Publikační činnost ZČU rok 2008

Publikační činnost ZČU rok 2008

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni

Plzeň 2009

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD 4

KATEDRA FYZIKY 4

KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY 7

KATEDRA KYBERNETIKY 16

KATEDRA MATEMATIKY 26

KATEDRA MECHANIKY 37

FAKULTA EKONOMICKÁ 51

KATEDRA EKONOMIE A FINANCÍ 51

KATEDRA EKONOMIKY PODNIKU A ÚČETNICTVÍ 52

KATEDRA INOVACÍ A PROJEKTŮ 57

KATEDRA JAZYKŮ 59

KATEDRA MARKETINGU, OBCHODU A SLUŽEB 59

KATEDRA STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU 63

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ 66

KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ 66

KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE 72

KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY 78

KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ 88

KATEDRA TEORETICKÉ ELEKTROTECHNIKY 100

FAKULTA FILOZOFICKÁ 108

CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY 108

KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATURY 109

KATEDRA ANTROPOLOGIE 110

KATEDRA ARCHEOLOGIE 119

KATEDRA BLÍZKOVÝCHODNÍCH STUDIÍ 128

KATEDRA FILOZOFIE 130

KATEDRA GERMANISTIKY 135

KATEDRA POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ 138

KATEDRA ROMÁNSKÝCH JAZYKŮ 144

KATEDRA SOCIOLOGIE 145

FAKULTA PEDAGOGICKÁ 148

KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA 148

KATEDRA BIOLOGIE 148

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA 150

KATEDRA GEOGRAFIE 156

KATEDRA HISTORIE 159

KATEDRA HUDEBNÍ KULTURY 161

KATEDRA CHEMIE 168

KATEDRA MATEMATIKY 170

KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA 172

KATEDRA OBECNÉ FYZIKY 172

KATEDRA PEDAGOGIKY 173

KATEDRA PSYCHOLOGIE 174

KATEDRA RUSKÉHO A FRANCOUZSKÉHO JAZYKA 174

KATEDRA TECHNICKÉ VÝCHOVY 175

KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 179

KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY 181

KATEDRA VÝTVARNÉ KULTURY 181

FAKULTA PRÁVNICKÁ 183

KATEDRA ÚSTAVNÍHO PRÁVA 183

KATEDRA NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A FINANČNÍHO PRÁVA 184

KATEDRA OBČANSKÉHO PRÁVA 184

KATEDRA OBCHODNÍHO PRÁVA 186

KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN 187

KATEDRA SPRÁVNÍHO PRÁVA 189

KATEDRA TEORIE PRÁVA 190

KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA 190

KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY 191

FAKULTA STROJNÍ 192

KATEDRA ENERGETICKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 192

KATEDRA KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ 196

KATEDRA MATERIÁLU A STROJÍRENSKÉ METALURGIE 200

KATEDRA PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A MANAGEMENTU 203

KATEDRA TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 211

VÝZKUMNÉ CENTRUM KOLEJOVÝCH VOZIDEL 213

Výzkumné centrum kolejových vozidel 214

JINÁ PRACOVIŠTĚ 217

CENTRUM INFORMATIZACE A VZDĚLÁVÁNÍ 217

NOVÉ TECHNOLOGIE — VÝZKUMNÉ CENTRUM 217

NTC – Materiál a jeho degradace 217

NTC – Modelování a experimentální měření interakcí v elektrických a mechanických systémech 218

NTC – Modelování deformačních a dynamických procesů 219

NTC – Modelování heterogenních materiálů a biomechanických systémů 220

NTC – Správa výzkumného centra 222

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

KATEDRA FYZIKY

FAVKFY

Články, příspěvky …

Bipolar pulsed electrical discharges in liquid [článek] / Pavel Baroch and Nagahiro Saito. — In: IEEE Transactions on Plasma Science. — ISSN 0093 3813. — Vol. 36, no. 4 (2008), s. 1156 1157

