«Одеська юридична академія»

Про затвердження Положення про навчальний центр при установі виконання покарань: Наказ Міністерства освіти та науки України та Державного департаменту з питань виконання покарань від 26 лютого 2004 р. № 153/32 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0313-04.

 • Про затвердження Положення про умови навчання та отримання базової та повної загальної середньої освіти особами, засудженими до позбавлення волі у загальноосвітніх навчальних закладах при установах кримінально-виконавчої системи: Наказ Міністерства освіти та науки України та Державного департаменту з питань виконання покарань від 1 березня 2002 р. № 154\55 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0281-02.

 • Про затвердження Інструкції про порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань: Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України 19.12.2003 N 270/1560 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0016-04.

 • Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 2. // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 3. – Вкладка.

 • Про судову практику у справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 5 // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 3. – Вкладка.

 • Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2 // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 1.

 • Про практику призначення судами кримінального покарання: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 6 (40).

 • Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 15 // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 2.

 • Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 16 // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 2.

 • Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 28 грудня 1996 р. № 15 “Про практику направлення військовослужбовців, які вчинили злочини, в дисциплінарний батальйон”: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 17 // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 3.

 • Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 р.№ 2 // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 4.

 • Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 5 // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 5.

 • Про деякі питання застосування судами України адміністративного і кримінального законодавства у зв’язку з набранням чинності Закону України від 22 травня 2003 р. „Про податок з доходів фізичних осіб”: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 травня 2004 року № 9 // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 6.

 • Про практику призначення військовослужбовцям покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 грудня 1996 р. № 15 // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 2.

 • Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. № 17 // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 1.

 • Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 7 // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 6.

 • Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності:Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 12 // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 2.

 • Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 14 // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 1.

 • Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2005 р. № 2 // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 7.

 • Про судову практику у справах про хуліганство: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 2 // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 2.

 • Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 5 // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 7.

 • Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва:Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 7 // Вісник Верховного Суду України.

 • Про судову практику у справах про злочини проти власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 // Вісник Верховного Суду України.

 • Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 р. № 7 // Вісник Верховного Суду України.

  Спеціальна література:

  1. Алихаджиева И.С., Даурова Т.Г., Лиценберг О.А. Уголовное право: история и современность. Вопросы Общей части [Текст]. – Саратов, 2001.

  2. Алферов С.А., Байдаков Г.П., Лакеев А.А. Роль общеобразовательного и профессионально-технического обучения в исправительно-трудовом воздействии на осужденных [Текст] // Личность преступника: Методы изучения и проблемы воздействия: Сб. науч. тр. – М., 1986.

  3. Анденес И. Наказание и предупреждение преступлений: Пер. с англ. / Под ред Никифорова Б.С. – М., 1979.

  4. Андреев Н.А. Социология исполнения уголовных наказаний [Учебное пособие]. – М.: Права человека, 2001.

  1. Андрушко П. Окремі питання вдосконалення законодавства про покарання, не пов’язані із позбавленням волі [Текст] // Європейські громадські санкції та заходи (матеріали семінарських слухань 11-12 квітня 2000 р.). – К., 2000.

  2. Антипов В. Проблеми застосування до неповнолітніх певних видів кримінального покарання [Текст] // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 8.

  3. Антипов В.В., Антипов В.І. Обставини, які виключають застосування кримінального покарання [Текст]. – К., 2004.

  4. Аскеров Э. Институт освобождения от уголовного наказания в уголовном законодательстве зарубежных стран [Текст] // Уголовное право. – 2005. - №4.

  5. Астемиров З.А. Трудовая колония для несовершеннолетних [Текст]. – М.: Юрид. лит., 1969.

  6. Астемиров З.А. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних (теоретическое введение в изучение спецкурса) [Текст]. – М.: ВШ МВД СССР, 1970.

  7. Бабаев М.М. Индивидуализация наказания несовершеннолетних [Текст]. – М.: Юрид. лит., 1968.

  8. Багрий-Шахматов Л. В., Гуськов В. И. Теоретические проблемы классификации уголовных наказаний [Текст]. – Воронеж: изд-во Воронеж. Ун-та, 1971.

  9. Багрий-Шахматов Л.В. Система уголовных наказаний и исправительно-трудовое право [Текст]. – М., 1974.

  10. Багрий-Шахматов Л.В. Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и форм ее реализации: Ч. I. [Текст] – Одесса, 1998.

  11. Багрий-Шахматов Л.В. Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и форм ее реализации: Ч. II. [Текст] – Одесса, 2000.

