Angol-magyar elektronikus informatikai szótár

Szakmai és általános szótárak

[Dativus 2005] Angol–magyar és magyar–angol szótár és fordítást segítő szoftver (CD). Dativus Kft., Budapest: http://www.dativus.hu/?page=opening/ , 2005 (354 000 szópár, 564 000 mondatminta).

[IEEE 2005] The Authoritive Dictionary of IEEE Standards Terms. Seventh edition. IEEE Print, New York, 2005. 1352 oldal.

[Frey 1973a] Frey Tamás, Szelezsán János: Matematikai kibernetika.  Akadémiai Kiadó,  Budapest, 1973. 120 oldal.

[Frey 1973b] Frey Tamás, Szelezsán János: Számítástechnika. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1973. 168 oldal.

[Hermann 1985] Herman Iván, Krammer Gergely: Számítógépes grafika, angol–magyar terminológia szótár. Második  kiadás. MTA SZTAKI, 1985. 10 oldal.

[Horváth 1996] Horváth László, Pirkó József et al.: Számítástechnikai Lexikon. Az Alapok. Kossuth Kiadó, Budapest, 1996. 227 oldal.

[Horváth 2001] Horváth László, Pirkó József (szerkesztők): Informatikai tudástár. Kiskapu Kiadó, Budapest, 2001. 607 oldal.

 [Illingworth 1985] V. Illingworth (editor): Dictionary of Computing. Oxford University Press, Oxford, 1985. Magyarul: Oxford számítástechnikai értelmező szótár, Novotrade Kiadó, 1989. 510 oldal.

[Iványi 2006] Iványi Antal (főszerkesztő): Angol-magyar informatikai szótár. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2006. 383 oldal.

[Jodál 1991] Jodál Endre: Alapfogalmak (Számítástechnikai ALAPlexikon I.). Cédrus Kiadó, Budapest, 1991. 241 oldal.

[Kis 2004] Kis Balázs, Kis Ádám (szerkesztők): Az Európai Únió Hivatalos Kifejezéstára + CD. Morphologic-Szak Kiadó, Bicske, 2004. 1859 oldal..

[Kis 2005] Kis Balázs (szerkesztő): Angol–magyar informatikai fordítói szótár + CD. Szak Kiadó, Bicske, 2005. 736 oldal.

[Krammer 1996] Krammer Gergely: Szoftver-ergonómiai értelmező szótár. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék, Budapest. ERGOFIT Kft. kiadása. 1996. 10 oldal.

[Lázár 2004] Lázár A. Péter, Varga György: Angol–magyar szótár. Aquila Kiadó, Budapest, 2004. 1176 oldal.

[Laczkó 2004] Laczkó Krisztina, Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris Kiadó, Budapest, 2004. 1540 oldal.

[Magay 1998] Magay Tamás, Kiss László: Angol–magyar műszaki és tudományos szótár I–II. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998. 1680 oldal.

[Magay 2000] Magay Tamás, Kiss László, Décsi Gyula, Tardos Katalin, Végh Béla, Vértes, László: Angol–magyar műszaki és tudományos szótár I–II. CD melléklettel. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000. 1176 oldal.

[Mann 2002] Mann Zoltán: Fachbegriffe (ungarisch, deutsch, englisch). BME, 2002. 3 oldal. http://www.cs.bme.hu/~manusz/edu/bsz/.

[Molnár Balázs] (szerk.): Microsoft számítógép-szótár. Második, javított és bővített kiadás. Szak Kiadó, Bicske, 2001. 655 oldal.

[Nagy 1971] Nagy Ernő, Klár János: Angol–magyar műszaki szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971. 791 oldal.

[Országh 2000] Országh László, Magay Tamás, Futász Dezső, Kövecses Zoltán: Angol–magyar kéziszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000. 1176 oldal.

[Oxford 1989] Oxford English Dictionary, Volume 1-20. Oxford University Press, Oxford, 1989. 22000 oldal.

[Pluhár 2002] Pluhár Emese (szerkesztő): Internet kisszótár. Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.

[Rét 2004] Rét Anna (szerkesztő): Angol–magyar számítástechnikai kisszótár. Kossuth Kiadó, Budapest, 2004. 206 oldal.

[Scriptum 2005] Angol–magyar informatikai szótár (CD-n). Scriptum, Szeged, CD, 50 000 szó (EISZ-en át: http://www.eisz.hu/ ).

[SZTAKI 2007] SZTAKI szótár: http://szotar.sztaki.hu/. Budapest, 2007.

[Tótfalusi 2001] Tótfalusi István: Idegen szavak magyarul. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2001. 295 oldal. Digitálisan: http://www.tintakiado.hu/e-szotar.shtml/ .

[Tótfalusi 2005] Tótfalusi István: Idegenszó-tár. Második kiadás. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2005. 982 oldal.

[Wikipedia 2007] Wikipedia: /wiki/Main_Page/.

0-9

(1,2)(2,1)-grammar – (1,2)(2,1)-nyelvtan

(2,4)-tree – (2,4)-fa

(a,b)-tree – (a,b)-fa

(m,n)-grammar – (m,n)-nyelvtan

0-1 integer-programming problem – 0-1 egészértékű feladat

0-1 knapsack problem – 0-1 hátizsák feladat

0-1 matrices – 0-1 mátrixok

0-origin indexing – 0-val kezdődő indexelés | nullakezdetű indexelés

1/3-2/3 conjecture – 1 / 3-2 / 3 sejtés

10-adic numbers – decimális számok

10’s complement – 10-es komplemens | 10-es kiegészítő

10’s complement representation – 10-es komplemens ábrázolás | 10-es kiegészítő ábrázolás

16-bit colour – 16 bites szín

16-bit quantity (wyde) – 16 bites mennyiség (kettős bájt)

1-approximation algorithm – 1-közelítő algoritmus

1-bit parity code – 1-bites paritás kód

1-bit saturating counter – 1 bites telítődő számláló

1ClickCharge – egylépéses vásárlás

1-index – 1-index

1-out-of-m code m-ből 1 kód

1-out-of-10 code – 10-ből 1 kód

1’s complement – 1-es komplemens | 1-es kiegészítő

2 1/2D modeling – 2 1 / 2 D-s modellezés

2-d tree – 2-d-fa

2n-to-n encoder – 2n-ből n kódoló

2-3 tree – 2-3-fa

2-adic numbers – kettesalapú számok | bináris számok

2-bit quantity (nyp) – 2 bites mennyiség (negyed bájt)

2-bit saturating counter – 2 bites telítődő számláló

2-D graphics – 2D grafika | kétdimenziós grafika

2-descending sequence – 2-csökkenő sorozat

2-ordered permutations – 2-rendezett permutációk

2’s complement – 2-es komplemens ábrázolás | 2-es kiegészítő

2-SAT (2-satisfiability) – 2-SaT (2-kielégíthetőség)

2-satisfiability (2-SAT) – 2-kielégíthetőség (2-SaT)

2-second rule – 2-másodperces szabály

2-tier – kétrétegű

2-to-4 decoder – 2-ből 4-re dekódoló

3 COLOUR – 3-SZÍN

3 dimensional marriage – 3 dimenziós házasítás (3-DH)

32-bit quantity (tetrabyte) – 32 bites mennyiség (tetrabájt)

3-click rule – 3-kattintás szabály

3-cube-connected cycle – hármas gyűrűs kocka

3-D Geometry File – 3D geometriai állomány | háromdimenziós geometriai állomány

3-D graphics – 3D grafika | háromdimenziós grafika

3-nearest-neighbor – 3-legközelebbi-szomszéd [osztályozó]

3NF (Third Normal Form) – 3NF (harmadik normálforma)

3-SAT (3-satisfiability) – 3-SaT (3 kielégíthetőség)

3-satisfiability (3-SAT) – 3-kielégíthetőség (3-SaT)

3-tier – háromrétegű

3-to-8 decoder – 3-ból 8-ra dekódoló

4-bit quantity (nybble) – 4 bites mennyiség (fél bájt)

4-bit-level protocols (in transputers) – 4 bit szintű protokoll (transzputerekben)

4-cube – 4-kocka

4NF (Fourth Normal Form) – 4NF (negyedik normálforma)

4-to-16 decoder – 4-ből 16-ra dekódoló

4-to-2 encoder – 4-ből 2-re kódoló

5.1 surround sound – 5.1-es térhatású hang

5NF (Fifth Normal Form) – 5NF (ötödik normálforma)

64-bit quantity (octabyte) – 64 bites mennyiség (oktabájt)

6NF (Sixth Normal Form) – 6N0F (hatodik normálforma)

8 mm videotape – 8 mm-es videoszalag

80-20 rule – 80-20 szabály

8-bit audio – 8 bites audió

8-bit colour – 8 bites szín

8-bit quantity (byte) – 8 bites mennyiség (bájt | oktet)

8-cube – 8-kocka

& additive 8-cube – additív 8-kocka

8-puzzle (15 puzzle) – tilitoli [játék]

8-queens problem – 8 királynő probléma

9’s complement – 9-es komplemens | 9-es kiegészítő

9's complement representation – 9-es komplemens ábrázolás | 9-es kiegészítő ábrázolás

−∞ (− infinity) – −∞ (− végtelen)

∞ (infinity) – ∞ (végtelen)

∞ (infinity) – ∞ (őr | őrszem)

−∞ (minus infinity) – −∞ (mínusz végtelen)

representation of ∞ – ∞ ábrázolása

∞−distributed sequence – ∞-elosztott sorozat

:) – mosoly

:( – szomorú vagyok

:−) – kacsintás

:−D – nagy mosoly

:−)) – nagy mosoly

:−))))))))))) – nagyon nagy mosoly

:−Ο – ásítás

:−* – puszi | csók

A

a (ampere) – a (amper) [villamos áramerősség mértékegysége]

Å (angstrom) – Å (angström)

a priori algorithm – a priori algoritmus

a priori knowledge – előzetes tudás

a priori probability – a priori valószínűség | előzetes valószínűség

a priori test– a priori teszt

A/D (Analog/Digital) – a / D (analóg / digitális)

A2A Integration (Application-Application Integration) – a2a integráció (alkalmazás-alkalmazás integráció)

AAAI (American Association for AI) – aaaI (amerikai Mesterséges Intelligencia Egyesüle)

AAC (Advanced Audio Coding) – aaC (fejlett audió kódolás)

abacus – golyós számológép | abakusz

& binary abacus – bináris abakusz

abbreviated addressing – rövidített címzés

abbreviation – rövidítés

ABC (Activity Based Costing) – tevékenységen alapuló költségpolitika | folyamatköltség-számítási technika

ABC (Atanasoff Berry Computer) – Atanasoff Berry számítógép

abduction – abdukció [következtetés]

Abel binomial formula – Abel binomiális képlete

Abel limit theorem – Abel határeloszlás tétele

Abel operator – Abel-operátor

Abel polynomial – Abel-polinom

Abel theorem – Abel-tétel

Abelian – Abel- | abel-féle

Abelian category – Abel-féle kategória | abel-kategória

Abelian group – Abel-csoport | kommutatív csoport

Abelian variety – Abel-sokaság

abend (abnormal end) – rendellenes befejezés

ABIOS (Advanced Basic Input/Output System) – ABIOS (továbbfejlesztett alapvető be / kimeneti rendszer)

ability to perform – képesség a végrehajtásra

abnormal end (abend) – rendellenes befejezés

abnormal state – rendellenes állapot

abort – befejez | váratlanul befejez | megszakítás [műveleté]

aborting – abortálás

abortive exit – sikertelen kimenet

about box – névjegy | névjegy ablak

above-the-fold – gördítés felett

Abox (assertion box) – A-doboz (adatállítás doboz) [leíró logikában]

abscissa – abszcissza

absolute – abszolút

absolute address – abszolút cím

absolute addressing mode – abszolút címzési mód

absolute bound – abszolút korlát

absolute code – abszolút kód | rögzített fizikai címeket tartalmazó kód

absolute convergence – abszolút konvergencia

absolute coordinate – abszolút koordináta

absolute curvature – abszolút görbület

absolute difference – abszolút különbség

absolute error – abszolút hiba

absolute independence – abszolút függetlenség | teljes függetlenség

absolute loader – abszolút kódot betöltő program

absolute maximum ratings – abszolút maximum határadatok

absolute noise – abszolút zaj

absolute path – abszolút elérési út

absolute path name – abszolút útnév | abszolút útvonalnév | gyökértől induló útnév

absolute point – abszolút pont

absolute scale – abszolút skála

absolute time – abszolút idő

absolute value – abszolút érték

absolute value of a complex number – komplex szám abszolút értéke

absolutely convergent – abszolút konvergens

absolutely convergent sequence – abszolút konvergens sorozat

absolutely convergent series – abszolút konvergens sor

ABSOLVER – ABSOLVER [heurisztikus függvényeket generáló rendszer]

