Практична педагогіка або три технології

Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти —К.:Видавничий Дім «Слово», 2004.— 616 с. [1-Подласий-2004 z s-pegadog] 1214000 327 str ukr 17-07-2005

Стор. ВНИЗУ

Виступи під червоними знаменами нічого не дали - соціалізм не повернувся. Разом з ним відійшла в минуле і соціалістична школа. Можна нескінченно журитися з цього приводу, сумувати про втрату ідеалів, оплакувати розбиті надії, та хід подій змінити не можна. Погрожувати навздогін потягові, що відійшов від перону, пробачно лише дитині. А нам з вами, щоб не виявитися зайвими на вічному святі життя, потрібно сміливіше відчиняти двері ринковому майбутньому.

Три питання найбільше турбують сучасних учителів: як увійти в невідомий ринок педагогічних послуг, що наступає прогресуючим темпом; яку технологію взяти на озброєння, щоб ефективно працювати, максимально задовольняючи попит споживачів; як заощадити час і сили для життя поза школою.

Обличчя близької вже ринкової системи освіти визначатимуть три головні технології. Опанувати їх треба кожному вчителеві. Найбільші перспективи в українській освіті, на думку автора, має продуктивна педагогічна технологія, її відрізняє заснована на наукових закономірностях діяльність і гарантований високий результат. У книзі, написаній доступно і яскраво, у вигляді інтерактивного обговорення, читач дістає відповіді - як діяти, застосовуючи ті чи інші технологічні схеми. В усіх деталях розкриваються переваги, сутність і зміст продуктивно організованого навчально-виховного процесу. Це настільна книга сучасного вчителя, щоденний довідник з усіх найважливіших і складних практичних проблем.

Для вчителів, викладачів усіх типів навчально-виховних закладів, студентів-старшокурсників, аспірантів, організаторів народної освіти.

