Закон україни

В розділі «Облік роботи гуртка» записується номер, дата, тема і зміст заняття, кількість годин, а замість підпису керівника гуртка пишеться слово «карантин».

У випадку лікарняного записується номер, дата, тема і зміст заняття, кількість годин, а замість підпису керівника гуртка пишеться слово «лікарняний».

В цих випадках теми занять, які були пропущені переносяться і записуються індивідуально за погодженням методиста (наприклад, на одному занятті може бути викладено дві теми або ці теми занять плануються на період літніх канікул).Програма повинна бути виконана в повному обсязі!

 В розділі «Масова та суспільно корисна робота гуртка» ведеться облік зайнятості гуртка в підготовці і проведенні міських, районних, всеукраїнських заходів (виставки, концерти, конкурси, творчі звіти, змагання, екскурсії, батьківські конференції тощо).

 Директор, заступник директора та методисти систематично контролюють правильність ведення журналу. На сторінці «Зауваження та пропозиції» щодо ведення журналу роблять запис про результати перевірки журналу.

Алгоритм побудови виховного заходу

1-й етап. Моделювання:

- вивчення запитів дитячого колективу;

- вибір форми заняття (круглий стіл, вікторина, ігрова програма тощо);

- постановка мети заняття, відповідно до якої вибирають тему заняття. Мета позакласного виховного заняття має відображати розвивальну, корекційну функції;

- формулювання ідеї даного заняття;

- відбір змісту, методів, засобів.

2-й етап. Практичне виконання:

- організаційний момент (0.5-3 хв.): передбачає переключення дітей з навчального на інший вид діяльності. Головна мета викликати інтерес, позитивні емоції;

- вступна частина (8-13 хв.): активізація дітей за допомогою проблемної бесіди, ребуса, кросворда, вікторини тощо;

- основна частина (15-20 хв.): реалізація головної ідеї заняття;

- заключна частина (10 хв.): налаштувати дітей на практичне застосування набутого досвіду. Підсумки.

3-й етап. Аналіз діяльності:

- відповідність змісту накресленої мети, рівню підготовки, запитам та інтересам учнів; підготовленість заняття;

- правильність вибору форми заняття, відповідність її змісту, доступність для дітей;

- актуальні та сучасні заняття;

- зацікавленість та активність дітей.

Система діяльності педагога у підготовці і проведенні заняття

Керівник гуртка здійснює оптимальний вибір форм, методів засобів навчання і виховання гуртківців, раціонально розподіляє час заняття на пасивні і активні форми роботи з дітьми. Інтенсифікації процесу засвоєння знань, вмінь та навичок на заняттях сприяє використання сучасних педагогічних технологій навчання та виховання.

Система діяльності педагога у підготовці та проведенні заняття передбачає:

 1. Усвідомлення значення теми і мети заняття:

 • визначення змісту;

 • навчально-методичні посібники;

 • зв'язок з попереднім заняттям;

 • визначення мети (освітньої, розвивальної, виховної).

 1. Підбір матеріалу до теми заняття:

 • відбір змісту й обсягу знань з теми;

 • підбір доцільних фактів, прикладів;

 • підготовка наочних посібників, ТЗН;

 • визначення творчих і навчально-досліднихзавдань;

 • визначення колективних та індивідуальних форм роботи.

 1. Підготовка плану-конспекту заняття (логіко-структурні схеми зайняття):

 • складання плану;

 • визначення питань для обговорення і розгляду;

 • залучення учнів до колективної підготовки заняття;

 • колективне планування варіанту заняття;

 • визначення домашнього завдання.

 1. Апробація підготовленого заняття:

 • визначення основних частин змісту матеріалу, на які звертається увага дітей;

 • уточнення часу і темпу проведення заняття.

