Тематичний план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт державної служби автомобільних доріг україни на 2011 рік №№ п/п

№№ п/п

Найменування роботи

Управління (Відділ) Замовник

Основні вимоги замовника до кінцевого результату роботи та перспективи впровадження

Термін виконання

Примітка

СХВАЛЕНО

Науково-технічною радою Державної

служби автомобільних доріг України

Протокол від 27.10.2010р. № 10

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення колегії Державної

служби автомобільних доріг України

від 25.11.2011р. № 34

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ НА 2011 РІК

№№ п/п

Найменування роботи

Управління (Відділ) Замовник

Основні вимоги замовника до кінцевого результату роботи та перспективи впровадження

Термін виконання

Примітка

РОБОТИ ПЕРЕХІДНІ (ЗА ДОГОВОРАМИ МИНУЛИХ РОКІВ)

1.ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

Зробити аналіз та надати пропозиції щодо розробки Державної "Стратегічної програми дорожніх досліджень в Україні на 2011-2021 рр."

ДАД, УНТП

На основі аналізу виконання програм SHRP та SHRP 2 США та Європейської стратегічної програми дорожніх досліджень розробити пропозиції по довготривалим дослідженням дорожніх конструкцій в Україні. В програму повинні входити лабораторні дослідження нових матеріалів та конструкцій, будівництво експериментальних та дослідних ділянок в усіх кліматичних зонах України та на дорогах різних категорій, моніторинг роботи побудованих експериментальних та дослідних ділянок інструментальними засобами з визначенням причин деформацій та руйнувань. При виконанні роботи врахувати наукові розробки, які виконуються на замовлення Укравтодору

квітень 2010 - березень 2011

Договір № 21-10 від 21.04.2010

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Розробити пакет нормативно-правових і нормативно-технічних документів для впровадження умов контрактів FIDIK при виконання дорожньо-будівельних робіт за державні кошти

УНТП

Проаналізувати досвід зарубіжних країн, вітчизняну нормативно-правову і нормативно-технічну бази та підготувати комплект документів для застосування умов контрактів FIDIK у дорожньому господарстві при виконанні дорожньо-будівельних робіт за державні кошти. Передбачити врегулювання стосунків сторін (Замовника та Виконавця) з урахуванням міжнародних норм та розробити механізм для їх адаптації та застосування в Україні

травень 2009 - березень 2011

Договір № 74\1051-09 від 18.05.2009

Переробити ДСТУ Б В.2.7-119-2003 „Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови”.

УНТП

Розробити нову редакцію стандарту з урахуванням зауважень та пропозицій, новітніх бітумних технологій та критеріїв і методів оцінки якості асфальтобетонів

червень 2009 - грудень 2011

Договір № 109-09 від 01.06.2009

Провести дослідження та розробити методику розрахунку асфальтобетонних шарів покриття на зсувостійкість

УНТП

Провести дослідження напружено-деформативного стану асфальтобетонних шарів покриття з урахуванням комплексного навантаження (вертикальне і горизонтальне) і температурного режиму. Визначити розрахункові характеристики. Розробити методику розрахунків. Розробити зміну до ВБН В2.3.-218-186 2004 щодо міцності шарів з асфальтобетону на зсув.

липень 2009 - березень 2011

Договір № 115\37-38-09 від 23.07.2009

Розробити СОУ на дорожні в’язкі бітуми, модифіковані добавками різних класів

УНТП

На основі проведених досліджень та аналізу нормативних документів розробити, погодити та подати на затвердження СОУ на бітуми з адгезійними та енергозберігаючими добавками.
Впровадження - будівництво та ремонт доріг

липень 2009 - червень 2011

Договір № 117-09 від 23.07.2009

Розробити СОУ на дистиляційні дорожні в’язкі бітуми

УНТП

На основі проведених досліджень та аналізу нормативних документів розробити, погодити та подати на затвердження СОУ на дистиляційні бітуми з урахуванням досвіду їх застосування в Україні. Врахувати вимоги європейського стандарту EN 12591:2005.

Впровадження – будівництво та ремонт доріг

липень 2009 - червень 2011

Договір № 118-09 від 23.07.2009

Розробити ДСТУ Автомобільні дороги. Оцінка транспортно-експлуатаційного стану дорожніх покриттів, несучої здатності дорожніх конструкцій і їх конструктивних шарів. Показники. Вимоги до них. Вимоги до методів та засобів їх вимірювання.

УНТП

Роботу виконати в розвиток Стандарту РЕВ "СТ СЭВ 5497-86 Дороги автомобильные международные. Определение несущей способности дорожных конструкций и их конструктивных слоев установкой динамического нагружения (УДН)", ДСТУ Б В.2.3-8-2003. Дорожні покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей, Галузевого стандарту України ГСТУ 218.02070915-102-2003. Автомобільні дороги. Визначення транспортно-експлуатаційних показників дорожніх покриттів. Методи та засоби. Врахувати досвід вимірювань та випробувань дорожніх покриттів, несучої здатності дорожніх конструкцій і їх конструктивних шарів штамповим обладнанням, пристроями для динамічного навантаження (зокрема приладом ZFG-2000), начіпним обладнанням НТУ, Універсальним дорожнім вимірювальним обладнанням НТУ при удосконаленні їх конструкцій та методик вимірювань. Внести зміни до діючих нормативних документів щодо вимог до показників

жовтень 2009 - грудень 2011

Договір № 131-09 від 28.10.2009

Розробити СОУ на визначення розрахункових характеристик армованого асфальтобетону

УНТП

Метод повинен забезпечувати визначення розрахункових характеристик, що використовуються при розрахунку конструкції дорожнього одягу з асфальтобетонними шарами. Необхідно обґрунтувати розміри зразків та розробити методику їх отримання з застосуванням секторного пресу. Для визначення розрахункових характеристик слід розробити та виготовити обладнання, а також розробити методику лабораторних випробувань.

Впровадження – при проектуванні дорожнього одягу

жовтень 2009 - грудень 2011

Договір № 132-09 від 28.10.2009

Провести стендові дослідження та розробити рекомендації з застосування асфальтобетону армованого мікро-волокнами

УНТП

Рекомендації повинні ґрунтуватися на лабораторних та стендових дослідженнях асфальтобетону, армованого мікроволокнами. Лабораторні випробування повинні включати визначення стійкості асфальтобетону, армованого мікроволокнами, до кліматичних факторів за фізико-механічними показниками згідно з ДСТУ Б В.2.7-119-2003. Стендові випробування повинні передбачати визначення витривалості асфальтобетону, армованого мікроволокнами, під дією розрахункових навантажень, та стійкості до накопичення залишкових деформацій. Під час випробування повинні бути перевірені різні склади асфальтобетону з різними видами армуючих мікроволокон. Рекомендації повинні містити правила застосування асфальтобетону армованого мікроволокнами та методи контролю якості.

Впровадження – при проектуванні та будівництві дорожнього одягу

жовтень 2009 - грудень 2011

Договір № 134-09 від 28.10.2009

Переглянути ГСТУ 218-03449261-099-2002 «Безпека дорожнього руху. Порядок проведення лінійного аналізу аварійності та оцінки умов безпеки руху на автомобільних дорогах» та привести його статус у відповідність до вимог чинного законодавства

ДАД

На заміну ГСТУ 218-03449261-099-2002 розробити СОУ. Положення СОУ гармонізувати з вимогами та положеннями існуючих НД, зокрема ДБН В.2.3-4:2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво» та СОУ 45.2-00018112-007:2008 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги загального користування. Порядок визначення ділянок і місць концентрації ДТП на дорогах». Роботу виконати згідно вимог національних стандартів України "Національна стандартизація" та провести науковий супровід до затвердження документа.

квітень 2010 - лютий 2011

Договір № 6-10 від 21.04.2010

Внести зміни та доповнення до ВБН Г.218-050-2001 "Міжремонтні строки експлуатації дорожніх одягів та покриттів на автомобільних дорогах загального користування" та привести його статус до вимог чинного законодавства

ДАД

ВБН Г.218-050-2001 привести у відповідність до існуючої класифікації робіт та внести нові терміни експлуатації для сучасних типів покриттів ЩМА, органомінеральні та інші.Роботу виконати згідно вимог національних стандартів України "Національна стандартизація" та провести науковий супровід до затвердження документа.

квітень 2010 - березень 2011

Договір № 22-10 від 21.04.2010

Розробити Зміну № 1 до СОУ «Ресурсні елементні кошторисні норми. Ремонт автомобільних доріг та мостів»

ДКБІП

Розробити, узгодити та затвердити зміну 1 до ресурсних елементних кошторисних норм з ремонту автомобільних доріг та мостів, в яких передбачити використання сучасної техніки і впровадження у виробництво нових технологій та привести його статус до вимог чинного законодавства. Роботу виконати згідно вимог національних стандартів України та провести науковий супровід до затвердження документа.

квітень 2010 - червень 2011

Договір № 10-10 від 21.04.2010

Розробити СОУ «Оцінка рівності дорожніх покриттів за Міжнародним Індексом Рівності (IRI)»

УНТП

СОУ повинен містити вимоги до методів оцінки рівності дорожніх покриттів за IRI, вимоги до реєструючого обладнання, програмного забезпечення. Використання даного документу дозволить підвищити якість оцінки, об’єктивно та оперативно оцінити стан покриттів доріг за рівністю.Роботу виконати згідно вимог національних стандартів України "Національна стандартизація" та провести науковий супровід до затвердження документа.

травень 2010 - грудень 2011

Договір № 33\35-05-10 від 20.05.2010

Розробити стандарти Укравтодору із підтвердження відповідності у дорожньому господарстві

УНТП

"СОУ повинні встановлювати загальний порядок проведення робіт із підтвердження відповідності у дорожньому господарстві з урахуванням особливостей виробництва, випробувань та постачання продукції.

В результаті роботи повинні бути розроблені СОУ:

- «Підтвердження відповідності у дорожньому господарстві»;

- «Порядок проведення сертифікації продукції у дорожньому господарстві»;

- «Порядок та правила проведення атестації виробництва у дорожньому господарстві»;

- «Правила проведення атестації випробувальних лабораторій у дорожньому господарстві»;

- «Порядок проведення проведення технічного нагляду за сертифікованою продукцією та атестованим виробництвом»

травень 2010 - грудень 2011

Договір № 50-10 від 20.05.2010

Розробити СОУ «Повторне використання залізобетонних та металевих конструкцій мостів»

ДАД

Розробити механізм оцінки можливості повторного використання залізобетонних та металевих балок, описати вимоги до досліджень, які треба проводити при цьому, встановити галузь застосування таких балок, скласти перелік документів, які необхідні для подальшого законного використання демонтованих конструкцій на інших обєктах. Роботу виконати згідно вимог національних стандартів України "Національна стандартизація" та провести науковий супровід до затвердження документа.

травень 2010 - червень 2011

Договір № 35-10 від 20.05.2010

Розробити Зміни № 2 до норм часу на роботи з будівництва, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг і штучних споруд

ДКБІП, ДФЕП

Розробити нормативи, які не ввійшли до базових збірників, узгодити та затвердити Зміни № 2 до: - СОУ 45.2-00018112-030:2008 “Норми часу на роботи по ремонту і утриманню автомобільних доріг і штучних споруд”; - СОУ 45.2-00018112-031:2008 “Норми часу на виконання дорожньо-будівельних робіт”; - СОУ 45.2-00018112-033:2008 “Норми часу на роботи, що виконуються машинами і механізмами зарубіжного виробництва з використанням нових технологій. Роботу виконати згідно вимог національних стандартів України "Національна стандартизація" та провести науковий супровід до затвердження документа

травень 2010 - червень 2011

Договір № 30-10 від 20.05.2010

Розробити СОУ “Правила визначення вартості ремонту мостів”

ДКБІП

Відомчий нормативний документ визначатиме порядок визначення вартості ремонту мостів. Роботу виконати згідно вимог національних стандартів України та провести науковий супровід до затвердження документа.

травень 2010 - червень 2011

Договір № 34-10 від 20.05.2010

Переглянути ВБН Д.2.2-218-045.1-2006 "Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг та мостів" та привести його статус до вимог чинного законодавства

ДКБІП, ДАД

Розробити, узгодити та затвердити ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг та мостів на основі хронометражних спостережень, передбачати використання сучасної техніки та впровадження у виробництво нових технологій. Документ розробити з урахуванням вимог нормативних документів зі стандартизації, а також з урахуванням всіх змін, які були внесені до ВБН Д.2.2-218-045.1-2006 "Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг та мостів" за останні роки.

