Донецької обласної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови, керівник

апарату облдержадміністрації

___________________ Б.І.Адамов

«_____»________________2010 року

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про виконання плану роботи

Донецької обласної державної адміністрації

на ІІ квартал 2010 року

№№

п/п

Назва питання

Дата проведення

Готували

матеріали

Відповідальний за підготовку питання

Інформація про виконання

1

2

3

4

5

6

I. Питання для внесення на розгляд колегії обласної державної адміністрації

Про проект обласного бюджету на 2010 рік (після прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік»).

квітень

Скарга М.О.

Дергунов С.Г.

Розглянуто питання на засіданні колегії облдержадміністрації 14 травня.

Про підсумки роботи житлово-комунального господарства області в зимових умовах 2009-2010 рр. та завдання на період підготовки до роботи взимку 2010-2011 років.

квітень

Лукашенко В.М.

Хіврич Ю.Є.

Розглянуто питання на засіданні колегії облдержадміністрації 22 квітня.

Про хід виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України на 2009 – 2015 роки».

квітень

Золкіна Л.І.

Петряєва О.Б.

Розглянуто питання на засіданні колегії облдержадміністрації 22 квітня.

Про виконання завдань, передбачених державною, регіональною та місцевими Програмами розвитку архівної справи на 2006 – 2010 роки, архівними установами Донецької області.

квітень

Буценко Н.Д.

Адамов Б.І.

Розглянуто питання на засіданні колегії облдержадміністрації 22 квітня.

Про хід виконання Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у Донецькій області на 2009 – 2013 роки.

травень

Аніщенко О.В.

Петряєва О.Б.

Розглянуто питання на засіданні колегії облдержадміністрації 14 травня.

Про стан виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 05.04.2006 № 174 «Про Заходи щодо поповнення бібліотечних фондів в Донецькій області на 2006-2010 роки».

червень

Пташка М.М.

Петряєва О.Б.

Розглянуто питання на засіданні колегії облдержадміністрації 24 червня.

Спільне засідання колегій Міністерства регіонального розвитку та будівництва України і облдержадміністрації щодо проведення експерименту та прийняття рішення о наданні Донецькій області статусу «пілотної»

(за згодою)

червень

заступники голови облдержадміністрації

Перенесено спільне засідання колегій на ІІІ квартал п.р.

Виїзне засідання колегії облдержадміністрації спільне з колегією райдержадміністрації (виконкомом міської ради)

(за окремим графіком)

червень

заступники голови облдержадміністрації

Перенесено виїзне засідання колегії на ІІІ квартал п.р.

II.Підготовка проектів розпоряджень голови облдержадміністрації

Дергунов С.Г. - перший заступник голови облдержадміністрації

Про преміювання керівників місцевих органів виконавчої влади та їх заступників (постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268).

щомісяця

Скарга М.О.

Підготовлено протягом кварта-лу 3 розпорядження голови облдержадміністрації.

Про організаційне та інформа­ційне забезпечення виконання Програми економічного і соціаль­ного розвитку Донецької області на 2010 рік.

квітень

Машошин В.О.

Видано розпорядження голови облдержадміністрації

від 31.05.2010 №283.

Про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету.

протягом кварталу

-“-

Видано розпорядження голови облдержадміністрації

від 25.06.2010 №357.

Адамов Б.І. - заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації

Про план роботи Донецької обласної державної адміністрації на ІІІ квартал 2010 року.

червень

Пересада С.С.

Видано розпорядження голови облдержадміністрації

від 30.06.2010 №370.

З питань нагородження відзнаками облдержадміністрації.

протягом кварталу

Зелинська Н.Є.

Підготовлено протягом кварта-лу 6 розпоряджень голови обл-держадміністрації.

Про кадрові питання та державну службу.

протягом кварталу

Москаленко М.І.

Підготовлено протягом кварта-лу 170 розпоряджень голови облдержадміністрації та 17 на-казів заступника голови – керівника апарату облдерж-адміністрації.

Про відрядження.

протягом кварталу

Любимова О.А.

Підготовлено протягом кварта-лу 40 розпоряджень голови облдержадміністрації.

Давиденко Л.І. – заступник голови облдержадміністрації

Про використання коштів обласного бюджету, передбачених на підтримку малого та середнього підприємництва у 2010 році.