BORANO3871

Complex XRD studies of crystallization of amorphous and nanocrystalline magnetron deposited TiO2 films with different thickness [stať] / Radomír Kužel … [et al.]. — Autorem též: Jan Šícha, Jindřich Musil. — In: Proceedings of ICTF 14 & RSD2008. — Ghent : Ghent University, 2008. — ISBN 978 90 334 7347 0. — S. 143 146

BORANO4422

Effect of the gas mixture composition on high temperature behavior of magnetron sputtered Si B C N coatings [abstrakt] / Jiří Čapek … [et al.]. — Autorem též: Petr Zeman, Pavel Calta, Jaroslav Vlček, Radomír Čerstvý. — In: Programme and abstracts : 23rd Symposium on plasma physics and technology : June 16 19, 2008, Prague, Czech Republic. — Praha : České vysoké učení technické, 2008. — ISBN 978 80 01 04030 0. — S. 143 144

BORANO4192

Effect of the gas mixture composition on high temperature behavior of magnetron sputtered Si B C N coatings [článek] / Jiří Čapek … [et al.]. — Autorem též: Stanislav Hřeben, Petr Zeman, Jaroslav Vlček, Radomír Čerstvý, Jiří Houška. — In: Surface and Coatings Technology. — ISSN 0257 8972. — Vol. 203 (2008), s. 466 469

BORANO4439

Effect of the gas mixture composition on high temperature behaviour of magnetron sputtered Si B C N coatings [abstrakt] / Jiří Čapek … [et al.]. — Autorem též: Petr Zeman, Pavel Calta, Jaroslav Vlček, Radomír Čerstvý. — In: Abstracts : eleventh international conference on Plasma surface engineering : September 15 19, 2008, Garmisch Partenkirchen, (Germany). — Dresden : European Society of Thin Films, 2008. — S. 580

BORANO4194

Efficiency of high power pulsed magnetron sputtering [stať] : experiments and modelling / J. Vlcek, K. Burcalova. — In: Proceedings of ICTF14 & RSD2008. — Ghent : Ghent University, 2008. — ISBN 978 90 334 7347 0. — S. 85

BORANO4440

Formation of crystalline Al Ti O thin films and their properties [článek] / Jindřich Musil … [et al.]. — Autorem též: Václav Šatava, Radomír Čerstvý, Petr Zeman, Tomáš Tölg. — In: Surface and Coatings Technology. — ISSN 0257 8972. — Vol. 202 (2008), s. 6064 6069

BORANO3889

Formation of crystalline Al Ti O thin films and their properties [abstrakt] / Václav Šatava … [et al.]. — Autorem též: Jindřich Musil, Radomír Čerstvý, Petr Zeman, Tomáš Tölg. — In: Abstracts : eleventh international conference on Plasma surface engineering : September 15 19, 2008, Garmisch Partenkirchen, (Germany). — Dresden : European Society of Thin Films, 2008. — S. 469

BORANO4200

Hard amorphous nanocomposite coatings with oxidation resistance above 1000°C [článek] / J. Musil, J. Vlček and P. Zeman. — In: Advances in Applied Ceramics. — ISSN 1743 6753. — Vol. 107, no. 3 (2008), s. 148 154

BORANO3674

Hard amorphous Si B C N coatings with ultra high thermal stability [stať] / Jaroslav Vlček … [et al.]. — Autorem též: Jiří Čapek, Petr Zeman, Radomír Čerstvý. — In: Rusnanotech : nanotechnology international forum, 3 5.12.08. — [Moskva] : Rusnano, 2008. — S. 220 221

BORANO4421

Hard amorphous Si B C N films with ultra high thermal stability [abstrakt] / Jaroslav Vlček … [et al.]. — Autorem též: Jiří Houška, Stanislav Hřeben, Jiří Čapek, Petr Zeman, Radomír Čerstvý. — In: Abstracts : eleventh international conference on Plasma surface engineering : September 15 19, 2008, Garmisch Partenkirchen, (Germany). — Dresden : European Society of Thin Films, 2008. — S. 147

