elágazásoknál]

delayed branch – késleltetett elágazás

delayed copy – késleltetett másolat

delayed transaction – késleltetett tranzakció

delayed-reinforcement learning – késleltetett megerősítéses tanulás

delayed-write policy – késleltetett írás módszere

delaying decision – döntés késleltetése

delegation – delegáció | továbbítás | megbízás | delegálás | jogátruházás

delete – töröl

delete element from sequence – elem törlése sorozatból

delete list (in STRIPS) – törlési lista (STRIPS módszerben)

delete operator – törlési művelet

deleted interpolation smoothing – törölt interpolációs simítás

deleting – törlés | elhagyás

deletion – törlés

& knockout deletion – kiütéses törlés

deletion anomaly – törlési anomália

deletion stub – törlési csonk

deliberate layer – modellező réteg

deliberative agent – deliberatív ágens

delimited search – adatbevitel befejezése utáni keresés

delimiter – határoló | korlát

deliverable – leszállítható résztermék

delivered source instruction – átadott forrásutasítás

delivery – kézbesítés

& certified message delivery – igazolt üzenetkézbesítés | bizonyított üzenetkézbesítés

& Content Delivery Network (CDN) – tartalomszolgáltató hálózat

& data delivery – adatkézbesítés | adattovábbítás

& ordered message delivery – sorrendi üzenetkézbesítés

& totally-ordered delivery – pontosan rendezett kézbesítés

delta (δ) – delta (δ)

delta frame – deltakeret

delta function – deltafüggvény

delta modulation – deltamoduláció

delta notation – deltajelölés

delta rule – delta szabály

delta sequence – delta sorozat

delta-reduction (δ-reduction) – deltaredukció (δ-redukció)

delta-star transformation – delta-csillag átalakítás

demand – kérés | igény | kereslet

demand agent – információt fogyasztó ágens

demand characteristic – igény szerinti viselkedés

demand driven execution – igényvezérelt végrehajtás

demand paging – igény szerinti lapozás

& hardware to support demand paging – lapkezelést támogató hardver

demand pull – igény által irányított [fejlesztési technológia]

demand-and-supply – kereslet és kínálat

demibold – félkövér

Demilitarized Zone (DMZ) – demilitarizált zóna

demo reel – demótekercs

demo software – demó | bemutatási célra szánt szoftver

democratic e-governance – demokratikus e-kormányzás

democratic governance – demokratikus kormányzás

demodulation – demoduláció | demodulálás

demodulator – demodulátor

demographics – demográfia

demon – démon

Dempster’s rule – Dempster-szabály

Dempster-Shafer theory – Dempster–Shafer-elmélet

demultiplexer – nyalábbontó | demultiplexáló | demultiplexer

demultiplexing – nyalábbontás | multiplexelés megszüntetése | nyalábolás megszüntetése

denary number system – denáris számrendszer | decimális számrendszer

DENCLUE (Density-based Clustering) – DENCLUE (sűrűség alapú csoportosítás / klaszterezés)

DENDRAL – DENDRAL [vegyészeti szakértő rendszer]

dendrite – dendrit | idegsejtnyúlvány

Denial of Service (DoS) – szolgáltatás megtagadása | szolgáltatás működésképtelenné tétele [támadásfajta]

denial of service attack – szerver ellen indított túlterhelési támadás

denominator – nevező [tört]

denormal floating point number – normálatlan lebegőpontos szám

denotation – jelentés | megjelölés

denote – jelent | jelöl

dense – sűrű

dense data – sűrű adat

dense graph – sűrű gráf

dense index – sűrű index

density – sűrűség | erősség

density distribution function – sűrűségeloszlás-függvény

density function – sűrűségfüggvény

& linear density function – lineáris sűrűségfüggvény

density of prime numbers – prímszámok sűrűsége

density theorem – sűrűségi tétel

density-based cluster – sűrűség alapú klaszter

density-based method – sűrűség alapú módszer

density-connected – sűrűn összekötött

density-reachable – sűrűn elérhető

department-wide – részleg méretű

dependability – üzembiztonság

dependable system – üzembiztos rendszer

dependence (dependency) – függőség

dependence analysis – függőség-elemezés

dependency (dependence) – függőség

& acyclic join dependency – körmentes összekapcsolási függőség

& algebraic dependency – algebrai függőség

& approximate dependency – közelítő függőség

& attribute dependency – attribútum függőség

& branching dependency – elágazó függőség

& completely nontrivial dependency – teljesen nem triviális függősség

& direct dependency – közvetlen függőség

& dynamic dependency – dinamikus függősség

& embedded dependency – beágyazott függőség

& equality-generating dependency – egyenlőséggeneráló függőség

& exclusion dependency – kizáró függősség

& extended dependency – kiterjesztett függőség

& faithful dependency – valósághű függőség

& full dependency – teljes függősség

& functional dependency – funkcionális függőség

& fuzzy functional dependency – fuzzy funkcionális függőség

& fuzzy multivalued dependency – fuzzy többértékű függőség

& generalized dependency – általános függőség

& inclusion dependency – befoglaló függőség

& induced dependency – indukált függőség

& join dependency – összekapcsolási függőség

& key dependency – kulcs függőség

& minimize dependency – függőség minimalizálása

& multivalued dependency – többértékű függőség | sokértékű függőség

& nontrivial dependency – nem triviális függőség

& numerical dependency – numerikus függőség

& partial dependency – részleges függőség

& repeated dependency – ismételt függőség

& trivial dependency – triviális függősség

& tuple-generating dependency – sorgeneráló függőség

& use of dependency – függőség használata

dependency basis – függőségi bázis

dependency graph – függőségi gráf

dependency preservation – függőségőrző

dependency preserving decomposition – függőségőrző szétbontás | függőségőrző szétvágás

dependency-directed backtracking – függőségvezérelt visszalépés

dependent normal deviates – függő normál eltérések

dependent type – függő típus

dependent variable – függő változó

deploying advanced information technologies – fejlett információs technológia telepítése

deployment – telepítés | installálás

deployment diagram – telepítési diagram

deployment model – telepítési modell

deprecated – elavult

deprecated C-style cast – elavult C-stílusú konverzió

depth – mélység

depth bound – mélységi korlát

depth clipping – mélységi vágás

depth coordinate – mélységi koordináta

depth cue – mélység jelző

depth cueing – távolsági halványodás

depth first – mélységi

depth interpolation – mélység interpoláció

depth limit – mélységi korlát

depth map shadow control – árnyéktérkép szabályzó

depth of a gate network – kapuhálózat mélysége

depth of field – mélységélesség [képmezőé]

depth of nesting – beágyazás mértéke

depth perception – mélységérzékelés

depth test – mélységteszt

depth-buffer – mélységpuffer

depth-first search – mélységi keresés

depth-first tree – mélységi keresőfa

depth-limited search – mélységkorlátozott keresés

depth-sort – rendezés mélység szerint

dequeue – várakozási sorból töröl

derangements – elrendezések

dereferencing – hivatkozás feloldása

deregulation – szabályozásmentesítés | liberalizáció | deregularizáció

derivation – levezetés | származtatás

& canonical derivation – kanonikus levezetés

& left-most derivation – legbaloldalibb levezetés

& right-most derivation – legjobboldalibb levezetés

derivation history – származástörténet

derivation rule – deriválási szabály | helyettesítési szabály | levezetési szabály

derivational analogy – derivációs analógia

derivative – deriválási | derivált

derivative of a polynomial – polinom deriváltja

derivative operator – deriválási operátor

derive – származtat | származik

derive from concrete class – származtat konkrét osztályból

derived – származtatott | leszármazott | leszármaztatott | derivált

derived association – származtatott asszociáció

derived class – származtatott osztály

derived elements – származtatott elemek

derived exceptions – származtatott kivétel

derived measures – származtatott mérőszámok

derived requirement – származtatott követelmény

derived sentence – származtatott mondat

derived type – származtatott típus

deriving – származtatás

DES (Data Encryption Standard) – adattitkosító szabvány (DES)

DES-based – DES-alapú

Desarguesian plane – Desargues-sík

desaturate – színtelenítés | színvisszavétel | telítettség csökkentése | telítettséget csökkent

descendant (in Bayesian networks) – leszármazott / utód (Bayes-hálókban)

descendant – leszármazott | utód

descendant of a clause – klóz leszármazottja

descendant of a node (graph) – csúcs leszármazottja (gráfban)

descendant-stability – utód-stabilitás

descendant-stable – utód-stabil

descendent – származtatott

descending – csökkenő | süllyedő | leszálló

descent – leszálló | csökkenő

described video – elmondott videó [videó képi anyagának elmondása]

description – leírás

description error – leírási hiba [jó cselekvést végrehajtani rossz tárgyon]