ЗМІСТ

До читачів 7

Розділ 1. ВХОДИМО В РИНОК

Учитель, ринок, технологія 12

Де допоможуть технології? 25

Спектр технологій ЗО

Чи потрібна нам вальдорфська педагогіка? 36

Розчистимо шляхи 44

Експертиза технологій 50

Розділ 2. ОБИРАЄМО ТЕХНОЛОГІЮ

До кращого майбутнього 62

Три технології 64

Чи вільні ми у виборі технології? 74

Опис педагогічного продукту 82

Ідеальна школа .85

Мету задаємо діагностично 89

Проектуємо цілісний процес 91

Розділ 3. ПОБЛАЖЛИВА ТЕХНОЛОГІЯ

Розставимо акценти 98

Казка про індивідуалізацію 101

Диференціація 104

Індивідуально-диференційоване навчання 107

Особистісно зорієнтоване навчання 110

Гра у структурі ОЗН-технології 116

Різновиди технології 126

Розділ 4. ПАРТНЕРСЬКА ТЕХНОЛОГІЯ

Авторський задум 146

Переваги і недоліки ■ 159

Особливості застосування 161

Непізнаний Шаталов 167

Західний варіант 174

З

Розділ 5. ПРОДУКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ

Продукт школи — людина 188

Продуктивна технологія 190

Переваги вибору 197

Основні знання 208

Знати, щоб запобігти 221

Розділ 6. ПРОЕКТУЄМО ПРОЦЕС

Краще менше, та краще 232

Прямо до цілі 237

Технологічні тонкощі 243

Узгоджуємо з іншими видами 251

Вибудовуємо профілі 260

Індивідуальними маршрутами 273

Розділ 7. ПЕРЕБУДОВУЄМО УРОК

Урок як дзеркало технології 284

Концептуальні моделі 287

Ефективний і ефектний 290

Я.сна зрозуміла мета 296

Підбадьор і допоможи 304

Модульні надбудови 308

Урок, якого чекають 322

Розділ 8. ГОТУЄМОСЬ ГРУНТОВНО

Формула продуктивності 326

Діагноз-прогноз-план 333

Техніка підготовки уроку 338

Підготовка — це розрахунок 341

Чим довше — тим краще? 345

Розділ 9. ПРОЩАЄМОСЬ З ІЛЮЗІЯМИ

Чи можна вчити «по-всякому»? 354

Знання, тцо вирішують усе 355

Порядок із хаосу 357

Доісторичні пріоритети 358

Істина й омани 367

Піраміда законів 371

Конкретно на урок 380

Не рецепти, а закони 393

4

Розділ 10 СПИРАЄМОСЬ НА ПРИНЦИПИ

Приклади множать сумніви 402

Зілля усіх мудреців 409

Активне учіння 414

Головного очима не побачиш 417

Ушинський мав рацію 419

Про користь вічних істин 422

Поспішайте повільно 425

Мильні кубики 428

Очна ставка: знання — життя 431

Розділ 11. ДІАГНОСТУЄМО

Чим допоможе діагноз • • • • 438

Алгоритм спростить процедуру 440

Діагностика навченості 449

Діагностика научуваності 452

Діагностична карта 456

Закон мінімуму 463

Розділ 12. ОБИРАЄМО МЕТОДИ

Дотик до істини 472

Зводити чи розводити? 476

Надійні шляхи 480

Вибір методів навчання 498

Без ЕОМ не обійтись 500

Розділ 13. ПРОГНОЗУЄМО

Змусимо прогнози збуватися 514

Як прогнозувати урок 519

«Паперовий комп'ютер» 524

«Касандра» та інші 532

Розділ 14. ОПТИМІЗУЄМО

Удосконаленням меж немає 542

Чи перевантажені наші учні? 546

Інформаційне наповнення уроку 554

Як заощаджувати час 565

Формула економії 572

З малого — велике 577

5

Розділ 15. СКЛАДАЄМО ПЛАН

Суперечливі питання планування 584

Традиції та інновації 586

Закордонний досвід 591

Суб'єктивні уподобання 595

Програма керування 598

Планує комп'ютер 604

6

Практична педагогіка або три технології

До читачів

У нас уже давно не видавалася практична педагогіка. За своїм призначенням вона повинна бути максимально корисною для практиків. Завдання теоретичної педагогіки полягає у тому, щоб висвітлити загальні положення, прагнучи до систематичної повноти, і викласти перед нами те, що є зразковим і досконалим. Практична педагогіка висвітлює не ідеальне, а реальне, досяжне. Тому вона має бути зорієнтованою на пересічного педагога, застосовною до типових випадків шкільного життя, відповідати потребам сьогодення і ближчого майбутнього. Завдання практичної педагогіки — поставити учителя на твердий грунт доцільно організованої практики, реалій, звільнити його від комплексу меншовартості, що формує у нього висока, але недосяжна теорія.

Практична педагогіка уникає теоретичних міркувань. Вона бере раціональні зерна скрізь, де їх знаходить. Тому її вихідним пунктом є не система, а помилки, що допускаються у щоденній практиці. Практична педагогіка пропонує вчителям не теорію, а переважно алгоритми і правила доцільно організованої діяль-ності.Вона відповідає на безконечні учительські — ЯК, чого теоретична педагогіка уникає. Практична педагогіка — відповідь на вимоги часу, продукт свого часу, створюється для допомоги у вирішенні нагальних і найбільш складних проблем.

Згідно із своїм скромним місцем практична педагогіка не повинна прагнути до того, щоб неодмінно сказати щось нове. Вона доповнює відоме новим згідно з потребами часу. Природно, що вона повинна також бути обмежена часовими і просторовими межами і розумітися, певною мірою, як місцева педагогіка. Німець або росіянин писатимуть практичні педагогіки, маючи на увазі свої реалії, українська практична педагогіка бере дійсність на теренах і в особливостях України.

Кажуть, що право писати практичну педагогіку дає тільки повна зрілість. Більше чотирьох десятиліть я вивчаю життя, науку, школу. За десятки років тісного співробітництва з інститутами післядипломної освіти педагогів навчився тонко відчувати настрої учителів і можу безпомилково сказати, про що вони будуть запитувати на черговому занятті. Раніше це були «вічні» питання, на які треба було давати такі ж «вічні» відповіді. Але в останні два-три роки характер і особливо тональність запитань суттєво

7

змінилися. Педагоги хочуть знати, як жити і працювати в сучасних складних умовах, як узгоджувати ідеї і цінності соціалістичної педагогіки, що за інерцією перейшли в нову школу, з діаметрально протилежними ринковими вимогами і вартостями.

