Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук та їх апробацію

ББК Ч215я8

Де і як публікувати результати дисертаційних досліджень.

ISBN 966-7396-01-0

ББК Ч215я8

 

© Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної

комісії України", 2000 © П.Х. Ткаченко, художнє оформлення, 2000

 

 

ПРО ПУБЛІКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК ТА ЇХ АПРОБАЦІЮ

(З постанови президії ВАК України від 10.02.1999р. №1-02/3)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

2.1.Монографія повинна бути опублікована без співавторів.

1

 

2.6. Тираж не менше 300 примірників.

2.7. Наявність міжнародного реєстраційного номера ISBN.

2.8. Повне дотримання вимог щодо редакційного оформлення монографії згідно з державними стандартами України.

організації чи вищого навчального закладу, що його видає, про що зазначається у вихідних даних.

7.3. Тираж не менше 100 примірників.

7.5. Наявність журналу (періодичного видання) у фондах бібліотек України, перелік яких затверджено постановою президії ВАК України від 22 травня 1997 р. №16/5.

8. Вимоги п.2.2. до монографій, передбачені цією постановою, не поширюються на монографії, які опубліковані до оприлюднення цієї постанови, але захист за такими монографіями не може бути проведений після 1 вересня 1999 р., за винятком дисертацій, повідомлення про захист яких надруковано не пізніше як у четвертому номері "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України" за 1999р.

9. Зобов'язати спеціалізовані вчені ради з 1 вересня 1999 р. не проводити захисти дисертацій, якщо не дотримані вимоги цієї постанови, за винятком дисертацій, повідомлення про захист яких надруковано не пізніше як у восьмому номері журналу "Науковий світ" або в четвертому номері "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України" за 1999 р.

10. Вважати постанову президії ВАК України від 17 квітня 1997 р. №1/4 такою, що втрачає чинність з 1 вересня 1999 р.

4

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ УСТАНОВ, ДО ЯКИХ ОБОВ'ЯЗКОВО ПОВИННІ НАДСИЛАТИСЯ НАУКОВІ ВИДАННЯ, ДЕ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

(З постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 22 травня 1997 р. № 16/5)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського

(03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3) Національна парламентська бібліотека України

(01001, Київ, вул.М.Грушевського, 1) Державна науково-технічна бібліотека України

(01171, Київ, вул.Горького, 180) Львівська державна наукова бібліотека ім.В.Стефаника

(79001, Львів, вул.Стефаника, 2) Одеська державна наукова бібліотека ім.М.Горького

(65020, Одеса, вул.Пастера, 13) Харківська державна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленка

(61003, Харків, провулок Короленка, 18) Книжкова палата України

(02094, Київ, пр.Гагаріна, 27)

2. Встановити, що до переліку наукових видань, в яких може публікуватися основний зміст дисертацій, будуть включені лише ті видання, які надходять до установ, перелічених у п. 1 даної постанови.

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ УСТАНОВ, ДО ЯКИХ ОБОВ'ЯЗКОВО ПОВИННІ НАДСИЛАТИСЯ НАУКОВІ МОНОГРАФІЇ, В ЯКИХ ОПУБЛІКОВАНІ ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

(З постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 22 травня 1997 р. № 1в/5)

1. Затвердити перелік установ, до яких обов'язково повинні надсилатися наукові монографії, в яких опубліковані основні результати дисертаційних робіт:

Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського

(03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3) Національна парламентська бібліотека України

(01001, Київ, вул.М.Грушевського, 1) Державна науково-технічна бібліотека України

(01171, Київ, вул.Горького, 180) Львівська державна наукова бібліотека ім.В.Стефаншса

(79001, Львів, вул.Стефаника, 2) Одеська державна наукова бібліотека ім.М.Горьиого

(65020, Одеса, вул.Пастера, 13) Харківська державна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленка

(61003, Харків, провулок Короленка, 18) Книжкова палата України

(02094, Київ, пр.Гагаріна, 27)

2. Встановити, що науковими монографіями, в яких може публікуватися основний зміст дисертацій, будуть вважатися лише ті, які надходять до установ, пойменованих у п.1 даної постанови, при виконанні інших вимог до цих монографій.

