Тема уроку

Тема чверті: „Музика серйозна й музика легка”

Тема уроку: „Народження і життя джазу”

Мета уроку:

 • Навчити розбиратися в призначенні легкої і серйозної музики, спостерігати за тим,що їх об’єднує, а що відрізняє;

 • Навчити сприймати, розуміти, аналізувати музичні твори, отримувати нові знання про витоки сучасної музики;

 • Навчити працювати індивідуально і малими творчими групами, висловлювати свої думки та слухати думки інших.

Обладнання :

 • аудіо запис 8\1б, DVD, телевізор, магнітофон, альбоми - „Луї Армстронг”, Бетсі Сміт, Бі Бі Кінг, фортепіанний джаз;

 • словники музичних термінів;

 • картки-завдання (з фактами за темою уроку);

 • схема - аналіз музичного твору;

 • таблиця „Розвиток джазу”;

 • галерея портретів, картин, ілюстрацій.

Епіграф уроку:„Не існує ніяких видів музики , окрім хорошої та поганої ”

Жорж Бізе

Хід уроку:

I.Організаційна частина:

1.1. Вступне слово вчителя, мотивація навчальної діяльності:

Вчитель: 1. Пригадайте, будь ласка, як звучить тема 2 чверті?

(„Музики серйозна й музика легка”)

*що таке легка музика і що таке серйозна музика, як ми розуміємо ці знайомі прості ті

водночас складні словосполучення?

*де саме звучить серйозна, а де легка? Які музичні жанри включає?

2. Спробуємо дізнатися, про який дивовижний жанр музичного мистецтва ми будемо вести сьогодні розмову на уроці. Вашої увазі кросворд, по словам якого ми узнаємо тему нашого уроку ( №1.,2.,5.) По горизонталі:

1.Слово, яке означає появлення всього живого. (народження)

2.Найценіший подарунок людині при народженні. (життя)

3.Музика,яка створена для відпочинку й розваг людини (легка). 4.Музика,в якої відображені серйозні сторони людського життя(серйозна)

По вертикалі :

№5. Назва нового для вас жанру музичного мистецтва

н

а

р

о

д

ж

е

н

н

я

ж

и

т

т

я

л

е

г

к

а

с

е

р

й

о

з

н

а


(діти розгадують кросворд. Тема уроку: „Народження і життя джазу”)

II. Оголошення теми, мета уроку та очікуваних результатів.

Вчитель: Сьогодні в нашому класі працюють творчі групи:

*Професіоналів-істориків,

* Мандрівників-географів,

*Дослідників-мистецтвознавців.

III. Перевірка домашнього завдання.

Вчитель: Вам було запропоновано творче Д/З: дослідити й розглянути питання:

1.”Прослідкувати витоки й дізнатися про коріння джазової музики”.

2.”Дізнатися про батьківщину джазу”.

3.”Дізнатися про особливості джазової музики та перших джазових королів”.

* Тож, вирушаємо. Звідки коріння джазової музики?

Географи: Перших африканських невільників привезли а Америку іспанці на початку

XVI ст.

(показують шлях на карті світу, ілюстрації)

Більшість рабів були родом з західної Африки. Звідси їх на кораблях переправляли

на острови Карибського моря , а потім на континент. На таких кораблях мандрували

плили майбутні раби за кращим життям у «НОВИЙ СВІТ»

На шляхах з Африки в Новий Світ половина невільників гинула від спраги,голоду і хвороб.

Вчитель: Коли саме з”явилися африканські раби в землях Північної Америки?

Історики: В британських землях Північної Америки африканські невільники з’явилися в 1619 р. Біля 20 чорношкірих рабів висадив на берег і продав в Віргінію капітан голландського корабля. Переселенці за переправу на кораблі забов*язувалися безкоштовно працювати декілька років. На Півдні володарям тютюнових й хлобкових плантацій потрібні були дешеві робочі руки, тому работоргівля росла. Число чорношкірих невільників в 1700 р. було 20 000, а к 1800р. – до міліонну. Щоб попередити втечу рабів було видано Закон „О збіглих рабах” (1794), і в 1861-1865 р. в США було вже біля 4млн. чорношкірих рабів .

Разом з темношкірим населенням до Америки попали Африканські обряди, вірування, пісні й інструментальна музика.

Вчитель: Саме цей факт сприяв появленню особливих пісень... Про те, що це за пісні, нам повідомить група мистецтвознавців.

Мистецтвознавці: Афро – американський музичний фольклор можна поділити на 2 групи: світські та духовні пісні .

До світських відносилися трудові пісні (work Songs), які звучали під час робіт.

Духовні пісні з’явилися, коли чорношкірі раби були повернуті у християнство. Починаючи з XVIII ст.. поступово з”явився жанр афро-американських релігійних пісноспівів які отримали назву СПІРІЧУЕЛС .

IV. Надання нової необхідної інформації:

Вчитель: Знайдіть в словнику визначення нового для вас терміну.

