Програми з методичними рекомендаціями для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей

7 КЛАС (88 год.)

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретико - методичні знання

Види гімнастичного багатоборства. Роль гнучкості та м’язової сили в оволодінні руховими діями.

*

18

Гімнастика

Шикування та перешикування

 1. Вихід із строю і повернення в стрій.

 2. Розмикання в шерензі на місці.

 3. Повороти направо і наліво під час руху.

 4. Шикування з колони по одному в колону по два.

 5. Розмикання під час руху шеренгою.

 6. Зміна напрямку проти ходом вліво і вправо.

 7. Перехід з бігу на крок і навпаки.

 8. «Равлик», «Клубок».

*

Вправи для загального розвитку

 1. Паралельні колові рухи рук в лицевій площині.

 2. Дугові рухи рук у всіх напрямках.

 3. Асиметричні рухи рук.

 4. Зміна асиметричних положень рук найкоротшим шляхом і дугами.

 5. Ривкові рухи прямими і зігнутими руками назад, в сторону і вгору.

 6. Рухи прямих і зігнутих рук з опором партнера.

 7. Положення з палицею: палиця вертикально, спереду, правої/лівої, зверху; палиця до стегна вправо/вліво; палиця до правого плеча вгору.

 8. Нахили і повороти тулуба з додатковими погойдуваннями.

 9. З положення лежачи на спині з різними положеннями рук і з закріпленими ногами сідати і знову лягати.

 10. Сидячи, з опорою рук позаду: згинання і розгинання ніг; розведення і зведення; високий кут (перших дві вправи виконуються, не торкаючись ногами підлоги).

 11. Лежачи на спині, піднімання прямих ніг до прямого кута.

 12. Перехід з упору лежачи на стегнах в упор лежачи і в зворотному порядку. Хватом двома або однією рукою за снаряд махи ногою в усіх напрямках.

 13. Хватом двома або однією рукою за снаряд махи ногою в усіх напрямках.

 14. Пружинисті присіди і напівприсіди з різними положен­нями і рухами рук.

 15. Випади вперед - назовні.

 16. У різних вихідних положеннях: піднімання і опускання, згинання і розгинання, розведення і зведення ніг з опором товариша.

 17. Присідання і вставання з опором.

 18. Комбінація вільних вправ (8 тактів), що включає акробатичні елементи і закінчується стрибком з прогинанням.

 19. Комбінація вільних вправ (8-10 рухів) під диктовку вчителя.

*

Вправи типу завдань

 1. Стоячи ноги разом, руки вниз - перейти в упор лежачи, не зсуваючи ноги з місця і не згинаючи колін, лише опираючись на рухи і переставляючи їх; так само повернутися у вихідне положення.

 2. З упору лежачи перейти з сід з опорою рук позаду, проводячи ноги між руками, не відриваючи їх від підлоги.

 3. Лежачи на спині, руки вгору, руки і ноги не торкаються підлоги, зберігаючи цю умову, перекотитися через бік на живіт і далі на спину.

 4. Ударами долоні по м’ячу, що лежить на підлозі, примусити його підстрибувати.

 5. Тримаючи руками кінці вчетверо складеної скакалки перестрибнути через неї, не випускаючи з рух.

*

Вправи для формування правильної постави

Завданням сьомого року і наступних років навчання є закріплення й удосконалювання набутих навичок, умінь і уявлень. Під час виконання різних фізичних вправ вчитель повинен особливу увагу приділити правильному положенню тіла під час ходьби, бігу, рівноваги, стрибків та ін., тому що саме під час руху в учнів частіше порушується постава.

Слід продовжувати зміцнювати м’язи шиї, що приводять у рух лопатки, м’язи живота, спини, м’язи стопи. Для розв’язання цих завдань продовжують проводити спеціальні вправи і вправи для загального розвитку: спеціальні вправи біля вертикальної площини, з утримуванням предмета на голові, в статичній рівновазі; вправи для загального розвитку - розвивати ті групи м’язів, які забезпечують правильне положення тіла (вправи з предметом і без предмета, змішані виси, лазіння та ін.).

Для формування постави під час занять треба широко використовувати гімнастичну лаву, стінку, палку м’ячі.

*

Акробатичні вправи

 1. Перекат вперед прогнувшись з опорою руками в положення стоячи на колінах (хлопчики).

