Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок

www.diplomukr.com.ua®

Авторское выполнение научных работ любой сложности – грамотно и в срок

Вступ 2
Розділ І. Основні аспекти і проблеми дефініції поняття “міжнародний тероризм” 5
1.1. Витоки та сутність міжнародного терроризму 5
1.2. Причини і мотиви терористичної діяльності 21
1.3. Види, форми і засоби міжнародного терроризму 30
Розділ ІІ. Европейська безпека в контексті боротьби з тероризмом 45
2.1. Боротьба з міжнародним тероризмом у рамках Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом 45
2.2. Посилення ролі НАТО у боротьбі з тероризмом 50
Розділ ІІІ. Організація боротьби з міжнародним тероризмом 59
3.1. Міжнародна співпраця як основа подолання міжнародного тероризму 59
3.2. Підходи Європейського Союзу до проблеми залучення спеціальних служб країн-членів до боротьби з тероризмом 79
3.3. Боротьба з міжнародним тероризмом на національному рівні у Швейцарії 89
Висновки 100
Список використаної літератури 103

Тероризм — утворення атмосфери страху і жаху як засобів боротьби з існуючим суспільно-політичнім ладом, також, з метою його усунення.
Тероризм не рівнозначний з партизанською боротьбою, хоча деколи обидва поняття в певних точках стикаються. Партизанська боротьба — це відвертий прояв військової організації дій. що передбачають наявність військових тактики і стратегії. Цим партизанська боротьба наближається до регулярної війни.
З іншого ж боку, терористи завжди діють з підпілля, творять невеликі групи, які самі не розкриваються (не деконспіруються), а залишаються таємними. Мста агресії терористів — викликати в суспільстві не тільки стан страху, нервовості, істерії (це було дуже добре видно під час вересневих подій в США), але також симпатію і подив. У результаті суспільство, на яке напали, деколи — вже замість самих терористів — намагається довести до мети певні зміни, реформи, нормалізацію стосунків, чого терористи, через свою нечисельність, робити не можуть.
Німецький дослідник Ф. Вердеманн дуже добре визначив різницю між партизанами і терористами. Партизанська боротьба скерована на захоплення території, а терористи намагаються захопити уми, мислення людей,
В країнах з авторитарним правлінням, з недавнім тоталітарним минулим (наприклад, Росія, Китай) проявляється тенденція оголошувати партизанів терористами (Ічкерія — Чечня, партизанська боротьба національних меншин в Китаї), щоб кваліфікувати їх як “міжнародних терористів” і підводити їх під т. зв. міжнародні антитерористичні закони.
Отже — треба диференціювати поняття терор, тероризм і партизанська війна. Тим більше тому, що є політичні сили, які свідомо застосовують термін “терор” лише до тероризму, щоб таким чином завуалювати існування та чимраз більше поширення державного терору.
Тероризм у всіх його формах і проявах і по своїх масштабах і інтенсивності, по своїй нелюдськості і жорстокості перетворився нині в одну із самих гострих і злободенних проблем глобальної значимості.
