Szerkesztő-munkatársak

ROMÁNIAI MAGYAR
IRODALMI LEXIKON

SZÉPIRODALOM, KÖZÍRÁS,
TUDOMÁNYOS IRODALOM,
MŰVELŐDÉS

IV.

N–R

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET, KOLOZSVÁR
KRITERION KÖNYVKIADÓ, BUKAREST–KOLOZSVÁR

2002

ISBN 973 26 0698 3

FŐSZERKESZTŐ

Dávid Gyula

ALAPÍTÓ SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Balogh Edgár, Benkő Samu, Gábor Dénes,

Kacsó Sándor, Kántor Lajos, Köllő Károly,

Láng Gusztáv, Sőni Pál, Szabó Attila,

Tóth Sándor, Venczel József

SZERKESZTŐ-MUNKATÁRSAK

Ábrahám Iza, Gyárfás Zsuzsa, Szilágyi N. Zsuzsa

SZAKSZERKESZTŐK

Benkő András (zenetörténet), Csákány Béla (jog, közgazdaság), Cseke Péter (mezőgazdaság), Fejér Miklós (tankönyvirodalom), Fodor Katalin (lélektan), Gaal György (irodalomtörténet), Gáspár Sándor (rádió), Jenei Dezső (műszaki irodalom), Kántor Lajos (irodalomtörténet), Kása Zoltán (matematika), Keszeg Vilmos (néprajz), Köllő Károly (egyháztörténet), Kötő József (színház), Kuszálik Péter (sajtótörténet), László Ferenc (zeneművészet), Murádin Jenő (művészettörténet), Murádin László (nyelvtudomány), Nagy Tóth Ferenc (biológia), Péter Mihály (orvostudomány), Péter H. Mária (orvostörténet), Rácz Gábor (gyógyszerészet), Tövissi József (földrajz, honismeret), Tibád Levente (közművelődés)

HELYI SZERKESZTŐK

Adamovits Sándor (Maros), Bántó István (Bukarest), Benedek Zoltán (Nagykároly), Berde Zoltán (Kovászna), Bura László (Szatmár), Dánielisz Endre (Nagyszalonta), Klacsmányi Sándor (Máramaros), Marosi Ildikó (Maros), H. Molnár Éva (Székelyudvarhely), Papp Béla (Szilágy), Szabó Sámuel (Brassó), Szekernyés János (Temes), Tuzson Erzsébet (Nagyvárad), Ujj János (Arad), Vita Zsigmond (Nagyenyed)

MUNKATÁRSAK

Á. I. – Ábrahám Iza

A. S. – Adamovits Sándor

Á. Z. – Ábrám Zoltán

B. A. – Benkő András

B. E. – Balogh Edgár

B. Gy. – Beke György

B. I. – Bántó István

B. L. – Bura László

B. Z. – Berde Zoltán

Ba. S. – Balázs Sándor

Be. Z. – Benedek Zoltán

Cs. B. – Csákány Béla

Cs. G. – Csire Gabriella

Cs. P. – Cseke Péter

D. A. – Dancsuly András

D. E. – Dánielisz Endre

D. Gy. – Dávid Gyula

D. L. – Dávid László

D. T. K. – Dáné Tibor Kálmán

F. Á. – Farkas Ágnes

F. I. – Fényi István

F. K. – Fodor Katalin

F. M. – Fejér Miklós

G. D. – Gábor Dénes

G. Gy. – Gaal György

G. J. – Gazda József

G. S. – Gáspár Sándor

Gy. I. – Györffi Ibolya

Gy. Zs. – Gyárfás Zsuzsa

J. B. – Józsa Benjamin

J. D. – Jenei Dezső

J. N. M. – Józsa Nagy Mária

K. J. – Kötő József

K. K. – Köllő Károly

K. L. – Kántor Lajos

K. N. – Kovács Nemere

K. P. – Kuszálik Péter

K. S. – Kulcsár Sándor

K. V. – Keszeg Vilmos

K. Z. – Kása Zoltán

K. Zs. – Kozma Zsolt

Ke. Z. – Keresztes Zoltán

Ki. Z. – Kisgyörgy Zoltán

Kl. S. – Klacsmányi Sándor

Kó. K. – Kós Károly

L. F. – László Ferenc

L. L. – Lőrinczi László

L. Sz. K. – Lázár Szini Karola

M. H. – Mózes Huba

M. J. – Murádin Jenő

M. Jó. – Máriás József

M. L. – Murádin László

M. M. – Mózes Magda

Ma. I. – Marosi Ildikó

Mo. É. – Molnár Hubbes Éva

Mo. I. – Mózer István

N. B. – Nagy Benedek

N. Gy. – Nagy György

N. K. – Nagy Kinga

N. P. – Nagy Pál

N. T. F. – Nagy Tóth Ferenc

N. Zs. – Nagy Zsófia

O. A. – Ozsváth Anna

P. Á. – Páll Árpád

P. B. – Papp Béla

P. H. M. – Péter H. Mária

P. M. – Péter Mihály

R. G. – Rácz Gábor

S. Zs. – Seres Zsófia

So. J. – Somai József

Sz. J. – Szekernyés János

Sz. M. – Sztranyiczki Mihály

Sz. S. – Szabó Sámuel

Sze. J. – Szentimrei Judit

T. E. – Tuzson Erzsébet

T. J. – Tövissi József

T. L. – Tibád Levente

To. S. – Tonk Sándor

U. J. – Ujj János

V. Z. – Vincze Zoltán

V. Zs. – Vita Zsigmond

Zs. J. – Zsigmond József

RÖVIDÍTÉSEK

ÁGISZ – Általános Gazdasági és Ipari Szövetkezet

ÁIMK – Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó

ANUP – Asociaţia Naţională a Universităţii Populare (Romániai Országos Népfőiskola-Szövetség)

