Програми з методичними рекомендаціями для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей

6 КЛАС (88 годин)

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретико - методичні знання

Передумови виникнення фізичних вправ. Поняття про фізичний розвиток і фізичну підготовку. Здоровий спосіб життя. Роль народних і рухливих ігор у керуванні емоціями. Шкідливість паління для здоров’я школяра. Правила загартування. Значення стану шкіряного покрову для здоров’я людини. Найпростіші прийоми самоконтролю. Гігієнічні вимоги до занять фізичними вправами. Руховий режим молодшого під­літка. Правила безпеки на уроках фізичної куль­тури.

Учень:

наводить прикладиролінародних і рухливих ігор у керуванні емоціями;

називає передумови виникнення фізичних вправ;

пояснює:шкідливість паління для здоров’я школяра; значення стану шкіряного покрову для здоров’я людини;

характеризує: поняття про фізичний розвиток і фізичну підготовку; здоровий спосіб життя;

володіє найпростішими прийомами самоконтролю;

дотримується правил: загартування, гігієнічних вимог під час занять фізичними вправами, рухового режиму; безпеки на уроках фізичної культури.

18

Гімнастика

Шикування та перешикування

 1. Шикування з однієї шеренги у дві.

 2. Перешикування з колони по одному в колону по 2,3 і 4.

 3. Ходьба «змійкою», «зигзагом».

*

Вправи для загального розвитку

 1. Рухи прямими руками у проміжних напрямках (вгору, вперед-вгору, в сторони - вниз і т.д.).

 2. Кола в боковій і лицевій площинах з різних вихідних положень рук (руки вперед – дугами вниз, руки в сторону – дугами вгору та ін.).

 3. Згинання та випрямляння рук в упорі стоячи на колінах.

*

Рухи з палицею

 1. Палиця вперед, вгору, на голову, на лопатки, на груди вниз і вниз ззаду.

 2. Рухи прямих рук з палкою і згинання з указаних положень.

 3. Нахили тулуба вперед, назад, повороти тулуба вліво і вправо.

 4. Рухи ноги в проміжних напрямках: крок вперед – назовні, крок назад - назовні; виставляння ноги на носок.

 5. Випад уперед.

 6. Випади вперед і в сторони з рухами рук з різними положеннями палиці.

 7. Махи ногами вперед, назад, в сторону з рухами рук і без них.

 8. В упорі присівши поперемінне виставляння ніг в сторону і назад.

 9. Присідання на одній нозі, тримаючись за гімнастичну стінку.

 10. Лежачи на спині і сидячи, згинання і розгинання ніг, розведення і введення, перехід у положення «групування» і зворотним рухом повернутися у вихідне положення.

 11. Комбінація вільних вправ (8 тактів).

 12. Виконання вільних вправ під диктовку вчителя (8-І0 рухів).

Вправи типу завдань

 1. Стоячи на одній нозі і витягуючи другу назад, дотягнутися протилежною рукою до носка ноги, що ззаду.

 2. Стоячи на кубику (10х10 см), рівновага на одній нозі, друга назад з нахилом тулуба вперед.

 3. Стоячи довільно, руки з м’ячем вперед - випустити м’яч і, не даючи йому впасти, впіймати.

 4. Поставивши гімнастичну палку вертикально на підлогу, покласти зверху на неї долоню, відпускаючи руку, швидко пе­ремахнути ногою над палкою і знову покласти долоню на палку.

 5. Перетягування і перештовхування, використовуючи гімнастичну палку.

 6. Піднімання і перенесення різних гімнастичних снарядів групами з 2-8 чоловік (лави, мати, драбини та ін.).

*

Вправи для формування правильної постави

 1. Лежачи на спині і різносторонні рухи руками.

 2. Вправи з палкою (стоячи і сидячи), що фіксують правильну поставу.

 3. Повзання на карачках з прогнутою спиною.

 4. Стоячи біля гімнастичної стінки, лежачи на животі, прогинання спини у поєднанні з різними положеннями і рухами рук.