Прояви тероризму спричиняють масові людські жертви, руйнуються духовні, матеріальні, культурні цінності, що неможливо відтворити століттями. Він породжує ненависть і недовіру між соціальними і національними групами. Терористичні акти призвели до необхідності створення міжнародної системи боротьби з ним. Для багатьох людей, груп, організацій, тероризм став способом рішення проблем: політичних, релігійних, національних. Тероризм відноситься до тих видів злочинного насильства, жертвами якого можуть стати безневинні люди, кожний, хто не має ніякого відношення до конфлікту.
Масштабність і жорстокість прояву сучасного тероризму, необхідність безперервної боротьби з ним насамперед правовими методиками, підтверджує актуальність обраної теми.
Сьогодні існує значна література, присвячена теророві й тероризмові (згодом поясню різницю між цими двома термінами), яка тепер фантастично розбухає після вересневих 2001 року подій в Сполучених Штатах Америки. Праці 70-80-х рр., переважно американських (Й. Александера, С. М. Фінгера, Д. К. Рапопорта, М. Столя) та німецьких (Ф. Вордеманна, В. Лякера, В. дон Беєр-Катте, С. Біндера та інших) політологів, — особливо ж німецького політолога П. Вальдманна — допомогли узагальнити проблематику
Вивченню питання міжнародного тероризму присвячені роботи таких учених як: книга швейцарського дослідника Т. Деникера "Стратегія антитерору"; книга французького дослідника Робера Салі "Терористичний виклик", книга західнонімецької дослідниці И. Беккер "Діти Гітлера", книга польського дослідника А. Бернгарда "Стратегія тероризму"; книга угорської дослідниці Е. Ангел "Міфи враженого створення" і цілий ряд інших авторів.
Ці роботи характерні прагненням їхніх авторів досліджувати й осягти причини, мотиви, механізми і психологію здійснення терористичних актів.
Однак, тероризм - як глобальна проблема вимагає постійної уваги і вивчення і тому представляє широке поле для досліджень з наступним їх практичним застосуванням.
Все вищевикладене і зумовлює актуальність обраної теми дипломного дослідження.
Об’єктом дипломного дослідження є Європейська безпека. Предметом дипломної роботи є міжнародний тероризм.
Метою дипломної роботи є дослідити проблеми європейської безпеки в контексті боротьби з міжнародним тероризмом
Метою роботи зумовлено завдання дослідження:
• розкрити витоки та сутність міжнародного тероризму;
• визначити причини і мотиви терористичної діяльності;
• охарактеризувати види, форми і засоби міжнародного тероризму;
• проаналізувати боротьбу з міжнародним тероризмом у рамках Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом;
• дослідити посилення ролі НАТО у боротьбі з тероризмом;
• вивчити міжнародну співпрацю як основу подолання міжнародного тероризму;
• здійснити ґрунтовний аналіз підходів Європейського Союзу до проблеми залучення спеціальних служб країн-членів до боротьби з тероризмом;
• розглянути боротьбу з міжнародним тероризмом на національному рівні у Швейцарії.
Структура дипломної роботи. Дипломна робота містить вступ, три логічно пов’язані між собою розділи, які розподіляються на вісім параграфів, висновок та список використаної літератури.

