1. історія факультету факультет математики та інформатики, утворений у 1994 році як самостійний факультет, внаслідок реорганізації фізико-математичного та факул

1. ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Факультет математики та інформатики, утворений у 1994 році як самостійний факультет, внаслідок реорганізації фізико-математичного та факультету інформатики та обчислювальної техніки. До складу факультету відійшли кафедри вищої математики, математики та методики її викладання та, новостворена, - кафедра інформатики та прикладної математики. Наказом № 202 осн/д від 30.10.06 кафедру інформатики та прикладної математики розділено на кафедри:

 • Інформатики та прикладної математики

 • Інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики

Свій відлік історія факультету починає з того часу, коли були створені відповідні математичні кафедри, тобто, з квітня 1940 року, коли у м. Рівне вперше було відкрито вищий навчальний заклад – Рівненський державний учительський інститут. Але кафедра математики, як окрема одиниця, була організована тільки у 1947 році. У різні роки кафедра математики реорганізовувалася у кафедру математики з методикою її викладання та кафедру математичного аналізу, кафедру вищої математики, а з 1991 року функціонують кафедра вищої математики та кафедра математики з методикою її викладання. З 1994 р. функціонує кафедра інформатики та прикладної математики, а з 2006 року кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики.

За, майже, 16 років свого існування факультет підготував близько трьох тисяч фахівців. Випускники факультету математики та інформатики працюють учителями математики, інформатики, фізики, економіки у школах міста і села, викладачами середніх спеціальних закладів, ліцеїв, гімназій, коледжів, технікумів, педучилищ, спеціалістами станцій юних техніків, палаців дітей і молоді, спеціалістами лабораторій обчислювальних машин, вищих навчальних закладів І-ІІI рівнів акредитації. Багато випускників працюють на адміністративних посадах у системі освіти і не тільки.

Випускники факультету за спеціальностями напряму «Інформатика», «Прикладна математика» працюють на підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, науки, освіти, державного управління.

2. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ

2.1. Назва факультету

Факультет математики та інформатики Рівненського державного гуманітарного університету.

2.2. Адреса

33000, Україна,

Рівне,

вул. Остафова, 31.

Тел.: /0 362/ 26-65-94

33000, Ukraine,

Rivne,

St. Ostaphova, 31.

Phone: /0 362/ 26-65-94

E-mail: shmi@rshu.edu.ua

E-mail: shmi@rshu.edu.ua

2.3. Керівництво факультету

Декан факультету математики та інформатики – Микола Іович Шахрайчук, доцент кафедри інформатики та прикладної математики, кандидат фізико-математичних наук, тел: 26-65-94, кабінет 108.

Заступник декана з навчальної роботи - Микола Степанович Антонюк, доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики, кандидат педагогічних наук, , тел: 26-65-94, кабінет 108.

Заступник декана з виховної роботи - Володимир Андрійович Сяський, старший викладач кафедри інформатики та прикладної математики, кандидат технічних наук, тел: 26-04-44, кабінет 110.

Методист факультету – Наталія Петрівна Бовтач, тел: 26-65-94, кабінет 108

  1. ECTS – координатор факультету.

ECTS – координатор факультету математики та інформатики – заступник декана Микола Степанович Антонюк – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики.

2.5. Кафедри

Кафедра вищої математики.

Історія кафедри вищої математики

У квітні 1940 року в місті Рівне був створений вищий навчальний заклад – учительський інститут, і тоді ж була організована робота кафедри вищої математики. Першим кандидатом наук був доцент Комаха А.Н., який почав працювати на кафедрі з 1956 року. У різні роки кафедру очолювали кандидати наук, доценти Комаха А.Н., Кужій А.І., Михальчук В.Г., Сілков В.В., Столярчук В.К., Петрівський Б.П. Працювали кандидати фізико-математичних наук, доценти Галан Д.М., Ковтунець В.В., Тадеєв П.О., Янчук П.С., Соколовська О.П., кандидати педагогічних наук, доценти Раухман К.С., Пасічник Я.А., Марнянський І.А.

У даний час на кафедрі працюють проректор з навчально-виховної роботи університету, професор, доктор технічних наук Петрівський Я.Б., професор Петрівський Б.П., кандидати фізико-математичних наук, доценти Дудас В.О., Демчик С.П., Марач В.С., Сапіліді Т.М., Столярчук В.К., Присяжнюк І.М., старші викладачі Галіновський І.П., Присяжнюк М.М., викладач Марач О.В.

Якість підготовки фахівців відповідає сучасним вимогам. Лише на кафедрі вищої математики працюють вісім викладачів - випускників нашого університету.

Наукова робота кафедри проводиться з теорії наближених функцій (доц. Столярчук В.К., доц. Сапіліді Т.М., доц. Дудас В.О., ст. викладач Присяжнюк М.М.), теорії груп (проф. Крайчук О.В. і доц. Марач В.С.), математичного моделювання (викл. Присяжнюк І.М.), диференціальних рівнянь з частинними похідними (проф. Петрівський Б.П., проф. Петрівський Я.Б., доц. Демчик С.П.).

