Міністерство внутрішніх справ україни академія внутрішніх військ мвс україни Збірник тез доповідей підсумкової конференції наукового товариства слухачів, курсантів І студентів

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Академія внутрішніх військ МВС України

Збірник тез доповідей

ПІДСУМКОВОЇ конференції

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

СЛУХАЧІВ, КУРСАНТІВ І СТУДЕНТІВ

26 квітня 2011 року

м. Харків

Оргкомітет конференції:

Голова оргкомітету: заступник начальника Академії внутрішніх військ МВС України з наукової роботи, доктор технічних наук професор полковник Морозов О.О.

Заступник голови оргкомітету: начальник науково-організаційного відділукандидат військових наук старший науковий співробітник майор Павлов Д.В. (739-26-68, 4-68)

Відповідальний секретар оргкомітету: помічникначальниканауково-організаційного відділу прапорщик Бондаренко О.В. (739-26-68, 4-68).

Члени оргкомітету:

- начальник навчально-методичного центру кандидат військових наук полковник Тробюк В.І.;

- начальник відділу виховної роботи підполковник Драган Ю.О.;

- начальник факультету №1 (командно-штабного) полковник Пожидаєв А.О.;

- начальник факультету №2 (інженерно-технічного) підполковник Шабалін О.Ю.;

- начальник факультету №3 (економіки та менеджменту) кандидат педагогічних наук, полковник Рудов Б.А.;

- начальник факультету №4 (гуманітарного) полковник Гунбін К.Ю.;

- начальник кафедри соціальних та правових дисциплін кандидат історичних наук доцент, підполковник Олійник М.М.;

- начальник кафедри інформатики та прикладних інформаційних технологій майор ІоховО.Ю.;

- начальник кафедри фізичної підготовки і спорту підполковник Пилипець О.В.;

- завідувач кафедри фундаментальних дисциплін кандидат хімічних наук доцент Алфімова Л.Д.;

- завідувач кафедри іноземних мов Стрілець Л.К.

Адреса оргкомітету: 61001, м. Харків, площа Повстання, 3, Академія внутрішніх військ МВС України, науково-організаційний відділ.

Телефон:8-057-739-26-68, електронна адреса: nov_avv@.

Доповіді відтворені безпосередньо з авторських оригіналів. За достовірність представлених результатів відповідальність несуть автори.

© Академія внутрішніх військ МВС України

УДК 455.5

Назаркін О.В., командир 2-го відділення 219 навчальної групи курсу №2 факультету №1 (командно-штабного), молодший сержант, наукові керівники: Халеп В. В., старший викладач-начальник ПДС АВВ МВС України, підполковник; Лисенко О. В., старший викладач кафедри тактики внутрішніх військ АВВ МВС України, службовець

ОСОБЛИВОСТІ БОЮ У ГІРСЬКО-ЛІСОВІЙ МІСЦЕВОСТІ

Гірська підготовка є одним з основних предметів навчання для курсантських груп спеціального призначення та забезпечує підготовку їх до практичного виконання службово-бойових (бойових) завдань у гірсько-лісовій місцевості також вона є засобом придбання особистих якостей, знань та досвіду, дуже необхідних військовослужбовцю внутрішніх військ для успішних дій в складних та небезпечних умовах гірської місцевості.

При діях у гірсько-лісовій місцевості важливу роль грає одиночна підготовка військовослужбовця так і дії у складі “звязки”, підрозділу.

 1. Бойовий порядок відділення із урахуванням розподілу на “звязки”:

- розподіл відділення на “звязки” з урахуванням різноманітних факторів, елементами бойового порядку відділення можуть бути:перша “звязка” (“трійка”), друга “звязка” (“трійка”), третя “звязка” (“трійка”);

- варіант складу “звязки” може бути наступним: 1-а – старший стрілець (старший групи), два стрільця; 2 -а – стрілець (старший групи), кулеметник, стрілець; 3-я – командир відділення, гранатометник, стрілець-помічник гранатометника, снайпер;

- розподіл відділення на “звязки” дозволяє особовому складу долати складні гірські перешкоди (скелі, льодовики, складні високогірних перевали, бурхливі гірські ріки і ін.), створити більш гнучкий та розосереджений бойовий порядок, підвищити ефективністьвогневого ураження противника і живучість, як кожного військовослужбовця, так и підрозділу, забезпечує взаємну підтримку і прикриття вогнем на полі бою, веденні розвідки, у ході здійснення маневру.