BORANO4195

Hard amorphous Si B C N films with ultra high thermal stability [stať] / Jaroslav Vlček … [et al.]. — Autorem též: Jiří Houška, Stanislav Hřeben, Jiří Čapek, Petr Zeman, Radomír Čerstvý. — In: 5th Symposium on functional coatings and surface engineering : Montreal, Quebec, Canada, June 1 4, 2008. — [Montreal] : [École Polytechnique de Montreal, Department of Physics], 2008. — S. 49

BORANO4437

Hard nanocomposite coatings [kapitola] : present status and trends / Jindřich Musil, Pavel Baroch and Petr Zeman. — In: Plasma surface engineering research and its practical applications. — Kerala : Research Signpost, 2008. — ISBN 978 81 308 0257 2. — S. 1 34

BORANO4513

Highly ionized fluxes of sputtered titanium atoms in high power pulsed magnetron discharges [článek] / Pavel Kudláček … [et al.]. — Autorem též: Jaroslav Vlček, Kristýna Burcalová, Jan Lukáš. — In: Plasma Sources Science and Technology. — ISSN 0963 0252. — Vol. 17, no. 2 (2008), s. [1 8]

BORANO3345

High power pulsed reactive magnetron deposition of TiN films [abstrakt] / Branislav Zuštin … [et al.]. — Autorem též: Kristýna Burcalová, Jaroslav Vlček, Jan Lukáš. — In: Programme and abstracts : 23rd Symposium on plasma physics and technology : June 16 19, 2008, Prague, Czech Republic. — Praha : České vysoké učení technické, 2008. — ISBN 978 80 01 04030 0. — S. 179 180

BORANO4191

High power pulsed reactive magnetron deposition of TiN films [abstrakt] / Branislav Zuštin … [et al.]. — Autorem též: Kristýna Burcalová, Jaroslav Vlček, Jan Lukáš. — In: Abstracts : eleventh international conference on Plasma surface engineering : September 15 19, 2008, Garmisch Partenkirchen, (Germany). — Dresden : European Society of Thin Films, 2008. — S. 510

BORANO4196

Ion energy distributions and efficiency of sputtering process in HIPIMS system [článek] / K. Burcalová, A. Hecimovic and A. Ehiasarian. — In: Journal of Physics D: Applied Physics. — ISSN 0022 3727. — Vol. 41, no. 11 (2008), s. [1 6]

BORANO3621

Magnetron sputtered Si B C N films with high oxidation resistance and thermal stability in air at temperatures above 1500° C [článek] / Jaroslav Vlček … [et al.]. — Autorem též: Stanislav Hřeben, Jiří Kalaš, Jiří Čapek, Petr Zeman, Radomír Čerstvý. — In: Journal of Vacuum and Science Technology A. — ISSN 0734 2101. — Vol. 26, no. 5 (2008), s. 1101 1108

BORANO4004

Mass spectrometry of plasma processes during reactive DC pulsed magnetron sputtering [stať] / Jiří Bulír … [et al.]. — Autorem též: Jindřich Musil. — In: Abstracts : eleventh international conference on Plasma surface engineering : September 15 19, 2008, Garmisch Partenkirchen, (Germany). — Dresden : European Society of Thin Films, 2008. — S. 408

BORANO4199

Mechanical and optical properties of quaternary Si B C N films prepared by reactive magnetron sputtering [článek] / Jiří Čížek … [et al.]. — Autorem též: Jaroslav Vlček, Štěpán Potocký, Jiří Houška, Zbyněk Soukup, Jiří Kalaš. — In: Thin Solid Films. — ISSN 0040 6090. — Vol. 516 (2008), s. 7286 7293

BORANO3846

Nanostructure of photocatalytic TiO2 films sputtered at temperatures below 200°C [článek] / Jan Šícha … [et al.]. — Autorem též: Jindřich Musil, Michal Meissner, Radomír Čerstvý. — In: Applied Surface Science. — ISSN 0169 4332. — Vol. 254, no. 13 (2008), s. 3793 3800

