Міжсекторна співпраця у вирішенні місцевих проблем

Громадська організація

Телевізійне інформаційне молодіжне об’єднання

«Відкриті двері»

Міжсекторна співпраця

у вирішенні місцевих проблем

Матеріали обласної конференції

(15 – 16 лютого 2006 р.)

Проект «Інформаційна підтримка громадських організацій Кіровоградського регіону, як засіб підвищення активності місцевих громад» реалізується в рамках Програми малих проектів Посольства Королівства Нідерландів «Матра КАП»

Кіровоград

2006

ББК 66.79(4УКР – 4КІР)

М58

Міжсекторна співпраця у вирішенні місцевих проблем: Матеріали обласної конференції (15 – 16 лютого 2006 р.) /Телевізійне інформаційне молодіжне об’єднання «Відкриті двері»; Упорядн. Зеленіна В. А., Ротар Т. П. – Кіровоград: «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2006. – 82 с.

Сьогодні Україна переживає серйозні політичні, економічні та соціальні зміни. Громадський сектор відіграє суттєву роль у процесі втілення цих змін, робить свій внесок у встановлення громадянського суспільства.

Обласна конференція, що проходила 15 – 16 лютого 2006 р. в рамках проекту громадської організації ТІМО «Відкриті двері» «Інформаційна підтримка громадських організацій Кіровоградського регіону як засіб підвищення активності місцевих громад», мала на меті зміцнити позиції НДО в області, підвищити активність місцевих громад, сприяти розвитку партнерства між різними секторами суспільства.

До збірки включено виступи учасників обласної конференції. У статтях висвітлено інформацію про діяльність та основні проблеми організацій третього сектору Кіровоградської області, визначено їх соціальну роль і місце в житті громади.

Упорядники:

Зеленіна В. А., Ротар Т. П.

Відповідальна за випуск:

Савенко Л. М.

Бардадим Катерина,

Представник Посольства Королівства Нідерландів

ВІТАННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Шановні пані та панове!

Я вдячна громадській організації ТІМО „Відкриті двері” за надану можливість у цей святковий день Стрітення Господнього зустрітися з представниками 3-го сектору в Кіровоградській області. Як Ви знаєте, минулого року Програма трансформації суспільства „Матра”, яку я представляю, відзначила своє десятиріччя. За цей період в Україні було підтримано близько 700 малих ініціатив і не менш, ніж 50 великих проектів за участю нідерландських партнерів.

На жаль, до останнього часу Кіровоградщина майже не була представлена у нашій програмі. Тому Посольство Нідерландів оголосило конкурс проектів для вашого регіону. Всього ми отримали 35 пропозицій і знайшли можливість підтримати кожен 5 – й проект: 5 громадських організацій, 1 середню школу і орган місцевого самоврядування.

Сподіваюсь, що під час конференції всі бажаючі матимуть можливість поділитися власним досвідом. Додаткову інформацію ви отримаєте під час перегляду фільму.

Мета мого приїзду до Кіровограда – не тільки взяти участь у сьогоднішній конференції, а й здійснити моніторинг підтриманих проектів. Хотілося б поділитися своїми враженнями.

Перш за все - про моє спостереження, не пов’язане з підтриманими проектами.

В Кіровограді я помітила присутність політичної реклами практично усіх політичних партій і блоків. Це є свідченням реалізації важливої громадянської свободи – свободи бути поінформованими. У громадян є можливість здійснити вільний, неупереджений вибір.

Разом з тим, моніторинг показав, що для успіху діяльності потрібен вищий рівень співпраці громадських організацій з органами місцевого самоврядування. Хоча тут вже є позитивні зрушення. В Кіровоградській області створена і діє Громадська Рада. Органи місцевого самоврядування почали звертатися для оцінки діючих державних програм до громадських організацій. Час покаже, наскільки ця співпраця буде результативною.

Майже кожна організація громадянського суспільства має проблеми організаційного характеру і недостатню матеріальну базу. Вселяє надію на успіх небайдужість лідерів і членів команди. Кожен займається своєю справою.

Наприклад: ”Чайка” несе надію для молоді. Через спортивні секції, комп’ютерні класи, фотовідеогурток впливає на формування свідомості підростаючого покоління. Показує, що вулиці є альтернатива, а у життя є глибокий сенс.

