Реферат з курсу “Фольклористика” на тему: Синкрет изм поганських та християнських вірувань в українському фольклорі

Реферат

з курсу “Фольклористика”

на тему:

Синкретизм поганських та християнських вірувань в українському фольклорі.

Людина завжди намагалася пояснити світ, який її оточував, що в первісні часи призвело до появи міфів, з яких поступово сформувалась міфічна символіка. Остання в свою чергу лягла в основу фольклору. Досліджуючи фольклор, можна зрозуміти характер народу- носія. В ньому досить чітко відбиваються етичні й естетичні погляди народу, а також його сучасні й залишки колишніх вірувань.

З появою міфічного епосу закладаються перші підвалини моральних переконань народу, виражаючи у надприродних істотах, в богах і героях не лише релігійні, але й моральні ідеали добра і зла.

В українському фольклорі яскраво простежується поєднання християнської символіки з язичницькими віруваннями наших предків. Введення християнства на Русі спричинило величезний

переворот в світогляді і побуті східних слов’ян. Нові християнські (православні) уявлення прищеплювалися дуже повільно. На це пішли тисячоліття. Але і після цього засвоїлися вони народом не в чистому вигляді, а переосмислені через призму давніших вірувань. Християнство породжувало свої власні легенди, що поєднувались та змішувались з язичницькими переказами. Це призвело до виникнення того явища, яке давні пастирі називали “двовірством” , з особливим світоглядом, що залишився в народу й дотепер.

Можливо тому, що більшість язичницьких богів не мали яскраво вираженого злісного характеру, християнська церква не вела з ними такої жорстокої боротьби, як з язичництвом в Західній Європі. Значна частина язичницьких персонажів та вірувань трансформувалась в складову частину православія. “Спочатку засвоєння православ’я йшло шляхом його оязичнення. Потім, коли православ’я стало панівним, розпочався процесс православізації

язичницьких образів. За формою і хмістом праволав’я утверджувало себе на основі національної культури, підвалини якої були закладені іще в язичницькі часи.” [Теклюк А., ст.7]

Український фольклор на язичницькій основі почав розвиватись і досяг розквіту ще задовго до прийняття християнства на Русі. Ще до прийняття християнства східні слоов’янські племена витворили свою багату міфологію, що базувалася на народних віруваннях, які носили анімістично-магічний характер. Хоча Нечуй-Левицький вважав, що “ще його міфологія не розвилась гаразд, як дуже раннє християнство в Києві, дуже рання візантійська християнська просвіта захопила і спинила її в самому процесі розвиття, повернула духовне життя українського народу на іншу стежку і занапастила багато цікавого для науки в українській міфології.” [І.Нечуй-Левицький, ст.3] Християнська церква переосмислила багато народних звичаїв і багатьом з них надала християнського забарвлення. Найяскравіше це можна простежити на прикладі християнських святих. Деякі язичницькі боги частково злилися з цими святими і люди продовжували їм поклонятися під новими іменами. Наприклад функції Перуна (володаря блискавок і грому, покровителя воїнів)

частково переймають на себе святі громовики: Ілля(20.08), Михайло, Кирик(15.08) та ін. Функції Волоса частково перейняв на себе святий Власій. Але найяскравішим прикладом такого поєднання може служити свято Івана Купайла(24.07). Купайло - язичницький бог плодючості, земних плодів, радості, злагоди та любові. Як писав про нього Іван Нечуй-Левицький: “Ясні літні небесні сили, сонце, блискавка й грім спільними силами ніби купають землю, даруючи їй найбільшу в час празника Купайла родючу силу, може й од того, що на празник Купайла люде купались у воді, віруючи в її чудову силу” [Іван Нечуй-Левицький, ст.33] . З приходом християнства свято Купайла поєдналося зі святом Івана Хрестителя, і стало святом Івана Купайла. Зараз в українців існує культ Святої П’ятниці, пов’язаний зі святою великомученицею Параскевою і Пресвятою Богородицею. Але при уважнішому розгляді у ньому можна знайти залишки давнього культу язичницького божества Мокоші - богині землеробства, покровительки врожаю та достатку.

Більшість українських символів, особливо пов’язаних зі святами, мають під собою і релігійне і народне підгрунтя. Простежити це можна хоча б на прикладі зимових свят: Різдва Христового, Нового Року і Водохрещя. Час святкування цих свят повністю збігається із часом відповідних поганських свят, що передували християнським. Ці три свята тривали протягом 12 днів, що з одного боку символізували творення Всесвіту, а з другого - народження і вдосконалення особистості Ісуса Христа.

