European credit transfer system

Ж. Позапрограмна діяльність і дозвілля

Культурно- просвітницька робота.

В 1990 році створено Центр культурології та виховання студентів, який не має аналогів в Україні.

Рада з виховної роботи, що функціонує у ВНТУ з 1992 року направляє і допомагає студентському активу в організації роботи по самоврядуванню, що здійснюється через систему студентського старостату, студентського контролю за якістю навчання, студентського профкому, що опікується проблемами побуту, дозвілля, соціального захисту, організацією біржі праці тощо. Рада з виховної роботи здійснює допомогу у роботі студентського загону по підтриманню порядку на території і в гуртожитках університету.

Наш університет є не лише центром освіти і науки, а і центром культури, який навчає студентів за власними оригінальними навчальними планами і виховує за власною оригінальною концепцією виховання. Виховна робота та гуманітарна політика в університеті орієнтована на створення умов для всебічного розвитку особистості, на підтримку творчої активності і процесів самоудосконалення, прилучення молоді до багатств національної та світової культури. Тож культурно-просвітницька робота є складовою частиною виховної роботи університету. Здійснюється вона разом з Центром культурології, клубом, кафедрами. Активно запроваджуються масові форми роботи з шляхом оформлення бібліотекою книжково ілюстративних тематичних виставок, оглядів літератури, проведення читацьких конференцій та тематичних вечорів. Культивується пропаганда кращих творів української та світової літератури, надається допомога в самоосвіті.

Студентське самоврядування

Важливою складовою навчально-виховного процесу в університеті є система студентського самоврядування завданнями якого є зростання соціальної активності, ініціативи студентської молоді, посилення її відповідальності, забезпечення і захист прав та інтересів студентів, сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності молоді, засвоєння студентами навичок організатора, керівника, залучення студентської молоді до адміністративної, наукової, господарської, культурно-масової, міжнародної та інших видів діяльності, які проводяться в університеті.

І саме тому, що ВНТУ вже має серйозні напрацювання у сфері студентського самоврядування і перспективу подальшого розширення прав студентів, експертна рада програми Tempus-Tacis в число переможців конкурсу 2004 року включила і проект, присвячений розвитку студентського самоврядування, представлений консорціумом виконавців у складі Вінницького національного технічного університету, Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, Київського міжнародного університету і спілкою студентів при Президенті України з боку України та спілкою студентів Англії і Північної Ірландії та університетом Франка Дюнкерка – з боку ЄС.

Студентське самоврядування має розгалужену структуру, складовою якої є студентські ради гуртожитків, студентська рада студмістечка, студентські ради інститутів, студентська рада університету, виконавчим органом якої є Президія студентської ради ВНТУ. Органи та організації студентського самоврядування діють відповідно Положенням про студентське самоврядування ВНТУ „Студентську Раду ВНТУ”, Положення про студентську Раду студмістечка.

Результатом діяльності системи органів студентського самоврядування є зростання активності, ініціативи студентів у різних сферах життя університету, посилення їх відповідальності за доручену справу, створення сприятливого морально-психологічного клімату в студентських групах та гуртожитках.

Спортивна робота

Організація фізичного виховання в університеті органічно поєднує академічні, тренувальні і самостійні заняття, які відбуваються в клубах за спортивними інтересами або за індивідуальними планами. В цьому проявляється намагання кафедри створити умови і певну атмосферу для серйозної роботи студентів, без чого не можливе формування гармонійної особистості.

Функціонує санаторій-профілакторій на 100 місць з сучасною лікувальною базою загально-терапевтичного профілю, а також відділенням водних та термопроцедур, лікувальної фізкультури, кімнатою психологічної розвантаження, стоматологічним кабінетом, їдальнею та інше.

Спортивний комплекс університету включає наступні споруди та будівлі:

а) навчально-лабораторний корпус фізвиховання загальною площею 2720,2 кв.м.;

б) стадіон ІV категорії площею 5,4 га, з дерев'яними трибунами на 5 тис.чол., з синтетичним покриттям доріжок та секторів, електрифікований та радіофікований, огороджений металевою огорожею;

в) 5 спортивних залів з підсобними приміщеннями (роздягальні, душові, тощо), а саме: зал для спортивних ігор площею 339 кв.м., зал для боротьби площею 215 кв.м., зал для ритмічної гімнастики площею 286 кв.м., 2 зали, обладнаних силовими тренажерами;

г) 15 інших площинних споруд (футбольні, баскетбольні, волейболь­ні, бадмінтоні гандбольні майданчики, майданчики для стрільби з лука, для настільного тенісу, майданчик з тренажерним обладнанням), які мають відповідні покриття, обладнання, огорожі. Взимку на території спорткомплексу заливається каток (єдиний в районі, а часто і в місті).

