És szeretnéd hogy továbbra is bővüljön, kérlek támogasd munkám

Egyiptológiai

tezaurusz

(Egyptological thesaurus in Hungarian language)

Írta és szerkesztette: Thabet Mona

E-mail: thabet@freemail.hu

Megkezdve: 1997. február 24.

Utolsó módosítás: 2013. szeptember 21.

Ha tetszett és hasznosnak találtad e művet

és szeretnéd hogy továbbra is bővüljön, kérlek támogasd munkám

a címemre (Thabet Mona, Gyöngyös 3200, Szövetkezet u. 11.) küldött bármilyen

kis összeggel vagy a témához kapcsolódó könyvvel, hogy továbbra is ingyen használhassa mindenki.

„Templom

lesz a könyv és piramis,

hogy fennen hirdesse a nevet.

Elpusztul az ember, teste porrá lesz ismét, felebarátait

befogadja a föld, de a könyv szájról-szájra adja emlékét”


(Chester Beatty IV. papirusz – Christiane Desroches-Noblecourt)

Az információkereső tezaurusz az MSZ 3418-87-es szabvány szerint: Az információkereső tezaurusz természetes nyelven kifejezett fogalmak olyan tartalmilag szabályozott, szükség szerint változtatható szótára, amelyben feltüntetik a legfontosabb fogalmi összefüggéseket. A tezaurusz fő rendeltetése információk feldolgozása és keresése. A tezauruszban a fogalmak lexikai egységek formájában jelennek meg.

Az egyiptológiai tezaurusz: Az egyiptológiában használt fogalmak kontrollált szótára. Ezek a fogalmak alkotják e tudományág vázát. Minden fogalomnak megtalálhatjuk a tágabb és a szűkebb értelmezését, szinonimáit és kapcsolatait a többi fogalommal. A szinonimákról utalók () mutatnak az általam preferált deszkrip­torokra. Ha lerajzolnánk a fogalmak kapcsolatát, egy összefüggő gráfot alkotnának, ahol az utalók lennének a kis „tüskék”, s a legnépszerűbb fogalmak alkotnák a legnagyobb csomópontokat.

Ajánlás: Ez a tezaurusz lexikon, címtár, szótár, szinonimaszótár és genealógiai tár is egyben, így szinte bárki forgathatja, aki az egyiptológiáról, Egyiptomról valami konkrétumot meg akar tudni, vagy közelebb szeretne kerülni az ezzel foglalkozó tudományos körhöz. Előszeretettel ajánlom történészeknek vagy egyiptológiai tanulmányokat folytatóknak, kutatóknak is, hiszen egy lexikonnál jóval részletekbemenőbb információkat is tartalmaz, amelyek külön deszkriptorként (címszóként) jelennek meg. Íróknak, akik az ókori Egyiptomban játszódó regényeket, történeteket írnak. Alapját képezheti további kutatásoknak is, hiszen a névváltozatok megadása miatt szinte minimálisra csökken az információveszteség abban az esetben, ha mondjuk az Interneten kezdünk el ez alapján keresni.

Cél: Rendszerezni, összegyűjteni az eddig felhalmozott régi és legfrissebb ismereteket az egyiptológia terén. Személyes kapcsolatok kialakítását is lehetővé teszi, hiszen a ma élő egyiptológusok többségének, valamint az egyiptomi tárgyakat tartalmazó múzeumoknak a címe és/vagy az e-mail címe is megtalálható benne.

Rövidítések

Mielőtt bárki is belekezd a tezaurusz használatába, ajánlatos ezt a pár rövidítést megtanulni, különben állandóan előre kell lapozgatnia. A nyelvi rövidítések többnyire könnyen kikövetkeztethetők.

Címszavakhoz tartozó rövidítések

- röviden:

UF: szinonimák (use for)

SN: megjegyzések (scope note)

BT: felérendelt fogalom (broader term)

NT: alárendelt fogalmak (narrower term)

RT: rokon fogalmak (related term)

AD: címadatok (address)

 : utalás

- bővebben:

UF: Itt nem csupán a címszó szinonim kapcsolatait, hanem a névváltozatokat is tartalmazzák. Ilyen módon itt vannak felsorolva a címszó idegen nyelvű változatai is. Az idegen nyelvű változat nyelvi eredetére utal a zárójelbe tett rövidítés. Az olyan névváltozatok, ahol csak egy ékezet a különbség, nincsenek külön feltüntetve, csak az egyik változat szerepel, ugyanis feleslegesen szaporítaná az oldalakat.

