1. Verifikacija zapisnika 11. sjednice Fakultetskog vijeća održane 14. rujna 2005. A. Izbori

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

KLASA: 602-04/05-11/1

URBROJ: 3804-850-05-18

Zagreb, 17. listopada 2005.

P O Z I V

Na osnovi članka 37. Statuta sazivam 1. sjednicu Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u ponedjeljak 24. listopada 2005. s početkom u 11:00 sati u Vijećnici Fakulteta.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika 11. sjednice Fakultetskog vijeća održane 14. rujna 2005.

A. IZBORI

Prijedlozi za izbor u znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička i istraživačka zvanja

2. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Sanje Roić u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje) za područje humanističkih znanosti, polje filologija, na Katedri za talijansku književnost na Odsjeku za talijanistiku.

str. 47

3. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Olge Perić u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija na Odsjeku za klasičnu filologiju.

str. 67

4. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Borislava Pavlovskog u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za makedonski jezik i književnost na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti.

str. 82

5. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Aleksandra Štulhofera u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje sociologija, na Odsjeku za sociologiju.

str. 137

6. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc.Tatjane Jukić Gregurić u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za englesku književnost na Odsjeku za anglistiku.

str. 161

7. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Borislava Kneževića u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za englesku književnost na Odsjeku za anglistiku.

str. 179

8. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Mire Menac Mihalić u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na Katedri za povijest hrvatskog jezika i hrvatsku dijalektologiju Odsjeka za kroatistiku.

str. 190

9. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Zrinke Jelaske u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku.

str. 208

10. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc Zlatka Jurića u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesoraza područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana zaštita spomenička baštine, za predmet Zaštita spomenika kulture na Katedri za zaštitu kulturne baštine Odsjeka za povijest umjetnosti.

str. 238

11. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Dražena Varge u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za romansku lingvistiku na Odsjeku za romanistiku.

str. 254

12. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Dalibora Blažine u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti.

str. 266

13. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Mirje Jarak u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana srednjovjekovna arheologija na Odsjeku za arheologiju.

str. 280

14. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. HrvojaPotrebice u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana prapovijesna arheologija na Odsjeku za arheologiju.

str. 286

15. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. HeleneTomas u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija Odsjeku za arheologiju.

str. 298

16. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Tomislava Pletenca u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju.

str. 307

17. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Pavela Gregorića u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana ontologija na Odsjeku za filozofiju.

str. 314

18. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc.Slađana Turkovića u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika na Odsjeku za germanistiku.

str. 320

19. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Marine Čizmić Horvat u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske znanosti, grana knjižničarstvo, na Katedri za bibliotekarstvo na Odsjeku za informacijske znanosti.

str. 325


20. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Cvijete Pavlović u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana komparativna povijest hrvatske književnosti na Katedri za komparativnu povijest hrvatske književnosti na Odsjeku za komparativnu književnost.

str. 338

21. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Nataše Štefanec u znanstveno nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana opća povijest.

str. 347

22. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Zrinke Nikolić u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana nacionalna povijest.

str. 357

23. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Mirele Altić u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana pomoćne povijesne znanosti.

str. 362

24. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Jasmine Vojvodić u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika na Katedri za rusku književnost na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti.

str. 373

25. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Ivane Vidović-Bolt u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika na Katedri za poljski jezik i književnost na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti.

str. 381

26. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor Franciske Ćurković Major u nastavno zvanje višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana hungarologija, na Katedri za hungarologiju na Odsjeku za orijentalne studije i hungarologiju.

str. 396

27. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor dr. sc.SunilaKumara Bhatta u nastavno zvanje višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana indologija na Katedri za indologiju na Odsjeku za orijentalne studije.

str. 402

28. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor Francesce Marie Gabrielli u nastavno zvanje lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, na Katedri za talijanski jezik na Odsjeku za talijanistiku.

Pristupnice: Višnja Golac, Alessandra Nicolini i Francesca Maria Gabrielli.

str. 406

29. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor Kristijana Nikolića unastavno zvanje i radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za jezik na Odsjeku za anglistiku.

str. 412

30. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor Darije Pavlešen u nastavno zvanje i radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ukrajinski jezik i književnost na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti.

str. 415

31. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor mr. sc. Daniele Ćurko u nastavno zvanje i radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, predmet Francuski jezik, na Odsjeku za romanistiku.

