З/п Назва навчального закладу

ЗМІСТ

з/п

Назва навчального закладу

Стр.

1

Національний аграрний університет

1-18

2

Білоцерківський національний аграрний

університет

19-24

3

Луганський національний аграрний

університет

25-31

4

Львівський національний аграрний університет

32-39

5

Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького

40-46

6

Сумський національний аграрний університет

47-50

7

Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва

51-55

8

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

56-58

9

Вінницький державний аграрний університет

59-65

10

Державний агроекологічний університет

66-72

11

Дніпропетровський державний аграрний університет

73-77

12

Миколаївський державний аграрний університет

78-81

13

Одеський державний аграрний університет

82-85

14

Подільський державний аграрно-технічний університет

86-89

15

Полтавська державна аграрна академія

90-94

16

Таврійський державний агротехнологічний університет

95-102

17

Уманський державний аграрний університет

103-112

18

Харківська державна зооветеринарна академія

113-115

19

Херсонський державний аграрний університет

116-120

20

Керченський державний морський технологічний університет

121

Перелік захищених кандидатських та докторських дисертаційних робіт працівниками аграрних ВНЗ 3-4 рівнів акредитації в 2003-2008 роках

Назва закладу Доктори наук Кандидати наук

1 Національний аграрний університет 43 237

2 Білоцерківський національний аграрний 14 78

університет

3 Луганський національний аграрний 2 107

університет

4 Львівський національний аграрний 15 111

університет

5 Львівська національна академія

ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицього 17 82

6 Сумський національний аграрний

університет 9 58

7 Харківський національний аграрний

університет ім. В.В.Докучаєва 13 66

8 Харківський національний технічний

університет сільського господарства

імені Петра Василенка 9 36

9 Вінницький державний аграрний

університет 13 101

10 Державний агроекологічний

університет 3 109

11 Дніпропетровський державний аграрний

університет 4 63

12 Миколаївський державний аграрний

університет 9 55

13 Одеський державний аграрний

університет 4 47

14 Подільський державний аграрно-технічний університет 5 56

15 Полтавська державна аграрна академія 3 46

16 Таврійський державний агротехнологічний

університет 4 92

17 Уманський державний аграрний

університет 6 108

18 Харківська державна зооветеринарна

академія 3 21

19 Херсонський державний аграрний

університет 3 55

20 Керченський державний морський

технологічний університет 1 11

Разом: 137 1302

Національний аграрний університет

з/п

Прізвище, імя,

по батькові

Назва роботи

Рік захисту

1

2

3

4

Доктори наук

1

Аніскевич Леонід Володимирович

Система керування кормами, внесення матеріалів і технологіях точного землеробства

2005

2

Антонечко Олексій Федорович

Теоретичні основи створення стійких сортів озимого і ярового ріпака до переноспорозу і фотомотозу

2006

3

Білинська Марина Миколаївна

Державне управління галузевою стандартизацією вищої освіти в умовах реформування галузі охорони здоров’я в Україні.

2005

4

Броварський Валерій Дмитрович

Біологічні основи і технологія виведення бджолиних маток при інструментальному осіменінні

2006

5

Бровко Федір Михайлович

Біологічно-екологічні основи створення лісових культур на відвалах, що утворились внаслідок складування розкривних порід при відкритому добуванні корисних копалин

2006

6

Вовк Надія Іллівна

Іхтіопатологічний моніторинг рибогосподарських водойм України

2004

7

Гойчук Ольга Іванівна

Соціально-економічні проблеми розвитку агропромислового виробництва постприватизаційного періоду

2004

8

Грищенко Вікторія Анатоліївна

Біохімічне та клінічне обґрунтування застосування засобів репаративної терапії на основі фосфоліпідів молока при ентеропотології телят.

2006

9

Демидась Григорій Ілліч

Агротехнічне обґрунтування та розробка заходів підвищення кормової продуктивності основних і проміжних посівів кормових культур в лісостепу України

2007

10

Духницький Володимир Богданович

Патогенез, діагностика, лікування та профілактика Т-2 токсикозу тварин

2006

11

Засуха Юрій Васильович

Оптимізація годівлі свиней в умовах промислової технології

2006

12

Збарський Василь Кузьмич

Становлення та розвиток малих форм господарювання сільських поселень України.

2007

13

Ільчук Микола Максимович

Екологічні напрямки ефективного функціонування молоко продуктового під комплексу України

2005

14

Калюга Євгенія Василівна

Реформування системи економічного контролю в Україні (теорія та методологія).

2003

15

Ковалевський Сергій Борисович

Лісівничо-екологічна роль трав’яного покриву в культурах сосни звичайної східного полісся

2004

16

Ковбаса Володимир Петрович

Механіко-технологічне обґрунтування оптимізації взаємодії робочих органів з ґрунтом

2006

17

Козирський Володимир Вікторович

Підвищення ефективності роботи систем електропостачання с.-г. споживачів

2003

18

Костенко Василь Іванович

Оцінка і наукове обґрунтування технологічних ознак розвитку молочної залози у корів та методів визначення якості молока

2006

19

Костенко Василь Іванович

Оцінка і наукове обґрунтування технологічних ознак розвитку молочної залози у корів та методів визначення якості молока

2006

20

Лузан Петро Григорович

Теоретичні і методичні основи формування навчально-пізнавальної активності студентів вищих аграрних закладів освіти

2005

21

Мазур Тетяна Василівна

Пастерильоз свиней в Україні. Вдосконалення засобів діагностики та специфічної профілактики.

