Робочий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання з вивченням російської мови Пояснювальна записка до робочого навчального плану ІІ ступеня

Управління освіти Горлівської міської ради

Горлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22

Узгоджено Затверджую

Завідувач Начальник управління освіти

міським методичним кабінетом міської ради

________________ Л.Ю. Танабаш ____________ М.І. Кружилін

“___”_________________ 2009 р. “___”________________ 2009 р.

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
ГОРЛІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
І-ІІІ СТУПЕНІВ № 22
НА 2009/ 20010 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Горлівка 2009 р.

ЗМІСТ

3

5

7

9

10

12

13

14

15

17

18

20

21

22


 1. Режим роботи Горлівської загальноосвітньої школи

І – ІІІ ступенів № 22 на 2008/2009 навчальний рік

 1. Пояснювальна записка до робочих навчальних планів Горлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 22 м. Горлівки на 2008/2009 навчальний рік

 2. Пояснювальна записка до робочого навчального плану І ступеня

 3. Робочий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання з вивченням російської мови

 4. Пояснювальна записка до робочого навчального плану ІІ ступеня

 5. Робочий навчальний план для 9-А,В класів з російською мовою навчання та 9-Б класу з українською мовою навчання (основна школа у структурі 11 – річної)

 6. Робочий навчальний план для 5-А,Б; 6-А,Б; 7-А,Б; 8-А,Б класів з українською мовою навчання з вивченням російської мови

 7. Робочий навчальний план для 5-В, 6-В, 7-В, 8-В класів з російською мовою навчання

 8. Пояснювальна записка до робочого навчального плану для навчання у профільних математичних 10-А, 11-А класах

 9. Робочий навчальний план 10-А, 11-А класів математичного профілю з російською мовою навчання

 10. Пояснювальна записка до робочого навчальних планів для навчання в універсальному 10-Б класі та суспільно-гуманітарному 11-Б класі з російською мовою навчання .

 11. Робочий навчальний план для навчання в універсальному 10-Б класі з російською мовою навчання .

 12. Робочий навчальний план 11-Б, класу суспільно-гуманітарного профілю з російською мовою навчання

14.Перелік програм з предметів варіативної частини навчального плану

Режим роботи

Горлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22

на 2009 / 2010 навчальний рік

1.Структура навчального року: Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2009/2010 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – Днем знань – і закінчується проведенням навчальної практики, підсумкового оцінювання і державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів.

Навчальні заняття організуються за семестровою системою: І семестр з 1 вересня по 25 грудня, ІІ семестр з 11 січня до 29 травня .

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: осінні з 26 жовтня по 31 листопада, зимові з 26 грудня по 09 січня, весняні з 22 по 31 березня.

Законом України “Про загальну середню освіту” встановлено:

у загальноосвітніх навчальних закладах I ступеня – 175 робочих днів

(I семестр – 80 днів, II семестр – 88 день), робочі суботи – 3 (13.09; 27.09; 08.11; 29.11; 07.02; 14.03; 11.04 ).

II-III ступенів – 190 робочих днів ( I семестр – 80 дні, II семестр – 98 днів )

Робочі суботи основної та старшої школи – 8 (27.09; 11.10; 08.11; 29.11; 06.12; 20.12; 24.01; 07.02; 14 03; 04.04; 11.04; 25.04)

Навчальні екскурсії та навчальна практика для учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки від 06.02.08 № 1/9 - 61

Окремі види практичних занять будуть проведені під час навчального року згідно положенню “Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів” та програмам навчальних предметів. Решта (10 днів) - у літній період з тривалістю 3 години на день в 5-6 класах, 4 години в 7-8 класах, 5 годин в 10 класах. Для учнів 1-4 класів організовуються навчальні екскурсії в природу , на виробництво , заняття на навчально-дослідних ділянках , суспільно-корисна праця з 27 по 30 травня протягом 4 днів тривалістю не більше 3 годин на день.

Після завершення навчальної практики (1-14 червня) здійснюється підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів.

2. П’ятиденка - 1- 11 класи.

Режим навчально-виховного процесу регулюється розкладом уроків, позакласних занять з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

Заняття будуть здійснюватися:

І зміна 25 класів 653 учнів з 8.00 до 13.35 год.

ІІ підзміна 2 класи 47 учнів з 12.00 до 15.30 год.

3. Робота спецкурсів відповідно до розкладу уроків.

 1. Курси за вибором з 15.00 год. щоденно.

 2. Факультативи з 15.00 год. щоденно.

 3. Додаткові заняття і консультації з 15.00. год. щоденно.