травень 2010 - червень 2011

Договір № 37-10 від 20.05.2010

Розробити Зміну № 1 до ВБН Д.2.1-218-048-2002 "Відомчі кошторисні норми. Проектно-вишукувальні роботи. Обстеження мостів". та привести його статус до вимог чинного законодавства

ДКБІП, ДАД

Розробити Зміну №1 до ВБН Д.2.1-218-048:2008 згідно з вимогами стандартів України та галузевими документами, провести науковий супровід до його затвердження.

травень 2010 - червень 2011

Договір № 39-10 від 20.05.2010

Провести моніторинг змін у законодавчих та нормативних документах з ціноутворення у будівництві та адаптувати їх до умов виконання дорожніх робіт

ДКБІП

На підставі детального вивчення і дослідження законодавчої та нормативної бази з питань ціноутворення в будівництві, аналізу типових порушень, що допускаються при визначенні вартості дорожніх робіт, будуть внесені зміни до чинних нормативних документів з ціноутворення в дорожній галузі: - СОУ “Порядок визначення вартості будівництва, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)”; ВБН В.3.2-218-180-2003 “Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування”. Крім того, будуть розроблені методики розрахунку загальновиробничих та адміністративних витрат, коштів на покриття витрат на тимчасові будівлі і споруди при складанні кошторисної документації та підготовлений Збірник роз’яснень з питань визначення вартості дорожніх робіт

травень 2010 - червень 2011

Договір № 36-10 від 20.05.2010

Розробити Правила розрахунку обсягів та вартості робіт з капітального та поточного ремонтів і експлуатаційного утримання доріг загального користування державного та місцевого значення

ДАД, УНТП

Правила повинні чітко регламентувати визначення пріоритетності виконання робіт як за значенням доріг так і за видами робіт. При розробці врахувати вимоги нормативних документів щодо ремонтних робіт та визначення їх вартості.

травень 2010 - червень 2011

Договір № 32-10 від 20.05.2010

Розробити ДСТУ "Автомобільні дороги. Терміни та визначення"

УНТП

ДСТУ повинен містити терміни та визначення в галузі проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг. Роботу виконати згідно вимог національних стандартів України "Національна стандартизація" та провести науковий супровід до затвердження документа.

червень 2010 - грудень 2011

Договір № 53\35-11-10 від 22.06.2010

Розробити ДСТУ-Н. Настанови. Єврокод 2-2. Проектування залізобетонних конструкцій. Залізобетонні мости. Правила проектування.

ДАД

Виконати переклад Єврокоду з проектування залізобетонних мостів. Виконати порівняльні розрахунки перерізів залізобетонних прогонових будов мостів за Єврокодами і за діючими ДБН, виконати аналіз отриманих результатів. Створити теоретичну базу для розробки нового ДБН з проектування залізобетонних мостів. Роботу виконати згідно вимог національних стандартів України "Національна стандартизація" та провести науковий супровід до затвердження документа.

червень 2010 - червень 2012

Договір № 82-10 від 22.06.2010

Вдосконалення нормативної бази для випуску бітумних в’яжучих з високими фізико-механічними характеристиками та довговічністю

УНТП

Розробити ДСТУ Н на приготування та застосування бітумів, модифікованих адгезійними добавками (катіонними поверхнево-активними речовинами). Розробити ДСТУ Н на приготування та застосування бітумів, модифікованих полімерами. Переглянути ДСТУ на емульсії бітумні дорожні. Переглянути ДСТУ на бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Розробити методичні рекомендації по визначенню групового хімічного складу бітумів. Розробити ДСТУ-Н на приготування та застосування бітумів, модифікованих структуруючими добавками на основі природних та синтетичних восків. Розробити СОУ на бітуми з поліпшеними фізико-механічними характеристиками для верхніх шарів дорожніх одягів.

червень 2010 - грудень 2014

Договір № 81-10 від 22.06.2010

Розробити СОУ з відновлення залізобетонних конструкцій мостів з тріщинами методом ін’єктування

ДАД

Провести лабораторні дослідження по відновленню бетонних і залізобетонних елементів з тріщинами методом ін’єктування. Розробити, погодити та подати на затвердження СОУ по застосування методу під час виконання ремонту бетонних та залізобетонних елементів мостів. Роботу виконати згідно вимог національних стандартів України "Національна стандартизація" та провести науковий супровід до затвердження документа.

червень 2010 - грудень 2011

Договір № 55-10 від 22.06.2010

Внести зміни до чинних нормативних документів по застосуванню геосинтетичних матеріалів, з врахуванням досвіду застосування цих матеріалів при будівництві та ремонті доріг

УНТП

Проаналізувати всі недоліки, пов’язані із застосуванням геосинтетичних матеріалів та внести відповідні зміни до чинних нормативних документів. Врахувати використання нетканих геосинтетичних матеріалів різних способів виготовлення для підсилення, дренування, розділення і покращення водно-теплового режиму шарів основи та земляного полотна. Навести методи випробувань нетканих геосинтетичних матеріалів відповідно до наявного обладнання, визначити оптимальні параметри фізико-механічних властивостей для укріплення основи і земляного полотна автомобільних доріг.

червень 2010 - грудень 2011

Договір № 63-10 від 22.06.2010

5. ЕКОЛОГІЯ

Розробити рекомендації з вибору та застосування технологічних схем відведення та очищення стоків з поверхні автомобільних доріг і штучних споруд згідно з програмою Укравтодору з охорони навколишнього середовища на період 2008-2011 роки

Рекомендації повинні містити перелік параметрів, на основі яких проводиться вибір технологічних схем відведення та очищення стоків з поверхні автомобільних доріг і штучних споруд, а також порядок вибору технологічної схеми з альтернативних варіантів.

травень 2010 - березень 2011

Договір № 42-10 від 20.05.2010

6.БЕЗПЕКА РУХУ

Удосконалити систему управління безпекою дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування

Система має передбачати накопичення, аналіз та прийняття управлінських рішень щодо підвищення безпеки руху. Провести аналіз існуючої системи планування і фінансування заходів щодо поліпшення безпеки дорожнього руху. Розробити Рекомендації щодо стратегії обґрунтованого і ефективного планування та впровадження заходів з поліпшення безпеки дорожнього руху з метою зменшення кількості ДТП та тяжкості їх наслідків. Розробити Рекомендації з оцінки ефективності виконаних заходів з підвищення безпеки руху. Визначити ефективність впроваджених заходів (комплексу заходів) з підвищення безпеки руху.

червень 2009 - грудень 2011

Договір № 106-09 від 01.06.2009

7.ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Розробити пакет нормативних документів з використання фрезерованого асфальтобетону

УНТП

Провести дослідження та розробити технологію використання (технологічний регламент) випуску асфальтобетонної суміші із фрезерованого асфальтобетону, рекомендації з виробництва та застосування отриманих сумішей, розробити СОУ на матеріал та технологію. Врахувати світовий досвід.

травень 2009 - лютий 2011

Договір № 80-09 від 21.05.2009

Виконати моніторинг та аналіз споживання паливноенергетичних ресурсів (ПЕР) підприємствами галузі та розробити науково обгрунтовані норми питомих витрат палива, теплової та електричної палива, теплової та електричної енергії на виробництво продукції для підприємств і організацій Укравтодору на 2010-2011 роки та надати обгрунтовані пропозиції щодо підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів

СЕМР

Постанова КМУ від 15.07.1997 р. № 786 "Про порядок нормування питомих витрат паливо-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" та розпорядження КМУ від 17.12.08 р. №1567-р "Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання -енергоресурсів" розробити науково обгрунтовані норми питомих витрат палива, теплової та електричної палива на виробництво продукції для підприємств і організацій Укравтодору на 2010-2011 роки та надати обгрунтовані пропозиції щодо підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів

квітень 2010 - березень 2011

Договір № 4-10 від 21.04.2010

8.ОХОРОНА ПРАЦІ

Розробити Програму обліку і аналізу травматизму та стану умов і безпеки праці у дорожніх підприємствах

СОП

Програма повинна відповідати вимогам наказів МНС України від 15.03.04 № 119, Держкомстату України від 31.03.94 № 27, від 14.08.02 № 309, від 04.10.04 № 535, Мінтрансзв’язку України від 30.01.01 № 48, від 10.03.09 № 261, від 31.03.09 № 343.

червень 2010 - грудень 2011

Договір № 60-10 від 22.06.2010

9.ЯКІСТЬ

Розробити СОУ «Метод оцінки приживлення кам’яного матеріалу до дорожніх покриттів при влаштуванні шарів зносу."

УНТП

Врахувати досвід дослідної експлуатації пристрою „ЦП-НТУ” для оцінки приживлення кам’яного матеріалу в шарах зносу дорожніх покриттів. Роботу виконати в розвиток „Методичних вказівок щодо застосування пристрою "ЦП-НТУ" для оцінки зчеплення в’яжучих та кам'яних матеріалів М 218-02070915-601:2006

травень 2009 - черень 2011

Договір № 54-09 від 12.05.2009

Провести моніторинг фізико-механічних характеристик та надати оцінку якості бітумів, що використовуються у дорожньому господарстві України

УНТП

Дослідити фізико-механічні характеристики бітумів, що використовуються в дорожньому господарстві України при будівництві та ремонті доріг, встановити сталість їх властивостей, особливості та типові недоліки (відхилення від вимог ДСТУ). Надати комплексну оцінку якості бітумів різних НПЗ та рекомендації щодо поліпшення їх властивостей.

червень 2009 - грудень 2011

Договір № 100-09 від 01.06.2009

Провести моніторинг стану дорожніх одягів на стадії експлуатації автодоріг

УНТП

Розробити концептуальні положення та методику моніторингу. Розробити та виготовити стаціонарні станції спостереження, визначити місця розміщення станцій та встановити їх. Провести моніторинг із застосуванням стаціонарних станцій та мобільних лабораторій. Розробити нормативні документи на експлуатацію станцій спостереження та рекомендації щодо використання результатів моніторингу у СУСП при плануванні ремонтних робіт.

червень 2009 - грудень 2011

Договір № 101-09 від 01.06.2009

Розробити устаткування та програмне забезпечення для визначення і оцінки міцності дорожніх одягів непереривним, безконтактним методом

УНТП

Для удосконалення та розвитку методів щодо оцінки міцності дорожнього одягу пропонується розробка навісного, вітчизняного обладнання для непереривного та безконтактного вимірювання дорожньої конструкції по типу HSD. Устаткування щодо оцінки міцності дорожніх одягів нежорсткого типу повинно визначати швидкість деформації дорожнього одягу за допомогою лазерних доплеровських датчиків з подальшою інтеграцією. Швидкість руху установки при вимірюваннях з високою точністю повинна досягати 50-70 км/годину.

червень 2009 - грудень 2011

Договір № 102-09 від 01.06.2009

Провести моніторинг дослідних ділянок автомобільних доріг, побудованих за наукоємними технологіями та з використанням нових матеріалів

УНТП

Дослідити та надати висновки по транспортно-експлуатаційним показникам дослідних ділянок, побудованих за сучасними технологіями. На основі обстеження дослідних ділянок, побудованими за новітніми технологіями та з використанням сучасних матеріалів дослідити вплив на довговічність дорожніх конструкцій, уповільнення утворення деформацій, транспортно-експлуатаційний стан ділянок. За результатами моніторингу оцінити ефективність їх використання в сучасних умовах та виявити найбільш перспективні напрямки впровадження. Розробити рекомендації щодо доцільності застосування досліджених матеріалів і технологій

червень 2009 - грудень 2011

Договір № 104-09 від 01.06.2009

Розробити рекомендації щодо визначення товщини конструктивних шарів існуючого дорожнього одягу

УНТП

Рекомендації повинні містити порядок визначення, товщини шарів конструкції дорожнього одягу з використанням георадарного обладнання.

грудень 2009 - березень 2011

Договір № 139\37-39-09 від 23.12.2009

Розробити методику оцінки експлуатаційного стану дорожнього одягу з цементно-бетонним покриттям з метою заснування раціональних програм ремонтно-відновлювальних заходів (в межах СУСП)

ДАД

Розробити методику моніторингу стану дорожнього одягу з цементно – бетонним покриттям. Заснувати систему оцінок стану цементно – бетонних покриттів та комплексних критеріїв визначення типів ремонтно-відновлювальних заходів. Створити систему заснування раціональних програм робіт по підтриманню цементно – бетонних покриттів в надійному експлуатаційному стані. Розробити систему програмно-інформаційного забезпечення по реалізації раціональних методів планування дорожніх робіт на дорогах з цементно - бетонним покриттям в оболонці СУСП та єдиної бази даних дорожньої галузі.