2. Завдання, прийоми та способи дій військовослужбовці у складі “звязки” щодо дій на гірсько-лісовій місцевості у наступі:

- дії відділення при виконанні службово-бойових завдань у складі “звязки”застосовуються, як правило, для подоланням різних гірських перешкод (трав'янистих схилів, осипів скельних ділянок, льодових і сніжних схилів, гірських рік, каньйонів і ін.), для ведення розвідувально-пошукових та рейдових дій; для ведення ближнього бою; дій в обхідних загонах, щодо захоплення гірських перевалів, висот; дій в ході наступу на роз'єднаному напрямку, використовувати переваги гірської місцевості для потайного виходу у фланг і тил противнику; при наступі у глибині, на поспішно зайняту оборону противника, при веденні боїв у ході переслідування невеликих груп противника та в інших сприятливих умовах обстановки;

- з виходом на рубіж переходу в атаку, особовий склад “звязки” по команді командира відділення, використовуючи підтримку вогнем рішучою атакою знищує вказаного противника;

- у ході знищення окремих дрібних груп в глибині оборони чи в тилу противника, за рішенням командира роти (взводу), “звязки” можуть виконувати різніза характером завдання;

- одній із “звязок” може бути відведена роль маневрової групи (наприклад, першій ”звязка”), а двом іншим - роль вогневих груп (другій та третій “звязці”).

- завдання маневрової групиполягає у тому, щоб, використовуючи складки гірської місцевості (місцеві предмети), зблизитися з противником на якомога меншу відстань, зайняти вигідне положення для атаки та у взаємодії із вогневими групами (вогневою групою) знищити його (чи захопити у полон);

- вогневі групипризначені для підтримки вогнем дій маневрової групи шляхом ведення прицільного вогню по виявленим вогневим засобам противника з постійною зміною вогневих позицій;

- атака противника здійснюється, як правило, наступним способом.Вогневі групи (або одна із них) відвертають увагу противника та сковують його дії на одному із напрямків, а, тим часом, маневрова група непомітно просувається на один із його флангів чи у тил;

- з виходом до об'єкту атаки, маневрова група осліплює димами та закидає противника гранатами і, у взаємодії із вогневими групами, одночасноюатакою у фланг чи тил знищує його (захоплює в полон).

- метою забезпечення стійкого і прихованого управління та підтримання постійної взаємодії між особовим складом “звязок”, підрозділу, встановлюються додаткові сигнали управління,які подаються жестами рук, свистками, положенням зброї, тощо.

3. Завдання, прийоми та способи дій військовослужбовці у складі “звязки” щодо дій на гірсько-лісовій місцевості в обороні:

- при діях в обороні, склад “звязок” може бути таким, як і у наступі.

- кожному військовослужбовцю вказуються 2-3 вогневі позиції,які необхідно змінювати після декількох черг (пострілів) та сектори стрільби-основний і додатковий, які повинні перекриватися не менше ніж на 10-15градусів (170-250 тисячних),створюючи зону суцільного вогню; сектор обстрілу для кулеметника в обороні - до 120 градусів,для автоматника до 40градусів.

- щоб зменшити ймовірність знищення БМП (БТР) та танків вогнем ПТКР, для кожної одиниці бойової техніки обладнуються 1-2 укриття(за зворотними схилами висот, у ярах, у лісі, тощо).

Кожній бойовій машині призначаються 2-3 вогневі позиції(на найбільш небезпечних напрямках наступу противника). При цьому, із кожного укриття необхідно готувати вихід на вогневі позиції не менше ніж по двохмаршрутах.

Таким чином: виконання службово-бойових завдань у гірсько-лісовій місцевості вимагає від особового складу високої дисциплінованості, великої фізичної витривалості, сили волі, спостережливості; уміння орієнтуватися в горах; безстрашності, високого почуття військового товариства; знання характеристик гірського рельєфу місцевості; уміння прогнозувати погоду і переборювати різні гірські перешкоди; твердих знань і виконання правил страховки і самостраховки; дбайливого відношення до особистого і колективного гірського спорядження та вмілого його використання, а також використання тактики дрібних підрозділів і в першу чергу “звязок”.

