Програми з методичними рекомендаціями для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей

7 клас

(35 год., 1 год. на тиждень)

п/п

К-сть год.

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Корекційна спрямованість

1.

6

Читання рельєфних зображень

- Читання рельєфних зображень. Поняття про перекриття і затулення предметів на рельєфних малюнках;

- Поняття про віддалення предметів і перспективне скорочення в рельєфних малюнках (ближній, середній і дальній плани);

- Читання сюжетних малюнків із зображенням перспективних скорочень;

- Читання рельєфних малюнків із зображеннями тварин, птахів;

- Читання рельєфних композицій за допомогою дотику і залишків зору;

- Поняття про архітектурні зображення на рельєфних малюнках.

Учень:

- розуміє поняття перекриття і затулення предметів на рельєфних малюнках, читає рельєфні малюнки, що містять перекриття і затулення;

- розуміє поняття віддаленості предметів, перспективного скорочення в рельєфних малюнках, читає рельєфні малюнки, що містять зображення віддалених предметів, перспективне скорочення;

- розуміє плани, визначає ближній, середній, дальній плани малюнка;

- читає зображення тварин і птахів, самостійно визначає значущі частини, характеризує їх;

- має сформоване уявлення про всіх домашніх тварин, тварин і птахів свого регіону, загально відомих тварин;

- читає рельєфні композиції, вміє застосовувати при їх читанні дотикові відчуття (в тому числі володіє декількома способами дотикового обстеження), а також залишки зору;

- розуміє архітектурні зображення, вміє їх читати.

Закріплення правильних прийомів обстеження предметів, в тому числі декількох способів дотикового обстеження.

Закріплення правильних прийомів обстеження за допомогою збереженого зору.

Удосконалення дрібної моторики рук.

Удосконалення сенсорних дій обстежу вального характеру.

Усвідомлення понять про перекриття, затулення, віддаленість предметів, перспективу.

Розвиток просторової уяви, вміння «домалювати» відсутні деталі за рахунок специфічності зображення (затулення, перекриття, віддаленості і перспективи), але відомі ознаки предметів.

Збагачення і конкретизація уявлень про всіх домашніх тварин, тварин і птахів свого регіону, загально відомих тварин.

Розвиток аналітично-синтетичного мислення, вміння аналізувати малюнки, визначати в них значущі частини.

Розвиток і конкретизація уявлень про архітектуру.

2.

7

Малювання з натури

- Малювання з натури. Ялинкова гілка з іграшкою;

- Ознайомлення зі зразками дитячих іграшок, що зображують людину;

- Ознайомлення зі зразками дитячих іграшок, що зображують тварин;

- Поняття про найпростіші пазли. Складання малюнка з пазлів;

- Ознайомлення з орнаментованою вишивкою і в’язаними виробами;

- Малювання з опорою на макет елементів картини;

- Виготовлення настільних ігор, ребусів шляхом аплікації;

- Передача на малюнку лінійної об’ємності предметів: кружка, чашка.

Учень:

- зображує на приладі «Школяр» після роботи з натурою ялинкову гілку з іграшками;

- має достатньо повне уявлення про ялинкові прикраси;

- співставляє людину з її моделлю (лялькою), знаходить частини тіла;

- може продемонструвати на іграшці рухи людини у статичному вигляді, в тому числі положення «сидіти», «стояти», «робити крок», «бігти», «нахилитись», «підняти руки», «стати на коліна» тощо;

- співставляє тварину з її моделлю (іграшкою, що її зображує), знаходить частини тіла;

- має поняття про пазли, складає з них запропонований малюнок;

- ознайомлений на дотик з орнаментованою вишивкою, в’язаними виробами, може визначити на дотик візерунок;

- зображує елементи картини з макету, розуміє співвідношення між картиною та її макетом;

- виконує аплікацію на достатньому для зображення ігор і ребусів рівні;

- передає на малюнку лінійну об’ємність предметів;

- виконує в лінійному об’ємі малюнок кружки і чашки.

Збагачення і конкретизація уявлень про предмети навколишнього середовища.

Удосконалення уявлень про тіло людини, рухи людини, в тому числі в статичному вигляді, позначення їх словом.

Конкретизація уявлень про різні положення тіла у просторі. Розвиток аналітично-синтетичного та логічного мислення, операцій порівняння, співставлення, розрізнення.

Удосконалення вміння складати з окремих частин цілісний образ.

Корекція графічних навичок, дрібної моторики, тактильної чутливості рук.

Розвиток перцептивно-перетворюючої діяльності.

Удосконалення дотикового сприймання, навичок аналізуючого обстеження.

Розвиток навичок працювати за завданням і самостійно.

Розвиток уміння працювати з макетом, картинами.

Формування поняття про об’ємність зображуваних предметів.

3.

5

Декоративне малювання

- Виконання орнаменту з предметів круглої форми.