грудень 2009 - червень 2011

Договір № 145-09 від 23.12.2009

Розробити портативний лазерний прилад для визначення шорсткості дорожніх покриттів

УНТП

Розробити портативне устаткування та програмне забезпечення для визначення шорсткості дорожніх покриттів в польових умовах.

травень 2010 - грудень 2011

Договір № 45\35-06-10 від 20.05.2010

Розробити устаткування та програмне забезпечення для визначення модуля пружності та товщини асфальтобетонних шарів неруйнівним експрес-методом

УНТП

Для удосконалення та розвитку методів визначення та оцінки розрахункових характеристик асфальтобетонних шарів пропонується розробити устаткування, програмне забезпечення та проходження метрологічної атестації комплексного обладнання для реалізації неруйнівного експрес-методу.

травень 2010 - вересень 2012

Договір № 48\35-07-10 від 20.05.2010

Провести багатокритеріальний аналіз технологічних процесів на найважливіших об'єктах будівництва та ремонту. Розробити документи системи управління якістю, що відносяться до відповідного процесу, згідно з вимогами стандарту ДСТУ ISO 9001-2009»

ДКБІП, ДАД, УНТП

Підвищення якості виконання дорожніх робіт на найважливіших об’єктах. Розробка документів системи управління якістю.

травень 2010 - грудень 2011

Договір № 44-10 від 20.05.2010

Переглянути Посібник № 2 до ДБН В.2.3-4 «Контроль якості будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг» та привести його у відповідність з ДБН В.2.3-4:2007 та іншими діючими нормативними документами.

УНТП

Розробити зміни та доповнення до Посібник № 2, що враховують накопичений досвід використання даного документу, вимоги ДБН В.2.3-4, а також нові матеріали та технології.

травень 2010 - червень 2011

Договір № 40-10 від 20.05.2010

Провести аналіз стану утримання автомобільних доріг загального користування та розробити рекомендації щодо оптимізації та прогнозування його показників»

ДАД, УНТП

На основі аналізу стану утримання автомобільних доріг розробити рекомендації щодо оптимізації та прогнозування транспортно-експлуатаційних показників.

червень 2010 - грудень 2011

Договір № 65-10 від 22.06.2010

Провести наукові дослідження колієстійкості асфальтобетонів різних типів і видів та розробити рекомендації щодо їх оптимального використання при будівництві асфальтобетонних покриттів

УНТП

Провести дослідження, розробити рекомендації, врахувати результати експериментальних досліджень всіх типів та видів асфальтобетонних сумішей на основі бітумів різних марок. Провести науковий супровід рекомендацій до затвердження.

червень 2010 - грудень 2012

Договір № 76\35-12-10 від 22.06.2010

Провести випробування приладу для оцінки несучої здатності основ дорожніх конструкцій у виробничих умовах, доопрацювати конструкцію приладу, розробити технічний проект і робочу конструкторську документацію.

УНТП

Роботу виконати згідно вимог конструкторських нормативних документів. Підготувати всі необхідні документи для серійного випуску приладів.

червень 2010 - грудень 2011

Договір № 66-10 від 22.06.2010

10.ПРОЕКТУВАННЯ

Провести випробування дорожніх одягів різних типів на кільцевому стенді з асфальтобетонними шарами підсилення та розробити рекомендації з конструювання шарів підсилення

УНТП

Рекомендації повинні забезпечувати вибір раціональних конструктивних рішень при посиленні дорожнього одягу в залежності від умов експлуатації. При проведені випробувань на кільцевому стенді провести перевірку різних конструктивних рішень з посилення дорожнього одягу.

червень 2009 - грудень 2011

Договір № 105-09 від 01.06.2009

Дослідити вплив великовагових автотранспортних засобів на дорожні конструкції та розробити рекомендації щодо їх збереження від руйнувань

ДАД, УНТП

Розробити, погодити та затвердити рекомендації. В рекомендаціях врахувати результати експериментальних досліджень (в тому числі на кільцевому стенді) стійкості до накопичення пластичних деформацій при різних температурах та рівнях навантаження дрібнозернистих та щебенево-мастикових асфальтобетонів на основі традиційних бітумів та модифікованих різними полімерними і структуруючими добавками. Впровадження – при утриманні автомобільних доріг.

жовтень 2009 - грудень 2011

Договір № 130\35-89-09 від 28.10.2009

Розробити методику визначення пропускної здатності дренажної конструкції мілкого залягання з урахуванням річного циклу роботи

УНТП

Методика має містити методи розрахунку пропускної здатності дренажних конструкцій відповідно до змін кліматичних умов України

травень 2010 - червень 2011

Договір № 41-10 від 20.05.2010

Удосконалити теоретичну базу для розрахунку та оцінки експлуатаційного стану дорожніх одягів.

УНТП

Провести експериментальні дослідження дорожніх конструкцій в різних ДКЗ України з метою визначення співвідношення пластичних та пружніх деформацій їх поверхні під дією навантаження в залежності від терміну служби та вантажонапруженості та оцінити можливість застосування різних теорій для розрахунку та оцінки експлуатаційного стану дорожніх конструкцій. В результаті виконання роботи повинна бути уточнена та обґрунтована теоретична база для розрахунку та оцінки експлуатаційного стану дорожніх одягів.

червень 2010 - грудень 2011

Договір № 84-10 від 22.06.2010

11.НОВІ МАТЕРІАЛИ

Розробити рекомендації щодо вибору армуючих матеріалів для підвищення стійкості асфальтобетонних покриттів до утворення колії

УНТП

При розробці рекомендацій та критеріїв необхідно врахувати всі види асфальтобетонних сумішей на традиційних та модифікованих бітумах. Передбачити використання армуючих сіток з різних матеріалів.

травень 2009 - червень 2011

Договір № 90\35-79-09 від 29.05.2009

Переглянути Рекомендації по стабілізації перезволожених грунтів вапном при спорудженні земляного полотна Р В.2.3-218-03450778-300-2004

УНТП

При перегляді необхідно врахувати оптимальне співвідношення компонентів для різних типів грунтів в залежності від вологості, визначені технологічні режими приготування сумішей з урахуванням сучасних мехнізмів та обладнання

квітень 2010 - березень 2011

Договір № 24-10 від 21.04.2010

Поліпшення фізико-механічних показників властивостей бітумів шляхом оптимізації їх структури та модифікації полімерними, адгезійними та іншими видами добавок

УНТП

Виконати дослідження групового складу бітумів різного виробництва та визначити його вплив на фізико-механічні властивості і довговічність в'яжучих Дослідити груповий хімічний склад окислених та дистиляційних бітумів різних виробників, визначити його вплив на фізико-механічні властивості і довговічність в'яжучих.Провести дослідження впливу нових модифікаторів, ресурсо- та енергозберігаючих добавок на властивості бітумів і асфальтобетонів. Провести дослідження та виконати аналіз властивостей бітумів різного виробництва, що застосовуються в Україні. Дослідити реологічні характеристики бітумів різного виробництва та встановити їх взаємозв’язок зі стандартними фізико-механічними показниками властивостей в’яжучих.

липень 2010 - грудень 2014

Договір № 89-10 від 22.07.2010

12.ТЕХНОЛОГІЇ

Розробити склади і технологію виготовлення дорожніх цементних бетонів з оптимізованим повітряутягненням.

УНТП

Визначити вплив гранулометрії і повітряутягнення в бетонну суміш на міцність і морозостійкість дорожніх бетонів. Визначити мінімальну кількість втягнутого повітря в бетонну суміш для збільшення морозостійкості бетонів більш марки F200. Розробити рекомендації по виготовленню бетонів високої морозостійкості.

червень 2010 - грудень 2011

Договір № 83\38-04-10 від 22.06.2010

На основі різних видів органічних в’яжучих розробити нові довговічні матеріали, енерго- та ресурсозберігаючі технології будівництва і ремонту автодоріг

УНТП

Провести дослідження та розробити маловитратні ресурсозберігаючі технології: модифікації бітумів та асфальтобетонів природним бітумом типа гільсоніт, приготування гарячих асфальтобетонних сумішей за знижених технологічних температур, приготування холодних органо- мінеральних сумішей для цілорічного ямкового ремонту.

липень 2010 - грудень 2013

Договір № 91-10 від 22.07.2010

13.МОСТИ

Розробити технологічний регламент визначення міцнісних характеристик арматури залізобетонних конструкцій мостів, що експлуатуються

ДАД

Виконання вимірювань має дозволити визначати механічні характеристики арматури залізобетонних конструкцій автодорожніх мостів в польових умовах у будь-яких місцях споруди без відбору зразків та порушення цілісності арматури конструкцій. Для контролю механічних характеристик арматури створити сучасний комбінований метод, що буде включати сучасні методи визначення механічних властивостей матеріалів (мікротвердості, контактної термо- та акустичної емісії). Забезпечити можливість здійснювати своєчасні профілактичні та упереджувальні ремонтні роботи та продовжити термін експлуатації споруд на 10 - 20 %.

червень 2010 - грудень 2011

Договір № 87-10 від 22.06.2010

14.ІФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Провести науково-технічне забезпечення галузевих та міжнародних конференцій, форумів, семінарів, шкіл передового досвіду, тематичних виставок

УНТП

Робота має прискорити впровадження науково-технічних розробок, нових матеріалів та новітніх технологій в дорожнє господарство України

липень 2010 - червень 2011

Договір № 94-10 від 22.07.2010

15.РІЗНЕ

Розробити методику визначення експлуатаційної надійності та використання цього показника в прогнозуванні експлуатаційних показників дорожньої техніки

СЕМР

Визначення номенклатури параметрів оцінки надійності дорожньої техніки, розробити методику використання параметрів надійності техніки для визначення конкретних ситуаційних показників на майбутні періоди експлуатації.

травень 2010 - березень 2011

Договір № 31-10 від 20.05.2010

Виконати моніторинг, аналіз та систематизувати перелік нормативних документів, що діють у дорожній галузі за напрямками основних видів робіт, технологій, матеріалів і надати рекомендації щодо їх оптимізації

УНТП

Перелік повинен містити чинні загальнодержавні та відомчі нормативні, технічні і технологічні документи за основними напрямками робіт, технологій та матеріалів, що застосовуються в дорожній галузі. На основі аналізу необхідно викласти загальні рекомендації щодо покращення нормативного забезпечення галузі.

травень 2010 - вересень 2011

Договір № 49-10 від 20.05.2010

НОВІ РОБОТИ (РОЗПОЧИНАЮТЬСЯ У 2011 РОЦІ)

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Розробити зміну № 1 до ДСТУ Б В.2.7-127:2006 "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові" стосовно якості щебеню

УНТП

Провести дослідження характеристик ЩМАС в залежності від форми зерен щебеню та на їх основі розробити зміну №1 до ДСТУ БВ.2.7-127:2006 щодо уточнення значення вмісту в щебені зерен лещадної та голчастої форми.

І.2011 - III.2012

Розробити ДСТУ на розвиток вимог EN15381:2008 “Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Характеристики необхідні для використання у дорожніх конструкціях та асфальтобетонних покриттях”

УНТП

Стандарт повинен включати:

- терміни та визначення;

- нормативні посилання;

- вимоги до характеристик і властивостей геосинтетичних матеріалів з точки зору використання у дорожніх конструкціях;

- типові випробування;

- необхідні характеристики та відповідні методи випробувань, що включають вимоги до характеристик для спеціальних умов використання (заповнення швів, статичного пробивання, характеристик тертя, хімічна та біологічна стійкість, стійкість до ультрафіолетового опромінювання);

- критерії вибору для конкретних умов використання;

- схеми контролю якості при фабричному виробництві;

- вимоги при експлуатації (аспекти довговічності).