Спортивний комплекс активно використовується як для проведення занять і спортивно-масової роботи в університеті, так і дітьми з навколишніх мікрорайонів.

Спортивна база використовується іншими організаціями через оренду в т.ч. для організації Всеукраїнських та інших спортивних заходів високого рівня.

Важливим елементом спортивно-оздоровчої бази університету є спортивно-оздоровчий табір на 220 відпочиваючих, який розміщений у мальовничому і екологічно чистому місці, що заслужено має назву "Подільська Швейцарія". У таборі побудовані будиночки в основному на одну сім'ю, їдальня на 220 місць, комплекс санітарно-технічних споруд, а також спортивно-оздоровча база, яка включає:

- відкритий павільйон для боротьби і настільного тенісу;

- природний басейн з пляжем, човнова станція;

- 3 спортивних майданчики для баскетболу і волейболу /2 шт./;

- комбіноване поле для гри в футбол та гандбол;

- тенісний корт, площадка для пляжного волейболу;

- площадку для городків;

- траси для оздоровчого бігу;

-відновлювальний центр.

В 1990 році створено Центр культурології та виховання студентів, який не має аналогів в Україні.

Рада з виховної роботи, що функціонує у ВНТУ з 1992 року направляє і допомагає студентському активу в організації роботи по самоврядуванню, що здійснюється через систему студентського старостату, студентського контролю за якістю навчання, студентського профкому, що опікується проблемами побуту, дозвілля, соціального захисту, організацією біржі праці тощо.

Харчування:

На території університету розміщена сучасна їдальня на 530 місць, яка є 2-поверховю спорудою із завершеним технологічним циклом по зберіганню і переробці харчової сировини, що забезпечує повноцінне і дешеве харчування студентів і працівників університету. Поруч з їдальнею розміщене овочесховище на 436,8 кв.м що дозволяє проводити заготовки сировини в оптимальні строки і є суттєвим фактором здешевлення харчування. В навчальних корпусах та студмістечку працюють 8 буфетів на 252 місць.

III. Інститут РАДІОТЕХНІКИ, ЗВ’ЯЗКУ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

А. Загальний опис

1. Координатор ECTS.

Семенов Андрій Олександрович

Вінницький Національний технічний університет

Хмельницьке шосе 95, корпус 1, ауд.1302

21021, Вінниця

Тел.: 8-0432-598-674, 8-0432-598-353,

2. Стислий опис структури й організації факультету

Факультет радіотехніки та телекомунікацій (ФРТТК) входить до складу інституту радіотехніки, зв’язку та приладобудування (ІнРТЗП).

Директор інституту – доктор технiчних наук, професор Кичак Василь Мартинович - ауд.1316, тел. 8-0432-598-219.

Заступник директора з наукової роботи – доктор технiчних наук, професор завідувач кафедри Проектування медико-біологічної апаратури Злепко Сергій Макарович - ауд.2246 , тел. 8-0432-598-122.

Методист Інституту – Чумак Віра Онанівна, диспечер - Дієспєрова Євгенія Ернестівна - ауд.1318-а, тел. 8-0432-598-269, 8-0432-598-536

Адреса:

21021,м.Вінниця, Хмельницьке шосе 95, корпус 1, ІнРТЗП

Декан – к.т.н., доцентРудик Вадим Данилович.

Заступник декана з виховної роботи – к.т.н., ст. викл. Гаврілов Дмитро Володимирович.

Факультету підпорядковані кафедри :

Телекомунікаційних систем та телебачення – очолює д.т.н., професор Кичак Василь Мартинович.

Радіотехніки – очолює д.т.н., професор Осадчук Олександр Володимирович.

На факультеті навчається 586 студентів, у тому числі: за денною формою 455 студента, за заочною формою 131 студент.

Координатор ECTS від кафедри радіотехніки – Семенов Андрій Олександрович, к.т.н., ст. викл.; 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; телефон/факс: 8-0432-598-481; Години прийому: понеділок–п’ятниця згідно поточного розкладу занять, корпус №1 ауд. 1302.

3 Кафедра радіотехніки

3.1 Загальні відомості

Підготовка фахівців зі спеціальності “Радіотехніка”, проводиться з 1965 року, у 1967 р. було засновано кафедру радіоелектронного профілю. Згодом, зі зміною статусу ВНЗ кафедра реорганізувалася, на її базі створювалися нові факультети і кафедри.