SN: Itt van megadva a címszó definíciója, vagy pedig a címszóval kapcsolatos megjegyzések, kutatási eredmények.

BT: Egy fogalomnak lehet több felérendelt fogalma is, hiszen több címszó alá is besorolható, de mindig csak a közvetlen „felette levő” fogalmak vannak megadva.

NT: Itt általában minden olyan szó szerepel, amely a címszónak egy kategóriáját, fajtáját, vagy valamilyen értelemben vett részét alkotja. Megjelenhetnek itt az alárendelt fogalmak alárendelt fogalmai is, ha a címszó alá illik.

RT: Minden olyan szó szerepelhet itt, amely még kapcsolatba hozható a deszkriptorral.

AD: Intézmények vagy személyek címadatait tartalmazzák, amennyiben ismert. A címen kívül (vagy helyett) megtalálható esetenként az e-mail cím és a telefonszám is. Ez a kutatók közötti kapcsolattartást segítheti elő. Címadatnak minősítettem továbbá weboldalak címeit is, amely a deszkriptorhoz legszorosabban kapcsolható.

Nyelvi rövidítések

A következő rövidítések a szavak után zárójelben fogalmak nyelvi eredetére utalnak, avagy arra, hogy melyik nyelven lehet ilyen formában keresőszó. Ahol esetleg több rövidítés is szerepel, az arra céloz, hogy azokon a nyelveken azonos a névhasználat. Az olyan szavak után, ahol nincs nyelvi kiegészítés, magyar az alapértelmezett nyelv, azaz magyarul ez a leggyakrabban használt kifejezés.

alb. = albán

ang. = angol

ar. = arab

ará. = arámiai

assz. = asszíriai

bib. = bibliai

bol. = bolgár

cse. = cseh

esp. = eszperantó

fi. = finn

fr. = francia

gör. = görög

haw. = hawaii

héb. = héber

het. = hettita

hin. = hindi

hol. = holland

ind. = indonéziai

izl. = izlandi

kat. = katalán

kín. = kínai

ko. = kopt

lat. = latin

len. = lengyel

mon. = mongol

ném. = német

óei. = óegyiptomi

óg. = ógörög

ol. = olasz

óp. = óperzsa

or. = orosz

per. = perzsa

por. = portugál

ro. = román

röv. = rövidített szóalak (mozaikszó)

sém. = sémi

spa. = spanyol

své. = svéd

szl. = szlovák

szlé. = szlovén

tör. = török

tr. = transzliteráció

zu. = zulu

Ezeken kívül még néhány szó dánul és észtül is található, amelyet viszont nem kellett rövidíteni. Kutatóknak ajánlom, hogy nézzenek szét a nem megszokott nyelvterületeken is, mivel érdekes és új információkra lelhetünk. Sajnos nem minden nemzet felgyülemlett anyagát vagy kutatási eredményeit fordítják le angolra, németre, franciára. Ha lefordítják is, több évbe telik, ami egy felkészült ember számára nem elegendően gyors, nem nap­rakész. Az idegen nyelvű keresőszavakkal neki lehet látni az interneten. A transzliterációk az óegyiptomi szavak átírása európai karakterekre. Ezekről külön utaló a tezaurusz legvégén található, amelyek mellett a hieroglif karakterekkel leírt szavak is szerepelnek. Ez azért van a legvégére helyezve, mivel a számítógépbarát transz­literációban más betűket jelölnek a kis és nagybetűvel írott karakterek, viszont a tezaurusz formai követelményei miatt ez az utalóknál elveszne, ahol csupa nagy betűvel történik a megjelenítés.