Вправи з утриманням предмета (150-200 г) на голові

 1. Присідання в положенні ноги схресно з одночасним поворотом кругом.

 2. Стоячи на рейці гімнастичної стінки обличчям до неї - поворот на 360°.

 3. Лазіння на похилій лаві або драбині.

Вправи на рівновагу

 1. Стоячи на носках, на п’ятках, на одному носку - різні рухи рук і тулуба.

 2. Стоячи упор на одному коліні і на одній руці, друга нога піднята назад, рука вгору - тримати так 5 секунд.

 3. Стояча на одній нозі, друга - вперед зігнута в коліні - торкнутися лобом коліна.

Вправи для стопи

 1. Ходьба на зовнішніх сторонах ступнів з дуже підібраними пальцями.

 2. Захоплювати пальцями ніг різні предмети і переносити їх в сторону, передавати в руки.

*

Акробатичні вправи

 1. Перекат в сторону з положення лежачи не грудях.

 2. Перекат з поворотом з положення сидячи ноги нарізно.

 3. Поєднання вивчених перекатів.

 4. Перекиди вперед з вихідних положень: упор присівши на одній нозі, друга назад; упор стоячи на одному коліні (двох колінах); упор присівши, одна рука на поясі.

 5. Стійка на лопатках.

 6. Перекид назад з упору присівши до упору стоячи на колінах.

 7. Поєднання вивченого матеріалу.

*

Вправи з великим м’ячем

 1. Кидки м’яча однією рукою вгору, об підлогу і в стіну, ловіння його обома руками.

 2. Кидки м'яча вгору і в стінку, поворот на 360° і ловіння м’яча після відскоку від підлоги.

 3. Перекидання м’яча з однієї руки в іншу верхом і ударом об підлогу.

 4. Лежачи на животі, підкидання і ловіння м’яча перед собою.

 5. Підкидання і ловіння м’яча під час ходьби, те саме, ударяючи м’яч об підлогу.

 6. Кидки м’яча в підлогу і ловіння його після відскоку від стіни.

 7. Перекидання м'яча один одному різними способами (удосконалювання).

*

Вправи а набивними м’ячами ( 1 кг )

 1. Стоячи і сидячи, перекочування м’яча один одному.

 2. Стоячи, сидячи, стоячи на одному коліні, передача м'ячів збоку над головою.

 3. Кидки м’яча обома руками від грудей, знизу, від плеча.

 4. Перекидання м’яча один одному.

 5. Підкидання м’яча під час ходьби.

 6. Рухи рук з м’ячем, нахили і повороти тулуба і присідання з різними положеннями і рухами рук з м’ячем.

*

Ритмічні вправи і танцювальні кроки

 1. Виконання простих вправ під музику, написану в різних розмірах.

 2. Ознайомлення з шістнадцятими нотами.

 3. Виконання нескладних комбінацій на 8, 16, 32 рахунки (виконується сплесками і кроками).

 4. Виконання однієї вправи під ту саму музику (для порівняння) з різними ритмічними малюнками.

 5. Крок галопу вперед і назад.

 6. Ковзний крок і крок польки вперед.

*

Ходьба

 1. Ходьба в різному темпі з переміною ніг під час ходьби.

 2. Ходьба наввипередки до 60 м.

 3. Ритмічне чергування ходьба і бігу до 1,5 хв.

 4. Ходьба із зміною темпу і довжини кроку (до 100 м).

 5. Ходьба до 30 м із завданням - зробити найменшу кількість кроків.

 6. Ходьба на гору і з гори у звичайному темпі.

Вправи на орієнтування

 1. Повороти на 180° і 270° з різних вихідних положень ніг.

 2. Повороти на 90°, 135°, 180°, 270°.

 3. Ходьба врозсип з наступним шикуванням на ходу в шеренгу і колону по одному в проміжному напрямку (45° до основного).

 4. Ходьба на звуковий сигнал і по пам’яті на 60 - 70 м.