 2. Перекид уперед без опори руками з положення випаду.

 3. Суцільне виконання кількох перекидів уперед.

 4. Перекид назад з упору присівши в упор присівши.

 5. Сід з прямими ногами.

 6. Міст а положення лежачи на спині.

 7. Поєднання з вивченого матеріалу.

*

Вправи з набивним м’ячем (вага І кг)

 1. М’яч затиснути між колінами - ходьба з утримуванням м’яча.

 2. Ведіння м’яча по підлозі лівою і правою ногами.

 3. Перекидання м’яча з однієї руки в другу.

 4. Підкидання м’яча догори і ловіння його під час ходьби.

 5. Кидки м’яча знизу, від грудей, з-за голови, черев голову, збоку, від плеча, від грудей двома руками і однією.

 6. Вправи для загального розвитку з м’ячем.

*

Ритмічні вправи і танцювальні кроки

 1. Ознайомлення з різним темпом руху, рухи виконуються: на один рахунок - пауза, три рахунки; на один рахунок – пауза, один рахунок; на кожний рахунок.

 2. Крок вальсу вперед.

 3. Крок вальсу в сторону.

*

Ходьба

 1. Ходьба перекатним кроком із носка.

 2. Ходьба наввипередки до 70 м.

 3. Ритмічне чергування ходьби і бігу до 2 м (15 м кроком, 15 м бігом)

 4. Чергування ходьби із стрибками.

 5. Ходьба великим кроком до 40 м.

 6. Ходьба на гору і а гори прискореним кроком.

 7. Ходьба в присіді.

 8. Ходьба в різному темпі в рухами рух на кожний крок.

 9. "Тактировка" на 2/4 і 4/4

Вправи на орієнтування

 1. Виконання комбінації поворотів (на точність виконання кожного повороту і всієї комбінації в цілому).

 2. Ходьба до 60 м на звуковий сигнал і по пам’яті прискореним кроком у коридорі завширшки 1,5 м.

 3. Ходьба, орієнтуючись на звук кроків того, хто йде попереду (шлях з різними змінами напрямків).

 4. Ходьба за учителем по пам’яті (кожний відрізок шляху довший, ніж у 6 класі на 1-1,5 м, весь шлях складніший - різка зміна напрямків, включаючи петлі, зигзаги та ін.).

 5. Визначення відстані за різними звуками (як за характе­ром, так і за силою) з наступною перевіркою (до 70 м).

 6. Ходьба з обходом щитів, що стоять у різних місцях шляху.

Ходьба з палицею

 1. Ходьба в "лабіринті" у заданому темпі.

 2. Ходьба по щитах, що лежать від різними кутами, з перервами, обходити заборонені зони.

 3. Тренування ходьби по подвір’ю школи і будинку школи, заходити в різні приміщення (указані вчителем).

 4. Тренування ходьби в лісі, у полі, як по дорогах, так і без них.

*

Лазіння

  1. Удосконалювання лазіння по канату /жердині/ в три прийоми /хлопчики-3 м, дівчатка 2 м/, по горизонтальному канату – «перекидною».

  2. Подолання перешкод до 110 см заввишки раніше вивченими способами.

  3. Перелізання в одного снаряда на інший.

  4. Лазіння, перелізання і підлізання в іграх, естафетах, пошуках перешкод.

*

Рівновага

Вправи на підлозі.

1. Різні повороти на одній нозі.

2. Повороти в положенні рівноваги на одній нозі.

3. Стійка на одній п’ятці.

4. Лягти і встати, не спираючись руками об підлогу. Вправи на колоді, укріпленій на підлозі і на висоті 60 см.

5. Стоячи обличчям один до одного: взявшись за руки, присідати і вставати на двох ногах і одній; поштовхами в долоні партнера вивести його з рівноваги.

6. Стоячи парами, перейти в сід на стегні і в зворотному порядку.

7. Перехід із сіду на стегні поворотом в сід на другому стегні, руки в сторони.

8. Із стійки впоперек перехід в сід верхи І в зворотному порядку.

9. Прискорена ходьба на високій колоді і біг на колоді, укріпленій на підлозі, при кожному кроці опускаючись на коліно.

10. Ходьба з різними рухами ніг і рук, із зупинкою в положенні рівноваги впоперек і поздовжньо, "ластівка".