Description Logic (DS) – leíró logika

descriptive – leíró

descriptive decision model – leíró döntési modell

descriptive metrics – leíró metrika

descriptive mining – leíró bányászat

descriptive statistical measure – leíró statisztikai mérték

descriptive theory – leíró elmélet

deseasonalizing – szezonmentesítés

deserialization – sorosítás megszüntetése | sorba-rendezés megszüntetése

design – tervezés | design | terv

& abstract class design – absztrakt osztály tervezés

& affine design – affin design

& affine resolvable design – affin feloldható design

& collaboration design – együttműködés tervezés

& container design – tárolótervezés

& projective design – projektív design

& resolvable design – feloldható design

& square design – négyzetes design

design aims – tervezési célok

design alternative – tervezési alternatíva

design and analysis – tervezés és elemzés

design by contract – szerződés szerinti tervezés

design error – tervezési hiba

design flow – tervezési folyamat

design for evolution – továbbfejlesztés célú tervezés

design for manufacture – gyártás célú tervezés

Design For Testability (DFT) – tesztelhetőségre tervezés

design for yourself – tervezés önmagunk számára

design goal – tervezési cél

design hierarchy – tervezési hierarchia

design measurement – terv mérése | tervezés mérése

design method – tervezési módszer

design methodology – tervezési módszertan

design model – tervezési modell

design of narrowband low-pass filter – keskenysávú alul áteresztő szűrő tervezése

design pattern – tervezési minta | tervminta

& adaptor design pattern – illesztő tervezési minta

& builder design pattern – építő tervezési minta

& command design pattern – parancs tervezési minta

& composite design pattern – összetétel tervezési minta

& decorator design pattern – díszítő tervezési minta

& flyweight design pattern – pehelysúlyú tervezési minta

& interpreter design pattern – értelmező tervezési minta

& iterator design pattern – iterátor tervezési minta

& mediator design pattern – közvetítő tervezési minta

& observer design pattern – megfigyelő tervezési minta

& proxy design pattern – proxy tervezési minta

& singleton design pattern – egyke tervezési minta

& state design pattern – állapot tervezési minta

& strategy design pattern – stratégia tervezési minta

& visitor design pattern – látogató tervezési minta

design principle – tervezési elv

design process model – tervezési folyamat modell

design quality – terv minősége | tervezés minősége

design rationale – tervezési döntési elvek | tervindoklás

design reliability – terv megbízhatósága | tervezés megbízhatósága

design reuse – tervezés újrahasznosítás

design review – terv felülvizsgálata

design space – tervezési tér

design space analysis – tervezési tér elemzés

design specification – tervezési specifikáció

design stage – tervezési lépés

design step – tervezési lépés

design team – tervezőcsapat

design techniques – tervezési technikák

design time – tervezési idő

design tool – tervezőeszköz

designated router – kijelölt útválasztó

designation – kijelölés | rendeltetés

& region designation – rendeltetési tartomány

designed distance – tervezett távolság

designer – tervező

designer management – tervező általi irányítás

design-prototype-test cycle – tervezés-prototípus-tesztelés ciklus

design-rule checker – tervezési szabály ellenőrző

desing model – terv modell

de-skilling – munkakör funkcionális leegyszerűsítése [például automatizálás céljából]

desktop – asztal | munkaasztal | asztallap

desktop computer – asztali számítógép

desktop conferencing – távkonferencia

desktop mapping – asztali térképezés

desktop mapping system – asztali térképező rendszer

desktop metaphor – asztal metafóra | asztallap metafóra

desktop publishing – kiadványszerkesztés | kiadványtervezés | nyomdakész kimenet készítése asztali berendezésen

desktop video – számítógéppel készített videó | számítógéppel szerkesztett videó

destination – célirány | célállomás

destination address – célcím

destination port – célport

destination queue – cél várakozási-sor | célsor

destination register – célregiszter

destination vertex – célcsúcs

destroying – megsemmisítés | tönkretevés | lerombolás

destroying session – munkamenet leállítása

destruction – megsemmisítés | destrukció

destruction order – megsemmisítési sorrend

destructive assignment – megsemmisítő értékadás

destructive read – destruktív olvasás

destructor – destruktor | megsemmisítő

& call of destructor – destruktorhívás

& pure virtual destructor – tisztán virtuális destruktor

& virtual destructor – virtuális destruktor

destructor for derived class – származtatott osztály destruktora

detachment – leválasztás

detail – részlet

detail map – részlettérkép

detailed balance – részletes mérleg

detectable error – felfedezhető hiba

detection – észlelés | detektálás | jelzés

detector – jelző

& failure detector – hibajelző

determinant – determináns

determination – meghatározás

deterministic – determinisztikus | meghatározó

deterministic access – determinisztikus hozzáférés / elérés

deterministic algorithm – determinisztikus algoritmus

deterministic environment – meghatározott környezet | determinisztikus környezet

deterministic modeling – determinisztikus modellezés

deterministic program – determinisztikus program

deterministic routing – determinisztikus útvonalválasztás

detour matrix – kitérőút-mátrix

developer – fejlesztő

developing countries – fejlődő országok

developing world – fejlődő világ

development – fejlesztés

& bottom-up development – alulról felfelé történő fejlesztés

& critical system development – kritikus rendszer fejlesztése

& exploratory development – feltáró fejlesztés

& formal system development – formális rendszerfejlesztés

& incremental development – inkrementális fejlesztés

& iterative development – iterációs fejlesztés

& object-oriented development – objektumorientált / objektumelvű fejlesztés

& Rapid Application Development (RAD) – gyors alkalmazásfejlesztés

& reuse-based development – újrafelhasználás-alapú fejlesztés

& software development – szoftverfejlesztés

& spiral development – spirális fejlesztés

& top-down development – felülről-lefelé történő fejlesztés

& transformational development – transzformációs fejlesztés

development component for reuse – újrafelhasználható komponensek fejlesztése

development cycle – fejlesztési ciklus

development plan – fejlesztési terv

development process – fejlesztési folyamat

development stage – fejlesztési lépés

development time – fejlesztési idő

deviation – eltérés | deviáció

device – eszköz

device context – eszköz kontextus

device coordinate system – eszköz-koordinátarendszer

device directory – eszközkatalógus | készülékkatalógus

device driver – eszközkezelő program | készülékkezelő program

device file – eszközfájl

device independence – eszközfüggetlenség

device management – eszközkezelés | készülékkezelés

device number – eszközjelölő szám | készülékjelölő szám

device queue – készülékek / eszközök várakozási sora

device reservation – eszközfoglalás | készülékfoglalás

device server – eszköz kiszolgáló | eszköz szerver

device-independent I/O software – eszközfüggetlen I / O szoftver

device-status table – eszközállapotok táblája | készülékállapotok táblája

DFD (Data Flow Diagram) – adatfolyam-elemzési technika

DFS (Dynamic Frequency Selection) – DFS (dinamikus frekvenciaválasztás)

DFT (Design For Testability) – tesztelhetőségre tervezés

DFT (Discrete Fourier Transform) – DFT (diszkrét Fourier-transzformáció | diszkrét Fourier-transzformált

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – DHCP (dinamikus hoszt-konfiguráló protokoll)

DHTML (dynamic HTML) – DHTML (dinamikus HTML)

diachronic – diakronikus | történeti (következtetés)

diagnosis – diagnózis | ok-meghatározás

diagnosis problem – diagnosztikai feladat / probléma

diagnostic – diagnosztika | diagnosztikai

diagnostic evaluation – diagnózis kiértékelés

diagnostic knowledge – diagnosztizáló tudás

diagnostic pretesting – diagnózis előtesztelés

diagnostic rule – diagnosztikus szabály

diagnostic test – diagnosztikai teszt

diagonal – átlós | diagonális | átló | átmérő

diagonal language – diagonális nyelv

diagonal matrix – diagonálmátrix

diagonalized bilinear form – diagonizált bilineáris forma

diagonals of polygons – sokszögek átlói

diagram – diagram | ábra | rajz | görbe | grafikon

& activity diagram – tevékenységdiagram

& architecture diagram – architektúradiagram

& class diagram – osztálydiagram

& collaboration diagram – együttműködési diagram

& communication diagram – kommunikációs diagram

& component diagram – komponensdiagram

& composite diagram – kompozíciós diagram

& context diagram – környezeti diagram

& data-flow diagram – adatfolyam diagram

& deployment diagram – telepítési diagram

& event diagram – eseménydiagram

& implementation diagram – implementációs diagram

& interaction diagram – interakciós diagram

& interaction overview diagram – interakció-áttekintés diagram

& object diagram – objektumdiagram

& package diagram – csomagdiagram

& sequence diagram – szekvencia diagram

& state diagram – állapotdiagram

& state-transition diagram – állapotátmenet diagram

& timing diagram – időzítésdiagram

& use case diagram – használati eset diagram

diagram of a poset – részbenrendezett halmaz diagramja

dial – tárcsázni | tárcsázó [grafikus vezérlőeszköz] | adattárcsa | tárcsa

dial back – biztonsági visszahívás telefonos hálózati rendszerekben

dialog – párbeszéd | dialógus

dialog control – párbeszéd-szabályozás

dialog-box – párbeszédpanel | dialógusablak

dialogue – párbeszéd | dialógus

dialogue techniques – párbeszéd-technikák | dialógus módszerek

dialogue theory – párbeszéd elmélet

dial-up – telefonos behívási lehetőség

diameter – átmérő

diameter of a graph – gráf átmérője

diameter of a tree – fa átmérője

diamond – rombusz | romboid | gyémánt | káró | tök

diamond lemma – gyémánt lemma

diamond-shaped inheritance – káró alakú öröklés

diary study – naplózós tanulmányozás

DIB (Device-Independent Bitmap) – DIB (eszközfüggetlen bittérképes formátum)