absorption – elnyelés | abszorpció

absorption identity – elnyelési azonosság

absorption law – abszorpciós törvény | abszorpció törvénye | elnyelési törvény | elnyelési szabály

abstract – absztrakt | elvont | kivonat

abstract architecture – absztrakt architektúra

abstract architecture at microprocessor level – mikroprocesszor szintű absztrakt architektúra

abstract architecture of operating systems – operációs rendszer absztrakt architektúrája

abstract class – absztrakt osztály

abstract class design – absztrakt osztálytervezés

abstract class hierarchy – absztrakt osztályhierarchia

abstract collection – absztrakt gyűjtemény

abstract data type – absztrakt adattípus

abstract domain – absztrakt tartomány

abstract function – absztrakt függvény

abstract graph – absztrakt gráf

abstract iterator – absztrakt bejáró

abstract light source – absztrakt fényforrás

abstract list – absztrakt lista

abstract machine – absztrakt gép

abstract machine model – absztrakt gép modell

abstract method – elvont módszer | absztrakt metódus

abstract node class – absztrakt csomópontosztály

abstract program – absztrakt program

& construction of abstract program – absztrakt program létrehozása

& extension of abstract program – absztrakt program kiterjesztése

& properties of an abstract program – absztrakt program tulajdonságai

abstract sensor – absztrakt érzékelő | absztrakt szenzor

abstract set – absztrakt halmaz

abstract subprogram – absztrakt alprogram

abstract syntax – absztrakt szintaxis

Abstract Syntax Notation 1 (ASN.1) – absztrakt szintaxis jelölés (aSN.1)

abstract syntax tree – absztrakt szintaxisfa

abstract system – absztrakt rendszer

abstract type – absztrakt típus

abstract variety – absztrakt sokaság

abstraction – absztrakció | elvonatkoztatás

& β-abstraction – β-absztrakció

& λ-abstraction – λ-absztrakció

abstraction hierarchy – absztrakciós hierarchia

abstraction level – absztrakciós szint

abstraction of data – adatabsztrakció

abstraction process – általánosítási folyamat | absztrakciós folyamat | absztrakciós eljárás

ABSTRIPS – ABSTRIPS [tervgeneráló algoritmus]

abundance – bőség

abuse – helytelenül használ | visszaél | helytelen használat

abuse of Ordo notation – Ordo jelölés helytelen használata

abuse of probability – valószínűség helytelen használata

abuse of probability theory – valószínűségelmélet helytelen használata

abuse of theory – elmélet helytelen használata

AC (Alternate Current) – váltóáram

AC fan-out – AC kimeneti terhelhetőség

AC-3 – AC-3 [korlátkielégítési problémát megoldó algoritmus]

AC-4 – AC-4 [korlátkielégítési problémát megoldó algoritmus]

ACC (Application Controls Consulting) – Alkalmazásvezérlési Tanácsadó Szervezet

acceleration – gyorsulás | gyorsítás

accelerator card – gyorsító kártya

accented edges – kiemelt kontúr

acceptable – elfogadható

acceptable level of risk – kockázat elfogadható szintje

acceptable risk – elfogadható kockázat

Acceptable Use Policy (AUP) – elfogadható felhasználási politika (aUP)

acceptance – elfogadás | átvétel | engedély

acceptance by a finite automaton – elfogadás véges automatával

acceptance by algorithm – elfogadás algoritmussal

acceptance criteria – elfogadási feltétel | elfogadási kritérium

acceptance procedure – elfogadási eljárás

acceptance range – elfogadhatósági tartomány

acceptance testing – átadási tesztelés | felhasználói teszt | átvétel

acceptance-rejection method – elfogadás-visszautasítás módszer

accepting state – elfogadó állapot

acceptor – elfogadó | akceptor

acceptor site – elfogadó hely

access – hozzáférés | elérés

& authorization for access – hozzáférési engedély

& checked access – ellenőrzött hozzáférés

& direct access – közvetlen elérés

& Internet access – internet hozzáférés

& name access – névelérés

& random access – közvetlen elérés | véletlen elérés

& run-time access control – futásidejű hozzáférés-szabályozás

& unchecked access – nem ellenőrzött hozzáférés

access buffering – hozzáférés pufferelés

access control – elérés / hozzáférés szabályozása / vezérlése

access control bit – hozzáférést vezérlő bit

access control center – hozzáférést vezérlő központ / számítógép | hozzáférésvezérlő központ / számítógép

Access Control List (ACL) – hozzáférést szabályozó lista

access control matrix – hozzáférés-szabályozó mátrix | hozzáférés-vezérlő mátrix

access control mechanism – hozzáférés-ellenőrzési eljárás

access database – adatbázis-elérés [biztosítása]

access denied – hozzáférés megtagadva

access grant channel – hozzáférést engedélyező csatorna

access key – gyorsbillenytű | hozzáférési kulcs

access level – hozzáférési szint

access list – hozzáférési lista

access log – hozzáférési napló

access matrix – hozzáférési mátrix

access method – hozzáférési mód | elérési módszer

access mode – hozzáférési mód [írás / olvasás / elérés / végrehajtás]

access operator – hozzáférési művelet

access period – hozzáférési periódus

access pipelining – futószalag elvű hozzáférés | futószalag elvű hozzáférés irányítás

access plan – hozzáférési terv

access point – elérési pont | hozzáférési pont | kapcsolódási pont | bázis állomás

access privilege – hozzáférési jog

access protection – hozzáférés-védelem

access right – elérési jog | hozzáférési jog

access rules – hozzáférési szabályok

access time – elérési idő | hozzáférési idő

& disk access time – lemez / merevlemez elérési ideje

access time from address – cím kiadásától mért elérési idő

access time from chip select – lapka kiválasztó jel kiadásától mért elérési idő

access to base – báziselérés

access to files – állományelérés | fájlelérés

access to member – tagelérés

access to member class – tagosztály elérése

access to remote objects – távoli objektumok elérése

access transparency – elérési átlátszóság | hozzáférési átlátszóság

access type – hozzáférési típus

access with limited privileges – korlátozott jogosultságú hozzáférés

access-control software – hozzáférést ellenőrző szoftver | hozzáférés-ellenőrző szoftver

accessibility – elérhetőség | hozzáférhetőség

accessible – hozzáférhető [környezet]

accessible vertex – elérhető csúcs

accommodation – alkalmazkodás [konfliktus feloldásnál]

account – számla | folyószámla | azonosító | felhasználói fiók | előfizetés

account management – számlavezetés | számlakezelés | fiókkezelés

account name – felhasználói név

account payable – szállítói számla | fizetendő számla

account receivable – vevőszámla | követelés

accountability – felelősségre-vonhatóság | számonkérés | számon kérhetőség

accounting – számlázás

accounting control system – szervezet belső számviteli szabályozási rendszere

accounting method for binary counters – könyvelési módszer bináris számlálókhoz

accounting method for dynamic tables – könyvelési módszer dinamikus táblákhoz

accounting method for stack operations – könyvelési módszer veremműveletekhez

accounting standard – számviteli előírás

accounting system – könyvelési rendszer | elszámoló rendszer

accreditation – meghatalmazás | megbízás | akkreditáció

accumulating attribute group – attribútum csoportok összevonása

accumulating snapshot fact table – felhalmozó pillanatfelvétel ténytábla

accumulation buffer – akkumulációs puffer | gyűjtő puffer

accumulation component – felhalmozó komponens

accumulation point – torlódási pont

accumulator – akkumulátor

accuracy – pontosság

accuracy of evaluation function – kiértékelő függvény pontossága

accuracy of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika pontossága

accuracy of random number generation – véletlen szám generátor pontossága

ACD (Architecture Context Diagram) – architektúrakontextus-diagram

achievement profile – elért profil

achromatic light – akromatikus fény | nem színes fény

ACID properties (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) – ACID-tulajdonságok (atomiság, ellentmondásmentesség, izoláltság, tartósság)

ASK (acknowledge character) – ACK (visszaigazolás karakter)

ASK (positive acknowledgement) – ACK (pozitív nyugtázás)

Ackermann’s function – Ackermann-függvény

acknowledged datagram service – nyugtázott datagram szolgálat

acknowledgement – nyugta | visszaigazolás

acknowledgement frame – nyugtázó keret

ACL (Access Control List) – ACL (hozzáférés szabályozó lista)

ACL (Agent Communication Language) – ACL (ügynök-kommunikációs nyelv)

ACME SIGCAPH (Special Interest Group on Computers and the Physically Handicapped, part of the Association of Computing Machinery) – ACM SIGCAPH (fizikailag hátrányos helyzetűek számítógéppel való kapcsolatával foglalkozó társaság)

acnode – görbe izolált pontja

acoustic – akusztikus

acoustic coupler – akusztikus csatoló

acoustic feedback – akusztikus visszacsatolás

acoustic model – akusztikus modell

acquire operation – igénylés művelet

acquisition – beszerzés

acquisition strategy – beszerzési stratégia

Acrobar Writer – Acrobat író [program PDF formátum írásához]

Acrobar Writer – Acrobat író [program PDF formátum írásához]

acronym – betűszó | mozaikszó | rövidítés

acronym expansion – mozaikszó kifejtése

action – tevékenység | művelet | akció

& enabled action – lehetővé tett / engedélyezett művelet

& external action – külső művelet | külső tevékenység | külső akció

& internal action – belső művelet | belső tevékenység | belső akció

action button – akciógomb

action controlled – akcióvezérelt

action decomposition – cselekvésfelbontás | cselekvésdekompozició

action event – akcióesemény

action exclusion axiom – cselekvéskizáró axióma

action expression – műveleti kifejezés

action listener – akciófigyelő

action monitoring – cselekvésmonitorozás

action object – cselekvésobjektum

action part of a rule – szabály cselekvés része

action routine – akciórutin

action schema – cselekvés séma

action sequence – műveleti sorrend

action state – akcióállapot

actionable pattern – helyzetbe hozó minta

actions palette – műveletek palettája

action-utility table – cselekvés-hasznosság tábla

action-value (in Q-algorithm) – cselekvésérték (Q tanuló algoritmusnál)

activation – aktiválás | aktivizálás

activation function – aktivációs függvény

activation policy – aktiválási szabály

activation process – aktiváló folyamat

activation record – aktivációs rekord

active – aktív

active adversary – aktív tanácsadó

active attack – aktív támadás

active badge – aktív kitűző

active cache – aktív gyorsítótár

active cheater – aktív csaló

active class – aktív osztály

active data mining – aktív adatbányászat

active database – aktív adatbázis

active directory – aktív katalógus

active domain – aktív tartomány

active domain semantics – aktív tartomány szemantika

active element – aktív elem

active equalizer – aktív kiegyenlítő | aktív hangszínszabályozó

active goal – aktív célkitűzés

active high – magas aktív

active integrity constraint – aktív integritási megszorítás

active learning – aktív tanulás

active level – aktív szint

active loudspeaker – aktív hangszóró

active low – alacsony aktív

active matrix display – aktívmátrix megjelenítő

active message – aktív üzenet

active mode – aktív mód

active monitor – aktív monitor | aktív lehallgató rendszer

active network – aktív hálózat

active object – aktív objektum

active object map – aktív objektumtábla

active process – aktív folyamat

active pull-up – aktív felhúzó

active region – aktív tartomány

active repeater – aktív ismétlő

active replica – aktív másolat

active replication – aktív többszörözés

active round – aktív menet

active rule – aktív szabály

active sensing – aktív érzékelés

active sensor – aktív érzékelő

Active Server Page (ASP) – aktív kiszolgálói oldalak (ASP)

active value – aktív érték

active wave computing – aktív-hullám számítás

active window – aktív ablak

active X – active X [programozási nyelv]

active-low clock – alacsony aktív órajel

active-low pin – alacsony aktív kivezetés

activity – tevékenység

& independence of activities – tevékenységek függetlensége

Activity Based Costing (ABC) – tevékenységen alapuló költségpolitika | folyamatköltség-számítási technika

activity types at a software company – szoftvercég tevékenységeinek típusai

activity diagram – tevékenységdiagram | aktivitásdiagram

activity model – tevékenységi modell | aktivitási modell

activity network – tevékenységháló | aktivitásháló

activity-selection problem – eseménykiválasztási feladat

actor – aktor | szereplő

actual – aktuális

actual argument – aktuális argumentum

actual parameter – aktuális paraméter

actual payment process – kifizetési eljárás

actuarial – biztosítás-matematikai [szakértő | eljárás]

actuator – beavatkozó szerkezet | beavatkozó szerv

acyclic – körmentes

acyclic control structure – körmentes vezérlési szerkezet

acyclic graph – körmentes gráf

acyclic hypergraph – körmentes hipergráf | aciklikus hipergráf

acyclic inclusion dependencies – körmentes befoglaló függőség

acyclic join dependency – körmentes összekapcsolási függőség

acyclicity – körmentesség

ad hoc data mining – spontán adatbányászat

ad hoc network – spontán felépülő hálózat | véletlenül kialakuló hálózat | önszervező hálózat

ad hoc process – nem tervezett folyamat | ad hoc folyamat

ad impression – online hirdetéseknél a hirdetést tartalmazó oldal megtekintéseinek száma

