Пакти й конституції законів та вольностей війська запорозького. 28

ІСТОРІЯ

УКРАЇНСЬКОГО

КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ.

(Конституції, конституційні акти,

конституційні проекти)

Державно-конституційні акти доби Гетьманщини (середина ХVІІ- початок ХVІІІ століття).

Зборівський договір (18 серпня 1649 р.) 6

Білоцерківський договір (18 вересня 1651 р.) 7

СТАТТІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (21 березня 1654 р.) ТА ЖАЛУВАНІ ГРАМОТИ (від 27 березня 1654 р.) 8

ГАДЯЦЬКИЙ ТРАКТАТ (1658 р.) 12

«Переяславські Статті» Ю.Хмельницького (1659 р.) 16

«Батуринські Статті» І.Брюховецького (1664 р.) 18

«Московські статті» І.Брюховецького (22 жовтня 1665 р.) 19

«Глухівські статті» Д.Многогрішного (6 Березня 1669 р.) 21

“Конотопські статті” І. Самойловича (1672 р.) 24

“Коломацькі статті” І.Мазепи (25 липня 1687 р.) 25

ПАКТИ Й КОНСТИТУЦІЇ ЗАКОНІВ ТА ВОЛЬНОСТЕЙ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО. 27

Конституційні проекти Г. Андрузького. 42

Нотатки до першого конституційного проекту Г.Андрузського 43

НАЧЕРКИ КОНСТИТУЦІЇ РЕСПУБЛІКИ ГЕОРГІЯ АНДРУЗЬКОГО 52

М.Драгоманов 59

ПРОЭКТЪ ОСНОВАНІЙ УСТАВА УКРАИНСКАГО ОБЩЕСТВА «ВОЛЬНЫЙ СОЮЗЪ» — «ВІЛЬНА СПІЛКА» 59

Конституційний проект М. С. Грушевського 65

М.Грушевський 65

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПИТАННЯ І УКРАЇНСТВО В РОСІЇ 65

ОСНОВНИЙ ЗАКОН «САМОСТІЙНОЇ УКРАЇНИ» СПІЛКИ НАРОДУ УКРАЇНСЬКОГО 74

Конституційні акти Української Центральної Ради 84

УНІВЕРСАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, НА УКРАЇНІ Й ПОЗА УКРАЇНОЮ СУЩОГО 84

Другий Універсал Української Центральної Ради 86

ТИМЧАСОВА ІНСТРУКЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРІАТОВІ ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ НА УКРАЇНІ 87

Третій Універсал Української Центральної Ради 88

ЧЕТВЕРТИЙ УНІВЕРСАЛ У. Ц. РАДИ 90

Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вольности УНР) (29 квітня 1918 р.) 92

ІІІ. ОРГАНИ ВЛАСТИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ 94

Конституційні акти та проекти в період існування Української держави гетьмана П.Скоропадського. 98

Закони про тимчасовий державний устрій України (квітень 1918 р.) 98

Тимчасовий закон про верховне управління Державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування поза межами Держави ясновельможного Пана Гетьмана всієї України 100

ПРОЕКТЪ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ УКРАИНСКОЙ ДЕРЖАВЫ. 102

ПРОЕКТ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. 110

Конституційні проекти та закони періоду Директорії УНР. 112

Декларація Української Директорії (26 грудня 1918р.) 113

Внутрішня політика 115

Поклик до спільної праці 115

Універсал Трудового Конгресу України (28 січня 1919 р.) 116

Начерк проекту Державного законоладу для “Української Трудової республіки”. 117

Проект Правительственної Комісії 126

по виробленню Конституції Української Держави 127

О.Ейхельман 145

ПРОЄКТ КОНСТИТУЦІЇ (ОСНОВНИХ ДЕРЖАВНИХ ЗАКОНІВ) УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ 145

Передмова 145

II 148

III 148

IV 149

Загальні основи 151

IV Ф.-Д. Міністерство і Ф.-Д. Міністри 174

V Федерально-Державний Суд 179

Закон про тимчасове верховне управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці 200

Закон про Державну Народну Раду Української Народної Республіки 203

Конституційні акти та проекти ЗУНР. 207

Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої Австро-Угорської монархії, 207

Закон про виділ Української Ради (4 січня 1919 р.) 208

Закон Західноукраїнської Республіки про мови на її території (15 лютого 1919 р.) 209

С.Дністрянський 209

І. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 209

СТАРІЙШИНА НАРОДНОЇ РАДИ 210

Народна Управа 211

§18. Виконати постанови Народного Устрою припоручається Народній Управі, Старійшині Народної Ради. 212

С. Дністрянський. 212

Проект Конституції Західноукраїнської Народної Республіки (1920р.) 212

Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки (березень 1919 р.) 228

А. ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЛАДИ 229

Основний Закон (Конституція) Союзу Радянських Соціалістичних Республік (1924 р.) 232