Різдво Христове і Різдво Всесвіту - одне свято, про що свідчать його обряди і вірування, які пояснюються як астральним язичництвом наших предків, так і церквою. Наприклад, 12 страв на Святий Вечір символізують 12 знаків зодіака, що в свою чергу відображають 12 епох творення Всесвіту, а з погляду християнства - 12 апостолів, що супроводжували Ісуса Христа. Так само можна розглядати схід вечірньої зорі, обкурювання хати ладаном, страви на вечерю, колядки тощо. Той же Нечуй-Левицький вважав, що колядки та щедрівки дають найбагатший матеріал для дослідження української міфології, а після колядок та щедрівок найбільше міфологічного елементу містять самі обряди на Різдво, на св.Василія, на Водохрещя, весняні ігри тощо. На початку нашої ери всі ці вірування заборонялися і переслідувалися церквою, лише починаючи з 4-5 століття вони визнаються, але з іншою ентерпретацією. Проте не все, що було присутнє у святкуванні Різдва Всесвіту в дохристиянські часи, збереглося до наших днів: дещо відкинулось, дещо забулось.

Новий Рік, Василія і Щедрий Вечір святкується в один день. Культ небесного золотого плуга, приготування короваю, засівання символізують цей день. Цим традиціям поганського походження вдалося уникнути впливу християнства і залишитись у первинному вигляді.

Завершуються зимові свята Водохрещям. Це свято води, яка цього дня вважається святою, що підтверджується і народними віруваннями, і церквою. В українській міфології, як і в багатьох інших міфологіях світу, Вода стоїть при початку світотворення. Вона є пасивним началом, а активним виступає Вогонь. Символами переплетення Води і Вогнгю є два голуби, кольори нашого прапора, золотистий тризуб на голубому тлі, тощо.

Традиційні народні свята завжди супроводжуються танцями, різними іграми та гуляннями. Це також йде ще з сивої давнини. Літописець так оповідає про давні народні забави: “Сходились на ігрища, на танки і на всякі бісовські пісні”. Проте незважаючи на негативне ставлення церкви до елементів давніх культів, деякі з них продовжують існувати в українському фольклорі й зараз. Ось наприклад така веснянка:

Не сам же я вийшов,

Дажбог мене вислав

Зправої ручейки

І ключики видав…

Література:

 1. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. - К., 1983р.

 2. Історія української культури/ За ред. І.Крип’якевича. - К., 1994р.

 3. Воско Г. Українське язичництво. - К., 1994р.

 4. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. - К., 1993р.

 5. Теклюк А. Дохристиянські вірування слов’ян та православ’я// Релігія і церква в контексті історії і культури українського народу. - К., 1993р.

 6. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія/ За ред. В.Ольжича. - К., 1991р.

 1. Реферат з курсу “Фольклористика” на тему: Синкретизм поганських та християнських вірувань в українському фольклорі

  Реферат
  З появою міфічного епосу закладаються перші підвалини моральних переконань народу, виражаючи у надприродних істотах, в богах і героях не лише релігійні, але й моральні ідеали добра і зла.
 2. Реферат по курсу «История литературоведения» на тему «Представления О. М. Фрейденберг о метафоре и наррации»

  Реферат
  Обширный трактат «Образ и понятие» подводит итог почти сорокалетней работе Фрейденберг. Это исследование представляет собой опыт по исторической эстетике: «В «Образе и понятии» Фрейденберг интересует не мифологическое прошлое литературы,
 3. Отчет утвержден на заседании Ученого совета мгпи

  Содержательный отчет
  Самообследование в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования города Москвы Московском гуманитарном педагогическом институте проводилось в соответствии с Законами Российской Федерации
 4. Рефераты, контрольные, курсовые, дипломные работы. Учебники. Все бесплатно (12)

  Реферат
  История - одна из древнейших наук, ей около 2500 лет. Обычно историю определяют как науку о прошлом - минувшей действительности, о том, что когда-то было с человеком, народом, обществом в целом.
 5. Курс лекций по «Мировой и отечественной детской литературе»

  Документ
  Для студентов 1 курса социально-педагогического факультета (стационар) специальностей «Дошкольное образование. Практическая психология», «Дошкольное образование.
 6. На заседании ус ти (ф) свфу

  Документ
  1.1. Основная образовательная программа, реализуемая Техническим институтом (филиалом) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.
 7. Курс лекций 3-е издание, дополненное Минск 2007 удк 008(076. 6)

  Документ
  Л24 Культурология: курс лекций / С.В. Лапина. – 3-е изд., доп. – Мн.: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2007. – 211 с. – (Система открытого образования).
 8. Курс лекций 2-е издание, стереотипное Минск 2005 удк 008(076. 6)

  Документ
  В студенческой аудитории учебный курс «Культурология» появился сравнительно недавно, но тем не менее, он уже успел стать одним из самых любимых. Такой вывод делают авторы представляемого учебного пособия, обобщив свой, более, чем 10-летний
 9. «Роль информационных технологий в сохранении и обработке белорусского фольклора»

  Реферат
  Сбор, сохранение и обработка белорусского фольклора являются важнейшими задачами современного гуманитарного научного познания. Тексты произведений белорусского устного народного творчества являются бесценной научно-теоретической базой

Другие похожие документы..