Pristupnice: mr. sc. Daniela Ćurko, Mirjana Franić i Iva Šarić.

str. 417

32. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor Daliborke Sarić u nastavno zvanje i radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, predmet Portugalski jezik, na Odsjeku za romanistiku.

str. 420

33. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Jelene Šesnić u suradničko zvanje višeg asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za amerikanistiku na Odsjeku za anglistiku.

str. 422


34. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Nevena Jovanovića u suradničko zvanje višeg asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija na Odsjeku za klasičnu filologiju.

str. 427

35. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Ivice Peša u suradničko zvanje višeg asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana talijanistika, na Katedri za talijanski jezik na Odsjeku za talijanistiku.

str. 434

36. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor Nikole Košćaka u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na Katedri za stilistiku hrvatskoga jezika na Odsjeku za kroatistiku.

Pristupnici: Martina Arlović, Nikola Košćak, Marija Šarić, Luka Šeput i Domagoj Vidović.

str. 439

37. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor Zvonimira Komara u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje odgojne znanosti, grana sistematska pedagogija na Odsjeku za pedagogiju.

Pristupnici: Gordana Galetić, Zvonimir Komar i Nives Savić.

str. 443

38. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor Jelene Marohnić u suradničko zvanjei radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana opća povijest, na Katedri za staru povijest na Odsjeku za povijest.

Pristupnici: Jurica Andrijašević, Ivica Buzov, Vlatko Čakširan, Anamarija Jerković, Ivan Lajnvaš, Jelena Marohnić, Krešimir Matijević, Iva Salopek Bogavčić, Drago Župarić-Ilijić.

str. 445

39. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor Majde Bojić u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, predmet Portugalski jezik, na Odsjeku za romanistiku.

str. 448

40. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor Ivane Latković u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika na Katedri za slovenski jezik i književnost na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti.

Pristupnici: Milena Zorić, Martina Arlović, Dragan Koruga, Ivan Majić, Acija Alfirević i Ivana Latković.

str. 450

41. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor Ivana Landripeta u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, na Odsjeku za sociologiju.

Pristupnici: Lidija Jurin, Ivan Landripet, Anamarija Jerković, Daliborka Luketić, Dargo Župarić-Iljić i Mura Palašek.

str. 452

42. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor Silvije Maloševac u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ukrajinski jezik i književnost na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti.

str. 454

43. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor Suzane Kos u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje znanost o književnosti, grana slavistika, na Katedri za češki jezik i književnost na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti.

str. 455

44. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor Veseljke Rebić i Maje Parmač u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija na Odsjeku za psihologiju (dva izvršitelja).

Pristupnici: Nataša Akik, Ines Čavar, Dejan Dedić, Iva Grgičević, Martina Lotar, Maja Parmač, Vesna Pliško, Veseljka Rebić i Andrej Zaluški.

str. 457

45. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor Rikarda Puha za znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta na znanstvenom projektu 0130490 za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika na Katedri za njemačku književnost na Odsjeku za germanistiku.

str. 461

46. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor Kristiana Novaka za znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta na znanstvenom projektu 0130997 za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika na Katedri za njemački jezik na Odsjeku za germanistiku.

str. 463

47. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor Barbare Kerovec za znanstvenu novakinju u suradničkom zvanju asistenta na znanstvenom projektu 0130501, za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana turkologija, na Odsjeku za orijentalne studije i hungarologiju.

str. 465

48. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor Maje Zorica za znanstvenu novakinju u suradničkom zvanju asistenta na znanstvenom projektu 0130445 za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika na Katedri za francusku književnost na Odsjeku za romanistiku.

Pristupnice: Martina Tenko i Maja Zorica.

str. 467

49. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor Marijane Bijelić i Ivana Majića za znanstvene novake u suradničkom zvanju asistenta na znanstvenom projektu 0130513 za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti.