DIB (Directory Information Base) – DIB (katalógus információs adatbázis)

dibit – bitpár

dice – dobókocka | játékkocka

dicing – kockázás

dictionary – szótár

dictionary attack – szótáralapú támadás

difference – különbség | eltérés | differencia

difference constraints – különbségi korlátok

Difference Engine – Babbage-féle számítógép

difference equation – differenciaegyenlet

difference image – különbség kép

difference of sets – halmazok különbsége

difference operator – differenciaoperátor | különbségi operátor

difference rule – különbség szabály

difference set – különbséghalmaz

differences of polynomials – polinomok különbsége

difference-set code – különbséghalmaz-kód

differentiable – differenciálható | deriválható

differentiable function – differenciálható függvény

differentiably finite power series – differenciálhatóan véges hatványsor

differential – differenciál | differenciál- | különbségi [mentés]

differential amplifier – differenciál-erősítő

differential analyzer – differenciálanalizátor

differential encoding – differenciális kódolás | különbségi kódolás

differential equation – differenciálegyenlet

& boundary value problem of differential equation – differenciálegyenlet peremérték feladata

& elliptic type partial differential equation – elliptikus parciális differenciálegyenlet

& hyperbolic type partial differential equation – hiperbolikus parciális differenciálegyenlet

& initial value problem of differential equation – differenciálegyenlet kezdeti érték feladata

& ordinary differential equation – közönséges differenciálegyenlet

& parabolic type partial differential equation – parabolikus parciális differenciálegyenlet

& partial differential equation – parciális differenciálegyenlet

& stiff differential equation – merev differenciálegyenlet

& stochastic differential equation – sztochasztikus differenciálegyenlet

differential geometry – differenciálgeometria

differential image compression – differenciális képtömörítés

differential input – differenciál-bemenet

differential Manchester encoding – különbségi Manchester-kódolás

differential operator – differenciáloperátor

differential output – differenciál-kimenet

differential pulse code modulation – differenciális impulzuskód-móduláció

differential solid angle – differenciális térszög

differential voltage gain – differenciális feszültség erősítés

differential-linear cryptanalysis – differenciál-lineáris kriptoanalízis

Differentiated Service architecture (DiffServ) – megkülönböztetett / differenciált szolgáltatási architektúra

differentiation – differenciálás

& chain rule for differentiation – differenciálás láncszabálya

difficulty measure – nehézségi mérték

Diffie-Hellman key exchange – Diffie-Hellman kulcscsere

Diffie-Hellman problem – Diffie-Hellman feladat / probléma

diffraction – fényelhajlás | diffrakció

DiffServ (Differentiated Service architecture) – DiffServ (megkülönböztetett / differenciált szolgáltatási architektúra)

diffuse – szórt | diffúz

diffuse backlight – diffúz háttérvilágítás

diffuse glow – szórt ragyogás

diffuse light – diffúz fény

diffuse lighting – diffúz megvilágítás

diffuse reflectance – diffúz visszaverődési képesség

diffuse reflection – diffúz visszaverődés

diffuse refraction – diffúz fénytörés

diffuser – szóróernyő | szórófelület | diffuser

diffusing algorithm – szétterjedő algoritmus | szétszóró algoritmus

diffusing computation – szétterjedő számítás

diffusion – szórás | diffúzió | szétszórás | szétterjesztés | szétterjedés | szóródás

diffusion dither – szórt árnyalás | zaj hozzáadása a kvantálási hiba csökkentésére

DIFS (DCF Inter-frame Space) – DIFS (DCF keretek közötti időköz)

digit – számjegy

& binary digit – bináris számjegy

& decimal digit – decimális számjegy

& hexadecimal digit – hexadecimális számjegy

& octal digit – oktális számjegy

digit recognition – számjegy felismerés

digital – digitális

digital abstraction – digitális absztrakció

digital asset management – digitális adatvagyon-kezelés

digital attenuator – digitális csillapító

digital audio – digitális hang

digital audio recordings – digitális hangfelvételek

digital audio stationary head – fix digitális audiofej

digital base map – digitális alaptérkép

digital bit-pipe – digitális bitcső

digital camera – digitális fényképezőgép | digitális kamera

digital card – digitális kártya

digital cash – digitális pénz

digital century puzzle – digitális századrejtvény

digital certificate – digitális aláírás

digital circuit – digitális áramkör

digital commerce – digitális kereskedelem

digital computer – digitális számítógép

digital convolution – digitális konvolúció

digital creations – digitális művek

digital data – digitális adat

digital delay – digitális késleltetés

digital democratic applications – digitális demokratikus alkalmazások

digital design – digitális tervezés

digital diaries – digitális naplók

digital display – digitális megjelenítő

digital divide – digitális szakadék

digital documents – digitális dokumentumok

digital dot coms – digitális dotkomok

digital economy – digitális gazdaság

digital elevation model – digitális magasságmodell

digital filter – digitális szűrő

digital fingerprint – digitális ujjlenyomat

digital firm – teljesen elektronizált vállalkozás

digital format – digitális formátum

digital gap – digitális szakadék

digital government – digitális kormány

digital height model – digitális magasságmodell

digital image – digitális kép

digital image analysis – digitális képelemzés

digital image data – digitális képadat

digital image database – digitális kép-adatbázis

digital image processing – digitális képfeldolgozás

digital learning – digitális tanulás

digital libraries – digitális könyvtárak

digital logic – digitális logika

digital logic family – digitális logikai áramkörcsalád

digital map – digitális térkép

digital money – digitális pénz

Digital Phase-Locked Loop (DPLL) – digitális fáziszárt hurok

digital photogrammetry – digitális fotogrammetria

digital photography – digitális fényképészet

digital product – digitális termék

digital revolution – digitális forradalom

digital satellite system – digitális műholdas rendszer

digital signal filtering – digitális jelszűrés

Digital Signal Processing (DSP) – digitális jelfeldolgozás

digital signature – digitális aláírás

Digital Signature Algorithm (DSA) – digitális aláíró algoritmus

Digital Signature Standard (DSS) – digitális aláírási szabvány

digital simulator – digitális szimulátor

digital speech interpolation – digitális beszédinterpoláció

Digital Subscriber line (DS) – digitális előfizetői vonal

digital surface model – digitális felületmodell

digital system – digitális rendszer

digital technology – digitális technológia

digital telecommunication – digitális telekommunikáció

digital terrain model – digitális terepmodell

Digital Video Disc (DVD) – digitális videolemez (DVD)

digital videocassette – digitális videokazetta

digital watermarking – digitális vízjel

Digital-Intel-Xerox (DIX) consortium – Digital-Intel-Xerox egyesülés

digital-to-analog – digitális-analóg [átalakítás]

digital-to-analog converter – digitális-analóg átalakító | D-A átalakító

digitising error – digitalizálási hiba

digitize – digitalizál

digitizer table – digitalizáló tábla

digitizing – digitalizálás

digram – digram | kétbetűs | két jelből álló egység

digraph (directed graph) – digráf (irányított gráf)

dihedral group – diédercsoport

DII (Dynamic Invocation Interface) – dinamikus hívási felület | dinamikus hívási interfész

Dijkstra’s algorithm – Dijkstra-algoritmus

dilatation (dilation) – tágulás | tágítás | tágulat | dilatáció

dilatation of an embedded graph – beágyazott gráf tágulása

dilation (dilatation) – kitágulás | dilatáció

dilogarithm – dilogaritmus

dimension – dimenzió

& junk dimension – limlomtároló dimenzió

& slowly changing dimensions – lassan változó dimenziók

dimension function – dimenziófüggvény

& additivity of dimension function – dimenziófüggvény additivitása

dimension of a vector space – vektortér dimenziója

dimension reduction – dimenziócsökkentés

dimension table – dimenziótábla

dimensionality – kiterjedés | dimenzionalitás

dimensionality reduction – dimenziócsökkentés

dimension-ordered routing – dimenzióorientált útvonalválasztás

diminished radix-complement system – 1-gyel csökkentett alapszámú komplemens rendszer

dingbat – kis grafikus elem [szöveg közbeni figyelemfelkeltő]

