Програми з методичними рекомендаціями для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей

6 клас

(35 год., 1 год. на тиждень)

п/п

К-сть год.

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати

1.

6

Читання рельєфних зображень

- Читання рельєфних малюнків. Ознайомлення з зображеннями розрізаних предметів.

- Розфарбовування орнаментів і малюнків кольоровими олівцями, орієнтування за рельєфним контуром.

- Читання рельєфних малюнків на основі роботи із загадкою. Складання оповідання за простим сюжетним малюнком «Перші проліски».

- Читання малюнків. Визначення різних напрямків руху за схемою.

- Знайомство з умовними зображеннями місцевості.

-

Читання зображень комах.

Учень:

- володіє прийомами дотикового обстеження предметів, виділяє їх суттєві ознаки, дотиково розрізняє окремі фрагменти;

- розуміє співвідношення розрізаного і цілого в зображенні предмета;

- впізнає і називає зображення розрізаних предметів, співвідносить їх з цілими предметами;

- розуміє і може визначити правильність проекції предмета;

- розфарбовує рельєфні малюнки і орнаменти, не виходячи за рельєфний контур;

- диференціює предмети та об’єкти за кольором, співставляє еталон кольору з бажаним для розфарбовування того чи іншого предмета;

- вміє облаштовувати робоче місце для самостійного використання олівців, розташовувати їх в певній зручній послідовності;

- вміє працювати з сюжетними малюнками, визначати тему, сюжетну лінію, усно «домальовувати» сюжетну лінію;

- розуміє нескладні схеми, дотиково обстежує їх;

- вміє визначати напрямки за схемою, співвідносити їх з реальними напрямками стосовно себе;

- самостійно позначає напрямок руху в елементарній схемі;

- має уявлення про умовні зображення, мету їх використання;

- самостійно відображає елементарні умовні зображення місцевості;

- розуміє масштаб малюнка, співвідносить його з реальним предметом;

- має уявлення про комах, їх рельєфне зображення при збільшеному масштабі.

Закріплення правильних прийомів обстеження предметів, дій відповідно до алгоритму обстеження предмета.

Розвиток аналітично-синтетичного мислення. Розвиток дрібної моторики рук.

Розвиток сенсорних дій обстежувального характеру.

Формування вміння співвідносити розрізані і цілі предмети.

Конкретизація уявлень про кольори, кольорові еталони.

Розвиток уміння використовувати аналітичне мислення і логіку в завданнях, що не можуть бути виконані лише з орієнтацією на збережені аналізатори.

Розвиток уміння використовувати пам’ять і самоорганізацію як компенсуючий засіб під час розфарбовування малюнку.

Розвиток зв’язного мовлення описового характеру.

Корекція уявлень про схему, предмети, напрямки на схемі.

Конкретизація просторової орієнтації через визначення напрямків на схемі по відношенню до власного тіла.

Розвиток уявлень про умовні зображення, здатності узагальнювати, переносити, співставляти реальні предмети з їх умовними зображеннями.

Удосконалення поняття про масштаб, його співвідношення з реальними предметами.

Розвиток уявлень про комах.

Розвиток описового мовлення і образного мислення.

2.

8

Малювання з натури

- Малювання з натури. Квіти. Розфарбовування олівцями.

- Малювання з натури гілок, листя.

- Малювання з натури плоских предметів з нанесенням поділок (дециметр, кутник, прилад Брайля).

- Малювання предметів розрізаних навпіл (овочі).

- Малювання предметів розрізаних навпіл (фрукти).

- Малювання елементів пейзажу. Передача стану природи (трава, зігнута вітром; гілки дерев, зігнуті вітром).

- Малювання з натури глиняного посуду.

- Використання схематичного малюнка літака і гвинтокрила, співвідношення їх з об’ємними моделями.

- Ліплення з пластиліну сюжету до казки за власним задумом.

Учень:

- зображує на приладі «Школяр» після роботи з натурою квіти, їх складові частини;

- співставляє натуральний предмет з його рельєфним зображенням;

- розфарбовує олівцями власні малюнки;

- розфарбовує малюнки за завданням учителя;

- самостійно виконує малюнок гілки і листя;

- самостійно виконує малюнки плоских предметів;

- наносить позначки за допомогою дециметра, кутника і приладу Брайля;

- виконує малюнки овочів і фруктів, розрізаних навпіл, обираючи найбільш правильну їх проекцію;

- має уявлення про пейзаж, його особливості;

- з опорою на наочність виконує елементи пейзажу, передаючи стан природи;

- виконує з натури зображення посуду, правильно розташовуючи предмет в просторі під час його зображення;

- виконує за уявленням схематичне зображення літака і гвинтокрила;

- співвідносить виконані самостійно схематичні зображання з наочністю, визначає помилки;

- може виконати ліплення елементів сюжету до казки;

- розуміє особливості роботи за власним задумом.