За час своєї діяльності кафедра підготувала більше 3000 радіоінженерів за всіма формами навчання; з 1993 р. розпочато підготовку за фахом “Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення”. Слід відзначити, що серед випускників є завідуючі кафедр ВНТУ (серед них д.т.н., проф. Злепко С.М., д.т.н., проф. Квєтний Р.Н., д.т.н., проф. Поджаренко В.О., д.т.н., проф. Кухарчук В.В.), понад три десятки кандидатів технічних наук, доцентів, багато випускників обіймають посади керівників підприємств і фірм, головних інженерів заводів, науково-виробничих організацій, інших установ; колишній народний депутат Верховної Ради Сугоняко О.Д. є президентом асоціації банків України.

У навчанні студентів беруть участь також філіали кафедри РТ на ВАТ «Маяк» (за фахом 7.090701) та на Вінницькому обласному радіотелевізійного передавального центру (за фахом 7.090703). Підготовка магістрів та аспірантів ведеться за сприянням інституту магістратури, аспірантури та докторантури ВНТУ.

Фахівці за напрямом “Радіотехніка” працюють також у суміжних галузях (електроенергетики, систем зв’язку та телекомунікацій, стандартизації та ін.), пов’язаних із застосуванням засобів радіовимірювань, радіоавтоматики, обробки інформацій, систем автоматизованого керування тощо.

Разом з усіма підрозділами університету кафедра започаткувала триступеневу систему навчання (бакалавр, спеціаліст, магістр).

У діяльності кафедри значне місце займають питання організаційно-методичного та змістовного забезпечення підготовки фахівців. Кафедра систематично працює над удосконаленням викладання існуючих та введенням нових дисциплін, останнім часом скориговано та розроблено понад 60 робочих навчальних програм дисциплін.

Для забезпечення освітньої діяльності на кафедрі діє 5 навчальних лабораторій і комп’ютерний клас. Здійснено неперервну комп’ютерну підготовку студентів з використанням автоматизованих систем проектування у фахових дисциплінах, курсовому та дипломному проектуванні.

Ведеться робота над впровадженням нових освітніх технологій, зокрема, дистанційної форми навчання. Кафедра разом з університетом започатковувала модульно-рейтингову систему, яка зараз вдосконалюється з набуттям досвіду навчання.

Кафедра проводить науково-дослідну роботу, в якій бере участь переважна кількість викладачів; результати досліджень використовуються в дисциплінах кафедри, при виконанні курсового і дипломного проектування. За останні 3 роки науково-педагогічними працівниками одержано 35 патентів на корисні моделі та винаходи, видано 4 монографії, вийшло друком 120 наукових статей, 33 тези за результатами міжнародних науково-технічних і науково-практичних конференцій, захищено 1 кандидатська дисертація. До науково-дослідної роботи щорічно залучається біля 30 студентів.

Навчальний процес забезпечений робочими програмами, підручниками та навчально-методичною літературою. За останні три роки викладачами кафедри видано 9 навчальних посібників для забезпечення дисциплін спеціальностей „Радіотехніка”, “Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення” і “Телекомунікаційні системи і мережі”. Усі матеріали мають високий науковий і методичний рівень.

Навчання проводиться за програмами, орієнтованими на оволодіння науково-експериментальними методами проведення і оптимізації досліджень в галузі розробки системотехнічних і схемотехнічних рішень радіотехнічної апаратури, забезпечення глибокої комп'ютерної підготовки та знання іноземної мови.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма, навчальні плани і програми дисциплін відповідають діючим державним стандартам і вимогам.

У навчальному процесі широко використовуються новітні технології навчання, зокрема елементи дистанційної форми навчання та модульно-рейтингова система.

3.1.1. Науково-педагогічний персонал випускної кафедри

Станом на 01.09.2008 р. професорсько-викладацький склад кафедри становить 14 осіб. З них мають вчений ступінь доктора технічних наук – 1 чол. (7,14%), кандидата технічних наук – 10 чол. (71,43%). Кількісний та якісний склад науково-педагогічного персоналу кафедри наведено в таблиці.

 1. European credit transfer system (2)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 2. European credit transfer system (16)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 3. European credit transfer system (1)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 4. European credit transfer system (10)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 5. European credit transfer system (14)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 6. European credit transfer system (18)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 7. European credit transfer system (25)

  Документ
  Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних
 8. European credit transfer system (3)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних
 9. European credit transfer system (22)

  Документ
  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних

Другие похожие документы..