11. Ходьба з поворотом на 90° і 180°.

12. Поєднання з вивченого матеріалу, що закінчується зіскоком з прогинанням.

*

Стрибки

 1. Стрибки із схрещуванням ніг /при кожному стрибку зміна ніг/.

 2. Стрибок з поступовим розведенням ніг /одна вперед, друга назад/.

 3. Стрибки наліво і направо.

 4. Стрибки з поворотом на 180° /на кожному четвертому стрибку/.

 5. Стрибок в рухом рух.

 6. Стрибки на одній нозі, з махом другою.

 7. Стрибки прогнувшись з висоти 60 ом. Стрибки з короткою скакалкою.

 8. Стрибки з просуванням уперед, назад і в сторону, обертаючи скакалку вперед і назад.

 9. Подвійне обертання скакалки на кожний 3-6 стрибок.

 10. Комбінація з вивчених стрибків /25-30 стрибків/.

 11. Стрибки, тримаючись за рейку гімнастичної стіни, зі випрямленням ніг у польоті і напівприсідом під час приземлення.

 12. Стрибки з присіду з опорою однією рукою об снаряд; а те саме, але з положення стоячи, із захватом обома або однією рукою за снаряд під час приземлення.

 13. Стрибок із снаряда через вірьовочку, натягнуту на 5-10 см вище площини снаряда /хлопчики/.

 14. Стрибки "наступаючи" /перешкода до 75 см заввишки/.

 15. Стрибки у висоту в прямого розбігу.

У розбігу звернути увагу на орієнтування і загальний ритм. Стрибки проводяться з 1-3-5-7-9 кроків з попереднім відходом від вірьовки і без нього.

Відштовхуючись, домагаються точної постановки ноги, швидкого виносу махової ноги, маху рук угору і повного випрямлення ноги, що відштовхується.

Під час польоту домогтися швидкого підтягування ноги, що відштовхується, і приєднання її до махової, повного випрямлення ніг перед приземленням. Під час приземлення - пружинистого напівприсіду, зберігаючи рівновагу.

*

Вправи на гімнастичних снарядах

Перекладина /низька/, нижня жердина брусів рівної висоти.

1.З вису стоячи позаду поштовхом ніг вис завісом двома і зворотним рухом повернення у вихідне положення.

2. З вису стоячи поштовхом ніг і перемахом, зігнувши ноги, вис позаду і зворотним рухом перехід у вихідне положення.

3. Вис зігнувшись.

4. Вис прогнувшись верхи.

5. 3 вису завісом двома ногами, опорою рук об підлогу упор присівши /хлопчики/.

6. Розмахування у висі завісом однією.

7. Підйом завісом другим махом /хлопчики/.

8. Зіскок з упору верхи, хватом однієї знизу, з перемахом ноги вперед і поворотом на 90° /хлопчики/.

9. Поєднання з вивченого матеріалу.

Бруси низькі /хлопчики/.

1. Сід ноги нарізно і на стегно із стрибка.

2. Переходи з одного сіду в інший перемахами ніг і поворотами.

3. Упор лежачи поздовжньо.

4. Сід завісом поздовжньо.

5.Зіскоки: із сіду на стегні в поворотом кругом; із сіду завісом ноги нарізно поздовжньо, хватом однієї руки знизу, зіскок з перемахом ноги і поворотом на 90°.

6. Поєднання з вивченого матеріалу.

*

Бруси рівної висоти /дівчатка/

1. Хватом за верхню жердину, поштовхом двома ногами вис лежачи верхи, завісом.

2. Перехід у сід на стегно на нижній жердині з вису лежачи на нижній, перехватом руки схресно і поворотом на 90°; те саме, але з вису лежачи верха, з перемахом ноги.

3. З вису лежачи верхи на нижній жердині перемахом ноги і поворотом на 180° перехід у сід верхи /обличчям до верхньої жердини/.

4. Із сіду на стегні - високий кут.

5. Схрещування у сід на нижній жердині, хватом за верхню жердину /обличчям до неї/.

6. У стійці на нижній жердині поздовжньо і впоперек на двох і одній нозі хватом двома або однією рукою за верхню жердину - нахилити тулуб назад, уперед, з рухом однієї ноги і руки.