2005

22

Мельничук Максим Дмитрович

Молекулярно-біологічне вивчення геном них і реплікативних РНК фіто- та міковірусів, як основа для створення рослинних біотехнологій

2006

23

Мельничук Сергій Дмитрович

Вивчення молекулярних механізмів впливу вуглекислоти на розвиток гіпобіотичного стану тварин

2004

24

Мироненко Валентин Григорович

Обгрунтування ресурсозберігаючих технологічних процесів у рослинництві на основі засобів системотехніки

2006

25

Мироненко Валентин Григорович

Науково-технічні основи розробки засобів механізації з керованою якістю виконання технологічних процесів у рослинництві.

2006

26

Морзе Наталія Вікторівна

Методика вивчення основних понять інформатики в середніх навчальних закладах.

2004

27

Олексійченко Надія Олександрівна

Біологічні основи селекції шовковиці та підвищення її продуктивності в умовах України.

2006

28

Пастушенко Сергій Іванович

Розвиток наукових основ розробки сільськогосподарської техніки підвищеної енергоефективності.

2004

29

Прус Михайло Петрович

Бабезіоз собак (епізоотологія, патогенез («заходи боротьби та профілактика»)

2006

30

Рибак Василь Аксентійович

Біоекологічні та лісівничі основи управління продукційним процесом в соснових ценозах Українського Полісся

2004

31

Сивик Тетяна Леонідівна

Експериментальне обґрунтування ефективності використання в годівлі сільськогосподарських тварин протеїнової мінеральної добавки гіпергалинного зоофітоллантону

2003

32

Сорока Наталія Михайлівна

Етіологічний і патогенетичний фактори у виникненні та розвитку у ВРХ

2004

33

Сухонос Віктор Петрович

Дисплазії суглобів кінцівок у собак (етіологія, патогенез, діагностика та лікування

2006

34

Тивоненко Ігор Григорович

Економічні проблеми використання машино-тракторного парку в умовах формування ринкових відносин

2000

35

Туринський Василь Михайлович

Обґрунтування і розробка системи технологічних рішень та способів виробництва продукції вівчарства

2006

36

Фучило Ярослав Дмитрович

Біолого-екологічні та технологічні основи плантаційного лісовирощування в Україні

2006

37

Хомічак Любомир Михайлович

Наукове обґрунтування та розроблення викоефективних способів очищення дифузійного соку

2003

38

Чайка Володимир Миколайович

Екологічне обґрунтування прогнозу розповсюдження основних шкідників польових культур в агроценозах України

2004

39

Чеченєва Тетяна Миколаївна

Спонтанна та індуктованна мінливість кукурудзи in vitro

2004

40

Чорний Георгій Михайлович

Управлінські процеси в господарюючих суб’єктах АПК України.

2007

41

Юхновський Василь Юрійович

Наукові основи оптимізації лісоаграрних ландшафтів рівнинної частини України

2004

42

Яблонська Оксана Валентинівна

Імунний статус глибоко тільних корів і новонароджених телят та його корекція

2006

43

Ятченко Володимир Феодосійович

Метафізичні виміри Української дохристиянської міфології

2003

Кандидати наук

1

Абарбарчук Леонід Михайлович

Оптимізація умов одержання гідрофосфату кадмію

2005

2

Арнаута Наталія Володимирівна

Осесесимитричні нестаціонарні задачі теорії багатошарових підкріпленних оболонок обертання з врахуванням дискретності розміщення ребер

2005

3

Артеменко Олена Вікторівна

Організаційні правові засади проходження державної служби працівниками ДПС України

2005

4

Артиш Віктор Іванович

Організаційно-економічний механізм лізингових операцій для підприємств АПК

2003

5

Архіпов Віктор Віталійович

Технологічні особливості приготування блюд національної кухні Кореї і культури харчування

2005

6

Ачасова Алла Олександрівна

Грунтово-екологічні умови формування просторової неоднорідності вмісту важких металів у грунтах лівобережного лісостепу України

2003

7

Бавровська Наталія Михайлівна

Еколого-економічне обґрунтування раціонального користування територіальних соціально-природничих комплексів регіону

2006

8

Баджурак Олена Вячеславівна

Расовий склад фітофтори (infectum mat debere) в умовах лісостепу України

2005

9

Базиволяк Світлана Михайлівна

Удосконалення технології виробництва м’яса бройлерів

2005

10

Бала Олександр Петрович

Система моделювання оцінки та прогнозу росту штучних Мішаних дубових деревостанів лісостепу України

2005

11

Балан Олександр Дмитрович

Удосконалення системи матеріального стимулювання в сільськогосподарських підприємствах

2006

12

Бережна Лідія Григорівна

Роль індукції цитохрому П450-2Е1 в патогенезі гепатотоксичності ізоніазиду

2006

13

Березовська Людмила Олексіївна

Ефективність використання та відтворення основного капіталу сільськогосподарських підприємств

2005

14

Бешун Олексiй Анатолiйович

Вплив робочого процесу дизельного ДРЦ на вихідні параметри двигуна

2007

15

Білан Сергій Олексійович

Історія аграрної освіти України

2006

16

Білько Тамара Олександрівна

Профілактика порушень імунологічної реактивності у працівників виробництва азотної кислоти препаратами триовіт і неоселен