ADA – aDa [programnyelv]

adaline (Hebbian learning) – adaline (Hebb tanulási módszer)

adaptability – alkalmazkodóképesség | adaptálhatóság | testreszabhatóság

adaptable – beállítható | adaptálható | testreszabható

adaptable system – beállítható rendszer | adaptálható rendszer

adaptation – adaptáció | alkalmazkodás

adaptation of coefficients – együtthatók adaptálása

adapted computer access – kisegítő lehetőségekkel ellátott számítógép hozzáférés

adapter – átalakító

Adapter Control Block (ACB) – illesztőellenőrző blokk

adapter member function – átalakító tagfüggvény

adaptive – alkalmazkodó | adaptív

adaptive arithmetic coding – adaptív aritmetikai kódolás

adaptive channel allocation – adaptív csatornakiosztás

adaptive chosen-message – adaptív választott üzenet

adaptive chosen-method attack – adaptív választott szövegű támadás

adaptive chosen-plaintext attack – adaptív választott nyílt szövegű támadás

adaptive chosen-plaintext chosen cypher text attack – adaptív választott nyílt szövegű választott rejtett szövegű támadás

adaptive compression – adaptív tömörítés

Adaptive Dynamic Programming (ADP) – adaptív dinamikus programozás

adaptive filter – adaptív szűrő

adaptive hierarchical network – adaptív hierarchikus hálózat

adaptive Huffman coding – adaptív Huffman-kódolás

adaptive interface – alkalmazkodó felhasználófelület | adaptív kezelőfelület

adaptive maintenance – adaptív karbantartás

adaptive mean filter – adaptív átlagoló szűrő

adaptive median filter – adaptív medián szűrő

adaptive menu – alkalmazkodó menü | adaptív menü

adaptive noise reduction filter – adaptív zajcsökkentő szűrő

adaptive palette – alkalmazkodó paletta | alkalmazkodó eszköztár

adaptive programming – adaptív programozás

adaptive routing – adaptív útvonalválasztás

adaptive routing algorithm – adaptív útválasztó algoritmus

adaptive sorting – adaptív rendezés

adaptive system – adaptív rendszer | alkalmazkodó rendszer

adaptive target tracking – adaptív célkövető algoritmus

adaptive threshold – adaptív küszöb

adaptive tree walk protocol – adaptív fabejáró protokoll

adaptor design pattern – illesztő tervezési minta

adaptive-chosen-plaintext attack – adaptív választott nyíltszövegű támadás

AD-converter (Analog-Digital converter) – AD-átalakító (analóg-digitális átalakító)

add element to sequence – sorozat bővítése

add instruction – összeadási művelet

add list (in STRIPS) – bővítési lista (STRIPS módszertanban)

add unsigned – előjelmentesen adj össze

adder – összeadó

addiction – függőség

adding – hozzáadás | bővítés

adding to container – tároló bővítése

adding to sequence – sorozat bővítése

adding to standard library – standard könyvtár bővítése

adding users – felhasználók felvétele

addition – összeadás

& commutative addition – kommutatív összeadás

& floating point addition – lebegőpontos összeadás

& mixed-radix addition – vegyes alapú összeadás

& modular addition – moduláris összeadás

& multiprecision addition – nagy pontosságú összeadás

& polynomial addition – polinomok összeadása

addition chains – összeadási láncok

& ascending addition chains – növekvő összeadási láncok

& dual addition chains – duális összeadási láncok

& star addition chains – csillag összeadási láncok

addition formula – összegzési képlet | összegzési formula

addition left to right – összeadás balról jobbra

addition mod m– összeadás modulo m

addition of binary integers – bináris egészek összeadása

addition of complex numbers – komplex számok összeadása

addition of continued fractions – lánctörtek összeadása

addition of fractions – törtek összeadása

addition of L-numbers – L-számok összeadása

addition of matrices – mátrixok összeadása

addition of polynomials – polinomok összeadása

addition of power series – hatványsorok összeadása

addition of sideways – egyesek összeadása

addition operator – összeadás operátor

addition with double-precision – dupla pontosságú összeadás

addition-subtraction chains – összeadó-kivonó láncok

additive – additív | összegző

additive alphametics – additív alfametika

additive colour mixing – összegző színkeverés | additív színkeverés

additive colour synthesis – additív színkeverés

additive function – additív függvény

additive functor – additív funktor

additive generator – additív generátor

additive group modulo n– modulo n additív csoport

additive matrix – additív mátrix

additive notation – additív jelölés | additív írásmód

additive random number generation – véletlen szám additív előállítása

additive synthesis – összegző szintézis

additivity – additivitás

additivity of dimension – dimenzió additivitása

add-one smoothing – adj-hozzá-egyet simítás

address – cím

& absolute address – abszolút cím

& access time from address – cím kiadásától mért elérési idő

& care-of address – felügyeleti cím

& contact address – kapcsolatcím

& destination address – célcím

& element address – elemcím

& e-mail address – elektronikus levelezési cím | e-mail cím

& flow destination address – áramlási célcím

& instance address – példánycím

& IP address – IP-cím

& loop-back address – visszahurkolási cím

& multicast address – csoportcím

& Network Address Translator (NAT) – hálózati címfordító

& node address – csomópont címe

& relative address – relatív cím

& Reverse Address Resolution Protocol (RARP) – fordított címfeloldási protokoll

& source address – forráscím | feladó címe

& stacked address – vermelt cím

& subject-based addressing – alanyalapú címzés

& subnet address – alhálózat azonosító

& user address – felhasználói cím

& well-known address – jólismert cím | közismert cím

address alignment – címhatár-igazítás

address attribute – címattribútum

address bar – cím-mező [böngészőben]

address binding – címkötés

address calculation sorting – címkiszámító rendezés

address code – címkód

address hold time – címtartási idő

address identifier – címazonosító

address input – címbemenet

address mask – cím maszk

address matching – cím hozzárendelés | címkeresés

address offset – címeltolás

address register – címregiszter

& base address register – báziscím-regiszter

address resolution – címfeloldás

Address Resolution Protocol (ARP) – címfeloldó protokoll

address setup time – cím-előkészítési idő

address space – címtér | címtartomány

address space segmentation – címtartomány darabolása | címtartomány szegmentálása

address table sorting – címtáblázatos rendezés

address tag – címrész

address track time code – címsáv időkód

address translation – címfordítás

addressability – címezhetőség

addressing – címzés

& absolute addressing – abszolút címzés

& circular addressing – körkörös címzés

& direct addressing – közvetlen címzés

& dynamic addressing – dinamikus címzés

& group addressing – csoportos címzés

& immediate addressing – közvetlen címzés

& indexed addressing – indexelt címzés

& register addressing – regisztercímzés

& register indirect addressing – közvetett regisztercímzés | indirekt regisztercímzés

addressing mode – címzési mód

addressing to byte – bájt címzése

adequacy – alkalmasság | megfelelés

adequate – alkalmas | megfelelő | kielégítő

adherent point – érintkezési pont

ad-hoc – alkalmi | eseti | ad hoc

ad-hoc data mining – alkalmi adatbányászat

ad-hoc query – ad hoc lekérdezés | alkalmi lekérdezés

adhocracy – projekt-alapú szervezeti forma [például kutatószervezet]

ADI (American Documentation Institute) – ADI (Amerikai Dokumentációs Intézet)

adjacency – szomszédság | szomszédosság

adjacency diagram – szomszédsági diagram

adjacency matrix – szomszédsági mátrix | adjacencia mátrix

adjacency-list representation – ábrázolás szomszédsági listával

adjacency-matrix representation – ábrázolás szomszédsági mátrixszal

adjacent – szomszédos

adjacent interchange – szomszédok cseréje

adjacent operators – egymásmelletti operátorok

adjacent square – szomszédos négyzet | szomszédos cella

adjacent state – szomszédos állapot

adjacent transposition – szomszédok cseréje

adjacent vertices – szomszédos csúcsok

adjoining a root – gyökkel való bővítés | gyök adjunkciója

adjudicated – döntőbírós

adjudicated protocol – döntőbírós protokoll

adjudicator – döntőbíró

adjustment calculation – kiegyenlítő számítás

ADL (Action Description Language) – aDL (cselekvést leíró nyelv)

ADL (Argument Dependent Lookup) – névkikeresés

administration layer – szervezeti réteg | adminisztrációs réteg

administrative – közigazgatási | adminisztratív

administrative action – hatósági eljárás

administrative board – igazgatóság

administrative control – adminisztratív irányítás | adminisztratív szabályok | adminisztratív kontroll

administrative data processing – üzleti adatfeldolgozás

administrative engineering – ügyvitelszervezés

administrative flow chart – adminisztrációs folyamatábra

administrative organization – közigazgatási szervezet

administrative system – közigazgatási rendszer

administrative task – közigazgatási feladat

admissible – megengedett

admissible algorithm – megengedhető algoritmus

admissible heuristic function – megengedhető heurisztikus függvény

admissible numbers – elfogadható számok

admissible partition – megengedett partíció

admissible timed execution – elfogadható idejű végrehajtás

admissible transformation – megengedhető transzformáció | megengedhető átalakítás

admission control – belépés ellenőrzés

admittance – hozzáférés | belépési

admittance matrix – hozzáférési mátrix | admittancia mátrix

Adobe Acrobat – adobe acrobat [PDF állományokat kezelő szoftver]

Adobe systems – adobe rendszerek

adoption – áttérés | elfogadás | alkalmazás

& gradual adoption of C++ – fokozatos áttérés a C++-ra

adornment – díszítés [ablak]

ADP (Adaptive Dynamic Programming) – ADP (adaptív dinamikus programozás)

ADPCM (adaptive differential pulse code modulation) – ADPCM (adaptív differenciális impulzuskód-moduláció)

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – ADSL (aszimmetrikus digitális előfizetői szakasz)

ADT (Abstract Data Type) – absztrakt adattípus

adult education – felnőttoktatás

advanced – fejlett | magasszintű

advanced database system – fejlett adatbázisrendszer

Advanced Encryption Algorithm (AEA) – magasszintű titkosítási algoritmus

Advanced Encryption Standard (AES) – magasszintű titkosítási szabvány

advanced planning system – fejlett tervezési rendszer

advanced practices – magas szintű gyakorlat

Advanced Research Project Agency (ARPA) – Fejlett Kutatásokat Kezelő Ügynökség

advanced SCSI programming interface – továbbfejlesztett SCSI programozási felület

advanced search – részletes keresés

advantage – előny | nyereség

adventure – kaland

adventure game – kalandjáték

adversary – ellenfél | ellenség

adversary argument – ellenség-érv [keresésnél]

adversial problem – ellenfél probléma

advisor – tanácsadó

aerial – légi

aerial photo – légifelvétel | légifotó

aerial triangulation – légiháromszögelés

AES (Advanced Encryption Standard) – AES (magasszintű titkosítási szabvány)

AES (Audio Engineering Society) – AES [hangtechnikai szakmai szervezet]

aesthetic integrity – esztétikai egység | esztétikai integritás

AFD (Architecture Flow Diagram) – architektúrafolyam-diagram

affective – érzelmekre ható | affektív

affective computing – érzelmekkel operáló számítástechnika | érzelmi számítások | affektív számítások

affective interface – érzelemre ható felhasználófelület / / kezelőfelület | affektív interfész

affiliate marketing – társított marketing tevékenység

affine – affin

affine approximation – affin közelítés | affin approximáció

affine closure – affin lezárás | affin burkoló

affine coordinate ring – affin koordinátagyűrű

affine curve – affin görbe

affine gap penalty – affin hézagbüntetés

affine geometry – affin geometria

affine group – affin csoport

affine lattice – affin háló

affine line – affin egyenes

affine plane – affin sík

affine point – affin pont

affine space – affin tér

affine subspace – affin altér

affine transformation – affin transzformáció

affine variety – affin sokaság

affinity diagram – affinitási diagramm | rokonsági diagramm

affordance – használati mód nyilvánvalósága

AFL (After-Fade Listen) – AFL (fader utáni hallgatás)

AFR (Acoustic Feedback Reducer) – akusztikai visszacsatolás-csökkentő

AG (Attribute Grammar) – attribútum nyelvtan

agency theory – ügynök-elmélet | vállalati modell

agenda – napirend | lista | tennivaló | előjegyzés

agent – ügynök [automatikus, intelligens információkezelő szoftver is] | ágens

& autonomous agent – autonóm ügynök / ágens

& circuit-based agent – áramkör-alapú ügynök / ágens

& collaborative agent – együttműködő ügynök

& continuous planning agent – folyamatosan újratervező ügynök / ágens

& controller agent – vezérlő ügynök / ágens

& decision-theoretic agent – döntéselméleti ágens

& Directory Service Agent (DSA) – katalógus szolgálati ügynök / ágens

& Directory User Agent (DUA) – katalógus felhasználói ügynök / ágens

& goal-based agent – célorientált ügynök / ágens

& greedy agent – mohó ügynök / ágens

& home agent – hazai ügynök / ágens

& information agent – információs ügynök / ágens

& intelligent agent – intelligens ügynök / ágens

& interface agent – interfész ügynök / ágens

& knowledge-based agent – ismeretalapú ágens | tudásalapú ágens

& learning agent – tanuló ügynök / ágens

& logical agent – logikai ügynök / ágens

& message channel agent – üzenetcsatorna ügynök / ágens

& message transfer agent – üzenettovábbító ügynök / ágens

& mobile agent – mobil ügynök | vándorló ügynök

& model-based agent – modellalapú ügynök / ágens

& naive agent – naív ügynök / ágens

& passive agent – passzív ügynök / ágens

& passive learning agent – passzív tanuló ügynök / ágens

& problem-solving agent – problémamegoldó ágens

& rational agent – racionális ügynök / ágens

& reflex agent – reflexszerű ágens ??? MI aZ?