(самостійна робота учнів зі словниками )

* а дослівно це слово перекладається так:

спірі – духовні, релігійні.

чуелс - пісні.

*характерна риса спірічуелсів:

1. багатоголосся мелодії, написаної в європейських традиціях.

2. виразні засоби африканської музики (імпровізація, складний ритм, будова по принципу питання – відповідь).

3. зміст – біблійний, але пов’язаний з повсякденним життям рабів.

4. виконувалися–хором, без інструментального супроводу, плескаючи в долоні і супроводжуючи танцювальними рухами.

Слухання: негритянський спірічуелс „Молитва”.

(коротко аналіз твору за схемою )

Вчитель : Краса, поетичність й багатство мелодії дають нам уявлення про надзвичайну

обдарованість негрів.

*Як ви вважаєте, цей твір легка, чи серйозна музика?

*Чому?

Історики: В результаті поєднання трудових пісень і спірічуелсу виник ще один жанр афро-

американської музики – БЛЮЗ.

Вчитель: Знайдіть в словнику визначення нового музичного терміну.

(самостійна робота груп зі словниками )

Дослівно слово перекладається - blues, от blue devils – „меланхолія”, „ печаль”.

Це пісні людей, вибитих з життєвої клеї, а їх тексти - жалоби на життєві негаразди. Вважається, що блюз сформувався в 70-х рок. ХIХ ст., але документальні свідоцтва відсутні. Ветерани новоорлеанського джазу стверджували, що «блюз жив завжди».

Слухання:„Блюз Західної околиці”.

Мистецтвознавці: рання різновидність такої музики - сільський блюз. Його співали під акомпонімент губної гармоніки, гітари, або банджо, а пізніше – у супроводі інструментального ансамблю.

Головна виразна особливість блюзу – так звані блюзові ноти, які не належать ні мажору, ні мінору, а по висоті розташовані між ними.

Найбільш відомі виконавці- Бі Бі Кінг, Дюк Елінгтон, Бетсі Сміт ,...

Слухання : негритянський блюз „ Ролем Піт”.

Вчитель: Риси блюзу використовували композитори ХХ ст. Саме блюз вплинув на формування джазу й напрямків рок музики.

Вчитель: Яке місто прийнято вважати батьківщиною джазу?

Географи: Батьківщина джазу –Новий Орлеан. Місто, яке було засновано в 1718 р. Воно стало столицею Луїзіани – французької колонії в басейні ріки Міссісіпі .

 1. Тема урока (3)

  Урок
  Роман «Преступление и наказание». Мастерство Достоевского-романиста. Роль пейзажа, портретных зарисовок, интерьера в раскрытии идейного замысла. Язык произведения.
 2. Тема урока Кол-во (12)

  Урок
  Знать термины: земледелие, скотоводство, ремесло, ремесленник. Уметь сравнивать и делать отличия между формами хозяйства: присваивающим и производящим.
 3. Тема урока Тип урока (4)

  Урок
  Клавиатурный тренажер в режиме ввода слов Знать: основные устройства компьютера, их назначение Опрос Клав.
 4. Урок литературы в 6 класс. Учитель: Юнусова А. Я. Тема урока: Оскар Уайльд «Кентервильское привидение»

  Урок
  Цель урока: раскрыть художественное своеобразие рассказа «Кентервильское привидение»; показать смешные и даже веселые подходы к традиционно-мистической проблеме.
 5. Урок окружающего мира 1 класс Тема урока : Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек?

  Урок
  Знакомство учащихся с цветами и бабочками луга; посредством мыслительных операций в ходе групповой формы работы логично и аргументировано ответить на проблемный вопрос;
 6. Тема урока «Сравнительный анализ стихотворений Фета и Есенина» (первые опыты литературоведческого анализа поэтического текста)

  Урок
  Образовательные: через сравнение выявить своеобразие поэтики Фета и Есенина; показать, что особенности стилистики и поэтики отражают духовный мир поэта, его мировосприятие, что основы мировидения закладываются уже в детстве; приблизить
 7. Тема урока : Волшебные сказки. Сказки А. С. Пушкина

  Урок
  Цели урока: закрепить понятие авторских сказок; что сказки А.С. Пушкина являются волшебными сказками – герой не может сам, своими силами выполнить сложное задание (например, как королевич Елисей, найти невесту; он обязан обратиться
 8. Тема урока: Основание Екатеринодара и первых станиц

  Урок
  15 августа 1793 г. войсковое правительство решило «в Карасунском Куте против дубравы, называемой Круглик, в достопамятное воспоминание имени императрицы Екатерины II, воздвигнуть войсковой город Екатеринодар».
 9. Урок биологии в 6 классе. Учитель Василенко Т. В. Тема урока: Цветок. Соцветия. Плоды. Строение семян

  Урок
  Цели: Организовать деятельность учащихся по восприятию, осмыслению, первичному закреплению материала о цветке, соцветии, плоде и семенам; совершенствовать умения работать с текстом учебника, натуральнымчы объектами, микроскопами; способствовать

Другие похожие документы..