I.2011 - IV.2012

Переглянути ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ, ВУЛИЦІ ТА ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕЇЗДИ. Вимоги до експлуатаційного стану

ДАД, УНТП

При перегляді стандарту врахувати всі вимоги до безпеки руху, які на сьогоднішній передбачено нормативно-правовими та нормативно-технічними актами та вилучити позиції та уточнити вимоги, викладені в чинному документі

I.2011 - IV.2012

Переглянути національний стандарт України ДСТУ Б В.2.7-30-95 Будівельні матеріали. Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Технічні умови

УНТП

Проект ДСТУ повинен врахувати сучасні вимоги до якості матеріалів (щебеню з відходів виробництва, вимоги до піску у складі сумішей що застосовуються для влаштування шарів дорожніх одягів). Проект переглянутого ДСТУ повинен бути гармонізований з сучасними вимогами ДБН В.2.3-4:2007 та інших чинних нормативних документів

І.2011 - IV.2012

Розробити зміну №1 до ДСТУ Б В.2.7-119 щодо нормування морозостійкості асфальтобетонів та СОУ на метод визначення морозостійкості асфальтобетону

УНТП

Розробити критерії та методику визначення морозостійкості асфальтобетонів. Визначити залежності морозостійкості асфальтобетону від його складу, вмісту та марки бітуму, модифікації бітуму ПАР, полімерами та структуруючими добавками. Розробити СОУ на метод визначення морозостійкості асфальтобетону, встановити нормативні значення показника морозостійкості асфальтобетонів. Розробити зміну до ДСТУ Б В.2.7-119 щодо нормування морозостійкості асфальтобетонів

І.2011 - IV.2013

Розробити СОУ з варіантного проектування мостів

ДАД

Стандарт повинен встановити правила розробки варіантів моста, виконання техніко-економічного порівняння варіантів з врахуванням міжремонтних термінів та загального терміну служби мосту. Кінцеві результати мають бути викладені у вигляді алгоритмів і програм доступних для використання в практиці проектування

І.2011 - IІ.2012

Розробити СОУ на метод визначення показників стійкості асфальтобетонів в агресивних середовищах.

УНТП

Розробити критерій та метод оцінки стійкості асфальтобетонів за часом їх руйнування при сумісній дії навантажень та рідких агресивних середовищ. Визначити вплив на показники стійкості до дії води, розчинів солей та кислот, паливно-мастильних матеріалів. Визначити стійкість в агресивних середовищах різних видів асфальтобетонів на бітумах з добавками ПАР, полімерів та ін. Розробити СОУ на метод визначення показників стійкості асфальтобетонів в агресивних середовищах з нормативними показниками стійкості асфальтобетонів.

І.2011 - III.2012

Розробити СОУ на метод визначення мінімально допустимих температур ущільнення асфальтобетонних сумішей

УНТП

Провести оцінку ефективності енергозберігаючих технологій за мінімально допустимими температурами ущільнення різноманітних асфальтобетонних сумішей. Розробити критерії методики визначення ефективності енергозберігаючих технологій асфальтобетонних сумішей експериментально встановити рівень зміни температур ущільнення сумішей на бітумах з добавками ПАР, структуруючих добавок, полімерів, бітумів різної в’язкості та походження.

І.2011 - IV.2013

Розробити СОУ на метод приготування бітуму модифікованого полімерами та адгезивами за допомогою лабораторної лопасної мішалки згідно з ТУ У В.2.7-24.1-03450778-198-2002 та ДСТУ 4044-2001

УНТП

Провести дослідження і розробити СОУ на метод приготування бітуму модифікованого полімерами та адгезивами за допомогою лабораторної лопасної мішалки згідно з ТУ У В.2.7-24.1-03450778-198-2002 та ДСТУ 4044-2001. Розроблений СОУ повинен стандартизувати умови приготування бітуму модифікованого полімерами та адгезивами і сприяти підвищенню якості та достовірності випробувань бітумних матеріалів.

I.2011 - IV.2012

Розробити СОУ з визначення розрахункового опору розтягу при згині монолітних дорожньо-будівельних матеріалів згідно з ВБН В.2.3-218-186-2004

УНТП

Провести дослідження та розробити СОУ з визначення розрахункового опору розтягу при згині монолітних дорожньо-будівельних матеріалів згідно з ВБН В.2.3-218-186-2004. Документ повинен стандартизувати визначення розрахункового опору розтягу при згині монолітних дорожньо-будівельних матеріалів і сприяти уніфікації методів випробувань.

I.2011 - IV.2012

Розробити СОУ, технологічний регламент, технологічні карти та рекомендації щодо влаштування колієстійких водонепроникних шарів покриттів на мостах з литих асфальтобетонних сумішей

ДАД, УНТП

Провести експериментальні дослідження властивостей колієстійкості литих асфальтобетонних сумішей на основі модифікованих бітумів. На основі досліджень розробити, погодити та затвердити СОУ, технологічний регламент, технологічні карти та рекомендації щодо влаштування колієстійких водонепроникних шарів покриттів на мостах з литих асфальтобетонних сумішей.

І.2011 - II.2013

Розробити СОУ щодо визначення показника жорсткості щебеневих основ дорожнього одягу динамічним методом та прилад для його реалізації

УНТП

Проаналізувати європейські нормативні документи щодо способів і засобів оцінки якості ущільнення ґрунтів і основ дорожнього одягу, методик їх використання, показників жорсткості та вимог до них. Врахувати досвід вимірювань та випробувань основ дорожніх конструкцій і їх конструктивних шарів штамповим обладнанням зарубіжними методиками. Оцінити можливість і ефективність їх застосування в Україні. Розробити СОУ, який повинен регламентувати використання пристроїв, що реалізують динамічний (ударний) метод оцінки несучої здатності щебеневих основ дорожнього одягу. Розробити та атестувати прилад, який повинен давати показання, що характеризують жорсткість щебеневої основи безпосередньо на місці вимірювань.

I.2011 - IV.2012

Переглянути ВБН В.2.3-218-002-95 «Проектування і будівництво основ та покриттів автомобільних доріг із кам’яних матеріалів, промислових відходів і ґрунтів, укріплених цементом» та привести його статус до вимог законодавства

УНТП

Переглянути відповідно до вимог чинного законодавства ВБН В.2.3-218-002-95 «Проектування і будівництво основ та покриттів автомобільних доріг із кам’яних матеріалів, промислових відходів і ґрунтів, укріплених цементом».

І.2011 - IV.2012

Розробити методику визначення характеристик втоми та залишкового ресурсу армуючих синтетичних матеріалів для армування асфальтобетонного покриття при дії багато- циклових навантажень і СОУ на оцінку циклічної довговічності армуючих синтетичних матеріалів, що застосовуються для армування асфальтобетонних шарів згідно з СОУ45.2-000181112-025:2007

УНТП

Метод оцінки циклічної довговічності армуючих синтетичних матеріалів (АСМ ) повинен базуватися на лабораторних та стендових випробуваннях згідно рекомендацій Р В.2.3-218-21476215-734:2008, а також лабораторних випробувань з застосуванням зразків армованого асфальтобетону, що формуються на секторному пресі згідно методики СОУ 45.02-00018112-020:2009. Цей метод повинен відтворювати дію основних факторів, що призводять до зменшення довговічності АСМ, з врахуванням впливу технологічних особливостей під час будівництва та особливостей їх механічного пошкодження при експлуатації конструкцій дорожнього одягу з армованими асфальтобетонними шарами.

Методика повинна включати:

- відбір необхідної кількості проб та їх підготовка до випробування;

- вибір устаткування для проведення випробувань і способу прикладання навантажень;

- вибір параметрів навантажень (вигин, розтяг при згині і т.п.);

- обґрунтування параметрів проведення випробувань;

- розрахунок необхідної кількості випробувань;

- вибір критеріїв оцінки втомлюваності матеріалів:

а) залишкова міцність;

б) зміна жорсткості (модуля пружності). В результаті роботи розробка показників втоми та залишкового ресурсу для найбільш поширених АСМ, що використовуються в дорожній галузі.

І.2011 - I.2013

Розробити СОУ на методи випробування плівкоутворюючих захисних покриттів для бетонів

УНТП

СОУ повинно оцінювати захисні властивості покриттів для залізобетонних конструкцій в агресивних середовищах, характерних для експлуатації штучних споруд на автомобільних дорогах.

І.2011 - II.2012

Провести дослідження та розробити зміну до ВБН В.2.3-218-186-2004 "Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу"

УНТП

Згідно стандарту на визначення модуля пружності провести відпрацювання розробленого приладу та провести визначення модуля пружності для різних дорожньо-будівельних матеріалів. Згідно стандарту на метод випробування монолітних дорожньо-будівельних матеріалів на втому, провести відпрацювання розробленого приладу та визначення характеристик та втому для різних дорожньо-будівельних матеріалів. За результатами дослідження розробити зміну до ВБН В.2.3-218-186-2004 "Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу"

І.2011 - IV.2013

Розробити ГБН «Мости і труби. Сталезалізобетонні конструкції»

ДАД

Розробити галузеві норми системи ДБН «Мости і труби» відповідного до вимог будівельних норм Європейського Союзу «Еврокоду». Норматив має ґрунтуватися на новітніх досягненнях у Теорії споруд

І.2011 - IV.2012

Розробити зміну № 1 до СОУ 45.2-00018112-038:2009 «Паспорт автомобільної дороги»

ДАД, УНТП

Зміна повинна враховувати недоліки, виявлені під час дії СОУ, у тому числі стосовно обов’язковості збору деяких даних про об’єкт дороги.

І.2011 - IV.2011

Розробити СОУ норми часу на паспортизацію автомобільних доріг

УНТІ, ДКБтаІП

Норми часу повинні визначати потреби в трудових ресурсах, склад робіт, а також забезпечити дотримання єдиної цінової політики при визначенні вартості робіт з паспортизації автомобільних доріг шляхом достовірного та обґрунтованого складання кошторисів на виконання робіт з паспортизації доріг. СОУ повинне розповсюджуватися на всі підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, які займаються паспортизацією автомобільних доріг загального користування згідно вимог СОУ 45.1-00018112-038:2009. СОУ необхідно погодити та затвердити в установленому порядку та привести статус у відповідність до вимог чинного законодавства.

І.2011 – ІI.2012

Переглянути нормативні документи (СОУ), що визначають річні терміни експлуатації дорожніх машин та механізмів для будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг

ДКБІП, ДФЕП

Шляхом узагальнення та систематизації за типами дорожньої техніки переглянути Погодити та подати на затвердження в установленому порядку:

  • СОУ 45.2-00018112-022.1:2008 Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг;

  • СОУ 45.2-00018112-022.2:2008 Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для експлуатаційного утримання автомобільних доріг;

За необхідності привести їх статус у відповідність з вимогами чинного законодавства.

І.2011 - IV.2011

Переглянути нормативні документи (СОУ), що визначають норми часу на роботи з будівництва, ремонту, експлуатаційного утримання автомобільних доріг і штучних споруд, на приготування матеріалів та виробів, вантажно-розвантажувальні роботи

ДКБІП, ДФЕП

Переглянути нормативні документи:

  • СОУ 45.2-00018112-030:2008 Норми часу на роботи по ремонту і утримання автомобільних доріг і штучних споруд;

  • СОУ 45.2-00018112-031:2008 Норми часу на виконання дорожньо-будівельних робіт;

  • СОУ 45.2-00018112-032:2008 Норми часу на приготування матеріалів та виробів і вантажно-розвантажувальні роботи;

  • СОУ 45.2-00018112-033:2008 Норми часу на роботи, що виконуються машинами і механізмами зарубіжного виробництва з використанням нових технологій;

За необхідності привести їх статус у відповідність з вимогами чинного законодавства.

Розробити збірник СОУ норм часу на роботи з будівництва та ремонту та збірник СОУ норм часу на роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування.

І.2011 - IV.2012

Розробити усереднені показники вартості експлуатації машин та механізмів відповідно до змін цін на матеріально-технічні та трудові ресурси.

ДКБІП

Провести аналіз впливу вартості складових у вартості машино-годин та розробити усереднені показники вартості експлуатації машин та механізмів відповідно до змін цін на матеріально-технічні та трудові ресурси для забезпечення дорожніх організації можливістю оперативно реагувати на зміни вартості складових при визначенні усереднених показників вартості експлуатації машин і механізмів.

І.2011 - IV.2012

Розробити укрупнені кошторисні ціни і нормативи та створити автоматизовану базу інтегральних показників вартості різних видів дорожніх робіт

ДКБІП

Розробити укрупнені кошторисні ціни та нормативи на виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, які дадуть можливість контролювати рівень прямих витрат вже на етапі проектування. Створити на їх основі автоматизовану базу інтегральних показників вартості різних видів дорожніх робіт для подальшого формування банку даних об’єктів-аналогів.

