Исс зодчий (СНип гост дбн дсту) нормативные документы в строительстве. Последнее обновление программы: 27/06/2011. Контактные телефоны по приобретению програм

549. ДБН В.2.2-4-97. Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів

550. ДБН В.2.2-4-97. Зміна N1. Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів.

551. ДБН В.2.2-4-97. Зміна N2. Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів.

552. ДБН В.2.2-5-97. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони

553. ДБН В.2.2-5-97. Зміна N1. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони.

554. ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96). Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості.

555. ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96). Изменение

556. ДБН В.2.2-7-98. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин

557. ДБН В.2.2-7-98. Зміна N1. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин.

558. ДБН В.2.2-8-98. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна

559. ДБН В.2.2-8-98. Поправки. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна.

560. ДБН В.2.2-8-98. Зміна N1. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна.

561. ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення (Скасовано - накази Мінрегіонбуду від 17.12.09 N705; від 15.07.10 N 264)

562. ДБН В.2.2-9-2009. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

563. ДБН В.2.2-9-99. Зміна N 1. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. (Скасовано - накази Мінрегіонбуду від 17.12.09 N705; від 15.07.10 N 264)

564. ДБН В.2.2-9-99. Зміна N 2. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. (Скасовано - накази Мінрегіонбуду від 17.12.09 N705; від 15.07.10 N 264)

565. ДБН В.2.2-9-99. Зміна N 3. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. (Скасовано - накази Мінрегіонбуду від 17.12.09 N705; від 15.07.10 N 264)

566. ДБН В.2.2-9-99. Зміна N 4. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. (Скасовано - накази Мінрегіонбуду від 17.12.09 N705; від 15.07.10 N 264)

567. ДБН В.2.2-9-99. Зміна N 5. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. (Скасовано - накази Мінрегіонбуду від 17.12.09 N705; від 15.07.10 N 264)

568. ДБН В.2.2-10-2001. Здания и сооружения. Учреждения здравоохранения

569. ДБН В.2.2-10-2001. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я

570. ДБН В.2.2-10-2001. Зміна N1. Заклади охорони здоров'я.

571. ДБН В.2.2-11-2002. Предприятия бытового обслуживания. Основные положения

572. ДБН В.2.2-12-2003. Будівлі і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції

573. ДБН В.2.2-13-2003. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди (українською мовою)

574. ДБН В.2.2-13-2003. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (на русском языке)

575. ДБН В.2.2-13-2003. Зміна N 1. Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

576. ДБН В.2.2-15-2005. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

577. ДБН В.2.2-15-2005. Зміна N1. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення.

578. ДБН В.2.2-16-2005. Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

579. ДБН В.2.2-16-2005. Зміна N 1. Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади.

580. ДБН В.2.2-17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

581. ДБН В.2.2-18:2007. Здания и сооружения. Учреждения социальной защиты населения

582. ДБН В.2.2-18:2007. Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення

583. ДСТУ Б В.2.2-19:2007. Будинки і споруди. Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах

584. ДБН В.2.2-20:2008. Здания и сооружения. Гостиницы

585. ДБН В.2.2-20:2008. Будинки і споруди. Готелі

586. ДСТУ Б В.2.2-21:2008. Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків

587. ДСТУ Б В.2.2-22:2008. Будинки і споруди. Будівлі мобільні (інвентарні). Загальні технічні умови

588. ДБН В.2.2-23:2009. Здания и сооружения. Предприятия торговли

589. ДБН В.2.2-23:2009. Будинки і споруди. Підприємства торгівлі

590. ДБН В.2.2-24:2009. Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків

591. ДБН В.2.2-25:2009. Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)

592. ДБН В.2.2-26:2010. Будинки і споруди. Суди

593. ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010. Частина 1. Будинки і споруди. Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення

594. ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010. Частина 2. Будинки і споруди. Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення. (Додатки)

595. ВБН В.2.2-45-1-2004. Проектирование телекоммуникаций. Линейно-кабельные сооружения

596. ВБН В.2.2-45-1-2004. Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди

597. ВБН В.2.2-58.1-94. Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа

598. ВБН В.2.2-58.2-94. Резервуари вертикальні сталеві для зберігання нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа

599. ВБН В.2.2-ЦЗН-02. Центри зайнятості населення базового рівня. (Заклади соціального призначення)

600. ДСТУ Б В.2.3-1-95 (ГОСТ 26775-97). Габарити підмостові судноплавних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах

601. ДСТУ Б В.2.3-3-2000 (ГОСТ 30412-96). Дороги автомобільні та аеродроми. Методи вимірювань нерівностей основ і покриттів

602. ДБН В.2.3-4:2007. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування Частина II. Будівництво

603. ДБН В.2.3-4:2007. Зміна 1. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування Частина II. Будівництво

604. ДБН В.2.3-5-2001. Улицы и дороги населенных пунктов

605. ДБН В.2.3-5-2001. Вулиці та дороги населених пунктів

606. ДБН В.2.3-6-2002. Мосты и трубы. Обследование и испытание (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 11.11.09 N 484)