  12. Багрий-Шахматов Л.В. Уголовная ответственность и наказание по советскому уголовному праву [Текст]. – Минск, 1975.

  13. Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины [Текст]. – Х., 2000.

  14. Бажанов М.И. Назначение наказания по советскому уголовному праву [Текст]. – К., 1980.

  15. Балобанова Д.А. Школы уголовного права в формировании уголовной политики государства [Текст] // Проблеми застосування кримінального законодавства України / Вісник Луганського держ. ун-ту внутр. справ. - Спец, випуск. -Луганськ: Луганський держ. ун-т внутр. справ, 2007.

  16. Балобанова Д.О. Розвиток поняття кримінальної політики [Текст] // Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии (к 10-летию ОНЮА) // Сборник научных статей. – Одесса: «Фенікс», 2007.

  17. Бандурка О.М., Трубников В.М.. Яровий А.О. Проблеми соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених з виховно-трудових колоній [Текст]. – Харків: УВС, 2003.

  18. Баулін Ю.В. Виправні роботи за проектом КК України // Проблеми пенітенціарної теорії та практики [Текст]. – К.: МП Леся, 2001. - №6.

  19. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності: [Монографія]. – К., 2004.

  20. Беляев Н. А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых учреждениях [Текст]. – Л., 1963.

  21. Беляева Л.И. Правовые, организационные и педагогические основы деятельности исправительных заведений для несовершеннолетних правонарушителей в России (середина ХIX-начало ХХ века) [Текст]: автореф. дис…. канд. юрид. наук. – М., 1995.

  22. Белякин Н. Строго соблюдать закон при назначении и исполнении наказания в виде исправительных работ без лишения свободы [Текст] // Советская юстиция. – 1971. – № 18.

  23. Березовська Н.Л. Позбавлення волі в системі покарань неповнолітніх [Текст] // Актуальні проблеми держави і права. Зб. наук. праць. – Одеса: Юридична література, 2007. – Вип. 32.

  24. Березовська Н.Л. Поняття системи покарань неповнолітніх  [Текст] // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць .- Вип..47.- О.: Юридична література, 2009.

  25. Березовська Н.Л. Проблеми застосування покарань до неповнолітніх засуджених [Текст] // Ювенальна політика та ювенальна юстиція в сучасній державі: Матеріали Міжнародної наукової конференції 21-22 вересня 2007 р. – Одеса: Фенікс, 2007.

  26. Беца А. Лишение свободы: отрицательные социальные и психологические последствия [Текст] // В поисках альтернатив тюремному наказанию (материалы международного симпозиума 15-16 января 1997 г.). – К., 1997.

  27. Беца А. Нетюремные санкции и их применение в зарубежных уголовно-правовых системах. [Текст] // В поисках альтернатив тюремному наказанию (материалы международного симпозиума 15-16 января 1997 г.). – К., 1997.

  28. Беца О. Як зменшити витратність системи ув’язнення в Україні [Текст] // Соціальна політика та соціальна робота. – 2000. - № 2. – С. 102-106.

  29. Беца О. Якою бути системі ре соціалізації осіб, звільнених із місць позбавлення волі? [Текст] // Соціальна політика і соціальна робота. – 1998. - № 3.

  30. Беца О., Іванова О. Про розробку політики держави в сфері реабілітації осіб, звільнених з місць позбавлення волі [Текст] // Соціальна політика та соціальна робота. – 2003. - № 1.

  31. Блувштейн Ю., Лапинскас К. Социальная адаптация лиц, освобожденных из исправительно-трудовых учреждений и рецидивная преступность [Текст] // Изучение и предупреждение преступности: Сб. науч. работ / НИИ суд. э-зы Министерства юстиции Литовской ССР. – Вып. 4. – Вильнюс: Минтис, 1971.

  32. Богатирьов І.Г. Виправні роботи як вид покарань: Кримінальні, кримінологічні та кримінально-виконавчі проблеми. [Монографія]. – К.: МП Леся, 2002.

  33. Богданов В.Я. Исправительные работы как вид уголовного наказания [Текст]: дис. … канд. юрид. наук. – М., 1974.

  34. Богомолов Ю.О. О нашем труде, быте и не только о них [Текст] // Воспитание и правопорядок. – 1991. - № 6.

  35. Бойко А. Теория принципов уголовного права [Текст] // Уголовное право. – 2005. - №4.