Підготовка та проведення підсумкових (відкритих) занять

У кожному освітньому закладі наприкінці семестру підводяться підсумки роботи гуртка. Оптимальною формою роботи для підведення підсумків за семестр є підсумкові заняття. Підсумкові заняття проводяться 2 рази на рік.. На підсумкове заняття запрошуються педагоги даного та суміжного профілю, батьки та представники адміністрації. Крім цього, кожне підсумкове заняття має відповідати певним вимогам.

Організація та проведення підсумкових занять

 1. Планується заняття таким чином, щоб на ньому в повній мірі було продемонстровано рівень знань і вмінь вихованців їх успіхи та досягнення.

 2. Добір оптимальних методів і форм проведення заняття. Це може бути диспут, бесіда ділова гра, вистава, концерт, тестування, тощо. Педагог сам вирішує, що саме йому підходить, але при виборі методів і форм необхідно врахувати вік, рівень та термін навчання в гуртку, індивідуальні особливості дітей.

 3. Добір необхідного для заняття обладнання.

 4. Складання плану-конспекту.

Оформлення досягнень керівника гуртка

Із розвитком науково-технічного прогресу є можливість показати професійну діяльність педагога та його особисті якості різнобічно, наглядно та естетично. Оцінити знання, уміння, досвід роботи, особисті якості керівника гуртка чи окремого вихованця допомагає порт-фоліо.

Є різні види порт-фоліо:

- порт-фоліо досягнень;

- порт-фоліо тематичний;

- порт-фоліо презентація;

- порт-фоліо комплексний.

Порт-фоліо досягнень (зразок)

 1. Титульний аркуш-назва управління освіти, назва закладу, назва гуртка та прізвище ім’я по батькові керівника гуртка.

 2. Візитна картка керівника гуртка містить паспортні дані, адрес та телефон для контакту, визначення педагогічної задачі над якою працює педагог-позашкільник, з чого складається методичний супровід педагогічної задачі (перелік).

 3. Матеріали методичного супроводу (приклади планування занять з учнями; адаптація програми профільного гуртка чи розробка авторської програми; розробка тестового контролю знань гуртківців; методичні особливості у роботі керівника гуртка).

 4. Інформація про засоби навчання: перелік відеофільмів, навчальних фільмів, таблиць, роздаткового матеріалу тощо.

 5. Особливості організації роботи з гуртківцями (участь гуртківців у конкурсах різних рівнів).

 6. Матеріали про участь в масових заходах ( розділ, де збираються документи, які підтверджують наявність результатів).

Примітка

Порт-фоліо може мати наступну структуру:

 • Персональний блок (розділ, у якому показується особистість власника порт-фоліо, можуть бути розміщенні фотографії, резюме, досвід роботи, супроводжувальні листи, інформація про автора, короткий зміст порт-фоліо).

 • Колектор-індивідуальна освітня карта ( розділ, де зібрані матеріали діагностування атестації, курсової підготовки, посвідчення, дипломи про освіту, інформація про заклади, де автор навчався).

 • Робочі матеріали (розділ у якому господар формує банк ідей, створює перспективні плани, програму діяльності, збирає корисну інформацію з інтернету, літератури тощо.

 • Досягнення, офіційні документи (дипломи, грамоти, сертифікати, подяки, які підтверджують наявність результатів).

План порт-фоліо досягнень учня

 1. Титульний аркуш – назва управління освіти, якому підпорядковано заклад, назва закладу освіти, назва гуртка, прізвище, ім’я по батькові гуртківця та прізвище, ім’я по батькові керівника гуртка.

 2. Візитна карта гуртківця – назва загально-освітнього та позвшкільного навчальних закладів, адреса та телефон для контакту визначення творчої та наукової теми над якою працює учень, особисті завдання.

 3. Презентація творчих робіт (фотографії). Відгуки, рецензії на творчі роботи, рекомендації щодо участі в різноманітних заходах.

 4. Відзнаки: грамоти, дипломи, лист-подяки батькам тощо.

 5. Інформація про участь в олімпіадах, конкурсах та інших заходах. Самозвіт про участь.