ПРО ПУБЛІКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (З наказу голови ВАК України від 10 грудня 1998 року №650)

1. Звернути увагу голів спеціалізованих учених рад, що будь-які друковані праці (тези, доповіді, матеріали тощо) будь-яких конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл тощо є свідченням апробації дисертаційної роботи і належать до опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації.

2. Попередити голів спеціалізованих учених рад про їхню персональну відповідальність за неухильне дотримання вимог п 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. №644.

 

ПЕРЕЛІК

установ, до яких обов'язково надсилаються автореферати дисертацій

1. Адміністрація Президента України

(01026, Київ, вул. Банкова, 11)

2. Кабінет Міністрів України. Відділ з питань науки.

(01008, Київ, вул М.Грушевського, 12/2)

3. Міністерство освіти і науки України

(01033, Київ, бульв.Шевченка, 16)

4. Вища атсстаційна комісія України

(01001, Київ, Хрещатик, 34)

5. Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського

(03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3)

6. Національна парламентська бібліотека України

(01001, Київ, вул.М.Грушевського, 1)

7. Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника

(79001, Львів, вул.Стефаника, 2)

8. Одеська державна наукова бібліотека ім.М.Горького

(65020, Одеса, вул.Пастера, 13)

9. Харківська державна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленка

(61003, Харків, провулок Короленка, 18)

10. Волинський державний університет імені Лесі Українки

(43009, Луцьк, проспект Волі, 13)

11. Дніпропетровський державний університет

(49025, Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 72)

12. Донецький державний університет

(83055, Донецьк, вул. Університетська, 24)

13. Запорізький державний університет

(69600, Запоріжжя, вул.Жуковського, 66)

14. Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(01017, Київ, вул.Володимирська, 64)

15. Львівський національний університет імені Івана Франка

(79002, Львів, вул.Університетська, 1)

 

16. Одеський державний університет ім.І.І.Мсчнікова

(65057, Одеса, вул.Петра Великого, 2)

17. Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського

(95038, Симферополь, вул.Ялтинська, 4)

18. Сумський державний університет

(40007, Суми, вул.Римського-Корсакова, 2)

19. Ужгородський державний університет

(88000, Ужгород, вул.Горького, 4)

20. Східноукраїнський державний університет

(91034, Луганськ, квартал Молодіжний, 20-А)

21. Прикарпатський університет ім.В.Стефаннка

(76000, Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 57)

22. Харківський національний університет їм. В.Н.Каразіна

(61006, Харків, майдан Свободи, 4)

23. Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького

(18000, Черкаси, бульвар Шевченка, 81)

24. Чернівецький державний університет ім. Юрія Федьковнча

(14012, Чернівці, вул. М.Коцюбинського, 2)

25. Російська державна бібліотека

(101000, Российская Федерация, Москва, просп.Калинина, 3)

26. Російська державна публічна бібліотека ім.Салтикова-Щедріна

(191011, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Садовая, 18)

27. Державна бібліотека Республіки Беларусь

(220636, Белоруссия, Минск, ул.Красноармейская, 9)

28. Державна бібліотека Республіки Узбекистан ім.А.Навої

(700000, Узбекистан, Ташкент, Мустакилик, 5)

29. Національна бібліотека Грузії

(380007, Грузия, Тбилиси, ул.Ксцховели, 5)

30. Національна бібліотека Республіки Казахстан

(480013, Казахстан, Алматы, просп.Абая, 14)

31. Державна бібліотека Азербайджану ім.М.Ф.Ахундов»

(370601, Азербайджан, Баку, ул.Хагани, 25)

32. Національна бібліотека Республіки Молдова

(277012, Молдова, Кишинев, ул.Киевская, 78)

 

33. Національна бібліотека Республіки Киргизстан

(720000, Киргизия, Бишкск, ул. Советская, 208)

34. Національна бібліотека Таджикистану імені Фірдоусі) (734711, Таджикистан, Душанбе, просп.Рудакн, 14)

35. Державна бібліотека Вірменії ім.А.Ф.Мяснікяна (375009, Армения, Ереван, ул.Теряна, 72)

36. Національна бібліотека Туркменії імені Фірдоусі) (744000, Туркмения, Ашгабад, пл.К.Маркса)

37. Міжнародна асоціація україністів

(01001, Київ. вул.Грушсвського, 4. кімната 214)