2005

17

Бобер Анатолій Васильович

зміна пивоварних якостей гранульованого хмелю ароматичних і гірких сортів у процесі зберігання

2005

18

Бобось Ірина Макарівна

Елементи технології вирощування кавуна і дині в необігріваних теплицях

2004

19

Богданова Наталія Василівна

Селекційно-генетична оцінка баранів-плідників таврійського Внутріпородного типу асканійської тонкорунної породи

2006

20

Богданович Ростислав Петрович

Зміни форм магнію дерново-підзолистого грунту в залежності від систем удобрення в умовах Лівобережного низинного Полісся

2004

21

Бойко Григорій Іванович

Гемосорбція в терапії поросят при гострому експерементальному Т-2 токсикозі

2005

22

Болбот Ігор Михайлович

Енергоощадна система управління виробництва у промисловому пташнику

2004

23

Болгарова Наталя Костянтинівна

Розвиток форм господарювання на селі в умовах реформування земельних відносин

2005

24

Бондар Сергій Миронович

Моделювання комплексів машин основного обробітку грунту в системі сівозміни

2005

25

Бондаренко Геннадій Петрович

Застосування імуногенетичного та генетично-статичного методів при прогнозуванні молочної продуктивності тварин

2003

26

Боярова Олена Анатоліївна

Облік виробництва сільськогосподарської продукції

2004

27

Браніцький Олександр Миколайович

Правове становище спеціалістів сільського господарства

2006

28

Буряк Руслан Іванович

Управління якістю продукції птахівництва

2004

29

Буцик Ігор Михайлович

Методичні засади продуктивного навчання з курсу сільськогосподарські машини у вищих навчальних закладах

2006

30

Вакулик Ірина Іванівна

Запозичення з класичних мов сучасні наукові термінології ( на матеріалі юридичних та економічних термінів української, російської, англійської, французької, німецької мов)

2005

31

Василик Наталія Степанівна

Дирофіляріоз, як небезпечний антропозооноз в Україні

2005

32

Васюк Оксана Вікторівна

Інформаційно-бібліографічне забезпечення юристів в умовах формування правової держави

2003

33

Вдовенко Наталія Михайлівна

Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

2004

34

Вдовиченко Жанна Вікторівна

Генетичний аналіз інтегрованих ліній

2005

35

Виговський Андрій Юрійович

Обґрунтування технологічного процесу комбінованого очисника вороху кормових буряків

2007

36

Вихованець Вікторія Іванівна

Показники енергетичного обміну в організмі тварин за умов штучного гіпобіозу

2006

37

Войцехівський Володимир Іванович

Біологічні основи вдосконалення технології виробництва столових плодоягідних вин

2003

38

Володимиренко Валентина Миколаївна

Особливості росту та прогноз продуктивності штучних модальних ялинових деревостанів Українських Карпат

2007

39

Волошина Наталія Олексіївна

Деякий епізоотологічні аспекти діктіоказуальозу великої рогатої худоби в України

2004

40

Галаєва Людмила Валентинівна

Математичне модулювання екологічних процесів і явищ у сільському господарстві

2003

41

Ганяйло Оксана Миколаївна

Бухгалтерська фінансова звітність: методологія складання і практика використання

2003

42

Ганяйло Оксана Миколаївна

Фінансова звітність: методологія складання і практика використання

2003

43

Гаркуша Станіслав Євгенович

Патоморфологічні зміни у свиней при кишковому плостидіозі

2007

44

Гафурова Олена Вікторівна

Правові аспекти розвитку ринку землі в Україні

2005

45

Генгало Олег Михайлович

Вплив застосування нових видів органно-мінеральних добрив на базі бурого вугілля на продуктивність ярої пшениці в північному Лісоспету України

2003

46

Глазунова Олена Григорівна

Методика навчання майбутніх фахівців аграрного профілю засобами комп’ютерної графіки

2003

47

Гогуля Ольга Петрівна

Маркетингове забезпечення діяльності підприємств на ринку свинини

2004

48

Годлевська Оксана Олександрівна

Електронна структура та умови існування впорядкованих фаз сплавів перехідних металів

2005

49

Головецький Ігор Іванович

Удосконалення оцінки материнських сімей в технології виведення бджолиних маток

2006

50

Горлова Аліна Олексіївна

Фізико-хімічні та адсордбіно-каталізатичні властивості активного вугілля, модифікованого органічного гідрофосфорними групами

2004

51

Гречишкіна Ганна Юріївна

Фізико-хімічні властивості та структура водних розчинів хлоридів нітратів та сульфатів 3D-перехідних металів

2003

52

Грищенко Ірина Василівна

Народна проза Куп’янщини у записах Петра Іванова: сюжет, мотив, образ

2005

53

Грищенко Ірина Юріївна

Геометричне моделювання рельєфу поля для системи точного землеробства

2005

54

Грушанська Наталія Геннадіївна

Лікування і профілактика алементарної анемії поросят з використанням комплексу органічних сполук мікроелементів

2006

55

Гуща Інна Олександрівна

Державне регулювання ринку цукру (на прикладі українсько-білоруських зовнішньоторговельних відносин

2005

56

Давиденко Надія Миколаївна

Фінансовий менеджмент в буряко-цукровому підкомплексі України

2003

57

Данилевська Ольга Євгенівна

Напрями розвитку та розміщення молочного скотарства підвищення його економічної ефективності