Таким чином, тероризм давно вийшов за національні рамки і отримав міжнародних характер. Він став ефективним і ефектним знаряддям залякування і знищення в споконвічній і непримиренній суперечці різних світів, що кардинально відрізняються друг від друга своїм розумінням, усвідомленням і відчуттям життя, своїми моральними нормами, своєю культурою
Дуже страшно, що для багатьох людей, груп і організацій тероризм став лише просто способом рішення їхніх проблем: політичних, національних, релігійних, суб'єктивно-особистісних і т.д. До нього зараз особливо часто прибігають ті, котрі іншим шляхом не можуть досягти успіху у відкритому бої, політичному суперництві реалізації своїх маревних ідей перебудови світу і загального щастя.
Міждержавні масштаби сучасного тероризму виявляються в тому, що прийняття рішень про терористичні акти і їхня підготовка можуть здійснюватися в одних країнах, а самі вони – відбуватися в інших. Як і у випадку викрадення літаків події можуть розвертатися в різних країнах, перш ніж вони досягнуть свого насильницького або мирного завершення. Подібним чином зброя і вибухівка можуть перетнути багато національних границь, перш ніж вони прибудуть до місця призначення. Поширення міжнародного тероризму зв'язано з ростом і удосконалюванням комунікацій самих різних видів, набагато більш тісним, практично нерозривним спілкуванням більшості країн і народів. Вони, навіть вилучені друг від друга на значні відстані, очутилися як би в одному будинку, але відомо, що сусіди далеко не завжди живуть у світі, вони можуть ігнорувати, заздрити, ненавидіти.
Чимало акцій міжнародного тероризму спрямовано проти лідерів країн, державних і політичних діячів. Це одна з причин, що змушує державу співробітничати в боротьбі з міжнародним тероризмом. Жодна країна, жоден державний або суспільний діяч не застраховані від того, щоб не стати мішенню для терористів.
Пройшло близько 50 років, народи перенесли жахи другої світової війни, перш ніж були укладені перші міжнародні угоди по боротьбі з тероризмом. До міжнародних засобів, використовуваним у боротьбі з міжнародним тероризмом, відносяться деякі міжнародні органи й організації: ООН, Інтерпол, міжнародні організації експертів. У відомих межах діє інститут видачі осіб, що зробили акт міжнародного тероризму, широко дискутується в органах ООН і інших міжнародних організацій, серед вчених і політиків, питання про міжнародний карний суд як засобі боротьби з міжнародним тероризмом.
Сьогодні міжнародний тероризм стає власником таких засобів боротьби і ресурсів, яких може не бути навіть у головних сторін конфлікту. Для реалізації своїх задумів міжнародними терористичними організаціями, які здійснюють свою діяльність під ідеологічним прикриттям екстремістських мусульманських організацій, організована широка мережа банків, фондів, фінансових компаній. Ці фінансові структури виявлені в Саудівській Аравії, Великобританії, ОАЕ, Німеччині, США, Йорданії, Єгипті, Туреччині, Пакистані, Швейцарії, на Кіпрі. Але, щоб не загострювати увагу на факторі саме ісламського тероризму, що в останні роки досить голосно заявив про себе. варто розглянути проблему тероризму з його європейського кута. Хоча більшість терористичних осередків, розташованих в Європі, діють на національному рівні, їх діяльність здійснює доволі помітний вплив на розвиток міжнародного тероризму в цілому.
На думку фахівців ряду країн, варто застосовувати жорсткі міжнародні санкції проти країн, що підтримують терористичні організації. Як приклад найчастіше приводять Лівію, бойкот і міжнародні санкції проти якої привели до того, що Лівія в даний момент вже не є міжнародною терористичною загрозою світу, хоч як і раніше, знаходиться в американському списку країн-ізгоїв.
Один із шляхів боротьби з ісламським тероризмом полягає в налагодженні міжнародного співробітництва, створенні міцної розгалуженої міжнародної організації. Співробітництво може охоплювати такі сфери взаємодії, як міжнародне законодавство, створення світового банку даних, відстеження шляхів поширення наркотиків, зброї і фальшивих грошей. Необхідно налагодити співробітництво митних і поліційних служб тощо.
В останні роки актуальною стала постановка питання про інформаційний тероризм. Він ґрунтується в нав’язуванні суспільству системи образів і схем поводження. Здається, інформаційний тероризм, як одна з форм ідеологічної боротьби, повинен знаходитися в полі зору країн, що стали останнім часом ледь не головними об’єктами міжнародного тероризму, і які сьогодні, можливо, більше інших розуміють важливість завдання організації колективних зусиль по припиненню діяльності міжнародних терористичних організацій.