Dinic method – Dinic módszere

dining philosophers – étkező filozófusok

dining-philosophers synchronization problem – étkező filozófusok szinkronizációs feladat / probléma

diode – dióda

Diophantine equation – diofantoszi egyenlet | diofantikus egyenlet

Dirac impulse – Dirac-impulzus

direct – közvetlen | direkt

direct access – közvetlen elérés

direct addressing – direkt címzés

direct addressing mode – direkt címzési mód

direct binding – közvetlen csatolás

direct block – közvetlen elérésű blokk

direct communication – közvetlen kommunikáció

direct coordination – közvetlen együttműködés

direct dependency – közvetlen függőség

direct input – közvetlen bemenet

direct interconnection network – közvetlen összekötő hálózat

direct link – közvetlen kapcsolat

direct manipulation – közvetlen kezelés | közvetlen módosítás | közvetlen manipuláció

direct mapping – közvetlen leképezés

direct measurement – direkt mérés | közvetlen mérés

Direct Memory Access (DMA) – közvetlen memória hozzáférés (DMa)

direct network – közvetlen hálózat

direct product – direkt szorzat

& complementary subspace of direct product – direkt szorzat kiegészítő altere

& subspace of direct product – direkt szorzat altere

direct product of graphs – gráfok direkt szorzata

direct reset – közvetlen törlés | aszinkron törlés

direct sales – weben lefolytatott közvetlen eladás

Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) – direkt sorozatú szórt spektrum

direct set – közvetlen beírás | aszinkron beírás

direct sum – közvetlen összeg | direkt összeg

& conjecture on direct sums – sejtés a közvetlen összegekről

direct sum decomposition – közvetlen / direkt összeg felbontása

Direct Virtual-Memory Access (DVMA) – közvetlen virtuális tár elérés

direct-address table – direkt címzésű tábla

directed – Irányított

Directed Acyclic Graph (DAG) – irányított körmentes gráf (ikg)

directed arc – irányított él

directed edge – irányított él

directed edge graph – irányított élgráf

directed edge-sequence – irányított élsorozat

directed graph – irányított gráf

directed leaf – irányított levél

directed leaf-graph – irányított levélgráf

directed multigraph – irányított multigráf

directed torus graph – irányított tóruszgráf

directed version of an undirected graph – irányítatlan gráf irányított változata

directing implementation – bevezetés irányítása

direction – irány

directional – irányított | irány szerinti

directional antenna – irányított antenna

directional light – irányfény

directional light source – irány-fényforrás

directive – direktíva

& preprocessing directive – előfeldolgozó direktíva | előfordító direktíva

directly density-reachable – közvetlenül sűrűn elérhető

directory – katalógus | könyvtár | mappa | tartalomjegyzék | címjegyzék

& active directory – aktív katalógus

& acyclic-graph directory – körmentes gráf szerkezetű katalógusrendszer

& current directory – aktuális könyvtár

& domino directory – dominó katalógus

& general graph directory – általános gráf szerkezetű katalógusrendszer

& public directory – nyilvános könyvtár

& root directory – gyökérkönyvtár

& single-level directory – egyszintű katalógus

& standard include directory – szabványos beépíthető fájlok könyvtára | szabványos fejléckönyvtár

& tree-structured directory – fa szerkezetű katalógus

& two-level directory – kétszintű katalógus

& union directory – egyesített katalógus

directory above protocol – felső könyvtárprotokoll

directory below protocol – alsó könyvtárprotokoll

directory export – katalógus export

Directory Information Base (DIB) – katalógus információs adatbázis

Directory Information Tree (DIT) – katalógus információs fa

directory name cache – katalógusnevek gyorsítótára

directory node – katalógus-csomópont

directory object – katalógus-objektum

directory offset – könyvtár eltolás

directory page – könyvtárlap

directory page pointer – könyvtárlap mutató

directory server – katalógusszolgáltató | katalógus szerver

directory service – katalógus szolgálat | katalógusszolgáltatás

Directory Service Agent (DSA) – katalógus szolgálati ügynök

directory table – katalógus-tábla

Directory User Agent (DUA) – katalógus felhasználói ügynök

directory-based cache coherence protocol – könyvtár alapú gyorsítótár lehívási koherencia protokoll

direct-product code – direktszorzat-kód

direct-sum code – direktösszeg-kód

Dirichlet cell – Dirichlet-cella

Dirichlet series – Dirichlet-sor

dirty – módosított | piszkos

dirty bit – módosított bit [azt jelzi, hogy betöltése óta írtak-e egy lapra]

dirty buffer – piszkos puffer

dirty data – piszkos adat

dirty read – piszkos olvasás | piszkos adatok olvasása | tisztázatlan adatok olvasása

disability – csökkent képesség | alkalmatlanság | rokkantság

disability access – kisegítő hozzáférés

disabled user – korlátozott képességű felhasználó

disadvantage – hátrány

disambiguation – egyértelműsítés

disaster – katasztrófa | váratlan, negatív hatású esemény

disaster management – katasztrófakezelés | katasztrófamenedzsment

disaster recovery co-ordinator – katasztrófavédelmi koordinátor

disaster recovery institute – katasztrófa-helyreállítási megoldás

disaster plan – katasztrófaterv | váratlan események bekövetkezésére kidolgozott terv

Disaster Recovery Plan (DCP) – katasztrófa utáni helyreállítási terv

disc – mágneslemez | lemez | diszk

& Digital Video Disc (DVD) – digitális videolemez (DVD)

discernibility matrix – különbözőségi mátrix

discipline amplification – adott terület tevékenységeinek felerősítése

discipline amplificator – adott terület tevékenységeinek felerősítésére szolgáló elem

disclosure – felfedés

disclosure of information – információk elárulása

disclosure triangle – kibontó háromszög [grafikus elem | lenyíló információ]

disconnected client – szétkapcsolt ügyfél

disconnected graph – nem összefüggő gráf

disconnected operation – szétkapcsolt művelet

discontinuity – folytonosság hiánya | diszkontinuitás

discontinuous – nem folytonos | szakaszos | szakadásos

discount factor – leszámítolási tényező

discount usability – költség-kímélő használhatóság

discourse – párbeszéd

& coherent discourse – összefüggő párbeszéd

discourse understanding – párbeszéd megértés

discovery frame – felkutató keret

discovery system – felfedező rendszer

discovery time – elérési idő

& discovery time in depth-first search – elérési idő a mélységi keresésben

discovery-driven exploration – felfedezésvezérelt fetárás

discrepancy – diszkrepancia | ellentmondás | eltérés

discrete – diszkrét | nem folytonos

discrete cosine transform – diszkrét koszinusz-transzformáció

discrete distribution – diszkrét eloszlás

discrete element – diszkrét element

discrete entropy – diszkrét entrópia

discrete environment – diszkrét környezet

discrete event – diszkrét esemény

Discrete Fourier Transform (DFT) – diszkrét Fourier-transzformáció (DFT) | diszkrét Fourier-transzformált (DFT)

discrete geometry – diszkrét geometria

discrete image – diszkrét kép

discrete logarithm – diszkrét logaritmus

discrete logarithm problem – diszkrét logaritmus feladat / probléma

discrete mathematics – diszkrét matematika

discrete media – diszkrét média

discrete memoryless source – diszkrét forrás | emlékezet nélküli forrás

discrete multi-tone modem – diszkrét többszólamú / többfrekvenciás modem

discrete probability – diszkrét valószínűség

discrete ring – diszkrét gyűrű

discrete probability distribution – diszkrét valószínűségi eloszlás

discrete system simulation – diszkrét rendszerek szimulációja

discrete systems simulators – diszkrét rendszerek szimulátorai

discrete time CNN – diszkrét idejű CNN

discrete torus – diszkrét tórusz

discrete transform – diszkrét transzformáció

discrete type – diszkrét típus

Discrete Wavelet Transform (DWT) – diszkrét wavelet-transzformáció (DWT)

discretization – diszkretizáció | diszkretizálás

discriminant – diszkrimináns

discriminant of a polynomial – polinom diszkriminánsa

discriminant rule – diszkriminatív szabály

discriminating weight – megkülönböztető súly

discrimination – megkülönböztetés

discrimination net – diszkriminációs háló

discrimination of exception – kivétel megkülönböztetés

discriminator – megkülönböztető

discussion – elemzés | vita

discussion forum – vitafórum

discussion list – levelezési lista | vitafórum

disease – betegség

& unknown disease – ismeretlen betegség

disguised pointer – álcázott mutató

dish aerial – parabolaantenna

disinfecting – fertőtlenítés [vírusok, féreg programok eltávolítása]

disintermediation – közvetítők kikapcsolása az üzleti folyamatból [e-kereskedelem]

disjoint – diszjunkt | idegen

disjoint parallelism – diszjunkt párhuzamosság

disjoint sets – idegen halmazok | diszjunkt halmazok

disjoint substate – diszjunkt szubállapot

disjoint types – diszjunkt típusok

disjoint union – diszjunkt egyesítés | diszjunkt unió

disjunct – diszjunkt | különálló

disjunction – diszjunkció | szétválasztás | elválasztás | megengedő VaGY művelet [logikai]

disjunctive – diszjunktív

disjunctive effects – diszjunktív következmények

Disjunctive Normal Form (DNF) – diszjunktív normálalak | diszjunktív normálforma (DNF)

disk – B7487mágneslemez | lemez | diszk

& boot block of a disk – lemez indító blokk [a rendszer első betöltendő blokkja a lemezen]

& double-density disk – duplasűrűségű lemez

& double-sided disk – kétoldalas lemez

& file storage on disk – fájltárolás lemezen

& file system mounting on a disk – fájlrendszer hozzákapcsolása a meglévőhöz lemezen