Розвиток, дрібної моторики, тактильної чутливості рук, графічних навичок.

Розвиток перцептивно-перетворюючої діяльності.

Розвиток аналітично-синтетичного мислення (операцій порівняння, співставлення, розрізнення. узагальнення).

Розвиток дотикового сприймання, навичок дотикового обстеження.

Розвиток навичок працювати за завданням учителя і самостійно.

Конкретизація уявлень про предмети навколишнього середовища.

Корекція уявлень про пейзаж, про стани природи.

Попередження та усунення вербалізму уявлень.

Розвиток навичок і техніки ліплення.

Удосконалення навичок роботи за власним задумом.

3.

7

Декоративне малювання

- Декоративне малювання, розфарбовування візерунків кольоровими олівцями.

- Малювання орнаментів з геометричних фігур, розміщених в смужці.

- Малювання орнаментів з квітів, розміщених в овалі.

- Самостійне складання орнаменту на предметах квадратної форми (носова хустинка, рушник).

- Виготовлення шляхом аплікації настільних ігор, ребусів, цікавих задач.

- Робота з фарбами. Одержання різних кольорів шляхом змішування фарб.

- Декоративне малювання. Малювання за зразком різних поєднань геометричних фігур.

- Декоративне малювання. Виконання аплікацій симетричного візерунка.

Учень:

- розфарбовує візерунки кольоровими олівцями, не виходячи за контури і враховуючи циклічність розташування елементів;

- самостійно малює орнаменти з геометричних фігур в смужці;

- виконує орнамент з квітів, самостійно розташовує його в овалі;

- самостійно складає орнаменти на предметах квадратної форми;

- виконує аплікацію за власним задумом;

- самостійно виконує заготівки для аплікації за шаблонами;

- має навички роботи з фарбами, їх змішування;

- має уявлення про основні кольори;

- використовує прийоми одержання кольорів шляхом змішування фарб, відповідно до кольорових еталонів;

- виконує завдання «за зразком»;

- має сформоване уявлення про симетричний малюнок, вісь симетрії;

- може виконувати самостійні заготовки для симетричних аплікацій за трафаретом.

Виховання позитивного ставлення до практичної діяльності.

Конкретизація і розвиток уявлень про кольори, в тому числі про основні кольори.

Розвиток навичок використання кольорів.

Розвиток естетичних відчуттів.

Удосконалення навичок роботи за власним задумом.

Розвиток самостійності у виконанні дій, впевненості в своїх діях.

Удосконалення навичок виконання завдань за зразком, вміння порівнювати і співставляти свої дії зі зразком.

Розвиток уявлення про симетрію, симетричний малюнок, способи його виконання.

4.

6

Малювання на тему (орієнтовна тематика)

- Малювання на тему «Зима».

- Створення аплікаційного сюжету „Зимові розваги”.

- Малювання на тему «Транспорт»: вантажна машина, потяг.

- Малювання на тему «Водний транспорт»: човен, парус.

- Ліплення з пластиліну. Сюжетна композиція до казки «Ріпка».

- Малювання за уявою на тему: «Політ у космос».

Учень:

- - самостійно з мінімальною консультативною допомогою виконує малюнок, створює аплікацію на задану тему;

- має сформовані, розвинені уявлення про види транспорту;

- розуміє значення деталей для створення цілісної картини;

- розуміє поняття «сюжетна композиція», виконує сюжетні композиції на задану тему;

- може виконувати з консультативною допомогою вчителя малюнок за уявою;

- володіє уявленнями про транспорт, які можуть бути самостійно трансформовані для виконання малюнка за уявою.

Розвиток технічних графічних навичок.

Розвиток образної уяви та фантазії.

Розвиток супроводжувального та плануючого мовлення.

Розвиток наочно-образного мислення, уяви та фантазії.

Конкретизація і розвиток уявлень про транспорт.

Розвиток уявлення про «сюжетну композицію», її роль і значення.

Розвиток уяви, вміння трансформувати наявні уявлення про реальні предмети під час створення фантастичних образів.

5.

4

Бесіди про мистецтво

- Бесіда про мистецтво. Осінні пейзажі (за вибором учителя).

- Бесіда про мистецтво. Національний костюм України.

- Бесіда про мистецтво. А.Саврасов, «Шпаки прилетіли».

- Бесіда про мистецтво. Плетіння із соломки (знайомство з виробами, виготовленими українськими майстрами).

