Лекция- 164. Парламент сөзi қай елден шыққан? - стр.28

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Программа дисциплины
Дисциплина «Дифференциальные и разностные уравнения» обеспечивает приобретение знаний и умений в соответствии с ФГОС ВПО, содействует формированию и ...полностью>>
Дипломная работа
Неотъемлемой частью рыночного хозяйства является институт банкротства. Он служит мощным стимулом эффективной работы предпринимательских структур, гар...полностью>>
Дипломная работа
Неотъемлемой частью рыночного хозяйства является институт банкротства. Он служит мощным стимулом эффективной работы предпринимательских структур, гар...полностью>>
Дипломная работа
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) от 26 октября 2002 г. регулируется...полностью>>

Главная > Лекция

Сохрани ссылку в одной из сетей:
7

а) ГФР

ә) АҚШ

б) Ресей Федерациясы

в) Қытай Халық Республикасы.

163. Халықаралық экологиялық қозғалыс

а) Гринпис

ә) Хьюман Райтс Уотч

б) Невада-Семей

в) Табиғат

164. Парламент сөзi қай елден шыққан?

а) ағылшын .

ә) орыс.

б) түрiк.

в) грек.

165. Қазақстан Президентi қанша жылға сайланады?

а) 5 .

ә) 8.

б) 7.

в) 9.

166. Әскери-саяси блоктарға қосылмау халықаралық қозғалысын құрушы қайраткерлердің бірі, Мысыр президенті

а) Г.А.Насер

ә) Ю.Кардави.

б) Х.Асад.

в) М.Каддафи.

167. Өкілетті және мемлекеттің сайланбалы билік органдарын құру жолдарын, түрлерін, әдіс-тәсілдерін, анықтайтын, тәртіпке келтірілген нормалар ережелер жиынтығын айтады. Ол ...

а) сайлау жүйесі

ә) саяси партия

б) сайлау класификациясы

в) саяси жүйе

168. "Этнос" сөзi қай тiлден алынған және қандай мағына бередi?

а) Гректiң тайпа,халық деген сөзi .

ә) орыстың ел деген сөзi.

б) немiстiң тайпа,ру деген сөзi.

в) гректiң адам деген сөзi.

169. Ассимиляция дегенiмiз не?

а) Бiр халықтың өз тiлiн, мәдениетiн,, сана-сезiмiн жоғалтып екiншi халыққа сiңiп кетуiн айтады .

ә) ұлттық ерекшелiктi сақтау.

б) ұлттық жетiстiктердi насихаттау.

в) бiр ұлттың мәдениетiн екiншi ұлтқа мойындау.

170. 1991 жылы Қазақстан Коммунистік Партиясы тарағаннан кейінгі оның заңды мұрагері болып жарияланған партия

а) Социалистік Партия.

ә) Алаш Партиясы.

б) Жалпұлттық Социал-Демократиялық Партиясы.

в) Қазақстанның Коммунистік Партиясы.

171. Қоғамның ең жоғары құндылығы не?

а) Адам .

ә) өркениет.

б) саясат.

в) Мемлекет.

172. Христиан дiнiнiң саяси теориясын жасап шыңында жеткiзген?

а) А.Августин .

ә) Томас Гоббс.

б) Цицирон.

в) Ф.Аквинский.

173. “Орыс коммунизмінің қайнар көздері мен оның мәні” атты еңбектің авторы

а) НБердяев.

ә) В.Ленин

б) В.Соловьев

в) Г.Плеханов.

174. “Зорлық-зомбылықсыз саяси күрес” стратегиясын жасап, оны өмірлік тәжірибеде сәтті түрде қолдана білген қайраткер

а) М.Ганди

ә) Далай Лама

б) И.Тито

в) Г.Насер.

175. Дүниежүзiнде ең алғаш болып өз конституциясына демократиялық қағидаларды енгізген мемлекет?

а) АҚШ .

ә) Канада,

б) Ресей.

в) Германия.

176. Мемлекет қашан пайда болған?

а) құл иеленушiлiк қоғамда .

ә) Алғашқы қауымдық қоғамда.

б) Капиталистiк қоғамда.

в) Адам пайда болғанда.

177. Халықтың үстемдiк етiп отырған саяси билiктi мойындау, оның заңдылығы мен шешiмдерiн растауы?

а) Легитимдiк .

ә) Либерализм.

б) Лобби.

в) Люмпен.

178. Елдiң экономикасын басқа елдердiң экономикасынан оқшаулануға бағытталған ұлттық мақсат?

а) Автаркия .

ә) Автократия.

б) Абсолютизм.

в) Абсентизм.