& floppy disk – hajlékony lemez | floppy

& formatting of a disk – lemez formázása

& free-space management of a disk – lemez szabad helyeinek kezelése

& hard disk – merevlemez

& high-density disk – nagy sűrűségű lemez

& magnetic disk – mágneslemez

& management of disk – lemezkezelés

& removable disk – cserélhető lemez

& solid-state disk – szilárdtest lemez

& stable-storage implementation on a disk – stabil tár megvalósítása lemezen

disk access – lemezhozzáférés

disk access time – lemez / merevlemez elérési ideje

disk cache – lemez gyorsítótár

disk controller – lemezvezérlő | lemezvezérlő egység

disk crash – végzetes lemezhiba | lemezkopás | lemezlerobbanás

disk device driver – lemezkezelő program

disk failure – lemezhiba

disk files – lemez fájlok | diszk fájlok

disk mirroring – lemeztükrözés

disk pack – mágneseslemez-csomag

disk queue – lemez várakozási sora

disk scheduling – lemez ütemezése

disk storage – lemez-tár

disk striping – lemezek párhuzamosítása

disk tree – lemez-fa [grafikus megjelenítési forma]

disk-block – lemezblokk [legkisebb, adatmozgatáskor, helyfoglaláskor címezhető egység]

diskette – hajlékonylemez

diskless workstation – lemez nélküli munkaállomás

disk-space allocation – lemez helykiosztása | lemezterület-foglalás

disparity – diszparitás | képeltérés

disparity control – különbözőség ellenőrzése

dispatch – elküld |

dispatch bound fetch policy – kiküldéshez kötött operandus behívási politika

dispatch latency – átkapcsolási idő [egyik folyamat futtatásáról egy másikra]

dispatch order – kiküldési sorrend

dispatch rate – kiküldési ráta

dispatcher – intéző | diszpécser

dispatching – kiküldés

dispersion of data – adatszóródás

displace – elmozdít

displacement – elhelyezés | elmozdítás | elmozdulás

& variance of displacements – elhelyezések szórása

displacement-based prediction – elágazás irányán alapuló becslés

display – megjelenítő | kijelző | képernyő | megjelenít | display

& calligraphic display – vonalrajzoló megjelenítő

& plasma display – plazmakijelző

display controller – megjelenítő vezérlő | képernyő vezérlő [egység]

display function – megjelenítő funkció

display inertia – képernyő tehetetlenség

display list – megjelenítési lista

display order – megjelenítési sorrend

display screen – képernyő

disprove – cáfol

dissection – szétvágás | szétdarabolás

dissimilarity – különbözőség

dissimilarity function – különbözőségi függvény

dissipation – disszipáció | hővé átalakuló teljesítmény | teljesítmény felvétel

dissolve – oszlik | eloszlik | oldódik | áttűnik | old | oszlat | áttűnés [egy effekt fajta]

distance – távolság

& alphabetic distance – alfabetikus távolság

& average distance – átlagos távolság

& average distance bound – átlagos távolság korlátja

& B-distance – B-távolság

& Bose distance – Bose-távolság

& centroid distance – centrumtávolság

& city block distance – Manhattan-távolság

& core distance – belső távolság

& cosine distance – koszinusz távolság

& edit distance – szerkesztési távolság

& Euclidean distance – euklideszi távolság

& Hamming distance – Hamming-távolság

& Manhattan distance – Manhattan-távolság

& maximum distance – maximum távolság

& maximum distance separable code – maximális távolságú szeparábilis kód | MDS-kód

& minimum distance – minimális távolság

& Minkowski distance – Minkowski-távolság

& optimum distance – optimális távolság

& Professional Distance (PD) – szakmai távolság

& reachability distance – elérhetőségi távolság

& transformational distance – transzformációs távolság

distance bound – távolságkorlát

distance education – távoktatás

distance education courses – távoktatási tanfolyamok

distance education planners – távoktatás-fejlesztők

distance education program – távoktatási program

distance education success – távoktatási siker

distance from origin – origótól való távolság

distance function – távolságfüggvény

distance invariant code – távolságinvariáns kód | távolságtartó kód

distance learning – távtanulás | távoktatás

distance learning environment – távtanulási környezet

distance matrix – távolságmátrix

distance metrics – távolsági metrika

& aeronautical distance metrics – repülési távolsági metrika

distance of vertices – csúcsok távolsága

distance table – távolságok táblája

& minimum distance table – minimális távolságok táblája

Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP) – távolságvektoros többes-küldéses útválasztó protokoll

distance vector routing – távolságvektor alapú útválasztás

distance vector routing algorithm – távolságvektor útválasztó algoritmus

distance-based – távolság alapú

distance-based association rule – távolság alapú asszociációs szabály

distance-based phylogeny problem – távolságalapú filogenetikai feladat / probléma

distant light – távoli fényforrás

distinct – különböző

distinct parts – különböző részek

distinct-degree factorization – különböző-fokú faktorizáció

distinctive titles – megkülönböztetett címek

distinguishable – megkülönböztethető

distinguished name service – megkülönböztető névszolgáltatás

distort – torzít

distort filter – torzító szűrő

distortion – torzulás | torzítás

distraction – figyelemelterelés

distress code – vészhívás

distribute columns evenly – azonos oszlopszélesség

distribute rows evenly – azonos sormagasság

distributed – osztott | elosztott

distributed algorithm for mutual exclusion – kölcsönös kizárás osztott algoritmusa

distributed architecture – osztott architektúra | elosztott architektúra

Distributed Array Processor (DAP) – osztott tömb processzor (DaP)

Distributed Artificial Intelligence (DAI) – osztott mesterséges intelligencia

distributed atomicity – osztott atomosság

distributed cognition – osztott gondolkodás | osztott problémamegoldás

distributed commit – osztott véglegesítés

distributed communication – osztott kommunikáció

& object registration in distributed communication – objektumregisztráció elosztott kommunikációban

& Remote Method Invocation (RMI) – távoli metódushívás

& Remote Procedure Call (RPC) – távoli eljáráshívás

Distributed Component Object Model (DCOM) – osztott komponens-objektum modell

Distributed Computing Environment (DCE) – osztott számítási környezet

distributed consensus – osztott konszenzus

distributed coordination – osztott koordináció

& event ordering in distributed system – esemény-sorrendezés osztott rendszerben

Distributed Coordination Function (DCF) – osztott koordináló tevékenység

distributed data mining – osztott adatbányászat

distributed data processing – osztott adatfeldolgozás

distributed database – osztott adatbázis | elosztott adatbázis

Distributed Database Management Systems (DDBMS) – osztott adatbáziskezelő rendszer

distributed database system – osztott adatbázisrendszer

distributed deadlock-handling – osztott holtpontkezelés

Distributed Denial of Service (DDoS) – szolgáltatások felfüggesztésére irányuló támadás több hosztról

distributed directory – osztott könyvtár

distributed document – osztott dokumentum

distributed dynamic object – osztott dinamikus objektum

distributed election algorithm – osztott választási algoritmus

distributed file service – osztott fájlszolgálat | osztott állományszolgáltatás

distributed file sharing – osztott fájlmegosztás

Distributed File System (DFS) – osztott fájlrendszer

distributed garbage collector – osztott szemétgyűjtő

distributed hash table – osztott hasító-tábla | elosztott kivonat-táblázat

distributed information processing – osztott információfeldolgozás

distributed learning – osztott tanulás

distributed locking – osztott zárolás

distributed markets – osztott piacok

distributed memory computer – osztott memóriájú számítógép

distributed model – osztott modell

distributed multimedia databases – osztott multimédia-adatbázisok

distributed named object – osztott nevesített objektum

distributed object – osztott objektum

distributed object architecture – osztott objektum architektúra

distributed object system – osztott objektumrendszer

Distributed Object Technology (DOT) – osztottobjektum-elvű technológia

Distributed Operating System (DOS) – osztott működtető rendszer | osztott operációs rendszer

distributed parallel processing – osztott párhuzamos feldolgozás

distributed program – osztott program

distributed protocol – osztott protokoll

distributed query optimization – osztott lekérdezés optimalizálása

distributed routing – osztott útvonalválasztás

Distributed Sensor Network (DSN) – osztott szenzor hálózat

Distributed Shared Memory (DSM) – osztott közös memória

distributed shared memory system – osztott közös memóriájú rendszer

distributed shared object – osztott közös objektum

distributed snapshot – osztott pillanatfelvétel

distributed system – osztott rendszer | elosztott rendszer

& coupling distributed system – csatolt osztott rendszer

distributed teams – osztott csapatok

distributed time service – osztott pontos idő szolgálat

distributed transaction – osztott ügylet | osztott tranzakció

distributed transaction processing systems – osztott tranzakciófeldolgozó rendszerek