- для суспільних і гуманітарних наук

38. Книжкова палата України (02094, Київ, пр.Гагаріна, 27)

39. Державна науково-технічна бібліотека України (01171, Київ, вул.Горького, 180)

40. Центральна наукова сільської осподарська бібліотека УААН (03127. Київ, вул.Героїв Оборони, 10)

- для біологічних, сільськогосподарських та ветеринарних наук

41. Державна наукова медична бібліотека (01017, Київ, вул.Толстого, 7)

- для біологічних, медичних та фармацевтичних наук

ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ У НАУКОВІЙ СФЕРІ (З постанови Головної ради ВАК України від 12 березня 1998 р.)

Про затвердження Переліку №1 наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися

результати дисертаційних робіт (з постанови президії ВАК України від 09.06.1999 р. №1-05/7)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

від 25.06.1998 р. №1.

10

 

Додаток

до постанови президії ВАК України від 9 червня 1999 р. № 1-05/7

ПЕРЕЛІК №1 НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ, В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Журнали

1. Акустичний вісник. (Інститут гідромеханіки НАН України) (акустика,

механіка).

2. Відбір і обробка інформації. (Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка

НАН України) (інформатика).

3. Вопросы атомной науки и техники. (Харківський фізико-технічний інститут НАН України) (фізика).

4. Геофизический журнал. (Інститут геофізики НАН України) (геофізика).

5. Доповіді НАН України.

7. Інформаційні технології і системи. (Інститут інформаційної інфраструктури, М. Львів) (інформатика).

8. Известия вузов Радиоэлектроника. (Національний технічний університет України «КПІ») (радіофізика).

9. Космічна наука і технологія. (НАН України, Національне космічне агентство України) (астрономія, геофізика).

Ю.Кибернетика и системный анализ. (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України) (інформатика, обчислювальна математика, варіаційне числення та теорія оптимального керування, дослідження операцій та теорія ігор).

11 .Кинематика и физика небесных тел. (Головна астрономічна обсерваторія НАН України) (астрономія, геофізика, дистанційні аерокосмічні дослідження).

12.Математичні методи та фізико-механічні поля. (Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України) (математика, механіка, інформатика).

13.Математическая физика, анализ, геометрия. (Фізико-технічний інститут низьких температур їм. Б.І.Вєркіна НАН України) (математика).

14. Математичні студії. (Львівський національний університет імені Івана Франка) (математика).

15. Математические машины и системы. (Інститут проблем математичних машин та систем НАН України) (математичне моделювання та обчислювальні методи, математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем).

 1. Харківський національний університет внутрішніх справ На правах рукопису Овсієнко-Миронова Галина Володимирівна

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Загальнодержавна правова реформа, що відбувається в Україні, вимагає особливої уваги на оптимізацію системи адміністративно-правових відносин, зокрема в галузі здійснення державного управління окремими
 2. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (24)

  Автореферат диссертации
  Дисертація виконана на кафедрі історико-правових дисциплін Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Міністерства освіти і науки України.
 3. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (101)

  Автореферат диссертации
  Захист відбудеться "22" січня 2010 р. о 10 годині на засідання спеціалізованої вченої ради Д 76.051.06 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (58012, м.
 4. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (18)

  Автореферат диссертации
  Онкович А.Д. Формирование профессиональной компетентности учителей украинской диаспоры США средствами педагогической периодики. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук.
 5. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (72)

  Автореферат диссертации
  Науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент Лошицький Михайло Васильович, заступник начальника кафедри адміністративної діяльності Київського національного університету внутрішніх справ
 6. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (86)

  Автореферат диссертации
  Захист відбудеться 26 лютого 2004 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.456.01 в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України за адресою: 01014, м.
 7. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (7)

  Автореферат диссертации
  Сьогодні, коли в країні відбувається поступове піднесення самосвідомості українців як етносу завдяки поетапному втіленню програми розвитку національної культури та освіти на тлі рівноправного розв’язання проблем розвитку самобутніх
 8. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (33)

  Автореферат диссертации
  доктор юридичних наук, професор Цвік Марко Веніамінович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, професор кафедри теорії держави і права,
 9. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (36)

  Автореферат диссертации
  Сафронова Інесса Павлівна, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, професор кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн;

Другие похожие документы..