 4. Відповідно до пункту 5 ст.16 Закону України “Про загальну середню освіту” тривалість уроку в 1 класі становить 35 хвилин, у 2-4 класах-40 хвилин з одночасним збільшенням тривалості перерв, 5-11 класах – 45 хвилин.

 5. У 1-11 класах з наповнюваністю більше 27 учнів при вивченні державної мови, іноземної мови, на заняттях з комп’ютерами, трудової професійної підготовки (5-9 класи), на уроках фізкультури і здоров’я (10-11 кл.) передбачається поділ на дві групи ( здійснюється відповідно до Нормативів порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128).

 1. При проведенні семінарських і практичних занять з профільних дисциплін з наповнюваністю більше 27 учнів в профільних класах передбачається поділ на дві групи (наказ Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 р.№128).

 2. При проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп’ютерів передбачається поділ на дві групи (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р № 128).

 3. При вивченні різних іноземних мов передбачається поділ на дві групи

( затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.

2002 р. № 128).

Пояснювальна записка

до робочих навчальних планів

Горлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22

на 2008/2009 навчальний рік.

Пріоритетні напрямки роботи ЗОШ № 22

на 2008/2009 навчальний рік:

 1. Формування багатомірного освітнього простору, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості, через навчання і виховання за моделлю-схемою: дитячий садок – школа – ВНЗ.

 2. Реалізація особистісне орієнтованого підходу до розвитку, виховання і навчання дітей та підлітків через відновлення змісту освіти та впровадження нових освітніх технологій на всіх ступенях навчання.

 3. Створення системи управління навчальним закладом на основі моніторингу.

 4. Побудова процесу виховання, розвитку і навчання на основі вивчення даних психологічних індивідуальних особливостей та аналізу досліджень стану здоров’я школярів.

 5. Виховання національно-свідомого громадянина України.

 6. Підготовка до впровадження самомоніторингу вчителя й учня.

 7. Організація психолого-педагогічного супроводу обдарованих і талановитих дітей.

 8. Впровадження наскрізних програм навчання й виховання у дошкільному блоці і школі І ступеня з метою забезпечення безперервної освіти.

 9. Впровадження технології багаторівневого навчання у школі ІІІ ступеня.

Загальні засади. З метою створення умов для врахування і розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи, формування готовності до свідомого вибору майбутньої професії, з урахуванням наявності кадрового, навчально-методичного забезпечення, бажання учнів, наполягання батьків з 2008/2009 навчального року в Горлівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 22 вводяться:

 • математичний профіль в 10-А класі;

 • універсальний в 10-б класі;

продовжується:

 • математичний профіль в 11-А класі;

 • суспільно – гуманітарний профіль в 11-Б класі з українською мовою навчання.

Робочі навчальні плани Горлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 22 на 2008 / 2009 навчальний рік розроблені на основі виконання Закону України “Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, постанов Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12 – річний термін навчання” та “ Про затвердження Державного

стандарту базової та повної школи загальної середньої освіти ”від 14.01.2004р. №24, “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. 1717” від 13.04.2007 р. № 620, а також № 357 від 07.05.2007 р. “Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 р. № 132 “Про затвердження Типових навчальних планів.” які враховують вимоги Концепції загальної освіти (12-річна школа ) та Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах і складені на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2001/2002 – 2004/2005 навчальні роки, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 25.04.2001 р. № 342 додаток 3 ( 8-9 класи) (Інформаційний збірник МОН № 9, 2001 р.).

Для 1,2,3,4 класів використані зведені таблиці Типових навчальних планів для початкової школи з навчанням українською мовою та мовами національних меншин, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 року № 682 (додаток 2), “Інформаційний збірник МОН України”, 2006 р. № 1

Для 5-8 -х класів використовуються Типові навчальні плани загальноосвітніх закладів 12 річної школи, затверджені наказом МОН України від 23.02.2004р №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 07.05.2007 р. № 357 (додаток 1-4), «Інформаційний збірник МОН України» від 2007 р. № 14 -15.

Для 9-х класів використовуються Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2001/02 – 2004/05 навчальні роки, затвердженими накозом МОН України від 20.05.2003 р. № 306 (додаток 3,4) «Інформаційний збірник МОН України» №9 2001 р.

Для 10-11 класів - Типові навчальні плани для профільного навчання на ІІІ ступені загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН № 306 від 20.05.2003 р., “ Інформаційний збірник” № 10, 2003 р., додаток 2).

Робочі навчальні плани ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 забезпечують пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтацію навчально-виховного процесу на особистість дитини.

Робочі навчальні плани узгоджені на педраді (протокол № 8 від 13.06.2008 р.)