І.2011 - IV.2012

Провести моніторинг змін у законодавчих та нормативних документах з ціноутворення у будівництві та адаптувати їх до умов виконання дорожніх робіт

ДКБІП

Провести аналіз змін в законодавчій та нормативній базах з питань ціноутворення в будівництві, типових порушень, що допускаються при визначенні вартості дорожніх робіт. Внести зміни до чинних нормативних документів з ціноутворення в дорожній галузі та розробити Збірник роз’яснень з питань визначення вартості дорожніх робіт і експлуатаційного утримання автомобільних доріг.

ІІІ.2011 - IV.2012

Провести наукове дослідження фактичних показників кошторисного прибутку, загальновиробничих і адміністративних витрат та обгрунтувати їх нормативні показники

ДКБІП

Дослідити діючу методологію розрахунку показників в залежності від трудовитрат, виявити недоліки при їх визначенні та з наукової точки зору обгрунтувати необхідність переходу до іншої методики, яка б враховувала сучасний рівень розвитку технологій та техніки. Визначити розмір нормативних показників. Розробити галузевий нормативний документ та погодити його з Мінрегіонбудом

І.2011 - IV.2011

Розробити зміни до відомчого нормативного документу щодо розрахунку термінів експлуатації дорожніх машин і механізмів та норм їх амортизації

ДФЕП, ДКБІП

Розробити, погодити та затвердити терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів та норми їх амортизації, які не увійшли до основного збірника..

ІІ.2011 - IV.2011

Розробити Зміну № 3 до Н Г.1-218-03449261-342:2008 “Норми фінансових витрат на технічне обслуговування і ремонт дорожньо-будівельних машин”

ДФЕП, ДКБІП

Доповнити базовий збірник новими нормами фінансових витрат на технічне обслуговування та ремонт дорожньо-будівельної техніки, узгодити їх та затвердити у встановленому порядку

І.2011 - IV.2011

Розробити Зміну № 3 до СОУ 45.2-00018112-041:2009 “Правила технічної експлуатації дорожньої техніки”

СЕМР, ДКБІП

Доповнити СОУ 45.2-00018112-041:2009 "Правила технічної експлуатації дорожньої техніки" нормативами періодичності, трудомісткості та тривалості технічного обслуговування і ремонту на нові дорожні машини, узгодити їх та подати на затвердження в установленому порядку

І.2011 - IV.2011

Розробити Зміну № 4 до ВБН В 2.3-218-538:2007 “Норми витрат паливно-мастильних матеріалів на роботу дорожньо-будівельних та спеціальних машин”

СЕМР, ДКБІП

Розробити, узгодити та затвердити норми витрат паливно-мастильних матеріалів, які не ввійшли до базового збірника у встановленому порядку.

І.2011 - IV.2011

Провести моніторинг та удосконалити відомчі кошторисні нормативи на роботи з будівництва та ремонту автомобільних доріг та мостів

ДАД, ДКБІП

Провести моніторинг нової техніки та технологій, що використовуються при будівництві та ремонтах автомобільних доріг України. Розробити ресурсні елементні кошторисні норми на виконання робіт та ресурсні кошторисні норми експлуатації машин і механізмів шляхом затвердження змін до ВБН Д.2.2-218-045-2001 та СОУ 45.2-00018112-034:2008.

І.2011 - IV.2012

Переглянути Н Г.1-218-03449261-348:2005 "Норми витрат на контроль якості дорожньо-будівельних матеріалів та робіт" та привести їх статус до вимог чинного законодавства

ДКБІП, УНТП

Переглянути, розробити, узгодити та затвердити відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на контроль якості дорожньо-будівельних матеріалів та робіт.

І.2011 - IV.2011

Розробити Зміну № 1 до ВБН Д.2.2-218-045.2-2005 "Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на технічне обслуговування засобів зв’язку і автоматики на автомобільних дорогах загального користування"

ДКБІП, ДАД

Узагальнити досвід проведення технічного ремонту засобів зв’язку і автоматики та розробити, узгодити та затвердити зміни ВБН Д.2.2-218-045.2-2005 "Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на технічне обслуговування засобів зв’язку і автоматики на автомобільних дорогах загального користування"

І.2011 - IV.2011

Переглянути ВБН Д.2.7-218-045.1-2006 "Відомчі ресурсні кошторисні норми експлуатації машин та механізмів. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг та мостів" та привести їх статус до вимог чинного законодавства

ДКБІП, ДАД

Провести аналіз та узагальнити ресурсні кошторисні норми експлуатації машин і механізмів, що використовуються при експлуатаційному утриманні автомобільних доріг та мостів. На основі проведеного аналізу розробити норми на сучасну техніку, що використовується при впровадженні у виробництво нових технологій та внести їх до ВБН Д.2.7-218-045.1-2006. При перегляді врахувати всі зміни, які було внесено до ВБН Д.2.7-218-045.1-2006 з дня його затвердження

І.2011 - IV.2011

Розробити методику розрахунку витрат на переміщення дорожніх машин та механізмів від місця стоянки до місця виконання робіт і назад

ДКБІП

Розроблена методика повинна враховувати особливості переміщення всіх видів машин та механізмів (самохідних, причіпних або на платформах), що використовуються при будівництві, ремонтах та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг. Методику погодити з Мінрегіонбудом

І.2011 - IV.2011

3. ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ

Розробити систему з обліку та контролю за надходженням та використанням коштів на фінансування дорожнього господарства

ДФЕП

Провести дослідження та аналіз чинного законодавства і розробити інформаційно-аналітичну систему, яка має забезпечити виконання наступних завдань:

 • облік надходження та виділення асигнувань, з урахуванням вимог щодо формування єдиної бази даних мережі розпорядників бюджетних коштів, вимог нормативно-правових актів щодо напрямків використання бюджетних коштів, змін річного та помісячного розписів асигнувань на відповідний рік, змін, які вносяться Державним казначейством України до інформаційно-обчислювальної системи "ІОС - Казначейство";

 • взаємодію програмного забезпечення з інформаційними системами Держказначейства;

 • здійснення у єдиній базі даних операцій введення розпорядниками та одержувачами коштів державного бюджету інформації щодо виконаних робіт (наданих послуг) та здійснених видатків в розрізі напрямків використання коштів, об'єктів та підрядних організацій, виправлення введеної інформації в разі необхідності, її накопичення, обміну з Укравтодором з використанням інтернет-технологій та аналізу інформації на відповідність бюджетним призначенням та вимогам нормативно-правових актів;

 • підготовку зведених аналітичних звітів на поточну дату щодо виконаних робіт (послуг), здійсненої оплати, наявної кредиторської та дебіторської заборгованості в розрізі напрямків використання коштів, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, об'єктів та підрядних організацій;

 • облік, моніторинг та прогнозування (у щоденному, помісячному та річному розрізі) платежів з виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими для фінансування дорожнього господарства.

При цьому система повинна включати модулі прогнозування процентних ставок, курсів обміну валют, модулі з розрахунку платежів за чинними кредитними договорами та модулі для розрахунку платежів при різних сценаріях залучення нових кредитів. Розрахунки повинні враховувати коди економічної класифікації видатків, показники річного та помісячного розпису державного бюджету, прогнозні обсяги доходів.

I.2011 - IІ.2012

Розробити методику розподілу реальних фінансових ресурсів за основними напрямками діяльності дорожнього господарства

ДФЕП, ДАД, ДКБІП

Розробити методику розподілу реальних фінансових ресурсів за основними напрямками діяльності дорожнього господарства України: будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт, експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування (окремо по кожному напрямку, з поділом на дороги державного та місцевого значення); розвиток виробничих потужностей підприємств та організацій дорожньої галузі; міжнародна та концесійна діяльність; прикладні наукові розробки у сфері дорожнього господарства; виконання боргових зобов'язань за кредитами; утримання медичних закладів дорожньої галузі для реабілітації учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Надати критерії, які повинні бути визначальними при здійсненні такого розподілу..

I.2011 - IV.2011

Дослідити перспективи фінансування дорожньої галузі в умовах після прийняття проекту нового Податкового кодексу України та розробка моделі фінансування розвитку і утримання доріг з бюджетів різних рівнів.

ДФЕП, ДАД, ДКБІП

Дослідити вплив законодавчих змін, пов'язаних з прийняттям проекту нового Податкового кодексу України на перспективи фінансування дорожньої галузі. Розробити модель розмежування відповідальності за фінансування розвитку і утримання доріг різних форм власності та різного значення між бюджетами різних рівнів. Розробити методику надання субвенцій (дотацій) територіальним дорожнім фондам з державного бюджету України (Державного дорожнього фонду) в залежності від вартості утримання та розвитку мережі доріг в регіоні, потенційних надходжень місцевих бюджетів, інтенсивності використання дорожньої мережі, транспортного попиту, інших показників.

I.2011 - IV.2011

Розробити методику побудови структури бази даних вартості інфраструктури дорожньої галузі України

ВБОЗ , УНТП

За результатами досліджень розробити структуру бази динамічних даних вартісних показників окремих елементів даних (дорожній одяг, штучні споруди, елементи облаштування, окремі підприємства, дорожньо-будівельна техніка, земельні ділянки, смуги відведення тощо) та підрозділів підприємств дорожньої галузі України у відповідності до вимог чинних нормативних документів. Надати рекомендації щодо оновлення даних бази, у тому числі строків перерахунку вартості окремих елементів.

І.2011 - IV.2011

Розробити методичні рекомендації щодо переоцінки основних засобів підприємств дорожньої галузі (об’єкти нерухомості, дорожньо-будівельні машини, обладнання, матеріальні запаси, право користування земельними ділянками) та нематеріальних активів при встановленні справедливої вартості для цілей бухгалтерського обліку

ВБОЗ , УНТП

У відповідності до чинного законодавства розробити методичні рекомендації щодо переоцінки основних засобів та нематеріальних активів підприємств дорожньої галузі. За результатами досліджень надати методики визначення вартості об’єктів у матеріальні й та нематеріальній формі, визначити оптимальні терміни переоцінки окремих елементів та необхідність супроводу професійними оцінювачами процедури становлення справедливої вартості

І.2011 - III.2011

4. ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Дослідити економічні та фінансові аспекти впровадження концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування

ДФЕП

Провести дослідження щодо необхідних фінансових затрат на реалізацію заходів концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування (здійснення реорганізації організацій та підприємств, їх перереєстрації, реєстрація та створення нових підприємств та організацій, оформлення землевідведення тощо), а також щодо впливу заходів з реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування на подальшу діяльність як дорожньої галузі, так і інших галузей економіки та окремих регіонів. За результатами дослідження розробити пропозиції щодо шляхів реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування.

I.2011 - IV.2011

Розробити Методику визначення соціально-економічних втрат (збитків) від дорожньо-транспортних подій

ДАД

Методика визначення економічних втрат (збитків) від дорожньо-транспортних подій повинна враховувати всі, збитки, які виникають при ДТП. Врахувати аналогічні методики, розроблені іншими Міністерствами та відомствами

І.2011 - IV.2011

5. ЕКОЛОГІЯ

Розробити комплекс заходів щодо обмеження негативного впливу на навколишнє середовище при будівництві (реконструкції), ремонті та утриманні автомобільних доріг загального користування

УНТП

Провести аналіз правових актів та нормативних документів в галузі охорони навколишнього природного середовища та дорожнього господарства щодо забезпечення екологічної безпеки в дорожньому комплексі. Визначити на основі проведених досліджень комплекс заходів щодо обмеження негативного впливу на навколишнє середовище автомобільних доріг загального користування

І.2011 - IV.2011

Провести гігієнічну оцінку дорожніх матеріалів, сировини та технологій та розробити умови їх безпечного використання у дорожній галузі

УНТП

Провести санітарно-токсикологічні дослідження нових матеріалів, санітарно-епідеміологічну оцінку дорожніх будівельних матеріалів, технологій та нормативно-технічної документації, отримати висновки МООЗ.

I.2011 - IV.2013

Розробити методи оцінювання інгредієнтного і параметричного забруднення придорожнього середовища системою «транспортний потік-дорога»

УНТП

Розробити методи розрахунку масових викидів шкідливих речовин ДТЗ (інгредієнтного забруднення) з врахуванням типу двигуна, режиму руху ДТЗ, складу транспортного потоку, дорожніх умов. Розробити методи оцінювання забруднення придорожнього середовища, яке пов’язане зі зміною його кількісних параметрів (шум, вібрація, електромагнітне випромінювання) внаслідок функціонування системи «Транспортний потік-дорога».