1. Антонян Ю. М. "Терроризм". М ,1998г.
2. Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и угловно-правовое исследование. М., 1998.
3. Асеевский А. "Кто организует и направляет международный терроризм?", М., Издательство политической лит-ры, 1982. Московский журнал международного права. №8 М.1998 г.
4. Бодрук С.О. Структури воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти. - К.: НІПМБ, 2001.- 300 с .
5. Бондаренко А. Проигранная информационная война // Независимое военное обозрение. - 1996. - 10 октября.
6. Генри Эрнст "Против терроризма", М., 1981 г.
7. Грачев А.С. "Политический терроризм корни проблемы", М., 1982г.
8. Доповідь Держдепартаменту США "Глобальний тероризм у 2004р.";
9. Дорошенко Андрій. Терор і тероризм. -“Політика і час”№ 8-9, 1997
10. Европейская стратегия безопасности: Совет Европейского Союза. – Брюссель, 8 дек. 2003 г. //http: www.delrus.cec.eu.
11. Емельянов В.П. Терроризм как деяние и состав преступления. Харьков., 1999.
12. Замковой З. Ильчиков В.Г. "Терроризм глобальная проблема современности", М., 1996г.
13. Змеевский А., Тарабрин В. Терроризм. Нужны скоординированные усилия мирового сообщества. - «Международная жизнь» №4, 1996. ст.12-17.
14. Кабанов П.А. Политический терроризм: причины и некоторые меры предупреждения //Следователь. 1999. №3.
15. Ковалев Э.В. "Закулисами террора", М., 1985г.
16. Колосов Н.В. Борисов К.Г. Бояршинов В.Г. "Международное право", М., 1998г.
17. Комиссаров В.С., Емельянов В.П. Террор, терроризм, «государственный терроризм»: понятие и соотношение //Вестник Московского университета. 1999. №5.
18. Краснов А. Использование несмертелъного оружия в ограниченных конфликтах // Зарубежное военное обозрение. - 1996. - № 7.
19. Кузнецов Ю., Никольский В. Введение в теорию национальной безопасности. Проблемы безопасности русского народа и современность. - Алма-Ата: Верный, 1999. - 808 с.
20. Лазарев М.И. Международный терроризм. Критерии преступности// Новый мировой порядок и политическая общность. М.1983 г.
21. Ліпкан В.А. Тероризм: юридична дефініція та зміст // Науково-дослідний інститут "Проблеми людини", Антитерористичний центр при СБ України, Одеська національна юридична академія, Тероризм і боротьба з ним, Том 19, Київ-2000, - стр. 224 – 231;
22. Ляхов Е.Г. "Терроризм и международные отношения М., 1991г.
23. Ляхов Е.Г. А.В. Попов Терроризм: национальный, региональный и международный контроль. Монография. М.-Ростов-на-Дону 1999 г.
24. Ляхов Е.Т., "Политика терроризма", М.,1997г.
25. Мальцев В.В. Терроризм: проблема уголовно-правового регулирования //Государство и право. 1998. № 8.
26. Мандрагеля В. Причини та характер воєн (збройних конфліктів): філософсько-соціологічний аналіз.- К., 2003. - 570 с.
27. Маслєнніков В., Піскун О. Сучасний стан тероризму // Честь і закон. - 2001. - № 1. - С. 12 - 17.
28. Международное уголовное право. Под. ред. Кудрявцева В.Н. М., 1995.
29. Миньковский Г., Ревин В. Характеристика терроризма и некоторые направления повышения эффективности борьбы с ним //Государство и право. 1997. № 8.
30. Моджорян Л.А. Терроризм: правда и вымысел.М.1983г.
31. Овчинникова Г.В. Терроризм. С-Пб., 1998.
32. Паин Э.А. Социальная природа экстремизма и терроризма // Общественные науки и современность. – 2002. - №4.
33. Петрищев В.Е. Борьба с терроризмом как общегосударственная задача //Актуальные проблемы Европы. Вып. 4. Проблемы терроризма. М., 1997.
34. Петрищев В.Е. Правовые и социально-политические проблемы борьбы с терроризмом //Государство и право. 1998. № 3.
35. Расторгуев С.П.. Философия информационной войны. - М., 2003. - 496 с.
36. Резолюция 1535 (2004): Прин. Советом Безопасности на его 4936-ом заседании 26 марта 2004 года /russian/documen/scresol/res2004/res 15356.htm.
37. Рыбаков В. К вопросу о терроризме, или две стороны одной медали// Мировая экономика и международные отношения. – 2002. – №3.
38. Салимов К.Н. Современные проблемы терроризма. М., 1999.
39. Смолянюк В.Ф. Військова могутність України: Теоретико-методологічні засади формування й розвитку (політологічний аналіз досвіду 1990-х років): Монографія. - Київ; Ірпінь: ВТОР "Перун", 2000.- 448 с.