За результатами наукових досліджень викладачами кафедри опубліковано 183 роботи. Професор Петрівський Я.Б. є співавтором двох наукових відкриттів, двадцяти авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

Велику увагу кафедра вищої математики приділяє впровадженню інноваційних методів навчання у вищих навчальних закладах. Викладачами кафедри опубліковано 234 роботи методичного напрямку. Серед них:

 1. Крайчук О.В. Мошковська Г.К., Соколовська О.П. Основи теорії імовірностей і математичної статистики. - Рівне, 2004.- 150 ст.

 2. Демчик С.П., Сапіліді Т.М., Кузьменко А.П., Бомба А.Я. Теорія функцій комплексної змінної. - Рівне, 2004.- 50 ст.

 3. Крайчук О.В., Марач В.С. Курс лекцій з лінійної алгебри. - Рівне, 2005.- 312с.

Кафедра проводить відповідну профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді. Викладачі кафедри плідно працюють в МАН. Для учнів шкіл опубліковано 43 роботи. Основними з них є:

 1. Петрівський Б.П., Крайчук О.В., Сілков В.В. Математика на допомогу абітурієнту. - Рівне, 2005, 68 ст.

 2. Сапіліді Т.М., Бомба А.Я. Методичний посібник з теорії їмовірностей для школярів старшик класів.

 3. Крайчук О.В. Функціональний метод розвязування нерівностей

 4. Присяжнюк М.М. Україні з калиною бути. Методичні рекомендації з народознавства.

Завідувач кафедрою: професор, кандидат фізико-математичних наук Петрівський Борис Петрович.

Склад кафедри:

 1. Петрівський Я.Б. – доктор технічних наук, професор

 2. Демчик С.П. – кандидат фізико-математичних наук, доцент.

 3. Дудас В.О. - кандидат фізико-математичних наук, доцент.

 4. Марач В.С. - кандидат фізико-математичних наук, доцент.

 5. Сапіліді Т.М. - кандидат фізико-математичних наук, доцент.

 6. Столярчук В.К. - кандидат фізико-математичних наук, доцент.

 7. Присяжнюк І.М. – кандидат технічних наук, доцент.

 8. Галіновський І.П. – старший викладач;

 9. Присяжнюк М.М. – старший викладач.

 10. Марач О.В. – викладач.

Кафедра математики та методики викладання математики.

Історія кафедри математики та методики викладання математики.

Підготовка дипломованих вчителів математики для середньої школи розпочалася у 1940 році відразу після відкриття Рівненського учительського інституту. Як самостійний структурний підрозділ кафедра математики була створена у 1947 році, коли учительський інститут було реорганізовано у педагогічний. Спочатку це була досить скромна за кількістю викладачів з науковими ступенями і вченими званнями одиниця. Так, у 1955 році з 10 педагогів на кафедрі працював лише один кандидат наук А.Н. Комаха, який був на той час завідувачем кафедри. Поступово справи покращувалися і на кафедрі зростає число викладачів вищої кваліфікації. Значний внесок у становлення і розвиток кафедри внесли у різні роки такі яскраві особистості, неординарні педагоги, як кандидати наук, доценти М.І. Авраменко, М.З. Гречкін, П.Ф. Данилюк, Т.А. Лизогуб, І.А. Марнянський та ін.

Збільшення контингенту студентів, які навчалися на кафедрі, потреби створення найкращих умов для їх підготовки обумовили необхідність об'єднання у 1987 році всіх математиків на єдиній кафедрі – математики та методики її викладання, яку очолив кандидат педагогічних наук, доцент В.В.Сілков. у 1988 році від кафедри відділяється нова структурна одиниця – кафедра вищої математики. Викладачі кафедри математики та методики її викладання завжди розробляли і розробляють актуальні проблеми навчання математики у школі і вузі. Так, вчителі України із задоволенням використовували і використовують методичні посібники, підготовлені на кафедрі. Серед них не можна не назвати наступні: 1. Марнянський І.А. Элементы математического анализа в школьном курсе математики. – М., 1964; 2. Авраменко М.І. Уроки алгебри і початків аналізу в 9 класі. – К., 1983; 3. Авраменко М.І. Уроки алгебри і початків аналізу в 10 класі. – К., 1984; 4. Сілков В.В. Альбом завдань з математики для 3 класу. – К., 1988 (у співавторстві); 5. Раухман А.С. Усні вправи з геометрії для 7-11 класів. – К., 1989; 6. Пасічник Я.А. Елементи математичної логіки. Методичний посібник для студентів педагогічного факультету. – Рівне, РДГУ, 1998 р. Всього за роки існування кафедри опубліковано понад 250 наукових, науково-методичних і науково-популярних статей, розробок, посібників. Досить вагомим є внесок кафедри у методичне забезпечення навчального процесу з підготовки майбутніх вчителів.