І.2011 - IV.2011

6. БЕЗПЕКА РУХУ

Розробити методичні вказівки щодо призначення заходів з підвищення безпеки руху на ділянках концентрації дорожньо-транспортних пригод

ДАД, УНТП

Методичні вказівки повинні містити в собі методику ранжування ділянок концентрації ДТП за ступенем небезпеки, методи визначення рівня забезпечення безпеки руху та відповідні методи організації планування, призначення та оцінки ефективності заходів, які спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху в місцях концентрації ДТП. Погодити з Департаментом ДАІ

І.2011 - IV.2011

Привести у відповідність з існуючою нормативно-правовою базою ПОР 218-144:2005 «Порядок проведення відомчого розслідування ДТП»

ДАД, УНТП

Привести документ у відповідність з чинно. нормативно-правовою базою. Конкретизувати дії представників дорожніх організацій під час обстеження місць скоєння ДТП. Погодити з Департаментом ДАІ

І.2011 – ІІІ.2011

Розробити «Положення про проведення аудиторських перевірок з безпеки дорожнього руху на стадії експлуатації автомобільних доріг загального користування»

ДАД

На основі аналізу закордонного досвіду розробити "Положення проведення аудиту з безпеки дорожнього руху автомобільних доріг загального користування на стадії експлуатації та призначенню заходів для усунення недоліків незадовільного впливу дорожніх умов на виникнення ДТП"

І.2011 - I.2012

Розробити рекомендації щодо впровадження на автомобільних дорогах загального користування систем екстреного виклику

ДАД

Рекомендації повинні враховувати сучасні системи аварійного виклику, можливість взаємодії з аварійно-рятувальними, правоохоронними, медичними установами та дорожніми службами, містити техніко-економічне обґрунтування застосування різних систем та методику вибору систем

І.2011 - II.2011

7. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Провести моніторинг та системний аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) підприємствами галузі та розробити науково обгрунтовані норми питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на виробництво продукції для підприємств і організацій Укравтодору на 2011-2012 роки та надати обгрунтовані пропозиції щодо підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів

СЕМР

Моніторинг ПЕР повинен надати можливість визначити фактичний баланс споживання ПЕР на підприємствах галузі, виявити резерви економії енергоносіїв та створити підгрунтя для розробки науково-обгрунтованих норм питомих витрат палива, теплової та електричної енергії.

І.2011 - I.2012

8. ОХОРОНА ПРАЦІ

Провести аналіз та систематизацію діючих нормативно-правових документів з охорони праці та розробити відомчі нормативно-правові документи та типові інструкції з охорони праці для працюючих на будівництві, ремонтах та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг загального користування

СОП

Розроблені документи повинні враховувати вимоги основних нормативно-правових документів з охорони праці (Закони, Положення Кабінету Міністрів України, НПАОП тощо) та типові інструкції з охорони праці для працюючих на будівництві, ремонтах та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг загального користування. Інструкції повинні відповідати вимогам НПАОП 0.00-4.15-98. Підготувати збірник.

І.2011 - IV.2011

Розробити пропозиції до Положення про службові розслідування нещасних випадків під час будівництва, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

СОП

На основі дослідження та аналізу особливостей нещасних випадків у дорожній галузі розробити пропозиції до Положення про службові розслідування нещасних випадків. Пропозиції повинні врахувати вимоги НПАОП 0.00-6.02-04 «Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»

І.2011 - IV.2011

9. ЯКІСТЬ

Розробити дослідний зразок апаратного вимірювального комплексу для георадарного дослідження дорожніх одягів. Провести атестацію та метрологічну повірку.

УНТП

Дослідний зразок повинен містити в собі набір антенних блоків з можливістю реєстрації кросс-полярізаційної компоненти сигналу. Вимірювальний комплекс призначений для зондування дорожніх одягів, земляного полотна. Провести атестацію та метрологічну повірку. Розробити документацію щодо застосування дослідного зразку апаратного вимірювального комплексу

І.2011 - IV.2012

Розробити методику дефектоскопії шарів дорожнього одягу методами підповерхневого зондування

УНТП

Розробити математичні моделі пошуку та ідентифікації дефектів шарів дорожнього одягу (тріщини, ділянки руйнувань, надмірне зволоження). Дослідити можливості використання методів імпедансної томографії для визначення ділянок розшарування асфальтобетонних шарів дорожнього одягу. Провести експериментальні та польові дослідження,. натурні обстеження, перевірку адекватності моделей. Розробити методику дефектоскопії .

І.2011 - IV.2012

Розробити методику комплексного моніторингу автомобільних доріг методами підповерхневого зондування та концепцію дорожньої бази даних про стан дорожнього одягу, земляного полотна за результатами обстежень методами підповерхневого зондування

УНТП

Розробити кількісні показники для оцінки та прогнозування стану дорожнього одягу, земляного полотна за результатами обстеження методами підповерхневого зондування. Створити інфологічну модель дорожньої бази даних за результатами обстеження для моніторингу і прогнозування стану дорожнього одягу, земляного полотна. Розробити методику комплексного моніторингу автомобільних доріг.

І.2011 - IV.2012

Провести дослідження та гармонізувати вітчизняні норми випробування бетону на водонепроникність з європейськими.

ДАД

Експериментальним шляхом в лабораторних умовах визначити водонепроникність бетону за європейськими нормами. На основі експериментальних даних розробити кореляційні таблиці значень водонепроникності бетону, визначених за європейськими нормами та нормами України

І.2011 - IV.2012

Дослідити вплив конструкційних і технологічних факторів та матеріалів на колієстійкість асфальтобетонного покриття при випробуванні на кільцевому стенді від дії великовантажних транспортних засобі

УНТП

Провести випробування та визначити вплив конструкційних та технологічних факторів і матеріалів на колієстійкість асфальтобетонного покриття під дією великовантажних транспортних засобів. За результатами випробувань розробити рекомендації щодо підвищення колієстійкості асфальтобетонних покриттів. Здійснити підготовчі роботи з розробки і погодження програми випробувань, підготовки механічної та електричної частини стенду, підготовки вимірювальної техніки та обладнання для визначення напружень, переміщень та деформацій у шарах конструкції дорожнього одягу і земляного полотна для забезпечення достовірності результатів випробувань. Роботи слід виконувати у відповідності з СОУ «Випробування конструкцій дорожнього одягу на кільцевому стенді». Результати випробувань повинні реєструватись та оброблятись за допомогою комп’ютерної техніки.

І.2011 - IV.2011

Провести порівняльні кореляційні випробування засобів оцінки міцності дорожнього одягу та на їх основі уточнити «Методику проведення порівняльних кореляційних випробувань та «Рекомендації щодо забезпечення єдності вимірювань міцності дорожнього одягу різними методами з приведенням їх до розрахункового періоду”

УНТП

Регулярно, з періодом 1 місяць на дослідних ділянках інструментально визначати модуль пружності та реологічні характеристики дорожніх конструкцій (повну, пружну та залишкову деформації поверхні покриття), співвідношення між якими характеризує дійсний стан дорожнього одягу. Вимірювальне обладнання повинно бути атестованим. Організувати і провести кореляційні випробування. Обробити дані і встановити кореляційні залежності для кожного із засобів вимірювань та типів дорожнього одягу. Уточнити «Методику проведення порівняльних кореляційних випробувань та «Рекомендації щодо забезпечення єдності вимірювань міцності дорожнього одягу різними методами з приведенням їх до розрахункового періоду”

І.2011 - IV.2012

Розробити експериментальний зразок устаткування щодо оцінки рівності за IRI, методом лазерного сканування дорожніх покриттів.

УНТП

Для удосконалення та розвитку приладового забезпечення та методів оцінки рівності дорожніх покриттів за Міжнародним Індексом Рівності (International Roughness Index – IRI), розробити експериментальний зразок устаткування та програмне забезпечення для реалізації технології лазерного сканування покриттів дорожніх покриттів. Провести метрологічну атестацію даного устаткування.

І.2011 - IV.2012

Розробити експериментальний зразок вимірювальної станції для штампових випробувань дорожніх конструкцій

УНТП

Експериментальний зразок вимірювальної станції повинен включати гідравлічний насос, гідравлічний домкрат, привід гідравлічного насоса, вимірювальну систему. Станція повинна записувати залежність прогину покриття чи шару дорожнього одягу від часу та від тиску, що передається на штамп. Провести метрологічну атестацію.

І.2011 - IV.2012

Розробити експериментальний зразок портативного приладу для вимірювання коефіцієнта зчеплення

УНТП

Розробити експериментальний зразок портативного приладу для вимірювання коефіцієнта зчеплення. Показання експериментального зразка не повинні відхилятися від показань динамометричних установок не більше ніж на 5%. Провести метрологічну атестацію.

І.2011 - IV.2012

Розробити програму і методику первинної та періодичної атестації когезіометра

УНТП

Програма і методика повинні визначати порядок, послідовність та періодичність проведення атестації когезіометра. При розробці програми і методики повинні бути враховані вимоги ГОСТ 24555-81 «Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения». Методику погодити з органами Укрметртестстандарту.

ІII.2011 - IV.2011

Розробити програмне забезпечення, виготовити, провести пусконалагоджувальні роботи та ввести в експлуатацію пристрій керування і зчитування інформації до приладу для визначення когезії бітумних в’яжучих матеріалів. (Когезіометр виготовлено у відповідності до Договору від 01.06.09 р. № 96-09)

УНТП

Пристрій керування і зчитування інформації до приладу для визначення когезії бітумних в’яжучих матеріалів повинен забезпечити автоматичне визначення когезійної міцності та її графічне відображення на моніторі комп`ютера.

І.2011 - IV.2011

Розробити програму і методику первинної та періодичної атестації обладнання для виготовлення зразків з армованого асфальтобетону. (Виготовлення обладнання передбачено Договором від 28 жовтня 2009 року №132-09)

УНТП

Програма і методика повинні визначати порядок, послідовність та періодичність проведення атестації обладнання для виготовлення зразків з армованого асфальтобетону. При розробці програми і методики повинні бути враховані вимоги ГОСТ 24555-81 «Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения». Методику погодити з органами Укрметртестстандарту.

І.2011 - IV.2011

Розробити програму і методику первинної та періодичної атестації обладнання для визначення зчеплення між асфальтобетонними шарами. (Обладнання виготовлено за Договором від 04 квітня 2008 р. № 95-08 )

УНТП

Програма і методика повинні визначати порядок, послідовність та періодичність проведення атестації обладнання для визначення зчеплення між асфальтобетонними шарами. При розробці програми і методики повинні бути враховані вимоги ГОСТ 24555-81 «Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения». Методику погодити з органами Укрметртестстандарту..

І.2011 - IV.2011

Розробити програму і методику первинної та періодичної атестації обладнання для визначення коефіцієнту тертя між грунтом і геосинтетичним матеріалом. (Обладнання виготовлено за Договором від 21 листопада 2008 року №185/08)

УНТП

Програма і методика повинні визначати порядок, послідовність та періодичність проведення атестації обладнання для визначення коефіцієнту тертя між грунтом і гесинтетичним матеріалом. При розробці програми і методики повинні бути враховані вимоги ГОСТ 24555-81 «Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения». Методику погодити з органами Укрметртестстандарту.

І.2011 - III.2011

Розробити програму і методику первинної та періодичної атестації обладнання для визначення розрахункових характеристик армованого асфальтобетону. (Створення обладнання для визначення розрахункових характеристик армованого асфальтобетону передбачено Договором від 28 жовтня 2009 року №132-09)

УНТП

Програма і методика повинні визначати порядок, послідовність та періодичність проведення атестації обладнання для визначення розрахункових характеристик армованого асфальтобетону. При розробці програми і методики повинні бути враховані вимоги ГОСТ 24555-81 «Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения». Методику погодити з органами Укрметртестстандарту..

І.2011 - IV.2011

Розробити програму і методику первинної та періодичної атестації пенетрометра з довжиною пенетраційної голки 90 мм для визначення температури розм’якшеності за пенетрацї 800 х 01 мм бітумних в’яжучих. (Прилад створено за Договором від 27 квітня 2009 р. № 43/09

УНТП

Програма і методика повинні визначати порядок, послідовність та періодичність проведення атестації пенетрометра з довжиною пенераційної голки 90мм. При розробці програми і методики повинні бути враховані вимоги ГОСТ 24555-81 «Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения». Методику погодити з органами Укрметртестстандарту.

