Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет департамент з гуманітарних питань управління освіти

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

31.03.2009 №42

Про порядок організованого закінчення 2008-2009 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності м. Харкова

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» (зі змінами), від 14.06.2000 № 964 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», наказів Міністерства освіти і науки України від 03.09.2008 № 804 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів України у 2009 році», від 12.09.2008 № 848 «Про зміни в організації навчально-виховного процесу у 2008/2009 навчальному році для випускників 11-х (12-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008  № 319, відповідно до листів Міністерства освіти і науки України від 17.09.2008 № 1/9-599 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11(12) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році», від 26.12.2008 № 1/9-844 «Про порядок організації та проведення індивідуально-групових занять», від 07.02.2009 № 1/9-92 про порядок зарахування результатів зовнішнього незалежного оцінювання як результати за атестацію, від 30.01.2009 № 1/9-73 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2008/2009 навчальному році»; наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації «Про порядок організованого закінчення 2008/2009 навчального року та проведеннядержавної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області» від 13.03.2009 № 120 з метою створення належних умов у загальноосвітніх навчальних закладах м. Харкова, які забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2008-2009 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, встановленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням інваріантної складової змісту загальної середньої освіти, освітніх програм та навчальних курсів, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти

НАКАЗУЮ:

 1. Управлінням освіти районних у м. Харкові рад, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

1.1. Вжити усіх необхідних заходів з питань організованого закінчення 2008-2009 навчального року, проведення державної підсумкової атестації у випускних класах початкової, основної та старшої школи.

Березень-червень 2009 року

1.2. Встановити неухильний контроль за дотриманням діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України та Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації з питань організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів.

Березень-червень 2009 року

1.3. Здійснювати особистий контроль за роботою загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності з питань повного та якісного виконання Державного стандарту початкової загальної середньої освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, визначених відповідними робочими навчальними планами і програмами.

До 26.06.2009

1.4. Провести дострокову державну підсумкову атестацію учнів 11(12)-х класів, які призиваються на строкову службу до Збройних сил України, достроково-умовно звільняються з місць виконання покарань відповідно до визначених нижче термінів:

 • українська мова та література (переказ з творчим завданням) – 03 квітня 2009 року; у тому числі російська мова (переказ з творчим завданням) для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з навчанням мовами національних меншин – 03 квітня 2009 року.

 • історія України06 квітня 2009 року (обов’язково для учнів, які навчалися у класах філологічного, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, спортивного напрямів);

 • математика (інтегрований іспит з алгебри та початків аналізу і геометрії) письмово – 07 квітня 2009 року (обов’язково для учнів, які навчалися у класах універсального, природничо-математичного напрямів, економічного інформаційно-технологічного профілів, класах з поглибленим вивченням математики, у яких час, відведений на вивчення математики, становить не менше 4 годин на тиждень);

 • предмет за вибором10 квітня 2009 року;

 • предмет за вибором, у тому числі: російська мова (переказ з творчим завданням) для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з навчанням мовами національних меншин – 14 квітня 2009 року;

 • предмет за вибором17 квітня 2009 року.

1.5. Провести дострокову державну підсумкову атестацію учнів 9-х класів, які підлягають достроково-умовному звільненню з місць позбавлення волі, у такі терміни:

 • українська мова (диктант) – 02 квітня 2009 року, утому числі російська мова (диктант) для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з навчанням мовами національних меншин – 02 квітня 2009 року;

 • математика (алгебра, письмово) – 06 квітня 2009 року;

 • географія (усно або письмово) – 09 квітня 2009 року;

 • біологія (усно або письмово) – 13 квітня 2009 року;

 • іноземна мова чи інші гуманітарні предмети інваріантної складової робочого навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням цих предметів – 16 квітня, у тому числі: російська мова (диктант) – 17 квітня 2009 року.

1.6. Здійснити контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів у частині дотримання інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист від 16.02.2009 № 1/9-108 «Методичні рекомендації до проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році») під час підготовки завдань для проведення державної підсумкової атестації (підсумкових контрольних робіт) для учнів 4-х класів з української мови (мова і читання), математики, а у загальноосвітніх навчальних закладах з російською мовою навчання також і з мови навчання (мова і читання).

До 20.04.2009

1.7. Забезпечити у повному обсязі загальноосвітні навчальні заклади усіх типів і форм власності збірниками завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів у 2009 році (додаток 3).

До 15.04.2009

1.8. Затвердити графіки проведення державної підсумкової атестації (підсумкових контрольних робіт) учнів 4-х класів початкової школи відповідно до календарно-тематичного планування.

До 20.04.2009

1.9. Встановити контроль за роботою загальноосвітніх навчальних закладів з питань своєчасного та об’єктивного виставлення випускникам 4-х класів балів за державну підсумкову атестацію і річне оцінювання з української мови, українського читання, математики, а у загальноосвітніх навчальних закладах з російською мовою навчання також з мови навчання (мова й читання).