Цікаво працює Бізнес–центр, який інформує селян з багатьох питань, що стосуються сільського господарства: технології виробництва, маркетингу, меліорації... Причому настільки кваліфіковано, що у мене виникло бажання припинити роботу в Програмі „Матра” і поїхати працювати до села. Прикладів можна навести багато.

Вони свідчать про позитивні зрушення у Вашому регіоні. Я бажаю вам успіхів і підтримки всього суспільства.

Олефірова Наталія Юріївна, заступник начальника управління культури і туризму Кіровоградської облдержадміністрації

СПІВПРАЦЯ З НДО – ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ АДАПТАЦІЇ

ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Одним з напрямків трансформації українського суспільства є децентралізація, завдяки чому місцеві громади одержали можливість більш оперативно й ефективно вирішувати соціальні проблеми на локальному рівні.

Однак ця можливість не завжди реалізується на практиці. Одна із причин – розрізненість дій органів місцевого самоврядування, бізнесу, громадських організацій і ЗМІ, що не сприяє ефективному вирішенню соціальних проблем. У таких умовах велика кількість громадян є пасивними спостерігачами процесів, що відбуваються в суспільстві.

Розвиток міцного громадянського суспільства в Україні вимагає вагомих зрушень від пасивності населення до активної участі громадян у житті демократичної держави. Така трансформація означає зміну в усвідомленні громадянами своєї ролі у суспільстві і, водночас, формування почуття колективної та особистої відповідальності.

Такі зміни відбуваються тоді, коли громадяни відчувають спроможність зайняти певну позицію і змінити ситуацію на краще, починають активно діяти, вирішують питання, що мають для них важливе значення, беруть участь у різних сферах суспільного життя.

Управління культури і туризму облдержадміністрації, яке опікується галуззю соціального спрямування, докладає значних зусиль для координації роботи з іншими управліннями облдержадміністрації, установами, організаціями. Серед основних завдань управління: забезпечення реалізації права громадян на свободу літературної і художньої творчості, забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин, сприяння захисту прав і законних інтересів вітчизняних творчих працівників та їх спілок.

Прикладом такої діяльності управління культури і туризму є робота з обласною організацією Національної спілки письменників України. Управління сприяє популяризації творчості письменників-земляків, надає допомогу у виданні творів, розповсюдженні книг серед бібліотек області тощо.

До проведення різноманітних заходів залучаються об’єднання громадян національних меншин. Стає традицією кожного року проводити в області Тиждень національних культур.

Головне для нас сьогодні - адаптація державних закладів культури до нових ринкових умов шляхом активізації їх діяльності, стимулювання їх керівників до пошуку нових форм і методів роботи. Невипадково, одним з перспективних напрямків роботи є співпраця з недержавними організаціями.

Зростання ролі громадського сектору в житті нашого суспільства вимагає високого рівня професіоналізму від його лідерів. Особливо це актуально зараз, коли ще не створено систему підготовки керівників НДО на державному рівні, а рівень професійної мобільності у громадському секторі вищий, ніж в інших секторах.

Особливе значення має підготовка таких спеціалістів, які б були тісно пов’язані з життям місцевої громади і мали авторитет в ній, а також могли б здійснювати постійну інформаційно-методичну підтримку місцевих громадських ініціатив. Таким вимогам відповідають консультанти інформаційно-консультативних пунктів для НДО, створених на базі місцевих закладів культури, які є найбільш активною часткою місцевої громади, що створює умови для розвитку місцевих центрів активізації громади, центрів філантропії, фондів місцевої громади на базі закладів культури.

Створення інформаційно-консультативних пунктів для НДО на базі публічних бібліотек, які належать до системи Міністерства культури і туризму України, є закономірним.

Це найбільша бібліотечна мережа в Україні, вона охоплює практично всі населені пункти. Їх особливостями є те, що вони обслуговують населення, працюють з читачами всіх вікових категорій. Загально відомо, що бібліотеки мають найбільші інформаційні ресурси у регіоні. Вони є центрами краєзнавчої інформації. На базі публічних бібліотек збирається місцева інформація, бо вони є посередником між владою і населенням. Їхня роль зростає ще більше у зв’язку з упровадженням сучасних технологій, що робить їхні можливості необмеженими. Завершується робота над проектом «Створення регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі публічних бібліотек України» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Він передбачає співпрацю публічних бібліотек з інформаційними партнерами: громадськістю, недержавними громадськими організаціями, бізнес-структурами, окремими громадянами. Публічні бібліотеки відкриті для контактів з громадськими організаціями, соціальними службами, а ділові контакти з організаціями, зацікавленими у роботі бібліотек, допомагають їм стати помітними у інфраструктурі регіону. Наявність у публічних бібліотеках відповідної літератури (яка здебільшого видається громадськими організаціями) значно стимулювала б інтерес до діяльності НДО з боку населення.