& replanning agent – újratervező ügynök / ágens

& software agent – szoftver ágens | szoftver ügynök

& transfer agent – átviteli ügynök / ágens

& user agent – felhasználói ügynök / ágens

& utility-based agent – hasznosságalapú ügynök / ágens

& Web agent – web ügynök / ágens

agent architecture – ágens architektúra

agent communication channel – ügynök-kommunikációs csatorna

Agent Communication Language (ACL) – ügynök-kommunikációs nyelv (ACL)

agent function – ágensfüggvény

agent model – ágens modell

agent program – ágensprogram

Agent Resource Broker (ARB) – erőforrás alkusz ágens

agent system – ügynökrendszer

agent wrapper – ágenscsomagoló rendszer

agent-mediated electronic commerce – ágensekkel támogatott számítógépes kereskedelem

agent-oriented programming – ágens-orientált programozás

agglomerative – egyesítő

agglomerative approach – egyesítő módszer

agglomerative clustering – egyesítő csoportosítás | egyesítő fürtösítés | egyesítő klaszterezés

aggregate – aggregál | aggregátum

aggregate analysis – összesítéses elemzés

aggregate class – aggregált osztály

aggregate flow – összesítéses folyam

aggregate function – összesítő függvény

aggregate operation – összesítő művelet

aggregate query – összesítő lekérdezés

aggregated – összegzett | aggregált

aggregated attribute – összesített attribútum

aggregating function – aggregáló függvény

aggregation – összesítés | aggregáció

& multiway array aggregation – többutas tömbösszesítés

& on-line aggregation – online összesítés

aggregation operator – összesítő operátor

aggregation service – aggregált jelentéskészítő

agile methods – agilis módszerek

aging – öregítés

AGP (Accelerated Graphics Port) – AGP (gyorsított grafikus port)

agreement – megegyezés | egyetértés

& approximate agreement – közelítő megegyezés | közelítő egyetértés

& Byzantine agreement – bizánci megegyezés | bizánci egyetértés

& k-agreement k-megegyezés

& license agreement – szoftver jogos használatáról szóló szerződés

& stopping agreement – megállási megegyezés | megállási egyetértés

agreement condition – megegyezési feltétel | egyetértési feltétel

agreement problem – megegyezési feladat | egyetértési feladat

agreement requirements – megállapodással kapcsolatos követelmények

AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) – AIDA (figyelem, érdeklődés, kívánság, művelet)

AIFF (Audio Interchange File Format) – AIFF (audió információcsere formátum)

AIIM (Association for Information and Image Management) – AIIM (információk és képek adatkezelésével foglalkozó egyesület)

aiming symbol – célzójel

airbrush – festékszóró | szórópisztoly

aircraft – repülőgép

airline reservation system – légi helyfoglalási rendszer

AISB (Society for Artificial Intelligence and Simulation of Behaviour) – Mesterséges Intelligencia és Viselkedés Szimuláció Társaság

AIX (Advanced Interactive executive) – AIX (továbbfejlesztett interaktív végrehajtó)

Ajtai-Komlós-Szemerédi sorting network (AKS sorting network) – Ajtai–Komlós–Szemerédi rendező hálózat (AKS rendező hálózat)

Akra-Bazzi method for solving a recurrence – Akra–Bazzi-módszer rekurziók megoldására

AKS sorting network (Ajtai-Komlós-Szemerédi sorting network) – AKS rendező hálózat (Ajtai–Komlós–Szemerédi rendező hálózat)

alarm reporting – hibajelzés | riasztás

ALARP (as Low as Reasonably Practical) – olyan alacsony, hogy gyakorlatilag elfogadható

albedo – albedó

Albrecht’s approach – Albrecht megközelítése

Albrecht’s function point – Albrecht-féle funkciópont

ALC (Automatic Level Control) – ALC (automatikus jelszintszabályozás)

alert box – figyelmeztető ablak

algebra – algebra

& Boolean algebra – Boole-algebra

& free associative algebra – szabad asszociatív algebra

algebra of events – eseményalgebra

algebraic – algebrai

algebraic closure – algebrai lezárás

algebraic connectivity – algebrai összefüggőség

algebraic curve – algebrai görbe

algebraic decoder – algebrai dekóder

algebraic degree – algebrai fok

algebraic dependence – algebrai függőség

algebraic dependency – algrebrai függőség

algebraic element – algebrai elem

algebraic equation – algebrai egyenlet

algebraic expression – algebrai kifejezés

algebraic factor – algebrai faktor

algebraic family – algebrai család

algebraic formula – algebrai képlet

algebraic fraction – algebrai tört

algebraic function – algebrai függvény

algebraic geometry – algebrai geometria

algebraic integer – algebrai egész

algebraic law – algebrai szabály

algebraic manipulation – algebrai átalakítás

algebraic normal form – algebrai normál alak

algebraic number – algebrai szám

algebraic number fields – algebrai számtestek

algebraic operator – algebrai operátor

algebraic set – algebrai halmaz

algebraic space – algebrai tér

algebraic specification – algebrai specifikáció

algebraic structure – algebrai struktúra

algebraic system – algebrai rendszer

algebraic transformation – algebrai átalakítás

algebraically – algebrailag

algebraically closed – algebrailag zárt

algebraically closed extension – algebrailag zárt bővítés

algebraically closed field – algebrailag zárt test

algebraically dependent alternating group – algebrailag függő alternáló csoport

algebraically independent – algebrailag független

algebraizable – algebraizálható

ALGOL – ALGOL [programnyelv]

Algol60 – Algol60 [programnyelv]

Algol68 – Algol68 [programnyelv]

algorithm – algoritmus | eljárás

& Ariadne algorithm – ariadne algoritmus [visszalépés]

& averaging algorithm – átlagoló algoritmus

& acceptance by algorithm – elfogadás algoritmussal

& analysis of algorithms – algoritmusok elemzése

& asynchronous algorithm – aszinkron algoritmus

& Bellmann-Ford routing algorithm – Bellmann–Ford útválasztó algoritmus

& Berkeley algorithm – Berkeley-algoritmus

& binary exponential back-off algorithm – kettes exponenciális visszalépés protokoll

& bully algorithm – erőszakos algoritmus | zsarnok algoritmus

& communication of algorithms – algoritmusok kommunikációja

& comparison-based algorithm – összehasonlítás-alapú algoritmus

& complexity of algorithms – algoritmusok bonyolultsága

& compression algorithms – tömörítési algoritmus

& counterexample algorithm – ellenpélda algoritmus

& diffusing algorithm – szétterjedő algoritmus | szétszóró algoritmus

& Dijkstra’s shortest path algorithm – Dijkstra-féle legrövidebb-út algoritmus

& discovery of algorithms – algoritmusok felfedezése

& distance vector routing algorithm – távolságvektor útválasztó algoritmus

& efficient algorithm – hatékony algoritmus | hatásos algoritmus

& election algorithm – választási algoritmus

& encoding algorithm – kódolási algoritmus

& equivalence between algorithms – algoritmusok ekvivalenciája

& fair queuing algorithm – egyenlő esélyű sorbaállítási algoritmus

& flooding algorithm – elárasztási algoritmus

& Ford-Fulkerson routing algorithm – Ford–Fulkerson útválasztó algoritmus

& generic algorithm – generikus algoritmus

& greedy algorithm – mohó algoritmus

& hardware-oriented algorithms – hardverelvű algoritmusok

& hierarchical routing algorithm – hierarchikus útválasztó algoritmus

& Hindu-arabic algorithm – hindu-arab algoritmus

& historical development of algorithms – algoritmusok történelmi fejlődése

& hybrid algorithm – hibrid algoritmus

& leader election algorithm – vezetőválasztó algoritmus

& link-state routing algorithm – kapcsolatállapot alapú útválasztó algoritmus

& mark-and-sweep algorithm – jelöl-és-takarít algoritmus

& modifying algorithm – módosító algoritmus

& multi-path routing algorithm – több-utas útválasztó algoritmus

& non-adaptive routing algorithm – nem-adaptív útválasztó algoritmus

& nonmodifying algorithm – nem módosító algoritmus

& normal form algorithm – normál formájú algoritmus

& oblivious algorithm – feledékeny algoritmus

& parallel algorithm – párhuzamos algoritmus

& partially synchronous algorithm – részben szinkron algoritmus

& poisoned reverse algorithm – ártalmas visszaút algoritmus

& proof of algorithms – algoritmusok helyességének bizonyítása

& properties of algorithms – algoritmusok tulajdonságai

& random routing algorithm – véletlenszerű útválasztó algoritmus

& randomized algorithm – véletlenített algoritmus

& reversed path forwarding algorithm – hátrafelé továbbító algoritmus

& ring algorithm – gyűrű algoritmus

& routing algorithm – útválasztó algoritmus

& set-theoretic definition of algorithms – algoritmusok halmazelméleti definíciója

& single path routing algorithm – egy-utas útválasztó algoritmus

& slow start algorithm – lassú kezdést biztosító algoritmus

& split horizon algorithm – hasított látókör eljárás

& standard library algorithm – standard könyvtár algoritmus

& theory of algorithms – algoritmusok elmélete

& token bucket algorithm – vezérjeles vödör algoritmus | zsetontartály algoritmus

& weighted fair queuing algorithm – súlyozott egyenlő esélyű sorbaállítási algoritmus

algorithm A – A algoritmus

algorithm A* – A* algoritmus

algorithm animation – algoritmus animálás

algorithm AO* – AO* algoritmus

algorithm B – B algoritmus

algorithm conventions – algoritmus konvenciók

algorithm design – algoritmustervezés

algorithm of Avizienis – avizienis algoritmusa

algorithm of Euclid – euklideszi algoritmus

algorithm of reduction – redukciós algoritmus

algorithm on array – tömb-algoritmus

algorithm polymorphism – algoritmus többalakúság

algorithm return value – algoritmus visszatérési értéke

algorithm summary – algoritmus áttekintés

algorithm transformation – algoritmusok átalakítása | algoritmusok transzformációja

algorithmic – algoritmikus

algorithmic chart – folyamatábra

algorithmic complexity – algoritmikus bonyolultság

algorithmic cost estimate – algoritmikus költségbecslés

algorithmic cost modeling – algoritmikus költségmodellezés

algorithmic factorization – algoritmikus faktorizáció

algorithmic root-finding – algoritmikus gyökkeresés

algorithmic solution – algoritmikus megoldás

Algorithmic State Machine (ASM) – algoritmikus állapotgép

algorithmic state machine implementation – algoritmikus állapotgép megvalósítása

alias – álnév | alternatív név | áljel

& interprocedural alias analysis – folyamatok közötti álnévelemzés

alias analysis – álnévelemzés

alias gatherer – álnévgyűjtő

alias propagator – álnév-továbbterjesztő

aliasing – átnevezés | álnévvel történő ellátás

ALICE – ALICE [beszélgető programrendszer]

align – igazít

aligned – igazított

aligned instruction issue – illesztett utasítás kibocsátás

alignment – igazítás | illesztés

alignment method – illesztési módszer

alignment of text – szövegelhelyezés | szövegigazítás

ALisp – aLisp [Lisp nyelv kiterjesztése]

all du paths strategy – összes du útvonal alapú stratégia

all path testing – összes útvonal alapú tesztelés

allele – allél [gén alternatív formája az adott lokuszon]

alliance (in multiplayer games) – szövetség (többszemélyes játékban)

allocated requirement – hozzárendelt követelmény

allocation – elhelyezés | műveletek hozzárendelése konkrét egységekhez | erőforrások kiosztása