40. Стратегічний оборонний бюлетень Україна на період до 2015 року (Біла книга України). - К.: Аван-пост-прім, 2004. - 96 с.
41. Терроризм в современной России. -“Диалог” №9, 1996. ст.14-15
42. Терроризм: психологические корни и правовые оценки // Государство и право. 1995. №4.
43. Требин М.П. Терроризм в ХХІ веке. - Мн.: Харвест, 2003. - 816 с.
44. Требін М.П. Армія та суспільство: соціально-філософський аналіз взаємодії в умовах трансформа-ції. - Х.: Видавничий Дім "ІНЖЕК", 2004. - 404 с.
45. Хлобустов О. Средства массовой информации и насилие в обществе//Власть. – 1999. - №10.
46. Хорос В. «Крона», «корни» и «климат» терроризма// Мировая экономика и международные отношения. – 2002. – №3.
47. Чуфаровский Ю.В. Терроризм – глобальная проблема современности (методологический анализ) //Следователь. 1998. № 5.
48. Шевченко М.М. Геополітичні функції війн ХХІ століття (філософський аналіз) // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В.В. Лях. - Вип. 27.- К.: Український Центр духовної культури, 2002. - С. 234-245.
49. Яковенко О. ФАТФ як міжнародний орган протидії відмиванню "брудних" грошей // Збірник наукових праць НДФІ, №7, 2005р. - с.25-28
50. Laqueur, W. Post-modern Terrorism – “Foreign Affairs”, Sept-Oct. 1996.
51. Stanley W. NATO in transition. The future of the Atlantic alliance / Timothy W. Stanley. – New York ets.: Praeger for the Council on foreign relations, 1965 – XII. – 417p.
52. USIS. Grobe Soll-Varianten, Sofortmassnahmen. – S. II.
53. 2. Ibid. – S. 67 f.
54. Bundesamt ftir Polizeiwesen. Kriminalpolizeiliche Zentralstellen. Szene Schweiz. Drogen, Falschgeld, Menschenhandel, Organisierte Kriminalitat. Lagebericht 1999. – S. 69 f.; Petra Y. Barthelmess. Transnationale Organisierte Kriminalitat. – S. 49 f.
55. Claudia Besozzi. Bestehende Bedrohung oder bestehende Mythisierung? Eine Erwiderung zu Sobotkiewicz, Klopfstein und Albrecht, in: Organisierte Kriminalitat – oder gesellschaftliche Desorganisation? – S. 161 -162.
56. Petra Y. Barthelmess. Transnationale Organisierte Kriminalitat. – S. 50.
57. Szene Schweiz. Lagebericht 2000. – S. 79 f.
58. URL http://www.nzz.ch/2003/07/04/il/page-newzzDHPUOOX7-12.html.
59. URL http:// www.ejpd.admin.ch/d/dossiers/isi/index.htm.
60. Polizeihilfe fur Osteuropa.
61. EJPD. Staatsschutzbericht, 1997; Bern, 1998; URL http:// www.nzz.ch.
62. Richard Morva. Sicherheitspolitische Herausforderung “Organisierte Kriminalitat”, in: Sicherheitspolitik (http:/www.sicherheitspolitik.ch). – № 4. – Juli 2002.-S.17-18.
63. URL http:// www.unipublic.unizh.ch/campus/uni-news/2002/0314.
64. BAP veroffentlicht Lagebericht uber “Organisierte Kriminalitat”, 1999, in: ternet.bap.admin.ch/d/archiv/berichte/i_index.htm- Ilk.
65. Ulrich Sieber. Zusammenfassung und Ausblick: Gefahren und Preventionsmoglichkeiten im Bereich der internationalen Organisierten Kriminalitat; in: Ders. (Hrsg.). Internationale Organisierte Kriminalitat. – Munchen, 1996. – S. 3; http//www.ju–ramuenchen.de/eimichtungenAs/sieber/article/iuscrmiinale/ius_criminale.
66. /zttp://www.ipa.at/ipaplus/ostmafia.htm.
67. Mark Pieth (ed.). Levelling the Playing Field. A Critical Analysis of th Anti-Money Laundering systems in Singapore, Switzerland, the United Kingdom and the United Stetes of America. – Manus, 2002 (ders.: http://www.unibas.ch/ius/pieth/ mp-pub.htm); Ders. Bedingte Freiheit. Disziplinierung zwischen Gnade und Kontrolle; Basel und Frankfurt, 2001; Ders/Eigen (hrsg.). Korruption im internationalen Geschaftsverkehr. Bestandsaufhahme, Bekampfung, Prevention, Basel und Frankfurt, 1999; Mark Pieth. Die Bekampfung der GeldwSscherei – Modellfall Schweiz, Basel undFrankfurt,1992.
68. Allgemeine Schweizerische Militarzeitschrift. – № 6. – 2003. – S. 1 – 2; http://www.asmz.ch/hefte/artikel.php? print=&artikel=456.
69. /zftp://www.Chinfo.ch/vsww.
70. Нові закони Швейцарії та їх трактовка з обмеження доступу в країну громадян з не ЄС-держав: http://www.gwg.admin.ch/; http://www.gwg.adrnin.ch/.
71. Attp://www.jesus.ch/www/index.