I.2011 - III.2011

Розробити технічне завдання, технічну документацію та обладнання для випробування геосинтетичних матеріалів на статичне продавлювання згідно з EN ISO 12236.

УНТП

Створення обладнання для випробування геосинтетичних матеріалів на статичне продавлювання повинен дати змогу визначати здатність геосинтетичних матеріалів (ГМ) обмежувати і утримувати крупнозернистий матеріал засипки в шарах основи дорожнього одягу.

І.2011 - IV.2011

Розробити устаткування та програмне забезпечення щодо визначення і оцінки жорсткості дорожніх конструкцій

УНТП

Для удосконалення та розвитку методів щодо оцінки жорсткості дорожнього одягу розробити сучасний, надійний, високопродуктивний прилад для визначення показників жорсткості дорожніх конструкцій за типом дефлектометрів падаючого вантажу (FWD - fallіng weіght deflectometer). Установка повинна бути одноосьовим причепом, на якому змонтовано ударний механізм. Розробити спеціалізоване програмне забезпечення та аналітико-емпіричну методологію оцінки жорсткості для досягнення високої точності оцінки міцності дорожніх одягів на основі обмірюваних параметрів чаші прогину. Інформація від ударного механізму і вимірників передається на бортовий комп'ютер.

І.2011 - II.2014

Розробити методику оцінювання міцності адгезійного з’єднання цементобетон - полімер для випробування полімерних матеріалів, призначених для ін’єктування в тріщини

УНТП, ДАД

За результатами досліджень лабораторних зразків бетону і зразків бетону діючих споруд розробити методику оцінювання адгезії до бетону еластомірів, призначених для ремонту в місцях утворення конструктивних тріщин,

І.2011 - IV.2011

10. ПРОЕКТУВАННЯ

Розробити методику розрахунку споруд із металевих гофрованих та пластикових конструкцій в умовах різних ґрунтів основ та альбоми креслень типових рішень транспортних споруд із металевих гофрованих конструкцій та пластикових труб.

ДАД

Проаналізувати нормативну базу з проектування металевих гофрованих конструкцій та пластикових труб, узагальнити досвід їх використання. Дослідити роботу споруд із металевих гофрованих та пластикових конструкцій в умовах різних ґрунтів основ, змоделювати їх просторову роботу. Проаналізувати напружено-деформований конструкцій, провести відповідний комплекс розрахунків на нормативні навантаження. Розробити методику розрахунку споруд із металевих гофрованих та пластикових конструкцій в умовах різних ґрунтів основ, розробити типові рішення з використанням таких конструкцій та альбоми креслень типових рішень транспортних споруд із металевих гофрованих конструкцій та пластикових труб, у тому числі і в умовах різних ґрунтів основ

І.2011 - IV.2012

Переробити, доповнити та привести у відповідність до сучасних нормативних вимог альбом типових конструкцій дорожніх одягів нежорсткого типу під розрахункові навантаження А1, А2, Б.

УНТП

В альбомі необхідно вказати основні задачі та принципи розрахунку і конструювання дорожнього одягу на основі передового досвіду в цьому напрямку. Конструкції дорожнього одягу повинні бути прив'язані до регіональних умов і враховувати можливість використання місцевих матеріалів, виділити для кожного регіону набір рекомендованих дорожньо-будівельних матеріалів, технологій і конструкцій

І.2011 - IV.2012

Провести дослідження і розробити методику розрахунку тонких асфальтобетонних шарів на жорсткій основі з урахуванням термопластичних властивостей асфальтобетона

УНТП

Методика повинна містити в собі основні розрахункові характеристики асфальтобетона, розрахункові таблиці і номограми і інше, а також математичний апарат методу розрахунку

І.2011 - IV.2012

Провести дослідження і розробити методику прогнозування терміну служби асфальтобетонних покриттів по показникам рівності і критеріям міцності

УНТП

Методика повинна містити в собі способи і підходи ранжування доріг по умовам експлуатації покриття, розрахункові таблиці, графіки і математичний апарат визначення терміну служби

І.2011 - IV.2012

Дослідити придатність місцевих матеріалів та відходів виробництва в дорожньому будівництві та скласти каталог

УНТП

Визначити придатність місцевих матеріалів та відходів виробництва (формовочні піски, технічний вуглець, шлаки різних видів виробництв) для приготування всіх видів сумішей. Розробити пропозиції по їх використанню. Впровадження в дорожніх організаціях при влаштуванні покриттів.

І.2011 - IV.2011

Розробити Методику розрахунку розмивів на заплавах в зоні впливів мостових переходів.

ДАД, УНТП

Розроблена методика має враховувати всі особливості виникнення розмивів для розрахунку розмивів на заплавах в зоні впливів мостових переходів.

І.2011 - IV.2012

Розробити методику розрахунку зміни жорсткості та міцності пакету шарів асфальтобетонного покриття в залежності від стохастичної зміни температурного режиму повітря в річному циклі та рекомендації з розрахунку температурних полів і напружень в асфальтобетонних покриттях конструкцій нежорстких дорожніх одягів

УНТП

Розробити методику розрахунку зміни жорсткості та міцності пакету шарів асфальтобетонного покриття в залежності від стохастичної зміни температурного режиму повітря в річному циклі та рекомендації з розрахунку температурних полів і напружень в асфальтобетонних покриттях конструкцій нежорстких дорожніх одягів. Уточнити розрахункові температури асфальтобетонного покриття та тривалість розрахункових періодів в різних дорожньо-кліматичних зонах України.

І.2011 - IV.2012

Розробити правила планування, організації та проведення робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання доріг загального користування державного та місцевого значення

ДАД

Правила повинні передбачати порядок щорічного планування, організації та проведення робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання доріг загального користування державного та місцевого значення залежно від рівня фінансування дорожньої галузі. Правила повинні включати методику розрахунків фінансових витрат по видах робіт та періодичності їх виконання протягом року. Необхідно розробити пропозиції по внесенню змін у законодавчі акти з урахуванням зазначених Правил. Коригування норм фінансових витрат на ремонти та утримання доріг, міжремонтні терміни та класифікацій робіт. Розробити програмне забезпечення з планування, організації та проведення робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання доріг загального користування державного та місцевого значення на всіх рівнях

I.2011 - ІІ.2012

Розробити трьохмірну реологічну (фізичну та математичну) моделі роботи монолітних матеріалів в конструкціях дорожніх одягів нежорсткого типу.

УНТП

Розробити, погодити та затвердити рекомендації, врахувати результати експериментальних досліджень всіх типів та видів асфальтобетонних сумішей на основі бітумів різних марок.

І.2011 - II.2014

11. МАТЕРІАЛИ

Розробити рекомендації щодо підвищення довговічності асфальтобетонних сумішей з врахуванням впливу вмісту та форми зерен щебеню в складі асфальтобетонів на їх колієстійкість

УНТП

Провести дослідження впливу вмісту та форми зерен щебеню в складі асфальтобетонів всіх типів та видів асфальтобетонних сумішей на основі бітумів різних марок на колієстійкість асфальтобетону. Розробити рекомендації щодо підвищення довговічності асфальтобетонних сумішей

І.2011 - II.2012

Розробити каталог сучасних матеріалів для будівництва, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

УНТП

Розробити каталог на базі існуючого довідника 2004 року для сучасних матеріалів, що застосовуються для покращення транспортно-експлуатаційних показників автомобільних доріг, а саме: геосинтетичні, протиожеледні, гідроізоляційні, матеріали для антикорозійного захисту арматури, захисні, гідрофобізуючі та захистно-декоративні матеріали, кам'яні матерали, мінеральний порошок, шлаки, волоконні домішки для дисперсного армування, бітумо-полімерні композиції для консервації дорожніх покриттів, поверхнево-активні добавки для цементобетонних сумішей)..

І.2011 - IV.2011

Розробити посібник до ДСТУ Б В.2.7-129:2006 щодо технологій приготування та застосування катіонних бітумних емульсій в дорожньому будівництві

УНТП

Розробити, погодити та затвердити посібник, в якому врахувати результати експериментальних досліджень катіонних бітумних емульсій і модифікованих емульсій та досвід їх виготовлення і технологій застосування при влаштуванні різних шарів дорожніх одягів.

І.2011 - IV.2012

Розробити технічні умови та технологічну карту на асфальтобетон з протиожеледними добавками

ДАД, УНТП

Провести дослідження асфальтобетонів з протиожеледними добавками. Розробити, погодити та затвердити технічні умови на дослідну партію та технологічну карту на влаштування покриття з асфальтобетону з підвищеними протиожеледними властивостями. Побудувати дослідну ділянку.

І.2011 - IV.2011

Розробити рекомендації та технологічний регламент на виготовлення бетонних бортових каменів з морозостійкістю не менше F-300

УНТП

Розробити склади і технології виготовлення бетонних бортових каменів з морозостійкістю не менше F-300. Підібрати ефективні технологічні прийоми для отримання бетону з підвищеним показником морозостійкості і розробити технологію їх виготовлення.

І.2011 - IV.2012

12. ТЕХНОЛОГІЇ

Переглянути збірник типових технологічних карт на будівництво і ремонт автомобільних доріг з використанням зарубіжної техніки та новітніх технологій (2003р.) та розробити Збірник типових технологічних карт на роботи з ремонтів автомобільних доріг загального користування

ДАД, УНТП

Переглянути існуючі та розробити нові технологічні карти на дорожні роботи з ремонтів автомобільних доріг. Технологічні карти повинні відповідати вимогам Р В.3.2-218-202-2003 «Методичні рекомендації з розробки технологічних карт і регламентів» та СОУ 45.2-00018112-008:2006 «Правила розроблення, побудови, викладення, оформлення, вимоги до змісту стандартів і технологічних документів».

І.2011 - IІ.2012

Переглянути Р В.3.2.-218-03450778-724:2008 "Рекомендації з будівництва асфальтобетонного покриття на цементобетонних плитах"

ДАД, УНТП

Розробити конструкції деформаційного шва в асфальтобетонному покритті на жорстких основах. Дослідити структуру асфальтобетонного покриття, що забезпечує довговічність роботи деформаційного шва. Розробити методику призначення товщини шарів асфальтобетонного покриття. Дослідити вимоги до необхідної адгезійної міцності між асфальтобетонним шаром та цементобетоном. Розробити методику оцінки залишкового ресурсу цементобетонної плити та переробити Р В.3.2.-218-03450778-724:2008

І.2011 - IV.2013

Розробити технологічну карту на влаштування гідроізоляції плити проїзної частини мостів методом розпилювання.

ДАД

Виконати експериментально-теоретичні дослідження відповідних матеріалів, влаштувати дослідну ділянку, розробити нормативно-технічну документацію на влаштування гідроізоляції шляхом розпилення.

І.2011 - IV.2011

Розробити рекомендації з підвищення зсувостійкості асфальтобетонного покриття на бетонних та залізобетонних основах

УНТП

При розробці рекомендацій слід врахувати характер дії навантажень на асфальтобетонне покриття, регіональні кліматичні умови, конструктивні особливості покриття на бетонних та залізобетонних основах

2011

Розробити технологію застосування інгібітору корозії в хлоридних протиожеледних матеріалах.

ДАД, УНТП

Розробити, погодити та затвердити Технологічний регламент (тимчасовий) із застосування інгібітору корозії в хлоридних протиожеледних матеріалах.

І.2011 - IV.2011

Розробити рекомендації, технічні умови та технологічні карти на влаштування тонкошарового цементного покриття (НРСМ) для підвищення шорсткості і довговічності існуючого асфальтобетонного покриття.

УНТП

Розробити, погодити та затвердити технічні умови та технологічні карти. Врахувати особливості улаштування тонкошарового цементного покриття (НРСМ) в умовах підвищених літніх температур.

І.2011 - IV.2011

Розробити технологію підготовки металевих поверхонь під фарбування без застосування струменевих методів очищення

ДАД, УНТП

Провести дослідження, розробити, погодити та затвердити Тимчасову технологічну карту по підготовці та фарбуванню металевих конструкцій без застосування струменевих методів очищення..