179. Ешбір мемлекет азаматы болып саналмайтын адамдар

а) аппатридтер

ә) ел

б) мемлекет

в) ұлт

180. Шексiз және дара билеудiң бiр түрi?

а) Диктатура .

ә) Диверсификация.

б) Деспотия.

в) депортация.

181. "Қоғам iшiндегi байлықты бөуге және жазалауға ықпал етушi үкiмет қызметi" саяси жүйенiң қайсы компоненттерiне жатады?

а) жетекшiлiк.

ә) саясат .

б) мәдениет.

в) құрылым.

182. Жер аумағы әкімшілік-территориялық бірлестіктерге бөлінетін мемлекеттік құрылыстың формасы

а) унитарлық мемлекет.

ә) федеративтік мемлекет.

б) конфедерация.

в) одақтық мемлекет.

183. Мемлекет басшысы діни басшылықты да қоса атқаратын басқару формасы.

а) теократия

ә) республика

б) олигархия

в) плутократия

184. Аристотельдiң саяси ғылым ретiнде жазған еңбегi:

а) "саясат" .

ә) "партия".

б) "қоғам және мемлекет".

в) "үкiмет туралы үзiндiлер".

185. Ең алғаш рет "саяси мәдениет" ұғымын қолданған ХVIII ғасырда өмiр сүрген немiстiң ағартушы философы кiм?

а) Иоган Гердер .

ә) Аристотель.

б) В.Паретто.

в) К.Маркс.

186. "саяси мәдениет - ол үкiмет пен азаматтар арасындағы қатынасы бар нұсқаулар, мiнез-құлықтың жиынтығы" деп айтқан саясаттанушы?

а) Е.Вятро .

ә) Аристотель.

б) Августин.

в) Аквинский.

187. Шиеленiс деп ненi айтады?

а) әрбiр қарсы жақты қолайсыздыққа ұшыратып, iстi насырға шаптыратын қарама-қарсы мүдделердiң пiкiрiнiң көзқарастардың қайшы келуiн, елеулi келiспеулердi, өткiр таласты айтады .

ә) өздерiнiң кейбiр амал-әрекеттерiн, үйлестiрiп, белгiлi-бiр мақсаттарды жүзеге асыру үшiн бiрлескен егемендi елдер одағын айтады.

б) Белгiлi бiр саяси тәуелсiздiгi бар бiрнеше мемлекеттiк құрылымдардың бiрiгiп одақтың жаңа мемлекеттiң құруын айтамыз.

в) Халықтың әл ауқатын көтеру,елдiң жоғарғы әлеуметтiк экономикалық дәрежеде дамуын қамтамасыз етуiн айтамыз.

188. Қазiргi кезде қоғамдағы шиеленiстер көптеген ғылымдардың назарын аударуда.Сондықтан осы мәселемен арнайы айналысатын қандай ғылым пайда болды?

а) Конфликтология .

ә) Конференция.

б) Негiзгi идеология.

в) ұлттық идеология.

189. Этносаяси жанжал тудыратын мәселенiң бiрi ...

а) Этникалық ұлтшылдық .

ә) Этностық ұлтшылдық.

б) Этносаяси жанжал.

в) Этносаяси шиеленiс.

190. Мәмiле деп ненi айтамыз?

а) Дау-жанжалдарға қатысушы жақтардың өзара кешiрiмдiк бiлдiрiп, ымыраға келуiн айтады .

ә) саяси жанжалды мәмiлеге келу арқылы бейбiт жолмен шешуiн айтады.

б) Екi жақты бiрiн-бiрi ұғынысып,өзара кешiрiмдiлiк жасап,ортақ келiсiмге келуiн айтады.

в) Бiр жақтың күшi айтарлықтай басым болғанда, екiншi жақ жеңiлгенде немесе толық жойып жiбергенiн айтады.

191. Мемлекет құрылысына қарай қалай бөлiнедi?

а) унитарлы, федерация,конфедерация .

ә) монархиялық, республикалық.

б) территориялық, мемлекеттiк.

в) дұрысы жоқ.

192. Мемлекеттiк билiк атадан балаға мұра болып қалу не деп аталады?

а) монархиялық .

ә) республикалық.

б) унитарлы.

в) дұрысы жоқ.

193. Элита терминi француз тiлiнен аударғанда қандай мағынаны бiлдiредi.

а) сұрыпталған, таңдалған .

ә) саясат туралы ғылым.

б) халық билiгi.

в) дұрысы жоқ.

194. Саяси элитаның жаңару тәсiлiне қарай қалай бөлiнедi?

а) ашық, жабық .

ә) гильдия.

б) антрапернелiк.

в) дұрыс жоқ.

195. Биль дегенiмiз не?