7. Упор на верхній жердині, торкаючись підйомом ніг нижньої жердини.

8. Із сіду на стегні на нижній жердині зіскок махом ніг уперед.

9. Поєднання в вивченого матеріалу.

*

Опорні стрибки

Кінь в ручками

1. Стрибок в упор стоячи на коліні і в темпі зіскок уперед.

2. Стрибок в упор присівши на одній нозі, друга вниз, поштовхом однієї ноги і махом другої зіскок а поворотом на 90° з прогинанням, не відпускаючи однієї руки.

3. Стрибок в упор присівши і зіскок прогнувшись.

Всі вказані стрибки виконуються як в місця, так і а роз­бігу в один, два, три кроки, Розбіг проводиться як з попереднім відходом назад від снаряда, так і без нього.

Козел в ширину

4. Стрибки в упор стоячи на колінах і зіскок уперед ноги нарівно.

*

10

Ігри

«Хто швидше?», «Зустрічна естафета», «Невід», «Вантаження кавунів», «Перевезення маячів», «Ловці», «Лови і тікай», «Відбивай м’яча», «Два міста» /з набивними м’ячами/, «Метання і щит», «Розвідники», «Перетягування учотирьох», «Боротьба у колі», «Лабіринт», «Переходи», «Виклик», «Різні варіанти естафет» /з бігом, метанням, перенесенням предметів рівної форми і ваги, з рівновагою, із стрибками, подоланням перешкод/, «Газета», «Де ти?», «Подзвони», «Йди точно!», «Не спіткнись!», «Хто підійшов?», «Клас, струнко!».

*

16

Легка атлетика

Біг

1. Біг на місці і з просуванням уперед, з високим; підніманням стегна.

2. Біг дрібними кроками.

3. Біг із закиданням голінки назад.

4. Біг у різному темпі, з різною величиною кроку.

5. Біг з раптовими зупинками, поворотами і виконанням завдань за сигналами: присісти, лягти, встати, на четвереньки та ін.

6. Біг в середньому темпі до 1,5 хв. з прискореннями під час бігу на 10-15 м.

7. Вільний біг - 200 м-хлопчики, 100 м - дівчатка.

8. Низький старт.

9. Біг з прискоренням до 30 м.

10. Біг на швидкість до 50 м з високого і низького старту.

11. Біг у чергуванні з ходьбою /40 м кроком, 40 м бігом/. На дистанцію 400 м.

12. Легкий біг на звуковий сигнал і по пам’яті по дорозі завширшки 1,5 м на дистанцію 80-90 м.

13.Визначення самими учнями часу, показаного в бігу на 30 і 50 м.

*

Метання

1. Метання м’яча з 3 кроків.

2. Метання в ціль за звуковим сигналом з відстані 10 м - хлопчики, 7м - дівчатка /метання проводиться в щит 1х1м 5-7 м’ячами, причому кожного разу кидають м’яч у щит, що знаходиться на новому місці : справа, зліва, внизу, вгорі/.

3. Метений у напрямку звукового сигналу з попереднім визначенням відстані до нього і наступним кидком у місце пере­бування останнього, хлопчики - від 5 до 25 м, дівчатка – від 5 до 12 м.

4. Визначення відстані за звуковим сигналом до 40 м.

5. Метання протягом 3 секунд у напрямку сигналу, що виник раптово.

6. Метання в іграх.

*

Стрибки

1.Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання» про­водяться з різної кількості бігових кроків, з попереднім від­ходом від вірьовки і без нього. Відпрацьовуються окремо розбіг з постановкою ноги у місце відштовхування, поштовх, політ.

2. Стрибки у довжину з місця.

3.Стрибки у довжину з розбігу. Використовуючи спеціальні вправи, відпрацьовують окремо розбіг, відштовхування, політ і приземлення: розбіг з акцентуванням ногою місця відштовхування; розбіг з прискоренням у кінці розбігу; стрибки з місця і з розбігу з діставанням рукою, головою предмета, підвішеного над головою; стрибки із сплеском над головою, з притисканням колін до грудей під час польоту; стрибки «в кроці», стрибки «зігнувши ноги», з повного розбігу.

*

12

Лижі

1. Пересування в колоні по одному, зберігаючи 2-3 м, орієнтуючись на шурхіт лиж того, хто йде попереду.