Учень:

- має уявлення про пейзаж, найбільш відомі зразки картин і художників-пейзажистів;

- має уявлення про національний костюм, його особливості, може його описати, пояснити особливості окремих деталей;

- має уявлення про вишивку, її значення в українському побуті, національному костюмі;

- „розглядає” дотиково репродукції запропонованих картин, вміє створювати загальне уявлення про картину за описом;

- має уявлення про плетіння з соломи, дотиково знайомий зі зразками виробів з соломи.

Закріплення уявлення про пейзаж як вид образотворчого мистецтва.

Розвиток зв’язного мовлення, уяви, вміння створювати образ за описом.

Конкретизація уявлень про національний костюм, вишивку, традиційні солом’яні вироби українців.

Розвиток естетичних смаків.

6.

4

Креслення

- Вправи на ділення окружності на рівні частини (2, 4, 8 частини).

- Вправи на креслення букв плоским шрифтом.

- Зображення у фронтальній проекції зі застосуванням елементів штрихування для підкреслення характерних ознак предметів (прямокутні предмети у двох проекціях: вид згори, вид збоку).

Учень:

- креслить коло за допомогою трафарету, «від руки»;

- ділить окружність на рівні 2, 4 та 8 частин;

- знає і креслить букви плоского шрифту українського алфавіту;

- розуміє, що таке «фронтальна проекція», значення штриховки для підкреслення характерних ознак предметів, що таке «вид згори», «вид збоку»;

- виконує з допомогою вчителя зображення прямокутних предметів у двох проекціях.

Удосконалення технічних навичок креслення.

Розширення уявлень про геометричні фігури.

Удосконалення орієнтації в малому просторі (просторі кола).

Розвиток і конкретизація уявлення про частини різних предметів.

Конкретизація уявлень про букви українського алфавіту в плоскому шрифті.

Усвідомлення понять «фронтальна проекція», «вид згори», «вид збоку».

Твори образотворчого мистецтва:

Використання доступних та адаптованих творів мистецтва, ілюстрацій до казок та з дитячих книг, зразків виробів із соломи, елементів національних костюмів

На кінець навчального року учень:

- впізнає і називає зображення розрізаних предметів, співвідносить їх з цілими предметами;

- може обрати правильну проекцію предмета;

- розфарбовує рельєфні малюнки і орнаменти, не виходячи за рельєфний контур, відповідно еталонам кольору;

- зображує напрямки на схемі та умовні позначки місцевості;

- зображує букви плоского шрифту українського алфавіту;

- знайомий з пейзажем як видом образотворчого мистецтва;

- зображує з натури предмети відповідно завдань уроку.

- виконує творчі завдання на основі уяви.

На кінець навчального року учень:

- має навички самостійного виконання завдань, в тому числі «за задумом»;

- виконує прості завдання за зразком, порівнює і співставляє свої дії зі зразком;

- має адекватні уявлення про кольори;

- сприймає натуральні предмети та об’єкти відповідно до поставленого завдання;

- має уявлення про український національний костюм, вишивку, традиційні солом’яні вироби.

 1. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів шкіл для дітей сліпих та зі зниженим зором українська мова

  Документ
  ДО РОЗПОДІЛУ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ 5-10 КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ШКІЛ ДЛЯ ДІТЕЙ СЛІПИХ ТА ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ
 2. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів шкіл для дітей сліпих та зі зниженим зором історія України

  Документ
  Курс інформатики в школах для дітей сліпих та зі зниженим зором вивчається в 9-10 класах, запропонована програма з інформатики пропонує розпочинати вивчення цього курсу з 5-класу.
 3. Програми з методичними рекомендаціями для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором українська художня культура для учнів сліпих та зі зниженим зором

  Документ
  У 2009/2010 навчальному році за новими програмами працюватимуть 5-7 класи спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором.
 4. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (5)

  Документ
  Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, укладено відповідно до вимог Державного стандарту
 5. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (9)

  Документ
 6. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (1)

  Документ
  Згідно з Типовим положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 15.
 7. Міністерство освіти І науки україни (68)

  Документ
  Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Інститути післядипломної педагогічної освіти
 8. Програми Українська мова (з педагогічними технологіями) Під ред. Луцько К. В підг. 1-5

  Документ
  Примітка: - 5-10 класи працюють за програмами і підручниками для 5-9 класів загальноосвітньої школи, крім трудового навчання, яке планується за Програмами з трудового навчання для спеціальних шкіл для дітей з вадами слуху.
 9. Програми з української мови для 3-10 класів І літератури для 6-10 класів (для шкіл з російською мовою навчання) 3-10

  Документ
  програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах у 2003/2004 навчальному році

Другие похожие документы..