а) ағылшын парламентiнде немесе Американдық конгресiнде қаралуға ұсынған заң жобасы .

ә) буржуазиялық-демократиялық партия.

б) әкiмшiлдiк-әмiршiлдiк жүйе.

в) демократиялық жол мен заң үстемдiгi.

196. ҚР-ның тұңғыш Конститутциясын қашан қабылдады?

а) 1993 ж 28 қаңтар .

ә) 1995 ж 30 тамыз.

б) 1997 ж 25 қазан.

в) 1991 ж 16 желтоқсан.

197. Ұлтшылдықтың шектен шыққан асқынған түрі

а) шовинизм.

ә) фашизм

б) ұлтшылдық

в) интернационализм

198. Саяси жүйе басқару тәртiбiне қарай:

а) демократиялық,авторитарлық, тотаритарлық .

ә) федералдық, конфедерациялық.

б) демократиялық,монархиялық.

в) республикалық,тотаритарлық.

199. Саясаттану (политология) сөзі қай тілден алынған?

а) грек

ә) латын

б) неміс

в) Француз

200. Азаматтардың топтар билік инситуттарымен үздіксіз кездесіп, мақсат мүдделерін білдіріп отыратын саяси процесстердің түрі

а) ашық

ә) жасырын

б) антидемократиялық

в) демократиялық

201. Ертедегі Мысырда (Египетте), Вавилонда (қазіргі Иракта), Үндістанда басқарушының билік көзі неде деп ойлады?

а) Құдайда

ә) билеушіде

б) адамда

в) халықта

202. Ежелгі гректерде ең алғашқы билік жүргізуші кімдер болған дейді?

а) құдайлар

ә) ешкім билік жүргізбеген

б) патшалар

в) халықтың өзі

203. Саясатты діни-мифологиялық танудың орнына философиялық-этикалық түсіну қашан пайда болды?

а) Б.з.б. бірінші мыңжылдықтың ортасында

ә) Б.з.б. бірінші мыңжылдықтың басында.

б) Б.з.б. бірінші мыңжылдықтың соңында.

в) Б.з. I ғасырында.

205. Саясаттанудың негізін қалаушы деп кімді есептейді?

а) Аристотель

ә) Сократ

б) Платон

в) Конфуции

206. "Саясат", "(Политика)" деген еңбектің авторы:

а) Аристотель

ә) Сократ

б) Платон

в) Конфуции

207. Қазіргі заманғы саяси ойда кең тараған, әрі ықпалды мектеп

а) трансұлттық мектеп

ә) идеалистік мектеп

б) реалистік мектеп

в) неореалистік мектеп

208. Ежелгі грек мемлекеттерінің (онда әрбір қала мемлекет болып есептелетін) саяси жүйесі қандай еңбекте зерттелген?

а) Саясат

ә) Саяси білім

б) Саяси ой

в) Мемлекет жүйесі

209. Орта ғасырда батыста қалыптасқан саясаттын діни-этикалық түрінің негізін салушы:

а) Фома Аквинский

ә) Никколо Макиавелли

б) Дж. Локк

в) Ш.Л. Монтескье

210. Саясатты қазіргідей түсінуге мол үлес қосқан кім?

а) Никколо Макиавелли

ә) Фома Аквинский

б) Т.Джеферсон

в) Т.Пейн

211. Саясаттану дегеніміз?

а) саясат туралы, саясаттың адам және қоғам арасындағы карым-қатынастары туралы жинақталған ғылым.

ә) саясатпен басқа ғылымдарды салыстырып зерттейтін ғылым.

б) саясатпен тәрбиені ұштастырып қоғамның дамуына оңтайлы үлес қосатын пән.

в) адам және қоғам арасындағы байланысты жүзеге асыратын пән.

212. Әр түрлі елдердегі саяси құбылыстарды салыстырып олардың жалпы жақтарын және жеке ерекшеліктерін ажыратуға мүмкіндік беретін, елдегі саяси тұрактылық пен саяси жағдайды бағалауға, соның негізінде нақтылы саяси шешімдер қабылдауға көмектесетін әдіс?

а) Салыстырмалы

ә) Жүйелеу.

б) Социологиялық

в) Тарихи

213. Саяси құбылыстарды басқа күрделі құрылымның бір бөлігі ретінде қарап, оны құрайтын элементердің әлеуметтік өмірдегі орнын, қызметін айналадағы ортамен, басқа құбылыстармен байланысты зерттейтін әдіс?

а) Жүйелеу

ә) Салыстырмалы

б) Социологиялық

в) Тарихи

214. Саясатты қоғам өмірінің экономикалық, әлеуметтік құрылым, мәдениет және т.б. жағдайына байланысты анықтайтын әдіс?