КОНСТИТУЦІЯ АВТОНОМНОЇ МОЛДАВСЬКОЇ СОЦІЯЛІСТИЧНОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 242

II. ПРО ВЕРХОВНІ ОРГАНИ ВЛАДИ АМСРР 244

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ НА МІСЦЯХ У АМСРР 247

V. ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ АМСРР 247

VI. ПРО БЮДЖЕТ АМСРР 248

VII. ПРО ГЕРБ І ПРАПОР АМСРР 248

Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки (1929 р.). 248

Постанова VII з'їзду Рад СРСР «Про внесення деяких змін до Конституції Союзу РСР» (6 лютого 1935 р.) 258

Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік (1936 р.) 258

Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки (1937 р.) 271

РОЗДІЛ VII. МІСЦЕВІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 277

Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік (1977 р.) 284

Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки (1978 р.) 285

Декларація про державний суверенітет України 311

КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 314

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР «ПРО ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ» 323

АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 323

КОНСТИТУЦІЯ (ОСНОВНИЙ ЗАКОН) УКРАЇНИ 323

Стаття 112 343

Стаття 150 351

ПРОЕКТ Винесений Верховною Радою України на всенародне обговорення (1 липня 1992 р.) 353

Розділ II 355

Глава І. Загальні положення 355

Глава 2. ГРОМАДЯНСТВО 355

Глава 3. ГРОМАДЯНСЬКІ І ПОЛІТИЧНІ ПРАВА 356

Глава 4. ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ, ЕКОЛОГІЧНІ І КУЛЬТУРНІ ПРАВА 358

Глава 5. ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД 360

Глава 6. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 361

Глава 7. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 361

Глава 8. ВЛАСНІСТЬ 362

Глава 9. ПІДПРИЄМНИЦТВО 362

Глава 11. СІМ'Я 363

Глава 12. ОСВІТА, НАУКА І КУЛЬТУРА 364

Глава 13. ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ 364

Глава 14. СВОБОДА ІНФОРМАЦІЇ 365

Глава 15. ПРИНЦИПИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ 365

Глава 16. СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ 365

Глава 17. РЕСПУБЛІКА КРИМ 366

Глава 18. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 366

Глава 19. ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА. НАЦІОНАЛЬНІ ЗБОРИ УКРАЇНИ 367

А. СКЛАД І ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗБОРІВ 367

Б. ПОВНОВАЖЕННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗБОРІВ 369

В. ЗАКОНОДАВЧИЙ ПРОЦЕС 374

Г. БЮДЖЕТ. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ 375

Глава 20. ВИКОНАВЧА ВЛАДА 377

А. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 377

Б. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 380

В. МІСЦЕВІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 380

Глава 21. СУДОВА ВЛАДА 381

А. ОРГАНИ ПРАВОСУДДЯ 381

В. ПРОКУРАТУРА 383

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 389

Варіант однопалатних Національних Зборів 389

Глава 19. ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА НАЦІОНАЛЬНІ ЗБОРИ 389

А. СКЛАД І ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗБОРІВ 389

Б. ПОВНОВАЖЕННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗБОРІВ 391

В. ЗАКОНОДАВЧИЙ ПРОЦЕС 395

Г. БЮДЖЕТ. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ 396

Конституційний проект опублікований у пресі 26 жовтня 1993 р. 398

Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 400

Глава 2. ГРОМАДЯНСТВО 400

Глава 3. ГРОМАДЯНСЬКІ І ПОЛІТИЧНІ ПРАВА 400

Глава 4. ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ, ЕКОЛОГІЧНІ І КУЛЬТУРНІ ПРАВА 403

Глава 5. ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД 404

Глава 6. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ 406

Глава 7. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 407

Глава 8. ВЛАСНІСТЬ 407

Глава 9. ПІДПРИЄМНИЦТВО 407

Глава 10. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 408

Глава 14. СВОБОДА ІНФОРМАЦІЇ 408

Глава 15. СКЛАД І ФОРМУВАННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 410

Глава 16. ПОВНОВАЖЕННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 411

Глава 17. ЗАКОНОДАВЧИЙ ПРОЦЕС 414

Глава 18. БЮДЖЕТ. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ 415

Б. Прокуратура 422

Глава 19. ПРИНЦИПИ ТА СИСТЕМА ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ 423

Глава 20. РЕСПУБЛІКА КРИМ 423

Стаття 187 427

Глава 22. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 427

КОНСТИТУЦІЙНИЙ ДОГОВІР МІЖ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ТА ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ НА ПЕРІОД ДО ПРИЙНЯТТЯ НОВОЇ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ» 431

Цей Конституційний Договір набирає чинності з моменту його підпи­сання Президентом України та Головою Верховної Ради України і є відкритим для підписання народними депутатами України. 445

Конституція України (28 червня 1996 р.) 445

Закон України «Про прийняття Конституції України і введення її в дію» 475

ЗАКОН УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ Про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки 480