Pristupnici: Martina Arlović, Marijana Bijelić, Dragan Koruga, Ivan Majić i Ivana Latković.

str. 469

50. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor Nade Županović i Sandre Mardešić za znanstvene novakinje u suradničkom zvanju asistenta na znanstvenom projektu 0130467 za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Odsjeku za talijanistiku.

Pristupnici: Saša Bjelobaba, Jelena Jurišić, Đuro Zifra, Maja Šimudvarac, Vinko Kovačić, Sandra Mardešić, Marko Kovačić, Jasminka Šturlić, Nada Županović i Zdravka Mihaljević.

str. 471

51. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor mr. sc. Katje Radoš-Perković za znanstvenu novakinju u suradničkom zvanju asistenta na znanstvenom projektu broj 13998 za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika na Odsjeku za talijanistiku.

str. 478

52. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor Filipa Kozine za znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta na znanstvenom projektu 0130445, za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika na Katedri za poljski jezik i književnost na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti.

str. 480

53. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor Marije Šiša-Vivek za znanstvenu novakinju u suradničkom zvanju asistenta za rad na znanstvenom projektu 0130545 za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana srednjovjekovna arheologija na Odsjeku za arheologiju.

Pristupnici: Krešimir Matijević, Damir Fofić, Siniša Krznar i Marija Šiša-Vivek.

str. 482

54. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor Janice Tomić za znanstvenunovakinju u suradničkom zvanju asistenta na znanstvenom projektu 0130412 za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Katedri za skandinavistiku Odsjeka za anglistiku.

Pristupnice: Janica Tomić i Marina Gršković.

str. 484

B. MIŠLJENJE FAKULTETSKOG VIJEĆA O IZBORU U ZVANJA PREDLOŽENIKA VISOKIH UČILIŠTA

55. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Darka Ropca u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana antropologija, za predmet Kineziološka antropologija na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu.

str. 487

56. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Vesne Girardi Jurkić u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednogprofesora za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

str. 513

57. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. DoreSečić u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske znanosti, grana knjižničarstvo na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

str. 524


58. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Mladena Havelke uznanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija, na Katedri za zdravstvenu psihologiju na Visokoj zdravstvenoj školi u Zagrebu.

str. 533

59. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Jasminke Despot-Lučanin u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija, na Katedri za zdravstvenu psihologiju na Visokoj zdravstvenoj školi u Zagrebu.

str. 543


60. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Zorana Velagića u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske znanosti, grana knjižničarstvo, na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

str. 552


61. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc.Nade Zgrabljić Rotar u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske znanosti, grana komunikologija, za predmet Novinstvo na Odjelu za informatologiju i komunikologiju Sveučilišta u Zadru.

str. 558

62. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Anke Mišetić u znanstveno-nastavno zvanje docenta (honorarni radni odnos) za područje društvenih znanosti, polje sociologija, za predmet Socijalna ekologija na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu.

str. 565

63. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Staše Forenbahera u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, na Institutu za antropologiju u Zagrebu.

str. 573

64. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Senke Božić-Vrbančić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, na znanstvenom projektu 0196002, na Institutu za antropologiju u Zagrebu.

str. 578

65. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Marije Znike u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje humanističkih znanosti, polje filologija, na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu.

str. 584

66. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Jelke Petrak u znanstveno zvanje višegznanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti, polje informacijske znanosti, grana bibliotekarstvo.

str. 587

67. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Željka Jozić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje humanističkih znanosti, polje filologija, na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu.

str. 597

68. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Ivane Batarelo u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti, polje odgojne znanosti, na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu.