травень

Машошин В.О.

Видано розпорядження голови облдержадміністрації

від 17.06.2010 №331.

Петряєва О.Б. – заступник голови облдержадміністрації

Про внесення змін до розпоряджень голови облдержадміністрації, прийнятих з 1998 по 2010 роки, головним розробником яких було головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

протягом кварталу

Яковлева Л.І.

Підготовка проекту розпо-рядження голови облдерж-адміністрації триває.

заступник голови облдержадміністрації

Про реєстрацію статутів релігійних громад.

протягом кварталу

Козополянська Л.Є.

Підготовлено протягом кварта-лу 34 розпорядження голови облдержадміністрації.

Про ліквідацію комісії з питань забезпечення законності і правопорядку, боротьби зі злочинністю при облдерж-адміністрації.

квітень, І декада

Гурін А.В.

Підготовку проекту розпоряд-ження голови облдержадмі-ністрації перенесено на липень п.р.

Про проведення регіонального фестивалю «Преса і книга Донеччини - 2010».

квітень, ІІІ декада

Таранова І.О.

Видано розпорядження голови облдержадміністрації

від 26.05.2010 №272.

заступник голови облдержадміністрації

Про видачу ліцензій щодо надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

протягом кварталу

Лукашенко В.М.

Підготовлено протягом кварта-лу 5 розпоряджень голови обл-держадміністрації.

Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії.

протягом кварталу

-“-

Видані розпорядження голови облдержадміністрації:

від 15.04.2010 №199,

від 26.04.2010 №218.

Про заходи щодо передачі витрат по завершеним будівництвом об’єктам (при наявності затвердженого бюджету).

протягом кварталу

Кізіменко О.О.

Прийнято рішення сесії обл-ради від 01.07.2010 №5/29-914.

Про затвердження переліку об’єктів капітального будівництва на 2010 рік.

протягом кварталу

-“-

Видано розпорядження голови облдержадміністрації

від 31.05.2010 №284.

 1. Донецька обласна державна адміністрація в ідділ у справах національностей управління культури та туризму Український культурологічний центр Донецьке обласне відділення Товариства зв'язків з українцями за межами України

  Документ
  Закордонне українство і Донеччина: вчора, сьогодні, завтра: матеріали науково-практичної конференції. – Донецьк: Донецьке обласне відділення Товариства "Україна-Світ", Український культурологічний центр, 2008.
 2. Донецька обласна державна адміністрація Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ І організацій

  Документ
  Місцеве самоврядування в Україні: теорія та організація: Рекомендаційний покажчик літератури / Укл. Г.Тарасова, Г.Симоненко / За ред. О.О.Васильєвої. - Донецьк: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
 3. Донецької обласної державної адміністрації (2)

  Документ
  Про хід виконання Указу Президента України від 05.05.2008 № 411/2008 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей» в Донецькій області.
 4. Донецька обласна державна адміністрація

  Документ
  Про підсумки проведення II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2010 році
 5. Одеської обласної державної адміністрації.

  Документ
  3. Перелік питань для розгляду на колегіях, апаратних нарадах при голові обласної державної адміністрації; підготовка проектів розпоряджень голови облдержадміністрації,
 6. Одеська обласна державна адміністрація

  Документ
  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 4 березня 2011 року № 213/26 “Про проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та фінального етапу турнірів у 2010/2011 навчальному році” з 21 по 26 березня 2011 року будуть проведені
 7. Луганської обласної державної адміністрації (1)

  Документ
  Аналітичний огляд діяльності публічних бібліотек області по роботі з юнацтвом за 2008 рік / Луганська обласна бібліотека для юнацтва; Проблемно-аналітичний відділ, Уклад.
 8. Луганської обласної державної адміністрації (2)

  Документ
  Аналітичний огляд діяльності публічних бібліотек області по роботі з юнацтвом за 2007 рік / Луганська обласна бібліотека для юнацтва; Проблемно-аналітичний відділ, Уклад.
 9. Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (3)

  Дипломная работа
  Проектування та моделювання професійного зростання педагогічних працівників в системі неперевної освіти на засадах комепетентнісно орієнтованого навчання

Другие похожие документы..