Зміст

Зміст

Дошкільна освіта ……………………………………………………………………..4

Початкова освіта ………………………………………………………………….....38

Українська мова …………………………………………………………………....126

Російська мова, література і зарубіжна література …………………………..…..178

Іноземні мови ……………………………………………………………………....211

Історія, правознавство та інші суспільні науки …………………………...……..237

Математика …………………………………………………….…………………..263

Фізика та астрономія ……………………………………………………………...300

Біологія ……………………………………………………………………………..319

Хімія ………………………………………………………………………………...341

Основи інформатики ………………………………………………………………357

Географія …………………………………………………………………………...369

Образотворче мистецтво ……………………………………………………..……387

Музика ………………………………………………………………………...……393

Трудове навчання і охорона праці …………………………………………….…..401

Виховна робота …………………………………………………………...………..415

Позашкільна освіта ………………………………………………………….……..451

Здоровий спосіб життя та фізична культура ………………………………….….469

Психологічне забезпечення навчального процесу …………………………….…486

Корекційна педагогіка …………………………………………………………. …495

Теорія та практика педагогічного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах……………………………………………………………………………..499

Управління закладами освіти …………………………………………………..…508

Дошкільна освіта

м. Дніпропетровськ

Федінчик Галина Євгенівна, завідувачка,

Колесник Тетяна Миколаївна, Арах Вікторія Олександрівна,вихователі ДНЗ № 238 Ленінського району м. Дніпропетровська.

Педагоги грають (ділова гра як технологія підвищення педагогічної майстерності) (60 с.)

Досвід розкриває актуальність підвищення педагогічної майстерності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Містить методичні рекомендації для педагогів щодо підвищення професійної майстерності, цікаві розробки з організації та проведення ділових ігор з педагогами у дошкільному навчальному закладі. Представлений практичний матеріал доцільно використовувати під час педагогічних рад як інтерактивний метод роботи з педагогами. Рекомендовано педагогам дошкільних навчальних закладів.

Клименко Юлія Василівна, Басюк Олена Григорівна,вихователі ДНЗ № 238 Ленінського району м. Дніпропетровська.

Фітбол – гімнастика дошкільникам ( 62 с.)

Досвід розкриває актуальність формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку. Містить цікаві розробки з організації та проведення фітбол-гімнастики для дітей дошкільного віку в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Допоможе підвищити якість профілактично-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі. Представлено модель планування вищезазначеної оздоровчої роботи з дітьми в дошкільному навчальному закладі. Рекомендовано педагогам дошкільних навчальних закладів.

Доброхотова Алла Сергіївна, вихователь ДНЗ № 366 Індустріального району м. Дніпропетровська.

Шляхи засвоєння дітьми рідної мови через використання інноваційних технологій (70 с.)

Досвід розкриває використання адаптованих методів ТРВЗ для цілеспрямованої лексичної роботи з дошкільниками з розвитку мовлення як на заняттях так і в повсякденному житті. Містить матеріал, який має практичну цінність для вирішення проблеми ефективного впровадження методів ТРВЗ в освітній процес дошкільного навчального закладу. Представлено цікавий практичний матеріал, який допоможе забезпечити збалансований розвиток дитини як того потребує Базова програма розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі”. Рекомендовано педагогам дошкільних навчальних закладів.

м.Дніпродзержинськ

Альохіна Олена Іванівна, завідуюча

Вовк Олена Олександрівна, вихователь-методист комунального дитячого дошкільного закладу №1 м. Дніпродзержинська.

Сенсорна кімната – чудовий світ здоров'я(28 с.)

В методичному посібнику, розробленому насамперед для вихователів, практичних психологів та інших спеціалістів, розглядаються види та форми роботи по активізації і розвитку мислення дитини шляхом стимулювання його органів відчуттів, дрібної моторики, рухової активності та лікувально – профілактичної і виховної роботи в умовах спеціально обладнано поліфункціональної інтерактивної середи, яка може бути створена в самих різних закладах навчальних, медичних та інших.

Афанасьєва Людмила Леонтіївна, вихователь дошкільного навчального закладу №27 м. Дніпродзержинська.

Народознавчий аспект у системі корекційно-відновлювальної роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які мають порушення психологічного розвитку та мовлення (36 с.)

Практичні рекомендації з організації народознавчої роботи в умовах спеціалізованої групи дітей старшого дошкільного віку: перспективний план роботи по ознайомленню дітей з народними календарними святами, традиціями українського народу; перспективний план організації клубної роботи з батьками дітей, що мають порушення психологічного розвитку та мовлення; конспекти з народознавчої тематики; конспекти клубних засідань батьків та дітей.

Генсецька Тетяна Петрівна, вихователь-методист дошкільного навчального закладу № 34 м. Дніпродзержинська.

Правове виховання (59 с.)

В посібнику розкриваються основні форми роботи з правової освіти з різними учасниками освітнього процесу в умовах дошкільного закладу. Вони стануть у нагоді вихователям, вихователям-методистам, практичним психологам, а також широкому колу спеціалістів, зацікавлених даним питанням.