Розфарбовування олівцями;

- Виконання орнаменту в крузі із застосуванням спеціального циркуля. Розфарбовування візерунків;

- Складання візерунків для рукавички;

- Розфарбовування орнаментів і малюнків кольоровими олівцями, орієнтуючись на рельєфний контур;

- Робота з природнім матеріалом. Складання орнаменту з насіння соняшника, гарбуза;

Учень:

- самостійно виконує орнамент;

- виконує орнамент на предметах круглої форми;

- розфарбовує олівцями візерунки, не виходячи за рельєфні контури, довільно і правильно підбираючи кольори;

- самостійно складає візерунок, підбирає візерунок для рукавички за власним задумом;

- використовує спеціальний циркуль для самостійного зображення круга, виконує у ньому орнамент;

- вміє працювати з природними матеріалами: сортувати їх, самостійно підбирати зручні для виконання задуму матеріали, їх поєднання;

- складає орнамент з насіння соняшника і гарбуза.

Формування позитивного ставлення до практичної діяльності.

Розвиток вміння працювати самостійно, впевненості в своїх знаннях і вміннях, у собі.

Розвиток навичок самоконтролю.

Розвиток навичок роботи з кольорами.

Розвиток естетичних відчуттів.

Конкретизація і розвиток уявлень про кольори, в тому числі про основні кольори.

4.

6

Малювання на тему (орієнтовна тематика)

- Виконання шляхом аплікації нескладних сюжетних ілюстрацій на тему: «Осінь в лісі»;

- Малювання сюжетних ілюстрацій на тему «Журавлиний ключ»;

- Ліплення з пластиліну сюжетної композиції (за власним задумом);

- Виконання аплікацій до казок за уявленням;

- Малювання за уявленням: «Шкільний сад»;

- Малювання елементів пейзажу (сонячні промені, дерева, трави);

Учень:

- володіє аплікації на достатньому рівні прийомами для виконання сюжетних ілюстрацій на задану тему;

- має уявлення про зображення особливостей осені в лісі;

- має уявлення про журавлиний ключ, розуміє його схематичне зображення, лінійність побудови;

- правильно зображує сюжетну ілюстрацію журавлиного ключа;

- володіє на достатньому рівні прийомами ліплення для зображення композиції;

- має чітке уявлення про сюжетну композицію;

- виконує зображення сюжетної композиції за власним задумом;

- має уявлення про шкільний сад і виконує його зображення за уявленням;

- має уявлення про статичні положення об’єктів природи, в тому числі недоступні для безпосереднього сприймання;

- умовно зображує сонячні промені та елементи пейзажу.

Удосконалення технічних графічних навичок, прийомів ліплення та аплікації.

Розвиток образної уяви та фантазії.

Розвиток супроводжувального та плануючого мовлення.

Розвиток наочно-образного мислення, уяви та фантазії.

Конкретизація уявлень про природу, навколишнє середовище, в тому числі про осінь, шкільний сад, журавлиний ключ.

Розвиток вміння працювати за уявленням.

Розвиток та конкретизація уявлень про статичні положення об’єктів природи, в тому числі недоступні для безпосереднього сприймання (нахили гілок дерева, нахил трави при пориві вітру).

Усвідомлення умовності зображення складних для зображення об’єктів (промені сонця).

Розвиток уміння поєднувати різні відчуття, обирати серед них ті, які можна зобразити.

Удосконалення уявлень про пейзаж.

5.

4

Бесіди про мистецтво

- Бесіда про мистецтво. Натюрморт, його різновиди;

- Ознайомлення зі скульптурним мистецтвом, його різновиди (за вибором вчителя);

- Обстеження за алгоритмом з допомогою дотику скульптурних творів (за вибором вчителя);

- Гончарні промисли України. Бесіда про мистецтво народних умільців, його види;

- Екскурсія: ознайомлення з пам’ятками архітектури (за виробом учителя)

Учень:

- має уявлення про натюрморт, його різновиди, найбільш відомі зразки робіт і художників, які працювали в стилі натюрморту;

- має уявлення про скульптурне мистецтво, його особливості, різновиди;

- дотиково за алгоритмом обстежує скульптурні твори;

- знає про різні види мистецтва народних умільців;

- має уявлення про гончарні промисли України;

- дотиково знайомий зі зразками гончарних виробів;

- знає, що таке «пам’ятка архітектури»;

- знайомий з пам’яткою архітектури (за вибором вчителя), співставляє натуральну пам’ятку з її рельєфним зображенням.

Формування уявлення про натюрморт як вид образотворчого мистецтва.

Розвиток зв’язного мовлення, образної уяви.

Формування і розвиток уявлення про скульптурні твори, скульптуру.

Удосконалення правильних прийомів обстеження предметів за алгоритмом.

Розвиток і конкретизація уявлень про гончарні промисли України, гончарні вироби, пам’ятки архітектури.

6.