УДК 355.4

Глазков О. В., командир 228 навчальної групи курсу №3 факультету №1 (командно-штабного), старший сержант, науковий керівник ВаракутаВ. П., кандидат військових наук доцент, доцент кафедри тактики внутрішніх військ Академії ВВ МВС України

ВПЛИВ ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА АРМІЙ ДАВНИНИ НА РІЗНОВИДИ БОЙОВОГО ШИКУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК

Розкрито і визначено вплив воєнного мистецтва армій давнини на вибір різновидів бойового шикування підрозділів внутрішніх військ залежно від поставленого службово-бойового завдання

Різновиди бойового шикування удосконалювалися відповідно до розвитку методів і способів бойових дій. Зміни викликалися появою нових засобів збройної боротьби і якісною зміною особового складу збройних сил, які здійснювалися у зв’язку з розвитком способів виробництва і соціального устрою суспільства. Так, у разі розосередження натовпу на окремі групи підрозділ може шикуватися у різновиді “МОНОЛІТ-КЛИН”, у голові якої знаходиться ударна група з більш фізично підготовленими військовослужбовцями. Це абсолютна аналогія “клину” – бойовому шикуванню лицарів середньовічної Європи. Для виконання завдання з пересування підрозділу через натовп або за необхідності, для розосередження натовпу застосовується різновид бойового шикування “КУЛАК”. Підрозділ внутрішніх військ висувається у колонах, ідентичних “колонам” або “терціям” середньовічної піхоти (пікінерів), і шикується у формі П-подібного зімкнутого строю, який складається з колони по чотири і більше військовослужбовців. Для захисту своїх воїнів від переважаючого за чисельністю противника князь Святослав під Доростолом застосував різновид бойового шикування “стіна”. Повна ідентичність цьому різновиду – бойове шикування “ВАЛ”, яке застосовується для колективного захисту особового складу з фронту при інтенсивному киданні з боку натовпу каміння, пляшок, обрізків арматури тощо. За командою підрозділ спочатку шикується у різновид “МОНОЛІТ”, після чого перша шеренга приймає положення захисту присівши, а військовослужбовці другої шеренги, прикриваючи себе і тих хто поруч, створюють суцільний “ВАЛ”.

Для захисту від метальної холодної зброї (списів, стріл, дротиків, каміння, що випущені з пращі, луків) воїни давнини застосовували різновид бойового шикування “черепаха”, прикриваючи себе зо всіх боків щитами. Так само підрозділи внутрішніх військ використовують “ЧЕРЕПАХУ” для колективного захисту особового складу як з фронту, так і з флангів. Для того щоб не допустити змішування особового складу з витісненим натовпом, який залежно від обставин треба пропустити, а також для захисту у разі оточення натовпом застосовується різновид бойового шикування “КІЛЬЦЕ”, де в середині знаходиться командир, що керує діями підлеглих. Цей різновид і абсолютно ідентичний бойовому шикуванню “кільце” воїнів давнини. Подібність різновидів бойового шикування воїнів давнини і підрозділів внутрішніх військ під час виконання різних бойових завдань свідчить про наступність у військовій справі, але потребує постійного вдосконалювання. Вивчаючи воєнне мистецтво минулого, можна знайти для сучасної тактики дій внутрішніх військ нові різновиди бойових шикувань і способи виконання СБЗ. Наприклад, війська прусського короля Фрідріха II широко використовували спосіб косої атаки. При такому способі дій для стримування (витіснення, блокування) натовпу, воїни залежно від обставин шикуються по фронту в один або кілька рядів (МОНОЛІТ-1, -2, -3).

Додатково на одному з флангів або на обох одразу під тупим кутом, розгорнутим у бік від “МОНОЛІТУ”, в один ряд або кілька рядів (ЦЕП-1, -2, -3 або МОНОЛІТ-1, -2, -3) вишиковуються групи для косого розсічення (витіснення, блокування) натовпу. Одночасно для вилучення організаторів та активістів масових заворушень війська шикуються у різновид “МОНОЛІТ-КЛИН” з групою вилучення і групою застосування спецзасобів.

За єдиним замислом і при вмілому одночасному поєднанні різнолвидів і способів бойового шикування підрозділів буде досягнута найвища ефективність дій підрозділів у різних умовах обстановки з раціональною чисельністю особового складу підрозділів внутрішніх військ, які будуть залучені до виконання СБЗ.

