Анкета кандидата посада, на яку ви хочете працевлаштуватися

КОМПАНІЙ «НАНКЕТА КАНДИДАТА

посада, на яку ви хочете працевлаштуватися:

зарОБІТНА плата, яку Ви плануєте отримувати

(на випробувальній термін і після), ГРН

особисті дані

Прізвище, ім’я, по батькові (ПІБ):

Якщо змінювали ПІБ, вкажіть попереднє

Дата і місце народження:

Громадянство:

Фактична адреса проживання:

Контактні телефони:

Роб:

Дом:

Моб:

E-Mail:

Сімейний стан:

ПІБ і дата народження жінки/чоловіка:

Місце роботи жінки/чоловіка:

Діти (вкажіть ПІБ та дату народження):

Чи є Ви власником/співвласником/акціонером підприємства або суб’єктом підприємницької діяльності?

Якщо так, який вид діяльності підприємства та Ваша роль у бізнесі?

Інформація про стан Здоров’Я та судимість

Стан здоров’я: Чи є у Вас протипоказання до будь-яких видів робіт, важкі хвороби або фізичні вади, групи інвалідності, залежність від алкоголю та наркотичних засобів? (якщо є, повідомити детально)

Чи палите Ви?

Наявність судимості

Освіта

Період

(місяць і рік)

Навчальний заклад

Форма навчання (ден.,веч.,заоч.)

Кваліфікація

згідно з дипломом

Спеціальність

Додаткові курси, семінари, тренінги та ін.

Курс/Семінар

Місяць та рік навчання

Програма

Сертифікат/диплом

ДОСВІД РОБОТИ (За останні 10 років)*

Досвід роботи

Період роботи

(місяць та рік початку і закінчення)

Назва та сфера діяльності організації

Посада

Основні обов’язки

Досягнення

Причина зміни місця роботи

Досвід роботи

Період роботи

(місяць та рік початку і закінчення)

Назва та сфера діяльності організації

Посада

Основні обов’язки

Досягнення

Причина зміни місця роботи

* - при необхідності можете додати секцію

Знання іноземних мов

навички роботи з комп’ютером

Мова

Рівень

володіння мовою

( від 1 до 5 балів)

Програма

Рівень володіння

(самооцінка від 1 до 5 балів)

Англійська

Розмовна мова

Word

Письмо

Excel

PowerPoint

Інша (вкажіть)

Розмовна мова

Internet, E-mail

(які поштові програми)

Письмо

1С Бухгалтерія

Інші (які)

іНФОРМАЦіЯ про Військовий ОБов’язок

НАЯВНІСТЬ ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ (категорії та стаж)

(Якщо є автомобіль, вкажіть марку та модель)

Ваші інтереси, хобі, захоплення:

Ваші сильні сторони:

Особисті якості, що потребують вдосконалення:

Ваші вимоги та очікування від роботи:

Чи працюють Ваші родичі в Групі Компаній «НІКО»

Додаткова інформація про себе:

Назвіть 2-х осіб (з попередньої роботи або навчання), які могли б надати Вам рекомендації

ПІБ

ПОСАДА

КОМПАНІЯ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

1.

2.

Мені відомо, що надання недостовірної інформації в анкеті є підставою для відмови у працевлаштуванні, або припиненні дії трудової угоди в ГК “Ніко”.

« » 2010р. Підпис ___________/ ПІБ___________________/

Начало формы

www.niko.ua

E-mail: vacancy@niko.ua

 1. Матеріали круглого столу київ, 12 грудня 2007 року київ 2008

  Документ
  А43 Актуальні проблеми професійної самореалізації осіб з особливими потребами на ринку праці: Зб. наукових праць / Упорядники: М.П. Лукашевич, Н.В. Коляденко, В.
 2. Удк 32+329. Д67 ббк 66. 2(4 Укр)+76. 01 (4 Укр) Д64

  Документ
  Це видання є логічним продовженням першої, офіційно забороненої в Україні та засудженої до знищення (!) книги «Донецька мафія. Антологія». Але Правду знищити неможливо, вважають ініціатори проекту «Мафія в Україні» і пропонують українським
 3. Практична педагогіка або три технології

  Документ
  Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти —К.:Видавничий Дім «Слово», 2004.
 4. Апн україни Збірник наукових праць VІ міжнародної науково-практичної конференції (21 травня 2009 р.) Київ 2009

  Документ
  О.В. Киричук, д-р пед. наук, проф. (відповідальний редактор); Ю.М. Маршавін, канд. іст. наук, доц.; М.В. Туленков канд., соціол. наук, доц.; М.П. Лукашевич, д-р філос.
 5. Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії та 15-річчя юридичної освіти на Миколаївщині. Миколаїв 2008

  Документ
  здійснені в процесі святкування 10-річчя створення Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії та 15-річчя юридичної освіти на Миколаївщині.
 6. * Веб-сторінки друкованих та електронних змі та інші аспекти застосування мережі Інтернет у сфері мас-медіа

  Документ
  Редколегія: Різун В.В., д-р філол. наук, проф. (голова); Єсипенко Р.М., д-р іст. наук, проф.; Іванов В.Ф., д-р філол. наук, проф.; Мелещенко О.К., д-р філол.
 7. Міжсекторна співпраця у вирішенні місцевих проблем

  Документ
  Проект «Інформаційна підтримка громадських організацій Кіровоградського регіону, як засіб підвищення активності місцевих громад» реалізується в рамках Програми малих проектів Посольства Королівства Нідерландів «Матра КАП»
 8. Нзенти: І. В. Крупський, доктор Історичних наук, професор; Є. А. Мсисаренко, доктор політичних наук, професор І В. Шкляр, А. В. Юричко упорядкування, 2006 І Статті. 2006 ббк 66. 2(4Укр) У45

  Документ
  В. І. Головчєпісо, доктор політичних наук, професор: В. В. Лизанчук, доктор філологічних наук, професор; В. В. Різуп, доктор філологічних наук, професор; І.
 9. Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка вісник чернігівського державного педагогічного університету (1)

  Документ
  Редакцiйна колегiя серiї "Педагогiчнi науки": Бобир С.Л., Боровик А.Г., Гетта В.Г., Гринь Т.В., Жила С.О., Завацька Л.М., Зайченко І.В., Іванишина В.

Другие похожие документы..