Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів шкіл для дітей сліпих та зі зниженим зором українська мова

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів з рідної (української) мови спеціальної загальноосвітньої школи для дітей

зі зниженим зором

У зв’язку з тим, що учні з порушеннями зору мають певні особливості навчальної діяльності, зокрема, уповільнений темп сприйняття нового матеріалу; низьку продуктивність навчання внаслідок відволікання, незібраності; ускладнення з довготривалим запам’ятовуванням, абстрактним мисленням, структуруванням власних знань; збіднений емоційний розвиток; недостатній практичний досвід, що впливає на пізнавальну активність дитини і накладає відбиток на характер роботи даної категорії дітей , пропонуються наступні зміни до критеріїв оцінювання навчальних досягнень з української мови.

Аудіювання

Клас

Обсяг та час звучання текстів, що належать

до художнього стилю

до інших стилів

5

350-400 слів

3-4 хв

250-300 слів

2-3 хв

6

400-500

4-5

300-400

3-4

7

500-600

5-6

400-500

4-5

8

600-700

6-7

500-600

5-6

9

700-800

7-8

600-700

6-7

10

800-900

8-9

700-800

7-8

Говоріння та письмо (діалогічне та монологічне мовлення*

Клас

Орієнтовна кількість реплік для двох учнів

5

6-7

6

7-8

7

8-9

8

9-10

9

10-12

10

12-14

*Примітка. До вказаної кількості не зараховуються слова, що належать до мовленнєвого етикету (звертання, привітання, прощання тощо).

Переказ. Переказ із творчим завданням

Клас

Орієнтовна кількість слів

5

80-130

6

130-180

7

180-230

8

230-290

9

290-350

10

350-400

Обсяг творчого завдання до переказу, виконаного письмово

Клас

Орієнтовна кількість сторінок

5

0,3 – 0,5

6

7

0,5 – 0,75

8

9

0,75 – 1,0

10

Твір

Клас

Орієнтовна кількість сторінок

5

0,5 – 0,75

6

0,75 – 1,0

7

1,0 – 1,5

8

1,5 – 2,0

9

2,0 – 2,5

10

2,5 – 3

Примітка: 1) Допущені у письмовому переказі і творі специфічні помилки (оптико-графічні, дисграфічні, графічні недоліки) під час оцінювання учнівських робіт не враховуються, а стають предметом пильної уваги вчителя і логопеда для індивідуальної роботи з учнем з метою їх поступового подолання. Характер специфічних помилок дивитись в оцінюванні диктанту.

2) Доцільно, щоб характер специфічних помилок учитель визначав спільно з логопедом.

Читання

Читання вголос

Примітка. Під час перевірки читання вголос вчитель повинен враховувати індивідуальні можливості кожного учня відповідно до його психофізіологічних особливостей (діагноз та рекомендації лікаря-офтальмолога). Головну увагу приділяти не темпу читання, а рівню розуміння прочитаного, дикції, використання орфоепічних та інтонаційних норм.

Читання мовчки

Клас

Обсяг та час для читання мовчки (слів)

художнього стилю

інших стилів

5

340-410

280-320

6

410-480

320-370

7

480-570

370-420

8

570-640

420-480

9

640-720

480-540

10

720-810

540-600

Обсяг диктанту по класах

Клас

Кількість слів у тексті

5

70-85

6

85-100

7

100-115

8

115-130

9

130-140

10

140-160

Примітка. Під час оцінювання диктанту виправляються, але не враховуються специфічні помилки, які властиві учням зі зниженим зором.

До специфічних помилок належать:

- оптико-графічні помилки у слабозорих дітей: вставляння зайвих елементів літер (ш - щ); неточна письмова реалізація комбінацій певних елементів, заміни й додавання за типом уподібнень (а-о-е, и-п-н, ш-и-п);оптичні (с-е, о-с, у-д-з, л-и, м-ш, в-д) та кінетичні (о-а, б-д, У-Ч, п-т, П-Т, л-м, Л-М, х-ж, Г-Р, н-ю, и-ш, л-я, Н-К, а-д) змішування, заміни;

- графічні недоліки: увігнутість рядка догори-донизу, стискан­ня рядка; неправильне розташування елементів і букв стосовно одна одної та рядка; вихід за межу поля; численні виправлення накреслен­ня букв, написаних слів; злитне написання слів або великий розрив між ними; заміни великих букв рядковими, але більшого розміру;

- п'ять виправлень (неправильного написання на правильне) прирівнюються до однієї помилки;

- орфографічні та пунктуаційні помилки на правила, що не вивчалися, виправляються, але не враховуються, як і специфічні.

 1. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів шкіл для дітей сліпих та зі зниженим зором історія України

  Документ
  Курс інформатики в школах для дітей сліпих та зі зниженим зором вивчається в 9-10 класах, запропонована програма з інформатики пропонує розпочинати вивчення цього курсу з 5-класу.
 2. Програми з методичними рекомендаціями для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором українська художня культура для учнів сліпих та зі зниженим зором

  Документ
  У 2009/2010 навчальному році за новими програмами працюватимуть 5-7 класи спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором.
 3. Програми з методичними рекомендаціями для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей

  Документ
  Навчання сліпих і дітей зі зниженим зором в 5-10 класах здійснюється за адаптованими програмами загальноосвітніх навчальних закладів, зміст яких відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної середньої освіти.
 4. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей (2)

  Документ
  Навчальні програми для 5-10 класів шкіл для дітей зі зниженим слухом розроблено відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової
 5. Програми Українська мова (з педагогічними технологіями) Під ред. Луцько К. В підг. 1-5

  Документ
  Примітка: - 5-10 класи працюють за програмами і підручниками для 5-9 класів загальноосвітньої школи, крім трудового навчання, яке планується за Програмами з трудового навчання для спеціальних шкіл для дітей з вадами слуху.
 6. Програми з української мови для 3-10 класів І літератури для 6-10 класів (для шкіл з російською мовою навчання) 3-10

  Документ
  програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах у 2003/2004 навчальному році
 7. Міністерство освіти І науки україни (68)

  Документ
  Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Інститути післядипломної педагогічної освіти
 8. Рагоманова бібліотека українська педагогічна бібліографія 1997 рік Покажчик літератури Випуск 8 Київ-нпу-2003 ббк 91. 9: 74

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.
 9. Основні програми Програма виховання І навчання дітей дошкільного віку “Дитина” Науковий керівник (1)

  Документ
  П. укр. Педагогічна думка 1 Програма виховання та навчання дітей в дошкільному віці “Українське дошкілля” Білан О.І., Дідух О.І. укр.

Другие похожие документы..