& contiguous allocation – folytonos területkiosztás | összefüggő területkiosztás

& dynamic allocation – dinamikus kiosztás | dinamikus elhelyezés

& indexed allocation – indexelt elhelyezés

& linked allocation – láncolt elhelyezés

& memory allocation – memóriakiosztás | tárkiosztás

& noncontiguous allocation – nem-folytonos terület-kiosztás

& performance allocation – teljesítmény-kiosztás

& register allocation – helyfoglalás a regiszterekben

& resource allocation – erőforrások kiosztása

& static allocation – statikus kiosztás | statikus elhelyezés

allocation of address space – címtér elhelyezése | címtér allokációja

allocation of objects – objektumok kiosztása / hozzárendelése

allocation unit – helyfoglalási egység

allocator – allokátor | elhelyező | memóriahely-foglaló

& user-defined allocator – felhasználói helyfoglaló

all-or-nothing – minden vagy semmi | mindent vagy semmit

all-or-nothing-disclosure – teljes vagy semmi felfedés | teljes vagy semmi feltárás

allow – engedélyez | megenged

allowed – megengedett

allowed calculus query – megengedett kalkulus lekérdezés

all-pairs shortest paths – legrövidebb utak minden csúcspárra

all-pass filter – mindent áteresztő szűrő

almost – majdnem

almost bounded function – majdnem korlátos függvény

almost everywhere – majdnem mindenütt

almost-linear recurrence – majdnem-lineáris rekurzív sorozat

ALOHA network – ALOHA hálózat

alpha (α) – alfa (α)

alpha blending – alfa keverés

alpha channel – alfa-csatorna [RGB színrendszer komponense]

alpha cut-off – alfa-vágás

alpha test – alfa-teszt

alpha testing – alfa-tesztelés

alphabet – ábécé

& code alphabet – kódábécé

& instruction alphabet – utasításábécé

alpha-beta algorithm – alfa-béta algoritmus

alpha-beta pruning – alfa-béta levágás

alphabetic – betűrendes | alfabetikus

alphabetic data – alfanumerikus adatok

alphabetic distance – alfabetikus távolság

alphabetic ordering – alfabetikus rendezés | ábécé-alapú rendezés | lexikografikus rendezés

alphabetical – ábécé- | alfabetikus

alphabetical order – ábécésorrend

alphabetical organization – betűrend szerinti szervezés

alpha-conversion – α-átalakítás | alfa-konverzió

alphametics – alfametika

alphanumeric – alfanumerikus

alphanumeric character – alfanumerikus karakter

alphanumeric code – alfanumerikus kód

alphanumeric technique – alfanumerikus módszer

ALT Key – ALT billentyű

AltaVista – Alta-Vista [kereső-szolgáltatás a Weben]

alternate – váltakozó

Alternate Mark Inversion (AMI) – váltakozó 1 invertálás [vonali kódolás]

alternating combinatorial number system – alternáló kombinatorikus számrendszer

alternating current – váltakozó áram

alternating fixedpoint – váltakozó fixpont

alternating fixpoint – váltakozó fixpont

alternating forest – alternáló erdő

alternating group – alternáló csoport

alternating path – alternáló út

alternating runs – alternáló futamok

alternative – alternatíva | vagylagos | választható

alternative design – tervezési alternatíva

alternative hypothesis – alternatív hipotézis | vagylagos feltételezés

alternative practice – alternatív gyakorlat

alternative error handling – hibakezelési alternatíva

alternative implementation – megvalósítási alternatíva

alternative interface – alternatív felület

alternative to macro – makróhelyettesítő alternatíva

altitude – magasság

ALU (Arithmetic Logic Unit) – ALU (aritmetikai és logikai egység)

ALV architecture (Abstraction-Link-View architecture) – AVL (absztrakció-kapcsolat-nézet architektúra)

AM (Automated Mathematician) – AM [matematikai fogalmakat előállító program]

amber – borostyán | borostyán-szín

ambience – környezet

ambient – környezeti

ambient intelligence – ambiens intelligencia

ambient light – szórt megvilágítás | környezeti fény | ambiens fény

ambient light source – ambiens fényforrás

ambient media – környezeti információt megjelenítő eszközök

ambient system – ambiens rendszer

ambiguity – többértelműség | kétértelműség | egyértelműség hiánya

& lexical ambiguity – lexikális többértelmű

& semantic ambiguity – szemantikai többértelműség

& structural ambiguity – strukturális többértelműség

& syntactic ambiguity – szintaktikai többértelműség

ambiguity resolution – többértelműség feloldása

ambiguous – nem egyértelmű | félreérthető

ambiguous expression – közömbös kifejezés | nem teljesen specifikált kifejezés

ambiguous grammar – nem egyértelmű nyelvtan

ambiguous keyword – félreérthető kulcsszó

ambiguous state diagram – nem teljesen specifikált állapotgráf

ambiguous type conversion – többértelmű típuskonverzió

ambo – kettes találat a genovai lottóban

American Criminal Justice – amerikai büntetőjog

American Library association rules – amerikai Könyvtári Szövetség szabályai

American National Standards Institute (ANSI) – amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatal

AMI (Alternate Mark Inversion) – váltakozó 1 invertálás [vonali kódolás]

amino acid – aminosav

AMM (American Mathematical Monthly) – AMM (American Mathematical Monthly – [folyóirat])

among all positive integers – véletlen egészek az összes pozitív egész közül

amortized analysis – amortizált elemzés

amortized cost – amortizált költség

amortized running time – amortizált futási idő

amount – mennyiség

Ampere (a) – amper (a) [villamos áramerősség mértékegysége]

ampersand (& ) – ÉS-jel

amplification of guesses – sejtések megerősítése

amplifier – erősítő | nagyító

amplifier classes – erősítő osztályok | erősítő fajták

amplify – erősít | felerősít

amplitude – amplitúdó

amplitude modulation – amplitúdó moduláció

amplitude quantization – amplitúdókvantálás

Amplitude Shift Keying (ASK) – amplitúdó-billentyűzés

anagram – anagramma

analysability – elemezhetőség

analog – analóg

analog computer – analóg számítógép

analog electronics – analóg elektronika

analog model – analog modell

Analog Red-Green-Blue (Analog RGB) – analóg vörös-zöld-kék (analóg RGB)

analog to digital conversion – analóg-digitális átalakítás | A / D-átalakítás

analog to digital converter – analóg-digitális átalakító | A / D-átalakító

analog video – analóg videó

analogical (analog and logical) – analogikai (analóg és logikai)

analogical computer – analogikai számítógép

analogical reasoning – analogikai következtetés

analogical representation – analogikai reprezentáció

analog-to-digital conversion – analóg-digitális átalakítás

analog-to-digital converter – analóg-digitális átalakító

analogue – analóg

analogue map – analóg térkép

analogue signal – analóg jel

analogue signal recovery – analóg jel visszaállítás

analogy – hasonlóság | analógia

analyser – elemző

analysis – elemzés

& alias analysis – álnévelemzés

& control flow analysis – vezérlésáram elemzés

& cost analysis – költségelemzés

& data flow analysis – adatáram elemzés

& dependence analysis – függőségelemezés

& error analysis – hibaelemzés

& interprocedural alias analysis – eljárások közötti álnévelemzés

& interprocedural analysis – eljárások közötti elemzés

& lexical analysis – lexikális elemzés

& live variable analysis – élő változók elemzése / analízise

& performance analysis – teljesítményelemzés

& requirements analysis – követelményfeltárás | követelményelemzés

& semantic analysis – szemantikai elemzés

& syntactic analysis – szintaktikai elemzés

& system analysis – rendszerelemzés

analysis method – elemzési módszer

analysis of algorithms – algoritmusok elemzése

& history of analysis of algorithms – algoritmusok elemzésének története

Analysis Of Variance (ANOVA) – szórás elemzése | variancia elemzése | variancia analízis

analysis pattern – elemzési minta

analysis procedure – elemzői folyamat

analysis stage – elemzési lépés

analysis task – elemző feladat

analytic – analitikus | elemző

analytic continuation – analitikus folytatás

analytic evaluation – analitikus értékelés

analytic function – analitikus függvény

Analytic Hierarchy Process (AHP) – analitikus hierarchikus eljárás

analytic memo – analitikus feljegyzés

Analytic Network Process (ANP) – analitikus hálózati eljárás

analytic problem – analitikus probléma

analytic space – analitikus tér

analytical – analitikus | elemző

Analytical Engine (Babbage) – Babbage analitikus gépe

analytical modeling – analitikus modellezés

analytically – analitikusan | analitikailag

analyzing stage – elemzési fázis

anaphoric reference – anafora [nyelvészetben hivatkozás egy korábban előfordult elemre]

ancestor – ős | előd

ancestor of a clause – klóz szülője

ancestor of a node – gráfcsúcs szülője

ancestor type – őstípus | elődtípus

ancestor-stability – előd-stabilitás

ancestor-stable – előd-stabil

anchor – horgony | szerkesztőpont | horgonypont

anchor point – horgonypont | horgony | csomópont

AND – ÉS [logikai művelet]

AND function – ÉS-függvény

AND gate – ÉS kapu

AND operation – ÉS művelet [logikai művelet]

AND symbol – ÉS művelet rajzjele [logikai művelet]

AND-elimination – ÉS-kiküszöbölés

AND-OR circuit – ÉS-VAGY hálózat

AND-OR graph – ÉS-VAGY gráf

AND-OR tree – ÉS-VAGY fa

AND-parallelism – ÉS-párhuzamosság

anecdotal report – anekdotázó jelentés

anechoic – visszhangmentes

angle – szög

angle bracket (<>) – csúcsos zárójel (<>)

angstrom (Å) – angström (Å)

angular – szög-

angular acceleration – szöggyorsulás

angular coordinate – szögkoordináta

angular domain – szögtartomány

angular momentum – impulzusmomentum | perdület

angular offset – dőlésszög

angular point – szögpont | csúcs

angular velocity – szögsebesség

animated GIF – animált GIF

animatic – mozgó vázlatrajz

animation – animáció | animálás | állóképek sorozatával keltett mozgásillúzió

& algorithm animation – algoritmusok animálása

& camera animation – kamera animáció

& face animation – arcanimáció

& keyframe animation – kulcskocka animáció

& motion capture animation – mozgáskövető animáció

& path animation – pálya animáció

& physical animation – fizikai animáció

& real time animation – valós idejű animáció

& script animation – programvezérelt animáció | szkript animáció | forgatókönyv-animáció

& spline animation – spline animáció

animation backfires – animáció visszaüt

animation software – animációs szoftver

anisotropic – anizotropikus | anizotróp | irányfüggetlen

anisotropic diffusion – anizotróp diffúzió

anisotropic filtering – anizotróp szűrés | irányfüggetlen szűrés

annotate – megjegyzésekkel ellát

annotation – magyarázó jegyzet

annual report – éves beszámolójelentés

annulment in branching – érvénytelenítés elágazáskor

anomaly – rendellenesség | anomália

& deletion anomaly – törlési anomália

& phantom anomaly – fantom anomália

& timing anomaly – időzítési rendellenesség | időzítési anomália

& update anomaly – frissítési anomália

anomaly detection – normálistól eltérő működés érzékelése

anonymity – anonimitás | névtelenség | ismeretlenség

anonymity in large societies – névtelenség a nagy társaságokban

anonymizer – azonosíthatóság elfedő

anonymous – anonim | névtelen

anonymous FTP – anonim FTP | nyilvános FTP

anonymous login – jogosultság ellenőrzése nélküli hozzáférés | nyilvános login

anonymous type – névtelen típus

anonymous variable – anonim változó

ANSI (American National Standards Institute) – Amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatal

ANSI C – ANSI C [programnyelv]