2003

58

Данілочкіна Оксана Валеріївна

Формування ринку засобів захисту рослин

2003

59

Демченко Олена Олександрівна

Біологічні особливості видів ряду VIBURNUMI у зв’язку з інтродукцією Правобережному Лісостепу України

2004

60

Деркач Євген Анатолійович

Вплив антиоксидантів на міграцію та накопичення кадмію в організмі щурів різного віку

2006

61

Деркач Олексій Павлович

Діяльність академіка П.М. Василенка в контексті розвитку землеробської механіки в Україні

2006

62

Довженко Інна Іванівна

Формування системи інтеграційних відносин в буряко-цукровому підкомплексі України

2003

63

Дорош Ольга Степанiвна

Удосконалення управління земельними ресурсами на регіональному рівні

2005

64

Дорощук Віктор Олександрович

Стимуляція реперативних процесів кісткової тканини

2004

65

Дробот Наталiя Миколаївна

Фінансовий механізм експорту та імпорту молочних продуктів в умовах вступу України до СОТ

2007

66

Дудник Світлана Василівна

Сучасний стан та охорона букових лісів поділля

2004

67

Дячкова Ольга Олександрівна

Особливості виділення хлоропласту з рослин перцю

2003

68

Есаулов Анатолiй Олексiйович

Методика контролю навчальних досягнень студентів аграрників у процесі вивчення спеціальних технічних дисциплін

2006

69

Євсюков Тарас Олексійович

Державний земельний кадастр як інформаційна основа еколого- економічної оцінки використання земель

2005

70

Ємельяненко Олена Володимирівна

Управління стратегічним розвитком інтегрованих аграрних

2005

71

Жарко Роман Петрович

Теоретико-методичні засади удосконалення податкового регулювання підприємницької діяльності

2006

72

Жемойда Олександр Віталійович

Фінансово-економічне регулювання експорту-імпорту яловичини

2004

73

Живора Станіслав Михайлович

Аграрна реформа в Україні (1991-2001 р.р.)

2003

74

Жинчин Мирослава Ярославівна

Підвищення економічної ефективності хутрового звірівництва

2006

75

Журавльова Наталія Валеріївна

Продуктивність посівів озимої пшениці залежно від строків сівби та системи підживлення

2004

76

Журенко Олена Василівна

Клінічні прояви та морфофункціональні зміни в організмі тварин при моделюванні сетаріозу

2007

77

Заболотько Олег Олександрович

Обґрунтування режиму роботи доїльного апарата попарно-комбінованого типу

2004

78

Завадська Оксана Володмиирівна

Перспективні гібриди перцю солодкого для вирощування в продовженій культурі зимових теплиць

2004

79

Залоїло Ігор Анатолійович

Динамічність нелінійного процесу скорочення поодинокого волокна скелетного м’яза

2004

80

Зламанюк Людмила Михайлівна

Використанні корму та продуктивність японських перепелів за різних рівнів кальцію та фосфору комбікормах

2004

81

Зубок Тетяна Олександрівна

Агрохімічна оцінка застосування добрив під огірок на темно-сірому опідзоленому грунті північного лісостепу України

2006

82

Ібатуллін Марат Ільдусович

Орендні відносини в сільськогосподарських підприємствах та їх регулюваннях

2007

83

Івахненко Тамара Павлівна

Методичні концепти вивчення драматичніх творів в старших класах загальноосвітньої школи

2006

84

Ільчук Ігор Іванович

Продуктивність, якість яєць та обмін речовин у Японських перепелів за різних рівнів натрію і калію у комбікормі

2004

85

Камінська Тетяна Григорівна

Обліково-аналітичне забезпечення фінансового менеджменту в сільськогосподарських підприємствах

2006

86

Карлащук Сергій Васильович

Особливості формування ентомокомплексів в агробіоценозах центрального лісостепу України

2006

87

Качур Віра Олегівна

Канадський федералізм історико-правових аспектів

2003

88

Кобиш Антоніна Іванівна

Особливості проявів реактивності у корів в залежності від типів вищої нервової діяльності

2006

89

Коваленко Василь Олександрович

Підвищення ефективності ресурсо-ощадних технологій ставового рибництва в Україні

2005

90

Коваленко Віталій Петрович

Ефективність вирощування післяукісних та післяжнивних кормових культур умовах Правобережного Лісостепу України

2005

91

Коваленко Віталій Петрович

Ефективність вирощування післяукісних та післяжнивних кормових культур в умовах правобережного Лісостепу України

2005

92

Коваль Олена Миколаївна

Ефективність розширення відтворення в сільськогосподарських підприємствах

2005

93

Колеснікова Олена Миколаївна

Облік і аналіз лізингових операцій в сільському господарстві

2006

94

Коломієць Юлія Василівна

Метаболіти бактерій роду Pseudomonas як селективний фактор стійкості цукрових буряків до бактеріальних хвороб

2006

95

Колосок Ігор Олександрович

Методика практичної підготовки майбутніх агрономів з механізації с.г. виробництва в умовах вищого навчального закладу

2005

96

Колосок Олег Миколайович

Продуктивність і структура фітомаси штучних лісостанів ялини звичайної в Українських Карпатах

2003

97

Кондратюк Вадим Миколайович

Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості у перепелів за різних рівнів вітаміну А в комбікормі