distributed two-phase locking – osztott kétfázisú lezárás / zárolás

distributing the load – terhelés megosztása

distribution – eloszlás | felosztás

& beta distribution – béta eloszlás

& binomial distribution – binomiális eloszlás

& fractal distribution – fraktál eloszlás

& loop distribution – ciklus felosztása

& normal distribution – normál eloszlás

& Pareto distribution – Pareto-eloszlás

& Poisson distribution – Poisson-eloszlás

& random distribution – véletlen eloszlás

& uniform distribution – egyenletes eloszlás

& Yule distribution – Yule-eloszlás

& Zipf distribution – Zipf-eloszlás

distribution amplifier – jelelosztó erősítő

distribution arbitration – osztott döntés

distribution channel – elosztási csatorna | elosztási módszer

distribution function – eloszlásfüggvény

& empirical distribution function – empirikus eloszlásfüggvény

distribution model – elosztási modell

distribution network – elosztó hálózat

distribution of data – adateloszlás

distribution of prime numbers – prímszámok eloszlása

distribution patterns – eloszlási minták

distribution protocol – szétosztási protokoll

distribution service – elosztás szolgáltatás

distributive – disztributív

distributive lattice – disztributív háló

distributive law – disztibutivitás törvénye

distributive laws for sets – halmazok disztributív törvényei

distributive multiplication – disztributív szorzás

distributive relation – disztributiv reláció

distrust – bizalmatlanság

DIT (Directory Information Tree) – DIT (katalógus információs fa)

dither – remegtetés | színváltozás moduláció

dithering – szürkeárnyalás | technika a színmélység növelésére | technika a kvantálási hiba csökkentésére

ditherlevel – színváltozás moduláció szintje

divergence – divergencia | nem fejeződik be a program futása

divergent – divergens

divergent series – divergens sor

divergent sum – divergens összeg

diversion – várakozás-kezelési technika

diversity – sokféleség | diverzitás

divide – osztani

divide and conquer – oszd meg és uralkodj

divide check – osztás ellenőrzése

divide instruction – osztási művelet

divide-and-conquer method – oszd-meg-és-uralkodj módszer

divide-and-correct – ossz-és-javíts

divide-by-m counter m-mel osztó számláló

divided differences – osztott különbségek

dividend – osztandó

dividend register – osztandó regisztere

divider – osztó

divides – osztja

divides relation – oszthatósági reláció

divisibility – oszthatóság

divisible – osztható

divisible group – osztható csoport

division – osztás

& avoiding of division – osztás elkerülése

& balanced ternary division – kiegyensúlyozott ternáris osztás

& complex division – komplex osztás

& double-precision division – duplapontosságú osztás

& exact division – pontos osztás

& floating point division – lebegőpontos osztás

& long division – hosszú osztás

& mixed-radix division – vegyes alapú osztás

& mod m division – osztás modulo m

& multiprecision by single-precision division – nagypontosságú szám osztása egyszeres pontosságúval

& multiprecision division – nagy pontosságú osztás

& polynomial division – polinomok osztása

& pseudo-division – pszeudoosztás

& short division – rövid osztás

& string polynomials – sztring polinomok

division algebra – osztás algebra

division algorithm – osztási algoritmus

division by small constant – osztás kis állandóval

division by ten – osztás tízzel

division by zero – osztás nullával

division circuit – osztó áramkör

division converted to multiplication – szorzássá alakított osztás

division method – osztási módszer

division of algebraic numbers – algebrai számok osztása

division of continued fractions – lánctörtek osztása

division of fractions – törtek osztása

division of power series – hatványsorok osztása

division of string polynomials – sztring polinomok osztása

division overflow – osztáskor keletkező túlcsordulás

division theorem – osztási tétel

divisionalized bureaucracy – divizionális bürokratikus szervezet

divisive – felosztó

divisive approach – felosztó megközelítés

divisive clustering – felosztó klaszterezés

divisor – osztó

& polynomial divisor – polinomiális osztó

divisor function d(n) – osztók száma d(n)

divisors of a number – szám osztói

DIVU (divide unsigned) – előjelmentes osztás

DIX (Digital-Intel-Xerox consortium) – DIX (Digital-Intel-Xerox egyesülés)

DIX Ethernet – DIX-szabványú Ethernet

DKNF (Domain Key Normal Form) – DKNF (doménkulcs normálforma)

DMA (Direct Memory Access) – DMA (közvetlen memória hozzáférés)

DMA channel – DMA csatorna

DML (Data-Manipulation Language) – DML (adatmanipulációs nyelv)

DMQL (Data Mining Query Language) – DMQL (adatbányász lekérdező nyelv)

DMT (Discrete Multi-Tone) – DMT (diszkrét többvivős)

DNA (Deoxyribonucleic Acid) – DNS (dezoxiribonuklein-sav)

& junk DNA – szemét DNA

& recombinational DNA – rekombináns DNA

DNA computing – DNS-számítás

DNA database – DNS adatbázis

DNA hybridization – DNS hibridizáció

DNA sequence – DNS sorozat | DNS szekvencia

DNA sequencing – DNS szekvenálás

DNF (Disjunctive Normal Form) – diszjunktív normálalak | diszjunktív normálforma (DNF)

DNS (Domain Name System) – DNS (körzetnév / tartománynév kezelő rendszer)

DNS spoofing – DNS becsapás

docking station – dokkolóegység (laptop csatlakoztatása)

document – dokumentum

Document Based Distributed System (DBDS) – dokumentumalapú osztott rendszer

document classification – dokumentumosztályozás

document clustering – dokumentumklaszterezés

document collection – dokumentumgyűjtemény

document database – dokumentum-adatbázis

document imaging system – dokumentumokat képfeldolgozással kezelő rendszer

document management – dokumentumkezelés

document management system – dokumentumkezelő rendszer

document model – dokumentum modell

Document Object Model (DOM) – dokumentum objektum modell

document production – dokumentumelőállítás

document retrieval – dokumentumok visszakeresése

document standard – dokumentálási szabvány

document type – dokumentum típus

documentation – dokumentáció

documentation stage – dokumentációs fázis

documented – dokumentált

DoD (Department of Defense) – Védelmi Minisztérium [USa]

dodecahedron – dodekaéder

does-not-divide relation – nem osztója reláció

DOF (Degree Of Freedom) – DOF (szabadsági fok)

dolby noise reduction – dolby zajcsökkentés

dollar bill – dollárbankjegy

dolly – kameramozgató kocsi

DOM (Document Object Model) – DOM (dokumentum objektum modell)

domain – körzet | tartomány | szakterület | szakterületi | alaphalmaz | értékkészlet | tárgyterület

& Classless Inter-Domain Routing (CIDR) – osztálynélküli körzetek közötti útválasztás

& collision domain – ütközési tartomány

& Dynamic Domain Name Service (DDN) – dinamikus körzetnév / tartománynév szolgáltatás

& inter-domain router – körzetek / tartományok közötti útválasztó

& intra-domain router – körzeten / tartományon belüli útválasztó

& knowledge domain – szakterület

& leaf domain – levéltartomány

& protection domain – védelmi tartomány

& public domain – nyilvános tartomány | szabadon felhasználható tartomány

& public domain software – nyilvános szoftver

domain analysis – szakterületi elemzés | tartományelemzés

domain architectural model – szakterületi architekturális modell

domain architecture – szakterületi architektúra

domain caching server – körzeti / tartományi gyorsítótár kiszolgáló

domain calculus – tartománykalkulus | oszlopkalkulus

domain constraint – tartomány-megszorítás

domain controller – körzet-vezérlő | tartomány-vezérlő

domain engineering – szakterületi tervezés

domain error – értelmezési tartomány hiba

domain expert – szakterületi szakértő | tárgyterületi szakértő

domain forest – körzet-erdő | tartomány-erdő

domain independence – tartomány függetlenség

domain independent – tartományfüggetlen

domain independent calculus – tartományfüggetlen kalkulus

domain independent formula – tartományfüggetlen formula

domain key – körzetnévkulcs | tartománynévkulcs

Domain Key Normal Form (DKNF) – körzetnévkulcs normálforma | tartománynév normálforma

domain knowledge – szakterületi ismeret | szakterületi tudás | tárgyterületi tudás

domain model – szakterületi modell

domain name – körzetnév | tartománynév

domain name lookup – tartománynév keresés

domain name server – körzetnév / tartománynév szolgáltató

Domain Name Service (DNS) – körzetnév szolgáltatás | tartomámynév szolgáltatás

Domain Name System (DNS) – körzetnév / tartománynév kezelő rendszer

domain of a function – függvény értelmezési tartománya

domain of a random variable – véletlen változó tartománya

domain relational calculus – relációs tartománykalkulus | relációs oszlopkalkulus

domain requirements – szakterületi követelmények

domain security server – körzet / tartomány biztonsági szolgáltató

domain tree – körzetfa | tartományfa

domain understanding – szakterület megismerése

domain-specific architecture – szakterület-specifikus architektúra

domain-specific model – tartományspecifikus modell

dome tree – kúp-fa [grafikus megjelenítési forma]

domestic exporter – hazai gyártásra támaszkodó exportőr

dominance – dominancia | fölényhelyzet | vezető szerep

dominant strategy – domináns stratégia

dominant strategy equilibrium – domináns stratégiai egyensúly

domination of heuristics – heurisztika dominálása

domino directory – dominó katalógus

domino effect – dominó effektus

domino problem – dominó feladat / probléma

domino server – dominószolgáltató

don’t care conditions – közömbös feltételek | nem definiált feltételek

don’t-care bit – közömbös bit | nem definiált bit

don’t-care input combination – közömbös bemeneti kombináció | bemeneti kombináció, amely nem definiált kimeneti kombinációt okoz

don’t-care state – közömbös | nem definiált állapot

don’t-care truth-table notation – közömbös igazságtábla bejegyzés

DoD (Department of Defence) – Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma

door – ajtó

doorway page – belépő oldal

DOP (Dilution Of Precision) – pontossághígulás

DoS (Denial of Service) – DoS (szolgáltatás megtagadás)