 1. Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок (416)

  Реферат
  Принятый 25 октября 2001 года Земельный кодекс РФ, возможно, не оправдал ожиданий. Невооруженным глазом можно заметить огромное количество недочетов юридико-технического характера, которые неизбежно повлекут за собой проблемы не столько
 2. Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок (3)

  Документ
  РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА (ЖУ "ПІВДЕННЕ" ДП "ЕКОС" АТ ХК "КИЇВМІСЬКБУД") 42
 3. Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок (4)

  Реферат
  Живой современный язык находится в постоянном движении и развитии. Каждый человек, говорящий или пишущий на родном языке, подражая миллионам носителей этого языка (если это развитой язык большого народа), черпая из сокровищницы своего
 4. Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок (9)

  Документ
  ВСТУП 3РОЗДІЛ 1. Методологічні засади оцінки фінансово-господарського стану з точки зору його інвестиційної привабливості 61.1. Інвестиційна привабливість як передумова перспективного розвитку торговельного підприємства 61.
 5. Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок (15)

  Реферат
  Предложение – основная грамматическая категория синтаксиса, проти-вопоставленная в системе слову (словоформе) и словосочетанию по формам и значениям и функциям назначениям [30].
 6. Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок (52)

  Документ
  Малий та середній бізнес справедливо посідає одне з чільних місць у формуванні механізму саморозвитку ринку. В умовах дестабілізації економіки, обмеження фінансових ресурсів насамперед суб єкти підприємництва, які не потребують великих
 7. Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок (57)

  Документ
  Докорінні зміни в економіці України, зумовлені переходом її до ринку, визначили необхідність створення такого господарського механізму, який дасть змогу підприємствам (фірмам) реалізувати принципи ринкових відносин, сприятиме підвищенню
 8. Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок (60)

  Документ
  Актуальність дослідження. Міжнародна торгівля посідає особливе місце в складній системі світогосподарських зв’язків. Вона опосередковує практично всі види та форми міжнародного співробітництва, включаючи спільну підприємницьку діяльність
 9. Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок (62)

  Документ
  ВСТУП Актуальність теми дослідження обумовлена виникненням проблем у процесі організації обліку у бюджетних установах, що пов’язані із реформуванням економічної системи України в цілому і бухгалтерського обліку зокрема, що спонукає

Другие похожие документы..