О 1100-річчя першої літописної згадки про переяслав до 75-річчя київської області кришталев І р о с и Поетична антологія Київщини Переяслав-Хмельницький 2007

ДО 1100-РІЧЧЯ ПЕРШОЇ ЛІТОПИСНОЇ ЗГАДКИ ПРО ПЕРЕЯСЛАВ

ДО 75-РІЧЧЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

К р и ш т а л е в і р о с и

Поетична антологія Київщини


Переяслав-Хмельницький

2007

УДК 821.161.2-1.09:94(477.41)

ББК 84(4Укр)6-5+72+26.89(4Укр-4Киї)я2

К 82

Кришталеві роси.Поетична антологія Київщини: Поетично-науковий довідник / Укл.: О.І. Шкира, А.В.Глієва, Л.М. Забарило, М.М. Козубенко, Н.В. Чечельницька, та ін.- К.: Міленіум, 2007.- 544с.: іл.

До антології увійшли кращі зразки сучасної поезії про рідний край. Видання вміщує інформацію про життєвий і творчий шлях поетів Київщини, а також деякі історичні та географічні дані про територію, де вони народилися, мешкають та працюють. У додатках подано іменний покажчик поетів, бібліографія джерел, наявних у фондах університетської бібліотеки, короткий словник топонімів Київщини.

Запропонована книга стане в добрій нагоді всім, хто прагне краще пізнати рідний край і збагатитися інформацією про історичні, географічні та культурні особливості Київщини, зокрема, для науковців, педагогів, учнів, студентів і всіх, кому не байдуже поетичне слово.

Редактори:Віктор Коцур, ректор ДВНЗ «ПХДПУ імені Григорія Сковороди»,

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент АН України

Віктор Бутник, начальник Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

Ольга Плахотнік, доктор педагогічних наук

Борис Чернов, кадидат педагогічних наук, професор

Марія Карп‘юк, кандидат філологічних наук, доцент

Бібліографи-укладачі: Ольга Шкира, Алла Глієва, Любов Забарило, Наталія Чечельницька, Марія Козубенко, Тамара Олешевко, Віталіна Єфіменко, Інна Корж, Тетяна Мельник, Алла Яковенко, Ніна Обертій, Тетяна Деркач, Лідія Губар

Автори передмови: Віра Ульянченко, голова Київської обласної державної адміністрації

Оксана Матвійчук, докторант КНУКіМ, відповідальний редактор журналу «Шкільна бібліотека».

Лідія Руденко, керівник відділу гуманітарних та міжнародних зв’язків ДВНЗ «ПХДПУ імені Григорія Сковороди»

Літературні коректори: Тетяна Деркач, Любов Забарило

Комп’ютерна верстка: Віталіна Єфіменко, Тамара Олешевко

Відповідальні за випуск: Ольга Шкира,Віктор Бутник

Рекомендовано до друку Вченою Радою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»( протокол №3 від 11 грудня 2006 року)

© ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,2007

© Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, 2007

© Бібліотека ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені

Григорія Сковороди», 2007

© «Міленіум», 2007

При написані антології були використані матеріали, люб’язно надіслані методистами з бібліотечних фондів та шкільними бібліотекарями області.

У творчому проекті брали участь:

Андрієвський Броніслав Адамович, директор музею „Полісся”.

Андрусик Олена Порфиріївна, завідувачка бібліотеки Іванківської ЗОШ І – ІІІ ст. №1.

Дубиніна Н.М. – методист управління освіти та науки Бориспільського міськвиконкому.

Карпій Клавдія Григорівна, завідувачка бібліотеки гімназії №1 міста Біла Церква.

Коркішко Наталія Віталіївна, методист РМК відділ освіти Фастівської РДА.

Кублій Майя Миколаївна, методист із бібліотечних фондів відділу освіти Макарівської районної державної адміністрації.

Масоха Л.М. – провідний бібліотекар ЗОШ І – ІІІ ст. №2 міста Бровари.

Невська Віра Гаврилівна, завідувачка бібліотеки ЗОШ І – ІІІ ст. №3 міста Бровари.

Оксьоненко Зоя Володимирівна, завідувачка бібліотеки ЗОШ №13 І – ІІІ ст. міста Ірпінь.

Півень Олександра Володимирівна, методист з бібліотечних фондів відділу освіти Миронівської райдержадміністрації.

Пшоно Ніна Іванівна., завідувачка бібліотеки ЗОШ міста Богуслава.

Скочик Парасковія Панасівна, методист РМК відділу освіти Тетіївської райдержадміністрації.

Тимошенко І.П. – методист з бібліотечних фондів науково-методичного кабінету управління освіти міста Бровари.