607. ДБН В.2.3-6:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування

608. ДБН В.2.3-7-2003. Споруди транспорту. Метрополітени

609. ДБН В.2.3-8-2003. Дорожні покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей

610. ДСТУ Б В.2.3-9-2003. Споруди транспорту. Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови

611. ДСТУ Б В.2.3-10-2003. Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови

612. ДСТУ Б В.2.3-10-2003. Зміна N 1. Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови

613. ДСТУ Б В.2.3-11-2004. Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови

614. ДСТУ Б В.2.3-12-2004. Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови

615. ДСТУ Б В.2.3-13:2006. Споруди транспорту. Огородження дорожні першої групи. Порядок проведення натурних випробувань

616. ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування. (Частина 1) /Див. накази Мінрегіонбуду України від 11.11.09 N484; від 18.03.11 N36/

617. ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування. (Частина 2. Додатки) /Див. накази Мінрегіонбуду України від 16.03.09 N 111; від 11.11.09 N484; від 18.03.11 N36/

618. ДБН В.2.3-15:2007. Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

619. ДБН В.2.3-16:2007. Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг

620. ДСТУ Б В.2.3-17:2007. Споруди транспорту. Автомобільні дороги платні. Вимоги до проектування

621. ДБН В.2.3-18:2007. Споруди транспорту. Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування

622. ДБН В.2.3-19-2008. Споруди транспорту. Залізниці коліїї 1520 мм. Норми проектування

623. ДБН В.2.3-20-2008. Споруди транспорту. Мости та труби. Виконання та приймання робіт

624. ДСТУ-Н Б В.2.3-21:2008. Магістральні трубопроводи. Настанова. Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з дефектами

625. ДБН В.2.3-22:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування

626. ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009. Споруди транспорту. Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів

627. ДСТУ Б В.2.3-24:2009. Споруди транспорту. Труби дорожні. Обстеження та оцінювання технічного стану

628. ДСТУ Б В.2.3-25:2009. Споруди транспорту. Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови

629. ДБН В.2.3-4-2000. Автомобильные дороги. (На русском языке) /Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N 292 від 31.10.2007р./

630. ДБН В.2.3-4-2000. Автомобільні дороги. (Українською мовою)/Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N 292 від 31.10.2007р./

631. ДБН В.2.3-4-2000. Зміна N 1 /Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N 292 від 31.10.2007р./

632. ДБН В.2.3-4-2000. Зміна N 2 /Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N 292 від 31.10.2007р./

633. ДБН В.2.3-4-2000. Зміна N 3 /Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N 292 від 31.10.2007р./

634. ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування

635. ДБН В.2.4-3:2010. Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки. Гідротехнічні споруди. Основні положення

636. ДБН В.2.4-4:2010. Проектування. Полігони зі знешкодження та захоронення токсичних відходів. Основні положення проектування

637. ДБН В.2.4-1-99. Меліоративні системи та споруди

638. ДСТУ Б В.2.5-1-95. (ГОСТ 23695-94) Інженерне обладнання будинків і споруд. Прилади санітарно-технічні сталеві емальовані. Технічні умови

639. ДСТУ Б В.2.5-2-95 (ГОСТ 8690-94). Поправка N 1

640. ДСТУ Б В.2.5-3-95. (ГОСТ 20849-94) Інженерне обладнання будинків і споруд. Конвектори опалювальні. Технічні умови

641. ДСТУ Б В.2.5-8-96 (ГОСТ 15167-93). Інженерне обладнання будинків і споруд. Вироби санітарні керамічні

642. ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96). Вироби санітарні керамічні. Типи та основні розміри

643. ДБН В.2.5-13-98*. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд

644. ДБН В.2.5-13-98*. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Пожарная автоматика зданий и сооружений

645. ДСТУ Б В.2.5-14-99 (ГОСТ 19681-94). Поправки

646. ДСТУ Б В.2.5-15-99 (ГОСТ 10944-97). Крани регулювальні та запірні ручні для систем водяного опалення будівель. Загальні технічні умови.

647. ДБН В.2.5-16-99. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж

648. ДСТУ Б В.2.5-17-2001. Трубы из структурированного полиэтилена для сетей холодного, горячего водоснабжения и отопления. Технические условия (Отменен- приказ Минрегионстроя Украины N 25 от 21.01.2008 г.)

649. ДСТУ Б В.2.5-17-2001. Труби зі структурованого поліетилену для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови (Втратив чинність - наказ Мінрегіонбуду України N 25 від 21.01.08 р.)

650. ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Деталі з'єднувальні з поліпропілену для зварювання нагрітим інструментом врозтруб при будівництві мереж холодного та гарячого водопостачання. Технічні умови

651. ДСТУ Б В.2.5-19-2001. Труби залізобетонні безнапірні, футеровані каменелитим вкладишем. Технічні умови

652. ДБН В.2.5-20-2001. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Газоснабжение (См. измен. - приказ Минрегионстроя Украины от 29.12.09 N697)

653. ДБН В.2.5-20-2001. Зміна N 1. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання (См. измен. - приказ Минрегионстроя Украины от 29.12.09 N697)

654. ДСТУ Б В.2.5-21-2002. Трубы из структурированного полиэтилена с тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена и защитной гофрированной полиэтиленовой оболочкой для сетей холодного, горячего водоснабжения и водяного отопления. Технические условия

655. ДБН В.2.5-22-2002. Наружные сети горячего водоснабжения и водяного отопления с использованием труб из структурированного полиэтилена с тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена и защитной гофрированной полиэтиленовой оболочкой

656. ДБН В.2.5-23-2003. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення (Скосовано - наказ Мінрегіонбуду від 15.02.10 N64)

657. ДБН В.2.5-23:2010. Инженерное оснащение зданий и сооружений. Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения

658. ДБН В.2.5-23:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

659. ДБН В.2.5-24-2003. Інженерне обладнання будинків і споруд. Електрична кабельна система опалення

660. ДСТУ Б.В.2.5-25:2005. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Труби чавунні каналізаційні і фасонні частини до них. Технічні умови

661. ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99). Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів. Технічні умови

662. ДБН В.2.5-27-2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

663. ДБН В.2.5-28-2006. Естественное и искусственное освещение

664. ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення

665. ДБН В.2.5-28-2006. Зміна N1. Природне і штучне освітлення.

666. ДСТУ Б В.2.5-29:2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Система газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії

667. ДСТУ Б В.2.5-30:2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захист

668. ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Трубопроводи попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном для мереж гарячого водопостачання та теплових мереж. Труби, фасонні вироби та арматура. Технічні умови

669. ДСТУ Б.В.2.5-32:2007. Труби безнапірні з поліпропілену, поліетилену, непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації. Технічні умови

670. ДСТУ Б.В.2.5-33:2007. Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови

671. ДСТУ Б В.2.5-34:2007. Інженерне обладнання будинків і споруд. Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови

672. ВБН В.2.5-341.004.001.001-02. Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами (Втр. чин.- наказ Мінтопенерго України N3 від 05.01.06)

673. ДСТУ-Н Б В.2.5-35:2007. Теплові мережі та мережі гарячого водопостачання з використанням попередньо теплоізольованих трубопроводів. Настанова з проектування, монтажу, приймання та експлуатації

674. ДСТУ Б В.2.5-36:2007 (EN ISO 15874-7: 2003, EN ISO 15875-7: 2003, MOD). Номенклатура показників при підтвердженні відповідності трубопровідної продукції для будівництва мереж гарячого водопостачання та опалення будинків і споруд та методи випробувань

675. ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами

676. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (IEС 62305:2006, NEQ). Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд

677. ДБН В.2.5-39:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі

678. ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб

679. ДБН В.2.5-41:2009. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопроводи з поліетиленових труб. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

680. ДСТУ-Н Б В.2.5-42:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтажу та експлуатації внутрішніх систем газопостачання з використанням мідних безшовних круглих труб

681. ДСТУ-Н Б В.2.5-43:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з улаштування систем сонячного теплопостачання в будинках житлового і громадського призначення

682. ДСТУ Б В.2.5-44:2010 (EN 15450:2007, MOD). Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування систем опалення будівель з тепловими насосами

683. ДСТУ-Н Б В.2.5-45:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтажу та експлуатації внутрішніх систем холодного та гарячого водопостачання, опалення й охолодження з використанням мідних безшовних круглих труб

684. ВБН В.2.5-78.11.01-2003. Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення

685. ДСТУ Б В.2.6- 1-95. Конструкції будинків і споруд. Замки і заскочки для дерев'яних дверей (відмінений - наказ N 259 від 25.07.06)

686. ДСТУ Б В.2.6-2:2009. Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

687. ДСТУ Б В.2.6-2-95. Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови. (Скасовано- накази Мінрегіонбуду від 29.12.09 N 694; від 30.06.10 N 242)

688. ДСТУ Б В.2.6-2-95. Зміна N1 (Скасовано- накази Мінрегіонбуду від 29.12.09 N 694; від 30.06.10 N 242)

689. ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93 ). Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови

690. ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93). Зміна N 1. Конструкції будинків і споруд. Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови

691. ДСТУ Б В.2.6-4-95 (ГОСТ 22904-93). Конструкції будинків і споруд. Конструкції залізобетонні. Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури

  1. Державні будівельні норми україни (2)

    Документ
    – это база нормативно-правовых документов в области строительства, созданная ООО"Информационно-маркетинговый центр" (г.Киев)в соответствии с приказами Минстройархитектуры Украины № 29 от 15.
  2. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

    Документ
    Право собственности на этот документ принадлежит государству. Воспроизводить, тиражировать и распространять этот документ полностью или частично на любых носителях

Другие похожие документы..