а) Социологиялық

ә) Жүйелеу.

б) Салыстырмалы.

в) Тарихи

215. Саяси құбылыстарды мерзімі жағынан дәйекгі, заманына қарай, бұрынғы, қазіргі және болашақтың, байланысын айқындай отырып қарастыратын, әр түрлі саяси оқиғаларды, процестерді, деректерді олардың болған уақыт мезгілін еске ала танып-білуді талап ететін әдіс?

а) Тарихи

ә) Жүйелеу

б) Социологиялық

в) Салыстырмалы

216. Жеке адамдар мен топтардың іс-әрекетін, белгілі бір саяси жағдайларда, адамдардың өздерін өздері қалай ұстауын талдауға негізделетін, саяси қызметтің барлық түрлерін адамдардың іс-әрекеттерін талдау арқылы түсініп білетін әдіс?

а) Бихевористік

ә) Жүйелеу

б) Социологиялық

в) Тарихи

217. (XIX ғас. дейін жиі пайдаланылған) қоғамдық игілікті ең мол қамтамасыз ететін немесе адамға әуел бастан тән ажыратылмас табиғи құқықты іске асыруға барлық мүмкіндікті жасайтын саяси кұбылыстын түрін іздейтін әдіс?

а) Нормативтік

ә) Социологиялық

б) Диалектикалык-материалистік

в) Бихеваристік

218. Кеңес Одағы кезінде ең дұрыс және мызғымас танымдық тәсіл болып есептелген әдіс?

а) Диалектикалық-материалистік

ә) Социологиялық

б) Салыстырмалы.

в) Бихеваристік

219. Саясаттанудың зерттеу объекттісі?

а) Қоғамдық өмір

ә) Қоғамның саяси тарихы

б) Саяси тарих

в) Саяси өзгерістер

220. Саясаттану ең алдымен қандай ғылыммен тығыз байланысты?

а) Философиямен

ә) Психологиямен

б) Саясаттанумен

в) Тарихпен

221. Қоғамның өзін-өзі саналы түрде реттеуінің құралы

а) саясат

ә) психология

б) заң

в) арнайы жарлықтар

222. Саясатта түбегейлі, батыл шараларды қолдануды жақтаушы

а) радикал

ә) демократ

б) экстремист

в) мәмілегер

223. Мемлекет басшысын халық немесе арнайы сайлау коллегиясы сайлайтын басқару формасы

а) Республика.

ә) Монархия.

б) Диктатура

в) Тирания

224. “Тақсыр” атты еңбектің авторы

а) Н. Маккиавелли

ә) Платон

б) Аристотель

в) Т. Гоббс

225. Алғашқы болып саяси зерттеулерді дербес ғылыми бағыт ретінде негіздеген

а) Н. Макиавелли

ә) Н. Кузанский

б) Ж.Ж. Руссо

в) Т. Гоббс

226. Көне гректерде саяси ғылымға мол үлес қосқан ойшылдар?

а) Платон, Аристотель

ә) Анексимен, Анексимандр

б) Сократ, Платон

в) Фалес, Сократ

227. “Ақпараттық қоғам” тұжырымдамасының авторы

а) О.Тоффлер

ә) Фукуяма

б) Ж.Делез

в) Э.Эриксон

228. Платонның пікірінше мінсіз мемлекеттің басында тұруы тиіс адам

а) философ

ә) әскери басшы

б) тайпа көсемі

в) етікші

229. “Республика туралы”, “Заңдар туралы” атты еңбектердің авторы

а) Цицерон

ә) Сенека

б) Н. Макиавелли

в) Ф. Аквинский

230. "Мемлекет", "Саясатшы", "Зандар", "Софист", "Парменид" атты еңбектердің авторы?

а) Платон

ә) Аристотель

б) Сократ

в) Фалес

231. Т. Гоббстың мемлекеттің мәні жайлы еңбегі

а) “Левиафан”

ә) “Жаңа Атлантида”

б) “Тақсыр”

в) “Саясат”

232. А.Августиннің теократиялық көзқарасы оның қай еңбегінде келтірілген?

а) "Құдай қаласы туралы"

ә) "Билеушілердің басқаруы туралы"

б) "Патша"

в) "Теологияның жиынтығы"

233. Фома Аквинскийдің христиан дінінің саяси теориясын жасап және оның саяси көзқарастары келтірілген еңбегін атаңыз?

а) "Билеушілердің басқаруы туралы"

ә) "Тит Ливлидің бірінші он күдігі жөнінде ойлар"

б) "Саясат туралы"

в) "Құдай қаласы"

234. Америка халқының демократия жолында азаттық күресі қай ғалымның есімімен байланысты?