Три питання більше інших хвилюють сучасних учителів: як увійти в ринок педагогічних послуг, що невблаганно наступає на нас і лякає своїм хижим оскалом, яку технологію взяти на озброєння, щоб гарантувати собі майбутнє і максимально задовольнити попит споживачів, як розвантажити себе і заощадити хоча б мінімум часу і сил для життя поза школою.

Куди повертають наші долі, ми вже зрозуміли. Виступи під червоними прапорами ні до чого не привели — соціалізм не повернувся. Разом з ним у минуле відійшла і соціалістична школа, якій педагоги старшого покоління вірно служили в минулому житті. Можна нескінченно журитися з цього приводу, скаржитись на занепад вихованості і моралі, сумувати про втрату ідеалів, але хід подій назад повернути не можна. Погрожувати вслід потягу, що відійшов від перону, пробачно лише дитині. А нам з вами, щоб не виявитися-зайвими на святі життя, потрібно сміливо відчиняти двері ринковому майбутньому.

Не бійтеся змін, колеги. Усе, що відбувається, відбувається лише на краще в цьому найкращому зі світів. Подумаємо, як нам прийняти неминучі зміни.

Найперше, привітаємо нову педагогіку, що повертається до свого первісного призначення — слугувати людині, гармонізувати її відносини з оточуючим світом. Нові прагматичні педагогічні технології краще пристосовують людину до труднощів буття у складному перманентно нестабільному світі.

Скажемо — «приходь» і новій школі, де дитина стає повноправним хазяїном і всі учительські турботи направляються на те, щоб створити їй максимальні умови для розвитку і саморе-алізації відповідно до її життєвої стратегії.

Поздоровимо і завтрашнього педагога — вільного у виборі технологій, професійно зрілого, що надає людям якісні педагогічні послуги й одержує гідну винагороду за свою працю відповідно до її ринкової вартості.

Бачимо, що однакової, одноманітної школи більше немає. Кожен навчально-виховний заклад прагне знайти своє обличчя, починає рухатися власною траєкторією, прагне створювати найбільш сприятливі умови для задоволення запитів своїх учнів.

8

Практична педагогіка або три технології

Загальні вимоги до всіх має визначати Державний стандарт, а шляхи і способи досягнення кінцевих цілей визначають самі навчально-виховні заклади. Спектр педагогічних послуг, що надаються ними, постійно розширюється. Та й послуги стають більш якісними.

Де досягаються вагомі і швидкі успіхи? Там, де на озброєння беруться нові технології, де відходять від гасел, закликів і благих намірів і починають працювати строго, прагматично, з гарантією. Краще майбутнє очікує нас тільки на цьому шляху.

У книзі викладені основи трьох педагогічних технологій, знання яких гарантує успіх у ринковій школі. Фактично, більше тих технологій і немає, як би не затуманювали нам це питання теоретики. То ж гарненько розберемося у першоосновах і повернемося до кращих традицій високоякісної української освіти.

Симпатії автора на боці продуктивної педагогічної технології. Продуктивними назвемо знання, уміння, спираючись на які випускник школи знаходить міцну опору для свого майбутнього життя. Продуктивні знання, уміння — необхідні, дієві, міцні, постійно актуальні, сформовані на належному рівні. Саме такі продукти школи потрібні у сучасному житті. У прагматичному ринковому світі, де основними цінностями молоді стають багатство і кар'єра, ніхто не захоче витратити ні хвилини часу, ні копійки грошей на непотрібне, що нічого не дає, «вивчення предметів». Продуктивна технологія виділяє головне, дає потрібне, програмує успіх і гарантує якість, а тому стає найбільш витребуваною у масовій народній школі.

Ця книга — живе обговорення різних аспектів педагогічних технології, де вам, шановний читачу, відводиться головна роль. Автор лише направлятиме ваші міркування. Чи згодні, чи готові прийняти нові ідеї, збагнути нові завдання, освоїти раціональні Нововведення — відповідаєте ви самі. Книга цілком вільна від характерного для наших педагогік наносного академізму, де за туманною термінологією, суб'єктивними висновками і нікому не потрібними визначеннями, не вдається виявити ні науки, ні здорового глузду, ні, тим більше, практичної допомоги.