ANSI C++ – ANSI C++ [programnyelv]

answer – válasz

answer extraction – válasz kinyerés

answer set – válaszhalmaz

answer set programming – válaszhalmaz programozás

Ant Colony Optimization (OCO) – hangya kolónia optimalizálás

antanairesis method (successive subtraction method) – egymást követő kivonások módszere

antecedent – előzmény | ős | feltételrész

antenna gain – antenna jelerősség

anthropometry – emberméréstan

anthropomorphism – emberarcúság

anti-aliasing – csipkézettség csökkentés | kiegyenesítés | töredezettségmentesítés | finomítás | élsimítás | mintavételezési hibát csökkentő módszer

anti-aliasing filter – mintavételezési hibát csökkentő szűrő

anti-automorphism – anti-automorfizmus

anticipatable value – megjósolható érték | várható érték

anticipation – elébevágás | elővételezés | várakozás | anticipáció

anti-derivative operator – antideriválási operátor

anti-difference operator – antidifferencia-operátor

anti-Gray code – anti-Gray kód

antihomomorphism – antihomomorfizmus

antihyperbolic function – area hiperbolikus függvény

antiisomorphism – antiizomorfizmus

antilog – antilog

antimonotone – anti-monoton

anti-palindromic key – ellentetten tükörszimmetrikus kulcs

antipodal – átellenes

antipodal words – azonos helyen közös betűt nem tartalmazó szavak

antiprism – antiprizma

antisemi-join – anti félig összekapcsolás

anti-stable sorting – antistabil rendezés

antisymmetric – antiszimmetrikus

antisymmetric relation – antiszimmetrikus reláció

antisymmetry – antiszimmetria

antitrigonometric function – arcus függvény

antivalence – antivalencia | kizáró VAGY

antivirus program – vírusölő program

antivirus software – víruskezelő szoftver

anycast – bárkinek-adás

anytime algorithm – akármikor algoritmus | anytime algoritmus

AOI (Area of Interest) – érdeklődési terület

AOIS (Automated Office Information System) – automatizált irodai rendszer

AOL (American Online) – AOL (American OnLine) [internet-szolgáltató]

AOSD (aspect-oriented software development) – aspektusorientált szoftverfejlesztés | aspektuselvű szoftverfejlesztés

apache server – apache web-szerver szoftver

aperiodic – nem periodikus | aperiodikus

aperiodic event – aperiodikus esemény

aperiodic function – aperiodikus függvény

aperture – rekesz

apex cuboid – csúcskocka

API (Application Program Interface) – API (alkalmazási program csatlakozási felülete)

APIs (Application Programming Interfaces) – alkalmazásprogramozói felületek

APL – APL [programnyelv]

APM (Advanced Power Management) – APM (fejlett energiagazdálkodás)

APOQ (American Productivity and Quality Center) – folyamatosztályozási rendszer

APP (Application Portability Profile) – alkalmazás hordozhatósági profil [USa]

apparent – látszólagos

apparent concurrency – látszólagos párhuzamosság | egyprocesszoros párhuzamos végrehajtás

apparent motion – látszólagos mozgás

apparent power – látszólagos teljesítmény

apparently random numbers – látszólag véletlen számok

apparition – megjelenés

& rank of apparition – megjelenés rangja

appearance – megjelenés | külső látvány

append to file – hozzáfűzés állományhoz

appending – hozzáírás

appendix – függelék

append-only log – csak hozzáfűzést engedélyező napló

Apple Macintosh – Apple Macintosh [grafikus felhasználófelülettel rendelkező számítógép]

applet – kisalkalmazás | applet

applet context – kisalkalmazás / applet környezete

applet navigation – navigáció kisalkalmazással / applettel

applet viewer – kisalkalmazás megjelenítő

application – alkalmazás

& batch application – kötegelt alkalmazás

& database application – adatbázis-alkalmazás

& distributed application – osztott alkalmazás

& financial application – pénzügyi alkalmazás

& multithreaded application – többszálas alkalmazás

& λ-application – λ-alkalmazás

application control – alkalmazás szintű kontroll

application family – alkalmazáscsalád

application form – kérvényűrlap

application framework – alkalmazás keretrendszer

application gateway – alkalmazási átjáró

application generator – alkalmazásgenerátor | felhasználói alkalmazást fejlesztő-létrehozó szoftver

application interface – alkalmazás csatlakozási felülete | alkalmazás-interfész

application layer – alkalmazási réteg

application program – felhasználói program

Application Program Interface (API) – alkalmazási program csatlakozási felülete

Application Programming Interfaces (APIs) – alkalmazásprogramozói felületek (APIs)

application service – alkalmazásszolgáltatás

application sharing – alkalmazás megosztása

application software – alkalmazási szoftver

application software package – alkalmazási szoftvercsomag

application suite – szoftver-együttes [például irodai programcsomag]

application system reuse – alkalmazási rendszer újrafelhasználása

application-oriented – alkalmazásorientált

Applications Programmer Interface (API) – alkalmazás programozói felület / csatlakozó / interfész

Application-Specific IC (ASIC) – alkalmazás specifikus integrált áramkör | berendezéselvű áramkör | ASIC

applicative-order evaluation – alkalmazás-sorrendű kiértékelés

appraisal – felmérés | értékelés

appraisal findings – felmérés eredményei

appraisal participants – felmérés résztvevői

appraisal rating – felmérés eredményének értékelése

appraisal reference model – felmérésben alkalmazott referenciamodell

appraisal scope – felmérés célja | felmérés részterülete | célterülete

appraisal team leader – felmérést végző csapat vezetője

approach – megközelítés

appropriate – megfelelő

appropriate installation method – megfelelő telepítési eljárás

approximate agreement – közelítő megegyezés | közelítő egyetértés

approximate – közelítő

approximate associative law – közelítő asszociatív szabály

approximate dependency – közelítő függőség

approximate equality – közelítő egyenlőség

approximate reasoning – közelítő logika

approximate searching – közelítő keresés

approximately – közelítőleg

approximately correct hypothesis – közelítőleg helyes hipotézis

approximately linear density – közelítő lineáris sűrűség

approximation – közelítés | approximáció

approximation algorithm – közelítő algoritmus | approximációs algoritmus

approximation by least squares – közelítés a legkisebb négyzetek módszerével

approximation by rational functions – közelítés racionális függvényekkel

approximation by rational numbers – közelítés racionális számokkal

approximation curve – approximációs görbe

approximation of summation by integrals – összeg közelítése integrálokkal

approximation ratio – közelítési arány

approximation scheme – közelítő séma | approximációs séma

approximation theory – approximációelmélet

apriori algorithm – apriori algoritmus

APS (Advanced Planning System) – APS (fejlett tervezési rendszer)

APSE (ADA Programming Support Environment) – ADA programnyelv-alapú fejlesztői környezet

aqua – tengerkék | Mac OS X látvány stílus típus színes átlátszó gombokkal

Arab – arab

Arab world – arab világ

arabic – arab

arabic mathematics – arab matematika

arabic numeral – arab számjegy

arbiter – bíró | döntőbíró

arbiter logic – döntő / választó / arbiter logika

arbitrage – bíráskodás

arbitrary failure – váratlan hiba | tetszőleges időpillanatban megjelenő hiba

arbitrary precision – tetszőleges pontosság

arbitrary sequence – tetszőleges sorrend | tetszőleges sorozat

arbitrary-shape cluster – tetszőleges alakú csoport / klaszter

arbitrated protocol – döntőbírós protokoll

arbitrated signature scheme – döntőbírós aláírási rendszer

arbitration – döntnöki döntés [konfliktus feloldásnál] | döntőbíráskodás

arbitration rule – döntési szabály

arbitrator – döntőbíró

arc – ív

arc consistency – él-konzisztencia

arc length – ívhossz

arch – boltív | ív

archie – FTP fájlkereső egy fajtája

Archimedes solids – archimédeszi testek

architectural – architekturális

architectural decision – architekturális döntés

architectural design – architekturális tervezés

architectural evolution – architekturális evolúció

architectural model – architekturális modell

architectural pattern – architekturális minta

architectural style – architekturális stílus

architectural transformation – architekturális átalakítás

architecture – felépítés | architektúra

& bus architecture – sín architektúra | busz architektúra

& client-server architecture – ügyfél-kiszolgáló architektúra

& computer network architecture – számítógép-hálózati architektúra

& Differentiated Service architecture (DiffServ) – megkülönböztetett / differenciált szolgáltatási architektúra

& Internet Architecture Board (IAMB) – internet architektúrájával foglalkozó testület (IAMB)

& multi-tiered architecture – többrétegű architektúra

& network architecture – hálózati architektúra

& open architecture – nyílt architektúra

& peer-to-peer architecture – társ-társ felépítés | társ-társ architektúra

& shared-nothing architecture – megosztott-semmi architektúra

& System Network Architecture (SNA) – hálózati rendszer architektúra

& three-tiered architecture – háromrétegű architektúra

& two-tiered architecture – kétszintű architektúra

Architecture Description Language (ADL) – architektúra leíró nyelv (ADL)

architecture diagram – architektúradiagram

architecture of financial services – pénzügyi szolgáltatások architektúrája

architecture-centric – architektúra-központú

archive – archív mentés

archive site – fájlgyűjtemény-kiszolgáló

archiver – tömörítőprogram | archiválóprogram

archiving – archiválás

area – körzet | kiterjedtség | tartomány | terület

area filling – területkitöltés

area for improvement – fejlesztendő terület

area light source – kiterjedt fényforrás

area measurement – területmérés

argument – argumentum | paraméter | érv | indoklás

& default argument – alapértelmezett paraméter

& explicit function argument – explicit függvényparaméter

& explicit template argument – explicit sablonparaméter

& reference type argument – hivatkozás típusú paraméter

& undeclared argument – nem deklarált paraméter

argument array – paraméterek tömbje

argument command line – parancssor paraméterei

argument dependent lookup – névkikeresés

argument evaluation – argumentum kiszámítása

argument of a function – függvény argumentuma | függvény független változója

argument of safety – biztonságossági indoklás

argument passing – paraméterátadás

argument swapping – paraméterek felcserélése

argument template – sablonparaméter

argument type – paramétertípus

argument type check – paraméter típusellenőrzés

argument type conversion – paraméter típusátalakítás

argument value – paraméterérték

arithmetic – aritmetika | számtani | aritmetikai

& fixed point arithmetic – fixpontos aritmetika

& floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika

& mixed mode arithmetic – vegyes módú aritmetika

& polynomial arithmetic – polinomok aritmetikája

& scaled decimal arithmetic – skálázott decimális aritmetika

Ariadne algorithm – ariadne-agoritmus [visszalépés]

Arithmetic and Logic Unit (ALU) – aritmetikai és logikai egység (ALU)

arithmetic atom – aritmetikai atom

arithmetic chains – aritmetikai láncok

arithmetic circuit – aritmetikai áramkör

arithmetic coding – aritmetikai kódolás

arithmetic conversion – aritmetikai átalakítás

arithmetic exceptions – aritmetikai kivételek

arithmetic expressions – aritmetikai kifejezések

arithmetic function object – aritmetikai függvényobjektum

arithmetic genus – aritmetikai génusz

arithmetic hexagon – aritmetikai hatszög

arithmetic instruction – aritmetikai utasítás

arithmetic mean – aritmetikai közép | számtani közép

arithmetic of addition – összeadás aritmetikája

arithmetic of division – osztás aritmetikája

arithmetic of multiplication – szorzás aritmetikája

arithmetic of subtraction – kivonás aritmetikája

arithmetic operation – aritmetikai művelet

arithmetic operator – aritmetikai operátor

arithmetic operators of MMIX – MMIX aritmetikai operátorai

arithmetic overflow – aritmetikai túlcsordulás

arithmetic overflow in B-trees – aritmetikai túlcsordulás B-fákban

arithmetic pentagon – aritmetikai ötszög

arithmetic progression – számtani sorozat

& sum of arithmetic progression – számtani sorozat összege

arithmetic sequence – számtani sorozat

arithmetic series – számtani sor | aritmetikai sorozat

arithmetic shift – aritmetikai léptetés

arithmetic square – aritmetikai négyzet

arithmetic status register – aritmetikai állapot regiszter

arithmetic triangle – aritmetikai háromszög

arithmetic type – aritmetikai típus

arithmetic with infinity – aritmetikai műveletek a végtelennel

arithmetic-geometric mean – számtani-mértani közép

arity – aritás

ARJ (Archive Robert Juna) – arj [tömörített állományformátum]

arm – kar

arm of an angle – szög szára

Armstrong-relation – armstrong-reláció

Armstrong’s axioms – armstrong-axiómák

ARP (Address Resolution Protocol) – ARP (címfeloldó protokoll)

ARPA (Advanced Research Project Agency) – ARPA (Fejlett Kutatásokat Kezelő Ügynökség)