Ткаченко Людмила Володимирівна, шкільний бібліотекар Ржищівської ЗОШ І – ІІІ ст. імені Олега Кошового.

Федоренко Володимир Миколайович, методист відділу освіти Володарської райдержадміністрації.

Шлома О.М. – завідувачка бібліотеки ЗОШ І – ІІІ ст. №7 міста Бровари.

Від укладачів

Ідея створення поетично-наукового довідника «Кришталеві роси. Поетична антологія Київщини» виникла давно, адже одним із важливих напрямів діяльності університетської бібліотеки є виявлення, відбір, систематизація, збереження та актуалізація краєзнавчої інформації. Колектив книгозбірні має великі напрацювання у царині краєзнавства, зокрема Київщинознавства, тому і звернувся до бібліотекарів області з ініціативою інформаційного забезпечення майбутнього видання про поетів Київщини під час проведення обласного науково-практичного семінару для методистів з бібліотечних фондів та бібліотечних працівників навчальних закладів „Роль і місце бібліотек навчальних закладів в системі національної освіти і виховання”, що відбувся на базі ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди 10 жовтня 2006 року, та з проханням організаційної підтримки до ректора університету Коцура В.П. і начальника Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Бутника В.Г. Таким чином, ця книга стала підсумком плідної співпраці творчої лабораторії „Книга. Бібліотека. Суспільство” бібліотеки ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, методистів з бібліотечних фондів та шкільних бібліотекарів Київської області.

Мета видання – поглиблення знань про свій край, його історію, географію, культуру, про видатних діячів літератури – наших сучасників.

Скарбницею української культури є цінності археологічного, етнографічного, історичного, мистецького, наукового і художнього значення. Київщина – край, багатий на культурну спадщину, яка успадкована від попередніх поколінь.

Київська область як адміністративно-територіальна одиниця утворилась 27 лютого 1932 року. А нинішні межі її сформувались у 1954 році. Для зручності управління й допомоги окремим територіям в організації господарства область було поділено на 25 районів. Саме тому антологія складається з 21 частини. Відібрані матеріали систематизовано за адміністративно-територіальним поділом у алфавітному порядку.

До книги ввійшли матеріали про сучасних поетів Київщини, які пишуть переважно українською мовою. Це люди різних професій – поети, освітяни, працівники культури, промисловості, сільського господарства та ін. В антології подається інформація про життєвий та творчий шлях кожного поета, а також розміщуються тексти віршів. До видання ввійшли кращі зразки сучасної поезії про мальовничу й розмаїту природу рідного краю, про тісний взаємозв’язок людини з природою, вірші про малу Батьківщину – свій район, місто, село, вулицю, будинок, про земляків та ін.

Київщинознавство – це нова, але дуже важлива і перспективна наука, яка різнобічно вивчає край. Вона охоплює такі галузі як краєзнавство історичне, географічне, етнографічне, літературне та ін. Творці сучасної поезії Київщини – талановиті особистості кількох поколінь, на їхню творчість впливає оточення, природа рідного краю, його історичне минуле. Сучасна поезія черпає натхнення з фольклору: народних пісень, переказів, історичних дум, вона відтворює в собі все краще, що було створено людством на протязі багатьох віків. Антологія, окрім поетичних текстів, вміщує також деякі історичні (історична довідка про район) та географічні (карти районів) матеріали про територію, де народилися або мешкають та працюють творці сучасної поезії.

Видання містить кілька додатків.

У додатку №1 вміщено іменний покажчик, до якого включені прізвища всіх поетів із зазначенням сторінок, де про них подана інформація.

У додатку №2 подається бібліографія джерел, наявних у фондах університетської бібліотеки.

Видання вміщує короткий словник топонімів Київщини, ілюстровану книжкову галерею «Стежками рідного краю».

Запропонована книга стане в добрій нагоді всім, хто прагне краще пізнати рідний край й збагатитися інформацією про історичні, географічні та культурні особливості Київщини, зокрема, для науковців, педагогів, учнів, студентів і всіх, кому не байдуже поетичне слово.

Авторський колектив висловлює велику вдячність ректору ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Коцуру В.П., начальнику Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Бутнику В.Г., методистам з бібліотечних фондів та шкільним бібліотекарям області, за участь у підготовці видання.

Радість від зустрічі з поезією.

Любов до Батьківщини Великої починається зі щирого вшанування батьківщини малої місця, де народилися, зробили перші кроки, навчалися, мужніли, закохувались, створювали сім’ї, отримували перші життєві уроки й оцінки.

