«Бериславський педагогічний коледж»

Портфоліо

Пєрмінової

Ірини Олегівни

викладача

математичних дисциплін

комунального вищого навчального закладу

«Бериславський педагогічний коледж»

Херсонської обласної ради

2010

Зміст

 1. Загальні відомості про вчителя

1.1. Дата народження

1.2. Освіта, кваліфікація за дипломом

1.3. Трудовий стаж

1.4. Педагогічний стаж

1.5. Стаж роботи в даному навчальному закладі

1.6. Займана посада, дата призначення

 1. Педагогічна візитка

2.1. Моя педагогічна філософія

2.2. Педагогічне кредо

2.3. Чого прагну як викладач

2.5. П’ять основних заповідей, якими керуюсь

 1. Методична проблема, над якою працюю

 2. Науково-методична діяльність

  1. 4.1. Список навчально-методичного забезпечення

  2. 4.2. Конспекти відкритих занять

  3. 4.3. Теми виступів на методичних радах, засіданнях предметної (циклової) комісії

  4. 4.4. Теми рефератів

  5. 4.6. Веб-публікації

 3. Результати педагогічної діяльності

  1. 5.1. Порівняльний аналіз діяльності педагогічного працівника на підставі: результатів проміжної та підсумкової атестації студентів

 4. Позакласна діяльність

  1. 6.1. Теми проектів (презентацій), виконаних студентами

  2. 6.2. Позакласні заходи

Загальні відомості про вчителя

Датанародження:27 лютого 1986 року
Освіта: закінчила у 2005 році Бериславське педагогічне училище за спеціальністю «Початкове навчання» і здобула кваліфікацію вчителя початкових класів та керівника дитячого хореографічного колективу;
у 2010 році Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» та здобула кваліфікацію вчителя математики та інформатики

Трудовий стаж: 9 років

Педагогічний стаж: 2 роки 6 місяців

Стаж роботи в даному навчальному закладі: 1 рік 2 місяці

Посада: викладач математичних дисциплін

Електронна скринька: irisha2007@

Моя педагогічна філософія

Не поряд, не над, а разом.

Дітей немає – є люди, але з іншим масштабом понять, іншим джерелом досвіду, іншими прагненнями, іншою гамою почуттів.

І велике щастя, що ми не взмозі підкорити їх нашим педагогічним впливом та дидактичним замахом та їхній здоровий розум, здорову людську волю,

БО

 • якщо дитину постійно критикувати, вона вчиться ненавидіти;

 • якщо дитина живе у ворожнечі, вона вчиться агресивності;

 • якщо дитину висміюють, вона стає замкненою;

 • якщо дитина росте в докорах, вона вчиться жити з почуттям провини;

 • якщо дитина росте в терпимості, вона вчиться сприймати інших;

 • якщо дитину підбадьорюють, вона вчиться вірити в себе;

 • якщо дитина росте в чесності, вона вчиться бути справедливою;

 • якщо дитина живе в безпеці, вона вчиться вірити в себе;

 • якщо дитину підтримують, вона вчиться цінити себе;

 • якщо дитина живе в розумінні та дружелюбності, вона вчиться знаходити любов до усього світу.

Моє педагогічне кредо

Людина! Людяність!

Вчити міцно!

Вчити цілісно!

Підручник чудово!

Але цього замало!

Запитуй! Сперечайся! Обґрунтовуй! Поважай!

Чого прагну як викладач


Вчитися вимогливості

Вчити вчитися


До себе

До студентів

До колег

Не ображатися на критику

Визнавати свої помилки

П’ять основних заповідей,

якими керуюсь:

 1. Люби студента! Любов до студента – серцевина педагогічної моральності, основа культури вчителя.

 2. Вір у студента! Без віри в студента, без довіри до нього вся педагогічна мудрість, усі методи і прийоми навчання і виховання руйнуються, як будиночки з піску.

 3. Знай студента! Без знання студента немає навчання, немає виховання, немає справжнього педагога і педагогічного колективу. Якомога глибше знати духовний світ кожного студента – перше і найважливіше завдання педагога.

 4. Поважай студента! Не вважай себе спроможним вирішувати ті питання, які належать юній особистості.

 5. Розумій студента! Вмій поставити себе на його місце, побачити світ його очима, зрозуміти , чим студент живе, до чого прагне.

Методична проблема, над якою працюю

Пошук ефективних шляхів формування ерудованого, логічно міркую чого спеціаліста-дослідника у процесі математичної освіти через впровадження ІКТ

Науково-методична діяльність

Список навчально-методичного забезпечення

 • Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з дисципліни «Основи початкового курсу математики» для спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта», (2009 р.);

 • Навчальна програма, навчально-робоча програма з ОПКМ за модульно-рейтинговою системою, (2009 р.);

 • Навчальна програма, навчально-робоча програма з Методики навчання математики за модульно-рейтинговою системою, (2009 р.);

 • Повне методичне забезпечення з дисципліни ОПКМ за модульно-рейтинговою системою (лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів), (2009 – 2010 н.р.);

 • Методичне забезпечення лабораторних занять з методики навчання математики (відеоуроки, інструктивні картки), (2010 – 2011 н.р.).