ARQ (Automatic Repeat Request) – ARQ (automatikus ismétléskérés)

arrangement – elrendezés

array – tömb

& deallocate array – tömb felszabadítása | tömb felszámolása

& extensible array – bővíthető tömb

& invalid array index – érvénytelen tömbindex

& linear array – lineáris tömb

& linked array – láncolt tömb

& multidimensional array – többdimenziós tömb

& one-dimensional array – egydimenziós tömb

& tetrahedral array – tetraéderes tömb

& two-dimensional array (matrix) – kétdimenziós tömb (mátrix)

array aggregate – tömbaggregátum

array allocation – tömb lefoglalás

array argument – tömbparaméter

array as container – tömb mint tároló

array assignment – tömbértékadás

array constructor – tömbkonstruktor

array element – tömbelem

array initializer – tömbkezdőérték-adó

array layout – tömbábrázolás

array of arrays – tömbök tömbje

array of objects – objektumok tömbje

array pointer – tömbmutató

array processing language – tömbfeldolgozó nyelv

array represented as a tree – faként ábrázolt tömb

array storage – tömbtárolás

array type – tömbtípus

arrival time – beérkezési idő

articulation – artikuláció | összeillesztés | illeszkedés

articulation point – artikulációs pont | összeillesztési pont | illeszkedési pont | elvágó pont

articulation set – összekötő halmaz

articulatory directness – kifejezés közvetlensége

artifact – hamis jelenség a képen | torzulása képen

artifact analysis – mesterséges eszközök / jelenségek elemzése

artificial – mesterséges

artificial environment – mesterséges környezet

Artificial Intelligence (AI) – mesterséges intelligencia (MI) | mesterséges értelem

artificial intelligence application – mesterséges intelligencia alkalmazása

artificial intelligence programming language – programozási nyelv a mesterséges intelligenciához

artificial key – mesterséges kulcs

artificial life – mesterséges élet

artificial light – mesterséges fény

artwork – grafika | illusztrációs anyag | műalkotás

AS (Authentication Server) – AS (hitelesítő szolgáltató | hitelesítő szerver)

AS (Autonomous System) – AS (autonóm rendszer)

As Low As Reasonably Practical (ALARP) – olyan alacsony, hogy gyakorlatilag elfogadható

as needed – szükség szerint

ASCAP (American Society of Composers, Authors, and Publishers) – ASCAP (Komponisták, szerzők és kiadók amerikai szövetsége)

ascending – emelkedő | növekvő | felszálló

ascent – felszállás | felemelkedés

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) – ASCII (Információcsere szabványos amerikai kódja)

ASCII code set – ASCII kódszó-készlet

ASE (Alternating Semantic Evaluator) – alternáló szemantikus kiértékelő

ASF (Advanced Streaming Format) – ASF (továbbfejlesztett folyam formátum)

ASIC (Application-Specific IC) – alkalmazás specifikus integrált áramkör (ASIC) | berendezéselvű áramkör (ASIC)

Asimov’s three laws of robotics – robotika három törvénye asimovtól

ASIO (Audio Stream Input/Output) – ASIO (audiofolyam bemenet / kimenet

ASK (Amplitude Shift Keying) – ASK (amplitúdó-billentyűzés)

ASM (Algorithmic State Machine) – algoritmus állapotgép

ASN.1 (Abstract Syntax Notation 1) – ASN.1 (absztrakt szintaxis jelölés)

aspect – kép | megjelenés

aspect ratio – oldalarány | képméretarány

Aspect-Oriented Software Development (AOSD) – aspektusorientált / aspektuselvű szoftverfejlesztés

assemble editing – összegyűjtő szerkesztési mód

assembler – assembler

& macro assembler – makróassembler

& pseudoassembler – pszeudoassembler | látszólagos assembler

assembly code – assembly kód

assembly language – assembly nyelv [programnyelv]

assembly program – assembly program

assembly programming language – assembly programozási nyelv

assembly-level – assembly-szintű

assembly-line scheduling – szerelőszalag ütemezése

assertion – állítás | logikai kijelentés

& invariant assertion – invariáns állítás

assertion checking – állítás ellenőrzése

assessment – felmérés | értékelés | becslés

assessment problem – becslési probléma

asset – multimédia forrásfájl | vagyon | eszköz

assign – értéket ad | hozzárendel

assignable cause of process variation – egy folyamat szórásának / eltérésének meghatározható oka

assigned numbers – kiosztott számok

assignment – értékadás | hozzárendelés

& conditional assignment – feltételes értékadás

& dynamic assignment – dinamikus címkiosztás

& general assignment – általános értékadás

& logical time assignment – logikai idejű hozzárendelés

& simple assignment – egyszerű értékadás

& simultaneous assignment – szimultán értékadás

& user rights assignment – felhasználói jogok kiosztása

assignment copy – másoló értékadás

assignment edge – hozzárendelés él

assignment operator – értékadó operátor

assignment problem – hozzárendelési feladat

& linear assignment problem – lineáris hozzárendelési feladat

& quadratic assignment problem – kvadratikus hozzárendelési feladat

assignment statement – értékadó utasítás

assignment to self – értékadás saját magával

assistant – segéd

assistive – segítő

assistive technology – segítő technológia

associated elements – asszociált elemek | asszociáltak

association – asszociáció | társítás | társaság

& derived association – származtatott asszociáció

& qualified association – minősített asszociáció

& whole-part association – egész-rész asszociáció

association analysis – társításelemzés

association class – asszociációs osztály

association end – asszociációs végpont

association role – asszociációs szerep | asszociációs szerepkör

association rule – asszociációs szabály | társítási szabály

& distance-based association rule – távolság alapú asszociációs szabály

& hierarchical association rule – hierarchikus asszociációs szabály

& hybrid-dimension association rule – hibrid-dimenziós asszociációs szabály

& multidimensional association rule – többdimenziós asszociációs szabály

& multilevel association rule – többszintű asszociációs szabály

& quantitative association rule – mennyiségi asszociációs szabály

& spatial association rule – térbeli asszociációs szabály

& strong association rule – erős asszociációs szabály

& valid association rule – érvényes asszociációs szabály

association rule mining – asszociációs szabály bányászat

associative – asszociatív

associative access mechanism – asszociatív hozzáférési mechanizmus

associative activation error – asszociatív aktivációs hiba [például freudi elszólás]

associative addition – asszociatív összeadás

associative algebra – asszociatív algebra

associative architecture – asszociatív architektúra

associative array – asszociatív tömb

associative classification – asszociációs osztályozás

associative container – asszociatív tároló

associative law – asszociativitás törvénye

& approximate associative law – közelítő asszociativitás törvénye

associative link – asszociatív kapcsolat

associative memory – asszociatív memória [tartalom szerinti elérést biztosító memória]

associative network – asszociatív hálózat

associative operation – asszociatív művelet

associative processing – asszociatív feldolgozás

associative processor – asszociatív láncprocesszor | asszociatív processzor

associative register – asszociatív regiszter

Associative String processor (ASP) – asszociatív sztringprocesszor

associativity – asszociativitás

associativity of operator – operátor asszociativitás

associativity rule – asszociativitás szabálya

assumption – feltevés | feltételezés | előfeltétel

assumption-based system – feltételezés-alapú rendszer

Assumption-based Truth Maintenance System (ATMS) – feltételezés-alapú érvényesség-karbantartórendszer

assurance – értékelés | bizonyíték | garancia

assured forwarding – biztosított továbbítás

ASTYLE="(Abstract Syntax Tree) – absztrakt szintaxisfa

asymmetric – aszimmetrikus

asymmetric addressing – aszimmetrikus címzés

asymmetric algorithm – aszimmetrikus algoritmus

asymmetric channel – aszimmetrikus csatorna

asymmetric codec – aszimmetrikus kodek

asymmetric communication – aszimmetrikus kommunikáció

asymmetric compression – aszimmetrikus tömörítés

asymmetric cryptosystem – aszimmetrikus titkosító rendszer

Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) – aszimmetrikus digitális előfizetői szakasz

asymmetric DSL – ADSL | szélessávú elérés

asymmetric encryption – aszimmetrikus titkosítás

asymmetric multiprocessing – aszimmetrikus többprocesszoros feldolgozás

asymmetric output drive – aszimmetrikus kimeneti meghajtás

asymmetrical compression – aszimmetrikus tömörítés

asymptotic analysis – aszimptotikus elemzés

asymptotic efficiency – aszimptotikus hatékonyság

asymptotic lower bound – aszimptotikus alsó korlát

asymptotic methods – aszimptotikus módszerek

& limits of applicability of asymptotic methods – aszimptotikus módszerek alkalmazásának korlátai

asymptotic notation – aszimptotikus jelölés

asymptotic upper bound – aszimptotikus felső korlát

asymptotic values – aszimptotikus értékek

asymptotically larger – aszimptotikusan nagyobb

asymptotically nonnegative – aszimptotikusan nemnegatív

asymptotically positive – aszimptotikusan pozitív

asymptotically smaller – aszimptotikusan kisebb

asymptotically tight bound – aszimptotikusan éles korlát

asynchronous – aszinkron

asynchronous algorithm – aszinkron algoritmus

asynchronous call back – aszinkron visszahívás

asynchronous communication – aszinkron kommunikáció

asynchronous communication in SIMD architecture – aszinkron kommunikáció SIMD architektúrában

asynchronous control – aszinkron szabályozás

asynchronous design – aszinkron tervezés

asynchronous device – aszinkron készülék | aszinkron eszköz

asynchronous event – aszinkron esemény

asynchronous groupware – aszinkron csoportmunkát támogató szoftver

asynchronous I/O – aszinkron be-kivitel | aszinkron B / K

asynchronous input – aszinkron bemenet

asynchronous message passing – aszinkron üzenettovábbítás

asynchronous model – aszinkron modell

Asynchronous Procedure Call (APC) – aszinkron eljáráshívás

asynchronous process – aszinkron folyamat

asynchronous replication – aszinkron többszörözés

asynchronous scheme – aszinkron séma

asynchronous scheme in parallel execution – aszinkron séma a párhuzamos végrehajtásban

asynchronous sequential circuit – aszinkron sorrendi hálózat

asynchronous signal – aszinkron jel

asynchronous SRAM – aszinkron SRaM

asynchronous static RAM – aszinkron statikus RaM

asynchronous storage – aszinkron tároló | aszinkron tárolás

Asynchronous Transfer Mode (ATM) – aszinkron átviteli mód (aTM)

asynchronous transmission – aszinkron átvitel

at (@) – és | kukac

at infinity – végtelenben

at sign (@) – kukac | és szimbólum [kereskedelemben]

ATA (Advanced Technology Attachment) – Atanasoff Berry számítógép

ABC (Atanasoff Berry Computer) – Atanasoff Berry számítógép

atemporal – időtlen (predikátum)

ATG (Attribute Translational Grammar) – attribútum fordítási nyelvtan

& complete ATG – teljes ATG

& L-ATG – L-ATG

& ordered ATG – rendezett ATG

& partitioned ATG – partícionált ATG

& S-ATG – S-ATG

& well-defined ATG – jól definiált ATG

ATIS (Atherton/DEC Tool Integration Standard) – integrációs szabvány

ATM (Asynchronous Transfer Mode) – ATM (aszinkron átviteli mód)

ATM (Automatic Taylor Machine) – bankterminál | pénzkiadó automata

atmospheric model – atmoszféra modell

ATMS (Assumption-based Truth Maintenance System) – ATMS (feltételezés-alapú érvényesség-karbantartó rendszer)

atom – atom

atom free – atommentes

atomic – atomos | atomi

atomic action – atomi művelet | oszthatatlan művelet

atomic event – elemi esemény

atomic instruction – atomi utasítás

atomic memory access – atomi / elemi memória hozzáférés

atomic multicast – elemi többes-küldés

atomic object – atomi objektum

atomic property – elemi tulajdonság | elemi sajátosság

atomic region – atomi terület

atomic sentence – atomi mondat

atomic swap – atomi felcserélés | elemi felcserélés

atomic transaction – atomos tranzakció | atomi tranzakció

atomic type – atomi típus

atomicity – elemiség | nem bonthatóság | atomitás

& coarse-gain atomicity – durva atomitás

& fine-grain atomicity – finom atomitás

atomicity condition – atomisági feltétel

atomicity property – atomisági tulajdonság

Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (ACID properties) – atomiság, ellentmondásmentesség, izoláltság, tartósság (ACID tulajdonságok)

atomistic – atomi

atomistic continuous Boole algebra – atomi folytonos Boole-algebra

ATR (Acceptance Test Review) – elfogadási teszt

attach – összekapcsol | hozzákapcsol

attachment – csatolás | melléklet | levélmelléklet

attack – támadás

& coordinated attack – összehangolt támadás

attack complexity – támadási bonyolultság

attack detection – betörés észlelése

attacker – támadó

attainability – elérhetőség

attainability matrix – elérhetőségi mátrix

attention panel – figyelemfelhívó szöveges ablak [NEXT operációs rendszerben]

attention to detail – figyelem a részletekre [tervezési filozófia]

