План методичної роботи навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Тернопільській області на 20 10 -201 1 навчальний рік тернопільська обласна д.

П Л А Н

методичної роботи

навчально-методичного центру

професійно-технічної освіти

у Тернопільській області

на 2010-2011 навчальний рік

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

46021 м.Тернопіль, вулм.Грушевського,8, тел. (0352) 52-25-53, факс: (0352) 52-21-14, е- mail: , obluon@tu.edu.te.ua

Н А К А З

13 липня2010р. м.Тернопіль397

Про затвердження плану методичної роботи

навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Тернопільській області

з педагогічними працівниками професійно-

технічних навчальних закладів області

на 2010-2011 навчальний рік

З метою вироблення єдиного підходу до вирішення актуальних методичних проблем, моніторингу результатів навчальної діяльності, покращання роботи щодо оновлення змісту професійної освіти, інформаційного та методичного забезпечення навчально-виховного процесу, форм і методів професійної підготовки, розповсюдження перспективного досвіду, підвищення професійного та методичного рівня педагогічних працівників, впровадження державних стандартів

НАКАЗУЮ :

1.Затвердити план роботи обласних методичних секцій педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів Тернопільської області.

2.Затвердити керівників секцій і графік їх роботи (додаток 1).

3.Навчально-методичному центру професійно-технічної освіти у Тернопільській області (Дзюблюку В.П.) забезпечити організаційно-методичне керівництво роботою обласних методичних секцій згідно з вимогами Положення про методичну роботу в ПТНЗ .

4.Для надання практичної допомоги, удосконалення методичної роботи закріпити за ПТНЗ методистів навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Тернопільській області (додаток 2).

5.Директорам ПТНЗ:

5.1.Забезпечити участь педагогічних працівників у роботі обласних методичних секцій.

5.2.Створити умови для проведення засідань обласних методичних секцій у навчальних закладах згідно з графіком їх роботи. Оплату відрядження педагогічних працівників для участі в роботі обласних методичних секцій провести за рахунок позабюджетних коштів.

5.3.Витрати, пов’язані з організацією роботи обласних методичних секцій віднести за рахунок позабюджетних коштів навчального закладу, на базі якого проводиться засідання.ч

6.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління І.Г.Запорожан

Дзюблюк В.П.

Вітер В.О.

Гужда О.М.

ПЛАН

роботи обласної методичної секції директорів

ПТНЗ області

Керівники: Дзюблюк В.П. - директор, НМЦ ПТО у Тернопільській області,

Лях Я.С. - головний спеціаліст, інспектор відділу професійної та вищої освіти управління освіти і науки облдержадміністрації

І засідання Заліщицьке ВПУ жовтень, 2010 р.

Проблемний семінар

Мета: Розширення знань та вмінь застосування сучасних методик управлінської діяльності

 1. Шляхи удосконалення управлінської діяльності керівника ПТНЗ. Із досвіду роботи директорів навчальних закладів.

Брик Р.С. - директор, ВПУ сфери послуг та туризму

Стояк В.Є. - директор, Заліщицьке ВПУ

Бугаєнко В.А. - директор, ПТУ №26 м.Бучач

ІІ засідання Тернопільське ВПУ №4 ім.М.Паращука квітень, 2011 р.

Круглий стіл «Поділись своїми успіхами»

Мета: Роль адміністрації навчального закладу в популяризації перспективного педагогічного досвіду

 1. Робота адміністрації ТВПУ №4 ім.М.Паращука із узагальнення й впровадження перспективного педагогічного досвіду в практику роботи педагогічних працівників.

Півторак Р.С. - директор, ТВПУ №4

ім. М.Паращука

Грищук І.М. - заступник директора з НВР

Козак В.Р. - заступник директора з НР

План

роботи обласної методичної секції заступників директорів з навчально-виробничої роботи та старших майстрів

Керівники секції: Комаровська Л.І., Носоненко Н.О. - головні спеціалісти, інспектори відділу професійної та вищої освіти управління освіти і науки облдержадміністрації,

Полежака П.П. - методист НМЦ ПТО у Тернопільській області

I засідання серпень, 2010р.