а) Томас Джефферсон

ә) Томас Пейн

б) Имануил Кант

в) Сен-Симон, Фурье, Оуэн.

235. Томас Джефферсон қандай маңызды кұжат жазды?

а) "Тәуелсіздік декларациясы"

ә) "Космополиттік көзқарас жөніндегі жалпы теорияның идеалары"

б) "Өмірлік бибітшілік"

в) "Категориялык императив"

236. Саяси ілімнің атасы ретінде есептеліп жүрген орта ғасырлық мұсылман ойшылы

а) әл -Марвази

ә) әл-Кинди

б) Ибн Халдун

в) әл-Омари

237. Саяси ғылымдардың американдық ассоциациясы қай жылы құрылды?

а) 1903ж

ә) 1857ж

б) 1949ж

в) 1880ж

238. Мемлекет деген атауды, ғылымға, әдебиетке алғаш енгізген ғалым?

а) Н.Макиавели

ә) Жан Жак Руссо

б) Томас Джефферсон

в) Ш.Л.Монтаскье

239. Н.Макиавеллидің еңбегі?

а) "Патша", "Флоренцияның тарихы"

ә) "Тәуелсіздік декларация"

б) Өмірлік бейбітшілік

в) Құдай қаласы

240.XVIII ғас буржуазиялық революция алғаш рет қай елде болды?

а) Англияда

ә) Италияда

б). Қытайда

в) Грекияда

241. Саяси зерттеулердің дамуына елеулі түрде ықпал еткен саяси ғылымдардың халықаралық ассоциациясы қай жылы құрылды?

а) 1949ж

ә) 1975ж

б) 1903ж

в) 1880ж

242. Саясатты бүтіндей, оның табиғатын, адам үшін маңызын; тұлғаның, қоғамның және мемлекеттік биліктің өзара қарым-қатынасын зерттейтін және саяси құрылыстың идеалдары мен нормативтік қағидаларын, сондай-ақ саясатты бағалаудың жалпылама критерийлерін жасаушы саясаттанудың арнайы саласы

а) саяси философия

ә) саяси антропология

б) саяси астрология

в) саяси психология

243. Саяси теорияларды, көзқарастарды, институттар м ен оқиғаларды олардың хронологиялық тізбегінде және бір-бірімен байланысында зерттейтін саясаттанудың арнайы саласы

а) саяси тарих

ә) саяси философия

б) саяси психология

в) саяси география

244. Қоғам мен мемлекеттің жігін ажарататын ғалым?

а) И.Кант

б) Т.Кейн

в) Ф. Аквинский

б) Н.Макиавлли

245. Саясаттанудың зерттеу саласы - қатаң ғылыми, эмпирикалық әдістердің көмегімен адамдардың тікелей байқалатын саяси мінез-құлқын зерттеу деп тапқан бағыт

а) бихевиористік

ә) құрылымдық-функционалдық

б) функционалдық

в) жүйелі

246. “Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары” атты трактаттың авторы

а) Әл-Фараби

ә) Ж.Баласағұн

б) М.Қашқари

в) Қожа Ахмет Иассауи

247. Әл-Фарабидің саясаттануға байланысты енбегі?

а) "Азаматтық саясат”

ә) "Құтты білік"

б) Жеті жарғы

в) "Сот реформасы жайында хат"

248. Саяси ойдың тарихында жалпылама қанша парадигма қолданылды?

а) 4

ә) 3

б) 2

в) 5

249. Ж.Баласағунидің билеушілерге арналған өсиет түрінде жазылған еңбегі

а) "Құтты білік"

ә) "Азамат туралы"

б) "Саясат туралы"

в) "Бақытқа жету"

250. Ж. Баласағуни өзінің “Құтты білік “ дастанында басты назарды қандай мәселеге аударды

а) Билеушінің мінсіз бейнесін қалыптастыруға

ә) Мемлекетті оның бірлігі, оны басқару мәселесіне

б) Халықты біріктіруге

в) Халықтың дүниеге дұрыс көзқарасын қалыптастыруға.

251. Қазақ хандығының тарихында өшпес із қалдырған:

а) Қасым хан, Абылай хан, Тәуке хан

ә) Жошы хан

б) Асан қайғы

в) Шыңғыс хан

252. Саясатта шектен шыққан көзқарастар мен шараларды жақтаушылық

а) экстремизм

ә) радикализм

б) ревизионизм

в) пацифизм

253. Ш.Уәлихановтың экономикалық, әлеуметтік саяси реформаға үлкен мән берген еңбегі?