BORANO3561

Nanostructure of photocatalytic TiO2 films sputtered at temperatures below 200°C [abstrakt] / Michal Meissner … [et al.]. — Autorem též: Jan Šícha, Jindřich Musil, Radomír Čerstvý. — In: Programme and abstracts : 23rd Symposium on plasma physics and technology : June 16 19, 2008, Prague, Czech Republic. — Praha : České vysoké učení technické, 2008. — ISBN 978 80 01 04030 0. — S. 159 160

BORANO4190

Novel model for film growth based on surface temperature developing during magnetron sputtering [článek] / L.R. Shaginyan … [et al.]. — Autorem též: Jindřich Musil. — In: Surface and Coatings Technology. — ISSN 0257 8972. — Vol. 202, no. 3 (2007), s. 486 493

BORANO3188

Plasma drift in dual magnetron discharge [abstrakt] / P. Baroch, J. Lazar, J. Musil. — In: Programme and abstracts : 23rd Symposium on plasma physics and technology : June 16 19, 2008, Prague, Czech Republic. — Praha : České vysoké učení technické, 2008. — ISBN 978 80 01 04030 0. — S. 138 139

BORANO4189

Plasma drift in dual magnetron discharge [článek] / Pavel Baroch and Jindrich Musil. — In: IEEE Transactions on Plasma Science. — ISSN 0093 3813. — Vol. 36, no. 4 (2008), s. 1412 1413

BORANO3872

Precise nanosecond time resolved infrared radiometry measurements of laser induced silicon phase change and melting front propagation [článek] / J. Martan, N. Semmar, and O. Cibulka. — In: Journal of Applied Physics. — ISSN 0021 8979. — Vol. 103, no. 8 (2008), s. 084909 1   084909 3

BORANO3605

Properties of magnetron sputtered Al Si N thin films with a low and high Si content [článek] / Jindřich Musil … [et al.]. — Autorem též: Martin Šašek, Petr Zeman, Radomír Čerstvý, David Heřman, Václav Šatava. — In: Surface and Coatings Technology. — ISSN 0257 8972. — Vol. 202, no. 15 (2008), s. 3485 3493

BORANO3480

Relationship between mechanical properties and coefficient of friction of sputtered a C/Cu composite thin films [článek] / Jindřich Musil … [et al.]. — Autorem též: Martin Louda, Zbyněk Soukup, Milan Kubásek. — In: Diamond and Related Materials. — ISSN 0925 9635. — Vol. 17, no. 11 (2008), s. 1905 1911

BORANO3982

S6 hard amorphous Si B C N films with ultra high thermal stability [abstrakt] / Jaroslav Vlček … [et al.]. — Autorem též: Jiří Houška, Stanislav Hřeben, Jiří Čapek, Petr Zeman, Radomír Čerstvý. — In: Programme and abstracts : 23rd Symposium on plasma physics and technology : June 16 19, 2008, Prague, Czech Republic. — Praha : České vysoké učení technické, 2008. — ISBN 978 80 01 04030 0. — S. 185

BORANO4193

Special type of plasma dielectric barrier discharge reactor for direct ozonization of water and degradation of organic pollution [článek] / P. Baroch, N. Saito and O. Takai. — In: Journal of Physics D: Applied Physics. — ISSN 0022 3727. — Vol. 41, no. 8 (2008), s. [1 6]

BORANO3622

Structure and mechanical properties of Al Si N thin films with a low and high Si content [abstrakt] / Martin Šašek, Jindřich Musil, Petr Zeman. — In: Abstracts : eleventh international conference on Plasma surface engineering : September 15 19, 2008, Garmisch Partenkirchen, (Germany). — Dresden : European Society of Thin Films, 2008. — S. 581

BORANO4198

Thermal stability of magnetron sputtered Si B C N materials at temperatures up to 1700°C [abstrakt] / Petr Zeman … [et al.]. — Autorem též: Jiří Čapek, Radomír Čerstvý, Jaroslav Vlček. — In: Abstracts : eleventh international conference on Plasma surface engineering : September 15 19, 2008, Garmisch Partenkirchen, (Germany). — Dresden : European Society of Thin Films, 2008. — S. 591