 6. Рефлексивне порт-фоліо: залікові роботи, робота з літературою, статті, малюнки, фото, відео-роботи та презентації.

Розділ 3

Організація техніки безпеки в гуртках позашкільного закладу

 1. Правила поведінки в гуртку.

2. Журнал реєстрації вступного інструктажу.

3. Журнал реєстрації цільового інструктажу.

4. Журнал інструктажу на робочому місці.

 1. Типові інструкції з ТБ на кожному робочому місці.

 2. Перелік шкідливих речовин.

 3. Перелік необхідних медикаментів.

 4. Інструкції:

 • на випадок виникнення пожежі;

 • надання першої допомоги при травмах;

 • надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

 1. Перелік бесід з ТБ.

Обов’язки керівника гуртка позашкільного закладу по організації роботи охорони праці вихованців:

1. Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поведінки в навчальному закладі.

2. Користуватись засобами колективного та індивідуального захисту, дотримуватись зобов’язань щодо охорони праці, передбаченим колективним договором та правилами внутрішнього розпорядку установи.

3. Особисто вживати заходів щодо усунення будь-якої ситуації, яка створює загрозу життю чи здоров’ю.

4. Розробляти і переглядати один раз на три роки інструкції з техніки безпеки для навчальних лабораторій відповідно до типових інструкцій.

5. Забезпечувати безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів тощо.

6. Проводити інструктаж з гуртківцями з техніки безпеки на заняттях з обов’язковою реєстрацією в журналі.

7. Не дозволяти працювати вихованцям без відповідного спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту.

8. Слідкувати за справністю розеток, вимикачів світла, електроприладів. При виявленні несправності вище зазначених предметів повідомити керівнику закладу.

9. Негайно сповіщати керівника установи про нещасний випадок.

10. Нести персональну відповідальність згідно з чинним законодавством за нещасні випадки, що трапились з вихованцями під час проведення занять (заходів).

11. Ретельно оглядати перед початком занять місце проведення занять відповідно санітарно-гігієнічних умов, які ставляться до навчальних кабінетів; інструктувати вихованців про порядок, послідовність та заходи безпеки під час виконання вправ; перевіряти справність інвентаря, надійність установлення і закріплення обладнання.

12. Вести профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед вихованців.

Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності

 1. Інструктажі з безпеки життєдіяльності містять питання охорони здоров’я, пожежної радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації безпеки, побуту тощо.

 2. Учні і вихованці, які інструктуються, розписуються в журналі, починаючи з 9-го класу.

 3. Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні до закладу вихованця проводиться вступний інструктаж.

 4. Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці і додається до журналу обліку навчальних занять (додаток №1).

 5. Первинний інструктажз безпеки життєдіяльності проводиться на початку заняття у кожній лабораторії, кабінеті, майстерні тощо, наприкінці навчального року перед початком канікул.

Первинний інструктаж проводять керівники гуртків з вихованцями, а також з батьками, які беруть участь у позанавчальних заходах.

Первинний інструктаж також проводиться перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку року, заняття, практичної роботи тощо.

Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття, реєструється в журналі обліку навчальних занять.

 1. Позапланоаний інструктаж з вихованцями проводиться у разі порушення

ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести, чи призвело до травм, у разі нещасних випадків за межами закладу.

Реєстрація позапланового інструктажу робиться в журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кабінеті, навчальній лабораторії.

 1. Цільовий інструктажпроводиться з вихованцями, у разі організації поза навчальних заходів (екскурсії, спортивні змагання, концертні виступи тощо), під час проведення громадських, поза навчальних робіт (прибирання території, приміщень тощо). Реєстрація цільового інструктажу здійснюється в журналі інструктажів.

 2. Первинний , позаплановий, цільовий інструктажі проводять керівники гуртків за відповідними інструкціями чи програмами.

 3. Відмітка про проведення первинного та позаплановоного інструктажів робиться в журналі реєстрація інструктажів з питань охорони праці (додаток №2).