2005

98

Корінько Олена Миколаївна

Сучасний стан та охорона букових лісів Поділля

2004

99

Коропець Лариса Анатоліївна

Обґрунтування ознак добору бугаїв м’ясних порід

2005

100

Костенко Віталій Михайлович

Лактаційна домінанта у корів залежно від типу вищої нервової діяльності

2007

101

Костриця Наталія Миколаївна

Ділова Українська мова ХХІІ-ХХVІ століть розбудовчий чинних української народності

2003

102

Краєвський Володимир Миколайович

Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління

2004

103

Краснощок Володимир Григорович

Удосконалення прийомів відбору гусей на підвищення відтворних якостей та перо-пухової продуктивності

2004

104

Кручек Вікторія Аркадіївна

Формування комунікативних умінь студентів вищих аграрних Формування комунікативних умінь студентів вищих аграрних

2005

105

Кудінова Ірина Петрівна

Ефективність виробництва продукції рослинництва сільськогосподарських підприємств

2005

106

Кудрявицька Аліна Миколаївна

Агрохімічне обґрунтування використання добрив під озиму та яру пшеницю в сівозміні на лучно-чорноземному ґрунті північної частини лісостепу України

2006

107

Кузик Наталія Петрівна

Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві

2004

108

Культенко Валентина Павлівна

Концепція природного права як філософсько-соціологічне підґрунтя аналізу перехідних суспільств

2005

109

Курбатова Інна Миколаївна

Окисне фосфорилювання і активність ферментів антиоксидантного захисту в тканинах щурів за дії аліфатичних амінів та селену

2006

110

Курило Володимир Іванович

Організаційно-правові засади надання охоронних послуг

2003

111

Куценко Анастасія Григорівна

Поширення хвиль сгину в періодично-структурних пружинних системах

2003

112

Куцоконь Наталія Костянтинівна

Радіаційна індукція множинних хромосомних пошкоджень у рослин

2005

113

Кучер Лариса Іванівна

Проблема калію в ґрунтозахисному землеробстві

2005

114

Лаврик Руслан Володимирович

Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки

2004

115

Ладика Марина Миколаївна

Еколого-меліоративний стан та родючість перезволожених грунтів Лівобережного Лісостепу (на прикладі р. Трубіж)

2006

116

Лайко Ганна Петрівна

Формування інвестиційної привабливості підприємств АПК

2004

117

Лакішик Оксана Василівна

Організаційно-економічні умови підвищення ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах АПК

2006

118

Лановюк Людмила Петрівна

Розвиток місцевого самоврядування в умовах розбудови громадського суспільства в Україні ( 90-ті роки ХХ століття – початок ХХІ століття)

2004

119

Ланченко Євгеній Олександрович

Організаційно-економічний механізм інвестування в аграрній сфері АПК

2007

120

Лащенко Андрій Григорович

Продуктивність, фітомаса та депонований вуглець штучних Продуктивність, фітомаса та депонований вуглець штучних

2004

121

Левченко В’ячеслав Володимирович

Природне насіннєве лісопоновлення у свіжих дібровах північної частини Правобережного лісостепу

2006

122

Литвиненко Тамара Валентинівна

Характеристика селекційно-господарських ознак корів голштинської породи зарубіжної селекції

2006

123

Лісова Вікторія Вікторівна

Мікроскопічні зміни в легенях при атиповому перебігу пастере- льозу свиней

2004

124

Лук’янчук Наталія Вікторівна

Обґрунтування оптимального віку племінного використання корів української м’ясної породи

2006

125

Лука Оксана Федорівна

Порівняльні переваги АПК України у зовнішніх діяльностях та перспективах їх реалізації

2004

126

Мазур Борис Миколайович

Вивчення само плідності нових сортів смородини в умовах південної зони полісся України.

2003

127

Мазур Наталія Василівна

Мова мемуарної літератури кінця ХІХ початок ХХ століття

2007

128

Мазуркевич Тетяна Анатоліївна

Розвиток клооакальної сумки курей Ломан Браун в лотальному періоді онтогенезу

2000

129

Максимчук Наталія Василівна

Еколого-біологічні та агротехнічні основи вирощування сіянців сосни звичайної в тимчасових розсадниках Київського полісся

2006

130

Малюга Людмила Василівна

Особливості фізіологічного стану, метаболічного статусу та продуктивність курчат-бройлерів при згодовуванні хелатних сполук цинку

2006

131

Малюк Микола Олексійович

Профілактика салонітом хронічних нітратних отруєнь великої рогатої худоби

2004

132

Манько Ірина Петрівна

Застосування грошової оцінки в регулюванні земельних відносин України

2005

133

Мартин Андрiй Геннадiйович

Еколого-економічне удосконалення структури земельних угідь Полтавської області

2004

134

Мартинюк Ірина Анатоліївна

Розвиток професійно важливих якостей у майбутніх психологів для роботи в початкові школі

2004

135

Маршалок Михайло Станіславович

Регулювання виробничих процесів землеробства в умовах переходу до ринкової економіки

2003

136

Матушевич Любов Миколаївна

Продуктивність та підземна фітомаса берези в насадженнях Українського полісся

2004

137

Межинський Андрій Олександрович

Застосування фітосорбентів для лікування ран у великої рогатої худоби

2003

138

Мельник Вікторія Вікторівна

Газо енергетичний обмін і метабіологічна активність печінки у яєчних курей у постембріогенезі