Висока теорія, що присутня у кожному рядку нашої книги, замаскована видимими і зрозумілими практикуючому педагогу наслідками. Вона не пригнічує читача, не робить його нетямущим і безпорадним, а навпаки, народжує бажання посперечатися, відстояти власну думку, піднімає практика у своєму прагненні

9

Підласий ІП.

працювати краще. У цьому автор переконався, перевіряючи свої рекомендації в багатьох учительських аудиторіях.

Книга розбита на розділи, їх 15. Опрацьовуючи їх, педагог росте, міцніє його професіоналізм. Передбачається, що у цьому процесі формується продуктивне мислення, виробляються необхідні навички. Звичайно, кожний винесе стільки, скільки зможе і захоче, але нікому — ні майстру, ні початківцю — не зашкодить звірити своє розуміння професійної діяльності з тим, що викладено в цій книзі. Практичний посібник, за задумом автора, повинен бути настільки ясним, простим і алгоритмізованим, щоб кожен зміг збагнути його логіку і застосувати її до власної справи.

Для полегшення орієнтації вивішено «ліхтарики» — «Вчимося», «Обговорюємо», «Сперечаємося», «Діємо». Кожен розділ завершується «Консультацією», де подаються поради з питань, що найчастіше вирішує практик, — як проводити опитування учнів, як формувати старанність, як навчати школярів навчатися і т.д. Такий підбор і виклад матеріалу дає підставу називати книгу настільною. Вона може використовуватися як підручник і довідник, за яким завжди можна звірити правильність своїх дій.

Викладені в книзі педагогічні технології розраховані на інтенсивну комп'ютерну підтримку як на стадії підготовки навчальних занять, так і на стадії практичної діяльності у класі. Для комп'ютерної підтримки створені пакети спеціалізованих програм, що поширюються на компакт-дисках під назвами «Електронна школа» та «Віртуальний школяр». Для їхнього придбання звертайтеся у спеціалізовані магазини або до автора.

Успіхів Вам!

 1. Педагогічна бібліографія (9)

  Документ
  Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М.
 2. Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка вісник чернігівського державного педагогічного університету (1)

  Документ
  Редакцiйна колегiя серiї "Педагогiчнi науки": Бобир С.Л., Боровик А.Г., Гетта В.Г., Гринь Т.В., Жила С.О., Завацька Л.М., Зайченко І.В., Іванишина В.
 3. Економіка освіти І освітня діяльність матеріали Всеукраїнського семінару

  Документ
  Збірник статей підготовлено на основі доповідей учасників Всеукраїнського семінару „Економіка освіта та освітня діяльність”. Думки і концепції, запропоновані у цьому збірнику, – і новаторські, і традиційні, – в усьому своєму розмаїтті
 4. Інформаційний пакет для напряму філологія

  Документ
  Зарахування на ОКР “магістр” здійснюється на основі усного вступного випробування, наявності диплома бакалавра, а також вступного випробування з іноземної мови.
 5. Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції україни в Європейський освітній простір

  Документ
  „Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції україни в Європейський освітній простір”. Матеріали регіонального науково-практичного семінару за ред.
 6. Н.І. Тарасова (голов редактор), Г.І. Шаленко (заст голов ред.)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 7. Відповідальний за випуск Роман Зуб’як, ректор оіппо

  Документ
  Сучасні тенденції розвитку освіти обумовили зміни в науково-методичній роботі з учителями, тобто відбувся перехід до системи організації роботи з різними педагогічними кадрами.
 8. Інформаційно-комунікаційні технології (1)

  Документ
  Суть. Як зазначає Г.Селевко, на практиці ін­формаційними технологіями називають ті, що ви­користовують спеціальні технічні інформаційні за­соби (ЕВМ, аудіо, кіно, відео).
 9. Інформаційно-комунікаційні технології (2)

  Документ
  Інформатизація навчально-виховного про­цесу передбачає широке використання у процесі вивчення навчальних предметів інформаційно орієнтованих засобів навчання на базі сучасних комп ютерів і телекомунікаційних мереж.

Другие похожие документы..