До 21.05.2009

1.10. Провести масову роз’яснювальну роботу з питань особливостей проведення у поточному навчальному році державної підсумкової атестації для випускників 11(12)-х класів (лист Міністерства освіти і науки України від 07.02.2009 № 1/9-92).

До 07.04.2009

1.11. Встановити контроль за дотриманням порядку визначення навчальних предметів для проходження випускниками 9-х, 11(12)-х класів державної підсумкової атестації та вибору форм складання атестації.

До 20.04.2009

1.12. Передбачити проведення державної підсумкової атестації з предметів за вибором за курс повної загальної середньої освіти для учнів 11(12)-х профільних класів переважно з відповідних профілів (напрямів) навчання.

До 20.04.2009

1.13. Надати до відділу нормативності і якості освіти управління освіти Харківської ради інформацію (у 2 примірниках) про обрані випускниками 11(12)-х класів навчальні предмети та форми складання державної підсумкової атестації (додаток 1.5).

До 23.04.2009

1.14. Провести роз’яснювальну роботу з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів щодо особливостей оцінювання навчальних досягнень учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних спортивних змагань, конкурсів, олімпіад, виставок, тренувальних зборів міжнародного рівня, та проведення їх державної підсумкової атестації.

До 08.05.2009

1.15. Надати на перевірку до відділу експертизи та прогнозування розвитку освіти управління загальної середньої освіти Головного управління освіти і науки:

- списки учні, які звільняються від державної підсумкової атестації відповідно до визначеного цим наказом графіку (додаток 4). Разом зі списками надати документи, які підтверджують звільнення учнів 11(12)-х класів від державної підсумкової атестації за станом здоров’я (додаток 1.12).

З 14.04. по 30.04.2009

- списки учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних спортивних змагань, конкурсів, олімпіад, виставок та братимуть участь у них під час проведення державної підсумкової атестації з відповідними підтверджуючими документами Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах молоді та спорту, Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» (додаток 1.14).

До 15.05.2009

1.16. Здійснити контроль за дотриманням у загальноосвітніх навчальних закладах порядку організації та проведення індивідуально-групових занять для випускників 11(12)-х класів (лист Міністерства освіти і науки України від 26.12.2008 № 1/9-844).

Квітень-травень 2009 року

1.17. Забезпечити у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності організоване закінчення навчальних занять та виконання у повному обсязі навчальних програм з предметів робочих навчальних планів:

- у 1-4-х класах – 25травня 2009 року;

- у 5-11 (12-х) класах – 28травня 2009 року.

1.18. Організувати у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності проведення навчальних екскурсій:

- для учнів 1-4-х класів не більше 3-х академічних годин кожного дня, але всього не більше 12 годин;

з 26.05 по 29.05.2009

- для учнів 5-6-х класів по 3 академічні години на день, але всього не більше 30 годин;

- для учнів 7-8-х класів по 4 академічні години на день, але всього не більше 40 годин;

- для учнів 10-х класів по 5 академічних годин на день, але всього не більше 50 годин;

з 01.06 по 12.06.2009

1.19. Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей з нагоди свята «Останній дзвоник» та закінчення школи випускниками 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів і вручення їм атестатів про повну загальну середню освіту державного зразка.

29(30).05.2009

1.20. Надати до відділу нормативності і якості освіти управління освіти Харківської міської ради інформацію (у 2 примірниках) про проведення свята «Останній дзвоник» та випускних вечорів за раніше встановленою формою.

До 05.05.2009

До 04.06.2009

1.21. Встановити контроль за дотримання термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів:

- 3(2) – 4-х класів початкової школи;

до 23.05.2009

- 5 – 11(12)-х класів основної та старшої школи;

до 26.05.2009

1.22. Створити належні умови для проходженням учнями-екстернами державної підсумкової атестації на базі загальноосвітніх навчальних закладів, що визначені для проведення зазначеної роботи наказом управління освіти Харківської міської ради «Про організацію навчання учнів

за екстернатною формою у 2008-2009 навчальному році» від 01.09. 2008р. № 111 та відповідними наказами управлінь освіти районних у м. Харкові рад.

 1. Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет департамент з гуманітарних питань управління освіти (2)

  Документ
 2. Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет

  Документ
 3. План роботи управління освіти Орджонікідзевської районної в місті Харкові ради

  Документ
  Робота управління і закладів освіти району була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указу Президента України від 20.
 4. План роботи управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради

  Документ
 5. План роботи управління освіти на 201 1

  Документ
  Упродовж 2010 року управлінням освіти і закладами освіти району здійснювалась цілеспрямована робота щодо реалізації державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, постанов Уряду України,
 6. Процес європейської інтеграції впливає на всі сфери життя держави: Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи, здійсню (1)

  Документ
  Процес європейської інтеграції впливає на всі сфери життя держави: Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності у контексті європейських вимог, щораз
 7. Процес європейської інтеграції впливає на всі сфери життя держави: Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи, здійсню (2)

  Документ
 8. Україна в революційну добу (1)

  Документ
  У виданні робиться спроба в хронологічній послідовності відтворити розвиток історичних подій в Україні на переламному рубежі – в добу революцій 1917-1920 рр.

Другие похожие документы..