Методичні рекомендації слухачам курсів підвищення кваліфікації вчителів біології Зміст

Навчально-тематичний план

курсів підвищення кваліфікації вчителів біології

п/п

Навчальний модуль

Кількість годин

Примітка

Всього

Лекції

Семінари

Практичні

1

2

3

4

5

6

7

І.

Соціально-гуманітарний

10

10

Законодавство про освіту

Філософія освіти.

2

2

Івасюк О.М.

Ділове мовлення

2

2

Білогорка М.В.

Права дитини

1

1

Палійчук Н.Й.

Трудове законодавство

1

1

Марусяк О.Є.

Охорона праці, ОБЖ

1

1

Тороус Л.О.

ІІ.

Ф а х о в и й
Психолого-педагогічна підготовка

7

7

1

Сучасні педагогічні інноваційні технології

2

2

Гончарук М.М.

2

Педагогічні аспекти організації навчально-виховного процесу

2

2

Ведмеденко Д.В.

3

Психологічна компетентність вчителя

2

2

Руда Г.В.

4

Система виховної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі

1

1

Комісарова С.М.

Загальна фахова підготовка

9

5

4

1

Основні форми і зміст пошуково-дослідницької діяльності педагогів

2

2

Григор’єва О.В.

2

Основи проектної діяльності учнів з біології

4

4

Тороус Л.О.,

педагоги ЗНЗ

3

Атестація педкадрів

2

2

Бальон М.В.

4

Зовнішнє незалежне оцінювання та його впровадження в Україні.

2

2

Жукотинська В.Д.

Навчальна і науково-методична підготовка

38

14

8

16

1

Сучасний урок біології

2

2

Тороус Л.О.

2

Сучасна методика викладання предмета

2

2

Тороус Л.О.

3

Тренінгові заняття з оволодіння інтерактивними методами навчання та виховання

4

4

Руснак Т.М.

4

Організаційно-методичне забезпечення оцінювання навчальних досягнень учнів

2

2

Тороус Л.О.

5.

Педагогічні новації в біології

2

2

Тороус Л.О.

6.

Актуальні питання викладання різних розділів біології

12

6

6

Кушнір А.І.

Столярова О.О.

7.

Педагогічна практика

6

6

8.

Методика розв’язування задач з біології

2

2

Столярова О.О.

9.

Удосконалення методики проведення лабораторних і практичних робіт

2

2

Тороус Л.О.

10.

Екологічне навчання і виховання

4

4

ОЕНЦДіЮ

ІІІ

Контрольно-діагностичний

8

4

4

1

Вхідне, вихідне анкетування

2

2

Максимова О.П.

2

Фахове тестування

2

2

Тороус Л.О.

Палійчук Н.Й.

Григор’єва О.В.

3

Науково-практична конференція

2

2

Тороус Л.О.

Палійчук Н.Й.

Григор’єва О.В.

4

Комплексний залік

2

2

Жукотинська В.Д.

Тороус Л.О.

кафедра

Всього

72

36

12

24

Заступник директора

 1. Тематика випускних робіт, творчих проектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  Реферат
  завідувач кафедри філософії і соціології освіти Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат психологічних наук, доцент
 2. Тематика випускних робіт, творчих про ектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  Реферат
  Тематика випускних робіт, творчих проектів і рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Інформаційно-методичний посібник / Т.
 3. Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних І науково-педагогічних працівників) Київ 2011

  Документ
  Для використання в навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл, обласних закладів післядипломної педагогічної освіти
 4. Програма для слухачів курсів підвищення кваліфікації за напрямом «Громадянська освіта» Пояснювальна записка

  Документ
  Процес розбудови і утвердження України як суверенної, правової, демократичної, соціально орієнтованої держави, визнання її світовою спільнотою відкрило перед шкільною соціогуманітарною освітою нові горизонти.
 5. Програма та навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації Укладач

  Документ
  Програма курсів підвищення кваліфікації практичних психологів передбачає підвищення фахового рівня та вдосконалення фахової майстерності практичних психологів дошкільних, усіх типів загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи
 6. Тематика випускних робіт, рефератів І література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів біології

  Реферат
  Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителей. – Луганск: Янтарь, Учебная книга, 2003.
 7. Тематика випускних робіт І рефератів та література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії

  Реферат
  Ермаков Д.С., Зверев И.Д., Суравегина И.Т. Учимся решать экологические проблемы. Методическое пособие для учителя. — М.: Школьная Пресса, 2002. — 159 с.
 8. Функціональна підготовка учителів фізики та астрономії програма та навчально-тематичний план підвищення кваліфікації

  Документ
  Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації вчителів фізики та астрономії розроблена на основі навчально-тематичних планів Міністерства освіти і науки України, концепції фізичної та астрономічної освіти 12-річної школи, законів
 9. Програма та навчально-тематичний план підвищення кваліфікації Укладачі: Рецензенти: Кирилюк М. В., методист

  Документ
  Барболіна Т.М., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського державного педагогічного університету ім.

Другие похожие документы..