 5. Ходьба боком і спиною вперед на звуковий сигнал (до 30 м).

 6. Ходьба, орієнтуючись на звуки кроків того, хто йде попереду, на різній поверхні (на шляху круті дуги, різкі пово­роти, ламана лінія).

 7. Під час ходьби за сигналом учителя показувати раніше встановлений напрямок, знайти м’яч тощо.

 8. Ходьба за вчителем по пам’яті.

 9. Визначення відстані по звуку, з наступною перевіркою у межах 50-60 м у різних умовах: на відкритому майданчику, біля паркана, будови і т.д.

 10. Ходьба у розімкнутій колоні по одному по стежках, до­рогах і без них у полі, в лісі, з подоланням простих перешкод (підйомів, спусків, перелізанням і підлізанням) із завданням дотримуватися однакової відстані від тих, хто йде попереду.

Ходьба з палицею

 1. Ходити по поверху школи і заходити у 2-3 кімнати, що містяться у різних кінцях поверху (кімнати називає вчитель перед початком ходьби).

 2. Ходьба у різних напрямках на подвір’ї школи.

 3. Ходьба по щитках, що лежать на відстані 1 м один від одного, з наступним продовженням під гострим кутом.

 4. Ходьба у лісі, в полі не по стежках і не по дорогах

*

Лазіння

 1. Лазіння по вертикальній драбині; однойменним і різнойменним способами, спіраллю навколо драбини.

 2. Лазіння по зовнішній стороні похилої драбини з одно­часним перехватом руками, за допомогою ніг і однієї руки; з предметом у руці.

 3. Лазіння по внутрішній стороні похилої драбини одно­йменним і різнойменним способами.

 4. Лазіння по канату в три прийоми (підйом і спуск), хлопчики - 3 м, дівчатка - 2 м.

 5. Лазіння по горизонтальному канату вперекидь.

 6. Подолання перешкод висотою до 100 см раніше вивченими способами, а також з опорою на руки.

 7. Лазіння в іграх і смугах перешкод.

*

Рівновага

Вправи на підлозі

 1. Сідати і вставати, не спираючись руками на підлогу.

 2. Зупинка на одній нозі після прискорених кроків.

 3. Поворот на 90°, 180°, 270° із зупинкою на носках.

 4. Вправи на колоді, укріпленій на підлозі і на висоті 50 см. Стоячи поздовжньо і впоперек: на одній нозі, друга вперед (в сторону, назад) - різні рухи рук: руки на пояс - рух ногою вперед (в сторону, назад); рівновага на одній возі ("Ластівка").

 5. Ходьба: з різними положеннями і рухами рук; на носках; з напівприсіданням; з діставанням булави з відлоги, з пере­ступанням через предмет.

*

Вправи на снарядах

Перекладина (низька, нижня жердина брусів різної висоти)

 1. Вис стоячи, лежачи, присівши поздовжньо і впоперек.

 2. Різні переходи з одного положення в інше.

 3. Виси завісом впоперек і поздовжньо.

 4. Переходи з одного вису в інший.

 5. Вис завісом двома і відпусканням рук у ньому.

 6. Упор. Опускання вперед з упору у вис лежачи зігнувшись.

 7. Поєднання з вивченого матеріалу.

*

Бруси різної висоти

 1. Хватом за верхню жердину поштовхом обома ногами: вис присівши на двох і одній нозі на нижній жердині, вис лежачи на нижній жердині, відпускання руки в упорі присівши і у висі лежачи на нижній жердині.

 2. Сід на стегні на нижній жердині, хватом руками за верхню жердину.

 3. Перехід із сіду на стегні в сід поздовжньо і в сід на другому стегні.

 4. 3 вису лежачи на верхній жердині і поворотом на 90° сід на стегні на нижній жердині.

 5. Зіскоки: із сіду на стегні на нижній жердині з поворотом кругом; із стійки поздовжньо на нижній жердині, хватом обома за верхню, назад з попереднім присіданням і почерговим перехватом рук за нижню жердину.