DOS (Disk Operating System) – DOS (lemezes operációs rendszer)

DOS (Distributed Operating System) – DOS (osztott működtető rendszer | osztott operációs rendszer)

DOS attack (Denial of Service attack) – túlterheléses szervertámadás

dot – pont

dot matrix – pontmátrix

dot pitch – pontnyomtatási sűrűség

dot product – pontszorzat | belső szorzat | skalárszorzat

dot product of vectors – vektorok skalárszorzata

dot-coma – pont-kóma [pillanatnyilag túlterhelt weboldal]

dotcom – dotkom [virtuális vállalat | internetes vállalkozás]

dot-noise – pontzaj

dots/cm – pont / cm

dots/inch – pont / hüvelyk

dotted – pontozott

dotted decimal notation – pontozott decimális jelölés

dotted line – pontozott vonal

double – kétszeres | dupla

double antenna system – többsávos antenna

double auction – eladók és vevők folyamatosan tesznek és fogadnak el ajánlatokat

double buffering – kettős pufferelés | dupla pufferelés

double click – dupla kattintás

double dispatch – kettős elküldés | kettős elirányítás

double encryption – kétszeres rejtjelezés

double generating function – kétváltozós generátorfüggvény

double hashing – kettős hasítás

double indirect block – kétszeresen indirekt elérésű blokk

double precision – dupla pontosság

double quote – idézőjel

double sum – kettős összeg

double tap – dupla érintés [például érintőpadon] | kettős érintés

double word – dupla szó

double-buffered data – kettős tárolású adat

double-click – dupla kattintás

double-ended queue – kétvégű sor

double-entry bookkeeping – kettős könyvelés

double-error – kettős hiba

double-error-correcting – kéthiba-javító

double-length MDC – kétszeres hosszúságú MDC

double-precision arithmetic – dupla pontosságú aritmetika

double-stranded – kétszálú

double-stranded DNA – kétszálú DNS

doubling – kétszerezés | duplázás

& doubling of continued fraction – lánctörtek duplázása

doubly – duplán | kétszeresen

doubly bounded partitions – kettősen kiegyensúlyozott partíciók

doubly even – kétszeresen páros

doubly even code – kétszeresen páros kód

doubly exponential sequences – duplán exponenciális sorozatok

doubly Gray code – kettős Gray-kód

doubly infinite – kétszeresen végtelen

doubly infinite sum – kétszeresen végtelen összeg

doubly linked list – kétszeresen láncolt lista | duplán láncolt lista

doubly periodic – kétszeresen periodikus | kettős periódusú

doubly stochastic matrix – kétszeresen sztochasztikus mátrix

doubly transitive – kétszeresen tranzitív

doubly-linked list – kétirányú lista

down cast – leszármazottra konvertálás

down sampling – alulmintavételezés

download – letöltés | letölt

downloadable sound – letölthető hang

downloading – letöltés

downsizing – karcsúsítás | vállalati leépítés | méretcsökkentés racionalizálással

downtime – rendszer kiesés | rendszer kiesés időtartama

downward compatible – lefelé kompatibilis

downward generalization – lefelé irányuló általánosítás

downward multiplexing – lefelé irányuló nyalábolás / multiplexelés | nyalábolás lefelé

DPI (Dots Per Inch) – DPI (pont / hüvelyk)

DPLL (Digital Phase-Locked Loop) – digitális fáziszárt hurok

draft – vázlat | vázlatos | tervezet

draft report – jelentéstervezet

drag – áthelyez | húz

drag and drop – fogd és dobd | húzd és dobd | fogd és vidd

drag handle – megfogó nyél

drag texture – megfogó mintázat

drag-and-drop – húzd-és-dobd

dragging – vonszolás | elhúzás

dragon curve – sárkány görbe

dragon sequence – dragon sorozat

DRAM (Dynamic RAM) – dinamikus közvetlen hozzáférésű memória (DRaM)

DRAM controller – DRaM vezérlő

draw – rajz | rajzol

drawing – rajz

drawing canvas – rajzvászon

drawing loft – rajzpadlás

drawing program – rajzolóprogram

drawing surface – rajzfelület

DRC (Domain Relational Calculus) – DRC (relációs tartománykalkulus) | DRC (relációs oszlopkalkulus)

DRII (Disaster Recovery Institute International) – Nemzetközi Katasztrófa-helyreállítási Intézet

drill down – adatlefúrás adatbázisban / adattárházban | lefúrás [menükben lefelé haladás]

drill-across – átfúrás

drill-and-practice software – önálló ütemezésű e-learning rendszer

drill-down – adatlefúrás adatbázisban / adattárházban | lefúrás [menükben lefelé haladás]

drill-through – keresztülfúrás

drinking philosophers – ivó filozófusok

drive – meghajtó

& disk drive – lemezmeghajtó

drive letter – meghajtó-betűjel

driver – meghajtóprogram | eszközvezérlő | illesztőprogram | eszközmeghajtó

& disk driver – lemezmeghajtó szoftver

& printer diver – nyomtatómeghajtó szoftver

driver manager – meghajtó manager

driving forces – hajtóerők

driving time – vezetési idő

& driving time minimization – vezetési idő minimalizálása

DRM technology (Digital Rights Management technology) – DRM technológia | digitális jogkezelés technológia

drone – pilóta nélküli jármű

drop cable – függőkábel | csatolókábel

dropcap – iniciálé

drop-down menu – legördülő menü

dropping condition – feltétel törlése

DRPP (Disaster Recovery Planning Process) – katasztrófa-helyreállítás tervezési folyamat

drug – gyószszer | drog

drug signature gene – gyógyszer-szignál gén

drum – dob | mágnesdob

drum memory – dob memória

DSA (Data Staging Area) – DSa (adatérkeztető terület)

DSA (Directory Service Agent) – DSa (katalógus szolgálati ügynök)

DSDL (Data Structure Definition Language) – adatstruktúra-definíciós-nyelv

DSA (Digital Signature Algorithm) – digitális aláírási algoritmus

DSS (Digital Signature Standard) – digitális aláírási szabvány

d-separationd-B7754

DSI (Dynamic Skeleton Interface) – dinamikus vázfelület | dinamikus vázinterfész

DSL (Digital Subscriber Line) – DSL (digitális előfizetői vonal)

DSM (Distributed Shared Memory) – DSM (osztott közös memória)

DSP (Digital Signal Processor) – DSP (digitális jelfeldolgozó)

DSQI (Design Structure Quality Index) – tervezési struktúra-minősítő index

DSS (Decision Support System) – DTR (döntéstámogató rendszer)

DSS (Domain Security Server) – DSS (körzet / tartomány biztonsági szolgáltató)

DSSD (Data Structured Systems Development) – strukturált rendszerfejlesztési módszertan

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) – DSSS (direkt sorozatú szórt spektrum)

DTD (Document Type Definition) – DTD (dokumentum típusdefiníció)

DTP (Desk Top Publishing) – kiadványszerkesztés

DU path (Define–Use path – DU útvonal | definíció - felhasználás útvonal

DUA (Directory User Agent) – DUA (katalógus felhasználói ügynök)

dual – duális

dual array – duális tömb

dual code – duális kód

dual combination – duális kombináció

dual core processor – kétmagú processzor

dual graph – duális gráf

dual linear program – duális lineáris program

dual of a forest – erdő duálisa

dual of a logic expression – logikai kifejezés duálisa

dual of a planar graph – síkgráf duálisa

dual of a set partition – halmazfelbontás duálisa

dual of algebraic expression – algebrai kifejezés duálisa

dual of an addition chain – összeadási lánc duálisa

dual of equation – egyenlőség duálisa

dual pair – duális pár

dual pipeline – kettős futószalag | dupla futószalag

dual projective space – duális projektív tér

dual set in a torus – duális halmaz egy tóruszban

dual signature – kettős aláírás

dual theorem – duális tétel

dual type – duális típus

dual-channel audio – kétcsatornás hang

dualism – dualizmus

duality – kettősség | dualitás

duality formula – dualitási képlet / formula

duality principle – dualitás elv

duality theorem – dualitási tétel

dualizing – dualizálás

dual-mode operation – kettős működési mód

dub – utólagos szinkronizálás | hangosítás

Dublin Core – Dublin Core

Dublin Core element – Dublin Core eleme

Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) – Dublin Core Metaadat Kezdeményezés

due diligence – megfelelő gondosság | átvilágítás | annak vizsgálata, hogy a vizsgált szervezet megfelelő gondossággal jár-e el

due process – előírt jogi eljárás

dummy – ál- | üres

dummy instruction – álutasítás | fiktív utasítás

dummy section – álszakasz | hamis szakasz

dummy statement – álutasítás | üres utasítás

dummy variable – fiktív változó | álváltozó

dump – mentés | másolat-készítés

duodecimal number system (radix twelve number system) – duodecimális számrendszer (tizenkettes alapú számrendszer)

duotone – kéttónusú

duplicate elimination – ismétlődések kiküszöbölése

duplicate-request cache – kettőzött / duplikált kérés gyorsítótár

duplication – megkettőzés | másolás

& finite duplication – véges másolás | véges kettőzés

durability – tartósság

durability property – maradandóság

durable – tartós

duration model – időtartam modell | élettartam modell

Dutch auction – aukció, ahol több tételre egyszerre, egységes áron lehet árlejtéses ajánlatot tenni

duty – feladat | kötelesség | munkaköri előírás

duty cycle – működési ciklus

DV (Digital Video) – DV (digitális videó)