а) "Сот реформасы жайында хат"

ә) "Бақытқа жету туралы"

б) "Азаматтық туралы"

в) "Білім туралы"

254. Дәстүрлі мемлекеттердің артта қалушылығын жеңудің динамикасын аша түсетін алуан түрлі кестелер мен талдау модеьдерінің жиынтығы

а) сяси жаңару теориясы

ә) саяси технологиялар әдісі

б) саяси жүйе теориясы

в) саяси мәдениет теориясы

255. НАТО әскери-саяси блогы қай жылы құралды?

а) 1949

ә) 1948

б) 1947

в) 1955

256. Варшава Шарты ұйымы қай жылы құралды?

а) 1955

ә) 1949

б) 1948

в) 1947

257. Адам құқықтары туралы Женева конвенциясы қай жылы қабылданды?

а) 1948

ә) 1949

б) 1947

в) 1950

258. Жаңарған консерватизмнің ірі өкілі

а) З.Бжезинский

ә) Дж.Картер

б) И.Тито

в) М. Ганди

259. Қазақстан Президентінің өкілеттік мерзімі

а) 5 жыл

ә) 4 жыл

б) 6 жыл

в) 7 жыл

260. 40-50-ші жылдардағы Югославия Президенті әскери-саяси блоктарға қосылмау қозғалысын құрушылардың бірі

а) И.Тито

ә) А.Саадат

б) Г.Киссенджер

в) В.Ярузельский

261. Рим клубының алғашқы жетекшісі

а) Печчеи

ә) Адорно

б) Бжезинский

в) Зункель

262. Алашорда үкіметінің төрағасы

а) А. Бөкейханов

ә) Ж. Аймауытов

б) М. Шоқай

в) М. Тынышбаев

263. “Алашорда” партиясы қай жылы құрылды?

а) 1917ж шілдеде

ә) 1917 ж қараша-желтоқсанда

б) 1918 ж қаңтарда

в) 1918 ж наурызда

264. Саясаттық субъектілері

а) Топтар, Ұлттар, Мемлекеттер, саяси партиялар.

ә) Танымдылық

б) Еңбек

в) Жүйелілік

265. Субъект сөзі қай тілден шыққан және қандай мағына береді?

а) Латынның жату деген сөзі.

ә) Латынның қарсы қою деген сөзі.

б) Латының орташа деген сөзі.

в) Гректің тұлға деген сөзі.

266. Әлеуметтік белгілермен бір немесе бірнеше бірлескен адамдар жиынтығын не дейді?

а) Әлеуметтік топ

ә) Рухани топ

б) Қоғамдык топ

в) Әлеуметтік құрылым

267. Әлеуметтік құрылымды, әлеуметтік стратификациялану деген ұғым қай ғасырда енгізілді?

а) ХХғ

ә) ХУШғ.

б) ХІХғ.

в) ХУІІғ.

268. Бюрократиялық негізгі жіктері неше топқа бөлінеді?

а) 2

ә) 4

б) 3

в) 5

269. Батыстың индустриалды дамыған елдерінің казіргі таптық құрылымы қай ғасырда бұрын-сонды болмаған өзгерістерге ұшырады?

а) ХVІІІғ. ортасында

ә) ХVШғ. басында

б) ХVІІғ. басында

в) ХІХғ. І-жартысында

270. Еуропада жұмысшы табының саны қай ғасырда үздіксіз өсті?

а) ХУІІ-ХҮІІІғас.

ә) ХУІ-ХУІІғас.

б) ХУ-ХУІғас

в) ХVІІІ-ХІХғас.

271. ХІХІ. және ХХғас. басында жұмысшылардың басым көпшілігінің жағдайы қандай болды?

а) саяси сауатсыз болды.

ә) сауатсыз болды

б) еңбегі ауыр болды

в) жалақы алмады

272. "Этнос" сөзі қай тілден алынған және қандай мағына береді?

а) Гректің тайпа, халық деген сөзі

ә) Француздық адам деген сөзі

б) Орыстың ел деген сөзі

в) Латынның ұлт деген сөзі

273. Ассимиляция дегеніміз не?

а) Бір халықтың өз тілін, мәдениетін, сана-сезімін жоғалтып екінші халыққа сіңіп кетуін айтады.

ә) Ұлттық ерекшелікті сақтау

б) Ұлттық жетістіктерді насихаттау

в) Бір ұлттың мәдениетін екінші ұлтқа мойындату.

274. Араб-Израйль жанжалының басталған жылы

а) 1947

ә) 1948

б) 1949

в) 1950

275. Араб елдерінің көпшілігі мен Кеңес Одағының наразылығын туғызған Кэмп-Дэвид келісімі қай елдердің арасында жасалды?