  36. Бондаренко Н.А. Противодействие преступности несовершеннолетних при поощрительной и льготной функции уголовного права [Текст] // Кримінологія в Україні та протидія злочинності // Зб.наук. праць // за ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна – Одеса: Фенікс, 2008.

  37. Бондаренко Н.А. Роль уголовно-правовых запретов в предупреждении преступлений [Текст] // Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии (к 10-летию ОНЮА) // Сборник научных статей. – Одесса: «Фенікс», 2007.

  38. Бородин С.В., Ляхов Е.Г. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью: (Проблемы деятельности ООН в области предупреждения преступности и обращения с правонарушителями) [Текст]. – М.: Международные отношения, 1983.

  39. Борьба с преступностью в Украинской ССР 1917-1925 гг.: В 2 т. [Текст] – К.: РНО при МООП УССР, 1966. – Т. 1.

  40. Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве [Текст]. – М., 1963.

  41. Брайнін Я.М. Основні питання загального вчення про склад злочину [Текст]. – К., 1964.

  42. Бурдін В. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сильного душевного хвилювання [Текст]. – Львів, 2006.

  43. Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сп’яніння [Текст]. – К., 2005.

  44. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні [Текст]. – К., 2004.

  45. Бурлаков В.Н. Личность преступника и назначение наказания [Текст]. – Л., 1986.

  46. Бушуев И. А. Исправительные работы [Текст]. – М.: Юрид. лит., 1968.

  47. Бушуев И.А. Новое в исправительно-трудовом законодательстве [Текст]. – М.: Юрид. лит., 1970.

  48. Бэйзмор Г., Умбрайт М. Переосмысление функции наказания в суде для несовершеннолетних: карательный и восстановительный подход к подростковой преступности// Правосудие по делам несовершеннолетних. Мировая мозаика и перспективы в России. В 2-х кн./ Под. М.Г.Флямера [Текст]. – М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2000. – Вып.2.

  49. В поисках альтернатив тюремному наказанию (материалы международного симпозиума 15-16 января 1997 г.) [Текст]. – К.: 1997.

  50. Вартилецька І.А. Виправні роботи без позбавлення волі в Україні: теоретичні аспекти та практика застосування на сучасному етапі [Текст]: автореф. дис. ... канд.. юрид. наук. – К., 1997.

  51. Вербенський М. Застосування покарань, не пов’язаних з позбавленням волі [Текст] // Аспект. – 2002. - №2.

  52. Виправно-трудовий кодекс Української РСР [Текст]. – К.: Політвидав України, 1971.

  53. Вопросы назначения наказания и освобождения от уголовной ответственности и наказания [Текст]. – Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 1976.

  1. Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2012 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2012

   Документ
   Директор Відокремленого структурного підрозділу «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» Шапірко П.М. (керівник авторського колективу)
  2. Національного Університету «одеська юридична академія» (1)

   Документ
   АКТУАЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Термін «Митне право» має декілька тлумачень в залежності від змісту, який вкладається, тому «Митне право» можна розуміти у якості: галузі законодавства, митно-правової науки та начальної дисципліни.
  3. Миколаївський Комплекс національного університету «одеська юридична академія» Кафедра кримінально-правових дисциплін (1)

   Документ
   Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального
  4. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (3)

   Документ
   Глобалізація світових політичних, економічних та правових відносин та пов язаний з нею вільний рух капіталів, товарів, громадян виводить наше суспільство на якісно новий етап розвитку, для якого характерною є низка правових проблем.
  5. Комплекс Національного університету «одеська юридична академія»

   Документ
   Криміналістика - це одна з наук кримінально-правового циклу, про яку справедливо говорять, що вона знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю.
  6. Національного Університету «одеська юридична академія» (2)

   Документ
   Адміністративно-процесуальне право – це одна з базових навчальних дисциплін, що викладається студентам вищих навчальних закладів України. Вивчення питань пов’язаних з адміністративним процесом є складовою частиною спеціальної підготовки
  7. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (1)

   Документ
   Митне право - це галузь права, яка регулює відносини, які виникають у сфері реалізації митної політики України, митної справи а також перетинання митного кордону України фізичними особами, товарами і транспортними засобами.
  8. Миколаївський Комплекс національного університету «одеська юридична академія» Кафедра кримінально-правових дисциплін (2)

   Документ
   Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального
  9. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (2)

   Документ
   У всіх вищих навчальних закладах юридичного профілю кримінальний процес відноситься до переліку навчальних дисциплін, вивчення яких є умовою і передумовою для отримання диплому відповідного зразка.

  Другие похожие документы..