2. Ходьба поруч з товаришем, дотримуючись інтервалу 1,5-2 м, орієнтуючись на шурхіт його лиж.

3. Самостійна ходьба по лижні /по прямій і по дузі.

4. Ходьба на звуковий сигнал і по пам’яті до 100 м.

5. Почергово двокроковий хід. Одночасно двокроковий.

6. Повторне проходження на швидкість відрізків до 100 м завдовжки /3-4 рази на одному уроці/.

7. Спуск у високій стійці.

8. Повороти переступанням на схилі.

9. Рівномірне пересування по слабопересіченій місцевості хлопчики - до 1,5 км, дівчатка - до 1 км.

10. Пересунення у швидкому темпі по рівній місцевості на дистанцію до 200 м.

*

12

Кросова підготовка

 1. Загально-розвиваючі вправи.

 2. Спеціальні бігові та стрибкові вправи.

 3. Рівномірний біг по колу.

 4. Повторний біг та біг в чергуванні з ходьбою до 550-600 м.

 5. Пробігання відрізків за заданий час та біг високо піднімаючи стегно (до 40 сек).

 6. Вправи на тренажерах: «Велотренажер», «Бігова доріжка», «Орбітрек» з дозованим навантаженням до 4 хвилин.

 7. Рухливі ігри та естафети.

*

10

Плавання

Теоретична підготовка

Правила поведінки під час занять плаванням з метою попередження травматизму.

 1. Загально розвиваючі спеціальні вправи.

 2. Підвідні вправи для освоєння водного середовища (див. 5 кл.).

 3. Імітація рухів руками, ногами в плаванні різними способами.

 4. Техніка дихання в різних способах плавання.

 5. Плавання різними способами з дощечкою в руках та тримаючи дощечку стегнами по елементах та в координації.

 6. Плавання способом «Кроль», «Брас»з подовженою паузою ковзання.

 7. Вправи для розвитку рухових навичок і якостей, сили, витривалості, швидкості.

 8. Проплив відстані до 200-250 м.

*

10

Спортивні ігри

Баскетбол

Вивчення правил гри.

 1. Ведення м’яча правою/лівою рукою в стійці баскетболіста з пересуванням вперед, назад, вправо, вліво, у зворотному напрямку.

 2. Передача м’яча двома руками від грудей, зігнутою рукою від плеча та ловіння м’яча двома руками.

 3. Знайомство з подвійним кроком.

 4. Кидки м’яча двома та однією рукою в кошик з відстані 1-2-3 кроки від кошика на звуковий сигнал (дзвоник під кошиком).

 5. Рухливі ігри та естафети з елементами баскетболу.

Голбол

*

 1. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів шкіл для дітей сліпих та зі зниженим зором українська мова

  Документ
  ДО РОЗПОДІЛУ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ 5-10 КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ШКІЛ ДЛЯ ДІТЕЙ СЛІПИХ ТА ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ
 2. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів шкіл для дітей сліпих та зі зниженим зором історія України

  Документ
  Курс інформатики в школах для дітей сліпих та зі зниженим зором вивчається в 9-10 класах, запропонована програма з інформатики пропонує розпочинати вивчення цього курсу з 5-класу.
 3. Програми з методичними рекомендаціями для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором українська художня культура для учнів сліпих та зі зниженим зором

  Документ
  У 2009/2010 навчальному році за новими програмами працюватимуть 5-7 класи спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором.
 4. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (5)

  Документ
  Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, укладено відповідно до вимог Державного стандарту
 5. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (9)

  Документ
 6. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (1)

  Документ
  Згідно з Типовим положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 15.
 7. Міністерство освіти І науки україни (68)

  Документ
  Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Інститути післядипломної педагогічної освіти
 8. Програми Українська мова (з педагогічними технологіями) Під ред. Луцько К. В підг. 1-5

  Документ
  Примітка: - 5-10 класи працюють за програмами і підручниками для 5-9 класів загальноосвітньої школи, крім трудового навчання, яке планується за Програмами з трудового навчання для спеціальних шкіл для дітей з вадами слуху.
 9. Програми з української мови для 3-10 класів І літератури для 6-10 класів (для шкіл з російською мовою навчання) 3-10

  Документ
  програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах у 2003/2004 навчальному році

Другие похожие документы..