BORANO4197

Thin films thermal conductivity measurement system based on pulsed photothermal radiometry and its application to industrial wear resistant films [stať] / J. Martan, P. Beneš and V. Lang. — In: Thermal Conductivity 29   Thermal Expansion 17 : joint conferences : June 24 27, 2007 Birminhgam, Alabama USA. — Lancaster : DEStech Publications, 2008. — ISBN 978 1 932078 72 5. — S. 263 272

BORANO3606

Thin films thermal properties measurement by pulse photothermal radiometry [stať] / J. Martan. — In: Vrstvy a povlaky 2008 : zborník prednášok : Rožnov pod Radhoštěm, 29. 30.9.2008. — Trenčín : Digital graphic, 2008. — ISBN 978 80 969310 7 1. — S. 109 112

BORANO4138

Vliv tepelných vlastností tenkých vrstev na třískové obrábění tvrdých těžkoobrobitelných ocelí [stať] / Petr Beneš, Antonín Kříž, Jiří Martan. — In: Vrstvy a povlaky 2008 : zborník prednášok : Rožnov pod Radhoštěm, 29. 30.9.2008. — Trenčín : Digital graphic, 2008. — ISBN 978 80 969310 7 1. — S. 9 14

BORANO4137

XRD in situ study of crystallization of magnetron deposited TiO2 thin films [stať] / L. Nichtová … [et al.]. — Autorem též: Jan Šícha, Jindřich Musil. — In: Proceedings of ICTF 14 & RSD2008. — Ghent : Ghent University, 2008. — ISBN 978 90 334 7347 0. — S. 338 341

BORANO4420

 1. Publikační činnost ZČU rok 2007

  Документ
  Diagnostics of discharge plasmas during deposition of films [disertační práce] / Pavel Kudláček ; ved. práce Jaroslav Vlček. — Plzeň : Západočeská univerzita.
 2. Per public call for the period 2007-2008

  Документ
  The publication "The Third Scientific and Research Conference InterRegioSci 2008" contains short reports pertaining to implementation of scientific and research projects co-financed by the Provincial Secretariat for Science
 3. Zakład Historii Najnowszej umcs wykaz publikacji oraz udział w konferencjach w 2008 r

  Документ
  Janusz Szczepański, Ziemiaństwo Królestwa Polskiego wobec emigracji zarobkowej na przełomie XIX i XX w., w: Dwór a społeczności lokalne na ziemiach polskich w XIX i XX w.
 4. Ei village 数据库收录 2008年 825条+22条

  Документ
  =In the paper, nanostructured, multimodal and conventional WC-12Co cermet coatings were sprayed by HVOF and the properties and structures of the coatings such as microhardness, microstructure, phase composition were compared.
 5. Public Auction 275

  Документ
  FU = “Fine Used” still an attractive stamp with a fairly neat average cancel for issue, may be somewhat off centred, perfs may be slightly irregular or imperfs may have less than 4 margins
 6. Public Auction 279

  Документ
  1 1 2011 Medal Yearbook, 612 pgs, illustrated in full colour. Describes & values all medals & decorations from Great Britain, Australia, New Zealand, Canada & South Africa.
 7. Arts Council England grant-in-aid and Lottery annual report and accounts 2008/09

  Документ
  Lottery etc Act 1993 (as amended by the National Lottery Act 1998) for the year ending 31 March 2009, together with the Report of the Comptroller and Auditor General thereon.
 8. 2008 年 science citation index expanded (2)

  Документ
  ABHANDLUNGEN AUS DEM MATHEMATISCHEN SEMINAR DER UNIVERSITAT HAMBURG Annual ISSN: 00 5-5858 SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D- 91 1 7.
 9. Public Auction 266

  Документ
  4001 Banknote Albums (Cumberland brand) with 6 pages "4 x 3 Div", "2 x 2 Div" for various size banknotes. Brand new shrink wrapped.

Другие похожие документы..