ASZT – aranyszalagtár

ÁVD – államvizsgadolgozat

BMC – Barabás Miklós Céh

Bp. – Budapest

Buk. – Bukarest

DVV – Deutsche Volksverein (Német Népfőiskolák Szövetsége)

EGE – Erdélyi Gazdasági Egyesület

EIT – Erdélyi Irodalmi Társaság

EKE – Erdélyi Kárpát-Egyesület

EME – Erdélyi Múzeum-Egyesület

EMGE – Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület

EMKE – Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

EMT – Erdélyi Magyar Műszaki Társaság

ESZC – Erdélyi Szépmíves Céh

ETF – Erdélyi Tudományos Füzetek

ETI – Erdélyi Tudományos Intézet

FUEV – Föderalische Union der Europäischer Volksgruppen (Európai Népcsoportok Föderatív Uniója)

HESZCLev – A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája

IKE – Ifjúsági Keresztyén Egyesület

IKESZ – Ifjú Kommunistaellenes Szövetség

JATE – József Attila Tudományegyetem

KAC – Kolozsvári Atlétikai Klub

KALOT – Katolikus Agrárifjúsági Legényegye-sületek Országos Testülete

KISZ – Kommunista Ifjak Szövetsége

KJNT – Kriza János Néprajzi Társaság

KZSTYLE="– Kemény Zsigmond Társaság

Kv. – Kolozsvár

MADISZ – Magyar Demokrata Ifjak Szövetsége

MADOSZ – Magyar Dolgozók Szövetsége

MNSZ – Magyar Népi Szövetség

MTA – Magyar Tudományos Akadémia

MÚRE – Magyar Újságírók Romániai Egyesülete

Mv. – Marosvásárhely

NAC – Nagyváradi Atlétikai Klub

NÉKOSZ – Népi Kollégiumok Országos Szövetsége

Nb. – Nagybánya

Nv. – Nagyvárad

NyIrK – Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények

NYIT – Nyelv–Irodalom–Tanítás

OGYE – Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem

OGYI – Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet, Marosvásárhely

OMP – Országos Magyar Párt

OSZK – Országos Széchényi Könyvtár

RKP – Román Kommunista Párt

RMDSZ – Romániai Magyar Demokrata Szövetség

RMI – Romániai Magyar Írók

RMP – Román Munkáspárt

RMSZ – Romániai Magyar Szó

RNK – Román Népköztársaság

RSZK – Románia Szocialista Köztársaság

Szv. – Szamosújvár

TETT – Természet–Ember–Tudomány–Technika (A Hét melléklete)

Tv. – Temesvár

UMNGY – Új magyar népköltési gyűjtemény

 1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak 10

  Документ
  Mintegy 160 tudományos dolgozat, számos meghívott konferencia elõadás a statisztikus fizika és alkalmazásai területén (folyadékok fizikája, perkolációelmélet, fázisátalakulások, fraktál mintázatok, felületnövekedés, szemcsés anyagok,
 2. 1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása

  Документ
  Erdélyben a gyógyszerészet kialakulását, majd fejlődését több politikai, hatalmi és gazdasági tényező befo­lyásolta, erről először 1926-ban Orient Gyula írt magyar nyelven, amelyet később románul és németül is kiadtak.
 3. És szeretnéd hogy továbbra is bővüljön, kérlek támogasd munkám

  Документ
  Az információkereső tezaurusz az MSZ 3418-87-es szabvány szerint: Az információkereső tezaurusz természetes nyelven kifejezett fogalmak olyan tartalmilag szabályozott, szükség szerint változtatható szótára, amelyben feltüntetik a legfontosabb
 4. Kr e. 450- ? Kr e. IV század első negyede

  Документ
  Aki a világirodalom évezredeinek remekírói közül próbál arcképcsarnokot összeállítani, eleve tudja, hogy befejezhetetlen munkára vállalkozott. Hiszen ez olyan, mintha egy képzőművészeti múzeumban kívánnánk felhalmozni a világ valamennyi
 5. Angol-magyar elektronikus informatikai szótár

  Документ
  A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtámogatási Pályázat keretében jelent meg. A szótár megjelenéséhez segítséget nyújtott a Neumann János Számítógéptudományi Társaság.
 6. Javaslat Doktori képzési program indítására

  Документ
  3. Az ultaibolya fény hatásai a bőr fiziológiás és pathológiás folyamataiban, a bőrtumorok keletkezésében és ezek kialakulásában szerepet játszó regulációs mechnizmusokban
 7. Bevezetés a szépolvasásba

  Документ
  „A magány azoknak a szeretője, akik ezen a szeretőn keresztül élik csak ki egyéniségüket, akik csak ezen a szeretőn keresztül tudják megölelni a mindent, amiben benne van ember, igazság, jog és boldogság.
 8. A második világháború társadalmi következményei, a lehetséges alternatívák és a magyar társadalom változásai 1945-1949 között

  Документ
  A második világháború befejezésének időszakában a kortárs politikusok és elemzők számára nyilvánvaló volt, hogy az európai politikai erőviszonyok megváltozása, a Horthy-rendszer összeomlása, a hazai politikai mezőny 1945-ös átrendeződése
 9. A gyermekirodalom tárgya, forrása, rétegei

  Документ
  Monda: A mesékre emlékeztet, de cselekményének, hőseinek hangsúlyozottan közük van a valóság valamely eleméhez. (Hiedelemmonda, eredetmonda, történelmi monda stb.

Другие похожие документы..