 6. Поєднання з вивченого матеріалу.

*

Опорні стрибки

 1. Відштовхування від містка після стрибання на нього із одного, двох кроків розбігу.

 2. Стрибання на місток з одного, двох кроків розбігу з опорою рук на снаряд, але без стрибка на нього, те саме і з стрибком на снаряд.

 3. Стрибок в упор присівши; встати і зіскок прогнувшись не виправляючись зіскок з поворотом на 90°.

 4. Стрибок в упор присівши на правій (лівій) нозі, поштовхом правої (лівої) і махом лівої (правої) зіскок з поворотом наліво (направо), не відпускаючи лівої (правої) руки.

Зазначені стрибки виконуються на коні з ручками з місця і з розбігу, з попереднім відходом назад від снаряда і без нього.

*

10

Ігри

«Біла Ведмедиця», «Квач із скакалкою», «Лінійні естафе­ти», «Зустрічні естафети», «Лінія вогню», «Під обстрілом», «Класи з м’ячем» (варіанти), «М’яч по землі», «М’яч-квач», «Два міста» (з набивним м’ячем вагою 1 кг), «Смуга перешкод», «Смуга оборони», «Піонери на посту», «Змія», «Пошта», «Крок з перешкодами», «Вудочки», «Лічба».

*

16

Легка атлетика

Біг

 1. Нешвидкий біг до 70-80 м по прямій на звуковий сигнал.

 2. Стоячи на місці, рух рук (як під час бігу) поволі, швидко.

 3. Біг до 100 м з 2-3 прискореннями на 10-15 м .

 4. Низький старт.

 5. Прискорення до 30 м в високого і низького старту.

 6. Біг на 60 м.

 7. Повторний біг 4x30 м.

 8. Рівномірний біг до 2 хвилин.

 9. Крос 300 м.

 10. Біг у чергуванні з ходьбою на дистанцію до 300 (20-30 м кроком, 20-30 м бігом).

*

Метання

 1. Метання малого м’яча (гумових трубок) з місця способом з-за спини через плече.

 2. Метання м’яча не дальність відскоку від стіни або щита з відстані 2-3 м від них.

 3. Метання на силу відскоку від підлоги.

 4. Метання легких предметів з положення стоячи на коліні

 5. Метання малого м’яча в щит, розміщений на висоті 2,5 м від підлоги, з відстані 9 м - хлопчики і 7 м - дівчатка.

 6. Метання різних предметів (вагою 250 г) через перешкоди до 3 м завширшки з відстані 7-9 м.

 7. Метання в напрямку звукових сигналів, розміщених в 20-25м від метальника.

 8. Визначення відстані від 5 до 20 м за звуковими сигна­лами різної сили.

 9. Метання м’яча в щит, що швидко рухається по підлозі, за 6-7 м від метальника.

 10. Метання в іграх.

*

Стрибки

 1. Стрибки у висоту з розбігу способом переступання (3-5 бігових кроків) виконуються з попереднім відходом від вірьовки і без неї, визначається поєднання відштовхування і змаху руками.

 2. Стрибки у довжину з місця.

 3. Стрибки у довжину з розбігу в 9-18 бігових кроків.

 4. Стрибки в довжину з укороченого розбігу для вироблення правильного відштовхування.

 5. Пробіжки з повного розбігу з позначенням місця відштовхування акцентованою постановкою ноги, що відштовхується в зоні відштовхування.

 6. Стрибки з повного розбігу.

*

12

Лижі

 1. Ходьба на звуковий сигнал: по прямій від 60 до 100 м і по дузі від 30 до 60 м.

 2. Ходьба за тим, хто йде попереду, і поруч з товаришем, орієнтуючись на шурхіт лиж.

 3. Самостійна ходьба по лижні по прямій і великому колу.

 4. Ходьба по лижні в колоні по одному із завданням дотримуватися відстані 3-5 м від того, хто йде попереду.

 5. Поперемінний двокроковий хід по слабо пересіченій місцевості.

 6. Одночасний двокроковий хід.