Országnév rövidítések

Országnév rövidítések szintén a szavak után találhatók zárójelben. Ez a rövidítés a szóban forgó dolog (múzeum, ... stb.) helyére utal, ahol található. pl. Louvre (Fro.)

An. = Anglia

Arg. = Argentína

Aua. = Ausztria

Aul. = Ausztrália

Bel. = Belgium

Can. = Kanada

Cse. = Csehország

Dán. = Dánia

Eg. = Egyiptom

Fro. = Franciaország

Gör. = Görögország

Hol. = Hollandia

Hor. = Horvátország

Ír. = Írország

Izr. = Izrael

Len. = Lengyelország

Mo. = Magyarország

No. = Németország

Or. = Oroszország

Ro. = Románia

Sk. = Skócia

Spa. = Spanyolország

Sv. = Svédország

Svá. = Svájc

ÚZ = Új-Zéland

Uru. = Uruguay

USA = Amerikai Egyesült Államok

Lelőhelyrövidítések

A szavak után fordulnak elő zárójelben, a kettőspont előtt az első helyen. Ezek az alábbiakban megadott múzeu­mok általam használt rövidítései. Azt jelzik, hogy az adott lelet abban az intézményben található vagy meg­tekinthető. A kettőspont utáni rész a tárgy leltári számát jelzi.

Tároló intézmény szerint:

ALM = Alexandriai Múzeum (Eg.)

AM = Ashmolean Múzeum (An.)

ANM = Asszuáni Núbiai Múzeum (Eg.)

AUM = Ausztráliai Múzeum (Aul.)

BAM = Bolognai Archeológiai Múzeum (Ol.)

BAEM = Barcelónai Egyiptomi Múzeum (Spa.)

BEM = Berlini Egyiptomi Múzeum (No.)

BIR = Birminghami Szépművészeti Múzeum (USA)

BM = British Múzeum (An.)

BSZM = Bosztoni Szépművészeti Múzeum (USA)

BRM = Brooklyn Múzeum

CMM = Cris Megyei Múzeum (Ro.)

DEKM = Durham Egyetem Keleti Múzeuma

FMG = Freer Művészeti Galéria (USA)

GEK = Glasgowi Egyetemi Könyvtár Speciális Gyűjteménye (Sk.)

HM = Hermitage Múzeum (Or.)

KEM = Kairói Egyiptomi Múzeum (Eg.) (1902–)

KIM = Keleti Intézet Múzeuma (USA)

KM = Kunsthistorishes Múzeum

KNM = Koppenhágai Nemzeti Múzeum (Dán.)

L = Louvre (Fro.)

LA = Los Angelesi Művészeti Múzeum (USA)

LEM = Lipcsei Egyiptomi Múzeum (No.)

LM = Luxori Múzeum

LNRM = Leideni Nemzeti Régiség Múzeum (Hol.)

LP = Liverpool Múzeum (An.)

MCM = McClung Múzeum (USA)

MM = New York-i Metropolitan Múzeum (USA)

MNM = Magyar Nemzeti Múzeum (Mo.)

MRAH = Királyi Művészettörténeti Múzeum (Bel.)

MSZM = Moszkvai Szépművészeti Múzeum

NVM = Niagara Vízesés Múzeum (Can.)

PHAM = Phoebe Hearst Antropológiai Múzeum (USA)

PIM = Picardie Múzeum (Fro.)

PM = Petrie Múzeum (An.)

PR = Pitt Rivers Múzeum (An.)

PUM = Puskin Múzeum (Or.)

RPM = Roemer- Pelizaeus Múzeum (No.)

SNM = Skót Nemzeti Múzeum (Sk.)

SZM = Szépművészeti Múzeum (Mo.)

TEM = Torinói Egyiptomi Múzeum (Ol.)

UM = Ure Múzeum (An.)

VEM = Virtuális Egyiptomi Múzeum

WM = Wellcome Múzeum (An.)

pl. Nefertiabet sztéléje (L: E 15591) – ezt úgy kell értelmezni, hogy Nefertiabet sztéléje a Louvre-ban található az E 15591-es leltári számmal.

Eredet szerint:

Ezek a rövidítések az angol nyelvterületen megszokott rövidítéseket tartalmazzák, amelyek az angol megfelelőikből vannak származtatva.