attenuate – csillapít | gyengít

attenuation – csillapítás

attitude – B1864magatartás

attitude measure – magatartás mérték | magatartási előírás

attracting attention – figyelemfelkeltés

attract-mode opening – figyelemfelkeltő megnyitás

attribute – attribútum

& inherited attribute – örökölt attribútum

& synthesized attribute – szintetizált attribútum

attribute certificate – tulajdonság-bizonyítvány

Attribute Certification Authority (ACA) – tulajdonsághitelesítő hatóság

attribute data – attribútum adat | attribútum adatok

attribute dependency – attribútum függőség

attribute generalization – attribútum általánosítása

attribute generalization control – attribútum-általánosítási vezérlés

attribute generalization threshold control – attribútum-általánosításos küszöbvezérlés

attribute grammar – attribútum nyelvtan

attribute relevance analysis – attribútum-relevancia elemzés / analízis

attribute removal – attribútum elhagyása

attribute storage – attribútum tároló

attribute translational grammar – attribútum fordítási nyelvtan

attribute variable – attribútum változó

attribute-oriented induction – attribútumelvű indukció | attribútumorientált indukció

atypical – atipikus

atypical image – atipikus kép

auction – árverés

& Dutch auction – csökkenő értékű árverés

& English auction – nyílt ajánlatú árverés

& sealed bid auction – zárt ajánlatú árverés

& Vickrey auction – Vickrey-árverés | zárt ajánlatú második áras árverés

auction builder – aukció-építő [szoftver]

audio – hang | hang-

audio cable – audiokábel

audio data mining – hallásra támaszkodó adatbányászat

audio dub – utóhangosítás

audio frequency – hangfrekvencia

audio track – audiosáv | hangsáv

audiographic teleconferencing – audiografikus telekonferencia

audiotex – audiotex

audiovisual – látható és hallható | audiovizuális

audit – felmérés | audit

audit control software – naplózó szoftver [ellenőrzési céllal]

audit log – igazoló napló

audit plan – vizsgálati terv

audit program – vizsgálati program

audit trail – eseménynapló | számviteli események sorozatát rögzítő állomány | tevékenység napló | nyomkövetési napló

auditing – felülvizsgálat

auditory channel – hallási csatorna

auditory disabilities – hallás-károsultak

auditory feedback – hang visszajelzés

auditory I/O – hang ki- és bemenet

auditory menu – hangos menü | szóban elhangzó menü

augmentation – növelés | növekedés

augmentative and alternative communication – kisegítő és alternatív kommunikáció

augmented – növelt

augmented code – megnövelt kód

Augmented Finite State Machine (AFSM) – kiterjesztett véges állapotú automata

augmented grammar – kiegészített grammatika

augmented reality – kiterjesztett valóság | augmentált valóság | megnövelt realitás | bővített realitás

augmenting – növelés | növekedés

AUI (Adaptable User Interface) – aUI (alkalmazkodó felhasználói felület)

AUP (Acceptable Use Policy) – aUP (felhasználói szabályzat)

authenticate – hitelesít

authenticated – hiteles | hitelesített

authenticated key establishment – hitelesített kulcslétesítés

authenticated key exchange protocol – hitelesített kulcscsere-protokoll

authenticating agent – hitelesítő ágens

authentication – hitelesítés | azonosítás | belépési jog vizsgálata [rendszerbe, hálózatba] | tranzakció jogosultságának ellenőrzése

authentication code – hitelesítő kód

authentication header – hitelesítési fejléc

authentication path – hitelesítési út | hitelesítő útvonal

authentication protocol – hitelesítő protokoll

Authentication Server (AS) – hitelesítő szolgáltató | hitelesítő szerver

authentication service – hitelesítő szolgáltatás

authentication step – hitelesítő lépés

authentication token – hitelesítő igazolás | hitelesítő token

authentication tree – hitelesítő fa | autentikációs fa

authenticator – hitelesítő | tanúsító

author – szerző

authoring software – szerzői szoftver

authoring tool – szerzői eszköz

authoritative record – hiteles bejegyzés

authority – hatóság | meghatalmazás | felhatalmazás | megbízás

authorization – meghatalmazás | feljogosítás | engedélyezés | jogosultság-ellenőrzés

authorization for access – hozzáférési engedély

auto installing plug-in – automatikusan telepíthető plug-in | automatikusan telepíthető beépülő modul

auto key – önkulcs | önkulcsos

auto-completion – automatikus befejezés

autocorrelation – autokorreláció

autocorrelation function – autokorrelációs függvény

autodecrement/autoincrement address mode – öncsökkentő-B1944önnövelő címzési mód

auto-key cipher – önkulcsolásos rejtjel

auto-exit – automatikus kilépés

autofit – automatikus méretezés [tartalomhoz]

autojustified – automatikusan igazított

automata theory – automataelmélet

automated load sharing – automatikus terhelésmegosztás

Automated Mapping/Facility Management system (AM/FM system) – közműinformáció rendszer

automated reasoning – automatikus következtetés

automated reverse architectural design – automatizált architektúra visszatervezés

Automated Security Incident Measurement (ASIM) – automatikus incidensgyűjtés

automatic – automatikus

automatic adaptive equalizer – automatikus adaptív kiegyenlítő

automatic conversion – automatikus átalakítás

automatic correction – automatikus helyreigazítás

automatic dereferencing – automatikus hivatkozás feloldás

automatic evaluation – automatikus értékelés

automatic exposure – automatikus expozíció

automatic frequency control – automatikus frekvenciaszabályozás

automatic gain control – automatikus jelerősség szabályzás

automatic garbage collection – automatikus szemétgyűjtés

automatic memory – automatikus memória

automatic memory management – automatikus memóriagazdálkodás

automatic object – automatikus objektum

automatic pilot – automata polóta

automatic processing – automatikus feldolgozás

automatic programming – automatikus programozás

Automatic Repeat Request (ARQ) – automatikus ismétléskérés

automatic scrolling – automatikus görgetés

automatic sensing – automatikus érzékelés

Automatic Taylor Machine (ATM) – bankterminál | pénzkiadó automata

automatic tester – automatikus tesztelő

automatic theorem prover – automatikus tételbizonyító rendszer

automatic theorem proving – automatikus tételbizonyítás

automatic transaction – automatikus ügylet | automatikus tranzakció

automaticity – automatikusság

automation – automatizálás

automaton (automata) – automata (automaták)

& cellular automaton – sejtautomata

& closed automaton – zárt automata

& deterministic automaton – determinisztikus automata

& finite automaton – véges automata

& general timed automaton – általános időzítésű automata

& process automaton – folyamatautomata

& user automaton – felhasználói automata

automaton state – automata állapota

automaton transformation – automata átalakítása | automata transzformációja

automorphic – automorf

automorphic numbers – automorf számok

automorphism – automorfizmus

& dual automorphism – duális automorfizmus

& inner automorphism – belső automorfizmus

automorphism group – automorfizmus-csoport

automount – fájlrendszer automatikus csatlakoztatása

auto-mounting – automatikus felszerelés

autonomous – önálló | független | autonóm

autonomous agent – önálló ügynök / automata | független ügynök / automata | autonóm ügynök / automata

Autonomous Cellular Neural Network (ACNN) – önálló / független / autonóm CNN

autonomous load and store unit – autonóm betöltő és tároló egység

autonomous load/store unit – automatikus betöltő / tároló egység

Autonomous System (AS) – autonóm rendszer

Autonomous Underwater Vehicle (AUV) – autonóm víz alatti jármű

autonomy – autonómia

autoplay – automatikus lejátszás

auto-router – automatikus útvonalválasztó | automatikus huzalozó

autosave – automatikus mentés

auxiliary class – kiegészítő osztály | kiszolgáló osztály

auxiliary hash function – külső hasító függvény

auxiliary linear program – külső lineáris program

auxiliary memory – külső tár

auxiliary variable – segédváltozó

availability – elérhetőség | rendelkezésre állás

available expression – rendelkezésre álló kifejezés

available parallelism – rendelkezésre álló párhuzamosság

available register – rendelkezésre álló regiszter

avalanche – lavina

avalanche effect – lavinaeffektus | lavinahatás

avatar – felhasználót reprezentáló ikon

average – átlag | átlagos

average cost – átlagos költség

average degree – átlagos fokszám

average distance – átlagos távolság

average distance bound – átlagos távolság korlátja

average length – átlagos hossz | átlagos hosszúság

average module length – átlagos modulhossz

average-case analysis – átlagos eset elemzése

average-case running time – futási idő átlagos esetben | átlagos futási idő

averaging algorithm – átlagoló algoritmus

AVI (Audio-Video Interleaved) – aVI (összefésült audió / videó) [állományformátum]

AVL tree – AVL-fa

avoidance of deadlock – holtpont elkerülése

avoiding code duplication – kódduplázás megelőzése

avoiding of errors – hibák elkerülése

awareness – tudatosság

AWE (Advanced Waveffect) – AWE (továbbfejlesztett hullámforma effektus)

awk – awk [programnyelv]

AWT (Abstract Window Toolkit) – absztrakt ablakozó eszközkészlet

axes – tengelyek

axiom – axióma

axiom of choice – kiválasztási axióma

axiom of substitution – helyettesítési axióma

axiomatic semantics – axiomatikus szemantika

axiomatic specification – axiomatikus leírás | axiomatikus specifikáció

axiomatizable – axiomatizálható

axiomatization – axiomatizálás

axiomatize – axiomatizál

axioms for floating point arithmetic – axiómák a lebegőpontos aritmetikához

axioms of probability – valószínűségszámítás axiómái

axis – tengely

Axis Aligned Bounding Box (AABB) – koordinátatengelyekkel párhuzamos élű befoglaló doboz

axon – axon

axonometric – axonometrikus

axonometric view – axonometrikus nézet

AZERTY keyboard – AZERTY billentyűzet

azimuthal angle – azimut | irányszög | oldalszög | azimut-szög

 1. Az angolszбsz alapъ, informatikбhoz kapcsolуdу bet?szavak szуtбra йs feloldбsaik, angolul йs magyarul (1)

  Документ
  Ma, az informatika (számítástechnika, adat-átviteltechnika, digitális fotótechnika, Internet tartalomipar,stb.) világában cikkeket, szakkönyvekett olvasva, előadásokatt hallgatva, de még mint egy beszélgetés résztvevője is, olyan mennyiségben
 2. Az angolszбsz alapъ, informatikбhoz kapcsolуdу bet?szavak szуtбra йs feloldбsaik, angolul йs magyarul (2)

  Документ
  Ma, az informatika (számítástechnika, adat-átviteltechnika, digitális fotótechnika, Internet tartalomipar,stb.) világában cikkeket, szakkönyvekett olvasva, előadásokatt hallgatva, de még mint egy beszélgetés résztvevője is, olyan mennyiségben
 3. A miskolci Egyetem Gépészmérnöki És informatikai karának

  Документ
  A tantárgy rövid tartalma: PC hardver alapfogalmak. A számítógép funkcionális rendszervázlata. A mikroprocesszor. A busz. Memória, tárak. Turing gép. Neumann elv.
 4. Elektronisk Dansk A. I. Meddelser 107 Nov 07

  Документ
  The 2006 Artificial Intelligence Dissertation Award sponsored by ECCAI has been awarded to:Kristian Kersting, Institute for Computer Science, Albert-Ludwigs University of Freiburg, Germany, for his thesis: "An Inductive Logic
 5. Szerkesztő-munkatársak

  Документ
  Benkő András (zenetörténet), Csákány Béla (jog, közgazdaság), Cseke Péter (mezőgazdaság), Fejér Miklós (tankönyvirodalom), Fodor Katalin (lélektan), Gaal György (irodalomtörténet), Gáspár Sándor (rádió), Jenei Dezső (műszaki irodalom),
 6. Elektronisk Dansk A. I. Meddelser 108 Feb 08

  Документ
  Dette nummer af EDAIM er foreloebigt sendte til den voksende antal DAIS medlemmer jeg har email adresse paa. Fortsat er der meget faa rettelser til medlemslisten fra jer .
 7. Arisztotelész

  Документ
  A fogyasztói magatartás vizsgálata a marketing szakembereinek egyik legfontosabb tevékenysége. Hiszen ha tudják, hogy mik a fogyasztók igényei, szükségletei, akkor hamarabb tudnak ezekre reagálni a megfelelő termék vagy szolgáltatás
 8. Elektronisk Dansk A. I. Meddelser 109 Maj 08

  Документ
  13.45 Patrik Doherty: Integrating AI and Unmanned Aerial Vehicle Technologies - A tsunami based emergency services scenario and the use of AI technologies
 9. Elektronisk Dansk A. I. Meddelser 112 Mar 09

  Документ
  At its recent recent General Assembly, on Friday October 31, the board of BNVKI-AIABN declared that the society intends to be a platform for AI research in Belgium, the Netherlands, and Luxembourg, in short the Benelux, and that it

Другие похожие документы..