УДК 355.4

Котенок О.Б., курсант 249 навчальної групи курсу №2 факультет №1 (командно-штабний), солдат, науковий керівник Горбов О.М., старший викладач-начальник служби технічного захисту інформації АВВ МВС України, підполковник

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДОПУСКУ ТА ЗАТРИМКИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА ОБ’ЄКТИ, ЩО ОХОРОНЯЮТЬСЯ ВНУТРІШНІМИ ВІЙСЬКАМИ МВС УКРАЇНИ

Визначена сутність перспектив застосування засобів допуску та затримки автомобільного транспорту на об’єкти, що охороняються внутрішніми військами МВС України

Політичні та економічні умови, що склалися в Україні, вимагають від військовослужбовців чіткого виконання своїх службово-бойових завдань, в тому числі і щодо забезпечення високопродуктивного, ефективного контролю вантажів, транспортних засобів, особистих речей осіб, які ввозяться та вивозяться на об'єкти та з об'єктів, що охороняються підрозділами внутрішніх військ МВС України.

Одним з визначальних невід'ємних елементів у повсякденній службово-бойовій діяльності військовослужбовців ВВ є застосування ними технічних засобів допуску та затримки автомобільного транспорту, без яких у даний час вже неможливо забезпечити своєчасність, якість і культуру контролю.

Висока результативність контролю досягається комплексним застосуванням технічних засобів на кожній конкретній ділянці КПП, чи то ручна поклажа й багаж пасажирів та транспортних екіпажів, контроль великогабаритних вантажних відправлень й окремо прямуючого багажу, контроль усіх видів транспортних засобів для перевезення спецконтингенту.

Причому, для контролю кожного виду об'єктів, що переміщуються через КПП відповідно до технологічних схем організації контролю повинні застосовуватися ті або інші специфічні види засобів допуску та затримки автомобільного транспорту.

Знання оперативно-технічних можливостей засобів допуску та затримки автомобільного транспорту, сучасних методик і способів їх застосування, володіння практичними навичками роботи з ними - все це в значній мірі забезпечує високий професійний рівень військовослужбовців підрозділів ВВ, щодо виявлення заборонених предметів, заборонених предметів та порушників.

Корабельський О.І., курсант 247 навчальної групи АВВ МВС України, науковий керівник Минько О.В., майор, викладач кафедри управління повсякденної діяльністю та служби штабів Академії внутрішніх військ МВС України

 1. Міністерство внутрішніх справ україни академія внутрішніх військ мвс україни Збірник тез доповідей підсумкової конференції наукового товариства слухачів, курсантів І студентів (1)

  Документ
  Назаркін О.В., командир 2-го відділення 219 навчальної групи курсу №2 факультету №1 (командно-штабного), молодший сержант, наукові керівники: Халеп В.
 2. Міністерство внутрішніх справ україни академія внутрішніх військ мвс україни Збірник тез доповідей підсумкової конференції наукового товариства слухачів, курсантів І студентів (2)

  Документ
  Заступник голови оргкомітету: начальник науково-організаційного відділу кандидат військових наук старший науковий співробітник майор Павлов Д.В. (739-26-68,
 3. Міністерство внутрішніх справ україни академія внутрішніх військ мвс україни підсумкова конференція наукового товариства слухачів, курсантів І студентів збірник тез доповідей Секція 12

  Документ
  Примаченко А.В., Фик О.І. Моделювання і прогноз вектора правопорушень у мегаполісі при вирішенні задач охорони суспільного порядку частинами і підрозділами внутрішніх військ
 4. Міністерство внутрішніх справ україни (3)

  Документ
  В Інструкції використані вимоги Законів України, Постанов Кабінету Міністрів, наказів Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України щодо підготовки фахівців у вищих військових навчальних закладах.
 5. Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ (1)

  Документ
  Рекомендовано Вченою радою навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Національної академії внутрішніх справ 27 квітня 2011 року (протокол № 4).
 6. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання Факультет заочного навчання цивільних осіб

  Документ
  Формування духовно багатої особистості неможливе без оволодіння мовою як засобом спілкування, мислення, пізнання, самоутвердження у громадському житті.
 7. Д миколаївської області управління юстиції в миколаївській області визначальні тенденції генезису державності І права збірник наукових праць миколаїв 2007

  Документ
  У збірнику наукових праць репрезентуються матеріали доповідей, які були представлені під час проведення пленарних і секційних засідань міжнародної науково-практичної конференції „Треті Прибузькі юридичні читання”, що відбувалася 23-24
 8. Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ положення про організацію навчального процесу в національній академії внутрішніх справ київ 2011 зміст

  Документ
  Положення з організації навчального процесу в Національній академії внутрішніх справ (далі – Положення) регламентує навчальні, методичні, окремі управлінсько-організаційні аспекти діяльності Національної академії внутрішніх справ (далі – Академія) та
 9. Наукових праць (1)

  Документ
  Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред.: Мартинюк М.Т. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2009. – Ч.

Другие похожие документы..