Інстукція

з охорони праці під час проведення екскурсій

1. Загальні вимоги безпеки:

- вибирають такий об’єкт для екскурсії, на якому забезпечується повна безпека її проведення;

- керівники відповідають за дотримання правил техніки безпеки та за охорону життя учнів;

- забороняється проводити екскурсії на відкритих і закритих розподільних пристанях при настанні грози, під час дощу, туману, і в темний час доби;

- керівники екскурсії повинні вести постійний нагляд за гуртківцями.

2. Вимоги безпеки перед початком проведення екскурсії:

- перед кожною екскурсією вихованців ознайомлюють із загальною характеристикою об’єкта екскурсії, її маршрутом і правилами безпеки, яких необхідно дотримуватись під час проведення екскурсії;

- кількість вихованців, які одночасно беруть участь в екскурсії, не повинна перевищувати 25 чоловік;

- вирушаючи на екскурсію з вихованцями, керівник повинен мати при собі дорожню аптечку першої допомоги;

- допущені до екскурсії повинні бути відповідно одягнені, не мати при собі предметів, що створюють небезпеку під час екскурсії.

3. Вимоги безпеки під час проведення екскурсії:

- другу перекличку і відмітку присутніх гуртківців проводять після прибуття на місце екскурсії;

- якщо для доставки вихованців до місця екскурсії використовується громадський транспорт, посадку здійснюють групами під керівництвом дорослих. При цьому в транспортні засоби входять спочатку гуртківці, а потім керівник. У такому самому порядку здійснюється висадка дітей із транспортного засобу. Можна доставляти вихованців до місця екскурсії також на спеціально виділених транспортних засобах. Для цього дозволяється використовувати автобуси і закриті вантажні машини;

- перевозити на відкритих вантажних машинах дітей забороняється;

- під час екскурсії забороняється розпалювати багаття, щоб уникнути пожеж та опіків учнів;

- забороняється під час екскурсії пити воду з відкритих водойм;

- під час екскурсії вихованцям забороняється знімати взуття і ходити босоніж.

4. Вимоги безпеки під час закінчення екскурсії:

- після закінчення екскурсії, перед відправленням у зворотній шлях, керівники виводять всіх вихованців з об’єкта екскурсії і перевіряють наявність їх за списком;

- після повернення з екскурсії ще раз перевіряють наявність гуртківців за списком.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях:

- у випадку аварійної ситуації на місці екскурсії керівники виводять вихованців у безпечне місце;

- при нещасному випадку гуртківців виводять у безпечне місце, а потерпілому надають першу лікарську допомогу.

Інструкція

з охорони праці при проведенні масових заходів у навчальних закладах

 1. Загальні положення

Відповідальний за проведення масових заходів і дотримання гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки проводить інструктаж з черговими керівниками, вихованцям про заходи пожежної безпеки і правила евакуації дітей з приміщень на випадок пожежі та правила поведінки учнів, при проведенні масових заходів.

Нас проведення масових заходів необхідно обов’язково організовувати чергування членів добровільної пожежної дружини, а приміщення забезпечувати необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, що зосередженні в сусідньому приміщенні.

Приміщення, в яких проводяться масові заходи, повинні мати неменше як два ходи на зовні.

У дерев’яних будівлях дозволяється проводити масові заходи в приміщеннях, розміщених не вище другого поверху.

Забороняється проводити масові заходи в тих будівлях, які не відповідають правилам пожежної безпеки.

Коридори, проходи і виходи, призначені для евакуації людей, повинні бути вільними. Двері приміщень під час проведення масових заходів забороняється замикати на замок або запори, які важко відчиняються.

Біля кожних дверей повинен невідлучно перебувати черговий з числа викладацького, обслуговуючого персоналу або учнів старших класів.

Вікна приміщень не повинні мати решіток. На час проведення масових заходів вікна не можна зачиняти ставнями, ролетами, якщо немає постійних джерел електроживлення; пересувна електростанція повинна встановлюватися на відстані не ближче як 10м. від будівлі і споруд.