І.2011 - IV.2011

13. МОСТИ

Розробити посібник до ДСТУ-Н Б.В.2.3-23 з оцінки і прогнозу технічного стану автодорожніх мостів

ДАД

Посібник розробити як рекомендації з коректного трактування регламентацій і вимог чинного нормативного документу ДСТУ-Н Б.В.2.3-23. В рекомендаціях надати перелік прикладів з практичного визначення оцінки експлуатаційного стану і прогнозу залишкового ресурсу мостів, навести алгоритм та приклади визначення несучої здатності прогонових будов, опор та фундаментів, а також включити всі необхідні довідкові матеріали. Посібник повинен складатися з 4 частин:

І Залізобетонні мости

2 Стальні мости

3 Сталезалізобетонні мости;

4. Дерев’яні мости

І.2011 - IV.2011

Провести дослідження та розробити методичні рекомендації та комп'ютерну програму з розрахунку плит проїзної частини мостів із профільованим сталевим настилом

ДАД

Виконати експериментальні дослідження на натурних об'єктах мостів з влаштуванням залізобетонної плити проїзної частини з використанням профільованого сталевого настилу як незнімної опалубки та зовнішнього армування. Розробити методичні рекомендації та комп'ютерну програму з розрахунку плит проїзної частини мостів із профільованим сталевим настилом.

I.2011 - IV.2013

Розробити модуль аналізу залишкового ресурсу визначальних елементів мостів з оцінкою доцільності виконання ремонтів чи нового будівництва.

ДАД

Визначити залишковий ресурс елементів мосту, розробити алгоритм оцінки доцільності проведення капітального ремонту, визначити термін проведення цих робіт, автоматизувати ці розрахунки в базі даних та розробити відповідний модуль з підключенням до АЕСУМ.

І.2011 - IV.2013

Розробити рекомендації з оцінки сейсмостійкості мостів

ДАД

Проаналізувати відомі методики оцінки сейсмостійкості мостів. Встановити критерії визначення сейсмостійкості мостів. Розробити рекомендації з визначення сейсмостійкості автодорожніх мостів України.

І.2011 - IV.2012

Розробити рекомендації із застосування неметалевої стержневої арматури для армування конструкцій плит прогонових будов мостів.

ДАД

Виконати експериментальні дослідження щодо застосування неметалевої стержневої арматури для армування конструкцій плит прогонових будов мостів. Провести лабораторні дослідження по визначенню характеристик неметалевої стержневої арматури. На основі експериментальних даних розробити рекомендації із застосування неметалевої стержневої арматури для армування конструкцій плит прогонових будов мостів.

І.2011 - IV.2013

Розробити методику та обладнання для розпізнавання подій дефектоутворення в типових залізобетонних балках мостових споруд за сигналами акустичної емісії в умовах спектру перешкод, що формуються під експлуатаційними навантаженнями

ДАД, УНТП

Сформувати базу даних з сигналів подій дефектоутворення в найбільш поширених типових залізобетонних балках мостових споруд. Розробити алгоритм часового амплітудно-частотного розпізнавання подій дефектоутворення в умовах спектру перешкод, що формуються під експлуатаційними навантаженнями. Розробити методику та рекомендації з оцінки стану залізобетонних балках під час обстеження мостових споруд

I.2011 - IV.2012

Розробити рекомендації щодо підвищення експлуатаційної надійності та довговічності мостових споруд

ДАД

На основі аналізу вітчизняного та світового досвіду експлуатації транспортних споруд розробити рекомендації з розвитку системи експлуатації автодорожніх мостів. Розробити теоретичні основи основних положень з утримання мостів. Систематизувати критерії оцінки якості утримання мостів. Розробити рекомендації щодо вимог, які необхідно дотримуватися при утриманні мостів підвищення їх експлуатаційної надійності та довговічності. Розробити пропозиції до галузевої цільової програма підвищення експлуатаційної надійності та довговічності мостових споруд

І.2011 - IV.2011

Розробити рекомендації із застосування композитного перильного огородження мостів

ДАД

Провести дослідження, розробити та виготовити експериментальний зразок підвищеної складності, провести стендові випробування конструкцій та підготувати методичні рекомендації з використання композитного перильного огородження.

І.2011 - IV.2012

14. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Розробити інформаційно-аналітичну систему управління дорожнім господарством.

ДАД, УНТП

Розробити та запровадити в дорожніх організаціях комплексну централізовану Систему управління дорожнім господарством на базі розвитку СУСП, АЕСУМ та СУПРУД, взаємодії з іншими програмними комплексами (ГІС, ЕПАД тощо) на основі застосування сучасних розподілених інформаційних систем з сервіс орієнтованою архітектурою і централізації збереження і обробки даних. Створене науково-методичне та програмно-інформаційне забезпечення повинно формувати програми робіт на основі фактичного та прогнозованого стану всіх елементів доріг з урахуванням існуючих ресурсних (фінансових, матеріально-технічних та інформаційних) обмежень. Система повинна використовуватись в задачах перспективного та поточного планування, обліку фактично виконаних робіт Укравтодору і в обґрунтуванні їх ресурсного забезпечення

І.2011 - IV.2012

Розробити програмне забезпечення щодо комплексної оцінки транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг.

ДАД, УНТП

Розробити програмне забезпечення для занесення у вигляді лінійного графіка та подальшого аналізу існуючих даних про транспортно–експлуатаційні показники та стан дороги (міцність дорожнього одягу, рівність (в тому числі за IRI), зчіпні якості, наявність руйнувань покриття, кількісну та якісну оцінку технічних засобів організації дорожнього руху та інше

І.2011 - II.2013

Розробити програмне забезпечення щодо оцінки геометричних параметрів автомобільної дороги.

ДАД, УНТП

Для існуючої системи «ВіДІО» розробити програмне забезпечення з обробки отриманих відеоданих про геометричні параметри автомобільної дороги (ширину проїзної частини, узбіч, габарити мостів ті шляхопроводів, висоту огорож, дорожніх знаків та ін.).

І.2011 - III.2012

Розробити та впровадити програму забезпечення ефективного використання та належного технічного стану дорожньої техніки

СЕМР

Програмний продукт повинен забезпечити достатній рівень інформативності відповідних служб дорожніх підприємств про технічний стан дорожньої техніки, надасть можливість визначення реального технічного стану дорожньої техніки та доцільність виконання певних робіт по її технічному обслуговуванню.

І.2011 - IV.2012

Розробити інформаційно-аналітичну систему накопичення, обробки, аналізу та обміну даними щодо стану об’єктів (доріг різного підпорядкування та типу, капітальних споруд на них) їх будівництва, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів по регіонам, планування та технічного обліку ремонтів автодоріг.

ДАД, ДКБІП, УНТП

Розробити програмно-апаратний комплекс для накопичення, обробки, аналізу та обміну даними щодо стану об’єктів (доріг різного підпорядкування та типу, капітальних споруд) їх будівництва, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів по регіонам, планування та технічного обліку ремонтів автодоріг. Комплекс повинен автоматично формувати звіти за всіма формами щодо по об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та поточного утримання автомобільних доріг, детальне відображення об'єктів із зазначенням їхнього стану на карті-схемі автодоріг. Розроблений комплекс має дозволити сформувати базу даних щомісячної звітності з ремонтів та утримання автомобільних доріг загального користування. Розробити структуру баз даних для організації збереження та моніторингу стану об’єктів будівництва Укравтодор, Розробити інтерфейси для наповнення бази даних користувачами різних рівнів. Розробити алгоритми агрегації та візуалізації даних та різних форм звітності.

І.2011 - IV.2012

Розробити систему обліку прав власності на землю (ОПВ)

ВПРУДВ

Розробити засоби вводу, збереження та надання даних щодо обліку прав власності земельних ділянок, суміжних із смугою відведення автомобільних доріг загального користування. Комплекс повинен бути узгоджений з даними Державного земельного кадастру

І.2011 - IV.2011

Провести нормативне та метрологічне забезпечення робіт при проектуванні, будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг загального користування

УНТП

Провести відслідковування та аналіз стану нормативного і метрологічного забезпечення дорожньої галузі з метою проведення єдиної технічної політики у системі Укравтодор

І.2011 - IV.2012

Виконати моніторинг та внести зміни до нормативної бази фонду НД Укравтодору

УНТП

Аналіз та комплектація фонду нормативних документів Укравтодору згідно вимог статті 10 Закону України "Про стандартизацію" та статті 7 і статті 10 Закону України "Про будівельні норми"

І.2011 - IV.2011

Створити і заповнити електронну аналітичну базу для збору та зберігання даних моніторингу нових технологій та матеріалів

УНТП

Створити єдиний електронний банк даних по моніторингу ділянок автомобільних доріг, побудованих за новітніми технологіями та з використанням нових матеріалів. Розробити методику щодо роботи з базою та навчання фахівців в областях. Провести моніторинг дослідних ділянок автомобільних доріг, побудованих за наукоємними технологіями та з використанням нових матеріалів. Впровадити базу в областях.

І.2011 - IV.2013

Провести науково-технічне та інформаційне забезпечення робіт з будівництва, реконструкції та утримання автомобільних доріг

УНТП

Забезпечити споживачів інформацією, науково-технічною літературою. Організувати роботу довідково-інформаційного фонду. Підготувати публікації в періодичній пресі та в журналі "Автошляховик України". Організувати відео- та фотозйомку об'єктів будівництва та утримання автомобільних доріг і мостів, нової техніки і технологій

І.2011 - IV.2011

Провести науково-технічне забезпечення галузевих та міжнародних конференцій, форумів, міжнародних конференцій, форумів, семінарів, шкіл передового досвіду, тематичних виставок

УНТП

Забезпечити організацію і проведення заходів з науково-технічної пропаганди: тематичних міжнародних та галузевих виставок, міжнародних та галузевих семінарів, конференцій, форумів. Забезпечити підготовку перекладів з іноземних джерел про розвиток дорожньої галузі інших країн.

ІІІ.2011 - IІ.2012

Розробити програмне забезпечення для впровадження інформаційно-аналітичної системи Укравтодору з визначенням критеріїв оцінки ефективності управління об’єктами державної власності з урахуванням вимог Мінекономіки.

ДФЕП

Інформаційно-аналітична система повинна забезпечити формування на базі бухгалтерської та фінансової звітності показників фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до сфери управління Укравтодору, характеристику їх майнового стану, аналіз прийнятих управлінських рішень

І.2011 - I.2012

Провести аналіз змін у законодавчих та нормативних документах з питань закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти та привести у відповідність їм інформаційно-аналітичну систему обліку і аналізу НДДКР, які виконуються у дорожньому господарстві

УНТП

Провести аналіз змін у законодавчих та нормативних документах з питань закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти та привести у відповідність з ними інформаційно-аналітичну систему обліку і аналізу НДДКР, які виконуються у дорожньому господарстві.

I.2011 - IV.2011

Начальник Управління науково-технічної політики О. Є. Крижанівський

 1. Тематичний план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт державної служби автомобільних доріг україни на 2010 рік №п/п

  Документ
  Провести метрологічну атестацію системи відео діагностики «ОКО». На основі методики оцінки стану поверхні покриттів та інженерного обладнання автомобільних доріг з використанням автоматизованої системи відеодіагностики розробити СОУ,
 2. Адміністративне право України Коломоєць

  Документ
  У підручнику подається у систематизованому вигляді матеріал з навчальної дисципліни “Адміністративне право”. Поряд із текстовим матеріалом із Загальної та Особливої частини (двох модулів) також подаються завдання практичного характеру
 3. Аналітична довідка щодо виконання Цільового плану Україна-нато у рамках Плану дій Україна-нато в першому півріччі 2009 року

  Документ
  Виконання заходів Цільового плану Україна-НАТО в першому півріччі 2009 року відбувалося на фоні триваючої економічної та внутрішньополітичної кризи в країні.
 4. Питання Національного агентства України з питань розвитку та європейської інтеграції, від 30 серпня 1996 року №771/96

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 5. Підприємницьке право

  Документ
  § 2. Перереєстрація суб єктів підприємницької діяльності. Державна реєстрація внесення змін до установчих документів юридичних осіб. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця 114
 6. Податковий кодекс україни (1)

  Кодекс
  1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків
 7. Розпорядження кабінету міністрів україни зміст

  Документ
  Про затвердження плану заходів щодо інформування громадськості з питань інтеграції України до Європейського Союзу на 2002 рік, від 30 травня 2002 р. № 279-р
 8. Податковий кодекс україни (2)

  Кодекс
  1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків
 9. Програма діяльності Кабінету Міністрів України “Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток” Київ 2008

  Документ
  Програма діяльності Кабінету Міністрів України розроблена з метою концентрації зусиль усіх гілок влади на зменшенні негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України та створення сприятливих умов для посткризового розвитку

Другие похожие документы..