  1. Теми відкритих занять

 • Заняття з ОПКМ з використанням мультимедійної дошки на тему: «Множини та операції над множинами», 2010 р. (ІІ курс, 123 гр.);

 • Заняття з методики навчання математики з використанням інтерактивної дошки на тему: «Текстова задача. Функції задач. Види задач.», 2010 р. (ІІІ курс, 132 гр.).

 • Урок з математики з використанням інтерактивних методів навчання на тему: «Логарифмічні рівняння»,16.12.2010 р., (І курс, 113 гр.).

Теми виступів на засіданнях предметної (циклової) комісії

 • Актуальні проблеми математичної освіти. Шляхи її вирішення. (1 – 4 кл.)

 • Інтерактивні технології на уроках математики в старшій школі.

 • Про деякі проблеми формування професійної культури у майбутніх вчителів математики в сучасних умовах.

 • Диференційоване навчання як основний компонент навчального процесу в системі особистісно-орієнтованого підходу в фізико-математичній освіті.

 • Тестові завдання як засіб контролю результатів навчання математики молодших школярів.

Теми виступів на методичних радах

 • Розвиток творчого та логічного мислення на уроках математики

 • Інформаційні технології на уроках математики

Тема виступу на засіданні методичного об'єднання викладачів інформатики та обчислювальної техніки вищих педагогічних навчальних закладів І рівнів акредитації південного регіону України

 • Доцільне використання ІКТ на уроках математики. (листопад 2010 р.)

Теми рефератів

  • Використання комп’ютерних технологій на уроках математики

  1. Веб-публікації

Публікація конспекту уроку з математики (2 клас) на сайті «Учительський журнал on-line»: .ua/shkola/pochatkove-navchannya-ta-vixovannya.html

Результати педагогічної діяльності

  1. Порівняльний аналіз діяльності педагогічного працівника на підставі: результатів проміжної та підсумкової атестації студентів

Позакласна діяльність

  1. Теми проектів (презентацій), виконаних студентами

    1. з математики

    1. з методики навчання математики:

    • Тіла обертання

    • Жінки-математики;

    • Видатні математики;

    • Три Софії.

    • Інтерактивні методи навчання на уроках математики у початкових класах;

    • Нестандартні уроки з математики;

    • Позакласна робота з математики у початковій школі;

    • Математична культура мовлення вчителя початкових класів;

    • Історія виникнення чисел;

    • Світ чисел;

    • Цифри.

  2. Позакласні заходи

  • Математичний брейн-ринг, (І курс)

  • Інтелектуальна гра з ОПКМ «Найрозумніший», (ІІ курс)

  • Олімпіада з математики, (І курс)

 1. План роботи зонального методичного кабінету Запорізького базового педагогічного коледжу

  Документ
  Запорізького базового педагогічного коледжу розглянуто і рекомендовано до затвердження радою директорів і методичною радою вищих педагогічних навчальних закладів І рівня акредитації Південного регіону України.
 2. Вибір професії-відповідальний крок у житті людини

  Документ
  Довідник розроблено з метою профінформаційного обслуговування громадян, які звертаються в центри зайнятості: учнів та випускників шкіл, батьків та вчителів,
 3. За перше півріччя 2011 року щодо соціально-економічних результатів І потенціалу області у рамках контролю реалізації Стратегії економічного та соціального розв

  Документ
  за перше півріччя 2011 року щодо соціально-економічних результатів і потенціалу області у рамках контролю реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року
 4. На головну сторіну веб сайту ода в розділ „стратегія”

  Документ
  Стратегією економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року (далі – Стратегія) визначено 167 завдань, у тому числі 4 по комунальній власності, повноваження стосовно якої не делеговано обласній державній адміністрації
 5. За підсумками першого півріччя 2011 року виконані наступні завдання І заходи відповідних стратегічних цілей та досягнуті результати

  Документ
  „Підвищення рівня інвестиційної привабливості” у звітному періоді на території Херсону продовжували реалізацію декілька соціально значимих інвестиційних проектів: будівництво торгівельно-культурного центру „Фабрика”; торговельно-розважального
 6. Формування та моніторинг граматичних

  Документ
  Сьогодні в Україні існують сприятливі демократичні умови для успішного навчання іноземним мовам. Вчителі можуть обирати ті підручники та навчальні посібники, які, на їх думку, будуть найбільш ефективними в навчанні іншомовного спілкування.
 7. Табачник Д. В. (голова редакційної колегії), Жебровський Б. М., Удод О. А. (заступники голови редакційної колегії), Єресько О. В., Панасюк Т. В. (відповідальні секре

  Документ
  Табачник Д.В. (голова редакційної колегії), Жебровський Б.М., Удод О.А. (заступники голови редакційної колегії), Єресько О.В., Панасюк Т.В. (відповідальні секретарі), Курочка Н.
 8. Додаток до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 31. 03. 2011 р. №764л рішення державної акредитаційної комісії україни

  Документ
  1. Про затвердження рішеннь експертних рад (з освіти, з культури, мистецтва і туризму, з менеджменту і торгівлі, з гуманітарних та соціальних наук, з харчової та легкої промисловості,
 9. План роботи управління освіти І науки Херсонської обласної державної адміністрації на 2010 рік м. Херсон

  Документ
  Діяльність управління освіти і науки обласної державної адміністрації, відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів у 2009 році була спрямована на розвиток освітньої галузі регіону, виконання законів України “Про

Другие похожие документы..