2.Вимоги безпеки перед початком проведення заходів

Відовідальні за проведення масових заходів перед початком проведення заходів повинні ретельно оглянути всі приміщення, запасні виходи і особисто переконатися в повній готовності їх щодо пожежної безпеки та в забезпеченні приміщення первинними засобами пожежегасіння, перевірити справність електроапаратури, задіяної в масових заходах.

 1. Вимоги під час проведення

Проведення заходів з дітьми повинні невідлучно перебувати черговий керівник. Він зобов’язаний стежити за точним виконанням заходів безпеки під час проведення масових заходів.

Під час показу спектаклів та інших заходів у навчальних закладах не дозволяється влаштовувати світлові ефекти з використанням хімічних та інших речовин, що можуть спричинити згорання.

Додаток №1

Журнал

Реєстрації вступного інструктажу з охорони праці

____________________

(назва закладу)

Почато______200__р.

Закінчено______200__р.

П.І.Б. керівника гуртка____________

п/п

Дата

прове

дення

іструк

тажу

П.І.Б. дитини,

яку інструк

тують

Школа

дитини, клас дитини,

яку

інструк

тують

П.І.Б.

інструктора

Підпис

інструктора

дитини,

яку інструк

тують

Додаток №2

Журнал

рєстрації первинного, позапланованого, цільового, інструктажів вихованців з безпеки життєдіяльності

____________________

(назва закладу)

Почато______200__р.

Закінчено______200__р.

П.І.Б.керівника____________

п/п

Дата

прове

дення

іструк

тажу

П.І.Б. дитини,

яку інструк

тують

Школа

дитини, клас дитини,

яку

інструк

тують

Інструк

Таж:

первин

ний,

позап

ланова

ний,

цільовий

Номер

іструк

ції або

її назва

П.І.Б.

Інструк

тора

Підпис

Допуск до роботи

П.І.Б.

Інструк

тора

П.І.Б. дитини,

яку інструк

тують

П.І.Б.

Інструк

тора

яка.

дає

допуск

П.І.Б.дитини,

яка

допускається

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 1. Закон україни (2)

  Закон
  1. У Цивільному кодексі України ( Відомості Верховної Ради, 2003р., NN 40-44, ст.356; 2004р., N 2, ст.6; 2004р., N 11, ст.140; 2004р., N 33-34, ст.403; 2005р.
 2. Закон україни (3)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 26 грудня 2002 року N 380-IV, від 19 червня 2003 року N 1004-IV, від 11 вересня 2003 року N 1158-IV,
 3. Закон україни (5)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 березня 2004 року N 1645-IV, від 16 березня 2006 року N 3552-IV,від 11 червня 2009 року N 1516-VI,
 4. Закон україни (14)

  Закон
  ( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12-13, ст.92 № 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.
 5. Закон україни (17)

  Закон
  Цей Закон визначає правовий статус, закріплює основні права, свободи та обов язки іноземців та осіб без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, і визначає порядок вирішення питань, пов язаних з їх в їздом
 6. Закон україни (18)

  Закон
  Взаємовідносини при використанні об’єкта права інтелектуальної власності, майнові права на який належать співвласникам, визначаються договором між ними.
 7. Закон україни (19)

  Закон
  Цей Закон визначає правовий статус, закріплює основні права, свободи та обов язки іноземців та осіб без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, і визначає порядок вирішення питань, пов язаних з їх в їздом
 8. Закон україни (21)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 18 червня 1992 року N 2477-XII,Декретами Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 12-92,
 9. Закон україни (26)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Декретом Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1993 року N 43-93,Законами України від 12 лютого 1997 року N 64/97-ВР,
 10. Закон україни (28)

  Закон
  Цей Закон визначає загальні правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної політики України в галузі туризму та спрямований на забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на відпочинок, свободу

Другие похожие документы..