7

Креслення

- Побудова трикутників за допомогою лінійки, кутника і циркуля;

- Побудова перпендикуляра до відрізка через задану точку за допомогою кутника з прямим кутом. Зображення прямокутників у різних положеннях;

- Ознайомлення з роботою за лекалом. Прийоми зображення куба і прямокутної призми;

- Ознайомлення з координатами точок. Діаграми;

- Вправи на креслення букв плоского шрифту;

- Основні поняття про зображення плану і карти місцевості;

Учень:

- вільно користується лінійки, кутником і циркулем;

- будує трикутник за допомогою лінійки, кутника і циркуля;

- будує перпендикуляр до відрізка через задану точку за допомогою кутника з прямим кутом;

- має чіткі зорово-дотикові уявлення про обриси лінії, відрізка, прямого, гострого, тупого кутів, геометричних фігур;

- зображує прямокутники у різних положеннях;

- знайомий з роботою за лекалом;

- володіє прийомами зображення куба і прямокутної призми;

- розуміє, що таке координати точок;

- виконує прості діаграми;

- вміє креслити всі букви плоского шрифту українського алфавіту;

- оглядово знайомий з декількома буквами плоского шрифту іноземного алфавіту (латинського, російського);

- розуміє зображення плану і карти місцевості;

- виконує елементарний план місцевості.

Розвиток технічних навичок креслення.

Розвиток і конкретизація зорово-дотикових уявлень про обриси лінії, відрізка, прямого, гострого, тупого кутів, геометричних фігур.

Розвиток вміння зображувати один і той же предмет у різних положеннях.

Формування і розвиток уявлень про координати точок, діаграми.

Розвиток і конкретизація уявлень про букви українського алфавіту в плоскому шрифті.

Удосконалення вміння зображати букви українського алфавіту плоским шрифтом.

Формування уявлення про відмінність і форму деяких букв плоского шрифту іноземного алфавіту (латинського, російського).

Розвиток вміння розуміти і користуватись умовними позначеннями на планах і картах місцевості.

Розвиток просторової орієнтації за картами і планами.

7.

Твори образотворчого мистецтва до тем:

Використання доступних та адаптованих творів мистецтва, ілюстрацій до казок та з дитячих книг, сюжетних ілюстрацій, зображень тварин і птахів, дитячих іграшок, що зображають людину, орнаментованих вишивок, в’язаних виробів, доступних на дотик, макетів елементів картин, зразків ігор та ребусів, предметів побуту, скульптурних творів.

На кінець навчального року учень:

- розуміє на малюнку перекриття, затулення, віддаленість предметів, перспективу, може зобразити їх за вимогою вчителя;

- розуміє близький, середній і дальній плани малюнка;

- самостійно розфарбовує рельєфні малюнки і орнаменти, не виходячи за рельєфний контур відповідно еталонам кольору;

- вміє креслити букви плоского шрифту українського алфавіту, має уявлення про деякі букви плоского шрифту іноземного алфавіту (латинського, російського);

- знайомий з натюрмортом як видом образотворчого мистецтва;

- зображує з натури предмети відповідно завдань уроків;

- володіє технікою графічного зображення, прийомами аплікації і ліплення різних об’єктів.

На кінець навчального року учень:

- сприймає предмети та об’єкти відповідно до поставленого завдання;

- виконує творчі завдання на основі уяви та власного задуму;

- має уявлення про скульптуру, скульптурні твори, гончарні вироби, орнаментовану вишивку, в’язані вироби;

- має уявлення про статичні положення об’єктів природи, в тому числі недоступні для безпосереднього сприймання;

- має уявлення про статичні положення та рухи тіла людини;

- має чіткі зорово-дотикові уявлення про обриси ліній, відрізка, прямого, гострого, тупого кутів, геометричних фігур;

- вміє самостійно користуватися приладдям для малювання, в тому числі для креслення.

 1. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів шкіл для дітей сліпих та зі зниженим зором українська мова

  Документ
  ДО РОЗПОДІЛУ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ 5-10 КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ШКІЛ ДЛЯ ДІТЕЙ СЛІПИХ ТА ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ
 2. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів шкіл для дітей сліпих та зі зниженим зором історія України

  Документ
  Курс інформатики в школах для дітей сліпих та зі зниженим зором вивчається в 9-10 класах, запропонована програма з інформатики пропонує розпочинати вивчення цього курсу з 5-класу.
 3. Програми з методичними рекомендаціями для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором українська художня культура для учнів сліпих та зі зниженим зором

  Документ
  У 2009/2010 навчальному році за новими програмами працюватимуть 5-7 класи спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором.
 4. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (5)

  Документ
  Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, укладено відповідно до вимог Державного стандарту
 5. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (9)

  Документ
 6. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (1)

  Документ
  Згідно з Типовим положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 15.
 7. Міністерство освіти І науки україни (68)

  Документ
  Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Інститути післядипломної педагогічної освіти
 8. Програми Українська мова (з педагогічними технологіями) Під ред. Луцько К. В підг. 1-5

  Документ
  Примітка: - 5-10 класи працюють за програмами і підручниками для 5-9 класів загальноосвітньої школи, крім трудового навчання, яке планується за Програмами з трудового навчання для спеціальних шкіл для дітей з вадами слуху.
 9. Програми з української мови для 3-10 класів І літератури для 6-10 класів (для шкіл з російською мовою навчання) 3-10

  Документ
  програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах у 2003/2004 навчальному році

Другие похожие документы..