 7. Підйом «напівялинкою», «драбинкою».

 8. Спуск в основній стійці з вузьким ведінням лиж прямо і навскіс по рівному схилу.

 9. Поворот переступанням під час спуску із схилу.

 10. Гальмування напівплугом.

 11. Пересування у середньому темпі по слабо пересіченій місцевості до 1 км - хлопчики, 500 м - дівчатка.

*

12

Кросова підготовка

  1. Загально розвиваючі вправи.

  2. Спеціальні бігові та стрибкові вправи.

  3. Біг у рівномірному темпі та повторюваний біг відрізками в чергуванні з ходьбою до 400-450 м.

  4. Біг на місці з високим підніманням стегна.

  5. Вправи на тренажерах: «Велотренажер», «Бігова доріжка», «Орбітрек» з дозованим навантаженням до 3 хвилин.

*

10

Плавання

Теоретична підготовка

Правила поведінки в басейні. Правила особистої та громадської гігієни.

 1. Загально розвиваючі та спеціальні вправи.

 2. Підвідні вправи для ознайомлення з водним середовищем (вдих-видих у воду, «поплавок», «зірочка»).

 3. Імітація рухів руками, ногами способом «кроль» на спині, «брас» (на суші та у воді).

 4. Техніка дихання при плаванні.

 5. Ковзання на грудях та на спині з різними положеннями рук, відштовхуючись від бортика.

 6. Плавання способом «кроль» за допомогою дощечки (рука вгорі, рука на дощечці) з диханням через декілька циклів.

 7. Плавання на спині брасом з дощечкою по елементах і в координації.

 8. Вправи для розвитку рухових якостей: сили, витривалості, збільшення рухливості у суглобах.

 9. Проплив дистанції до 200 м.

*

10

Баскетбол

Фізична підготовка

 1. Вивчення правил гри.

 2. Ведення м’яча двома руками разом, однією рукою та поперемінно правою/лівою на місці та при ходьбі.

 3. Передача м’яча двома руками від грудей та ловіння м’яча двома руками.

 4. Кидки м’яча в кошик з 1-2 -3 м від щита на звуковий сигнал.

 5. Ігри та естафети: з веденням м’яча та кидками м’яча в кошик.

Голбол

Теоретична підготовка

Правила гри. Підготовка місця для проведення. Знайомство з основними елементами техніки.

*

 1. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів шкіл для дітей сліпих та зі зниженим зором українська мова

  Документ
  ДО РОЗПОДІЛУ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ 5-10 КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ШКІЛ ДЛЯ ДІТЕЙ СЛІПИХ ТА ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ
 2. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів шкіл для дітей сліпих та зі зниженим зором історія України

  Документ
  Курс інформатики в школах для дітей сліпих та зі зниженим зором вивчається в 9-10 класах, запропонована програма з інформатики пропонує розпочинати вивчення цього курсу з 5-класу.
 3. Програми з методичними рекомендаціями для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором українська художня культура для учнів сліпих та зі зниженим зором

  Документ
  У 2009/2010 навчальному році за новими програмами працюватимуть 5-7 класи спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором.
 4. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (5)

  Документ
  Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, укладено відповідно до вимог Державного стандарту
 5. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (9)

  Документ
 6. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (1)

  Документ
  Згідно з Типовим положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 15.
 7. Міністерство освіти І науки україни (68)

  Документ
  Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Інститути післядипломної педагогічної освіти
 8. Програми Українська мова (з педагогічними технологіями) Під ред. Луцько К. В підг. 1-5

  Документ
  Примітка: - 5-10 класи працюють за програмами і підручниками для 5-9 класів загальноосвітньої школи, крім трудового навчання, яке планується за Програмами з трудового навчання для спеціальних шкіл для дітей з вадами слуху.
 9. Програми з української мови для 3-10 класів І літератури для 6-10 класів (для шкіл з російською мовою навчання) 3-10

  Документ
  програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах у 2003/2004 навчальному році

Другие похожие документы..