Pristupnice: dr. sc. Mirela Holy i dr. sc. Ivana Batarelo.

str. 602

69. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Dubravke Mlinarić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Institutu za migracije i narodnosti.

str. 610

70. Mišljenje o izboru mr. sc. Eldi Grubišić-Pulišelić u nastavno zvanje višegpredavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, predmet Engleski jezik na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu.

str. 619

71. Mišljenje o izboru mr. sc. Branke Pavlović u nastavno zvanje višeg predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, za predmete Engleski jezik i Njemački jezik na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

str. 622

72. Mišljenje o izboru Blaženke Filipan Žignić u nastavno zvanje višegpredavača zapodručje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu.

str. 624

73. Mišljenje o izboru dr. sc. Tamare Turze-Bogdan u nastavno zvanje višeg predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, za predmet Metodika hrvatskoga jezika na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu.

str. 625

74. Mišljenja o izboru mr. sc. Vesnice Mlinarević u nastavno zvanje višeg predavača za područje društvenih znanosti, polje odgojne znanosti, grana pedagogija, na Visokoj učiteljskoj školi u Osijeku.

str. 631

75. Mišljenje o izboru mr. sc. Krunoslava Kamenova u nastavno zvanje višeg predavača za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija za predmete Umjetnost 19. stoljeća i Slikarstvo i skulptura 19. stoljeća na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

str. 636

76. Mišljenje o izboru mr. sc. Ivice Poljička, mr. sc.Sanje Stanić i Marjete Šinko u nastavno zvanje predavača za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije na Odsjeku za sociologiju Sveučilišta u Zadru.

str. 638

77. Mišljenje o izboruTamare Pirjavec Marčeta, Andree Cvitan i Irene Benčik u nastavno zvanje višeg predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, za predmete Talijanski jezik i Poslovni talijanski jezik na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. str. 641

78. Mišljenje o izboru dr. sc. Antuna Lovrića i Korane Simonović u nastavno zvanje višegpredavača za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana teorijska i sustavna sociologija na Pravnom fakultetu u Osijeku.

str. 645

79. Mišljenje o izboru Mirjane Matee Matić Bilić, Tine Dedić, Daniele Matić, Silvane Dunat i Ane Zurić u nastavno zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Fakultetu elektronike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu.

str. 647

80. Mišljenje o reizboru Petra Režića u nastavno zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, za predmet Engleskijezik na Visokoj zdravstvenoj školi u Zagrebu.

str. 650

81. Mišljenje o izboru Igora Grbića u nastavno zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, za kolegije Engleski jezik i Odabrani tekstovi iz engleskog jezika na Visokoj učiteljskoj školi u Puli.

str. 651

82. Mišljenje o izboru Saše Čohar Mančić, Tamare Polić, Ester Vidović i Vesne Šantek Nikolić u nastavnozvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, za predmet Engleski jezik na Visokoj učiteljskoj školi u Rijeci.

str. 653

83. Mišljenje o izboru Vlatke Prskalo u nastavno zvanje predavača zapodručje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Strojarskom fakultetu u Slavonskom brodu.

str. 656

84. Mišljenje o izboru mr. sc. Ratka Čorića, mr. sc. Nevena Duvnjaka i Darka Duila u nastavno zvanje predavača za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana teorijska i povijesna sociologija na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru.

str. 657

85. Mišljenje o izboru Ranke Jeknić, Radojke Bućan i mr. sc. Nevena Duvnjaka u suradničko zvanje asistenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije-pravna sociologija na Pravnom fakultetu u Splitu. str. 663

 1. 1. Verifikacija zapisnika sjednice Fakultetskog vijeća održane 25. studenog 2008. A. Izbori

  Документ
  Na osnovi članka 36. Statuta sazivam 3. sjednicu Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u četvrtak 18. prosinca 2008.
 2. Na osnovi članka 36. Statuta sazivam 10. sjednicu Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u ponedjeljak

  Документ
  Na osnovi članka 36. Statuta sazivam 10. sjednicu Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u ponedjeljak 16. srpnja 2007.
 3. Na osnovi članka 37. Statuta sazivam sjednicu Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u

  Документ
  Na osnovi članka 37. Statuta sazivam 5. sjednicu Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u srijedu, 9. veljače 2005. s početkom u 11.
 4. Na osnovi članka 36. Statuta sazivam sjednicu Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u četvrtak

  Документ
  Na osnovi članka 36. Statuta sazivam 5. sjednicu Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u četvrtak 26. veljače 2009. s početkom u 11,00 sati u Vijećnici fakulteta.
 5. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red

  Документ
  Na osnovi članka 37. Statuta sazivam 7. sjednicu Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u ponedjeljak, 26. travnja 2004.

Другие похожие документы..