Україна

УКРАЇНА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

11 листопада 2010 року № 176/10

РІШЕНня ВЧЕНОЇ РАДИ

КИЇВ – 2010

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

В Ч Е Н А Р А Д А

ЗМІСТ

І. Питання стратегічного розвитку та наукових досліджень

Про присвоєння вчених звань

Про стан підготовки Енциклопедії державного управління України

Про атестацію аспірантів, докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук Національної академії та її регіональних інститутів

Про прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата наук

Про переривання підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів Національної академії

Про зарахування до аспірантури Національної академії та її регіональних інститутів у 2010 році

Про зарахування до докторантури Національної академії та її регіональних інститутів у 2010 році

Про наукове керівництво здобувачами наукового ступеня кандидата наук

ІІ. Питання навчально-виховної роботи

1.

Про підсумки стажування слухачів денної форми навчання Національної академії та її регіональних інститутів

2.

Про стан виконання плану-графіка у 2010 році та підготовку проекту плану-графіка на 2011 рік навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів її регіональних інститутів

3.

Про рекомендацію до друку рукописів навчальних, наукових і науково-інформаційних видань

УКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

від 11 листопада 2010 року, протокол № 176/10-1.1

Про присвоєння вчених звань

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) А.П.Рачинського про присвоєння вчених звань,

Вчена рада УХВАЛИЛА:

1. На підставі результатів таємного голосування (“за” – 26, “проти” – немає, недійсних бюлетенів – немає) вважати, що Крюкову
Олексію Ігоровичу, професору кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії, доктору наук з державного управління, присвоєно вчене звання професора.

2. На підставі результатів таємного голосування (“за” – 26, “проти” – немає, недійсних бюлетенів – немає) вважати, що Овчаренко
Світлані Володимирівні, професору кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії, доктору філософських наук, присвоєно вчене звання професора.

 1. На підставі результатів таємного голосування (“за” – 25, “проти” – немає, недійсних бюлетенів – немає) вважати, що Рожковій
  Інзі Володимирівні , професору кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної академії, доктору наук з державного управління, присвоєно вчене звання професора.

 2. На підставі результатів таємного голосування (“за” – 26, “проти” – немає, недійсних бюлетенів – немає) вважати, що Кравченку
  Сергію Олександровичу, доценту кафедри управління суспільним розвитком Національної академії, доктору наук з державного управління, присвоєно вчене звання доцента.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на вченого секретаря Національної академії А.П.Рачинського.

Голова Вченої ради Ю.В.Ковбасюк

Вчений секретар А.П.Рачинський

УКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Рішення Вченої ради

від 11 листопада 2010 р., протокол № 176/10-1.2

Про стан підготовки

Енциклопедії державного управління України“

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування (далі – Інститут) Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) Ю.П.Сурміна про роботу з підготовки “Енциклопедії державного управління України“ (далі - Енциклопедія),

Вчена рада УХВАЛИЛА:

1.Схвалити основні результати роботи з підготовки Енциклопедії у 2010 році.

2. З метою завершення у 2010-2011 роках підготовки рукопису Енциклопедії у 7-ми томах:

2.1. Директорам Дніпропетровського, Львівського, Одеського (С.М.Серьогіну, В.С.Загорському, М.М.Іжі), першому заступнику директора Харківського (О.Ю.Амосову) регіональних інститутів державного управління Національної академії, Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів (В.А.Гошовська), першому заступнику директора Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування (Ю.П.Сурмін), керівникам структурних підрозділів та кафедр Національної академії (В.М.Сороко, В.М.Князєв, М.М.Білинська, С.А.Дубенко, С.О.Телешун, В.А.Ребкало, В.Г.Бодров, І.В.Розпутенко, Г.П.Ситник, В.М.Вакуленко, С.А.Чукут, І.В.Рожкова, Н.Г.Протасова, В.В.Шульга) забезпечити подання співробітниками статей Енциклопедії, закріплених за підрозділом.

2.2. Подати в Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії проекти статей для формування рукопису Енциклопедії до 25 грудня 2010 року.

2.3. Покласти на науково-редакційні колегії 7-ти томів Енциклопедії відповідальність за якісне, наукове редагування статей Енциклопедії.

2.4. Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування (Ю.П.Сурмін) забезпечити координацію та взаємодію роботи науково-редакційних колегій 7-ми томів Енциклопедії.

3. Управлінню планування фінансів, бухгалтерського обліку і звітності (М.В.Шевкопляс), управлінню організації фундаментальних та прикладних досліджень (С.В. Загороднюк) спільно з Інститутом проблем державного управління та місцевого самоврядування (Ю.П.Сурмін) забезпечити фінансування робіт щодо наукового фахового редагування статей томів Енциклопедії, в тому числі із залученням для цього зовнішніх експертів та видання Енциклопедії.

4. Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування (Ю.П.Сурмін) спільно з керівниками (головами) науково-редакційних колегій 7-ти томів Енциклопедії (В.Г.Бодров, Ю.П.Сурмін, М.К.Орлатий, В.М.Сороко С.О.Телешун, В.М.Князєв, І.А.Грицяк) провести науково-методологічний семінар з проблематики підготовки та видання Енциклопедії у квітні 2011 року.

5. Керівникам зазначених підрозділів Національної академії взяти до відома, що:

- перелік статей, закріплених за підрозділом має бути розглянутий та схвалений на засіданні кафедри, міжкафедральному семінарі чи Вченій раді інститутів;

- підготовлені статті Енциклопедії проходять обов’язкову наукову експертизу та редагування відповідними науково-редакційними колегіями.

6. Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування (Ю.П.Сурмін) забезпечити координацію роботи та взаємодію між усіма структурними підрозділами Національної академії та науковими установами України щодо підготовки рукопису Енциклопедії у 2011 році.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого віце-президента Національної академії В.П.Трощинського

Голова Вченої ради Ю.В.Ковбасюк

Вчений секретар А.П.Рачинський

УКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

 1. Україна (2)

  Документ
  На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 30.12.10 р. №1/9-950 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 році» повідомляємо,
 2. Україна.

  Документ
  Відповідно до Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», умов проведення обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких
 3. Україна (1)

  Документ
  З метою успішної реалізації завдань реформування освітньої системи, створення оптимальних умов для підвищення професійного рівня педагогічних кадрів, розвитку творчої активності педагогів,
 4. Україна (4)

  Документ
  Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.
 5. Україна (5)

  Документ
  Прошу провести ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, пов’язаної з підготовкою фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» в галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за спеціальністю 8.
 6. Україна (12)

  Документ
  У конкурсі-захисті взяли участь команди всіх районних/міських філій та учнівських наукових товариств обласних ліцеїв-інтернатів Хмельницького територіального відділення Малої академії наук України.
 7. Україна (9)

  Документ
  На виконання пункту 3 протоколу рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2009 року №11/5-13 «Про розповсюдження науково-популярних журналів у системі Міністерства освіти і науки» надсилаємо анотований каталог
 8. Україна (11)

  Документ
  Методичні вказівки містять тематику семінарських (практичних) занять і питання для самостійного вивчення по темах занять з курсу “Гроші і кредит”. Крім цього додаються тестові завдання, перелік рекомендованих літературних джерел, питання
 9. Україна (6)

  Документ
  Для безумовного виконання та використання під час організації проведення екскурсійних поїздок, туристичних подорожей з учнівською молоддю, а також поїздок на відпочинок та оздоровлення організованих груп дітей, доводимо до вашого відома

Другие похожие документы..