а) Мысыр мен Израйль

ә) Сауд Арабиясы мен Израйль

б) Кувейт пен Израйль

в) Ливан мен Израйль

276. Саяси идеология қандай дәуірде дүниеге келді?

а) Ағартушылық дәуірінде

ә) Қайта жаңғыру дәуірінде

б) Рационализм дәуірінде

в) Класика дәуірінде

277. Христиан дінінің саяси теориясын жасап шыңына жеткізген?

а) А.Августин

ә) Фома Аквинский

б) Н.Макиавелли

в) Цицирон

278. ХХ ғасырдың 40-шы, 50-ші жылдары аралығында Кеңес Одағы мен АҚШ арасында болған әскери-саяси текетірес

а) қырғи қабақ соғысы

ә) қауырт соғыс

б) Фолкленд (Мальвин) аралдары үшін болған соғыс

в) екі майданда бірдей болған соғыс

279. Саясатта оңшылдар мен солшылдардың арасында орталық қалыпты ұстанатын партиялық бағыт

а) центризм

ә) радикализм

б) экстремизм

в) терроризм

280. Узурпация:

а) өкімет билігін заңсыз басып алу немесе басқаның құқығын иемдену

ә) саяси және әскери үш қайраткерден тұратын одақ

б) Саясатта оңшылдар мен солшылдардың арасында орталық қалыпты ұстанатын партиялық бағыт

в) Халықтың үстемдік етіп отырған саяси билікті мойындауы, оның зандылығы мен шешімдерін растауы

281. Саяси даму...

а) саяси жүйенің өзгеріп отыратын әлеуметтік жағдайларға жылдам беімделу қабілетінің артуы

ә) Өкіметті, оның заңдарын, қаулыларын, құрметтеу, орындау

б) Халықтың үстемдік етіп отырған саяси билікті мойындауы, оның зандылығы мен шешімдерін растауы

в) Елдің экономикасын басқа елдердің экономикасынан оқшауландыруға бағытталған ұлттық мақсат

282. Саяси технологиялардың қалыптасуының негізгі себептері:

а) адамның саяси кеңістікте нақты мақсаттарды рационалды, үнемді және тиімді тәсіл арқылы жүзеге асырудың қажеттілігі

ә) кейбір елдердің экономикалық, саяси, әлеуметтік дағдарыстардан шығудың жолдарын іздестіруі

б) сайлау туралы заңды жетілдірудің қажеттілігі

в) билеушінің мінсіз бейнесін жасаудың қажеттілігі

283. Мемлекттік билік саласында субъектілердің алдында тұрған нақты мақсаттарды тиімді әрі оңтайлы түрде жүзеге асыруға қарай бағытталған сол субъектілер тарапынан қолданылатын білімдер мен жұмыс тәсілдерінің жиынтығы

а) саяси технологиялар

ә) сайлау процесі

б) саяси қатысу

в) саяси әлеуметтендіру

284. Мемлекет қашан пайда болды?

а) Құл иеленушілік кұрылыста

ә) Алғашқы қауымдық құрылыста

б) Феодалдық құрылыста

в) Капиталистік құрылыста

285. Саяси идеологияның тұңғыш түрлерінің бірі?

а) Либерализм

ә) Легитимдік

б) Лобби

в) Лояльдық

286. Өкіметті, оның заңдарын, қаулыларын, құрметтеу, орындау?

а) Лояльдық

ә) Либерализм

б) Лобби

в) Легитимдік

287. Халықтың үстемдік етіп отырған саяси билікті мойындауы, оның зандылығы мен шешімдерін растауы?

а) Легитимдік

ә) Либерализм

б) Лобби

в) Лояльдық

288. Жоғары өкімет билігі шексіз жеке-дара бір адамның қолында тұрған мемлекеттік басқарудың түрі?

а) Абсолютизм

ә) Абсентизм

б) Авантюризм

в) Автаркия

289. Елдің экономикасын басқа елдердің экономикасынан оқшауландыруға бағытталған ұлттық мақсат?

а) Автаркия

ә) Абсентизм

б) Авантюризм

в) Абсолютизм

290. Бір мемлекеттінің шеңберінде өзін-өзі басқарудағы құқық берілген саяси ұлттық құрылым?

а) Автономия

ә) Авантюризм

б) Автократия

в) Авторитазим

291. 1). Шет мемлекетте өкілеттілікке ие болу, сенім грамотасын тапсыру; 2). Ақша алуға немесе сауда операцияларын жасауға өкілеттілік?