2003

139

Мельник Марія Алімівна

Вплив низькоінтенсивного лазарного випромінювання на стан антиоксидальної систем ембріонів перепела японського

2004

140

Мельник Олександр Миколайович

Нормативно-правові аспекти забезпечення соціального захисту військовослужбовців миротворчих сил України

2006

141

Михайлюк Михайло Михайлович

Фітотерапія та електропунктура в комплексному лікуванні

2006

142

Михальська Віта Михайлівна

Клінічний стан та метаболічний статус курчат-бройлерів при застосуванні комплексних сполук міді

2005

143

Михальська Олена Миколаївна

Збереженість плодів томата різних генотипів у регульованих та нерегульованих умовах

2005

144

Могильник Людмила Петрiвна

Економічні важелі державного регулювання та підтримки цукробурякового підкомплексу

2005

145

Мокрієнко Володимира Анатолійовича

Удосконалення елементів сортової технології вирощування кукурудзи в Лісостепу України

2004

146

Мрачковський Анатолій Миколайович

Електормагнітні реле з ерозієстійкими контакт-деталями в електорустановках сільського господарства

2005

147

Нагорняк Оксана Миколаївна

Водний фонд Житомирської області

2004

148

Назаренко Назар Миколайович

Екологические особенности бересто-пакленовых дубрав в подзоне чернозема обыкновенного.

2004

149

Наумовська Олена Іванівна

Зміни показників фізико-хімічних та біологічних властивостей, що назимотипового лісостепу в умовах застосування ґрунтозахисних технологій

2004

150

Недашківській Володимир Михайлович

Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості курчат-бройлерів за різних рівнів енергетичного і протеїнового живлення

2007

151

Нідзельський Віталій Андрійович

Технологічні заходи реалізації потенціалу продуктивності гороху усатого в Лісостепу України

2004

152

Нікішичева Катерина Сергіївна

Комплекси фітонематодних пшениці та заходи регуляції їх чисельності

2003

153

Новицька Наталія Валеріївна

Селекційна оцінка колекційних зразків озимої пшениці для створення вихідного матеріалу в правобережному лісостепу України

2004

154

Носевич Дмитро Костянтинович

Удосконалення методів селекції самиць української м’ясної породи великої рогатої худоби

2006

155

Олійник Олена Олександрівна

Фінанси, грошовий обіг і кредит

2005

156

Омеляненко Микола Миколайович

Розповсюдження гінекологічних захворювань сук і кішок та їх лікування

2004

157

Опришко Олексій Олександрович

Підвищення експлуатації надійності системи занулення електроустановок тваринницьких ферм

2003

158

Остапчук Анатолій Дмитрович

Формування економічного механізму ефективної підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах

2006

159

Охріменко Ігор Віталійович

Витрат на ціновий аналіз в рослинницьких галузях сільськогосподарських підприємств

2002

160

Павлова Олена Юріївна

Проблема загальності естетичного почуття у трансцендентальній естетиці Канта

2004

161

Паламарчук Лариса Василівна

Еколого-економічні аспекти економічного обороту Землі в Україні

2004

162

Паламарчук Світлана Петрівна

Агрохімічна оцінка використання добрив при вирощуванні буряка столового в Північному лісостепу України

2005

163

Панькова Лілія Олександрівна

Гармонізація Українського законодавства щодо стандартів с.-г. продукції та їх вплив на біржову торгівлю

2006

164

Пасічник Наталія Анатоліївна

Ефективність використання вуглеамофоски (текос-3) при вирощування моркви столової на темно-сірих опідзолених грунтах Північного лісостепу України

2003

165

Петренко Михайла Михайлович

Динаміка фітомаси та депонованого вуглецю в штучних насадженнях сосни полісся України

2003

166

Піковська Олена Володимирівна

Зміни родючості чорнозему звичайного при застосуванні ґрунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах Північного Степу України

2004

167

Піковський Мирослав Йосипович

Вплив екологічних факторів на життєдіяльність конідій

2003

168

Пінчук Андрій Петрович

Особливості мікроклонального розмноження та адаптації гібриду тополі Populusc anescens Sm/ x Populus alba

2005

169

Піскунова Лариса Едуардівна

Екотоксикологічне обґрунтування застосування пестицидів при вирощуванні зернових культур за різними технологіями в умовах лісостепу України

2003

170

Поліщук Ірина Петрівна

Агрохімічна оцінка застосування добрив під моркву столову на темно-сірому у підзоленому грунті північного Лісостепу України

2005

171

Полозенко Оксана Василівна

Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства

2004

172

Поляковський Василь Михайлович

Вміст аліфатичних амінів у кормах та їх вплив на метаболічні процеси і резистентність лактуючих кормів

2005

173

Попов В’ячеслав Юхимович

Кадрове забезпечення як фактор економічного зростання

2003

174

Присташ Ірина Валеріївна

Агрохімічна оцінка застосування добрив під кукурудзу на зерно і зерно-буряковій сівозміні на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті Лісостепу України

2005

175

Пузиренко Ярина Василівна

Агентство-професійні назви осіб жіночої статі в лексикографічному описі та узусі

2005

176

Ребенко Віктор Іванович

Використання мастильних матеріалів при технічному обслуговуванню фермерських машин

2003

177

Рибак Лілія Хомівна

Економічна ефективність виробництва та переробки продукції молочного скотарства в умовах переходу до ринкової економіки