DVD (Digital Video Disc) – DVD (digitális videó lemez)

DVE (Distributed Virtual Environment) – DVE (osztott virtuális környezet)

DVI (Digital Video Interactive) – DVI (digitális interaktív videolemez)

DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) – DVMRP (távolságvektoros többes-küldéses útválasztó protokoll)

Dvorak keyboard – Dvorak billenytűzet [Qwerty alternatívája]

DVP (Distance Vector Protocol) – DVP (távolság vektor protokoll

DW (Data Warehouse) – adattárház

dwell time – tartózkodási idő | tartózkodási időtartam

DWIM (Do What I Mean) – tedd-amit-gondolok

DWT (Discrete Wavelet Transform) – DWT diszkrét wavelet-transzformáció | diszkrét hullámtranszformáció)

dynamic – dinamikus

dynamic attribute – dinamikus attribútum

dynamic backtracking – dinamikus visszalépéses keresés

Dynamic Bayesian Network (DBN) – dinamikus Bayes-háló (DBN)

dynamic binding – dinamikus kötés

dynamic branch prediction – dinamikus elágazás-becslés

dynamic business environment – dinamikus üzleti környezet

dynamic channel allocation – dinamikus csatorna-hozzárendelés

dynamic class loading – dinamikus osztálybetöltés

dynamic component creation – komponens dinamikus létrehozása

Dynamic Data Exchange (DDE) – dinamikus adatcsere

Dynamic Decision Network (DDN) – dinamikus döntési háló (DDN)

dynamic dependency – dinamikus függősség

Dynamic Domain name Service (DDnS) – dinamikus körzetnév / tartománynév szolgáltatás

dynamic environment – dinamikus környezet

Dynamic Frequency Selection (DFS) – dinamikus frekvenciaválasztás

dynamic function calls – dinamikus függvényhívások

dynamic graph – dinamikus gráf

dynamic hashing – dinamikus tördelés | dinamikus hasítás

dynamic hazard – dinamikus hazárd

dynamic heap storage – dinamikuskupac-tároló

dynamic high-level languages – dinamikus magasszintű nyelvek

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) – dinamikus hoszt-beállító protokoll | dinamikus hoszt-konfiguráló protokoll

dynamic Huffman-code – dinamikus Huffman-kód

dynamic indicator – változásjelző

dynamic interconnection network – dinamikus összekötő hálózat

dynamic invocation – dinamikus kinyilatkoztatás

dynamic invocation interface – dinamikus hívási felület / interfész

dynamic language – dinamikus nyelv

dynamic link – dinamikus szerkesztés

dynamic linker – dinamikus programszerkesztő

dynamic linking – dinamikus szerkesztés | dinamikus programkötés | futási idejű programkötés

dynamic loading – dinamikus betöltés

dynamic memory – dinamikus memória

dynamic metric – dinamikus metrika

dynamic microphone – dinamikus mikrofon

dynamic modeling – dinamikus modellezés

dynamic multidimensional data cube – dinamikus többdimenziós adatkocka

dynamic order statistics – dinamikus rendstatisztikák

dynamic polymorphism – dinamikus polimorfizmus

dynamic power dissipation – dinamikus teljesítmény veszteség

dynamic prediction – dinamikus becslés

dynamic process creation – folyamat dinamikus létrehozása

dynamic programming – dinamikus programozás

& Adaptive Dynamic Programming – adaptív dinamikus programozás

dynamic protection – dinamikus védelem

Dynamic RAM (DRAM) – dinamikus RaM

Dynamic Random-Access Memory (DRAM) – dinamikus RaM

dynamic random-access memory – dinamikus véletlen-hozzáférésű memória

dynamic random-sequence generator – dinamikus véletlen-sorozat generátor

dynamic range – dinamikus tartomány

dynamic relocation – dinamikus áthelyezés

dynamic routing – dinamikus útvonalválasztás

dynamic SDRAM – dinamikus SDRaM

dynamic searching – dinamikus keresés

dynamic semantics – dinamikus szemantika

dynamic set – dinamikus halmaz

dynamic SQL – dinamikus SQL

dynamic stability – dinamikus stabilitás

dynamic stack storage – dinamikus veremtároló

dynamic state – dinamikus állapot

dynamic storage – dinamikus tároló

dynamic storage-allocation – dinamikus tárkiosztás

dynamic store – dinamikus tár

dynamic store management – dinamikus memóriakezelés

dynamic system – dinamikus rendszer

& continuous dynamic system – folytonos dinamikus rendszer

& discrete dynamic system – diszkrét dinamikus rendszer

dynamic table – dinamikus tábla

dynamic technique – dinamikus technika

dynamic technology – dinamikus technológia

dynamic traps – dinamikus csapdák

dynamic tree – dinamikus fa

dynamic type checking – dinamikus típusellenőrzés

dynamic typed language – dinamikusan típusozott nyelv

dynamic weighting – dinamikus súlyozás

dynamical systems – dinamikus rendszer

dynamic-programming method – dinamikus programozási módszer

dystopia – antiutópia

 1. Az angolszбsz alapъ, informatikбhoz kapcsolуdу bet?szavak szуtбra йs feloldбsaik, angolul йs magyarul (1)

  Документ
  Ma, az informatika (számítástechnika, adat-átviteltechnika, digitális fotótechnika, Internet tartalomipar,stb.) világában cikkeket, szakkönyvekett olvasva, előadásokatt hallgatva, de még mint egy beszélgetés résztvevője is, olyan mennyiségben
 2. Az angolszбsz alapъ, informatikбhoz kapcsolуdу bet?szavak szуtбra йs feloldбsaik, angolul йs magyarul (2)

  Документ
  Ma, az informatika (számítástechnika, adat-átviteltechnika, digitális fotótechnika, Internet tartalomipar,stb.) világában cikkeket, szakkönyvekett olvasva, előadásokatt hallgatva, de még mint egy beszélgetés résztvevője is, olyan mennyiségben
 3. A miskolci Egyetem Gépészmérnöki És informatikai karának

  Документ
  A tantárgy rövid tartalma: PC hardver alapfogalmak. A számítógép funkcionális rendszervázlata. A mikroprocesszor. A busz. Memória, tárak. Turing gép. Neumann elv.
 4. Elektronisk Dansk A. I. Meddelser 107 Nov 07

  Документ
  The 2006 Artificial Intelligence Dissertation Award sponsored by ECCAI has been awarded to:Kristian Kersting, Institute for Computer Science, Albert-Ludwigs University of Freiburg, Germany, for his thesis: "An Inductive Logic
 5. Szerkesztő-munkatársak

  Документ
  Benkő András (zenetörténet), Csákány Béla (jog, közgazdaság), Cseke Péter (mezőgazdaság), Fejér Miklós (tankönyvirodalom), Fodor Katalin (lélektan), Gaal György (irodalomtörténet), Gáspár Sándor (rádió), Jenei Dezső (műszaki irodalom),
 6. Elektronisk Dansk A. I. Meddelser 108 Feb 08

  Документ
  Dette nummer af EDAIM er foreloebigt sendte til den voksende antal DAIS medlemmer jeg har email adresse paa. Fortsat er der meget faa rettelser til medlemslisten fra jer .
 7. Arisztotelész

  Документ
  A fogyasztói magatartás vizsgálata a marketing szakembereinek egyik legfontosabb tevékenysége. Hiszen ha tudják, hogy mik a fogyasztók igényei, szükségletei, akkor hamarabb tudnak ezekre reagálni a megfelelő termék vagy szolgáltatás
 8. Elektronisk Dansk A. I. Meddelser 109 Maj 08

  Документ
  13.45 Patrik Doherty: Integrating AI and Unmanned Aerial Vehicle Technologies - A tsunami based emergency services scenario and the use of AI technologies
 9. Elektronisk Dansk A. I. Meddelser 112 Mar 09

  Документ
  At its recent recent General Assembly, on Friday October 31, the board of BNVKI-AIABN declared that the society intends to be a platform for AI research in Belgium, the Netherlands, and Luxembourg, in short the Benelux, and that it

Другие похожие документы..