 1. Аналіз результатів державної кваліфікаційної атестації учнів ПТНЗ у 2009-2010 н.р.

Полежака П.П.- методист НМЦ ПТО у

Тернопільській області

 1. Підсумки навчально-виробничої діяльності професійно-технічних навчальних закладів області у 2009/2010 навчальному році.

Носоненко Н.О.- головний спеціаліст, інспектор відділу професійної та вищої освіти управління освіти і науки ОДА

 1. Ознайомлення з нормативними документами Міністерства освіти і науки України та управління освіти і науки облдержадміністрації.

Носоненко Н.О., Комаровська Л.І.- головні

спеціалісти, інспектори відділу професійної та вищої освіти управління освіти і науки ОДА

ІI засідання ПТУ №6 м. Кременець листопад, 2010р.

Навчальний семінар

Тема: Система контрольно-аналітичної діяльності заступника директора з навчально-виробничої роботи. Внутрішній училищний контроль, оцінювання, діагностика, моніторинг.

 1. Планування внутрішнього училищного контролю.

Носоненко Н.О.- головний спеціаліст, існпектор відділу професійної та вищої освіти управління освіти і науки ОДА

 1. Зміст і методи внутрішнього училищного контролю. Оцінювання, діагностика, моніторинг.

Іськов Р.П.- заступник директора з НВР,

ПТУ №6 м. Кременець

ІІI засідання ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі березень, 2011р.

Проблемний семінар

Тема: Система профорієнтаційної роботи навчального закладу.

 1. Організація діяльності педагогічного колективу на підвищення якості профорієнтаційної роботи.

Каплун А.В. - директор, ВПУ ресторанного сервісу та торгівлі

 1. Основні напрямки та шляхи удосконалення професійної орієнтації молоді для здобуття робітничих професій.

Мудрак М.І.- начальник відділу професійної

освіти обласного центру зайнятості

ПЛАН

роботи обласної методичної секції заступників директорів з навчальної роботи та методистів ПТНЗ

Керівник: Іваськів О.Ф. - заступник директора НМЦ ПТО

у Тернопільській області

І засідання серпень, 2010 р.

 1. Аналіз навчально-методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, результати атестації.

Іваськів О.Ф. - заступник директора НМЦ ПТО у Тернопільській області,

Удич О.П. - методист НМЦ ПТО у Тернопільській області

 1. Робота над колективною науково-методичною темою (проблемою). Етапи роботи.

Іваськів О.Ф. - заступник директора НМЦ ПТО у Тернопільській області

 1. Нормативний супровід навчальних кабінетів. Організація оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін.

Іваськів О.Ф. - заступник директора НМЦ ПТО у Тернопільській області

 1. Орієнтовна схема наказу про організацію методичної роботи. Ознайомлення з нормативними документами Міністерства освіти і науки України і управління освіти і науки облдержадміністрації.

Іваськів О.Ф. - заступник директора НМЦ ПТО у Тернопільській області

 1. Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо вивчення загальноосвітніх дисциплін у 2010-2011 н.р.

Методисти загальноосвітньої підготовки НМЦ ПТО у Тернопільській області

ІІ засідання НМЦ ПТО жовтень, 2010 р.

у Тернопільській області

Практичний семінар

Тема: Актуальні проблеми і оптимальні прийоми планування і контролю методичної роботи з педагогічними кадрами ПТНЗ.

 1. Наказ про аналіз та організацію методичної роботи в навчальному закладі.

Іваськів О.Ф. - заступник директора НМЦ ПТО у Тернопільській області

 1. Форми методичної роботи та їх впровадження в навчальний процес. Контроль за здійсненням методичної роботи.