Саме такою любов’ю пронизаний чудовий поетично-науковий довідник «Поетична антологія Київщини». Велика когорта людей – бібліотекарів, вчителів, письменників і поетів – долучилась до роботи з підбору та укладанню матеріалів. Кожен з них хотів розповісти про своє село, місто, характерні особливості, донести до читача поетичне оспівування рідного краю. Увесь цей творчий процес супроводжували прекрасні берегині книжкового саду – бібліотекарі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди. Поетично-науковий довідник «Поетична антологія Київщини» має велике пізнавальне й виховне значення для учнів, студентів – усіх, кому не байдуже минуле рідного краю, кого хвилює сьогодення та майбутнє села, міста, України.

Практично повна відсутність антологій саме такого плану в цікавому історичному регіоні – Київщині – підкреслює важливість і своєчасність виходу презентованого довідника.

Краєзнавча робота у будь-якій бібліотеці – один із найважливіших напрямків її діяльності – складається із вивчення та популяризації літератури про рідний край, презентації творчості письменників, веденні краєзнавчої картотеки. Саме тому цей довідник, що дає відповідь на запитання «чому як «серпанками легенькими, казками та легендами повито рідний край?» – стане вагомою допомогою всім бібліотекарям Київщини. Сподіваємося, що найближчим часом такі довідники презентуватимуть інші регіони, зокрема бібліотекарі, які завжди ставили собі за мету виховувати бережливе ставлення й почуття гордості до історичної спадщини рідного міста, села, його архітектури та культури, бажання продовжувати історичні традиції, прищеплювати ці почуття за допомогою книги та літератури.

Любов до рідного краю – це патріотизм, висока духовність, розвивати яку є моральним обов’язком кожного громадянина України. Знайомлячись із поетичним довідником, відчуваєш взаємну радість від зустрічі з чудовою поезією Київщини.

Оксана Матвійчук,

докторант Київського національного університету

культури і мистецтв,

відповідальний редактор журналу «Шкільна бібліотека».

БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН


На схід від Борисполя, за 70 км від Києва розташовано одне з давніх поселень Лівобережної України – Баришівка – селище міського типу, залізнична станція, центр району, який був утворений у 1965 р. Його площа – 957,6 км2, або 3.4% території Київщини.

Історичний шлях Баришівщини тісно пов’язаний із драматичною історією України. Пращури баришивчан захищали свою незалежність у битвах із Золотою ордою, литовськими феодалами та польською шляхтою. Гучною хвилею прокотились по баришівській землі народні повстання під проводом Наливайка, Павлюка й Острянина.

Щодо походження назви селища існує кілька версій. Відомий історик А.В.Сторженко пов’язував її з літописним Баручем, що вперше згаданий у 1125-1126 рр. Інші дослідники подають відомості про існування на місці сучасної Баришівки володіння київського князя Бориса (XIст.) – Борисівки, а в народній вимові Баришівки (сусідній Бориспіль місцеве населення називає Баришпіль).

У XII ст. Баришівка зазнала спустошливого нападу монголотатар. Відбудували її у другій половині XVI ст. козаки, втікачі-селяни й ремісники з Ходорова, Ржищева, Дивини та інших міст і сіл Правобережжя. У літописах XVII ст. Баришівка згадується як важливий укріплений пункт. Місцеві жителі брали участь у селянських повстаннях під проводом Тараса Трясила.

У 1843 р. селище відвідав Т. Шевченко. Поет оглянув розкопаний курган, який, до речі, зберігся до наших часів і знаходиться біля міста Березань.

Земля – краса ! Люди, які усвідомили це, прикрашають довкілля храмами, парками, садами. Церкви Баришівського району вишукані, вони розташовані в наймальовничіших кутках цього краю ( в селах Гостролуччя та Селище).

Клен Юрій (Бургардт Освальд ,4.10.1891-30.10.1947).

Український поет і літературознавець німецького походження народився в с.Сербинівці Старокостянтинівського району на Поділлі в родині німецького купця-колоніста.

Працював викладачем соціально-економічного технікуму і трудової школи у Баришівці в 1920-1923 роках. Входив до групи “неокласиків”.

Автор поем ”Прокляті роки”(1937),”Попіл імперій”(1943-47),збірок ”Караве”(1944), “Дияволічні параболи”(1947).

  1. Григорія Сковороди Бібліотека григорій сковорода (1722 1794) Науково-допоміжний біобібліографічний покажчик Випуск 2 Переяслав-Хмельницький 2009

    Документ
    Григорій Сковорода (1722-1794): наук.-допоміж. біобібліограф. покажчик / [уклад.: О. Шкира, А. Яковенко, І. Корж, та ін.]; за ред. В.П. Коцура. - К., 2009.
  2. Монография : История

    Монография
    Аннотация:на УКРАИНСКОМ языке Гуцуляк О.Б. Пошуки Заповітного Царства: Міф - Текст - Реальність / Наук.ред. О.М. Пилип"юк. Післямова Г. Бердник. - Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2007.

Другие похожие документы..