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

І ступеня

Загальні засади. З 2001 /2002 навчального року навчально – виховний комплекс рішенням Горлівської міської ради № 263 від 11.05.2001 року має статус україномовного, що зумовило використання Типових навчальних планів початкової школи з навчанням українською мовою з вивченням російської мови та з навчанням російською мовою, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 р. № 682 (додаток 2, 3) “Інформаційний збірник МОН України”, 2006р. № 1.

Пріоритетні напрямки в роботі:

 • зберігаючи наступність у роботі дитячого садка №147 “ Райдуга” та Горлівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 22, забезпечити подальше становлення особистості дитини, ії інтелектуальний, фізичний, соціальний розвиток;

 • шляхом практичної спрямованості змісту, інтеграції знань забезпечити цілісність сприймання і освоєння навколишньої дійсності;

 • сприяти розвитку повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок, узагальненню знань про реальний світ, розвитку мислення, уяви, пам’яті, сенсорних умінь, здатності до творчого самовираження, відповідального ставлення до праці, мистецтва, здоров’я;

 • забезпечити роботу з обдарованими дітьми і запобігання неуспішності і відставання учнів на основі диференціації та індивідуалізації навчання, враховуючи освітні потреби, можливості і пізнавальні інтереси школярів;

 • виховувати школяра як громадянина України, формуючи духовний світ учнів, загальнолюдські орієнтири шляхом прилучення через мову до культурних надбань рідного народу ;

Порядок вивчення окремих предметів. Освітня галузь “Мови і літератури” реалізується навчальними предметами:

“Українська мова”:

- в 1-х класах вивчатиметься як предмет “Навчання грамоті та письму” –

7 годин.

- у 2-х - 6 годин (3 год.- укр.читання, 3 год.- укр.мови );

- у 3-х, 4-х класах 5 годин ( в першому семестрі –2 год. укр.

читання, 3 год. укр.мови, в другому семестрі - 3 год. укр.читання, 2 год.

укр. мови );

“ Російська мова ” :

 • в 1-4 класах – 2 год.

“Іноземна мова”:

- в 2-х, 3-х, 4-х класах - 2 год.

Освітня галузь “Людина і світ” реалізується через навчальний предмет “Я і Україна”, який вивчається у 1-2-х класах інтегрованим курсом “Навколишній світ”. В 3-4-х класах – окремими предметами: “Природознавство” – 1 год. та “Громадянська освіта” – 1 год.

Освітня галузь “Здоров’я і фізична культура” реалізується навчальними предметами “Фізична культура” та “Основи здоровя”. Формування умінь та навичок з основ безпеки життєдіяльності здійснюється в рамках інтегрованого курсу “ Основи здоров’я”.

 1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання

  Документ
  Українська мова є державною мовою України, що перед­бачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя. Знання цієї мови дає змогу учням прилучитися до надбань культури українського народу.
 2. Робочий навчальний план Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Куп’янської міської ради Харківської області на 2010-2011 навчальний рік

  Документ
  - для початкової школи - за Типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання з вивченням російської мови, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.
 3. Т арас шевченко: художні універсали української державності

  Документ
  Ще в середині минулого століття національний пророк України Тарас Шевченко, не маючи досвіду політичної діяльності, у 29 літньому віці, вихований на незалежних стратегічних аксіомах "Історії русів" та глибоко обізнаний з
 4. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською, кримськотатарською та польською мовами навчання

  Документ
  Роль і місце української мови в структурі загальної середньої освіти визначаються особливостями мови як могутнього націє- і державотворчого фактора, вагомого чинника формування особистості громадянина України.
 5. Навчально-методичний посібник «Ukraina terra Cossacorum : Україна земля козацька»

  Навчально-методичний посібник
  Ucraina terra Cosaccorum: Україна - земля козацька: Навч.-метод. посібник / Укл.: О.І. Шкира, Л.В. Губар, Л.М. Забарило та ін.- Переяслав-Хм., 2009.- …с.
 6. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного

  Методичні рекомендації
  Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти в 2010/2011 н.
 7. Пояснювальна записка (3)

  Документ
  Основною метою початкового навчання мови іврит як навчального предмета, визначеною Державним стандартом початкової загальної освіти1, є формування в учнів комунікативної компетентності шляхом засвоєння доступного і необхідного обсягу
 8. Процес європейської інтеграції впливає на всі сфери життя держави: Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи, здійсню (1)

  Документ
  Процес європейської інтеграції впливає на всі сфери життя держави: Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності у контексті європейських вимог, щораз
 9. Процес європейської інтеграції впливає на всі сфери життя держави: Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи, здійсню (2)

  Документ
  Процес європейської інтеграції впливає на всі сфери життя держави: Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності у контексті європейських вимог, щораз

Другие похожие документы..