Тихончук З.С. - методист, ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі

Міхневич Н.С. - методист, Буданівський професійний ліцей,

Бригадир С.П. - методист, Лановецька філія ПТУ №25 м.Збараж

ІІІ засідання Тернопільське ВПУ квітень, 2011р.

сфери послуг та туризму

Психолого-педагогічний семінар

Тема: Формування у педагогічних працівників ПТНЗ готовності до інноваційної діяльності.

 1. Створення в педагогічному колективі творчої атмосфери, систематизація знань педагогів, науково-дослідницька робота.

Брик Р.С. - директор, Тернопільське ВПУ сфери послуг та туризму

 1. Основні види інноваційної діяльності педагогічного колективу.

Із досіду роботи:

Рибіна І.О. - заступник директора з НР, Тернопільське ВПУ сфери послуг та туризму

Демборинська А.П. - заступник директора з НР, Тернопільське ВПУ технологій та дизайну

 1. Ознайомлення з навчально-методичними матеріалами та матеріально-технічною базою Тернопільського ВПУ сфери послуг та туризму.

Рибіна І.О. - заступник директора з НР, Тернопільське ВПУ сфери послуг та туризму

ПЛАН

роботи обласної методичної секції заступників директорів ПТНЗ з виховної роботи

Керівники: Мельниченко В.В. - методист НМЦ ПТО

у Тернопільській області;

Волинець А.В. - заступник директора з виховної роботи,

Тернопільське ВПУ технологій і дизайну

І засідання серпень, 2010 р.

Тема: Шляхи реалізації актуальних проблем виховної роботи у новому навчальному році

 1. Про основні напрями виховної роботи в ПТНЗ у 2010-2011 навчальному році та подальше удосконалення змісту методичного забезпечення.

Мельниченко В.В. - методист НМЦ ПТО у Тернопільській області

 1. Про організацію просвітницької роботи та інформаційного забезпечення навчально – виховного процесу бібліотеками ПТНЗ.

Козловський І.В. - методист НМЦ ПТО у Тернопільській області

 1. Створення оптимальних умов самореалізації особистості учнів, розкриття їх нахилів і обдарувань у різноманітних позаурочних формах виховної роботи.

Крищук М.М. - методист НМЦ ПТО у Тернопільській області

 1. Методичні рекомендації щодо проведення в ПТНЗ Дня знань і Першого уроку.

Мельниченко В.В. - методист НМЦ ПТО у Тернопільській області

 1. Огляд науково-методичних публікацій з проблем виховання у фахових виданнях.

Ніканович Г.К. - зав.бібліотекою, Тернопільське ВПУ сфери послуг та туризму

 1. Методичні консультації з планування та контрольно-аналітичної діяльності заступника директора.

Мельниченко В.В. - методист НМЦ ПТО у Тернопільській області

ІІ засідання Тернопільське ВПУ грудень, 2010 р.

сфери послуг і туризму

Тема: Інноваційні підходи як фактор підвищення результативності виховної роботи в ПТНЗ.

Семінар – практикум

 1. Організація діяльності педагогічного колективу на підвищення якості виховного процесу.

Брик Р.С. - директор, Тернопільське ВПУ сфери

послуг та туризму

 1. Застосування інноваційних виховних технологій у системі виховної роботи ВПУ.

Грушко Г.Є. - заступник директора з НВР, Тернопільське ВПУ сфери послуг та туризму

 1. Методкомісія як осередок активізації педагогічної творчості і методичної роботи з класними керівниками, майстрами виробничого навчання і вихователями.

Іваницька С.В. - голова методкомісії, Тернопільське ВПУ сфери послуг та туризму

 1. Панорама досвіду роботи:

 • організація роботи з класними керівниками. Впровадження в практику роботи перспективного педагогічного досвіду.

Пастущин Т.П. - заступник директора з НВР, Підгаєцький ПАЛ

 1. Практичне заняття:

 • творчий портрет класного керівника.