Подібна практика є майже у всіх областях України. Центральні бібліотеки регіонів отримують видання громадських гендерних організацій, Української освітньої програми реформ, які є вагомим внеском до інформаційних ресурсів книгозбірень.

У нас в області, завдяки тісній співпраці ОУНБ ім. Д. І. Чижевського та громадської організації ОЖІС (обласної інформаційної служби з актуальних питань жіноцтва) на базі 16 центральних районних та міських бібліотек відкрито інформаційно-ресурсні центри для користувачів з виходом в мережу Інтернет.

Результатом партнерських взаємовідносин ОЮБ ім. О. М. Бойченка з громадською організацією ТІМО «Відкриті двері» стало створення інформаційно-консультативного центру для НДО області.

Таким чином, від поєднання зусиль влади, закладів культури, громадських організацій, отримують користь всі, а головне, така співпраця сприяє розвитку нашого суспільства. Завдяки активності лідерів та членів громадських організацій і за інформаційної підтримки закладів культури з’являються нові робочі місця, піднімаються і вирішуються різноманітні соціальні питання, до області надходять кошти Міжнародних благодійних фондів, населення отримує інформацію про шляхи вирішення різноманітних питань, активніше залучається до розбудови нашої молодої держави.

Останній Віталій Миколайович,

заступник начальника відділу молодіжної політики, сім’ї та жінок управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації

 1. Установи, залучені до розвитку місцевого самоврядування та комунального господарства в Україні Установи, залучені до розвитку місцевого самоврядування та комунального господарства в Україні План

  Документ
  Міжнародний інститут порівняльного аналізу - міжнародна громадська організація, яка займається аналізом політичних і економічних процесів, інститутів та явищ в Україні й світі.
 2. Рішенням Загальних звітно-виборних зборів Асоціації міст України та громад від 20 лютого 2009 року

  Документ
  Діяльність Правління АМУ і її Виконавчої дирекції у звітному періоді була спрямована на виконання Основних напрямів діяльності АМУ на 2007 – 2008 роки,
 3. Програма розвитку ООН семінар із планування нового під проекту в рамках «Муніципальної програми врядування та сталого розвитку» за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва на 2010-2012 рр

  Документ
  Володимир Гаразд, Головуючий у Національному форумі міст-партнерів ПРООН/МПВСР: «Добрий день, шановні представники та учасники Муніципальної програми врядування та сталого розвитку.
 4. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні Ярмиш

  Документ
  Рецензенти: доктор юридичних наук, професор О.Ф. Фрицький, член-кореспондент Академії правовоих наук України, доктор юридичних наук, професор Н.Р. Нижник
 5. Поняття та система конституційних принципів місцевого самоврядування

  Документ
  Актуальність теми. Україна тримає курс на побудову суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, становлення громадянського суспільства.
 6. Реферат 2012 (5)

  Реферат
  Актуальність теми роботи, що об’єднує праці циклу. Активізація досліджень проблем розвитку соціальної сфери і формування механізмів реалізації соціальної політики в Україні зумовлена трансформаційними, соціалізаційними, децентралізаційними
 7. України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка Луцьк 2000

  Документ
  Посібник подає у формі навчального матеріалу основні теоретичні засади науки державного управління. Викладені у ньому основи адміністративно-управлінської науки - історія та теорія державного управління - розглядаються в контексті
 8. Взаємодії органів місцевого самоврядування та організацій громадянського суспільства

  Документ
  Партнерство міської ради і громадської організації у вирішенні проблеми виховання, навчання та медико-соціальної реабілітації дітей і молоді з особливими потребами (Ужгород)
 9. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (3)

  Документ
  Піддубна Л.П. Система державного управління та система документаційного забезпечення управління: взаємозв’язок, взаємообумовленість взаємозалежність (Частина ІІ.

Другие похожие документы..