G = gizehi masztaba pl. G7753

GT = Gerzeh Tomb (saját bevezetés), gerzehi sír, pl. GT205

QV = Queen Valley, Királynék Völgye, pl. QV44

KV = King Valley, Királyok Völgye1, pl. KV10

TT = Theban Tomb, thébai sír pl. TT52PM

WV = West Valley, Nyugati Völgy, pl. WV23

Thébai síroknál forrás szerint felső indexben:

PM = Bertha Porter–Rosalind L. B. Moss: Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Statues, Reliefs and Paintings: II. The Theban Necropolis: 1. Private Tombs. Oxford, 1964.

pl. TT78PM (eredeti jelölés szerint: TT78)

K = Friedericke Kampp: Die Thebanische Nekropole: Zum Wandel des Grabedankens von der XVIII bis zur XX Dynastie (1-2. kötet). Mainz, von Zabern, 1996.

Megj.: A Kampp által megszámozott sírok eredeti jelölése két kötőjel között fekvő szám, de a tezau­ruszban a könnyebb elhelyezhetőség miatt másképp jelölöm. Ennek ellenére ajánlatos továbbra is egyiptológusok számára az eredeti jelölést használni.

pl. TT59K(eredeti jelölés szerint: -59-)

Elrendezés: A deszkriptorok nagybetűvel szedettek és aláhúzottak. Az olyan szavak, amelyekről utalás van egy másik szóra, nincsenek aláhúzva. A deszkriptorok abc sorrendben rendezettek, elöl a számokkal kezdődő szavak, majd az abc betűivel kezdődő szavak az abc sorrendje szerint. A deszkriptorban előforduló szóközök és kötőjelek figyelmen kívül vannak hagyva a rendezésnél, azaz, mintha ott sem lennének. Az abc sorrendben az ékezetes és transzliterált betűk belevegyülnek az ékezet nélküli betűk sorrendjébe.

Sorszámok és névelők:

 • Ha egy olyan uralkodó jön szóba, akinek neve előtt sorszám szerepel, akkor a sorszám a név mögé kerül.

Pl.: Széthi, I. (i.e. 1318–1304) (i.e. 1318–1298) (i.e. 1317–1301) (i.e. 1306–1290)
(i.e. 1303–1290) (i.e. 1293–1279)

 • Ehhez hasonlóan, ha egy szó sorszámozott, akkor a sorszám a szót követően fog megjelenni egy vessző után.

 • Ha egy uralkodó – akinek nevét sorszám előzi meg – valamely tulajdonáról van szó, akkor a hátradobott sorszám után jelölöm.

Pl.: Széthi, I. sztéléje

 • Az arab elnevezésű helységneveknél a névelő szintén a vessző után szerepel felcserélt sorrendben.

Pl.: List, el- (ar.)

 • Amennyiben egy mű címéről van szó, amelyben az első szó egy névelő, a szó után vesszővel elválasztva helyezkedik el.

Pl.: hajótörött, A

 • Amikor a szám kiküszöbölhetetlen, az abc legelején szerepel a fogalom.

Pl.: XI. 14–15. papirusz

Uralkodási évek, időintervallumok:

 • Amennyiben köztudott egy fáraó uralkodási éve, az a név után zárójelben jelenik meg.

Pl.: Sziamún1 (i.e. 978–959)

 • Előfordul, hogy több időszak is feltételezett egy fáraó uralkodási ciklusára. Ekkor minden eddig feltéte­lezett időpont szerepel a név után külön zárójelekben. Sajnos előfordul, hogy egy évszázadnyi eltérések is vannak, valamint olyan is, hogy az uralkodás időtartama is több évvel eltér. Általában minél népszerűbb egy fáraó, annál többfajta feltételezés születik, s annál több névváltozat.

Pl.: Thutmózisz, IV. (i.e. 1413–1405) (i.e. 1412–1402) (i.e. 1400–1390)(; 311)

 • A korszakoknál is fel vannak tüntetve a tudomány jelenlegi állása szerint feltételezett korhatárok.