2003

178

Рудик Ярослав Михайлович

Організаційні форми надання вищими навчальними закладами додаткових освітніх послуг обдарованим студентам

2007

179

Сарана Віктор Володимирович

Обґрунтування технології та розробка робочих органів машини для подрібнення гілок в ущільненому саду

2007

180

Свинчук Віктор Адамович

Особливості таксаційної будови , сортиментна і товарна структура штучних соснових лісостанів Західного та Центрального Полісся України

2006

181

Семчинський Костянтин Валерійович

Порівняний аналіз концепцій війни і миру в християнській і Мусульманській традиціях

2005

182

Сердюченко Надія Миколаївна

Наукові основи оптимізації мережі кліматичних станцій на території України

2007

183

Сикунова Юлія Володимирівна

Історико-культурологічна спадщина Левав Биховського

2003

184

Ситнік Віталій Анатолійович

Епізоотологія та профілактика туберкульозу великої рогатої худоби в сучасних умовах ведення тваринництва

2004

185

Ситнік Олена Костянтинівна

Патогенез, діагностика ти профілактика отруєння тварин чорно- коренним лікарським

2006

186

Скиба Олександр Олексійович

Профілактика порушень мінерального обміну в організмі корів із застосуванням сполук біогенних мікроелементів

2006

187

Скрипник Галина Олексіївна

Обліково-аналітичне забезпечення виробничого менеджменту сільськогосподарського підприємства

2006

188

Слободянюк Наталія Михайлівна

Перетравність корму, обмін речовин та продуктивність якості перепелів за різних рівнів годівлі

2003

189

Смолінський Станіслав Вікторович

Аналіз транспортування картопляного вороху спіральним сепаратором

2003

190

Сопівник Ірина Віталіївна

Виховання громадянтності студентів аграрних вищих навчальних закладів України

2007

191

Сопівник Руслан Васильович

Зростання ролі студентів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів України (90-ті р.р. ХХ початок ХХІ ст.)

2004

192

Сорокіна Наталія Григорівна

Дисбактеріоз новонароджених телят, методи корекції і профілактики

2003

193

Спиридонов Владислав Генадійович

РНК- зв’язувальна активність білка оболонки вірусу мозаїки люцерни в три гібридній системі S.C E R E V I S I A E

2004

194

Статник Ірина Яківна

Прийоми і методи поліпшення племінних та продуктивних якостей яєчних курей

2006

195

Стегней Жанна Георгіївна

Структурно-функціональні особливості кровоносних судин і тканинних компонентів центральних органів імуногенезу телят

2004

196

Стегней Микола Михайлович

Історія лікувальної справи тварин Київщини (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст

2006

197

Степасюк Людмила Михайлівна

Економічна ефективність виробництва та формування ринку продукції скотарства

2003

198

Сторожук Світлана Володимирівна

Історіософія І. Лисяка – Рудницького в контексті націотворчих та державотворчих процесів в Україні

2005

199

Супрун Аліна Григорівна

Філософські погляди М.Гоголя в контексті українського романтизму

2004

200

Супрун Ірина Олександрівна

Формування заводських родин української чорно-рябої червоної породи

2004

201

Сурай Ольга Олександрівна

Морфологічні та біологічні зміни рослин перцю при інфікуванні вірусом тютюнової мозаїки

2003

202

Суханова Ольга Анатоліївна

Екобіологічні та планувальні основи формування декоративних насаджень спеціального призначення

2007

203

Титарчук Ірина Миколаївна

Державна підтримка сільського господарства в умовах трансформації економіки АПК

2006

204

Тихенко Ольга Володимирівна

Зміна показників фосфатного режиму лучно-чорноземного грунту при застосуванні ґрунтозахисних технологій вирощування с.-г. культур

2004

205

Тищенко Володимир Миколайович

Еколого-фауністична характеристика та лісівниче значення рукокрилих (Chiroptera)в умовах Західного Поділля

2006

206

Ткаченко Олексій Миколайович

Методи та програмні засоби сервісів мережних навчальних комплексів

2005

207

Токарева Ольга Вікторівна

Біоекологічні основи формування лісопаркових ландшафтів ( на прикладі лісів зеленої зони м. Києва )

2005

208

Томошевська Ольга Анатоліївна

Розвиток ринку хлібобулочних виборів

2006

209

Третяк Роман Антонович

Економічні засоби формування с.г. землеволодінь і землекористувань в умовах земельної реформи

2005

210

Уманець Дмитро Петрович

Перетравність корму, обмін речовин та перепелів за різних рівнів лізину та метіоніну в комбікормах продуктивні якості

2006

211

Устименко Ольга Михайлівна

Навчання, створення фахової документації аглійською мовою студентів факультетів зовнішньо-торговельної діяльності

2003

212

Ущапівська Тетяна Іванівна

Синтез, структура, властивості фосфатів одно – та полівалентних металів

2003

213

Франко Ольга Володимирівна

Зміни фосфорного режиму лучно-чорноземного ґрунту при застосуванні ґрунтозахисних технологій в умовах Андрусівського природно-сільськогосподарського району

2004

214

Хвіст Вікторія Олексіївна

Демографічні зміни у складі населення незалежної України

2003

215

Хрокало Людмила Анатоліївна

Видовий склад та екологічні особливості бабок (Insecta, Odonata) північного сходу України