Грушко Г.Є. – заступник директора з НВР,

Тернопільське ВПУ сфери послуг та туризму

ІІІ засідання Тернопільське ВПУ березень, 2011р.

технологій та дизайну

Конференція з обміну досвідом роботи

Тема: Сучасні підходи до організації професійної діяльності заступника директора з виховної роботи.

 1. Управлінська діяльність - необхідна умова формування творчої, соціально-активної особистості учня. Системний аналіз виховного процесу.

Чайка Г.І. - директор, Тернопільське ВПУ технологій та дизайну

 1. Впровадження ефективних форм і методів виховної роботи в навчальному закладі.

Волинець А.В. - заступник директора з НВР, Тернопільське ВПУ технологій та дизайну

 1. Розвиток творчого потенціалу класних керівників, майстрів виробничого навчання і вихователів. Форми організації методичної роботи з педагогами.

Галяс Л. І. - заступник директора з НВР,

ПТУ №6 м.Кременець

 1. Система роботи з виховання патріотизму, формування громадянськості і національної свідомості учнів.

Кулявий В.С. - заступник директора з НВР, Тернопільське ВПУ №4 ім.М.Паращука

 1. Сучасні підходи до організації виховного процесу у ВПУ.

Хомів Н. Й. - заступник директора з НВР, Заліщицьке ВПУ

 1. Організація педагогічної взаємодії педагогів, батьків, громадських організацій, медичних працівників і правоохоронних органів у реалізації основних завдань виховного процесу.

Король С.І. - заступник директора з НВР, Тернопільське ВПУ ресторанного сервісу

і торгівлі

 1. Відвідування заняття – тренінгу проекту співпраці з німецьким товариством технічної співпраці «Профілактика ВІЛ / СНІД в Східній Європі».

Волинець А.В. - заступник директора з НВР,

Віцентович М.І. - соціальний педагог, Тернопільське ВПУ технологій та дизайну

 1. Убібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових співробітників І здобувачів Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти А

  Документ
  У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових співробітників і здобувачів Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти АПН України, створеного 25 травня 1994 р.
 2. Педагогічна бібліографія (9)

  Документ
  Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М.
 3. Н.І. Тарасова (голов редактор), Г.І. Шаленко (заст голов ред.)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 4. Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії та 15-річ чю юридичної освіти на Миколаївщині. Миколаїв 2008

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 5. Як навчально-методичний посібник для магістрів, аспірантів (1)

  Навчально-методичний посібник
  Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Документи і матеріали. Травень – грудень 2004 р. – Частина 2 / Упорядники: Степко М.
 6. Як навчально-методичний посібник для магістрів, аспірантів (2)

  Навчально-методичний посібник
  На виконання рішення Колегії Міністерства освіти і науки від 24 квітня 2003 року (протокол № 5/5-4) та основних завдань, визначених на колегії міністерства від 27 лютого 2004 р.
 7. Випуск 12 василь григорович кремень філософ, учений, освітянин, державний діяч біобібліографічний покажчик 2-ге видання, доповнене Київ 2007

  Документ
  У біобібліографічному покажчику із серії „Академіки АПН України” представлено науковий доробок Василя Григоровича Кременя, доктора філософських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАН України та АПН
 8. Рішенням обласної ради від 2007 р. № (1)

  Документ
  Десять років поспіль на Миколаївщині зростають обсяги промислового виробництва. Ще у 2003 році Миколаївська область за обсягами промислового виробництва вийшла на рівень 1990 року.
 9. Рішенням обласної ради від 2007 р. № (2)

  Документ
  Водночас економічні результати останніх років не можна переоцінювати. В області слід ще надзвичайно багато зробити, щоб остаточно подолати наслідки економічної кризи, особливо ті, що стосуються соціальної сфери, життєвого рівня населення.

Другие похожие документы..