Referenciák

A forrásra vonatkozó információt a hivatkozott szöveg után felső indexben jelölöm, első helyen a felhasznált irodalomban közölt mű sorszáma szerepel, második helyen pedig az oldalszám.

pl. Légycsapó formájú jogar. (1; 621)

Egyéb megjegyzések:

 • Ha két vagy több szó ugyanolyan írásalakkal rendelkezik, ezeket egy felső számindex segítségével külön­böztetem meg. Ezek között előfordulhatnak személynevek, fogalmak és homonímák is.

 • Írásművek címe mögött zárójelben a kiadás dátuma szerepel.

 • Az olyan tárgyak esetében, amelyből több is előfordulhat, vagy ismeretlen a tulajdonos, zárójelbe tett múzeumi leltári számmal teszek különbséget, amelyet a lelőhelyének rövidítése előz meg a kettőspont előtt.

Pl.: pótfej (BSZM: MFA 14718)
pótfej (BSZM: MFA 14719)

 • Azon óegyiptomi szövegek, szobrok, reliefek és festmények, amelyek a Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hierogliphic Texts, Statues, Reliefs and Paintings című munkában szerepelnek valamilyen számmal jelölve, a nevük után zárójelben közlöm ezt a számot és a „TB” rövidítéssel jelölöm, hogy ebből a forrásból való.

Pl.: Riya1 szobra (801-633-300 TB)

 1. Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede

  Документ
  Aki a világirodalom évezredeinek remekírói közül próbál arcképcsarnokot összeállítani, eleve tudja, hogy befejezhetetlen munkára vállalkozott. Hiszen ez olyan, mintha egy képzőművészeti múzeumban kívánnánk felhalmozni a világ valamennyi
 2. 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása

  Документ
  Erdélyben a gyógyszerészet kialakulását, majd fejlődését több politikai, hatalmi és gazdasági tényező befo­lyásolta, erről először 1926-ban Orient Gyula írt magyar nyelven, amelyet később románul és németül is kiadtak.
 3. I. bevezetéS

  Документ
  Az intézmény hivatalos elnevezése: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Városi Könyvtár
 4. Vita arról folyt Bécsben, hogy a konzervatív Windischgratz-féle föderalisztikus

  Документ
  I. Megtorlás-Haynau rémuralma: A nyugati államok által magára hagyott forradalom és szabadságharc 1849 augusztus 13-án elbukott. Vezetői vagy külföldre menekültek, emigráltak (Kossuth, Szemere, Klapka, Bem), esetleg itthon bujkáltak
 5. Szerkesztő-munkatársak

  Документ
  Benkő András (zenetörténet), Csákány Béla (jog, közgazdaság), Cseke Péter (mezőgazdaság), Fejér Miklós (tankönyvirodalom), Fodor Katalin (lélektan), Gaal György (irodalomtörténet), Gáspár Sándor (rádió), Jenei Dezső (műszaki irodalom),
 6. Bevezetés a szépolvasásba

  Документ
  „A magány azoknak a szeretője, akik ezen a szeretőn keresztül élik csak ki egyéniségüket, akik csak ezen a szeretőn keresztül tudják megölelni a mindent, amiben benne van ember, igazság, jog és boldogság.
 7. Csehszlovákia nemzetiségi politikája Kárpátalján

  Документ
  A történelmi Magyarország Kárpátalja nagytáját alkotó négy vármegye – Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros –, szinte teljes egészének idegen, csehszlovák, illetve román katonai megszállása az első világháború végén, majd elszakítása 1919-1920-ban,
 8. Венгерский язык с Миклошем Толди

  Документ
  A vén udvarház tornácán (на веранде старого двора; tornác — крыльцо, веранда) egyedül üldögélt (одиноко посиживала; üldögél — сиживать, посиживать) a nagyasszony (госпожа; nagyasszony — госпожа, матрона).
 9. Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитањА

  Документ
  У Правилнику о наставном плану и програму основног образовања и васпитања ("Службени гласник СРС - Просветни гласник", број 4/90, "Службени гласник РС - Просветни гласник", број 2/91, "Просветни гласник", бр.

Другие похожие документы..