2004

216

Цвіліховський Валерій Іванович

Особливості ліпідного складу плазматичних мембран ентероцитів тонкого кишечнику крапчастого ховраха за різних умов життєдіяльності

2005

217

Цедик Вікторія Валентинівна

Стан популяції ляща і плітки в трасформації водної екосистеми канівського водосховища

2003

218

Цимбал Світлана Володимирівна

Психологічні особливості формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів засобами іноземної мови

2007

219

Чернега Тетяна Олександрівна

Ефективність системи захисту сої від багаторічних бур’янів в лісостепу України

2005

220

Чехович Тетяна Валеріївна

Державна влада як інститут конституційного права України

2005

221

Чижик Руслана Миколаївна

Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості молодняку кролів за різних рівнів обмінної енергії і сирого протеїну у комбікормах

2007

222

Чуєнко Роман Миколайович

Енергозбереження у підготовці кормів до згодування при використанні асинхронних електронних двигунів з внутрішньою ємнісною компенсацією реактивної потужності

2003

223

Шатров Руслан Володимирович

обґрунтування параметрів висувної секції з вертикальною фрезою для обробітку грунту в садах інтенсивного типу

2006

224

Шевчук Катерина Віталіївна

Організація і методи управлінського обліку виробництва про дукції овочівництва захищеного ґрунту

2004

225

Шендрик Катерина Миколаївна

Етіологія та патогенез кореневих гнилей сої, біологічне обґрунтування заходів обмеження їх розвитку в північному лісостепу України

2003

226

Шестяєва Наталія Іванівна

Патоморфологічні особливості та фрагментація ДНК у новоутвореннях молочних залоз собак

2006

227

Широка Тетяна Іванівна

Полиметиловые красители на основе тетрагидропирролу

2004

228

Шквиря Зінаїда Дмитрівна

Історія плуга в Україні в XІX – на початку XX століття

2004

229

Шостак Сергій Володимирович

Ефективна діалектична проникність матричних дисперсних систем з двошаровими кульовими включеннями

2003

230

Шульга Олена Вікторівна

Збудники зеленої плісені лікарського їстівного гриба. Шії-таке та біологічне обґрунтування заходів обґрунтування заходів обмеження їх розвитку

2007

231

Юнник Анатолій Васильович

Рівень зимостійкості озимої пшениці залежно від попередників та основного обробітку грунту

2003

232

Ющенко Людмила Петрівна

Шкідники в плодів сливи в північному Лісостепу України та заходи обмеження їх чисельності

2004

233

Яременко Олександр Іванович

Удосконалення технологічного процесу та обґрунтування основних параметрів самозавантаження стоговоза

2005

234

Ярошинський Віктор Миронович

Економічний механізм функціонування і розвитку ринку технічних засобів в АПК

2005

235

Яценко Олександр Віталійович

Ефективність використання комбікормів з різним вмістом кобальту і цинку в годівлі перепелів

2007

236

Яшник Світлана Валеріївна

Студентський Рух в сучасній Україні: реалії тенденції та перспективи розвитку

2006

237

Ященко Людмила Анатоліївна

Агрохімічне забезпечення отримання високих врожаїв цукрових буряк на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті лісостепу України

2003

 1. Повна назва навчального закладу

  Документ
  Список вчителів + номер отриманого посвідчення або сертифікату , які пройшли навчання основам ІКТ (Інтел (додаток 8), Партнерство у навчанні (додаток 7) )
 2. Рекомендації щодо здійснення моніторингу ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів за допомогою аіс «Рейтинг» (на стадії розроблення)

  Документ
  7. Рекомендації щодо здійснення моніторингу ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів за допомогою АІС «Рейтинг» (на стадії розроблення)
 3. Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б. та інші практикум з проходження практик студентами вищих навчальних закладів напряму 0501 “ Економіка та підприємництво” спеціальності “Облік І аудит” (навчально-методичний посібник) (1)

  Навчально-методичний посібник
  У здійсненні навчально-виховного процесу студентами вищих навчальних закладів напрямку 0501 "Економіка підприємництва" спеціальності "Облік і аудит" чільне місце займає проходження виробничої та переддипломної практики,
 4. Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б. та інші практикум з проходження практик студентами вищих навчальних закладів напряму 0501 “ Економіка та підприємництво” спеціальності “Облік І аудит” (навчально-методичний посібник) (2)

  Навчально-методичний посібник
  У здійсненні навчально-виховного процесу студентами вищих навчальних закладів напрямку 0501 "Економіка підприємництва" спеціальності "Облік і аудит" чільне місце займає проходження виробничої та переддипломної практики,
 5. Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів донецьк 20 10

  Документ
  Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист МОН України від 26.01.2010 № 1/11-270).
 6. 1. 1 Аналіз роботи навчального закладу за 2010/20 1 1 навчальний рік

  Документ
  Робота Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 118 Харківської міської ради Харківської області в 2010/2011 навчальному році була спрямована на реалізацію положень Конституції України, сучасної державної політики в галузі
 7. Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

  Документ
  На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.10 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 25.
 8. Навчальні програми технології для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (1)

  Документ
  На виконання Закону України „Про загальну середню освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 16. 11. 2 р. № 1717 „Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання” Академією
 9. Навчальні програми технології для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (4)

  Документ
  На виконання Закону України „Про загальну середню освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 16. 11. 2 р. № 1717 „Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання” Академією

Другие похожие документы..