Голова Верховної Ради Української РСР Л. КРАВЧУК 481

ЗАКОН УКРАЇНИ Про розмежування повноважень між органами державної влади України і Республіки Крим 481

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (Принята седьмой сессией Верховного Совета Крыма 6 мая 1992 года) 484

Раздел І. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 484

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 484

Раздел III. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 486

Раздел IV. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 492

Раздел V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ 497

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Крым 507

ЗАКОН УКРАЇНИ Про скасування Конституції і деяких законів Автономної Республіки Крим 511

Президент України Л.КУЧМА 512

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО АВТОНОМНУ РЕСПУБЛІКУ КРИМ 512

ЗАКОН УКРАЇНИ Про Конституцію Автономної Республіки Крим 514

КОНСТИТУЦИЯ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (принята Верховным Советом Крыма 1 ноября 1995 года) 515

Статья 3 515

ГЛАВА 21. Законодательная власть 530

КОНСТИТУЦІЯ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ Прийнята на другій сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим 21 жовтня 1998 року 537

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 537

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про затвердження Конституції АР Крим" 560

“Конституція” Закарпатської України (1919 р.). 565

Конституційний проект М.Сціборського. 565

Проект КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ (Української Народної Республіки або Народної Республіки Україна) Альтернативний варіант 567

Глава 1. Основні права та свободи 568

Глава 2. Гарантії прав та свобод 569

РОЗДІЛ ІІ. Народовладдя 570

РОЗДІЛ III. Основи конституційного устрою України 571

Глава 3. Державний устрій 571

Глава 4. Суспільний устрій 571

РОЗДІЛ IV. Парламент (Верховна Рада) України 572

РОЗДІЛ VII. Судова і прокурорська системи України 574

Глава 5. Судоустрій, правосуддя, судочинство 574

Глава 6. Конституційний Суд України 574

Глава 7. Прокуратура України 575

РОЗДІЛ VIII. Територіальний устрій України 575

Глава 8. Автономна Республіка Крим 575

Глава 9. Адміністративно-територіальний устрій 575

РОЗДІЛ IX. Місцеве самоврядування 575

РОЗДІЛ X. Національна безпека та екологічна безпека і правопорядок 576

Глава 10. Оборона країни та правопорядок 576

Глава 11. Надзвичайний та воєнний стан 577

Глава 12. Екологічна та радіаційна безпека 577

РОЗДІЛ XI. Державні символи та відзнаки 577

 1. Пакти й конституції законів та вольностей війська запорозького. 27

  Закон
  КОНСТИТУЦІЙНИЙ ДОГОВІР МІЖ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ТА ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ НА ПЕРІОД ДО ПРИЙНЯТТЯ НОВОЇ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ» 431
 2. Навчально-методичний посібник «Ukraina terra Cossacorum : Україна земля козацька»

  Навчально-методичний посібник
  Ucraina terra Cosaccorum: Україна - земля козацька: Навч.-метод. посібник / Укл.: О.І. Шкира, Л.В. Губар, Л.М. Забарило та ін.- Переяслав-Хм., 2009.- …с.
 3. І. Витоки українського конституціоналізму

  Документ
  Про Україну можна казати як про державу з давніми конституційними традиціями, більше того - саме наша країна дала світові перший зразок демократичної конституції за 65 років до того, як було прийнято славетну конституцію Сполучених
 4. Конституція України – фундамент подальшої розбудови правової держави”

  Документ
  Сучасна Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року - найважливіший нормативно-правовий акт новітньої Української держави. Україна нарешті здобула свій Основний Закон – необхідний елемент сучасної законодавчої системи, який є
 5. А. М. Колодій доктор юридичних наук, професор

  Документ
  Пропонований навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу «Конституційне право України» для вищих юридичних закладів освіти і юридичних факультетів.
 6. П р едмет, методи пізнання істор ії українського права

  Документ
  Предметом науки історії держави і права України є історія виник­нення, становлення, розвитку різноманітних типів і форм держави і права, а також державно-правових інститутів і суспільно-політич­них систем, що функціонували на території
 7. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія наук україни київський університет права (1)

  Документ
  Актуальність теми. Не можливо уявити демократичну державу сучасного світу, яка б не мала свою конституцію. Адже саме в конституції закріплюються вихідні положення, на яких ґрунтуються найголовніші форми життя суспільства.
 8. Таможенное законодательство украины в начале ХХІ столетия

  Закон
  Экономические преобразования, происходящие во всем мире, в том числе и в Украине, процессы глобализации, интеграции, расширение и углубление внешнеэкономических связей не оставляют шансов для нашего государства искать и устанавливать
 9. Поняття та система конституційних принципів місцевого самоврядування

  Документ
  Актуальність теми. Україна тримає курс на побудову суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, становлення громадянського суспільства.

Другие похожие документы..