1. Коваль Г.П., Павелків Р.В., Сілков В.В. та ін. Зміст, дидактична структура та методичне забезпечення уроків у початкових класах (психологічні та педагогічні аспекти). Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Рівне, 2003. – 152 с. (6,3 др. арк.) – Рекомендовано МО і Н України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист за № 14/18.3 – 530 від 17.03.03)

2. Пасічник Я.А. Логіка. Посібник для економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Острог: НУ «Острозька академія», 2005. – 152 с. (6,3 др. арк..);

3. Коваль Г.П., Павелків Р.В., Cілков В.В. та ін. Зміст, дидактична структура та методичне забезпечення уроків у початкових класах (психологічні та методичні аспекти). Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Тернопіль, 2005. – 192 с. (8 др. арк.).

Загальна кількість публікацій по кафедрі за останні три роки становить:

1. 43 методичних рекомендації для студентів та вчителів загальним обсягом 85 др. арк.;

2. 28 статей загальним обсягом 3,95 др. арк.;

3. 2 тез доповідей загальним обсягом 0,25 др. арк.

Нині на кафедрі розробляються актуальні проблеми методики викладання математики у загальноосвітній школі та вищому навчальному закладі, серед яких варто відзначити: теоретико-методичні основи особистісно-зорієнтованого навчання математики молодших школярів (проф. В.Сілков, викл. Е.Сілкова); проблеми підготовки майбутнього вчителя математики (доц. Д.Белешко, ст. викл. Г.Клекоць) та ін. Завжди турбується кафедра про підвищення наукового рівня викладачів. Так, над докторськими дисертаціями працюють проф. В.Сілков, доц. Д.Белешко, завершує роботу над кандидатською дисертацією ст.викл. П.Остапчук.

Завідувач кафедрою: професор, кандидат педагогічних наук Сілков Валерій Васильович

Склад кафедри:

 1. Белешко Дмитро Тимофійович – кандидат педагогічних наук, доцент;

 2. Пасічник Ядвіга Августівна – кандидат педагогічних наук, професор;

 3. Коваль Володимир Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент;

 4. Павелків Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент;

 5. Кирилецька Галина Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент;

 6. Сяська Наталія Андріївна – кандидат педагогічних наук, ст. викладач

 7. Приймак Ольга Петрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач;

 8. Остапчук Петро Степанович – старший викладач;

 9. Шутяк Олена Феофанівна – старший викладач;

 10. Клекоць Ганна Яківна – старший викладач;

 11. Сілкова Ельвіра Орестівна – викладач;

 12. Генсіцька-Антонюк Наталія Олександрівна – викладач.

 1. 1. історія факультету факультет математики та інформатики, утворений у 1994 році як самостійний факультет, внаслідок реорганізації фізико-математичного та факул (1)

  Документ
  Факультет математики та інформатики, утворений у 1994 році як самостійний факультет, внаслідок реорганізації фізико-математичного та факультету інформатики та обчислювальної техніки.
 2. 1. історія факультету факультет математики та інформатики, утворений у 1994 році як самостійний факультет, внаслідок реорганізації фізико-математичного та факул (3)

  Документ
  За, майже, 16 років свого існування факультет підготував близько трьох тисяч фахівців. Випускники факультету математики та інформатики працюють учителями математики, інформатики, фізики, економіки у школах міста і села, викладачами
 3. Затверджено Колегією Міністерства освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (№1/11-2855 від 09 липня 2003 року )

  Документ
  Матеріали підручника вміщують набутки з історії освіти й виховання з позицій соціокультурного підходу у відповідності з програмою "Історія педагогіки для ВНЗів.
 4. Виникнення освіти й виховання в світовій суспільній цивілізації (1)

  Документ
  Система середньовічних шкіл 3 . Система лицарського виховання 5 3. Виникнення освіти для дівчат 4. Виникнення перших університетів у Західній Європі та організація навчання 7 5.
 5. Виникнення освіти й виховання в світовій суспільній цивілізації (2)

  Документ
  Система середньовічних шкіл 3 . Система лицарського виховання 5 3. Виникнення освіти для дівчат 4. Виникнення перших університетів у Західній Європі та організація навчання 7 5.
 6. Міністерство освіти І науки україни (7)

  Документ
  У посібнику подані сучасні технології навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. Методичний посібник розрахований на сту­дентів, магістрантів, молодих викладачів вищих навчальних закладів.
 7. Бюлетень західного наукового центру

  Документ
  Бюлетень Західного наукового центру. 2008 / Національна академія наук України та Міністерство освіти і науки України. Західний науковий центр. – Львів: Паїс, 2008.
 8. У західному науковому центрі (1)

  Документ
  Бюлетень Західного наукового центру. 2010 / Національна академія наук України та Міністерство освіти і науки України. Західний науковий центр. – Львів: Паїс, 2010.

Другие похожие документы..