Журавель Ірина Оніковна, вчитель-дефектолог спеціального дошкільного навчальногозакладу № 32 м. Дніпродзержинська.

Робота медико-педагогічного консиліуму в спеціалізованому дошкільному закладі (21 с.)

В збірнику надана орієнтовна модель психолого-медико-педагогічного консиліуму спеціального дошкільного навчального закладу, зразки бланків-доповідей спеціалістів на консиліум та ділова гра «Як провести ПМПк»

Грицан Світлана Олексіївна, вихователь-методист,

Полторакіна Ніна Юріївна, вчитель-логопед спеціального навчально-виховного комплексу № 5 м. Дніпродзержинська.

Перспективні напрями діяльності дошкільної установи з батьками майбутніх першокласників (20 с.)

Подано практичні рекомендації з досвіду роботи щодо проведення тренінгу з батьками «Перший раз у перший клас» з урахуванням специфіки закладу для дітей з вадами мовлення.

Лисик Тетяна Миколаївна, вчитель-дефектолог спеціального дошкільного навчального закладу № 34 м. Дніпродзержинська.

Працюємо за методикою М.Монтессорі (22 с.)

Представлений досвід розкриває систему роботи по використанню педагогічних ідей та стимульного матеріалу за методикою М.Монтессорі при оволодінню дітьми дошкільного віку основами грамоти. Теоретичні викладки, модель навчально-корекційної роботи та презентація ігрового матеріалу стануть в нагоді всім педагогам, які шукають ефективні шляхи для модернізації освітнього процесу в дошкільній установі.

Панасюк Ірина Борисівна, вихователь-методист дошкільного відділення № 2 СЗШ№ 36м. Дніпродзержинська.

Словесна творчість дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (80 с.)

В досвіді роботи надано практичні рекомендації, конспекти занять, дидактичні та розвивальні ігри, які сприятимуть впровадженню в практику роботи інноваційних технологій, спрямованих на розвиток словесно-логічного мислення, мовленнєвотворчої діяльності дошкільників та молодших школярів, становленню життєво-компетентної, інноваційної особистості дитини.

Швайгерт Наталія Іванівна, завідуюча дошкільним навчальним закладом № 3 м. Дніпродзержинська.

Діагностика професійної майстерності педагогів (22 с.)

В збірці упорядковано матеріали щодо діагностики педагогічних кадрів – вагомої частини моніторингової діяльності ДНЗ. До уваги адміністрації установ дошкільної освіти, вихователів – методистів різні форми та методи діагностики педагогів, що сприятимуть координації дій стосовно поліпшення якості освітнього процесу, організації методичної допомоги по впровадженню Базового компонента дошкільної освіти.

м.Кривий Ріг

Алексєєва Світлана Степанівна, вихователь-методист комунального дошкільного навчального закладу №28 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Взаємодія дошкільного закладу та сім'ї (52 с.)

Видання містить практичний матеріал щодо організації успішної взаємодії з батьками дошкільників. Пропонуються ефективні сучасні форми роботи з батьками, практичні поради щодо планування цієї роботи.

Бадуленко Надія Іванівна, вихователь комунального комбінованого дошкільного навчального закладу №127 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Комунікативний мовленнєвий розвиток дітей раннього віку (22 с.)

Посібник допоможе вихователю раннього віку навчити дітей мовленнязасобами гри та ігрових вправ.

Бублик Валентина Василівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №257 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Психолого-педагогічне проектування за темою «Природа Космосу» (89 с.)

Психолого-педагогічний проект розписаний за етапами проведення, має всі необхідні додатки, рекомендований вихователям груп старшого дошкільного віку.

Гарашова Світлана Василівна, вихователь комунального комбінованого дошкільного навчального закладу №101 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Конспекти занять з пошуково-дослідницької діяльності та праці в природі (31 с.)

В посібнику представлені конспекти занять за темами: “Вітер. Повітря ”, “Зимові явища”, “Вода. Кругообіг води у природі”, “Рослини”, “Висівання насіння редису, моркви”, “Живцювання кімнатних рослин”.

Головченко Ольга Віталіївна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №187 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Нетрадиційні заняття з сенсорного розвитку з дітьми раннього віку

В збірнику укладені заняття для дітей раннього віку, які сплановані за всіма змістовними лініями програми розвитку та виховання дитини раннього віку “Зернятко”.

Гречух Світлана Йосипівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №187 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Тематичні заняття по ознайомленню дітей з видатними місцями рідного міста

Методичний посібник – це збірка занять, які сприяють формуванню системних знань у багатоканальному динамічному навчанні. Автор збірки робить спробу надати цілісні уявлення про різноманітні поняття, активно впливати на світогляд, рівень знань, емоційну сферу та розвиток творчих здібностей дошкільників.

Добрановська Марія Никанорівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №28 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Сенсорне виховання дітей раннього віку (18 с.)