а) Аккредитация

ә) Альтеркатива

б) Альянс

в) Анархизм

292. Бірнеше мүмкіндіктің ішінен мәселесінің шешімін тандап, бірін ғана талғап алу. Мысалы: сайлау кезінде бір депутаттық мандатқа бірнеше үміткердің таласа алуы

а) Альтернатива

ә) Аккредитация

б) Альянс

в) Анархизм

293. 1). Мемлекеттік биліксіз әр түрлі қауымдастықтар, бірлестіктер, одақтар арқылы өзін-өзі басқаратын қоғам құруға тырысушалық; 2). Үйреншікті өмірде тәртіпсіздікті, жөнсіздікті, заңсыздықты, басшылықтың жоқтығын білдіретін ұғым?

а) Анархия

ә) Альтеркатива

б) Альянс

в) Анархизм

294. Істің мәніне немкұрайды, формальды қарау, істі көпке созу?

а) Бюрократизм

ә) Блакада

б) Бүлік

в) Бұрмалаушылық

295. Үкіметтің, саяси партиялық, халықаралык ұйымының атынан қандай болмасын негізгі қағидаларды, мақсат-мүделлерді жариялайтын мәлімдеме?

а) Декларация

ә) Дейдеологизация

б) Делогирование

в) Демагогия

296. Бір субъектінің екінші субъектіге билікті беруі, сенім білдіруі?

а) Делегирование

ә) Декларация

б) Дейдеологизация

в) Демекрация

297. Өз мақсатына жету үшін адамдарға жалған уәделер беру, деректерді бұрмалау және т.б. арқылы әсер ететін саяси әрекеттің түрі. Күнделікті тұрмыста бос сөз, шатпақ деген мағынаны білдіреді?

а) Демагогия

ә) Декларация

б) Делогирование

в) Дейдеологизация

298. Қайта өркендеу дәуірінде дін мен феодализм құрсауынан адам баласын босатып еркін жетілуді мақсат еткен әлеуметтік қозғалыс. Саяси салада адамдардың қалыптасуы мен дамуына қажетті әлеуметтік саяси және рухани жағдайларды қамтамасыз етуге бағытталған саяси көзкарастар, идеялар жүйесін білдіреді?

а) Гуманизм

ә) Глобальдық

б) Геронтократия

в) Геосаясат

299. Шекісіз және дара билеудің бір түрі?

а) Деспотия

ә) Диверсификация

б) Децентрализация

в) Диктатура

300. Саяси салада саясатты жасап оны жүзеге асырушылардың алдына қойған жоғарғы саяси арман-мұраты?

а) Идеял

ә) Идентификация

б) Идеология

в) Иерархия

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)Скачать работу

Похожие работы:

 1. Лекция: 45 сағат

  Лекция
  ... студенттері үшін Лекцияның Қысқаша курсы Жетісай 2008 ж 9. Лекция сабақтары I-лекция. Тақырыбы: ... болып саналады. Ол бұрын тек қысқаша бір тарауға біріктіріліп, дүние жүзінің ә ... бір-бірінен тәуелсіз дами алмайды. Қысқаша айтқанда, бұл мемлекеттердің барлы ...
 2. Лекция: 15

  Лекция
  ... студенттері үшін СИЛЛАБУС Оқу түрі: күндізгі Курс: 2, семестр: 3 Лекция: 15 СӨЖ: 15 сағат ... тигізеді деп күтілуде. Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір та ... қтарының студенттері үшін лекцияның қысқаша курсы Жетісай 2005 ж. Лекция №1 Тақырыбы: Экология жә ...
 3. Лекция: 52

  Лекция
  ... және география Курс: ІІ Семестр: ІІІ Сағат саны: 135. Емтихан: + Сынақ: Лекция: ... тигізеді деп күтілуде. Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақ ... География мамандықтарының студенттері үшін Лекцияның қысқаша курсы Жетісай 2005 Лекция 1. Тақырыбы: Кірі ...
 4. Курс, 2 семестр, орта кәсіптік білімнен кейін жоғарғы білім алушылар үшін №

  Лекция
  ... , 1981 Бродский А.К. Жалпы экологияның қысқаша курсы. Алматы, 1997 Сағымбаев Ғ.Қ. ... среде. Л., 1985 Горелов А.А. Экология (курс лекций). М., 1998 Агаджанян Н.А., Торшин В.И. Экология ... Абиотикалық факторлар. Экология ғылымының қысқаша тарихы. Биоценоз, экожүйе, ...
 5. С. Л. Сауытбеков туралы ќысќаша маѓл±мат

  Документы
  ... университеті, 2004 С.Л.Сауытбеков туралы ќысќаша маѓл±мат С.Л.Сауытбеков (1907 ... и др.) делает лекции выразительными и наглядными. Для создания лекций можно ... в заданиях по курсу академической живописи. В теоритическом курсе достаточно полно излагаются ...

Посмотреть все похожие работы