В посібнику вміщено опис дидактичних ігор, які розвивають у дітей сенсорні процеси: відчуття, сприймання та уяву.

Дряп Лілія Вікторівна, практичний психолог комунального дошкільного навчального закладу №255 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Шлях до успішного навчання в школі (54 с.)

Автор посібника розповідає про проблеми адаптації малюків до дитячого садка, дає консультації батькам у сімейному вихованні, розкриває із свого досвіду розвиток дитини старшого дошкільного віку, тобто систему роботи психолога дитячого садка по підготовці дитини до школи. Посібник рекомендований всім учасникам навчально-виховного процесу у дитячому садку: педагогам, батькам, психологам тощо.

Коломоєць Олена Михайлівна, вихователь комунального комбінованого дошкільного навчального закладу №127 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Вчимося розуміти і говорити (23 с.)

Посібник містить матеріали, які можуть бути творчо використані в корекційній роботі з дітьми, що мають загальний недорозвиток мовлення І та ІІ рівня.

Костюк Тетяна Григорівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №28 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Спільна робота вихователя та сім'ї із соціальної адаптації дітей раннього віку (14 с.)

Вихователь ділиться власним досвідом по адаптації дітей раннього віку до дитячого колективу та дорослих.

Куліш Любов Сергіївна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №141 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Робота з профілактики та корекції порушень опорно-рухового апарату у дітей дошкільного віку (40 с.)

Посібник висвітлює питання корекційно-оздоровчої роботи з дітьми з порушенням опорно-рухового апарату, вплив різних форм та методів діяльності, як основного засобу у досягненні результативності роботи. Практичні матеріали дають можливість їх використання у повсякденній роботі, на заняттях, при проведенні індивідуальної роботи з метою подолання фізичних вад розвитку дітей.

Нелупенко Тетяна Миколаївна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №207 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Сходинками ТРВЗ (40 с.)

У вступі вихователь дає поняття методології ТРВЗ, а в додатках докладає зразки перспективного планування та конспектів занять на основі теорії рішення винахідницьких завдань.

Некрасова Олена Василівна, практичний психолог комунального комбінованого дошкільного навчального закладу №127 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Казкотерапія як засіб гармонізації психоемоційного здоров'я дитини (76 с.)

У посібнику запропоновані шляхи вирішення проблем емоційно-вольової сфери дітей старшого дошкільного віку засобами казкотерапевтичних технологій.

Мошенська Світлана Григорівна,вихователь комунального дошкільного навчального закладу №187 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Розвиток логіко-математичних здібностей дошкільників за допомогою логічних схем (50 с.)

Пропонована збірка – це захоплюючий, добре ілюстрований посібник для тренування інтелектуальних здібностей дітей 4-6 років. Розвиваючі вправи та завдання подані тут в ігровій формі, можуть використовуватися як для індивідуальної, так і для групової роботи.

Пахомова Ольга Олександрівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №187 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

 1. Зміст (33)

  Документ
  1.1. Криміналістично значущі особливості обігу приватного житла в Україні. Стан розробленості проблеми щодо розслідування шахрайства, пов’язаного з відчуженням приватного житла 11
 2. Зміст (75)

  Документ
  1.Грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства практично у всіх її аспектах. Образно грошовий потік можна представити як систему "фінансового кровообігу" господарського організму підприємства.
 3. Зміст (83)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. На перехідному етапі становлення ринкової економіки фінансові системи країн в цілому й банківські системи, зокрема, вимагають поглибленого наукового дослідження, оскільки їх розвиток значно відрізняється
 4. Зміст (117)

  Документ
  В даний час в українському суспільстві відбувається визначена "переоцінка цінностей". Замість колишньої системи цінностей, що розвивається в соціалістичному суспільстві, затверджується нова система.
 5. Зміст (2)

  Документ
  Господарська діяльність кожного підприємства вимагає планування, керування і контролю. Щоб керувати підприємством різних форм власності і всім народним господарством України, необхідно володіти інформацією про господарську діяльність
 6. Зміст (24)

  Документ
  Юридична наука з позицій теорії держави і права, різних галузей права традиційно і всебічно досліджує проблему правового становища особи. Воно характеризується через ряд самостійних елементів.
 7. Зміст (26)

  Документ
  Актуальність теми. Історичним призначенням держави згідно з Конституцією України є всебічне забезпечення прав і свобод людини, захист її життя і здоров’я, честі, гідності й недоторканності як найвищих соціальних цінностей (ст.
 8. Зміст (35)

  Документ
  Актуальність теми. Глибокі політичні зміни, що відбуваються в нашій державі, обумовлені інтеграцією країни в русло загальних демократичних процесів світового розвитку.
 9. Зміст (36)

  Документ
  Продуктивність праці – це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження і свої методи вивчення явищ виробничої діяльності людини. Продуктивність праці – це економічна наука, пов’язана з іншими економічними, а також

Другие похожие документы..